source: non-gtk

Name Size Rev Age Author Last Change
../
bitwarden 3401   19 months Александър Шопов bitwarden: подаден през https://crowdin.com/
debian 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
dictionary 1897   13 years Александър Шопов Премествам, за да не се набива на очи
dwheeler 832   16 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
emoglen 1153   15 years Александър Шопов r1317@kochinka: ash | 2007-06-05 08:26:10 +0300 anarchism: един абзац.
firefox 2884   9 years Александър Шопов firebug: подаден през babelzilla
fonts 1117   16 years Александър Шопов r1245@kochinka: ash | 2007-04-15 21:54:16 +0300 terms: начало на …
freeculture 811   16 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
freedesktop 3601   2 months Александър Шопов xkeyboard-config: подаден през робота
fsfe 657   17 years Александър Шопов FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.
gentext 688   17 years Александър Шопов gentext: обновявам спрямо новата версия от CVS. Това и ще изпратя.
git 3606   2 months Александър Шопов git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/672
GNU 3657   4 weeks Александър Шопов findutils: подадено през робота
gpl-license 832   16 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
hudson 3148   5 years Александър Шопов jenkins: преводът е слят чрез …
jodatime 3268   4 years Александър Шопов jodatime: https://github.com/JodaOrg/joda-time/pull/496
mc 3562   5 months Александър Шопов midnight-commander: подаден през …
oo-squares 2552   11 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
qemu 3335   3 years Александър Шопов qemu: подаден през …
racket 3550   8 months Александър Шопов racket: подаден през https://github.com/racket/string-constants/pull/57
scratch-jr 3360   3 years Александър Шопов scratchjr: обновен https://www.transifex.com/llk/scratchjr/language/bg/
sentry 3144   5 years Александър Шопов sentry-8.17.0: подаден през transifex
stellarium 3405   17 months Александър Шопов stellarium: подаден през …
systemd 3558   6 months Александър Шопов systemd: подаден през https://github.com/systemd/systemd/pull/23573
tigervnc 3439   15 months Александър Шопов tigervnc: подаден през робота
translation 1118   16 years Александър Шопов r1246@kochinka: ash | 2007-04-15 22:08:34 +0300 practice: начало на …
transmission 2007   13 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Трябва да се прегледа още
tuxpaint 3135   6 years Александър Шопов tuxpaint: преместен в собствена директория
yudit 3129   6 years Александър Шопов yudit: преместен в собствена директория
freetalk.bg.po 9.1 KB 1760   14 years yavorescu (freetalk): Нов превод.
nano.bg.po 50.8 KB 157   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.