source: non-gtk/mailman/bg @ 1361

Name Size Rev Age Author Last Change
../
admindbdetails.html 6.2 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
admindbpreamble.html 791 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
admindbsummary.html 1.1 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
adminsubscribeack.txt 67 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
adminunsubscribeack.txt 83 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
admlogin.html 1.9 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
approve.txt 705 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
archidxentry.html 96 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
archidxfoot.html 611 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
archidxhead.html 815 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
archlistend.html 18 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
archliststart.html 155 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
archtoc.html 711 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
archtocentry.html 392 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
archtocnombox.html 618 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
article.html 1.6 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
bg.po 285.5 KB 1361   14 years Александър Шопов mailman: още едно съобщение.
bounce.txt 668 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
checkdbs.txt 418 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
convert.txt 2.7 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
cronpass.txt 1.5 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
disabled.txt 1.4 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
emptyarchive.html 660 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
headfoot.html 1.4 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
help.txt 2.7 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
invite.txt 1.3 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
listinfo.html 4.9 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
masthead.txt 973 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
newlist.txt 2.6 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
nomoretoday.txt 866 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
options.html 15.8 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
postack.txt 271 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
postauth.txt 484 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
postheld.txt 553 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
private.html 1.9 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
probe.txt 1.9 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
refuse.txt 456 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
roster.html 1.6 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
subauth.txt 330 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
subscribe.html 291 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
subscribeack.txt 2.1 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
terms 958 bytes 1358   14 years Александър Шопов mailman: слязох под 1000 съобщения. Колко е висок Еверест…
unsub.txt 1.7 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
unsubauth.txt 365 bytes 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
userpass.txt 1.4 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
verify.txt 1.6 KB 666   16 years Александър Шопов mailman: добавям направеното досега. Синхронизирано спрямо mailman 2.1.8
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.