source: non-gtk/stellarium/github-io_bg.po @ 3322

Last change on this file since 3322 was 3322, checked in by Александър Шопов, 2 years ago

stellarium-github-io: подаден през https://www.transifex.com/stellarium/stellarium/language/bg/

File size: 44.4 KB
Line 
1# Translations template for stellarium-website.
2# Copyright (C) 2019 Stellarium's team
3# This file is distributed under the same license as the stellarium-website
4# project.
5# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2019.
6#
7# Translators:
8# Alexander Wolf <alex.v.wolf@gmail.com>, 2017
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: stellarium-website 1.0\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: stellarium@googlegroups.com\n"
15"POT-Creation-Date: 2019-09-09 22:59+0700\n"
16"PO-Revision-Date: 2019-09-23 09:13+0200\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019\n"
18"Language-Team: Bulgarian (https://www.transifex.com/stellarium/teams/80998/"
19"bg/)\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Generated-By: Babel 2.4.0\n"
24"Language: bg\n"
25"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
26
27#: _includes/header.html:1
28msgid "latest version is"
29msgstr "последната версия е"
30
31#: _includes/header.html:5
32msgid "source"
33msgstr "изходен код"
34
35#: _includes/header.html:8 _includes/header.html:11 _includes/header.html:17
36msgid "64 bit"
37msgstr "64 бита"
38
39#: _includes/header.html:14
40msgid "32 bit"
41msgstr "32 бита"
42
43#: _includes/header.html:20
44msgid "Beta"
45msgstr "Бета"
46
47#: _includes/header.html:26
48msgid "User Guide"
49msgstr "Ръководство на потребителя"
50
51#: _includes/home.html:2
52msgid ""
53"Stellarium is a free open source planetarium for your computer. It shows a "
54"realistic sky in 3D, just like what you see with the naked eye, binoculars "
55"or a telescope."
56msgstr ""
57"Stellarium е свободна програма с отворен код. Тя е планетариум и показва "
58"реалистично, тримерно небе, както се вижда с невъоръжено око, бинокъл или "
59"телескоп."
60
61#: _includes/home.html:5
62msgid "Try the Web Version"
63msgstr "Пробвайте версията за уеб"
64
65#: _includes/home.html:13 _includes/home.html:16 _layouts/screenshots.html:12
66msgid ""
67"A shooting star flashes past the Jupiter. You can select different "
68"intensities in the View window."
69msgstr ""
70"Край Юпитер просветва метеор — падаща звезда. Може да задавате интензитета в "
71"прозореца за изгледа."
72
73#: _includes/home.html:17 _includes/home.html:26 _includes/home.html:34
74#: _includes/home.html:43 _includes/home.html:52
75msgid "view screenshots"
76msgstr "снимки на екрана"
77
78#: _includes/home.html:22 _layouts/screenshots.html:17
79msgid ""
80"The great nebula in Orion. Press N to bring up the nebula labels. Also shown "
81"are constellation lines, press C to show or hide them."
82msgstr ""
83"Голямата мъглявина в съзвездието Орион. С клавиша „N“ превключвате "
84"показването на етикетите на мъглявините, а с „C“ — линиите на съзвездията."
85
86#: _includes/home.html:25
87msgid "The great nebula in Orion. Press N to bring up the nebula labels."
88msgstr ""
89"Голямата мъглявина в съзвездието Орион. С клавиша „N“ превключвате "
90"показването на етикетите на мъглявините."
91
92#: _includes/home.html:30 _includes/home.html:33 _layouts/screenshots.html:16
93msgid "The dance of the planets above ESO headquarters, near Munich."
94msgstr ""
95"Танцът на планетите над централата на Европейската южна обсерватория до "
96"Мюнхен."
97
98#: _includes/home.html:39 _includes/home.html:42 _layouts/screenshots.html:11
99msgid "Full sky view of the constellations, their boundaries, the Milky Way."
100msgstr "Изглед към цялото небе, със съзвездията, границите им и Млечния път."
101
102#: _includes/home.html:48 _includes/home.html:51 _layouts/screenshots.html:13
103msgid "Constellation art turned on."
104msgstr "Илюстрациите на съзвездията са включени."
105
106#: _includes/home.html:57
107msgid "Click on the picture to the left for details."
108msgstr "За повече информация натиснете в картинката вляво."
109
110#: _layouts/scripts.html:9
111msgid "introduction"
112msgstr "въведение"
113
114#: _layouts/scripts.html:10
115msgid ""
116"As of version 0.10.1, Stellarium uses the QtScript engine. The previously "
117"used StratoScript is no longer available. Even at version 0.16, Stellarium's "
118"scripting capabilities and the API change as development continues. Qt5.8 "
119"has declared the QtScript module deprecated, so the API may change again a "
120"bit. It will remain available in later Qt5 versions, though."
121msgstr ""
122"От версия 0.10.1 Stellarium използва ядрото QtScript. Предишното — "
123"StratoScript вече не е налично. Възможностите и функциите продължават да се "
124"обогатяват и променят. Qt5.8 обяви ядрото QtScript за остаряло, така че "
125"предстоят още доста промени. То ще продължи да бъде налично в последващите "
126"версии на Qt5."
127
128#: _layouts/scripts.html:12
129msgid "installing scripts"
130msgstr "инсталиране на скриптове"
131
132#: _layouts/scripts.html:13
133msgid ""
134"To install a script copy the script file (.ssc extension), and any texture "
135"files it uses to the scripts sub-directory of your User Data Directory. "
136"Instructions with many of these community-donated scripts may date back to "
137"older versions of Stellarium, and the instructions provided with the script "
138"may be out of date."
139msgstr ""
140"За да инсталирате скрипт, копирайте файла му (с разширение „.ssc“) и всички "
141"текстури, които ползва в поддиректори на потребителската ви директория. "
142"Понякога скриптовете и инструкциите, които идват с тях са за стари версии на "
143"Stellarium."
144
145#: _layouts/docs.html:14 _layouts/scripts.html:15
146msgid "api documentation"
147msgstr "документация на API"
148
149#: _layouts/scripts.html:16
150msgid ""
151"After building Stellarium itself from the Git code, do 'make apidoc' (you "
152"need Doxygen installed). This will create a directory: .../stellarium/builds/"
153"doc/html which contains the API documentation in HTML format or you follow "
154"this link <a href='/doc/head/'>Doxygen-API</a>"
155msgstr ""
156"След компилирането на Stellarium от кода в Git, изпълнете „make apidoc“ (ще "
157"трябва да имате инсталиран Doxygen). Това ще създаде директорията: „…/"
158"stellarium/builds/doc/html“, която съдържа документацията във формат HTML. "
159"Проверете и тази връзка: <a href='/doc/head/'>Doxygen-API</a>"
160
161#: _layouts/index.html:113 _layouts/scripts.html:20
162msgid "scripts"
163msgstr "скриптове"
164
165#: _layouts/landscapes-africa.html:9 _layouts/landscapes-asia.html:9
166#: _layouts/landscapes-australasia.html:9 _layouts/landscapes-europe.html:9
167#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:9
168#: _layouts/landscapes-north-america.html:9 _layouts/landscapes-polar.html:9
169#: _layouts/landscapes-south-america.html:9 _layouts/landscapes-special.html:9
170#: _layouts/landscapes.html:9
171msgid "user contributed landscapes"
172msgstr "пейзажи, предоставени от потребителите"
173
174#: _layouts/landscapes-africa.html:10 _layouts/landscapes-asia.html:10
175#: _layouts/landscapes-australasia.html:10 _layouts/landscapes-europe.html:10
176#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:10
177#: _layouts/landscapes-north-america.html:10 _layouts/landscapes-polar.html:10
178#: _layouts/landscapes-south-america.html:10
179#: _layouts/landscapes-special.html:10 _layouts/landscapes.html:10
180msgid ""
181"We have landscapes for the seven continents (in the seven continent model) - "
182"all, including from Antarctica!"
183msgstr "Има пейзажи от всички континенти, дори и от Антарктика!"
184
185#: _layouts/landscapes-africa.html:12 _layouts/landscapes-asia.html:12
186#: _layouts/landscapes-australasia.html:12 _layouts/landscapes-europe.html:12
187#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:12
188#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:29
189#: _layouts/landscapes-north-america.html:12 _layouts/landscapes-polar.html:12
190#: _layouts/landscapes-south-america.html:12
191#: _layouts/landscapes-special.html:12 _layouts/landscapes.html:12
192msgid "interplanetary"
193msgstr "междупланетни"
194
195#: _layouts/landscapes-africa.html:13 _layouts/landscapes-africa.html:29
196#: _layouts/landscapes-asia.html:13 _layouts/landscapes-australasia.html:13
197#: _layouts/landscapes-europe.html:13
198#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:13
199#: _layouts/landscapes-north-america.html:13 _layouts/landscapes-polar.html:13
200#: _layouts/landscapes-south-america.html:13
201#: _layouts/landscapes-special.html:13 _layouts/landscapes.html:13
202msgid "Africa"
203msgstr "Африка"
204
205#: _layouts/landscapes-africa.html:14 _layouts/landscapes-asia.html:14
206#: _layouts/landscapes-asia.html:29 _layouts/landscapes-australasia.html:14
207#: _layouts/landscapes-europe.html:14
208#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:14
209#: _layouts/landscapes-north-america.html:14 _layouts/landscapes-polar.html:14
210#: _layouts/landscapes-south-america.html:14
211#: _layouts/landscapes-special.html:14 _layouts/landscapes.html:14
212msgid "Asia"
213msgstr "Азия"
214
215#: _layouts/landscapes-africa.html:15 _layouts/landscapes-asia.html:15
216#: _layouts/landscapes-australasia.html:15
217#: _layouts/landscapes-australasia.html:29 _layouts/landscapes-europe.html:15
218#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:15
219#: _layouts/landscapes-north-america.html:15 _layouts/landscapes-polar.html:15
220#: _layouts/landscapes-south-america.html:15
221#: _layouts/landscapes-special.html:15 _layouts/landscapes.html:15
222msgid "Australasia"
223msgstr "Австралазия"
224
225#: _layouts/landscapes-africa.html:16 _layouts/landscapes-asia.html:16
226#: _layouts/landscapes-australasia.html:16 _layouts/landscapes-europe.html:16
227#: _layouts/landscapes-europe.html:29
228#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:16
229#: _layouts/landscapes-north-america.html:16 _layouts/landscapes-polar.html:16
230#: _layouts/landscapes-south-america.html:16
231#: _layouts/landscapes-special.html:16 _layouts/landscapes.html:16
232msgid "Europe"
233msgstr "Европа"
234
235#: _layouts/landscapes-africa.html:17 _layouts/landscapes-asia.html:17
236#: _layouts/landscapes-australasia.html:17 _layouts/landscapes-europe.html:17
237#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:17
238#: _layouts/landscapes-north-america.html:17
239#: _layouts/landscapes-north-america.html:29 _layouts/landscapes-polar.html:17
240#: _layouts/landscapes-south-america.html:17
241#: _layouts/landscapes-special.html:17 _layouts/landscapes.html:17
242msgid "North America"
243msgstr "Северна Америка"
244
245#: _layouts/landscapes-africa.html:18 _layouts/landscapes-asia.html:18
246#: _layouts/landscapes-australasia.html:18 _layouts/landscapes-europe.html:18
247#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:18
248#: _layouts/landscapes-north-america.html:18 _layouts/landscapes-polar.html:18
249#: _layouts/landscapes-south-america.html:18
250#: _layouts/landscapes-south-america.html:29
251#: _layouts/landscapes-special.html:18 _layouts/landscapes.html:18
252msgid "South America"
253msgstr "Южна Америка"
254
255#: _layouts/landscapes-africa.html:19 _layouts/landscapes-asia.html:19
256#: _layouts/landscapes-australasia.html:19 _layouts/landscapes-europe.html:19
257#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:19
258#: _layouts/landscapes-north-america.html:19 _layouts/landscapes-polar.html:19
259#: _layouts/landscapes-polar.html:29 _layouts/landscapes-south-america.html:19
260#: _layouts/landscapes-special.html:19 _layouts/landscapes.html:19
261msgid "polar regions"
262msgstr "полярни райони"
263
264#: _layouts/landscapes-africa.html:20 _layouts/landscapes-asia.html:20
265#: _layouts/landscapes-australasia.html:20 _layouts/landscapes-europe.html:20
266#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:20
267#: _layouts/landscapes-north-america.html:20 _layouts/landscapes-polar.html:20
268#: _layouts/landscapes-south-america.html:20
269#: _layouts/landscapes-special.html:20 _layouts/landscapes-special.html:29
270#: _layouts/landscapes.html:20
271msgid "special"
272msgstr "специални"
273
274#: _layouts/index.html:114 _layouts/landscapes-africa.html:23
275#: _layouts/landscapes-africa.html:28 _layouts/landscapes-asia.html:23
276#: _layouts/landscapes-asia.html:28 _layouts/landscapes-australasia.html:23
277#: _layouts/landscapes-australasia.html:28 _layouts/landscapes-europe.html:23
278#: _layouts/landscapes-europe.html:28
279#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:23
280#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:28
281#: _layouts/landscapes-north-america.html:23
282#: _layouts/landscapes-north-america.html:28 _layouts/landscapes-polar.html:23
283#: _layouts/landscapes-polar.html:28 _layouts/landscapes-south-america.html:23
284#: _layouts/landscapes-south-america.html:28
285#: _layouts/landscapes-special.html:23 _layouts/landscapes-special.html:28
286msgid "landscapes"
287msgstr "пейзажи"
288
289#: _layouts/screenshots.html:8
290msgid ""
291"Since version 0.10 Stellarium has new graphical user interface. The vertical "
292"bar links to windows, the horizontal bar shows toggle buttons, just like it "
293"used to."
294msgstr ""
295"От версия 0.10 Stellarium има нов графичен интерфейс. Вертикалната лента "
296"води до прозорци, хоризонталната съдържа превключващи бутони."
297
298#: _layouts/screenshots.html:9
299msgid ""
300"The location window.  The first thing you have to do is set your observing "
301"position and save it. The landscape is a panorama from the ESO facilities in "
302"Garching, near Munich, Germany. ESO is the European Organisation for "
303"Astronomical Research in the Southern Hemisphere."
304msgstr ""
305"Прозорец за местоположението. Положението на наблюдателя е първото нещо, "
306"което следва да зададете. Пейзажът е панорамата, която се открива от "
307"централата на Европейската южна обсерватория (ESO) в Гархинг, близо до "
308"Мюнхен, Германия. Това е европейска организация за астрономически "
309"изследвания в южното полукълбо."
310
311#: _layouts/screenshots.html:10
312msgid ""
313"The sun is down, the stars are visible.  Since version 0.10.0 Stellarium has "
314"extensive star catalogs.  600,000 are included by default, but you can even "
315"download extra catalogues to see up to 210 million stars. This work was done "
316"by our team member Johannes."
317msgstr ""
318"Слънцето е залязло, звездите се виждат. След версия 0.10.0 Stellarium "
319"разполага с огромен каталог от звезди. Стандартно инсталацията идва с 600 "
320"000 звезди, но може да изтеглите още 210 милиона звезди. Тази възможност е "
321"разработена от Йохан — член на екипа от разработчици."
322
323#: _layouts/screenshots.html:14
324msgid ""
325"The Starlore tab in the View window.  Choose between different cultures and "
326"see how they looked at the stars."
327msgstr ""
328"Разделът за небесните легенди в прозореца за изгледа. Може да избирате "
329"различни култури и как те са гледали на небето."
330
331#: _layouts/screenshots.html:15
332msgid ""
333"Selecting a planet and pressing Ctrl+G flies you there.  Here, we see Mars "
334"from a rover&#39;s viewpoint."
335msgstr ""
336"Ако изберете планета и натиснете Ctrl+G, ще се озовете на нея. Това е изглед "
337"от марсоход."
338
339#: _layouts/screenshots.html:18
340msgid ""
341"See how different amounts of light pollution make the universe invisible."
342msgstr ""
343"Демонстрация на светлинното замърсяване и как то пречи да видим красотата на "
344"Вселената."
345
346#: _layouts/screenshots.html:19
347msgid ""
348"Search for a planet, nebula, constellation or a specific star. Press enter, "
349"and Stellarium centers on the object."
350msgstr ""
351"Търсене на планета, мъглявина, съзвездие или звезда. Натиснете Enter и "
352"Stellarium ще центрира обекта в изгледа."
353
354#: _layouts/screenshots.html:24
355msgid "Stellarium screenshot gallery"
356msgstr "Галерия със снимки на екрана от Stellarium"
357
358#: _layouts/screenshots.html:25
359msgid "Please select an image."
360msgstr "Изберете изображение."
361
362#: _layouts/sponsors.html:7
363msgid ""
364"Stellarium is produced by the efforts of the developer team, with the help "
365"and support of the following people and organisations:"
366msgstr ""
367"Stellarium е създаден с усилията на екип разработчици и с помощта и "
368"поддръжката на следните хора и организации:"
369
370#: _layouts/sponsors.html:13
371msgid "sponsors"
372msgstr "спонсори"
373
374#: _layouts/sponsors.html:15
375msgid ""
376"Sourceforge, which has pushed many terabytes of data for Stellarium during "
377"the life of the project."
378msgstr ""
379"Sourceforge, които предоставяха много терабайти изтегляния на Stellarium "
380"през живота на проекта."
381
382#: _layouts/sponsors.html:16
383msgid "Launchpad for hosting the project trackers."
384msgstr ""
385"Launchpad, които предоставяха системата за проследяване на грешки на проекта."
386
387#: _layouts/sponsors.html:17
388msgid "Github for hosting the project trackers."
389msgstr ""
390"Github, които предоставят системата за проследяване на грешки на проекта."
391
392#: _layouts/sponsors.html:18
393msgid "Transifex for hosting the project translation system."
394msgstr ""
395"Transifex, които предоставят системата за превод на проекта на множество "
396"езици."
397
398#: _layouts/sponsors.html:23
399msgid "community"
400msgstr "общност"
401
402#: _layouts/sponsors.html:24
403msgid "Special thanks go out to all members of the Stellarium user community."
404msgstr ""
405"Специални благодарности на всички членове на общността на потребителите на "
406"Stellarium."
407
408#: _layouts/sponsors.html:26
409msgid "Program translators"
410msgstr "Преводачи на програмата"
411
412#: _layouts/sponsors.html:27
413msgid "User guide translators"
414msgstr "Преводачи на ръководството"
415
416#: _layouts/sponsors.html:28
417msgid "Landscape authors"
418msgstr "Автори на пейзажите"
419
420#: _layouts/sponsors.html:29
421msgid "Wiki authors"
422msgstr "Автори на Уикито"
423
424#: _layouts/sponsors.html:30
425msgid "Testers and bug reporters"
426msgstr "Изпитатели и докладвали грешки"
427
428#: _layouts/sponsors.html:31
429msgid "Donators"
430msgstr "Дарители"
431
432#: _layouts/sponsors.html:36
433msgid "former developers"
434msgstr "бивши разработчици"
435
436#: _layouts/sponsors.html:37
437msgid ""
438"Several people have made significant contributions but are no longer active. "
439"Their work has made a big difference to the project"
440msgstr ""
441"Някои хора са допринесли много, но вече не са активни. Те имат големи "
442"заслуги към проекта"
443
444#: _layouts/sponsors.html:39
445msgid "doc author/developer"
446msgstr "автор на документация/разработчик"
447
448#: _layouts/sponsors.html:40 _layouts/sponsors.html:41
449#: _layouts/sponsors.html:42 _layouts/sponsors.html:43
450#: _layouts/sponsors.html:44 _layouts/sponsors.html:45
451#: _layouts/sponsors.html:46
452msgid "developer"
453msgstr "разработчик"
454
455#: _layouts/sponsors.html:47
456msgid "tester"
457msgstr "изпитател"
458
459#: _layouts/sponsors.html:50
460msgid "friends"
461msgstr "приятели"
462
463#: _layouts/landscapes.html:25
464msgid "how to install landscapes"
465msgstr "инсталиране на пейзажи"
466
467#: _layouts/landscapes.html:26
468msgid ""
469"After you have downloaded the .zip file for a landscape from this page, you "
470"need to install it in Stellarium."
471msgstr ""
472"След изтеглянето на файл „.zip“ с пейзаж от тази страница, ще трябва да го "
473"инсталирате в Stellarium."
474
475#: _layouts/landscapes.html:27
476msgid "automatic"
477msgstr "автоматично"
478
479#: _layouts/landscapes.html:28
480msgid ""
481"If you have Stellarium 0.10.6 or later version, you can use the 'Add/remove "
482"landscapes' feature to install landscapes automatically:"
483msgstr ""
484"От версия Stellarium 0.10.6 насам може да използвате „Добавяне/изтриване на "
485"пейзажи“, за да правите това автоматично:"
486
487#: _layouts/landscapes.html:30
488msgid ""
489"Open the 'Sky and viewing options' window by clicking on the appropriate "
490"button in the left button bar (or press the F4 key)."
491msgstr ""
492"Отворете прозореца „Настройки на небето и изгледа“, като натиснете "
493"съответния бутон в лявата лента (или натиснете „F4“)."
494
495#: _layouts/landscapes.html:31
496msgid ""
497"The 'Add/remove landscapes' button is at the bottom of the 'Landscape' tab."
498msgstr "Бутонът „Добавяне/премахване на пейзажи“ е отдолу на раздела „Пейзаж“."
499
500#: _layouts/landscapes.html:32
501msgid ""
502"When you press it, the 'Add/remove landscapes' window will appear. It allows "
503"you to install .zip files containing landscapes. It also lists the user-"
504"installed landscapes and allows you to remove them."
505msgstr ""
506"При натискане на бутона „Добавяне/премахване на пейзажи“ се появява "
507"прозорец, в който може да инсталирате файлове с пейзажи във формат „.zip“. В "
508"него са изброени всички инсталирани пейзажи, ако искате да изтриете някой."
509
510#: _layouts/landscapes.html:34
511msgid ""
512"Note that while this makes installing landscapes easier, it may also cause "
513"you to overlook what else is included in the ZIP archive."
514msgstr ""
515"Въпреки, че това улеснява процеса на инсталация на пейзажи, така може да "
516"пропуснете, ако във файла са включени и други ресурси."
517
518#: _layouts/landscapes.html:35
519msgid ""
520"Landscape packages created without this feature in mind may contain other "
521"files, such as alternative textures in different sizes."
522msgstr ""
523"В пакетите с пейзажи може да има и други файлове, като алтернативни текстури "
524"с други размери."
525
526#: _layouts/landscapes.html:38
527msgid "manual"
528msgstr "ръчно"
529
530#: _layouts/landscapes.html:39
531msgid ""
532"If you are using an earlier version of Stellarium, you can follow this "
533"procedure to install a landscape package:"
534msgstr ""
535"Ако версията ви на Stellarium е по-стара, може да инсталирате пейзаж по "
536"следната процедура:"
537
538#: _layouts/landscapes.html:41
539msgid ""
540"Browse to your User Data Directory, which varies according to your operating "
541"system."
542msgstr ""
543"Отидете в директорията с потребителските данни. Тя зависи от операционната "
544"ви система."
545
546#: _layouts/landscapes.html:42
547msgid ""
548"Create a sub-directory called <em>landscapes</em> in your user directory (if "
549"it doesn't exist)."
550msgstr ""
551"Създайте поддиректория в нея на име <em>landscapes</em> (пейзажи), ако "
552"такава не съществува."
553
554#: _layouts/landscapes.html:43
555msgid ""
556"Unzip the landscape .zip file in the <em>landscapes</em> directory (if it's "
557"done right, a sub-directory should be created for each landscape)."
558msgstr ""
559"Разархивирайте пакета с разширение „.zip“ в директорията „<em>landscapes</"
560"em>“. За всеки пейзаж трябва да има по една поддиректория в нея."
561
562#: _layouts/landscapes.html:45
563msgid "contributions"
564msgstr "принос"
565
566#: _layouts/landscapes.html:46
567msgid ""
568"Please feel free to contribute your own custom landscapes here. Make "
569"thumbnails 200x114 pixels to fit with the rest of the page. Please include a "
570"location section in your landscape.ini file with the longitude, latitude, "
571"altitude and planet for the location of the landscape (see one of the pre-"
572"existing landscapes for an example)."
573msgstr ""
574"Създавайте собствени пейзажи на воля. Добавете по една миниатюра с размери "
575"200×114 пиксела — така ще се вмести в галерията. Добавете раздел във файл на "
576"име „landscape.ini“ за местоположението на пейзажа — географски дължина и "
577"ширина, (надморска) височина и планета. Използвайте съществуващите пейзажи "
578"за пример."
579
580#: _layouts/landscapes.html:47
581msgid ""
582"To find out more about how to create a landscape, see the Stellarium User "
583"Guide, and examine existing landscapes. If you are having problems, posting "
584"to the forums is a good way to get some advice."
585msgstr ""
586"В потребителското ръководство на Stellarium има повече информация да "
587"създаването на пейзажи. Ако имате проблеми, попитайте в нашия форум."
588
589#: _layouts/landscapes.html:48
590msgid "important note on image dimensions"
591msgstr "важна бележка за размерите на изображенията"
592
593#: _layouts/landscapes.html:49
594msgid ""
595"IMPORTANT: Make sure all textures have dimensions which are integer powers "
596"of 2, i.e. 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, ... e.g. 4096 by 1024, "
597"2048 by 2048 and so on."
598msgstr ""
599"ВАЖНО: Всички текстури задължително трябва да са с размери точни степени на "
600"2 — напр. 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384,… напр. 4096 на 1024, 2048 "
601"на 2048 и т.н."
602
603#: _layouts/landscapes.html:50
604msgid ""
605"This is a limitation of OpenGL. Some video hardware will work OK with images "
606"with different image dimensions, but many will not display properly, suffer "
607"vastly reduced frame rates, and even crash the computer."
608msgstr ""
609"Това ограничение идва от OpenGL. Много графични ускорители работят и с други "
610"размери, но при някои се появяват дефекти в образа, силно се намалява "
611"скоростта на изобразяване, а е възможно и компютърът да забие."
612
613#: _layouts/landscapes.html:51
614msgid ""
615"Please make sure all contributed landscapes conform to these requirements, "
616"or your link may be removed."
617msgstr ""
618"Уверете се, че всички ваши пейзажи изпълняват тези изисквания. В противен "
619"случай връзките към тях ще бъдат изтрити."
620
621#: _layouts/landscapes.html:52
622msgid ""
623"Be aware that many people's video hardware cannot handle very large "
624"textures. This is hardware and driver dependent. A typical maximum image "
625"size is 2048x2048 or 4096x4096."
626msgstr ""
627"Много видеокарти не могат да се справят с прекалено големи текстури. Това "
628"зависи от хардуера и драйверите. Типичните максимуми са 2048×2048 или "
629"4096×4096."
630
631#: _layouts/landscapes.html:53
632msgid "package contents"
633msgstr "съдържание на пакета"
634
635#: _layouts/landscapes.html:54
636msgid ""
637"Please package your landscape in a .zip file with all files inside a "
638"directory in the .zip file. This should be unique to your landscape, and it "
639"would be nice if it was all lower-case with no spaces."
640msgstr ""
641"Изберете архив във формат .zip за пейзажа. Всички файлове трябва да са в "
642"обша поддиректория на архива. Името ѝ трябва да е уникално, за да обозначава "
643"вашия пейзаж. Добре е името да е само от малки букви и да е без интервали."
644
645#: _layouts/landscapes.html:55
646msgid ""
647"You should also include a readme.txt file which describes the landscape and "
648"specifies any usage restrictions or licensing terms for the images used in "
649"the landscape."
650msgstr ""
651"Трябва са включите и файл „readme.txt“ с описание на пейзажа и условията/"
652"лиценза за използване на снимките в пейзажа."
653
654#: _layouts/landscapes.html:56
655msgid "licensing"
656msgstr "лиценз"
657
658#: _layouts/landscapes.html:57
659msgid ""
660"Before you distribute images as part of a Stellarium landscape, please "
661"ensure you are legally entitled to - you must be the copyright holder for "
662"the images, or be able to distribute them for use with Stellarium under the "
663"terms of some agreement with the copyright holder (e.g. Creative Commons "
664"licensed images found on the web)."
665msgstr ""
666"Преди да разпространявате изображения като част от пейзаж на Stellarium, "
667"проверете дали имате право на това, например вие държите авторските права "
668"или авторът ви е позволил да ги разпространявате за работа в Stellarium "
669"(напр. доста снимки в Интернет са налични по условията на Криейтив Комънс)."
670
671#: _layouts/landscapes.html:58
672msgid ""
673"It is important to explicitly state what use may be made of images for your "
674"landscape. This should be done in the readme.txt file inside the .zip file."
675msgstr ""
676"Важно е да упоменете какви са правата за ползване на изображенията за "
677"пейзажа във файла „readme.txt“ в пакета „.zip“."
678
679#: _layouts/landscapes.html:59
680msgid ""
681"We recommend an open source license compatible with Stellarium itself (i.e. "
682"the GNU GPL), or one of the Creative Commons licenses."
683msgstr ""
684"Препоръчваме лиценз за отворен код, който е съвместим с този на Stellarium "
685"itself (GNU GPL) или някой от лицензите на Криейтив Комънс."
686
687#: _layouts/landscapes.html:60
688msgid "file encoding"
689msgstr "кодиране на файловете"
690
691#: _layouts/landscapes.html:61
692msgid ""
693"The landscape.ini and readme.txt files should be UTF-8 encoded text or plain "
694"ASCII. It's probably a good idea to adopt the Windows line ending encoding, "
695"(i.e. CR LF). Both Windows and *nix style line ending encoding should work "
696"OK in Stellarium, but Windows users will have an ugly time reading the "
697"readme.txt if it uses *nix-style newlines."
698msgstr ""
699"Файловете „landscape.ini“ и „readme.txt“ трябва да са в UTF-8 или ASCII. "
700"Добра идея е да използвате край на ред като за Windows (т.е. CR LF). "
701"Stellarium се справя с вариантите и за *nix, но за потребителите на Windows "
702"ще е трудно да разглеждат файла „readme.txt“, ако той използва само LF за "
703"край на ред."
704
705#: _layouts/landscapes.html:62
706msgid "need hosting?"
707msgstr "трябва ли ви място?"
708
709#: _layouts/landscapes.html:63
710msgid ""
711"If you have a landscape you would like to share but have no web-space to put "
712"it, email to any Stellarium developers and we'll put it on our site."
713msgstr ""
714"Ако искате да споделите пейзаж, но нямате собствен сайт, изпратете е-писмо "
715"до разработчиците на Stellarium developers и ние ще го качим на нашия сайт."
716
717#: _layouts/index.html:9
718msgid "features"
719msgstr "възможности"
720
721#: _layouts/index.html:11
722msgid "sky"
723msgstr "небе"
724
725#: _layouts/index.html:13
726msgid "default catalogue of over 600,000 stars"
727msgstr "начален каталог от над 600 000 звезди"
728
729#: _layouts/index.html:14
730msgid "extra catalogues with more than 177 million stars"
731msgstr "допълнителни каталози с над 177 милиона звезди"
732
733#: _layouts/index.html:15
734msgid "default catalogue of over 80,000 deep-sky objects"
735msgstr "начален каталог с над 80 000 обекти от дълбокото небе"
736
737#: _layouts/index.html:16
738msgid "extra catalogue with more than 1 million deep-sky objects"
739msgstr "допълнителен каталог с над 1 милион обекти от дълбокото небе"
740
741#: _layouts/index.html:17
742msgid "asterisms and illustrations of the constellations"
743msgstr "астеризми и илюстрации на съзвездията"
744
745#: _layouts/index.html:18
746msgid "constellations for 20+ different cultures"
747msgstr "съзвездията според над 20 различни култури"
748
749#: _layouts/index.html:19
750msgid "images of nebulae (full Messier catalogue)"
751msgstr "изображения на мъглявини (пълния каталог на Месие)"
752
753#: _layouts/index.html:20
754msgid "realistic Milky Way"
755msgstr "реалистичен Млечен път"
756
757#: _layouts/index.html:21
758msgid "very realistic atmosphere, sunrise and sunset"
759msgstr "много реалистична атмосфера, изгрев и залез"
760
761#: _layouts/index.html:22
762msgid "the planets and their satellites"
763msgstr "планетите и техните спътници"
764
765#: _layouts/index.html:25
766msgid "interface"
767msgstr "интерфейс"
768
769#: _layouts/index.html:27
770msgid "a powerful zoom"
771msgstr "мощно увеличение"
772
773#: _layouts/index.html:28
774msgid "time control"
775msgstr "контрол на времето"
776
777#: _layouts/index.html:29
778msgid "multilingual interface"
779msgstr "многоезичен интерфейс"
780
781#: _layouts/index.html:30
782msgid "fisheye projection for planetarium domes"
783msgstr ""
784"проекция тип рибешко око за прожектиране върху истински купол на планетариум"
785
786#: _layouts/index.html:31
787msgid "spheric mirror projection for your own low-cost dome"
788msgstr "проекция за сферично огледало за нискобюджетен купол"
789
790#: _layouts/index.html:32
791msgid "all new graphical interface and extensive keyboard control"
792msgstr "изцяло нов графичен интерфейс и множество клавишни комбинации"
793
794#: _layouts/index.html:33
795msgid "telescope control"
796msgstr "управление на телескоп"
797
798#: _layouts/index.html:36
799msgid "visualisation"
800msgstr "визуализация"
801
802#: _layouts/index.html:38
803msgid "equatorial and azimuthal grids"
804msgstr "екваториална и азимутна мрежи"
805
806#: _layouts/index.html:39
807msgid "star twinkling"
808msgstr "блещукащи звезди"
809
810#: _layouts/index.html:40
811msgid "shooting stars"
812msgstr "падащи звезди"
813
814#: _layouts/index.html:41
815msgid "tails of comets"
816msgstr "опашки на кометите"
817
818#: _layouts/index.html:42
819msgid "iridium flares simulation"
820msgstr "симулация на проблясванията на спътниците Иридиум"
821
822#: _layouts/index.html:43
823msgid "eclipse simulation"
824msgstr "симулация на затъмнения"
825
826#: _layouts/index.html:44
827msgid "supernovae and novae simulation"
828msgstr "симулация на нови и свръхнови звезди"
829
830#: _layouts/index.html:45
831msgid "3D sceneries"
832msgstr "тримерни пейзажи"
833
834#: _layouts/index.html:46
835msgid "skinnable landscapes, now with spheric panorama projection"
836msgstr "пейзажи придружени със специфични проекции"
837
838#: _layouts/index.html:49
839msgid "customizability"
840msgstr "множество настройки"
841
842#: _layouts/index.html:51
843msgid ""
844"plugin system adding artifical satellites, ocular simulation, telescope "
845"configuration and more"
846msgstr ""
847"приставки, добавящи изкуствени спътници, симулация на окуляри, управление на "
848"телескопи и мн. др."
849
850#: _layouts/index.html:52
851msgid "ability to add new solar system objects from online resources..."
852msgstr "възможност да добавяте нови обекти в Слънчевата система от Интернет…"
853
854#: _layouts/index.html:53
855msgid ""
856"add your own deep sky objects, landscapes, constellation images, scripts..."
857msgstr ""
858"възможност да добавяте нови обекти от дълбокия Космос, изображения на "
859"съзвездията, скриптове и др.…"
860
861#: _layouts/index.html:58
862msgid "news"
863msgstr "новини"
864
865#: _layouts/index.html:69
866msgid "system requirements"
867msgstr "изисквания към системата"
868
869#: _layouts/index.html:71
870msgid "minimal"
871msgstr "минимални"
872
873#: _layouts/index.html:73
874msgid "Linux/Unix; Windows 7 and above; Mac OS X 10.10.0 and above"
875msgstr "Linux/Unix, Windows 7 и по-висока; Mac OS X 10.10.0 и по-висока"
876
877#: _layouts/index.html:74
878msgid "3D graphics card which supports OpenGL 3.0 and GLSL 1.3"
879msgstr "графична карта с поддръжка на OpenGL 3.0 и GLSL 1.3"
880
881#: _layouts/index.html:75
882msgid "512 MiB RAM"
883msgstr "512 MiB RAM"
884
885#: _layouts/index.html:76
886msgid "250 MiB on disk"
887msgstr "250 MiB пространство на диска"
888
889#: _layouts/index.html:77 _layouts/index.html:86
890msgid "keyboard"
891msgstr "клавиатура"
892
893#: _layouts/index.html:80
894msgid "recommended"
895msgstr "препоръчани"
896
897#: _layouts/index.html:82
898msgid "Linux/Unix; Windows 7 and above; Mac OS X 10.11.0 and above"
899msgstr "Linux/Unix, Windows 7 и по-висока; Mac OS X 10.11.0 и по-висока"
900
901#: _layouts/index.html:83
902msgid "3D graphics card which supports OpenGL 3.3 and above"
903msgstr "графична карта с поддръжка на OpenGL 3.3 и по-висока"
904
905#: _layouts/index.html:84
906msgid "1 GiB RAM or more"
907msgstr "1 GiB RAM или повече"
908
909#: _layouts/index.html:85
910msgid "1.5 GiB on disk"
911msgstr "1,5 GiB пространство на диска"
912
913#: _layouts/index.html:89
914msgid "developers"
915msgstr "разработчици"
916
917#: _layouts/index.html:91
918msgid "Project coordinator:"
919msgstr "Координатор на проекта:"
920
921#: _layouts/index.html:92
922msgid "Graphic designer:"
923msgstr "Графичен дизайнер:"
924
925#: _layouts/index.html:93
926msgid "Developer:"
927msgstr "Разработчик:"
928
929#: _layouts/index.html:94
930msgid "Continuous Integration:"
931msgstr "Непрекъснато интегриране:"
932
933#: _layouts/index.html:95
934msgid "Tester:"
935msgstr "Изпитатели:"
936
937#: _layouts/index.html:96
938msgid "and everyone else in the community"
939msgstr "и всички други в общността"
940
941#: _layouts/index.html:99
942msgid "social media"
943msgstr "социални медии"
944
945#: _layouts/index.html:106
946msgid "collaborate"
947msgstr "допринасяне"
948
949#: _layouts/index.html:107
950msgid ""
951"You can learn more about Stellarium, get support and help the project from "
952"these links"
953msgstr ""
954"Може да научите още за Stellarium, да получите поддръжка и да помогнете на "
955"проекта през следните връзки"
956
957#: _layouts/index.html:109
958msgid "forum"
959msgstr "форум"
960
961#: _layouts/index.html:110
962msgid "mailing list"
963msgstr "пощенски списъци"
964
965#: _layouts/index.html:111
966msgid "wiki"
967msgstr "уики"
968
969#: _layouts/index.html:112
970msgid "FAQ"
971msgstr "Често задавани въпроси"
972
973#: _layouts/index.html:115
974msgid "developers documentation"
975msgstr "документация на разработчиците"
976
977#: _layouts/index.html:116
978msgid "scripting"
979msgstr "писане на скриптове"
980
981#: _layouts/index.html:117
982msgid "translations"
983msgstr "преводи"
984
985#: _layouts/index.html:118
986msgid "get support, report bugs, request new features"
987msgstr "поддръжка, докладване на проблеми, заявки за нови възможности"
988
989#: _layouts/index.html:119
990msgid "all releases"
991msgstr "всички версии"
992
993#: _layouts/index.html:121
994msgid "git"
995msgstr "git"
996
997#: _layouts/index.html:122
998msgid ""
999"The latest development snapshot of Stellarium is kept on github. If you want "
1000"to compile development versions of Stellarium, this is the place to get the "
1001"source code."
1002msgstr ""
1003"Разработката на Stellarium се извършва през Github. Това е мястото да "
1004"изтеглите текущо разработваната версия на изходния код, ако искате да я "
1005"компилирате."
1006
1007#: _layouts/index.html:124
1008msgid "browse GitHub"
1009msgstr "разглеждане на GitHub"
1010
1011#: _layouts/index.html:126
1012msgid "irc"
1013msgstr "irc"
1014
1015#: _layouts/index.html:127
1016msgid ""
1017"Real time chat about Stellarium can be had in the <a href='irc://irc."
1018"freenode.org/stellarium'>#stellarium</a> IRC channel on the <a href='http://"
1019"freenode.net'>freenode</a> IRC network. Use your favorite IRC client to "
1020"connect to <a href='irc://irc.freenode.org/stellarium'>chat.freenode.net</a> "
1021"or try the <a href='http://webchat.freenode.net/?"
1022"channels=stellarium&uio=MTE9MjQ255'>web-based interface</a>."
1023msgstr ""
1024"Може да обсъждате Stellarium в канала му в IRC: <a href='irc://irc.freenode."
1025"org/stellarium'>#stellarium</a> в мрежата <a href='http://freenode."
1026"net'>freenode</a>. Ползвайте любимия си клиент за IRC, за да се свържете към "
1027"<a href='irc://irc.freenode.org/stellarium'>chat.freenode.net</a>, или "
1028"използвайте <a href='http://webchat.freenode.net/?"
1029"channels=stellarium&uio=MTE9MjQ255'>уеб интерфейса</a>."
1030
1031#: _layouts/index.html:129
1032msgid "supporters and friends"
1033msgstr "поддръжници и приятели"
1034
1035#: _layouts/index.html:131
1036msgid ""
1037"Stellarium is produced by the efforts of the developer team, with the help "
1038"and support of the <a href='/%lang%/sponsors.html'>following people and "
1039"organisations</a>"
1040msgstr ""
1041"Stellarium е създаден с усилията на екип от разработчици и поддръжката на <a "
1042"href='/%lang%/sponsors.html'>следните хора и организации</a>"
1043
1044#: _layouts/docs.html:7
1045msgid ""
1046"Here you can find API documentation for various series of Stellarium. "
1047"<em>head</em> refers to the latest version from development (although this "
1048"may lag behind a little as the documentation is only uploaded every so "
1049"often)."
1050msgstr ""
1051"Тук може да разгледате документацията на програмния интерфейс (API) на "
1052"различните версии на Stellarium. <em>head</em> отговаря на последната версия "
1053"в разработка. Възможно е документацията да изостава малко."
1054
1055#: _layouts/docs.html:23
1056msgid "plugins api documentation"
1057msgstr "документация на API на приставките"
1058
1059#: _layouts/docs.html:31
1060msgid "changes between packages"
1061msgstr "промяна между версиите"
1062
1063#: _layouts/default.html:11
1064msgid "Other languages:"
1065msgstr "На други езици:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.