source: non-gtk/scratch-jr/app/for_translation_scratchjr_storelisting_enjson_bg.json @ 3222

Last change on this file since 3222 was 3222, checked in by Александър Шопов, 5 years ago

ScratchJr? - промяна на низ, да се хареса на проверката

File size: 8.6 KB
Line 
1{
2    "GP_LongDescription1": "Със ScratchJr и малките деца (възраст 5+) могат да се научат да програмират — те програмират, за да се изучат!",
3    "GP_LongDescription2": "ScratchJr е програмен език за начинаещи, който позволява на малките деца (на възраст от 5 години нагоре) да създават свои интерактивни истории и игри. Децата сглобяват програми от логически блокчета, което кара героите да се преместват, скачат, танцуват и пеят. Децата могат да променят героите в палитрата, да добавят собствените си гласове и звуци и даже да вмъкват снимки. Така те могат да вдъхнат живот на виртуалните си герои.",
4    "GP_LongDescription3": "ScratchJr е естествено вдъхновен от популярния език за програмиране Scratch (http://scratch.mit.edu), който се използва от милиони деца на възраст от 8 години нагоре по целия свят. За да създадем ScratchJr, променихме графичния интерфейс и самия език, за да го направим подходящ за малки деца, като напаснахме възможностите на ScratchJr към познавателното, личностното, социалното и емоционалното развитие на децата.",
5    "GP_LongDescription4": "Ние разглеждаме програмирането като нов вид грамотност. То спомага да организирате мислите си и да изразите идеите си по различен, но също така полезен както стандартното писане начин. В миналото се считаше, че програмирането е прекалено трудно за повечето хора, но ние мислим, че всеки трябва да се научи да програмира, също както всеки се учи да пише.",
6    "GP_LongDescription5": "Чрез създаването на програми със ScratchJr малките деца се учат да се изразяват по начин, който компютрите разбират. В течение на този процес децата се учат да решават проблеми и да създават проекти. Това изгражда умения, които са основополагащи за успеха в училищната и академичната среда. Децата използват математика и език в контекст, който ги мотивира и който те разбират. Това спомага за развиването на числова и езикова грамотност при най-малките. Чрез ScratchJr децата не просто се учат да програмират, а програмират, за да се изучат.",
7    "GP_LongDescription6": "ScratchJr е съвместен проект на изследователския екип за технологиите на израстването при Университета „Тафтс“, изследователския екип „Детска градина за цял живот“ (Lifelong Kindergarten) от Медийната лаборатория на Масачузетския технологичен институт и Компанията за весели открития (Playful Invention Company). Реализацията за Android се води от компанията Two Sigma. Графиката и илюстрациите за ScratchJr са създадени от HvingtQuatre Company и Сара Томсън.",
8    "GP_LongDescription7": "Ако това безплатно приложение ви хареса, умоляваме ви да направите дарение към Фондацията Scratch (www.scratchfoundation.org), организация с нестопанска цел, която осъществява поддръжката на ScratchJr. Всяко дарение — и голямо, и малко е добре дошло.",
9    "GP_LongDescription8": "Минималните изисквания на тази версия на ScratchJr са екран с размер поне 18 сантиметра (7 инча) и версия на Android поне 4.2 (Jelly Bean).",
10    "GP_Terms": "Условия за ползване",
11    "IT_whatnew": "• Поддръжка на пет нови езика: китайски, немски, японски, португалски и шведски\n• поправки на малки грешки в програмата",
12    "IT_LongDescription1": "Чрез ScratchJr малките деца на възраст 5-7г. се учат на нови умения като програмират собствени истории и игри.",
13    "IT_LongDescription2": "Децата сглобяват програми от логически блокчета, което кара героите да се преместват, скачат, танцуват и пеят. В течение на този процес децата се учат да решават проблеми, да създават проекти и да се изразяват съзидателно чрез компютрите. Децата използват математика и език в контекст, който ги мотивира и който те разбират. Това спомага за развиването на числова и езикова грамотност при най-малките. Чрез ScratchJr децата не просто се учат да програмират, а програмират, за да се изучат.",
14    "IT_LongDescription3": "ScratchJr е естествено вдъхновен от популярния език за програмиране Scratch (http://scratch.mit.edu), който се използва от милиони деца на възраст от 8 години нагоре по целия свят. За да създадем ScratchJr, променихме графичния интерфейс и самия език, за да го направим подходящ за малки деца, като напаснахме възможностите на ScratchJr към познавателното, личностното, социалното и емоционалното развитие на децата.",
15    "IT_LongDescription4": "ScratchJr е съвместен проект на изследователския екип „Детска градина за цял живот“ — Lifelong Kindergarten от Медийната лаборатория на Масачузетския технологичен институт, изследователския екип за технологиите на израстването при Университета „Тафтс“ и Компанията за весели открития — Playful Invention Company. Проектът ScratchJr са ползва от щедрата финансова подкрепа от Националната фондация за наука на САЩ (NSF DRL-1118664), фондацията Scratch, фондацията LEGO и and British Telecommunications.",
16    "IT_LongDescription5": "Ако това безплатно приложение ви хареса, умоляваме ви да направите дарение към Фондацията Scratch (www.scratchfoundation.org), организация с нестопанска цел, която осъществява поддръжката на ScratchJr. Всяко дарение — и голямо, и малко е добре дошло.",
17    "IT_Keywords": "learning, coding, children, creativity, literacy, kindergarten, programming, scratch, учене, програмиране, код, скрипт, дете, деца, език, съзидателност, креативност, творчество, грамотност, детска градина, ученик, ученици, програмиране, скрач, скреч"
18}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.