source: non-gtk/oo-squares @ 2552

Name Size Rev Age Author Last Change
../
al_shopov_1.png 40.4 KB 2552   10 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
al_shopov_2.png 20.8 KB 2552   10 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
al_shopov_3.png 21.5 KB 2552   10 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
al_shopov_4.png 70.8 KB 811   16 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
al_shopov_5.png 66.1 KB 811   16 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
al_shopov_6.png 87.2 KB 811   16 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
linuxbg.html 9.1 KB 811   16 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
oo-sqaures.xml 7.8 KB 811   16 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.