source: non-gtk/scratch-jr/videos/for_translation_scratchjr-videos_multiple-charactersensrt_bg.srt @ 3224

Last change on this file since 3224 was 3224, checked in by Александър Шопов, 4 years ago

scratchjr: преименуване на субтитрите

File size: 2.1 KB
Line 
11
200:00:01,286 --> 00:00:03,647
3За да добавите герой към програмата,
4
52
600:00:03,647 --> 00:00:06,267
7натиснете знака плюс в областта за герои.
8
93
1000:00:06,716 --> 00:00:08,586
11Прелистете героите и
12
134
1400:00:08,586 --> 00:00:10,546
15натиснете на избрания от вас.
16
175
1800:00:10,562 --> 00:00:13,355
19Натиснете отметката, за да изберете героя.
20
216
2200:00:13,355 --> 00:00:16,295
23Героят ще се появи в центъра на сцената.
24
257
2600:00:16,695 --> 00:00:18,645
27Преместете героя до мястото,
28
298
3000:00:18,645 --> 00:00:20,545
31на което искате да е.
32
339
3400:00:20,545 --> 00:00:22,755
35Блокчетата, които поставяте в областта за
36
3710
3800:00:22,755 --> 00:00:25,835
39програмиране влияят само на избрания герой.
40
4111
4200:00:30,588 --> 00:00:32,608
43Ако програмите на всички герои
44
4512
4600:00:32,608 --> 00:00:34,308
47започват със зелен флаг,
48
4913
5000:00:34,308 --> 00:00:36,358
51те ще се задействат едновременно,
52
5314
5400:00:36,358 --> 00:00:38,898
55когато натиснете зеления флаг отгоре на екрана.
56
5715
5800:00:40,098 --> 00:00:41,538
59За да изтриете герой, го натиснете —
60
6116
6200:00:41,538 --> 00:00:43,898
63или на сцената,
64
6517
6600:00:43,898 --> 00:00:45,858
67или в палитрата за герои
68
6918
7000:00:45,858 --> 00:00:49,858
71за се появи червен знак „Х“
72върху него. Натиснете знака.
73
7419
7500:00:50,485 --> 00:00:52,405
76Внимавайте — заедно с героя
77
7820
7900:00:52,405 --> 00:00:54,295
80изтривате и програмата му.
81
8221
8300:00:54,852 --> 00:00:57,102
84Ако изтриете всички герои,
85
8622
8700:00:57,102 --> 00:00:59,212
88палитрата за тях ще се скрие,
89
9023
9100:00:59,212 --> 00:01:03,212
92защото програмите изискват герои.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.