source: non-gtk @ 3130

Name Size Rev Age Author Last Change
../
debian 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
dictionary 1897   13 years Александър Шопов Премествам, за да не се набива на очи
dwheeler 832   16 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
emoglen 1153   15 years Александър Шопов r1317@kochinka: ash | 2007-06-05 08:26:10 +0300 anarchism: един абзац.
firefox 2884   8 years Александър Шопов firebug: подаден през babelzilla
fonts 1117   15 years Александър Шопов r1245@kochinka: ash | 2007-04-15 21:54:16 +0300 terms: начало на …
freeculture 811   16 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
freedesktop 3124   6 years Александър Шопов xkeyboard-config-2.18.99.bg.po: подаден през робота
fsfe 657   16 years Александър Шопов FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.
gentext 688   16 years Александър Шопов gentext: обновявам спрямо новата версия от CVS. Това и ще изпратя.
git 3130   5 years Александър Шопов git 2.13-rc1: https://github.com/git-l10n/git-po/pull/228
GNU 3122   6 years Александър Шопов sed-4.2.2.177.bg.po: подаден през робота
gpl-license 832   16 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
oo-squares 2552   11 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
qemu 3091   6 years Александър Шопов qemu: подаден през списъка му
racket 3125   6 years Александър Шопов Подаден през https://github.com/racket/string-constants/pull/18
sentry 3127   6 years Александър Шопов sentry: подаден през …
systemd 3084   6 years Александър Шопов systemd: подаден чрез https://github.com/systemd/systemd/pull/3253
tigervnc 3128   5 years Александър Шопов tigervnc-1.7.90: подаден през робота
translation 1118   15 years Александър Шопов r1246@kochinka: ash | 2007-04-15 22:08:34 +0300 practice: начало на …
transmission 2007   13 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Трябва да се прегледа още
yudit 3129   5 years Александър Шопов yudit: преместен в собствена директория
freetalk.bg.po 9.1 KB 1760   14 years yavorescu (freetalk): Нов превод.
nano.bg.po 50.8 KB 157   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
tuxpaint.bg.po 14.9 KB 1139   15 years yavorescu [tuxpaint] Обновяване за 0.9.17.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.