source: non-gtk/scratch-jr/app/scratchjr_bg.json @ 3355

Last change on this file since 3355 was 3355, checked in by Александър Шопов, 3 years ago

ScratchJr? App - https://www.transifex.com/llk/scratchjr/viewstrings/#bg

File size: 34.5 KB
Line 
1{
2    "MY_PROJECTS": "Моите проекти",
3    "QUICK_INTRO": "Запознаване със ScratchJr",
4    "SAMPLE_PROJECTS": "Примерни проекти",
5    "ABOUT_SCRATCHJR": "Относно ScratchJr",
6    "INTERFACE_GUIDE": "Ръководство за интерфейса",
7    "PAINT_EDITOR_GUIDE": "Ръководство за палитрата",
8    "BLOCKS_GUIDE": "Ръководство за блокчетата",
9    "ABOUT_WHAT_IS": "Какво е ScratchJr?",
10    "ABOUT_DESCRIPTION": "ScratchJr е програмен език за начинаещи, който позволява на малките деца (5-7 годишни) да създават свои интерактивни истории и игри. Децата сглобяват програми от логически блокчета, което кара героите да се преместват, скачат, танцуват и пеят. Децата могат да променят героите в палитрата, да добавят собствените си гласове и звуци и даже да вмъкват снимки. Така те могат да вдъхнат живот на виртуалните си герои.",
11    "ABOUT_INSPIRED_BY": "ScratchJr е естествено вдъхновен от популярния език за програмиране Scratch (http://scratch.mit.edu), който се използва от милиони деца на възраст от 8 години нагоре по целия свят. За да създадем ScratchJr, променихме графичния интерфейс и самия език, за да го направим подходящ за малки деца, като напаснахме възможностите на ScratchJr към познавателното, личностното, социалното и емоционалното развитие на децата.<br/><br/>ScratchJr е свободно достъпен като приложение за таблети iPad или Android. За повече информация за ScratchJr посетете http://scratchjr.org",
12    "ABOUT_WHY_CREATE": "Защо създадохме ScratchJr?",
13    "ABOUT_WHY_CREATE_DESCRIPTION": "Програмирането или писането на код е нов вид грамотност. То спомага да организирате мислите си и да изразите идеите си по различен, но също така полезен както стандартното писане начин. В миналото се считаше, че програмирането е прекалено трудно за повечето хора, но ние мислим, че всеки трябва да се научи да програмира, също както всеки се учи да пише.<br/><br/>Чрез създаването на програми със ScratchJr малките деца се учат да се изразяват по начин, който компютрите разбират. В течение на този процес децата се учат да решават проблеми и да създават проекти. Това изгражда умения, които са основополагащи за успеха в училищната и академичната среда. Децата използват математика и език в контекст, който ги мотивира и който те разбират. Това спомага за развиването на числова и езикова грамотност при най-малките. Чрез ScratchJr децата не просто се учат да програмират, а програмират, за да се изучат.",
14    "ABOUT_WHO_CREATED": "Кои са създателите на ScratchJr?",
15    "ABOUT_WHO_CREATED_DESCRIPTION": "ScratchJr е съвместен проект на изследователския екип за технологиите на израстването във факултета за изучаване на детето и човешкото развитие на името на Елиот-Пиърсън при Университета „Тафтс“ (воден от Марина Умаши Берс, с помощта на Аманда Строхакър, Клеър Кейн, Луиз Фланъри, Елизабет Казаков и Дилън Портланс), изследователския екип „Детска градина за цял живот“ (Lifelong Kindergarten) от Медийната лаборатория на Масачузетския технологичен институт (воден от Мичъл Резник, с помощта на Крис Гарити, Тим Микел, Карл Боуман, Чампика Фернандо, Натали Ръск, Саяминду Дасгупта и Крис Грейвс) и Компанията за весели открития („Playful Invention Company“, водена от Паула Бонте и Брайън Силвърман, с помощта на Джак Гедес и Ейдриън Гейбриел). Реализацията за Android се води от компанията „Two Sigma“ (водена от Марк Рот, с помощта на Кевин Ху) със сътрудничеството на „Benesse Corp.“<br/><br/>Графиката и илюстрациите за ScratchJr са създадени от „HvingtQuatre Company“ (водени от Джулиън Гелифиър и Адриен Валеса), Сара Томсън, Питър Мюлер и Джилиън Ломбарди. Паула Агилера от от Медийната лаборатория на Масачузетския технологичен институт създаде филмчето за ScratchJr. Искаме да благодарим и на всички, които участваха в предварителните тестове за iPad и Android и особено на: Серджио Антолинез, Вандеделе Дидие и Сьоерд Дирк Майер.",
16    "ABOUT_WHO_SUPPORTED": "Кой спомага за ScratchJr?",
17    "ABOUT_WHO_SUPPORTED_DESCRIPTION": "Проектът ScratchJr са ползва от щедрата финансова подкрепа от Националната фондация за наука на САЩ (NSF DRL-1118664), фондацията Scratch, фондацията LEGO и and British Telecommunications.<br/><br/>Ако това безплатно приложение ви хареса, умоляваме ви да направите дарение към Фондацията Scratch (www.scratchfoundation.org), организация с нестопанска цел, която осъществява поддръжката на ScratchJr. Всяко дарение — и голямо, и малко е добре дошло.<br/><br/>Платинените спонсори от кампанията за ScratchJr в Kickstarter са Джереми Дойч, Кенет Елерт, Кетрин Грийнспон, Марк Лоуридж, Джоан Ганц Бендетсън и Шърли Резник.<br/><br/>Други, които ни подкрепиха с кампанията ни в Kickstarter са:",
18    "BLOCKS_TRIGGERING_BLOCKS": "Начални блокчета",
19    "BLOCKS_GREEN_FLAG": "Начало при зелен флаг",
20    "BLOCKS_GREEN_FLAG_DESCRIPTION": "Начало на изпълнението на програмата при натискане на зеления флаг.",
21    "BLOCKS_ON_TAP": "Начало при натискане",
22    "BLOCKS_ON_TAP_DESCRIPTION": "Начало на изпълнението на програмата при натискане на героя ви.",
23    "BLOCKS_ON_TOUCH": "Начало при съприкосновение",
24    "BLOCKS_ON_TOUCH_DESCRIPTION": "Начало на изпълнението на програмата при съприкосновение на героя ви с друг.",
25    "BLOCKS_ON_MESSAGE": "Начало при съобщение",
26    "BLOCKS_ON_MESSAGE_DESCRIPTION": "Начало на изпълнението на програмата, когато се прати съобщение в съответния цвят.",
27    "BLOCKS_SEND_MESSAGE": "Изпращане на съобщение",
28    "BLOCKS_SEND_MESSAGE_DESCRIPTION": "Изпращане на съобщение в съответния цвят.",
29    "BLOCKS_MOTION_BLOCKS": "Движещи блокчета",
30    "BLOCKS_MOVE_RIGHT": "Преместване надясно",
31    "BLOCKS_MOVE_RIGHT_DESCRIPTION": "Преместване на героя с указания брой полета надясно по решетката.",
32    "BLOCKS_MOVE_LEFT": "Преместване наляво",
33    "BLOCKS_MOVE_LEFT_DESCRIPTION": "Преместване на героя с указания брой полета наляво по решетката.",
34    "BLOCKS_MOVE_UP": "Преместване нагоре",
35    "BLOCKS_MOVE_UP_DESCRIPTION": "Преместване на героя с указания брой полета нагоре по решетката.",
36    "BLOCKS_MOVE_DOWN": "Преместване надолу",
37    "BLOCKS_MOVE_DOWN_DESCRIPTION": "Преместване на героя с указания брой полета надолу по решетката.",
38    "BLOCKS_TURN_RIGHT": "Завъртане надясно",
39    "BLOCKS_TURN_RIGHT_DESCRIPTION": "Завъртане на героя указания брой „часове“ по часовниковата стрелка. 12 отговаря на пълно завъртане.",
40    "BLOCKS_TURN_LEFT": "Завъртане наляво",
41    "BLOCKS_TURN_LEFT_DESCRIPTION": "Завъртане на героя указания брой „часове“ обратно на часовниковата стрелка. 12 отговаря на пълно завъртане.",
42    "BLOCKS_HOP": "Подскок",
43    "BLOCKS_HOP_DESCRIPTION": "Преместване на героя с указания брой полета първо нагоре и после надолу по решетката.",
44    "BLOCKS_GO_HOME": "Към началото",
45    "BLOCKS_GO_HOME_DESCRIPTION": "Връщане на героя към началното му местоположение. (За да зададете ново начално местоположение, просто преместете героя.)",
46    "BLOCKS_LOOKS_BLOCKS": "Представящи блокчета",
47    "BLOCKS_SAY": "Казване",
48    "BLOCKS_SAY_DESCRIPTION": "Извеждане на указаното съобщение в балонче над героя.",
49    "BLOCKS_GROW": "Уголемяване",
50    "BLOCKS_GROW_DESCRIPTION": "По-голям размер на героя.",
51    "BLOCKS_SHRINK": "Смаляване",
52    "BLOCKS_SHRINK_DESCRIPTION": "По-малък размер на героя",
53    "BLOCKS_RESET_SIZE": "Първоначален размер",
54    "BLOCKS_RESET_SIZE_DESCRIPTION": "Връщане на първоначалния размер на героя.",
55    "BLOCKS_HIDE": "Скриване",
56    "BLOCKS_HIDE_DESCRIPTION": "Скриване на героя чрез избледняване.",
57    "BLOCKS_SHOW": "Показване",
58    "BLOCKS_SHOW_DESCRIPTION": "Показване на героя чрез насищане.",
59    "BLOCKS_SOUND_BLOCKS": "Звукови блокчета",
60    "BLOCKS_POP": "Припукване",
61    "BLOCKS_POP_DESCRIPTION": "Изпълнение на „пукащ“ звук",
62    "BLOCKS_PLAY_RECORDED": "Изпълнение на записан звук",
63    "BLOCKS_PLAY_RECORDED_DESCRIPTION": "Изпълнение на записан от потребителя звук.",
64    "BLOCKS_CONTROL_BLOCKS": "Управляващи блокчета",
65    "BLOCKS_WAIT": "Изчакване",
66    "BLOCKS_WAIT_DESCRIPTION": "Временно спиране на програмата за указания брой десети от секундата.",
67    "BLOCKS_STOP": "Спиране",
68    "BLOCKS_STOP_DESCRIPTION": "Спиране на програмите на всички герои.",
69    "BLOCKS_SET_SPEED": "Задаване на скорост",
70    "BLOCKS_SET_SPEED_DESCRIPTION": "Промяна на скоростта на изпълнение на някои блокчета.",
71    "BLOCKS_REPEAT": "Повтаряне",
72    "BLOCKS_REPEAT_DESCRIPTION": "Изпълнение на блокчетата вътре в това указания брой пъти.",
73    "BLOCKS_END_BLOCKS": "Завършващи блокчета",
74    "BLOCKS_END": "Край",
75    "BLOCKS_END_DESCRIPTION": "Край на изпълнението на програма (това не влияе на програмата).",
76    "BLOCKS_REPEAT_FOREVER": "Постоянно повтаряне",
77    "BLOCKS_REPEAT_FOREVER_DESCRIPTION": "Изпълнение на програмата отново и отново без край.",
78    "BLOCKS_GO_TO_PAGE": "Към страница",
79    "BLOCKS_GO_TO_PAGE_DESCRIPTION": "Преминаване към указаната страница на проекта.",
80    "INTERFACE_GUIDE_NUMBER": "{N, number}",
81    "INTERFACE_GUIDE_SAVE": "{N, number} | Запазване",
82    "INTERFACE_GUIDE_STAGE": "{N, number} | Сцена",
83    "INTERFACE_GUIDE_PRESENTATION_MODE": "{N, number} | Демонстрация",
84    "INTERFACE_GUIDE_GRID": "{N, number} | Решетка",
85    "INTERFACE_GUIDE_CHANGE_BG": "{N, number} | Смяна на фона",
86    "INTERFACE_GUIDE_ADD_TEXT": "{N, number} | Добавяне на текст",
87    "INTERFACE_GUIDE_RESET_CHAR": "{N, number} | Връщане на героите",
88    "INTERFACE_GUIDE_GREEN_FLAG": "{N, number} | Зелен флаг",
89    "INTERFACE_GUIDE_PAGES": "{N, number} | Страници",
90    "INTERFACE_GUIDE_PROJECT_INFO": "{N, number} | Относно проекта",
91    "INTERFACE_GUIDE_UNDO_REDO": "{N, number} | Отмяна и повторение",
92    "INTERFACE_GUIDE_PROGRAMMING_SCRIPT": "{N, number} | Програма",
93    "INTERFACE_GUIDE_PROGRAMMING_AREA": "{N, number} | Област за програмиране",
94    "INTERFACE_GUIDE_BLOCKS_PALETTE": "{N, number} | Палитра с блокчета",
95    "INTERFACE_GUIDE_BLOCKS_CATEGORIES": "{N, number} | Категории блокчета",
96    "INTERFACE_GUIDE_CHARACTERS": "{N, number} | Герои",
97    "INTERFACE_GUIDE_SAVE_DESCRIPTION": "Запазване на текущия проект и преминаване към началната страница.",
98    "INTERFACE_GUIDE_STAGE_DESCRIPTION": "Тук се случват действията от проекта. Ако искате да изтриете определен герой, натиснете и задържите върху него.",
99    "INTERFACE_GUIDE_PRESENTATION_MODE_DESCRIPTION": "Запълване на екрана със сцената.",
100    "INTERFACE_GUIDE_GRID_DESCRIPTION": "Превключване на координатната решетка.",
101    "INTERFACE_GUIDE_CHANGE_BG_DESCRIPTION": "Избор или създаване на фоново изображение за сцената.",
102    "INTERFACE_GUIDE_ADD_TEXT_DESCRIPTION": "Изписване на заглавията и етикетите по сцената.",
103    "INTERFACE_GUIDE_RESET_CHAR_DESCRIPTION": "Връщане на всички герои към началните им места по сцената. За да зададете нови начални позиции, поставете героите върху тях.",
104    "INTERFACE_GUIDE_GREEN_FLAG_DESCRIPTION": "Натискането тук стартира всички програми, в чието начало е блокчето „Начало при зелен флаг“.",
105    "INTERFACE_GUIDE_PAGES_DESCRIPTION": "Избор на страница от проекта. За да добавите нова, натиснете знака плюс. Всяка страница разполага със свои герои и фон. За да изтриете страница, я натиснете и задръжте. Можете да преподредите страниците като ги преместите на новото им място.",
106    "INTERFACE_GUIDE_PROJECT_INFO_DESCRIPTION": "Смяна на заглавието на проект, проверка на времето на създаване и споделяне на проекта, ако устройството ви позволява това.",
107    "INTERFACE_GUIDE_UNDO_REDO_DESCRIPTION": "Ако направите грешка, натиснете „Отмяна“, за да върнете последното действие. Натиснете „Повторение“, за да отмените последното връщане.",
108    "INTERFACE_GUIDE_PROGRAMMING_SCRIPT_DESCRIPTION": "Създайте програма за действията на герой чрез сглобяване на блокчета. Натиснете върху програмата и тя ще се изпълни. За да изтриете блокче или цялата програма, преместете ги извън областта за програмиране. За да копирате блокче или програма от един герой към друг, преместете ги върху миниатюрата на героя.",
109    "INTERFACE_GUIDE_PROGRAMMING_AREA_DESCRIPTION": "Тук сглобявате програми от блокчета, които управляват героите.",
110    "INTERFACE_GUIDE_BLOCKS_PALETTE_DESCRIPTION": "Това е менюто с програмни блокчета. Преместете някое в областта за програмиране. Натиснете го, за да видите какво прави.",
111    "INTERFACE_GUIDE_BLOCKS_CATEGORIES_DESCRIPTION": "Тук избирате категорията програмни блокчета: начални (жълти), движещи (сини), представящи (виолетови), звукови (зелени), управляващи (оранжеви), завършващи (червени).",
112    "INTERFACE_GUIDE_CHARACTERS_DESCRIPTION": "Избиране на някой от героите в проекта. За да добавите нов, натиснете знака плюс. След избирането на герой редактирайте програмата му, натиснете името му, за да го промените или натиснете четката, за да редактирате изображението му. Натиснете герой и задръжте, за да го изтриете. Преместете герой до миниатюрата на друга страница, за да го преместите.",
113    "PAINT_GUIDE_UNDO": "{N, number} | Отмяна",
114    "PAINT_GUIDE_REDO": "{N, number} | Повторение",
115    "PAINT_GUIDE_SHAPE": "{N, number} | Фигура",
116    "PAINT_GUIDE_CHARACTER_NAME": "{N, number} | Име на герой",
117    "PAINT_GUIDE_CUT": "{N, number} | Изрязване",
118    "PAINT_GUIDE_DUPLICATE": "{N, number} | Дублиране",
119    "PAINT_GUIDE_ROTATE": "{N, number} | Завъртане",
120    "PAINT_GUIDE_DRAG": "{N, number} | Местене",
121    "PAINT_GUIDE_SAVE": "{N, number} | Запазване",
122    "PAINT_GUIDE_FILL": "{N, number} | Запълване",
123    "PAINT_GUIDE_CAMERA": "{N, number} | Снимка",
124    "PAINT_GUIDE_COLOR": "{N, number} | Цвят",
125    "PAINT_GUIDE_LINE_WIDTH": "{N, number} | Широчина на реда",
126    "PAINT_GUIDE_UNDO_DESCRIPTION": "Отмяна на последната промяна.",
127    "PAINT_GUIDE_REDO_DESCRIPTION": "Повторение на последното отменено действие.",
128    "PAINT_GUIDE_SHAPE_DESCRIPTION": "Избор на фигура за чертане: линия, кръг/елипса, правоъгълник или триъгълник.",
129    "PAINT_GUIDE_CHARACTER_NAME_DESCRIPTION": "Редактиране на името на героя.",
130    "PAINT_GUIDE_CUT_DESCRIPTION": "Изберете инструмента за изрязване и натиснете герой или фигура, за да ги махнете от полето.",
131    "PAINT_GUIDE_DUPLICATE_DESCRIPTION": "Изберете инструмента за дублиране и натиснете герой или фигура, за да им направите дубликат.",
132    "PAINT_GUIDE_ROTATE_DESCRIPTION": "Изберете инструмента за завъртане и натиснете герой или фигура, за да ги въртите около центъра им.",
133    "PAINT_GUIDE_DRAG_DESCRIPTION": "Изберете инструмента за преместване и ще може де преместите герой или фигура по полето. Ако натиснете фигура, ще може да променяте формата ѝ като местите показалите се точки.",
134    "PAINT_GUIDE_SAVE_DESCRIPTION": "Запазване на промените и затваряне на редактора на палитрата.",
135    "PAINT_GUIDE_FILL_DESCRIPTION": "Изберете инструмента за запълване и натиснете част от герой или фигура, за да ги запълните с текущо избрания цвят.",
136    "PAINT_GUIDE_CAMERA_DESCRIPTION": "Изберете инструмента за снимки и натиснете част от герой или фигура, а след това и бутона на фотоапарата, за да запълнете избраното с нова снимка.",
137    "PAINT_GUIDE_COLOR_DESCRIPTION": "Изберете нов цвят за рисуване и запълване на фигурите.",
138    "PAINT_GUIDE_LINE_WIDTH_DESCRIPTION": "Промяна на дебелината на линиите за чертаните фигури.",
139    "SAMPLE_Under the sea": "В океана",
140    "SAMPLE_Farm": "Ферма",
141    "SAMPLE_Seasons": "Сезони",
142    "SAMPLE_Friends": "Приятели",
143    "SAMPLE_Dance": "Танц",
144    "SAMPLE_Animal Race": "Животинска надпревара",
145    "SAMPLE_Bump": "Докосване",
146    "SAMPLE_Quick Intro": "Бързо запознаване",
147    "SAMPLE_Star": "Звезда",
148    "SAMPLE_TEXT_key_character_cat": "Котка",
149    "SAMPLE_TEXT_key_character_star": "Звезда",
150    "SAMPLE_TEXT_key_character_teen_girl": "Девойка",
151    "SAMPLE_TEXT_key_character_teen_boy": "Младеж",
152    "SAMPLE_TEXT_key_farm_tap_them": "Натиснете ги",
153    "SAMPLE_TEXT_key_party_question": "Купон?",
154    "SAMPLE_TEXT_key_soccer_question": "Или футбол?",
155    "SAMPLE_TEXT_key_goal": "Гол!!!",
156    "SAMPLE_TEXT_key_under_the_sea_fish": "Риба",
157    "SAMPLE_TEXT_key_under_the_sea_seahorse": "Морско конче",
158    "SAMPLE_TEXT_key_under_the_sea_starfish": "Морска звезда",
159    "SAMPLE_TEXT_key_farm_pig": "Прасе",
160    "SAMPLE_TEXT_key_farm_horse": "Кон",
161    "SAMPLE_TEXT_key_farm_chicken": "Пиле",
162    "SAMPLE_TEXT_key_farm_barn": "Плевня",
163    "SAMPLE_TEXT_key_seasons_summer": "Лято",
164    "SAMPLE_TEXT_key_seasons_fall": "Есен",
165    "SAMPLE_TEXT_key_seasons_winter": "Зима",
166    "SAMPLE_TEXT_key_seasons_spring": "Пролет",
167    "SAMPLE_TEXT_key_friends_cake": "Торта",
168    "SAMPLE_TEXT_key_friends_soccer_ball": "Футболна топка",
169    "SAMPLE_TEXT_key_friends_child": "Дете",
170    "SAMPLE_TEXT_key_friends_table": "Маса",
171    "SAMPLE_TEXT_key_friends_soccer_net": "Футболна мрежа",
172    "SAMPLE_TEXT_key_animalrace_elephant": "Слон",
173    "SAMPLE_TEXT_key_animalrace_giraffe": "Жираф",
174    "SAMPLE_TEXT_key_animalrace_monkey": "Маймуна",
175    "SAMPLE_TEXT_key_dance_scubadiver": "Водолаз",
176    "SAMPLE_TEXT_key_dance_snake": "Змия",
177    "SAMPLE_TEXT_key_bump_yellow_duck": "Жълто пате",
178    "SAMPLE_TEXT_key_bump_blue_duck": "Синьо пате",
179    "SAMPLE_TEXT_key_bump_green_duck": "Зелено пате",
180    "SAMPLE_TEXT_key_quickintro_fish": "Риба",
181    "SAMPLE_TEXT_key_quickintro_toc": "Ток",
182    "CHARACTER_Cat.svg": "Котка",
183    "CHARACTER_Cat2.svg": "Вървяща котка",
184    "CHARACTER_Blue.svg": "Тик",
185    "CHARACTER_Purple.svg": "Так",
186    "CHARACTER_Red.svg": "Тоу",
187    "CHARACTER_Dragon.svg": "Дракон",
188    "CHARACTER_Fairy.svg": "Фея",
189    "CHARACTER_Wizard.svg": "Магьосник",
190    "CHARACTER_Dog.svg": "Куче",
191    "CHARACTER_Rabbit.svg": "Заек",
192    "CHARACTER_Chicken.svg": "Пиле",
193    "CHARACTER_Pig.svg": "Прасе",
194    "CHARACTER_Horse.svg": "Кон",
195    "CHARACTER_Zebra.svg": "Зебра",
196    "CHARACTER_Monkey.svg": "Маймуна",
197    "CHARACTER_Elephant.svg": "Слон",
198    "CHARACTER_Giraffe.svg": "Жираф",
199    "CHARACTER_Camel.svg": "Камила",
200    "CHARACTER_Butterfly.svg": "Пеперуда",
201    "CHARACTER_Fly.svg": "Муха",
202    "CHARACTER_Bat.svg": "Прилеп",
203    "CHARACTER_Bird.svg": "Птица",
204    "CHARACTER_Snake.svg": "Змия",
205    "CHARACTER_Lizard.svg": "Гущер",
206    "CHARACTER_Frog.svg": "Жаба",
207    "CHARACTER_Duck.svg": "Пате",
208    "CHARACTER_Crab.svg": "Рак",
209    "CHARACTER_Seahorse.svg": "Морско конче",
210    "CHARACTER_Starfish.svg": "Морска звезда",
211    "CHARACTER_Fish1.svg": "Риба",
212    "CHARACTER_Fish2.svg": "Риба",
213    "CHARACTER_Whale.svg": "Кит",
214    "CHARACTER_Penguin.svg": "Пингвин",
215    "CHARACTER_PolarBear.svg": "Полярна мечка",
216    "CHARACTER_Girl1.svg": "Момиче",
217    "CHARACTER_Girl2.svg": "Момиче",
218    "CHARACTER_Girl3.svg": "Момиче",
219    "CHARACTER_Boy1.svg": "Момче",
220    "CHARACTER_Boy2.svg": "Момче",
221    "CHARACTER_Boy3.svg": "Момче",
222    "CHARACTER_TeenGirl1.svg": "Девойка",
223    "CHARACTER_TeenGirl2.svg": "Девойка",
224    "CHARACTER_TeenGirl3.svg": "Девойка",
225    "CHARACTER_TeenBoy1.svg": "Младеж",
226    "CHARACTER_TeenBoy2.svg": "Младеж",
227    "CHARACTER_TeenBoy3.svg": "Младеж",
228    "CHARACTER_Baby.svg": "Бебе",
229    "CHARACTER_Mother.svg": "Майка",
230    "CHARACTER_Father.svg": "Баща",
231    "CHARACTER_Grandmother.svg": "Баба",
232    "CHARACTER_Grandfather.svg": "Дядо",
233    "CHARACTER_Girl.svg": "Момиче",
234    "CHARACTER_Boy.svg": "Момче",
235    "CHARACTER_Teen2.svg": "Девойка",
236    "CHARACTER_Teen3.svg": "Младеж",
237    "CHARACTER_Farmer1.svg": "Фермерка",
238    "CHARACTER_Farmer.svg": "Фермер",
239    "CHARACTER_Bike2.svg": "Велосипедистка",
240    "CHARACTER_Bike.svg": "Велосипедист",
241    "CHARACTER_Car2.svg": "Шофьорка",
242    "CHARACTER_Car1.svg": "Шофьор",
243    "CHARACTER_Aeroplane.svg": "Пилот",
244    "CHARACTER_Astronaut.svg": "Космонавт",
245    "CHARACTER_Inuit.svg": "Ескимос",
246    "CHARACTER_Scubadiver.svg": "Водолаз",
247    "CHARACTER_Rowboat.svg": "Гребец",
248    "CHARACTER_Tree1.svg": "Дърво",
249    "CHARACTER_Tree3.svg": "Дърво",
250    "CHARACTER_Tree4.svg": "Дърво",
251    "CHARACTER_Evergreen.svg": "Дърво",
252    "CHARACTER_Weed.svg": "Растение",
253    "CHARACTER_Pasture.svg": "Висока трева",
254    "CHARACTER_Cactus.svg": "Кактус",
255    "CHARACTER_Daffodil.svg": "Нарцис",
256    "CHARACTER_Daisy1.svg": "Маргаритка",
257    "CHARACTER_Daisy2.svg": "Маргаритка",
258    "CHARACTER_Daisy3.svg": "Маргаритка",
259    "CHARACTER_Tulip2.svg": "Лале",
260    "CHARACTER_Flowers.svg": "Цветя",
261    "CHARACTER_Apple.svg": "Ябълка",
262    "CHARACTER_Peach.svg": "Праскова",
263    "CHARACTER_Mushroom.svg": "Гъба",
264    "CHARACTER_Star.svg": "Звезда",
265    "CHARACTER_Star2.svg": "Звезда",
266    "CHARACTER_Star3.svg": "Звезда",
267    "CHARACTER_ShootingStar.svg": "Падаща звезда",
268    "CHARACTER_Earth.svg": "Земя",
269    "CHARACTER_Planet.svg": "Планета",
270    "CHARACTER_Sun.svg": "Слънце",
271    "CHARACTER_Moon.svg": "Пълна луна",
272    "CHARACTER_CrescentMoon.svg": "Луна",
273    "CHARACTER_Cloud1.svg": "Облак",
274    "CHARACTER_Thundercloud.svg": "Буреносен облак",
275    "CHARACTER_Tornado.svg": "Торнадо",
276    "CHARACTER_Barn.svg": "Плевня",
277    "CHARACTER_Fort.svg": "Укрепление",
278    "CHARACTER_Castle.svg": "Замък",
279    "CHARACTER_Igloo.svg": "Иглу",
280    "CHARACTER_House1.svg": "Къща",
281    "CHARACTER_House.svg": "Къща",
282    "CHARACTER_House3.svg": "Къща",
283    "CHARACTER_House4.svg": "Къща",
284    "CHARACTER_Apartment.svg": "Апартамент",
285    "CHARACTER_School.svg": "Училище",
286    "CHARACTER_Shop.svg": "Магазин",
287    "CHARACTER_Fence.svg": "Ограда",
288    "CHARACTER_Mailbox.svg": "Пощенска кутия",
289    "CHARACTER_Cake.svg": "Торта",
290    "CHARACTER_Ball.svg": "Топка",
291    "CHARACTER_Basketball.svg": "Баскетболна топка",
292    "CHARACTER_Soccerball.svg": "Футболна топка",
293    "CHARACTER_SoccerNet.svg": "Футболна мрежа",
294    "CHARACTER_Bed.svg": "Легло",
295    "CHARACTER_NightTable.svg": "Нощно шкафче",
296    "CHARACTER_Stool.svg": "Столче",
297    "CHARACTER_Table.svg": "Маса",
298    "CHARACTER_Car.svg": "Кола",
299    "CHARACTER_Bus.svg": "Автобус",
300    "CHARACTER_SailBoat.svg": "Лодка",
301    "CHARACTER_Boat2.svg": "Лодка",
302    "CHARACTER_Rocket.svg": "Ракета",
303    "BACKGROUND_Farm.svg": "Ферма",
304    "BACKGROUND_Park.svg": "Парк",
305    "BACKGROUND_Suburbs.svg": "Покрайнини",
306    "BACKGROUND_City.svg": "Град",
307    "BACKGROUND_Library.svg": "Библиотека",
308    "BACKGROUND_Classroom.svg": "Класна стая",
309    "BACKGROUND_Theatre.svg": "Театър",
310    "BACKGROUND_Gym.svg": "Физкултурен салон",
311    "BACKGROUND_Gym2.svg": "Физкултурен салон",
312    "BACKGROUND_Bedroom.svg": "Спалня",
313    "BACKGROUND_EmptyRoom.svg": "Празна стая",
314    "BACKGROUND_Summer.svg": "Лято",
315    "BACKGROUND_Fall.svg": "Есен",
316    "BACKGROUND_Winter.svg": "Зима",
317    "BACKGROUND_Spring.svg": "Пролет",
318    "BACKGROUND_Creek.svg": "Река",
319    "BACKGROUND_Lake.svg": "Езеро",
320    "BACKGROUND_Woods.svg": "Гора",
321    "BACKGROUND_BeachDay.svg": "Ден на плажа",
322    "BACKGROUND_BeachSunrise.svg": "Залез на плажа",
323    "BACKGROUND_BeachNight.svg": "Нощ над плажа",
324    "BACKGROUND_Underwater.svg": "Под вода",
325    "BACKGROUND_Jungle.svg": "Джунгла",
326    "BACKGROUND_Savannah.svg": "Савана",
327    "BACKGROUND_Desert.svg": "Пустиня",
328    "BACKGROUND_Arctic.svg": "Арктика",
329    "BACKGROUND_Space.svg": "Космос",
330    "BACKGROUND_MoonBkg.svg": "Луна",
331    "BLOCK_DESC_GREEN_FLAG": "НАЧАЛО ПРИ ЗЕЛЕН ФЛАГ",
332    "BLOCK_DESC_ON_TAP": "НАЧАЛО ПРИ НАТИСКАНЕ НА {CHARACTER_NAME}",
333    "BLOCK_DESC_ON_BUMP": "НАЧАЛО ПРИ СЪПРИКОСНОВЕНИЕ НА {CHARACTER_NAME}",
334    "BLOCK_DESC_MESSAGE_COLOR_ORANGE": "Оранжево",
335    "BLOCK_DESC_ON_MESSAGE": "НАЧАЛО ПРИ {COLOR} СЪОБЩЕНИЕ",
336    "BLOCK_DESC_SEND_MESSAGE": "ИЗПРАЩАНЕ НА {COLOR} СЪОБЩЕНИЕ НАЧАЛО",
337    "BLOCK_DESC_MOVE_RIGHT": "ПРЕМЕСТВАНЕ НАДЯСНО",
338    "BLOCK_DESC_MOVE_LEFT": "ПРЕМЕСТВАНЕ НАЛЯВО",
339    "BLOCK_DESC_MOVE_UP": "ПРЕМЕСТВАНЕ НАГОРЕ",
340    "BLOCK_DESC_MOVE_DOWN": "ПРЕМЕСТВАНЕ НАДОЛУ",
341    "BLOCK_DESC_TURN_RIGHT": "ЗАВЪРТАНЕ НАДЯСНО",
342    "BLOCK_DESC_TURN_LEFT": "ЗАВЪРТАНЕ НАЛЯВО",
343    "BLOCK_DESC_HOP": "ПОДСКОК",
344    "BLOCK_DESC_GO_HOME": "КЪМ НАЧАЛОТО",
345    "BLOCK_DESC_SAY": "КАЗВАНЕ",
346    "BLOCK_DESC_GROW": "УГОЛЕМЯВАНЕ",
347    "BLOCK_DESC_SHRINK": "СМАЛЯВАНЕ",
348    "BLOCK_DESC_RESET_SIZE": "ПЪРВОНАЧАЛЕН РАЗМЕР",
349    "BLOCK_DESC_HIDE": "СКРИВАНЕ",
350    "BLOCK_DESC_SHOW": "ПОКАЗВАНЕ",
351    "BLOCK_DESC_PLAY_SOUND": "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА {SOUND_NAME}",
352    "BLOCK_DESC_PLAY_SOUND_POP": "пук",
353    "BLOCK_DESC_PLAY_RECORDED_SOUND": "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПИСАН ЗВУК",
354    "BLOCK_DESC_WAIT": "ИЗЧАКВАНЕ",
355    "BLOCK_DESC_STOP": "СПИРАНЕ НА {CHARACTER_NAME}",
356    "BLOCK_DESC_SET_SPEED": "СКОРОСТ",
357    "BLOCK_DESC_REPEAT": "ПОВТАРЯНЕ",
358    "BLOCK_DESC_END": "КРАЙ",
359    "BLOCK_DESC_REPEAT_FOREVER": "ПОСТОЯННО ПОВТАРЯНЕ",
360    "BLOCK_DESC_GO_TO_PAGE": "КЪМ СТРАНИЦА {PAGE}",
361    "SHARING_BY_EMAIL": "Споделяне по е-поща",
362    "SHARING_BY_AIRDROP": "Споделяне чрез Airdrop",
363    "SHARING_EMAIL_SUBJECT": "Проект на ScratchJr: {PROJECT_NAME}",
364    "SHARING_EMAIL_TEXT": "Натиснете иконата, за да видите проекта ми на таблета си — iPad или Android!<br><br>Ако случайно нямате програмата ScratchJr, може да я <a href='http://www.scratchjr.org'>изтеглите</a> съответно от магазините на Apple или Google Play.<br><br>Със ScratchJr децата могат да създават собствени истории и игри. За да научите повече, посетете <a href='http://www.scratchjr.org'>scratchjr.org</a>.",
365    "FOR_PARENTS": "За родители",
366    "PARENTAL_GATE_EXPLANATION": "Питаме, защото трябва възрастен да позволи споделянето през Интернет.",
367    "GRID_NUMBER": "{N, number}",
368    "NEW_PROJECT_PREFIX": "Проект",
369    "LIBRARY_CHARACTER": "Герой",
370    "LIBRARY_BACKGROUND": "Фон",
371    "SAY_BLOCK_DEFAULT_ARGUMENT": "здрасти",
372    "ALERT_BACK": "Назад",
373    "ALERT_SAVING": "Запазване…",
374    "SELECT_LANGUAGE": "Избор на език",
375    "USAGE_QUESTION": "Къде ползвате ScratchJr?",
376    "USAGE_SCHOOL": "В училище",
377    "USAGE_HOME": "Вкъщи",
378    "USAGE_OTHER": "Другаде",
379    "USAGE_NONE": "Без повече питане"
380}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.