source: non-gtk @ 811

Name Size Rev Age Author Last Change
../
oo-squares 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
mailman 804   15 years Александър Шопов mailman: обновявам vendor директорията с излезлия наскоро …
gpl-license 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
gentext 688   15 years Александър Шопов gentext: обновявам спрямо новата версия от CVS. Това и ще изпратя.
fsfe 657   15 years Александър Шопов FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.
freeculture 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
dwheeler 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
debian 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
tuxpaint.bg.po 13.6 KB 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
nano.bg.po 50.8 KB 157   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.