source: non-gtk

Name Size Rev Age Author Last Change
../
debian 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
yudit 3129   4 years Александър Шопов yudit: преместен в собствена директория
tuxpaint 3135   4 years Александър Шопов tuxpaint: преместен в собствена директория
transmission 2007   12 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Трябва да се прегледа още
translation 1118   15 years Александър Шопов r1246@kochinka: ash | 2007-04-15 22:08:34 +0300 practice: начало на …
tigervnc 3439   5 weeks Александър Шопов tigervnc: подаден през робота
systemd 3084   5 years Александър Шопов systemd: подаден чрез https://github.com/systemd/systemd/pull/3253
stellarium 3405   4 months Александър Шопов stellarium: подаден през …
sentry 3144   4 years Александър Шопов sentry-8.17.0: подаден през transifex
scratch-jr 3360   18 months Александър Шопов scratchjr: обновен https://www.transifex.com/llk/scratchjr/language/bg/
racket 3398   7 months Александър Шопов racket: подаден през https://github.com/racket/string-constants/pull/52
qemu 3335   2 years Александър Шопов qemu: подаден през …
oo-squares 2552   10 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
jodatime 3268   3 years Александър Шопов jodatime: https://github.com/JodaOrg/joda-time/pull/496
hudson 3148   4 years Александър Шопов jenkins: преводът е слят чрез …
gpl-license 832   15 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
GNU 3438   6 weeks Александър Шопов gawk: подаден през робота
git 3431   2 months Александър Шопов git: подаден през https://github.com/git-l10n/git-po/pull/561
gentext 688   15 years Александър Шопов gentext: обновявам спрямо новата версия от CVS. Това и ще изпратя.
fsfe 657   15 years Александър Шопов FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.
freedesktop 3452   2 weeks Александър Шопов gst-plugins-ugly: подаден през робота
freeculture 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
fonts 1117   15 years Александър Шопов r1245@kochinka: ash | 2007-04-15 21:54:16 +0300 terms: начало на …
firefox 2884   7 years Александър Шопов firebug: подаден през babelzilla
emoglen 1153   14 years Александър Шопов r1317@kochinka: ash | 2007-06-05 08:26:10 +0300 anarchism: един абзац.
dwheeler 832   15 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
dictionary 1897   12 years Александър Шопов Премествам, за да не се набива на очи
bitwarden 3401   5 months Александър Шопов bitwarden: подаден през https://crowdin.com/
nano.bg.po 50.8 KB 157   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
freetalk.bg.po 9.1 KB 1760   13 years yavorescu (freetalk): Нов превод.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.