source: non-gtk/stellarium/github-io_bg.po

Last change on this file was 3330, checked in by Александър Шопов, 2 years ago

stellarium github: подаден през https://www.transifex.com/stellarium/stellarium/language/bg/

File size: 44.2 KB
Line 
1# Translations template for stellarium-website.
2# Copyright (C) 2019 Stellarium's team
3# This file is distributed under the same license as the stellarium-website
4# project.
5# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2019.
6#
7# Translators:
8# Alexander Wolf <alex.v.wolf@gmail.com>, 2017
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: stellarium-website 1.0\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: stellarium@googlegroups.com\n"
15"POT-Creation-Date: 2019-09-29 18:02+0700\n"
16"PO-Revision-Date: 2019-09-29 21:36+0200\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019\n"
18"Language-Team: Bulgarian (https://www.transifex.com/stellarium/teams/80998/bg/)\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Generated-By: Babel 2.4.0\n"
23"Language: bg\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25
26#: _includes/header.html:1
27msgid "latest version is"
28msgstr "последната версия е"
29
30#: _includes/header.html:5
31msgid "source"
32msgstr "изходен код"
33
34#: _includes/header.html:8 _includes/header.html:11 _includes/header.html:17
35msgid "64 bit"
36msgstr "64 бита"
37
38#: _includes/header.html:14
39msgid "32 bit"
40msgstr "32 бита"
41
42#: _includes/header.html:20
43msgid "Beta"
44msgstr "Бета"
45
46#: _includes/header.html:26
47msgid "User Guide"
48msgstr "Ръководство на потребителя"
49
50#: _includes/home.html:2
51msgid ""
52"Stellarium is a free open source planetarium for your computer. It shows a "
53"realistic sky in 3D, just like what you see with the naked eye, binoculars "
54"or a telescope."
55msgstr ""
56"Stellarium е свободна програма с отворен код. Тя е планетариум и показва "
57"реалистично, тримерно небе, както се вижда с невъоръжено око, бинокъл или "
58"телескоп."
59
60#: _includes/home.html:5
61msgid "Try the Web Version"
62msgstr "Пробвайте версията за уеб"
63
64#: _includes/home.html:13 _includes/home.html:16 _layouts/screenshots.html:12
65msgid ""
66"A shooting star flashes past the Jupiter. You can select different "
67"intensities in the View window."
68msgstr ""
69"Край Юпитер просветва метеор — падаща звезда. Може да задавате интензитета в"
70" прозореца за изгледа."
71
72#: _includes/home.html:17 _includes/home.html:26 _includes/home.html:34
73#: _includes/home.html:43 _includes/home.html:52
74msgid "view screenshots"
75msgstr "снимки на екрана"
76
77#: _includes/home.html:22 _layouts/screenshots.html:17
78msgid ""
79"The great nebula in Orion. Press N to bring up the nebula labels. Also shown"
80" are constellation lines, press C to show or hide them."
81msgstr ""
82"Голямата мъглявина в съзвездието Орион. С клавиша „N“ превключвате "
83"показването на етикетите на мъглявините, а с „C“ — линиите на съзвездията."
84
85#: _includes/home.html:25
86msgid "The great nebula in Orion. Press N to bring up the nebula labels."
87msgstr ""
88"Голямата мъглявина в съзвездието Орион. С клавиша „N“ превключвате "
89"показването на етикетите на мъглявините."
90
91#: _includes/home.html:30 _includes/home.html:33 _layouts/screenshots.html:16
92msgid "The dance of the planets above ESO headquarters, near Munich."
93msgstr ""
94"Танцът на планетите над централата на Европейската южна обсерватория до "
95"Мюнхен."
96
97#: _includes/home.html:39 _includes/home.html:42 _layouts/screenshots.html:11
98msgid "Full sky view of the constellations, their boundaries, the Milky Way."
99msgstr "Изглед към цялото небе, със съзвездията, границите им и Млечния път."
100
101#: _includes/home.html:48 _includes/home.html:51 _layouts/screenshots.html:13
102msgid "Constellation art turned on."
103msgstr "Илюстрациите на съзвездията са включени."
104
105#: _includes/home.html:57
106msgid "Click on the picture to the left for details."
107msgstr "За повече информация натиснете в картинката вляво."
108
109#: _layouts/scripts.html:9
110msgid "introduction"
111msgstr "въведение"
112
113#: _layouts/scripts.html:10
114msgid ""
115"As of version 0.10.1, Stellarium uses the QtScript engine. The previously "
116"used StratoScript is no longer available. Even at version 0.16, Stellarium's"
117" scripting capabilities and the API change as development continues. Qt5.8 "
118"has declared the QtScript module deprecated, so the API may change again a "
119"bit. It will remain available in later Qt5 versions, though."
120msgstr ""
121"От версия 0.10.1 Stellarium използва ядрото QtScript. Предишното — "
122"StratoScript вече не е налично. Възможностите и функциите продължават да се "
123"обогатяват и променят. Qt5.8 обяви ядрото QtScript за остаряло, така че "
124"предстоят още доста промени. То ще продължи да бъде налично в последващите "
125"версии на Qt5."
126
127#: _layouts/scripts.html:12
128msgid "installing scripts"
129msgstr "инсталиране на скриптове"
130
131#: _layouts/scripts.html:13
132msgid ""
133"To install a script copy the script file (.ssc extension), and any texture "
134"files it uses to the scripts sub-directory of your User Data Directory. "
135"Instructions with many of these community-donated scripts may date back to "
136"older versions of Stellarium, and the instructions provided with the script "
137"may be out of date."
138msgstr ""
139"За да инсталирате скрипт, копирайте файла му (с разширение „.ssc“) и всички "
140"текстури, които ползва в поддиректори на потребителската ви директория. "
141"Понякога скриптовете и инструкциите, които идват с тях са за стари версии на"
142" Stellarium."
143
144#: _layouts/docs.html:14 _layouts/scripts.html:15
145msgid "api documentation"
146msgstr "документация на API"
147
148#: _layouts/scripts.html:16
149msgid ""
150"After building Stellarium itself from the Git code, do 'make apidoc' (you "
151"need Doxygen installed). This will create a directory: "
152".../stellarium/builds/doc/html which contains the API documentation in HTML "
153"format or you follow this link <a href='/doc/head/'>Doxygen-API</a>"
154msgstr ""
155"След компилирането на Stellarium от кода в Git, изпълнете „make apidoc“ (ще "
156"трябва да имате инсталиран Doxygen). Това ще създаде директорията: "
157"„…/stellarium/builds/doc/html“, която съдържа документацията във формат "
158"HTML. Проверете и тази връзка: <a href='/doc/head/'>Doxygen-API</a>"
159
160#: _layouts/index.html:113 _layouts/scripts.html:20
161msgid "scripts"
162msgstr "скриптове"
163
164#: _layouts/landscapes-africa.html:9 _layouts/landscapes-asia.html:9
165#: _layouts/landscapes-australasia.html:9 _layouts/landscapes-europe.html:9
166#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:9
167#: _layouts/landscapes-north-america.html:9 _layouts/landscapes-polar.html:9
168#: _layouts/landscapes-south-america.html:9 _layouts/landscapes-special.html:9
169#: _layouts/landscapes.html:9
170msgid "user contributed landscapes"
171msgstr "пейзажи, предоставени от потребителите"
172
173#: _layouts/landscapes-africa.html:10 _layouts/landscapes-asia.html:10
174#: _layouts/landscapes-australasia.html:10 _layouts/landscapes-europe.html:10
175#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:10
176#: _layouts/landscapes-north-america.html:10 _layouts/landscapes-polar.html:10
177#: _layouts/landscapes-south-america.html:10
178#: _layouts/landscapes-special.html:10 _layouts/landscapes.html:10
179msgid ""
180"We have landscapes for the seven continents (in the seven continent model) -"
181" all, including from Antarctica!"
182msgstr "Има пейзажи от всички континенти, дори и от Антарктика!"
183
184#: _layouts/landscapes-africa.html:12 _layouts/landscapes-asia.html:12
185#: _layouts/landscapes-australasia.html:12 _layouts/landscapes-europe.html:12
186#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:12
187#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:29
188#: _layouts/landscapes-north-america.html:12 _layouts/landscapes-polar.html:12
189#: _layouts/landscapes-south-america.html:12
190#: _layouts/landscapes-special.html:12 _layouts/landscapes.html:12
191msgid "interplanetary"
192msgstr "междупланетни"
193
194#: _layouts/landscapes-africa.html:13 _layouts/landscapes-africa.html:29
195#: _layouts/landscapes-asia.html:13 _layouts/landscapes-australasia.html:13
196#: _layouts/landscapes-europe.html:13
197#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:13
198#: _layouts/landscapes-north-america.html:13 _layouts/landscapes-polar.html:13
199#: _layouts/landscapes-south-america.html:13
200#: _layouts/landscapes-special.html:13 _layouts/landscapes.html:13
201msgid "Africa"
202msgstr "Африка"
203
204#: _layouts/landscapes-africa.html:14 _layouts/landscapes-asia.html:14
205#: _layouts/landscapes-asia.html:29 _layouts/landscapes-australasia.html:14
206#: _layouts/landscapes-europe.html:14
207#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:14
208#: _layouts/landscapes-north-america.html:14 _layouts/landscapes-polar.html:14
209#: _layouts/landscapes-south-america.html:14
210#: _layouts/landscapes-special.html:14 _layouts/landscapes.html:14
211msgid "Asia"
212msgstr "Азия"
213
214#: _layouts/landscapes-africa.html:15 _layouts/landscapes-asia.html:15
215#: _layouts/landscapes-australasia.html:15
216#: _layouts/landscapes-australasia.html:29 _layouts/landscapes-europe.html:15
217#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:15
218#: _layouts/landscapes-north-america.html:15 _layouts/landscapes-polar.html:15
219#: _layouts/landscapes-south-america.html:15
220#: _layouts/landscapes-special.html:15 _layouts/landscapes.html:15
221msgid "Australasia"
222msgstr "Австралазия"
223
224#: _layouts/landscapes-africa.html:16 _layouts/landscapes-asia.html:16
225#: _layouts/landscapes-australasia.html:16 _layouts/landscapes-europe.html:16
226#: _layouts/landscapes-europe.html:29
227#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:16
228#: _layouts/landscapes-north-america.html:16 _layouts/landscapes-polar.html:16
229#: _layouts/landscapes-south-america.html:16
230#: _layouts/landscapes-special.html:16 _layouts/landscapes.html:16
231msgid "Europe"
232msgstr "Европа"
233
234#: _layouts/landscapes-africa.html:17 _layouts/landscapes-asia.html:17
235#: _layouts/landscapes-australasia.html:17 _layouts/landscapes-europe.html:17
236#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:17
237#: _layouts/landscapes-north-america.html:17
238#: _layouts/landscapes-north-america.html:29 _layouts/landscapes-polar.html:17
239#: _layouts/landscapes-south-america.html:17
240#: _layouts/landscapes-special.html:17 _layouts/landscapes.html:17
241msgid "North America"
242msgstr "Северна Америка"
243
244#: _layouts/landscapes-africa.html:18 _layouts/landscapes-asia.html:18
245#: _layouts/landscapes-australasia.html:18 _layouts/landscapes-europe.html:18
246#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:18
247#: _layouts/landscapes-north-america.html:18 _layouts/landscapes-polar.html:18
248#: _layouts/landscapes-south-america.html:18
249#: _layouts/landscapes-south-america.html:29
250#: _layouts/landscapes-special.html:18 _layouts/landscapes.html:18
251msgid "South America"
252msgstr "Южна Америка"
253
254#: _layouts/landscapes-africa.html:19 _layouts/landscapes-asia.html:19
255#: _layouts/landscapes-australasia.html:19 _layouts/landscapes-europe.html:19
256#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:19
257#: _layouts/landscapes-north-america.html:19 _layouts/landscapes-polar.html:19
258#: _layouts/landscapes-polar.html:29 _layouts/landscapes-south-america.html:19
259#: _layouts/landscapes-special.html:19 _layouts/landscapes.html:19
260msgid "polar regions"
261msgstr "полярни райони"
262
263#: _layouts/landscapes-africa.html:20 _layouts/landscapes-asia.html:20
264#: _layouts/landscapes-australasia.html:20 _layouts/landscapes-europe.html:20
265#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:20
266#: _layouts/landscapes-north-america.html:20 _layouts/landscapes-polar.html:20
267#: _layouts/landscapes-south-america.html:20
268#: _layouts/landscapes-special.html:20 _layouts/landscapes-special.html:29
269#: _layouts/landscapes.html:20
270msgid "special"
271msgstr "специални"
272
273#: _layouts/index.html:114 _layouts/landscapes-africa.html:23
274#: _layouts/landscapes-africa.html:28 _layouts/landscapes-asia.html:23
275#: _layouts/landscapes-asia.html:28 _layouts/landscapes-australasia.html:23
276#: _layouts/landscapes-australasia.html:28 _layouts/landscapes-europe.html:23
277#: _layouts/landscapes-europe.html:28
278#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:23
279#: _layouts/landscapes-interplanetary.html:28
280#: _layouts/landscapes-north-america.html:23
281#: _layouts/landscapes-north-america.html:28 _layouts/landscapes-polar.html:23
282#: _layouts/landscapes-polar.html:28 _layouts/landscapes-south-america.html:23
283#: _layouts/landscapes-south-america.html:28
284#: _layouts/landscapes-special.html:23 _layouts/landscapes-special.html:28
285msgid "landscapes"
286msgstr "пейзажи"
287
288#: _layouts/screenshots.html:8
289msgid ""
290"Since version 0.10 Stellarium has new graphical user interface. The vertical"
291" bar links to windows, the horizontal bar shows toggle buttons, just like it"
292" used to."
293msgstr ""
294"От версия 0.10 Stellarium има нов графичен интерфейс. Вертикалната лента "
295"води до прозорци, хоризонталната съдържа превключващи бутони."
296
297#: _layouts/screenshots.html:9
298msgid ""
299"The location window.  The first thing you have to do is set your observing "
300"position and save it. The landscape is a panorama from the ESO facilities in"
301" Garching, near Munich, Germany. ESO is the European Organisation for "
302"Astronomical Research in the Southern Hemisphere."
303msgstr ""
304"Прозорец за местоположението. Положението на наблюдателя е първото нещо, "
305"което следва да зададете. Пейзажът е панорамата, която се открива от "
306"централата на Европейската южна обсерватория (ESO) в Гархинг, близо до "
307"Мюнхен, Германия. Това е европейска организация за астрономически "
308"изследвания в южното полукълбо."
309
310#: _layouts/screenshots.html:10
311msgid ""
312"The sun is down, the stars are visible.  Since version 0.10.0 Stellarium has"
313" extensive star catalogs.  600,000 are included by default, but you can even"
314" download extra catalogues to see up to 210 million stars. This work was "
315"done by our team member Johannes."
316msgstr ""
317"Слънцето е залязло, звездите се виждат. След версия 0.10.0 Stellarium "
318"разполага с огромен каталог от звезди. Стандартно инсталацията идва с 600 "
319"000 звезди, но може да изтеглите още 210 милиона звезди. Тази възможност е "
320"разработена от Йохан — член на екипа от разработчици."
321
322#: _layouts/screenshots.html:14
323msgid ""
324"The Starlore tab in the View window.  Choose between different cultures and "
325"see how they looked at the stars."
326msgstr ""
327"Разделът за небесните легенди в прозореца за изгледа. Може да избирате "
328"различни култури и как те са гледали на небето."
329
330#: _layouts/screenshots.html:15
331msgid ""
332"Selecting a planet and pressing Ctrl+G flies you there.  Here, we see Mars "
333"from a rover&#39;s viewpoint."
334msgstr ""
335"Ако изберете планета и натиснете Ctrl+G, ще се озовете на нея. Това е изглед"
336" от марсоход."
337
338#: _layouts/screenshots.html:18
339msgid ""
340"See how different amounts of light pollution make the universe invisible."
341msgstr ""
342"Демонстрация на светлинното замърсяване и как то пречи да видим красотата на"
343" Вселената."
344
345#: _layouts/screenshots.html:19
346msgid ""
347"Search for a planet, nebula, constellation or a specific star. Press enter, "
348"and Stellarium centers on the object."
349msgstr ""
350"Търсене на планета, мъглявина, съзвездие или звезда. Натиснете Enter и "
351"Stellarium ще центрира обекта в изгледа."
352
353#: _layouts/screenshots.html:24
354msgid "Stellarium screenshot gallery"
355msgstr "Галерия със снимки на екрана от Stellarium"
356
357#: _layouts/screenshots.html:25
358msgid "Please select an image."
359msgstr "Изберете изображение."
360
361#: _layouts/sponsors.html:7
362msgid ""
363"Stellarium is produced by the efforts of the developer team, with the help "
364"and support of the following people and organisations:"
365msgstr ""
366"Stellarium е създаден с усилията на екип разработчици и с помощта и "
367"поддръжката на следните хора и организации:"
368
369#: _layouts/sponsors.html:13
370msgid "sponsors"
371msgstr "спонсори"
372
373#: _layouts/sponsors.html:15
374msgid ""
375"Sourceforge, which has pushed many terabytes of data for Stellarium during "
376"the life of the project."
377msgstr ""
378"Sourceforge, които предоставяха много терабайти изтегляния на Stellarium "
379"през живота на проекта."
380
381#: _layouts/sponsors.html:16
382msgid "Launchpad for hosting the project trackers."
383msgstr ""
384"Launchpad, които предоставяха системата за проследяване на грешки на "
385"проекта."
386
387#: _layouts/sponsors.html:17
388msgid "Github for hosting the project trackers."
389msgstr ""
390"Github, които предоставят системата за проследяване на грешки на проекта."
391
392#: _layouts/sponsors.html:18
393msgid "Transifex for hosting the project translation system."
394msgstr ""
395"Transifex, които предоставят системата за превод на проекта на множество "
396"езици."
397
398#: _layouts/sponsors.html:23
399msgid "community"
400msgstr "общност"
401
402#: _layouts/sponsors.html:24
403msgid "Special thanks go out to all members of the Stellarium user community."
404msgstr ""
405"Специални благодарности на всички членове на общността на потребителите на "
406"Stellarium."
407
408#: _layouts/sponsors.html:26
409msgid "Program translators"
410msgstr "Преводачи на програмата"
411
412#: _layouts/sponsors.html:27
413msgid "User guide translators"
414msgstr "Преводачи на ръководството"
415
416#: _layouts/sponsors.html:28
417msgid "Landscape authors"
418msgstr "Автори на пейзажите"
419
420#: _layouts/sponsors.html:29
421msgid "Wiki authors"
422msgstr "Автори на Уикито"
423
424#: _layouts/sponsors.html:30
425msgid "Testers and bug reporters"
426msgstr "Изпитатели и докладвали грешки"
427
428#: _layouts/sponsors.html:31
429msgid "Donators"
430msgstr "Дарители"
431
432#: _layouts/sponsors.html:36
433msgid "former developers"
434msgstr "бивши разработчици"
435
436#: _layouts/sponsors.html:37
437msgid ""
438"Several people have made significant contributions but are no longer active."
439" Their work has made a big difference to the project"
440msgstr ""
441"Някои хора са допринесли много, но вече не са активни. Те имат големи "
442"заслуги към проекта"
443
444#: _layouts/sponsors.html:39
445msgid "doc author/developer"
446msgstr "автор на документация/разработчик"
447
448#: _layouts/sponsors.html:40 _layouts/sponsors.html:41
449#: _layouts/sponsors.html:42 _layouts/sponsors.html:43
450#: _layouts/sponsors.html:44 _layouts/sponsors.html:45
451#: _layouts/sponsors.html:46
452msgid "developer"
453msgstr "разработчик"
454
455#: _layouts/sponsors.html:47
456msgid "tester"
457msgstr "изпитател"
458
459#: _layouts/sponsors.html:50
460msgid "friends"
461msgstr "приятели"
462
463#: _layouts/landscapes.html:25
464msgid "how to install landscapes"
465msgstr "инсталиране на пейзажи"
466
467#: _layouts/landscapes.html:26
468msgid ""
469"After you have downloaded the .zip file for a landscape from this page, you "
470"need to install it in Stellarium."
471msgstr ""
472"След изтеглянето на файл „.zip“ с пейзаж от тази страница, ще трябва да го "
473"инсталирате в Stellarium."
474
475#: _layouts/landscapes.html:27
476msgid "automatic"
477msgstr "автоматично"
478
479#: _layouts/landscapes.html:28
480msgid ""
481"If you have Stellarium 0.10.6 or later version, you can use the 'Add/remove "
482"landscapes' feature to install landscapes automatically:"
483msgstr ""
484"От версия Stellarium 0.10.6 насам може да използвате „Добавяне/изтриване на "
485"пейзажи“, за да правите това автоматично:"
486
487#: _layouts/landscapes.html:30
488msgid ""
489"Open the 'Sky and viewing options' window by clicking on the appropriate "
490"button in the left button bar (or press the F4 key)."
491msgstr ""
492"Отворете прозореца „Настройки на небето и изгледа“, като натиснете "
493"съответния бутон в лявата лента (или натиснете „F4“)."
494
495#: _layouts/landscapes.html:31
496msgid ""
497"The 'Add/remove landscapes' button is at the bottom of the 'Landscape' tab."
498msgstr ""
499"Бутонът „Добавяне/премахване на пейзажи“ е отдолу на раздела „Пейзаж“."
500
501#: _layouts/landscapes.html:32
502msgid ""
503"When you press it, the 'Add/remove landscapes' window will appear. It allows"
504" you to install .zip files containing landscapes. It also lists the user-"
505"installed landscapes and allows you to remove them."
506msgstr ""
507"При натискане на бутона „Добавяне/премахване на пейзажи“ се появява "
508"прозорец, в който може да инсталирате файлове с пейзажи във формат „.zip“. В"
509" него са изброени всички инсталирани пейзажи, ако искате да изтриете някой."
510
511#: _layouts/landscapes.html:34
512msgid ""
513"Note that while this makes installing landscapes easier, it may also cause "
514"you to overlook what else is included in the ZIP archive."
515msgstr ""
516"Въпреки, че това улеснява процеса на инсталация на пейзажи, така може да "
517"пропуснете, ако във файла са включени и други ресурси."
518
519#: _layouts/landscapes.html:35
520msgid ""
521"Landscape packages created without this feature in mind may contain other "
522"files, such as alternative textures in different sizes."
523msgstr ""
524"В пакетите с пейзажи може да има и други файлове, като алтернативни текстури"
525" с други размери."
526
527#: _layouts/landscapes.html:38
528msgid "manual"
529msgstr "ръчно"
530
531#: _layouts/landscapes.html:39
532msgid ""
533"If you are using an earlier version of Stellarium, you can follow this "
534"procedure to install a landscape package:"
535msgstr ""
536"Ако версията ви на Stellarium е по-стара, може да инсталирате пейзаж по "
537"следната процедура:"
538
539#: _layouts/landscapes.html:41
540msgid ""
541"Browse to your User Data Directory, which varies according to your operating"
542" system."
543msgstr ""
544"Отидете в директорията с потребителските данни. Тя зависи от операционната "
545"ви система."
546
547#: _layouts/landscapes.html:42
548msgid ""
549"Create a sub-directory called <em>landscapes</em> in your user directory (if"
550" it doesn't exist)."
551msgstr ""
552"Създайте поддиректория в нея на име <em>landscapes</em> (пейзажи), ако "
553"такава не съществува."
554
555#: _layouts/landscapes.html:43
556msgid ""
557"Unzip the landscape .zip file in the <em>landscapes</em> directory (if it's "
558"done right, a sub-directory should be created for each landscape)."
559msgstr ""
560"Разархивирайте пакета с разширение „.zip“ в директорията "
561"„<em>landscapes</em>“. За всеки пейзаж трябва да има по една поддиректория в"
562" нея."
563
564#: _layouts/landscapes.html:45
565msgid "contributions"
566msgstr "принос"
567
568#: _layouts/landscapes.html:46
569msgid ""
570"Please feel free to contribute your own custom landscapes here. Make "
571"thumbnails 200x114 pixels to fit with the rest of the page. Please include a"
572" location section in your landscape.ini file with the longitude, latitude, "
573"altitude and planet for the location of the landscape (see one of the pre-"
574"existing landscapes for an example)."
575msgstr ""
576"Създавайте собствени пейзажи на воля. Добавете по една миниатюра с размери "
577"200×114 пиксела — така ще се вмести в галерията. Добавете раздел във файл на"
578" име „landscape.ini“ за местоположението на пейзажа — географски дължина и "
579"ширина, (надморска) височина и планета. Използвайте съществуващите пейзажи "
580"за пример."
581
582#: _layouts/landscapes.html:47
583msgid ""
584"To find out more about how to create a landscape, see the Stellarium User "
585"Guide, and examine existing landscapes. If you are having problems, posting "
586"to the forums is a good way to get some advice."
587msgstr ""
588"В потребителското ръководство на Stellarium има повече информация да "
589"създаването на пейзажи. Ако имате проблеми, попитайте в нашия форум."
590
591#: _layouts/landscapes.html:48
592msgid "important note on image dimensions"
593msgstr "важна бележка за размерите на изображенията"
594
595#: _layouts/landscapes.html:49
596msgid ""
597"IMPORTANT: Make sure all textures have dimensions which are integer powers "
598"of 2, i.e. 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, ... e.g. 4096 by 1024, "
599"2048 by 2048 and so on."
600msgstr ""
601"ВАЖНО: Всички текстури задължително трябва да са с размери точни степени на "
602"2 — напр. 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384,… напр. 4096 на 1024, 2048"
603" на 2048 и т.н."
604
605#: _layouts/landscapes.html:50
606msgid ""
607"This is a limitation of OpenGL. Some video hardware will work OK with images"
608" with different image dimensions, but many will not display properly, suffer"
609" vastly reduced frame rates, and even crash the computer."
610msgstr ""
611"Това ограничение идва от OpenGL. Много графични ускорители работят и с други"
612" размери, но при някои се появяват дефекти в образа, силно се намалява "
613"скоростта на изобразяване, а е възможно и компютърът да забие."
614
615#: _layouts/landscapes.html:51
616msgid ""
617"Please make sure all contributed landscapes conform to these requirements, "
618"or your link may be removed."
619msgstr ""
620"Уверете се, че всички ваши пейзажи изпълняват тези изисквания. В противен "
621"случай връзките към тях ще бъдат изтрити."
622
623#: _layouts/landscapes.html:52
624msgid ""
625"Be aware that many people's video hardware cannot handle very large "
626"textures. This is hardware and driver dependent. A typical maximum image "
627"size is 2048x2048 or 4096x4096."
628msgstr ""
629"Много видеокарти не могат да се справят с прекалено големи текстури. Това "
630"зависи от хардуера и драйверите. Типичните максимуми са 2048×2048 или "
631"4096×4096."
632
633#: _layouts/landscapes.html:53
634msgid "package contents"
635msgstr "съдържание на пакета"
636
637#: _layouts/landscapes.html:54
638msgid ""
639"Please package your landscape in a .zip file with all files inside a "
640"directory in the .zip file. This should be unique to your landscape, and it "
641"would be nice if it was all lower-case with no spaces."
642msgstr ""
643"Изберете архив във формат .zip за пейзажа. Всички файлове трябва да са в "
644"обша поддиректория на архива. Името ѝ трябва да е уникално, за да обозначава"
645" вашия пейзаж. Добре е името да е само от малки букви и да е без интервали."
646
647#: _layouts/landscapes.html:55
648msgid ""
649"You should also include a readme.txt file which describes the landscape and "
650"specifies any usage restrictions or licensing terms for the images used in "
651"the landscape."
652msgstr ""
653"Трябва са включите и файл „readme.txt“ с описание на пейзажа и "
654"условията/лиценза за използване на снимките в пейзажа."
655
656#: _layouts/landscapes.html:56
657msgid "licensing"
658msgstr "лиценз"
659
660#: _layouts/landscapes.html:57
661msgid ""
662"Before you distribute images as part of a Stellarium landscape, please "
663"ensure you are legally entitled to - you must be the copyright holder for "
664"the images, or be able to distribute them for use with Stellarium under the "
665"terms of some agreement with the copyright holder (e.g. Creative Commons "
666"licensed images found on the web)."
667msgstr ""
668"Преди да разпространявате изображения като част от пейзаж на Stellarium, "
669"проверете дали имате право на това, например вие държите авторските права "
670"или авторът ви е позволил да ги разпространявате за работа в Stellarium "
671"(напр. доста снимки в Интернет са налични по условията на Криейтив Комънс)."
672
673#: _layouts/landscapes.html:58
674msgid ""
675"It is important to explicitly state what use may be made of images for your "
676"landscape. This should be done in the readme.txt file inside the .zip file."
677msgstr ""
678"Важно е да упоменете какви са правата за ползване на изображенията за "
679"пейзажа във файла „readme.txt“ в пакета „.zip“."
680
681#: _layouts/landscapes.html:59
682msgid ""
683"We recommend an open source license compatible with Stellarium itself (i.e. "
684"the GNU GPL), or one of the Creative Commons licenses."
685msgstr ""
686"Препоръчваме лиценз за отворен код, който е съвместим с този на Stellarium "
687"itself (GNU GPL) или някой от лицензите на Криейтив Комънс."
688
689#: _layouts/landscapes.html:60
690msgid "file encoding"
691msgstr "кодиране на файловете"
692
693#: _layouts/landscapes.html:61
694msgid ""
695"The landscape.ini and readme.txt files should be UTF-8 encoded text or plain"
696" ASCII. It's probably a good idea to adopt the Windows line ending encoding,"
697" (i.e. CR LF). Both Windows and *nix style line ending encoding should work "
698"OK in Stellarium, but Windows users will have an ugly time reading the "
699"readme.txt if it uses *nix-style newlines."
700msgstr ""
701"Файловете „landscape.ini“ и „readme.txt“ трябва да са в UTF-8 или ASCII. "
702"Добра идея е да използвате край на ред като за Windows (т.е. CR LF). "
703"Stellarium се справя с вариантите и за *nix, но за потребителите на Windows "
704"ще е трудно да разглеждат файла „readme.txt“, ако той използва само LF за "
705"край на ред."
706
707#: _layouts/landscapes.html:62
708msgid "need hosting?"
709msgstr "трябва ли ви място?"
710
711#: _layouts/landscapes.html:63
712msgid ""
713"If you have a landscape you would like to share but have no web-space to put"
714" it, email to any Stellarium developers and we'll put it on our site."
715msgstr ""
716"Ако искате да споделите пейзаж, но нямате собствен сайт, изпратете е-писмо "
717"до разработчиците на Stellarium developers и ние ще го качим на нашия сайт."
718
719#: _layouts/index.html:9
720msgid "features"
721msgstr "възможности"
722
723#: _layouts/index.html:11
724msgid "sky"
725msgstr "небе"
726
727#: _layouts/index.html:13
728msgid "default catalogue of over 600,000 stars"
729msgstr "начален каталог от над 600 000 звезди"
730
731#: _layouts/index.html:14
732msgid "extra catalogues with more than 177 million stars"
733msgstr "допълнителни каталози с над 177 милиона звезди"
734
735#: _layouts/index.html:15
736msgid "default catalogue of over 80,000 deep-sky objects"
737msgstr "начален каталог с над 80 000 обекти от дълбокото небе"
738
739#: _layouts/index.html:16
740msgid "extra catalogue with more than 1 million deep-sky objects"
741msgstr "допълнителен каталог с над 1 милион обекти от дълбокото небе"
742
743#: _layouts/index.html:17
744msgid "asterisms and illustrations of the constellations"
745msgstr "астеризми и илюстрации на съзвездията"
746
747#: _layouts/index.html:18
748msgid "constellations for 20+ different cultures"
749msgstr "съзвездията според над 20 различни култури"
750
751#: _layouts/index.html:19
752msgid "images of nebulae (full Messier catalogue)"
753msgstr "изображения на мъглявини (пълния каталог на Месие)"
754
755#: _layouts/index.html:20
756msgid "realistic Milky Way"
757msgstr "реалистичен Млечен път"
758
759#: _layouts/index.html:21
760msgid "very realistic atmosphere, sunrise and sunset"
761msgstr "много реалистична атмосфера, изгрев и залез"
762
763#: _layouts/index.html:22
764msgid "the planets and their satellites"
765msgstr "планетите и техните спътници"
766
767#: _layouts/index.html:25
768msgid "interface"
769msgstr "интерфейс"
770
771#: _layouts/index.html:27
772msgid "a powerful zoom"
773msgstr "мощно увеличение"
774
775#: _layouts/index.html:28
776msgid "time control"
777msgstr "контрол на времето"
778
779#: _layouts/index.html:29
780msgid "multilingual interface"
781msgstr "многоезичен интерфейс"
782
783#: _layouts/index.html:30
784msgid "fisheye projection for planetarium domes"
785msgstr ""
786"проекция тип рибешко око за прожектиране върху истински купол на планетариум"
787
788#: _layouts/index.html:31
789msgid "spheric mirror projection for your own low-cost dome"
790msgstr "проекция за сферично огледало за нискобюджетен купол"
791
792#: _layouts/index.html:32
793msgid "all new graphical interface and extensive keyboard control"
794msgstr "изцяло нов графичен интерфейс и множество клавишни комбинации"
795
796#: _layouts/index.html:33
797msgid "telescope control"
798msgstr "управление на телескоп"
799
800#: _layouts/index.html:36
801msgid "visualisation"
802msgstr "визуализация"
803
804#: _layouts/index.html:38
805msgid "equatorial and azimuthal grids"
806msgstr "екваториална и азимутна мрежи"
807
808#: _layouts/index.html:39
809msgid "star twinkling"
810msgstr "блещукащи звезди"
811
812#: _layouts/index.html:40
813msgid "shooting stars"
814msgstr "падащи звезди"
815
816#: _layouts/index.html:41
817msgid "tails of comets"
818msgstr "опашки на кометите"
819
820#: _layouts/index.html:42
821msgid "iridium flares simulation"
822msgstr "симулация на проблясванията на спътниците Иридиум"
823
824#: _layouts/index.html:43
825msgid "eclipse simulation"
826msgstr "симулация на затъмнения"
827
828#: _layouts/index.html:44
829msgid "supernovae and novae simulation"
830msgstr "симулация на нови и свръхнови звезди"
831
832#: _layouts/index.html:45
833msgid "3D sceneries"
834msgstr "тримерни пейзажи"
835
836#: _layouts/index.html:46
837msgid "skinnable landscapes, now with spheric panorama projection"
838msgstr "пейзажи придружени със специфични проекции"
839
840#: _layouts/index.html:49
841msgid "customizability"
842msgstr "множество настройки"
843
844#: _layouts/index.html:51
845msgid ""
846"plugin system adding artifical satellites, ocular simulation, telescope "
847"configuration and more"
848msgstr ""
849"приставки, добавящи изкуствени спътници, симулация на окуляри, управление на"
850" телескопи и мн. др."
851
852#: _layouts/index.html:52
853msgid "ability to add new solar system objects from online resources..."
854msgstr "възможност да добавяте нови обекти в Слънчевата система от Интернет…"
855
856#: _layouts/index.html:53
857msgid ""
858"add your own deep sky objects, landscapes, constellation images, scripts..."
859msgstr ""
860"възможност да добавяте нови обекти от дълбокия Космос, изображения на "
861"съзвездията, скриптове и др.…"
862
863#: _layouts/index.html:58
864msgid "news"
865msgstr "новини"
866
867#: _layouts/index.html:69
868msgid "system requirements"
869msgstr "изисквания към системата"
870
871#: _layouts/index.html:71
872msgid "minimal"
873msgstr "минимални"
874
875#: _layouts/index.html:73 _layouts/index.html:82
876msgid "Linux/Unix; Windows 7 and above; Mac OS X 10.12.0 and above"
877msgstr "Linux/Unix; Windows 7 и следващи; Mac OS X 10.12.0 и следващи"
878
879#: _layouts/index.html:74
880msgid "3D graphics card which supports OpenGL 3.0 and GLSL 1.3"
881msgstr "графична карта с поддръжка на OpenGL 3.0 и GLSL 1.3"
882
883#: _layouts/index.html:75
884msgid "512 MiB RAM"
885msgstr "512 MiB RAM"
886
887#: _layouts/index.html:76
888msgid "250 MiB on disk"
889msgstr "250 MiB пространство на диска"
890
891#: _layouts/index.html:77 _layouts/index.html:86
892msgid "keyboard"
893msgstr "клавиатура"
894
895#: _layouts/index.html:80
896msgid "recommended"
897msgstr "препоръчани"
898
899#: _layouts/index.html:83
900msgid "3D graphics card which supports OpenGL 3.3 and above"
901msgstr "графична карта с поддръжка на OpenGL 3.3 и по-висока"
902
903#: _layouts/index.html:84
904msgid "1 GiB RAM or more"
905msgstr "1 GiB RAM или повече"
906
907#: _layouts/index.html:85
908msgid "1.5 GiB on disk"
909msgstr "1,5 GiB пространство на диска"
910
911#: _layouts/index.html:89
912msgid "developers"
913msgstr "разработчици"
914
915#: _layouts/index.html:91
916msgid "Project coordinator:"
917msgstr "Координатор на проекта:"
918
919#: _layouts/index.html:92
920msgid "Graphic designer:"
921msgstr "Графичен дизайнер:"
922
923#: _layouts/index.html:93
924msgid "Developer:"
925msgstr "Разработчик:"
926
927#: _layouts/index.html:94
928msgid "Continuous Integration:"
929msgstr "Непрекъснато интегриране:"
930
931#: _layouts/index.html:95
932msgid "Tester:"
933msgstr "Изпитатели:"
934
935#: _layouts/index.html:96
936msgid "and everyone else in the community"
937msgstr "и всички други в общността"
938
939#: _layouts/index.html:99
940msgid "social media"
941msgstr "социални медии"
942
943#: _layouts/index.html:106
944msgid "collaborate"
945msgstr "допринасяне"
946
947#: _layouts/index.html:107
948msgid ""
949"You can learn more about Stellarium, get support and help the project from "
950"these links"
951msgstr ""
952"Може да научите още за Stellarium, да получите поддръжка и да помогнете на "
953"проекта през следните връзки"
954
955#: _layouts/index.html:109
956msgid "forum"
957msgstr "форум"
958
959#: _layouts/index.html:110
960msgid "mailing list"
961msgstr "пощенски списъци"
962
963#: _layouts/index.html:111
964msgid "wiki"
965msgstr "уики"
966
967#: _layouts/index.html:112
968msgid "FAQ"
969msgstr "Често задавани въпроси"
970
971#: _layouts/index.html:115
972msgid "developers documentation"
973msgstr "документация на разработчиците"
974
975#: _layouts/index.html:116
976msgid "scripting"
977msgstr "писане на скриптове"
978
979#: _layouts/index.html:117
980msgid "translations"
981msgstr "преводи"
982
983#: _layouts/index.html:118
984msgid "get support, report bugs, request new features"
985msgstr "поддръжка, докладване на проблеми, заявки за нови възможности"
986
987#: _layouts/index.html:119
988msgid "all releases"
989msgstr "всички версии"
990
991#: _layouts/index.html:121
992msgid "git"
993msgstr "git"
994
995#: _layouts/index.html:122
996msgid ""
997"The latest development snapshot of Stellarium is kept on github. If you want"
998" to compile development versions of Stellarium, this is the place to get the"
999" source code."
1000msgstr ""
1001"Разработката на Stellarium се извършва през Github. Това е мястото да "
1002"изтеглите текущо разработваната версия на изходния код, ако искате да я "
1003"компилирате."
1004
1005#: _layouts/index.html:124
1006msgid "browse GitHub"
1007msgstr "разглеждане на GitHub"
1008
1009#: _layouts/index.html:126
1010msgid "irc"
1011msgstr "irc"
1012
1013#: _layouts/index.html:127
1014msgid ""
1015"Real time chat about Stellarium can be had in the <a "
1016"href='irc://irc.freenode.org/stellarium'>#stellarium</a> IRC channel on the "
1017"<a href='http://freenode.net'>freenode</a> IRC network. Use your favorite "
1018"IRC client to connect to <a "
1019"href='irc://irc.freenode.org/stellarium'>chat.freenode.net</a> or try the <a"
1020" href='http://webchat.freenode.net/?channels=stellarium&uio=MTE9MjQ255'>web-"
1021"based interface</a>."
1022msgstr ""
1023"Може да обсъждате Stellarium в канала му в IRC: <a "
1024"href='irc://irc.freenode.org/stellarium'>#stellarium</a> в мрежата <a "
1025"href='http://freenode.net'>freenode</a>. Ползвайте любимия си клиент за IRC,"
1026" за да се свържете към <a "
1027"href='irc://irc.freenode.org/stellarium'>chat.freenode.net</a>, или "
1028"използвайте <a "
1029"href='http://webchat.freenode.net/?channels=stellarium&uio=MTE9MjQ255'>уеб "
1030"интерфейса</a>."
1031
1032#: _layouts/index.html:129
1033msgid "supporters and friends"
1034msgstr "поддръжници и приятели"
1035
1036#: _layouts/index.html:131
1037msgid ""
1038"Stellarium is produced by the efforts of the developer team, with the help "
1039"and support of the <a href='/%lang%/sponsors.html'>following people and "
1040"organisations</a>"
1041msgstr ""
1042"Stellarium е създаден с усилията на екип от разработчици и поддръжката на <a"
1043" href='/%lang%/sponsors.html'>следните хора и организации</a>"
1044
1045#: _layouts/docs.html:7
1046msgid ""
1047"Here you can find API documentation for various series of Stellarium. "
1048"<em>head</em> refers to the latest version from development (although this "
1049"may lag behind a little as the documentation is only uploaded every so "
1050"often)."
1051msgstr ""
1052"Тук може да разгледате документацията на програмния интерфейс (API) на "
1053"различните версии на Stellarium. <em>head</em> отговаря на последната версия"
1054" в разработка. Възможно е документацията да изостава малко."
1055
1056#: _layouts/docs.html:23
1057msgid "plugins api documentation"
1058msgstr "документация на API на приставките"
1059
1060#: _layouts/docs.html:31
1061msgid "changes between packages"
1062msgstr "промяна между версиите"
1063
1064#: _layouts/default.html:11
1065msgid "Other languages:"
1066msgstr "На други езици:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.