source: non-gtk @ 1361

Name Size Rev Age Author Last Change
../
debian 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
dwheeler 832   15 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
emoglen 1153   15 years Александър Шопов r1317@kochinka: ash | 2007-06-05 08:26:10 +0300 anarchism: един абзац.
firebug 1354   14 years Александър Шопов firebug: достигане на 100%. Трябва да се тества и да се коригират …
fonts 1117   15 years Александър Шопов r1245@kochinka: ash | 2007-04-15 21:54:16 +0300 terms: начало на …
freeculture 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
fsfe 657   16 years Александър Шопов FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.
gentext 688   16 years Александър Шопов gentext: обновявам спрямо новата версия от CVS. Това и ще изпратя.
gpl-license 832   15 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
mailman 1361   14 years Александър Шопов mailman: още едно съобщение.
oo-squares 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
translation 1118   15 years Александър Шопов r1246@kochinka: ash | 2007-04-15 22:08:34 +0300 practice: начало на …
bash.3.2.bg.po 178.8 KB 1177   14 years Александър Шопов r1367@kochinka: ash | 2007-07-26 08:27:21 +0300 bash: версия …
nano.bg.po 50.8 KB 157   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
tuxpaint.bg.po 14.9 KB 1139   15 years yavorescu [tuxpaint] Обновяване за 0.9.17.
yudit.2.8.2.beta29.bg.po 35.4 KB 1346   14 years Александър Шопов yudit: обновявам и подавам един стар превод по напомняне на Гаспар.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.