source: non-gtk/oo-squares

Name Size Rev Age Author Last Change
../
al_shopov_6.png 87.2 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
al_shopov_4.png 70.8 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
al_shopov_5.png 66.1 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
al_shopov_1.png 40.4 KB 2552   9 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
al_shopov_3.png 21.5 KB 2552   9 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
al_shopov_2.png 20.8 KB 2552   9 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
linuxbg.html 9.1 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
oo-sqaures.xml 7.8 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.