source: non-gtk/oo-squares

Name Size Rev Age Author Last Change
../
oo-sqaures.xml 7.8 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
linuxbg.html 9.1 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
al_shopov_6.png 87.2 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
al_shopov_5.png 66.1 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
al_shopov_4.png 70.8 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
al_shopov_3.png 21.5 KB 2552   9 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
al_shopov_2.png 20.8 KB 2552   9 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
al_shopov_1.png 40.4 KB 2552   9 years Александър Шопов Премахвам излишните svn:executable
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.