source: non-gtk/scratch-jr/videos/for_translation_scratchjr-videos_making-renaming-and-deleting-projectsensrt_bg.srt @ 3224

Last change on this file since 3224 was 3224, checked in by Александър Шопов, 4 years ago

scratchjr: преименуване на субтитрите

File size: 2.0 KB
Line 
11
200:00:00,000 --> 00:00:02,079
3При стартиране на ScratchJr
4
52
600:00:02,079 --> 00:00:03,849
7може да изгледате
8
93
1000:00:03,849 --> 00:00:05,929
11въвеждащо филмче
12
134
1400:00:05,929 --> 00:00:08,799
15или да отворете екрана с проектите.
16
175
1800:00:08,799 --> 00:00:12,759
19Натиснете иконата с къщичката, за да
20се върнете на екрана с проектите.
21
226
2300:00:12,759 --> 00:00:15,109
24Той показва съществуващите проекти.
25
267
2700:00:15,109 --> 00:00:17,893
28В дадения случай няма такива.
29
308
3100:00:17,893 --> 00:00:21,053
32Създайте нов проект като
33натиснете знака плюс.
34
359
3600:00:21,053 --> 00:00:24,423
37На екрана ще се появи новият
38проект на ScratchJr.
39
4010
4100:00:24,423 --> 00:00:26,133
42За да преименувате проекта,
43
4411
4500:00:26,133 --> 00:00:29,493
46натиснете жълтото поле горе вдясно
47
4812
4900:00:29,499 --> 00:00:32,109
50и въведете новото име на проекта.
51
5213
5300:00:32,109 --> 00:00:33,728
54Ако не зададете име на проекта,
55
5614
5700:00:33,728 --> 00:00:36,558
58името му ще е пореден номер.
59
6015
6100:00:36,949 --> 00:00:39,365
62Натиснете отметката, за да се
63
6416
6500:00:39,365 --> 00:00:42,365
66върнете на основния екран на ScratchJr.
67
6817
6900:00:43,745 --> 00:00:46,335
70За да се върнете на екрана с проектите,
71
7218
7300:00:46,339 --> 00:00:47,929
74натиснете иконата с къщичката.
75
7619
7700:00:47,929 --> 00:00:49,339
78За да изтриете проект,
79
8020
8100:00:49,339 --> 00:00:52,189
82натиснете проект и задръжте докато
83се появи червеният знак „X“,
84
8521
8600:00:52,189 --> 00:00:54,709
87и тогава го натиснете.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.