source: non-gtk

Name Size Rev Age Author Last Change
../
GNU 3563   5 weeks Александър Шопов grep: подаден през робота
mc 3562   6 weeks Александър Шопов midnight-commander: подаден през …
git 3561   7 weeks Александър Шопов git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/637
systemd 3558   2 months Александър Шопов systemd: подаден през https://github.com/systemd/systemd/pull/23573
freedesktop 3557   2 months Александър Шопов xkeyboard-config: подаден през робота
racket 3550   4 months Александър Шопов racket: подаден през https://github.com/racket/string-constants/pull/57
tigervnc 3439   11 months Александър Шопов tigervnc: подаден през робота
stellarium 3405   14 months Александър Шопов stellarium: подаден през …
bitwarden 3401   15 months Александър Шопов bitwarden: подаден през https://crowdin.com/
scratch-jr 3360   2 years Александър Шопов scratchjr: обновен https://www.transifex.com/llk/scratchjr/language/bg/
qemu 3335   3 years Александър Шопов qemu: подаден през …
jodatime 3268   4 years Александър Шопов jodatime: https://github.com/JodaOrg/joda-time/pull/496
hudson 3148   5 years Александър Шопов jenkins: преводът е слят чрез …
sentry 3144   5 years Александър Шопов sentry-8.17.0: подаден през transifex
tuxpaint 3135   5 years Александър Шопов tuxpaint: преместен в собствена директория
yudit 3129   5 years Александър Шопов yudit: преместен в собствена директория
firefox 2884   8 years Александър Шопов firebug: подаден през babelzilla
oo-squares 2552   10 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
transmission 2007   12 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Трябва да се прегледа още
dictionary 1897   13 years Александър Шопов Премествам, за да не се набива на очи
emoglen 1153   15 years Александър Шопов r1317@kochinka: ash | 2007-06-05 08:26:10 +0300 anarchism: един абзац.
translation 1118   15 years Александър Шопов r1246@kochinka: ash | 2007-04-15 22:08:34 +0300 practice: начало на …
fonts 1117   15 years Александър Шопов r1245@kochinka: ash | 2007-04-15 21:54:16 +0300 terms: начало на …
gpl-license 832   16 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
dwheeler 832   16 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
freeculture 811   16 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
gentext 688   16 years Александър Шопов gentext: обновявам спрямо новата версия от CVS. Това и ще изпратя.
fsfe 657   16 years Александър Шопов FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.
debian 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
freetalk.bg.po 9.1 KB 1760   14 years yavorescu (freetalk): Нов превод.
nano.bg.po 50.8 KB 157   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.