source: non-gtk/systemd/systemd.bg.catalog

Last change on this file was 3084, checked in by Александър Шопов, 5 years ago

systemd: подаден чрез https://github.com/systemd/systemd/pull/3253

File size: 15.4 KB
Line 
1#  This file is part of systemd.
2#
3#  Copyright 2012 Lennart Poettering
4#  Copyright 2016 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
5#
6#  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
7#  under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
8#  the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
9#  (at your option) any later version.
10#
11#  systemd is distributed in the hope that it will be useful, but
12#  WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
14#  Lesser General Public License for more details.
15#
16#  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
17#  along with systemd; If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18
19# Message catalog for systemd's own messages
20
21# The catalog format is documented on
22# http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/catalog
23
24# For an explanation why we do all this, see https://xkcd.com/1024/
25
26-- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
27Subject: Журналният процес е пуснат
28Defined-By: systemd
29Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
30
31Журналният процес на системата е стартирал, отворил е журналните файлове
32за запис и може да приема заявки.
33
34-- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
35Subject: Журналният процес е спрян
36Defined-By: systemd
37Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
38
39Журналният процес на системата е спрян, затворени са всички отворени
40журнални файлове.
41
42-- ec387f577b844b8fa948f33cad9a75e6
43Subject: Пространството върху диска заето от журналните файлове
44Defined-By: systemd
45Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
46
47@JOURNAL_NAME@ (@JOURNAL_PATH@) в момента заема @CURRENT_USE_PRETTY@.
48Максималният зададен размер е @MAX_USE_PRETTY@.
49Свободни се оставят поне @DISK_KEEP_FREE_PRETTY@ (от текущо наличните @DISK_AVAILABLE_PRETTY@).
50Максималният наложен размер е @LIMIT_PRETTY@, от който @AVAILABLE_PRETTY@ са свободни.
51
52Настройките за максималния размер на журнала върху диска се
53управляват чрез директивите „SystemMaxUse=“, „SystemKeepFree=“,
54„SystemMaxFileSize=“, „RuntimeMaxUse=“, „RuntimeKeepFree=“ и
55„RuntimeMaxFileSize=“ във файла „/etc/systemd/journald.conf“.
56За повече информация прегледайте „journald.conf(5)“ от ръководството.
57
58-- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
59Subject: Съобщенията от някоя услуга не са допуснати
60Defined-By: systemd
61Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
62Documentation: man:journald.conf(5)
63
64Някоя услуга генерира прекалено много съобщения за кратък период.
65Част само от нейните съобщения са отхвърляни.
66
67Съобщенията от другите услуги не са засегнати.
68
69Настройките за максималния брой съобщения, които ще се обработят, се
70управляват чрез директивите „RateLimitInterval=“ и „RateLimitBurst=“ във
71файла „/etc/systemd/journald.conf“. За повече информация прегледайте
72„journald.conf(5)“ от ръководството.
73
74-- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
75Subject: Пропуснати журнални съобщения
76Defined-By: systemd
77Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
78
79Някои от съобщенията на ядрото може и да са пропуснати, защото системата не
80смогваше да ги обработи достатъчно бързо.
81
82-- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
83Subject: Процес № @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) запази освободената памет
84Defined-By: systemd
85Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
86Documentation: man:core(5)
87
88Процес № @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) заби, представянето му в паметта
89бе запазено.
90
91Най-често това се дължи на грешка в забилата програма и следва да я
92докладвате на създателите на програмата.
93
94-- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
95Subject: Създадена е нова сесия № @SESSION_ID@ за потребителя „@USER_ID@“
96Defined-By: systemd
97Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
98Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
99
100За потребителя „@USER_ID@“ е създадена нова сесия № @SESSION_ID@.
101
102Водещият процес на сесията е: @LEADER@
103
104-- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
105Subject: Сесия № @SESSION_ID@ приключи
106Defined-By: systemd
107Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
108Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
109
110Сесия № @SESSION_ID@ приключи работа.
111
112-- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
113Subject: Налично е ново работно място № @SEAT_ID@
114Defined-By: systemd
115Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
116Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
117
118Новото работно място № @SEAT_ID@ е настроено и готово за работа.
119
120-- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
121Subject: Работното място № @SEAT_ID@ е премахнато
122Defined-By: systemd
123Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
124Documentation: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
125
126Работното място № @SEAT_ID@ вече не е налично.
127
128-- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
129Subject: Смяна на системното време
130Defined-By: systemd
131Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
132
133Часовникът на системата е сверен да сочи @REALTIME@ микросекунди след
1341 януари 1970.
135
136-- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
137Subject: Смяна на часовия пояс да е „@TIMEZONE@“
138Defined-By: systemd
139Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
140
141Часовият пояс на системата е сменен на „@TIMEZONE@“.
142
143-- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
144Subject: Стартирането на системата завърши
145Defined-By: systemd
146Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
147
148Успешно са стартирали всички услуги, които са посочени за задействане при
149стартиране на системата. Това не означава, че системата бездейства, защото
150някои от услугите може да извършват специфични действия при стартиране.
151
152Стартирането на ядрото отне @KERNEL_USEC@ микросекунди.
153
154Стартирането на RAM диска за първоначално зареждане отне @INITRD_USEC@
155микросекунди.
156
157Стартирането на потребителските програми отне @USERSPACE_USEC@ микросекунди.
158
159-- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
160Subject: Системата е приспана на ниво „@SLEEP@“
161Defined-By: systemd
162Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
163
164Системата премина в състояние на приспиване „@SLEEP@“.
165
166-- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
167Subject: Системата се събуди след приспиване на ниво„@SLEEP@“
168Defined-By: systemd
169Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
170
171Системата се събуди от състояние на приспиване „@SLEEP@“.
172
173-- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
174Subject: Започна процедура на спиране на системата
175Defined-By: systemd
176Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
177
178Започна процедурата на Systemd за спиране на системата. Всички процеси и
179услуги се спират, всички файлови системи се демонтират.
180
181-- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
182Subject: Модул „@UNIT@“ се стартира
183Defined-By: systemd
184Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
185
186Модулът „@UNIT@“ се стартира в момента
187
188-- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
189Subject: Модул „@UNIT@“ вече е стартиран
190Defined-By: systemd
191Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
192
193Стартирането на модул „@UNIT@“ завърши.
194
195Резултатът е: @RESULT@
196
197-- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
198Subject: Модул „@UNIT@“ се спира
199Defined-By: systemd
200Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
201
202Модулът „@UNIT@“ се спира в момента.
203
204-- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
205Subject: Модул „@UNIT@“ вече е спрян
206Defined-By: systemd
207Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
208
209Спирането на модул „@UNIT@“ завърши.
210
211-- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
212Subject: Модулът „@UNIT@“ не успя да стартира
213Defined-By: systemd
214Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
215
216Модулът „@UNIT@“ не успя да стартира.
217
218Резултатът е: @RESULT@
219
220-- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
221Subject: Модулът „@UNIT@“ започна презареждане на настройките си
222Defined-By: systemd
223Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
224
225Модулът „@UNIT@“ започна презареждане на настройките си.
226
227-- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
228Subject: Модулът „@UNIT@“ завърши презареждането на настройките си
229Defined-By: systemd
230Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
231
232Модулът „@UNIT@“ завърши презареждането на настройките си.
233
234Резултатът e: @RESULT@
235
236-- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
237Subject: Програмата „@EXECUTABLE@“ не успя да се стартира
238Defined-By: systemd
239Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
240
241Програмата „@EXECUTABLE@“ не успя да се стартира.
242
243Върнатият номер на грешка е: @ERRNO@
244
245-- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
246Subject: Поне едно съобщение не бе препратено към syslog
247Defined-By: systemd
248Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
249
250Поне едно съобщение не бе препратено към журналната услуга syslog, която
251работи успоредно с journald.
252
253Най-често това указва, че тази реализация на syslog не може да поеме текущия
254обем съобщения.
255
256-- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
257Subject: Точката за монтиране не е празна
258Defined-By: systemd
259Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
260
261Директорията „@WHERE@“ не е празна.
262
263Тя е указана като точка за монтиране — или като второ поле във файла
264„/etc/fstab“, или чрез директивата „Where=“ в някой от файловете за
265модул на Systemd.
266
267Това не пречи на самото монтиране, но вече съществуващите там файлове и
268директории няма да се виждат повече, освен ако ръчно не монтирате тази
269непразна директория някъде другаде.
270
271-- 24d8d4452573402496068381a6312df2
272Subject: Стартирана е виртуална машина или контейнер
273Defined-By: systemd
274Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
275
276Виртуалната машина „@NAME@“ с идентификатор на водещия процес @LEADER@
277е стартирана и готова за работа.
278
279-- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
280Subject: Спряна е виртуална машина или контейнер
281Defined-By: systemd
282Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
283
284Виртуалната машина „@NAME@“ с идентификатор на водещия процес @LEADER@
285е спряна.
286
287-- 36db2dfa5a9045e1bd4af5f93e1cf057
288Subject: Режимът DNSSEC е изключен, защото сървърът не го поддържа
289Defined-By: systemd
290Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
291Documentation: man:systemd-resolved.service(8) resolved.conf(5)
292
293Локалната услуга за имена (systemd-resolved.service) установи, че
294настроения сървър за DNS не поддържа DNSSEC, затова този режим е изключен.
295
296Това се случва, когато директивата „DNSSEC=allow-downgrade“ е включена във
297файла „resolved.conf“ и зададеният сървър за DNS не е съвместим с DNSSEC.
298
299Внимавайте, защото това може да позволи атака, при която трета страна ви
300връща отговори, които да предизвикат понижаването на сигурността от DNSSEC
301до DNS.
302
303Такова събитие означава, че или сървърът за DNS не е съвместим с DNSSEC,
304или някой успешно ви е атакувал за понижаване на сигурността на имената.
305
306-- 1675d7f172174098b1108bf8c7dc8f5d
307Subject: Неуспешна проверка на DNSSEC
308Defined-By: systemd
309Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
310Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
311
312Заявка или запис в DNS не издържа проверка с DNSSEC.
313
314Това обикновено показва вмешателство на трета страна в канала ви за връзка.
315
316-- 4d4408cfd0d144859184d1e65d7c8a65
317Subject: Анулирана доверена котва в DNSSEC
318Defined-By: systemd
319Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
320Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
321
322Анулирана е доверена котва за DNSSEC и трябва да настроите нова.
323
324Понякога новата идва с обновяване на системата.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.