source: non-gtk/scratch-jr/videos/for_translation_scratchjr-videos_character-animation-using-the-scratchjr-blocksensrt_bg.srt @ 3224

Last change on this file since 3224 was 3224, checked in by Александър Шопов, 4 years ago

scratchjr: преименуване на субтитрите

File size: 4.1 KB
Line 
11
200:00:00,440 --> 00:00:02,070
3Задвижете герой като
4
52
600:00:02,070 --> 00:00:03,500
7преместете блокчета от палитрата
8
93
1000:00:03,500 --> 00:00:05,590
11до областта за програмиране.
12
134
1400:00:05,590 --> 00:00:08,870
15Натиснете блокчетата и
16героят ще се премести.
17
185
1900:00:09,100 --> 00:00:11,370
20Описанието на блокчето се появява
21
226
2300:00:11,370 --> 00:00:14,080
24като го натиснете докато сте в палитрата.
25
267
2700:00:14,950 --> 00:00:16,440
28Напасвайте блокчетата заедно
29
308
3100:00:16,440 --> 00:00:18,360
32и ще направите програма.
33
349
3500:00:18,360 --> 00:00:21,070
36Когато натиснете блокче в
37областта за програмиране,
38
3910
4000:00:21,118 --> 00:00:22,649
41само блокчетата, свързани с
42
4311
4400:00:22,649 --> 00:00:25,359
45натиснатото, ще се изпълнят.
46
4712
4800:00:25,359 --> 00:00:26,909
49Героите се връщат
50
5113
5200:00:26,909 --> 00:00:28,439
53в началната позиция, като натиснете
54
5514
5600:00:28,439 --> 00:00:31,659
57бутона в горната част на екрана.
58
5915
6000:00:31,849 --> 00:00:33,989
61Може да върнете героя в началото
62
6316
6400:00:33,989 --> 00:00:35,329
65и от изпълняваната програма, чрез
66
6717
6800:00:35,329 --> 00:00:37,119
69синьото блокче за това.
70
7118
7200:00:42,049 --> 00:00:43,679
73Натиснете долната част на блокче,
74
7519
7600:00:43,684 --> 00:00:45,814
77за да промените броя стъпки на
78блокчетата за движение,
79
8020
8100:00:45,814 --> 00:00:48,054
82както и поведението на другите блокчета.
83
8421
8500:00:49,008 --> 00:00:50,948
86Героят се движи водоравно или
87
8822
8900:00:50,948 --> 00:00:51,788
90вертикално според
91
9223
9300:00:51,788 --> 00:00:54,168
94броя на полетата на дъската.
95
9624
9700:00:54,168 --> 00:00:57,028
98Решетката с полета става видима като
99
10025
10100:00:57,028 --> 00:00:58,828
102натиснете иконата ѝ в горната част на екрана.
103
10426
10500:00:59,215 --> 00:01:01,265
106Ако сложите начално блокче със зелен
107
10827
10900:01:01,265 --> 00:01:03,155
110флаг в началото на програмата,
111
11228
11300:01:03,155 --> 00:01:04,485
114при натискането на зеления флаг
115
11629
11700:01:04,485 --> 00:01:06,255
118в горната част на екрана,
119
12030
12100:01:06,255 --> 00:01:08,375
122героите ще се придвижат в начално положение
123
12431
12500:01:08,375 --> 00:01:10,715
126и ще стартират програмата със зеления флаг.
127
12832
12900:01:11,071 --> 00:01:13,001
130Не е задължително да сложите
131
13233
13300:01:13,001 --> 00:01:15,421
134синьото завършващо блокче в края на програмата,
135
13634
13700:01:15,421 --> 00:01:17,101
138освен ако не искате да върнете героите
139
14035
14100:01:17,101 --> 00:01:18,681
142в начално положение преди
143
14436
14500:01:18,681 --> 00:01:20,501
146повторното натискане на зеления флаг.
147
14837
14900:01:21,091 --> 00:01:23,381
150За да махнете блокче от
151областта за програмиране,
152
15338
15400:01:23,381 --> 00:01:25,221
155върнете го обратно в палитрата.
156
15739
15800:01:26,565 --> 00:01:27,865
159Забележете, че има разлика между това
160
16140
16200:01:27,865 --> 00:01:30,155
163да натиснете зеления флаг от горната
164част на екрана,
165
16641
16700:01:30,155 --> 00:01:33,165
168и да натиснете зеления флаг в
169програмата.
170
17142
17200:01:33,165 --> 00:01:35,685
173Натискането на зеления флаг в програмата
174
17543
17600:01:35,121 --> 00:01:39,121
177не връща героите в началното положение.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.