source: non-gtk/scratch-jr/videos/for_translation_scratchjr-videos_trigger-blocksensrt_bg.srt @ 3224

Last change on this file since 3224 was 3224, checked in by Александър Шопов, 4 years ago

scratchjr: преименуване на субтитрите

File size: 2.6 KB
Line 
11
200:00:00,000 --> 00:00:04,000
3Жълтите блокчета в ScratchJr са начални.
4
52
600:00:04,011 --> 00:00:07,521
7С тях указвате кога програмите
8да започнат да се изпълняват.
9
103
1100:00:08,971 --> 00:00:11,971
12Винаги може да стартирате
13програма като я натиснете.
14
154
1600:00:11,971 --> 00:00:14,431
17Ако началното блокче е за зелен флаг,
18
195
2000:00:14,431 --> 00:00:17,201
21ще може да пуснете програмата
22и като натиснете зеления флаг
23
246
2500:00:17,201 --> 00:00:19,241
26в горната част на екрана.
27
287
2900:00:19,641 --> 00:00:21,731
30Натискането на този флаг
31
328
3300:00:21,731 --> 00:00:24,961
34връща героите в първоначалното
35им положение,
36
379
3800:00:24,961 --> 00:00:28,671
39преди програмата да се стартира.
40
4110
4200:00:28,671 --> 00:00:32,981
43Натискането на флага стартира всички
44програми, които започват с такова блокче,
45
4611
4700:00:32,981 --> 00:00:35,051
48за всички герои едновременно.
49
5012
5100:00:44,444 --> 00:00:48,264
52„Начало при натискане“ пуска програмата
53
5413
5500:00:48,264 --> 00:00:51,499
56на героя при натискането му на екрана.
57
5814
5900:00:52,356 --> 00:00:54,736
60„Начало при съприкосновение“ пуска програмата
61
6215
6300:00:54,736 --> 00:00:57,836
64на героя при съприкосновението
65му с друг герой на екрана.
66
6716
6800:00:58,606 --> 00:01:00,136
69Така два героя могат
70
7117
7200:01:00,136 --> 00:01:02,276
73да си взаимодействат.
74
7518
7600:01:02,867 --> 00:01:05,547
77Друг вариант за това е чрез
78
7919
8000:01:05,547 --> 00:01:07,867
81съобщителното блокче.
82
8320
8400:01:07,867 --> 00:01:11,207
85Когото герой изпрати цветно съобщение,
86
8721
8800:01:11,207 --> 00:01:14,383
89то може да задейства друг герой.
90
9122
9200:01:14,998 --> 00:01:17,858
93Може да избирате измежду 6 цвята.
94
9523
9600:01:17,858 --> 00:01:19,698
97Цветът на съобщителното блокче
98трябва да е същият,
99
10024
10100:01:19,698 --> 00:01:22,108
102както цвета на началното блокче.
103
10425
10500:01:22,108 --> 00:01:24,978
106Това е полезно, когато
107
10826
10900:01:24,221 --> 00:01:28,221
110много герои си взаимодействат.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.