source: non-gtk @ 811

Name Size Rev Age Author Last Change
../
debian 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
dwheeler 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
freeculture 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
fsfe 657   15 years Александър Шопов FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.
gentext 688   15 years Александър Шопов gentext: обновявам спрямо новата версия от CVS. Това и ще изпратя.
gpl-license 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
mailman 804   15 years Александър Шопов mailman: обновявам vendor директорията с излезлия наскоро …
oo-squares 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
nano.bg.po 50.8 KB 157   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
tuxpaint.bg.po 13.6 KB 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.