source: non-gtk/oo-squares/linuxbg.html

Last change on this file was 811, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.

File size: 9.1 KB
RevLine 
[811]1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
2<html><head><!-- Copyright (c) 1999,2005  Slavei  Karadjov, slaff@linux-bg.org --><title>Линукс за българи: ПРОГРАМИ: Как да настроим Оупън Офис да се справи с квадратчетата</title> 
3 
4 
5 
6       
7 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
8 <meta content="Welcome to Linux-bg : Everything you need for Linux in Bulgarian! Your guide from the beginning till the end." name="description">
9 <meta content="linux, linux-bg, bulgaria, bulgarian, debian, slackaware, caldera, redhat, minix, sco, free bsd, mxlinux, SUSE, unix, solaris, networking, samba, xf86, sgi, linus, kernel, OS, Apache Web Server, newbie, cyrillic, beginner, help, org, new, distributions, games, computers, GGI, FreeSci, Quake,  KDE, internet, ipchains , red hat linux, mandrake, mount, xwindows" name="keywords">
10 <meta content="Slavei Karadjov - slaff@linux-bg.org - http://www.linux-bg.org" name="author">
11 <style type="text/css">
12         .newst{font-family:verdana, arial, helvetica, geneva; font-size:20px; font-weight:bold; color:#000000}
13         .newsb{font-family:verdana, arial, helvetica, geneva; font-size:12px; color:#000000}
14         .head1{font-family:verdana, arial, helvetica, geneva; font-size:18px; font-weight:bold; color:#000000}
15         .head2{font-family:verdana, arial, helvetica, geneva; font-size:12px; font-weight:bold; color:#000000}
16         .head3{font-family:verdana, arial, helvetica, geneva; font-size:18px; font-weight:bold; color:#FFFFFF}
17         .disclaimer{font-family:verdana, arial, helvetica, geneva; font-size:10px; color:#000000}
18         A{font-family:verdana, arial, helvetica, geneva; text-decoration:none;}
19         A:hover{text-decoration:underline}
20 </style>
21 <link rel="top" href="http://linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl" title="Начало">
22<link rel="parent" href="http://linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&amp;id=programs" title="">
23<link rel="next" href="http://linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&amp;id=programs&amp;key=363473906" title="SAMBA като PDC ">
24<link rel="prev" href="http://linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&amp;id=programs&amp;key=363266029" title="Инсталиране и тестване на Looking Glass 3D на Sun ">
25<link rel="alternate" title="Linux-BG.org статии" href="http://linux-bg.org/linux-bg-cyr.rdf" type="application/rss+xml"></head><body bgcolor="white" text="black">
26 <table align="center" cellpadding="4" cellspacing="0" width="90%">
27 <tbody><tr>
28        <td class="head3" bgcolor="#003399">
29                <a href="http://linux-bg.org/" class="head3">LINUX-BG</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://linux-bg.org/" class="head3">Адрес : http://linux-bg.org</a>
30        </td>
31 </tr>
32 </tbody></table>
33 
34 <table align="center" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" width="90%">
35 <tbody><tr>
36        <td class="head2" bgcolor="#eeeeee">
37               
38        </td>
39 </tr>
40 <tr>
41        <td class="newst">Как да настроим Оупън Офис да се справи с квадратчетата</td>
42 </tr>
43 </tbody></table>
44 
45 <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
46 <tbody><tr>
47        <td bgcolor="#999999"><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="1" width="1"></td>
48 </tr>
49 <tr>
50        <td><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="3" width="1"></td>
51 </tr>
52 <tr>
53        <td class="head2">
54                От: Александър Шопов<br>
55                Публикувана на: 20-07-2004<br>
56                Адрес на статията: <a href="http://linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&amp;id=programs&amp;key=363436214">http://linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&amp;id=programs&amp;key=363436214</a>
57        </td>
58 </tr>
59 </tbody></table>
60 
61 
62 <!-- SEPARATOR TABLE -->
63 <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
64 <tbody><tr>
65        <td><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="8" width="1"></td>
66 </tr>
67 <tr>
68        <td bgcolor="#999999"><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="1" width="1"></td>
69 </tr>
70 <tr>
71        <td bgcolor="#cccccc"><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="4" width="1"></td>
72 </tr>
73 <tr>
74        <td bgcolor="#999999"><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="1" width="1"></td>
75 </tr>
76 <tr>
77        <td><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="8" width="1"></td>
78 </tr>
79 </tbody></table>
80 <!-- SEPARATOR TABLE -->
81 
82 <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
83 <tbody><tr>
84        <td class="newsb">
85               
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 <p style="margin-bottom: 0cm;">Как да настроим Оупън Офис да се справи
93 с буквите на квадратчета:</p>
94 <p style="margin-bottom: 0cm;"><br>
95 </p>
96 <ol>
97        <li><p style="margin-bottom: 0cm;">Избираме Инструменти (3тото меню
98        от ляво надясно)-&gt; Настройки (Най-долу)</p>
99 </li></ol>
100 <p style="margin-bottom: 0cm;"><img src="al_shopov_1.png" name="Графика1" align="left" border="0" height="673" width="950"><br clear="left"><br>
101 </p>
102 <ol start="2">
103        <li><p style="margin-bottom: 0cm;"> Първият голям дял от ляво,
104        десетия екран отгоре надолу:</p>
105 </li></ol>
106 <p style="margin-bottom: 0cm;"><img src="al_shopov_2.png" name="Графика2" align="left" border="0" height="421" width="734"><br clear="left"><br>
107 </p>
108 <ol start="3">
109        <li><p style="margin-bottom: 0cm;">След, което цъкваме да се прилага
110        таблица за заместване на шрифтове (1), в падащото меню (2) първо
111        написваме Andale UI и го заменяме с някакъв хубав кирилски шрифт
112        (3), след това повтаряме процедурата за шрифта Andale Sans UI. И
113        двете не ги пише в падащото меню – трябва изрично да ги
114        напишете. След това цъквате да се извършва винаги замяна на тези
115        шрифтове (4) и накрая натискате OK (5)</p>
116 </li></ol>
117 <p style="margin-bottom: 0cm;"><img src="al_shopov_3.png" name="Графика3" align="left" border="0" height="421" width="734"><br clear="left"><br>
118 </p>
119 <p style="margin-bottom: 0cm;">ал_шопов</p><br>
120                <p align="center"><font face="Verdana" size="-1"><a href="http://linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&amp;id=programs&amp;key=363473906&amp;layout=clean"> &lt;&lt; SAMBA като PDC</a> | <a href="http://linux-bg.org/cgi-bin/y/index.pl?page=article&amp;id=programs&amp;key=363266029&amp;layout=clean">Инсталиране и тестване на Looking Glass 3D на Sun &gt;&gt;</a></font><br>
121        </p></td>
122 </tr>
123 </tbody></table>
124 
125 <!-- SEPARATOR TABLE -->
126 <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
127 <tbody><tr>
128        <td><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="8" width="1"></td>
129 </tr>
130 <tr>
131        <td bgcolor="#999999"><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="1" width="1"></td>
132 </tr>
133 <tr>
134        <td bgcolor="#cccccc"><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="4" width="1"></td>
135 </tr>
136 <tr>
137        <td bgcolor="#999999"><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="1" width="1"></td>
138 </tr>
139 <tr>
140        <td><img src="index.pl_files/clearpixel.gif" height="8" width="1"></td>
141 </tr>
142 </tbody></table>
143 <!-- SEPARATOR TABLE -->
144 
145 <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%">
146 <tbody><tr>
147        <td class="disclaimer">
148        <p class="disclaimer" align="left">
149Авторите на сайта, както и техните сътрудници запазват авторските права
150върху собствените си материали публикувани тук, но те са copyleft т.е.
151могат свободно да бъдат копирани и разпространявани с изискването
152изрично да се упоменава името на автора, както и да се публикува на
153видно място, че те са взети от оригиналния им URL-адрес на този сървър (<b>http://linux-bg.org</b>).
154Авторските права на преводните материали принадлежат на техните автори.
155Ако с публикуването тук на някакъв материал неволно са нарушени нечии
156права - след констатирането на този факт материалът ще бъде свален. <br>
157        </p>
158        <p class="disclaimer" align="center">
159                All trademarks, logos and copyrights mentioned on this site are the property of their respective owners.
160                <br>
161                Linux is copyright by Linus Torvalds.
162                <br>
163                Copyright © 1999, 2005 Slavei Karadjov.
164                <br>
165                All rights reserved.
166        </p>
167        </td>
168 </tr>
169 </tbody></table>
170
171 <center><font color="#000000" face="Verdana" size="1">Изпълнението отне: 0 wallclock secs ( 0.08 usr +  0.01 sys =  0.09 CPU)<br>
172</font></center></body></html>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.