source: non-gtk/mailman/bg/bg.po @ 1342

Last change on this file since 1342 was 1342, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

bg.po: обновен спрямо 2.1.10b1. Махам Гено Рупски като преводач - версията, която е подал е просто пресинхронизирана към новия pot. Не е правен превод. Това ще ми трябва при уточняването на правата с FSF.

File size: 250.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation for GNU MailMan 2.1.9
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006.
4#
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: GNU MailMan 2.1.9\n"
9"POT-Creation-Date: Mon Dec  3 20:27:32 2007\n"
10"PO-Revision-Date: 2007-12-05 10:09+0200\n"
11"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
12"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16"Generated-By: pygettext.py 1.4\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:123
20msgid "size not available"
21msgstr "Рамерът не е наличен"
22
23#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:129
24msgid " %(size)i bytes "
25msgstr " %(size)i байта "
26
27#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:284 Mailman/Archiver/HyperArch.py:287
28#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:415 Mailman/Archiver/HyperArch.py:469
29#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:577 Mailman/Archiver/HyperArch.py:1051
30#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:1180
31msgid " at "
32msgstr " на "
33
34#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:498
35msgid "Previous message:"
36msgstr "Предходно писмо:"
37
38#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:520
39msgid "Next message:"
40msgstr "Следващо писмо:"
41
42#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:692 Mailman/Archiver/HyperArch.py:728
43msgid "thread"
44msgstr "нишка"
45
46#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:693 Mailman/Archiver/HyperArch.py:729
47msgid "subject"
48msgstr "тема"
49
50#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:694 Mailman/Archiver/HyperArch.py:730
51msgid "author"
52msgstr "автор"
53
54#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:695 Mailman/Archiver/HyperArch.py:731
55msgid "date"
56msgstr "дата"
57
58#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:767
59msgid "<P>Currently, there are no archives. </P>"
60msgstr "<P>В момента няма архиви. </P>"
61
62#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:805
63msgid "Gzip'd Text%(sz)s"
64msgstr "Текст, компресиран с gzip - %(sz)s"
65
66#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:810
67msgid "Text%(sz)s"
68msgstr "Текст - %(sz)s"
69
70#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:900
71#, fuzzy
72msgid "figuring article archives\n"
73msgstr "обработват се архивите на статиите\n"
74
75#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:910
76msgid "April"
77msgstr "Април"
78
79#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:910
80msgid "February"
81msgstr "Февруари"
82
83#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:910
84msgid "January"
85msgstr "Януари"
86
87#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:910
88msgid "March"
89msgstr "Март"
90
91#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:911
92msgid "August"
93msgstr "Август"
94
95#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:911
96msgid "July"
97msgstr "Юли"
98
99#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:911
100msgid "June"
101msgstr "Юни"
102
103#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:911 Mailman/i18n.py:103
104msgid "May"
105msgstr "Май"
106
107#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:912
108msgid "December"
109msgstr "Декември"
110
111#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:912
112msgid "November"
113msgstr "Ноември"
114
115#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:912
116msgid "October"
117msgstr "Октомври"
118
119#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:912
120msgid "September"
121msgstr "Септември"
122
123#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:920
124msgid "First"
125msgstr "Първо"
126
127#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:920
128msgid "Fourth"
129msgstr "Четвърто"
130
131#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:920
132msgid "Second"
133msgstr "Второ"
134
135#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:920
136msgid "Third"
137msgstr "Трето"
138
139#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:922
140msgid "%(ord)s quarter %(year)i"
141msgstr "%(ord)s тримесечие %(year)i"
142
143#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:929
144msgid "%(month)s %(year)i"
145msgstr "%(month)s %(year)i"
146
147#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:934
148msgid "The Week Of Monday %(day)i %(month)s %(year)i"
149msgstr "Седмицата започваща с понеделник, %(day)i %(month)s %(year)i"
150
151#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:938
152msgid "%(day)i %(month)s %(year)i"
153msgstr "%(day)i %(month)s %(year)i"
154
155#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:1038
156msgid "Computing threaded index\n"
157msgstr "В момента се генерира индекса по нишки\n"
158
159#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:1303
160msgid "Updating HTML for article %(seq)s"
161msgstr "В момента се обновява кода с HTML за статията %(seq)s"
162
163#: Mailman/Archiver/HyperArch.py:1310
164msgid "article file %(filename)s is missing!"
165msgstr "файлът за статията - %(filename)s липсва!"
166
167#: Mailman/Archiver/pipermail.py:179 Mailman/Archiver/pipermail.py:180
168msgid "No subject"
169msgstr "Без тема"
170
171#: Mailman/Archiver/pipermail.py:287
172msgid "Creating archive directory "
173msgstr "В момента се създава директорията за архивите"
174
175#: Mailman/Archiver/pipermail.py:299
176msgid "Reloading pickled archive state"
177msgstr "В момента се презарежда състоянието на архивите"
178
179#: Mailman/Archiver/pipermail.py:326
180msgid "Pickling archive state into "
181msgstr "Състоянието на архивите се записва в "
182
183#: Mailman/Archiver/pipermail.py:437
184msgid "Updating index files for archive [%(archive)s]"
185msgstr "В момента се обновяват файловете с индекси за архива [%(archive)s]"
186
187#: Mailman/Archiver/pipermail.py:470
188msgid "  Thread"
189msgstr "  Нишка"
190
191#: Mailman/Archiver/pipermail.py:577
192msgid "#%(counter)05d %(msgid)s"
193msgstr "#%(counter)05d %(msgid)s"
194
195#: Mailman/Bouncer.py:44
196msgid "due to excessive bounces"
197msgstr ""
198
199#: Mailman/Bouncer.py:45
200msgid "by yourself"
201msgstr ""
202
203#: Mailman/Bouncer.py:46
204msgid "by the list administrator"
205msgstr ""
206
207#: Mailman/Bouncer.py:47 Mailman/Bouncer.py:247
208#: Mailman/Commands/cmd_set.py:182
209msgid "for unknown reasons"
210msgstr "поради неясни причини"
211
212#: Mailman/Bouncer.py:194
213msgid "disabled"
214msgstr ""
215
216#: Mailman/Bouncer.py:199
217msgid "Bounce action notification"
218msgstr ""
219
220#: Mailman/Bouncer.py:254
221msgid " The last bounce received from you was dated %(date)s"
222msgstr ""
223
224#: Mailman/Bouncer.py:279 Mailman/Deliverer.py:143
225#: Mailman/Handlers/Acknowledge.py:44 Mailman/Handlers/CookHeaders.py:285
226#: Mailman/Handlers/Hold.py:215 Mailman/Handlers/ToDigest.py:235
227#: Mailman/ListAdmin.py:223
228msgid "(no subject)"
229msgstr "(без тема)"
230
231#: Mailman/Bouncer.py:283
232msgid "[No bounce details are available]"
233msgstr ""
234
235#: Mailman/Cgi/Auth.py:46
236msgid "Moderator"
237msgstr ""
238
239#: Mailman/Cgi/Auth.py:48
240msgid "Administrator"
241msgstr "Ръководител"
242
243#: Mailman/Cgi/admin.py:75 Mailman/Cgi/admindb.py:90 Mailman/Cgi/confirm.py:62
244#: Mailman/Cgi/edithtml.py:70 Mailman/Cgi/listinfo.py:51
245#: Mailman/Cgi/options.py:78 Mailman/Cgi/private.py:108
246#: Mailman/Cgi/rmlist.py:64 Mailman/Cgi/roster.py:57
247#: Mailman/Cgi/subscribe.py:61
248msgid "No such list <em>%(safelistname)s</em>"
249msgstr "Няма такъв списък - <em>%(safelistname)s</em>"
250
251#: Mailman/Cgi/admin.py:90 Mailman/Cgi/admindb.py:106
252#: Mailman/Cgi/edithtml.py:88 Mailman/Cgi/private.py:133
253msgid "Authorization failed."
254msgstr "Неуспешно упълномощаване."
255
256#: Mailman/Cgi/admin.py:180
257msgid ""
258"You have turned off delivery of both digest and\n"
259"                non-digest messages.  This is an incompatible state of\n"
260"                affairs.  You must turn on either digest delivery or\n"
261"                non-digest delivery or your mailing list will basically be\n"
262"                unusable."
263msgstr ""
264"Изключили сте както режима на резюмета, така и\n"
265"                нормалното получаване на поща.  Това положение\n"
266"                е некоректно - трябва да позволите поне единия\n"
267"                начин на пращане на съобщения - на резюмета или\n"
268"                не.  В противен случай пощенският Ви списък ще\n"
269"                бъде практически неизползваем."
270
271#: Mailman/Cgi/admin.py:184 Mailman/Cgi/admin.py:190 Mailman/Cgi/admin.py:195
272#: Mailman/Cgi/admin.py:1441 Mailman/Gui/GUIBase.py:191
273msgid "Warning: "
274msgstr "Предупреждение:"
275
276#: Mailman/Cgi/admin.py:188
277msgid ""
278"You have digest members, but digests are turned\n"
279"                off. Those people will not receive mail."
280msgstr ""
281"Има хора, които са се абонирали за спиъка и които\n"
282"                използват режима на резюмета, а Вие сте го\n"
283"                изключили.  Посочените хора няма да получават поща."
284
285#: Mailman/Cgi/admin.py:193
286msgid ""
287"You have regular list members but non-digestified mail is\n"
288"                turned off.  They will receive mail until you fix this\n"
289"                problem."
290msgstr ""
291"Има хора, които са се абонирали за списъка и които не\n"
292"                използват режима на резюмета, а за наличен Вие сте дали\n"
293"                само режима на резюмета.  Посочените хора ще получават\n"
294"                поща докато не отстраните този проблем."
295
296#: Mailman/Cgi/admin.py:217
297msgid "%(hostname)s mailing lists - Admin Links"
298msgstr "Пощенските списъци на %(hostname)s - връзки за ръководители"
299
300#: Mailman/Cgi/admin.py:247 Mailman/Cgi/listinfo.py:100
301msgid "Welcome!"
302msgstr "Здравейте!"
303
304#: Mailman/Cgi/admin.py:250 Mailman/Cgi/listinfo.py:103
305msgid "Mailman"
306msgstr "Mailman"
307
308#: Mailman/Cgi/admin.py:254
309msgid ""
310"<p>There currently are no publicly-advertised %(mailmanlink)s\n"
311"            mailing lists on %(hostname)s."
312msgstr ""
313"<p>В момента на %(hostname)s няма никакви публично оповестени\n"
314"             пощенски списъци работещи с %(mailmanlink)s ."
315
316#: Mailman/Cgi/admin.py:260
317msgid ""
318"<p>Below is the collection of publicly-advertised\n"
319"            %(mailmanlink)s mailing lists on %(hostname)s.  Click on a list\n"
320"            name to visit the configuration pages for that list."
321msgstr ""
322
323#: Mailman/Cgi/admin.py:267
324msgid "right "
325msgstr "отдясно"
326
327#: Mailman/Cgi/admin.py:269
328msgid ""
329"To visit the administrators configuration page for an\n"
330"        unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' "
331"and\n"
332"        the %(extra)slist name appended.  If you have the proper authority,\n"
333"        you can also <a href=\"%(creatorurl)s\">create a new mailing list</"
334"a>.\n"
335"\n"
336"        <p>General list information can be found at "
337msgstr ""
338
339#: Mailman/Cgi/admin.py:276
340msgid "the mailing list overview page"
341msgstr ""
342
343#: Mailman/Cgi/admin.py:278
344msgid "<p>(Send questions and comments to "
345msgstr "<p>(Пращайте въпроси и коментари на "
346
347#: Mailman/Cgi/admin.py:288 Mailman/Cgi/listinfo.py:135 cron/mailpasswds:216
348msgid "List"
349msgstr "Списък"
350
351#: Mailman/Cgi/admin.py:289 Mailman/Cgi/admin.py:556
352#: Mailman/Cgi/listinfo.py:136
353msgid "Description"
354msgstr "Описание"
355
356#: Mailman/Cgi/admin.py:295 Mailman/Cgi/listinfo.py:142 bin/list_lists:116
357msgid "[no description available]"
358msgstr "[липсва описание]"
359
360#: Mailman/Cgi/admin.py:329
361msgid "No valid variable name found."
362msgstr "Не е намерено валидно име на променлива."
363
364#: Mailman/Cgi/admin.py:339
365msgid ""
366"%(realname)s Mailing list Configuration Help\n"
367"    <br><em>%(varname)s</em> Option"
368msgstr ""
369
370#: Mailman/Cgi/admin.py:346
371msgid "Mailman %(varname)s List Option Help"
372msgstr ""
373
374#: Mailman/Cgi/admin.py:364
375msgid ""
376"<em><strong>Warning:</strong> changing this option here\n"
377"    could cause other screens to be out-of-sync.  Be sure to reload any "
378"other\n"
379"    pages that are displaying this option for this mailing list.  You can "
380"also\n"
381"    "
382msgstr ""
383
384#: Mailman/Cgi/admin.py:375
385msgid "return to the %(categoryname)s options page."
386msgstr ""
387
388#: Mailman/Cgi/admin.py:390
389msgid "%(realname)s Administration (%(label)s)"
390msgstr ""
391
392#: Mailman/Cgi/admin.py:391
393msgid "%(realname)s mailing list administration<br>%(label)s Section"
394msgstr ""
395
396#: Mailman/Cgi/admin.py:407
397msgid "Configuration Categories"
398msgstr ""
399
400#: Mailman/Cgi/admin.py:408
401msgid "Other Administrative Activities"
402msgstr ""
403
404#: Mailman/Cgi/admin.py:412
405msgid "Tend to pending moderator requests"
406msgstr ""
407
408#: Mailman/Cgi/admin.py:414
409msgid "Go to the general list information page"
410msgstr ""
411
412#: Mailman/Cgi/admin.py:416
413msgid "Edit the public HTML pages and text files"
414msgstr ""
415
416#: Mailman/Cgi/admin.py:418
417msgid "Go to list archives"
418msgstr "Отиване при архивите на списъците"
419
420#: Mailman/Cgi/admin.py:424
421msgid "Delete this mailing list"
422msgstr "Изтриване на този пощенски списък"
423
424#: Mailman/Cgi/admin.py:425
425msgid " (requires confirmation)<br>&nbsp;<br>"
426msgstr " (изисква потвърждение)<br>&nbsp;<br>"
427
428#: Mailman/Cgi/admin.py:431
429msgid "Logout"
430msgstr "Изход"
431
432#: Mailman/Cgi/admin.py:475
433msgid "Emergency moderation of all list traffic is enabled"
434msgstr ""
435
436#: Mailman/Cgi/admin.py:486
437msgid ""
438"Make your changes in the following section, then submit them\n"
439"        using the <em>Submit Your Changes</em> button below."
440msgstr ""
441
442#: Mailman/Cgi/admin.py:504
443msgid "Additional Member Tasks"
444msgstr ""
445
446#: Mailman/Cgi/admin.py:510
447msgid ""
448"<li>Set everyone's moderation bit, including\n"
449"            those members not currently visible"
450msgstr ""
451
452#: Mailman/Cgi/admin.py:514
453msgid "Off"
454msgstr ""
455
456#: Mailman/Cgi/admin.py:514
457msgid "On"
458msgstr ""
459
460#: Mailman/Cgi/admin.py:516
461msgid "Set"
462msgstr ""
463
464#: Mailman/Cgi/admin.py:557
465msgid "Value"
466msgstr ""
467
468#: Mailman/Cgi/admin.py:611
469msgid ""
470"Badly formed options entry:\n"
471" %(record)s"
472msgstr ""
473
474#: Mailman/Cgi/admin.py:669
475msgid "<em>Enter the text below, or...</em><br>"
476msgstr ""
477
478#: Mailman/Cgi/admin.py:671
479msgid "<br><em>...specify a file to upload</em><br>"
480msgstr ""
481
482#: Mailman/Cgi/admin.py:697 Mailman/Cgi/admin.py:700
483msgid "Topic %(i)d"
484msgstr ""
485
486#: Mailman/Cgi/admin.py:701 Mailman/Cgi/admin.py:751
487msgid "Delete"
488msgstr "Изтрване"
489
490#: Mailman/Cgi/admin.py:702
491msgid "Topic name:"
492msgstr "Име на темата:"
493
494#: Mailman/Cgi/admin.py:704
495msgid "Regexp:"
496msgstr "Регулярен израз:"
497
498#: Mailman/Cgi/admin.py:707 Mailman/Cgi/options.py:1031
499msgid "Description:"
500msgstr "Описание:"
501
502#: Mailman/Cgi/admin.py:711 Mailman/Cgi/admin.py:769
503msgid "Add new item..."
504msgstr "Добавяне на нов елемент..."
505
506#: Mailman/Cgi/admin.py:713 Mailman/Cgi/admin.py:771
507msgid "...before this one."
508msgstr "...преди този."
509
510#: Mailman/Cgi/admin.py:714 Mailman/Cgi/admin.py:772
511msgid "...after this one."
512msgstr "...след този."
513
514#: Mailman/Cgi/admin.py:747 Mailman/Cgi/admin.py:750
515msgid "Spam Filter Rule %(i)d"
516msgstr ""
517
518#: Mailman/Cgi/admin.py:752
519msgid "Spam Filter Regexp:"
520msgstr ""
521
522#: Mailman/Cgi/admin.py:763 Mailman/Cgi/admindb.py:303
523#: Mailman/Cgi/admindb.py:362 Mailman/Cgi/admindb.py:407
524#: Mailman/Cgi/admindb.py:641
525msgid "Defer"
526msgstr ""
527
528#: Mailman/Cgi/admin.py:763 Mailman/Cgi/admindb.py:305
529#: Mailman/Cgi/admindb.py:364 Mailman/Cgi/admindb.py:407
530#: Mailman/Cgi/admindb.py:641 Mailman/Gui/ContentFilter.py:37
531#: Mailman/Gui/Privacy.py:216 Mailman/Gui/Privacy.py:297
532msgid "Reject"
533msgstr ""
534
535#: Mailman/Cgi/admin.py:763 Mailman/Gui/Privacy.py:216
536#: Mailman/Gui/Privacy.py:297
537msgid "Hold"
538msgstr ""
539
540#: Mailman/Cgi/admin.py:764 Mailman/Cgi/admindb.py:306
541#: Mailman/Cgi/admindb.py:365 Mailman/Cgi/admindb.py:407
542#: Mailman/Cgi/admindb.py:641 Mailman/Gui/ContentFilter.py:37
543#: Mailman/Gui/Privacy.py:216 Mailman/Gui/Privacy.py:297
544msgid "Discard"
545msgstr ""
546
547#: Mailman/Cgi/admin.py:764 Mailman/Cgi/admindb.py:407
548#: Mailman/Gui/Privacy.py:297
549msgid "Accept"
550msgstr ""
551
552#: Mailman/Cgi/admin.py:767 Mailman/Cgi/admindb.py:647
553msgid "Action:"
554msgstr "Действие:"
555
556#: Mailman/Cgi/admin.py:779
557msgid "Move rule up"
558msgstr "Преместване на правилото нагоре"
559
560#: Mailman/Cgi/admin.py:780
561msgid "Move rule down"
562msgstr "Преместване на правилото надолу"
563
564#: Mailman/Cgi/admin.py:813
565msgid "<br>(Edit <b>%(varname)s</b>)"
566msgstr "<br>(Редактиране на <b>%(varname)s</b>)"
567
568#: Mailman/Cgi/admin.py:815
569msgid "<br>(Details for <b>%(varname)s</b>)"
570msgstr ""
571
572#: Mailman/Cgi/admin.py:822
573msgid ""
574"<br><em><strong>Note:</strong>\n"
575"        setting this value performs an immediate action but does not modify\n"
576"        permanent state.</em>"
577msgstr ""
578
579#: Mailman/Cgi/admin.py:836
580msgid "Mass Subscriptions"
581msgstr "Масово абониране"
582
583#: Mailman/Cgi/admin.py:843
584msgid "Mass Removals"
585msgstr "Масово прекратяване на абонамента"
586
587#: Mailman/Cgi/admin.py:850
588msgid "Membership List"
589msgstr ""
590
591#: Mailman/Cgi/admin.py:857
592msgid "(help)"
593msgstr "(помощ)"
594
595#: Mailman/Cgi/admin.py:858
596msgid "Find member %(link)s:"
597msgstr "Търсене на абонат %(link)s:"
598
599#: Mailman/Cgi/admin.py:861
600msgid "Search..."
601msgstr "Търсене..."
602
603#: Mailman/Cgi/admin.py:878
604msgid "Bad regular expression: "
605msgstr "Неправилен регулярен израз: "
606
607#: Mailman/Cgi/admin.py:934
608msgid "%(allcnt)s members total, %(membercnt)s shown"
609msgstr "Общо %(allcnt)s абонати, показани са %(membercnt)s"
610
611#: Mailman/Cgi/admin.py:937
612msgid "%(allcnt)s members total"
613msgstr "общо %(allcnt)s абонати"
614
615#: Mailman/Cgi/admin.py:960
616msgid "unsub"
617msgstr "прекр. абон."
618
619#: Mailman/Cgi/admin.py:961
620msgid "member address<br>member name"
621msgstr ""
622
623#: Mailman/Cgi/admin.py:962
624msgid "hide"
625msgstr "скриване"
626
627#: Mailman/Cgi/admin.py:962
628msgid "mod"
629msgstr ""
630
631#: Mailman/Cgi/admin.py:963
632msgid "nomail<br>[reason]"
633msgstr ""
634
635#: Mailman/Cgi/admin.py:964
636msgid "ack"
637msgstr ""
638
639#: Mailman/Cgi/admin.py:964
640msgid "not metoo"
641msgstr ""
642
643#: Mailman/Cgi/admin.py:965
644msgid "nodupes"
645msgstr ""
646
647#: Mailman/Cgi/admin.py:966
648msgid "digest"
649msgstr ""
650
651#: Mailman/Cgi/admin.py:966
652msgid "plain"
653msgstr ""
654
655#: Mailman/Cgi/admin.py:967
656msgid "language"
657msgstr ""
658
659#: Mailman/Cgi/admin.py:978
660msgid "?"
661msgstr ""
662
663#: Mailman/Cgi/admin.py:979
664msgid "U"
665msgstr ""
666
667#: Mailman/Cgi/admin.py:980
668msgid "A"
669msgstr ""
670
671#: Mailman/Cgi/admin.py:981
672msgid "B"
673msgstr ""
674
675#: Mailman/Cgi/admin.py:1053
676msgid "<b>unsub</b> -- Click on this to unsubscribe the member."
677msgstr ""
678
679#: Mailman/Cgi/admin.py:1055
680msgid ""
681"<b>mod</b> -- The user's personal moderation flag.  If this is\n"
682"        set, postings from them will be moderated, otherwise they will be\n"
683"        approved."
684msgstr ""
685
686#: Mailman/Cgi/admin.py:1059
687msgid ""
688"<b>hide</b> -- Is the member's address concealed on\n"
689"        the list of subscribers?"
690msgstr ""
691
692#: Mailman/Cgi/admin.py:1061
693msgid ""
694"<b>nomail</b> -- Is delivery to the member disabled?  If so, an\n"
695"        abbreviation will be given describing the reason for the disabled\n"
696"        delivery:\n"
697"            <ul><li><b>U</b> -- Delivery was disabled by the user via their\n"
698"                    personal options page.\n"
699"                <li><b>A</b> -- Delivery was disabled by the list\n"
700"                    administrators.\n"
701"                <li><b>B</b> -- Delivery was disabled by the system due to\n"
702"                    excessive bouncing from the member's address.\n"
703"                <li><b>?</b> -- The reason for disabled delivery isn't "
704"known.\n"
705"                    This is the case for all memberships which were "
706"disabled\n"
707"                    in older versions of Mailman.\n"
708"            </ul>"
709msgstr ""
710
711#: Mailman/Cgi/admin.py:1076
712msgid ""
713"<b>ack</b> -- Does the member get acknowledgements of their\n"
714"        posts?"
715msgstr ""
716
717#: Mailman/Cgi/admin.py:1079
718msgid ""
719"<b>not metoo</b> -- Does the member want to avoid copies of their\n"
720"        own postings?"
721msgstr ""
722
723#: Mailman/Cgi/admin.py:1082
724msgid ""
725"<b>nodupes</b> -- Does the member want to avoid duplicates of the\n"
726"        same message?"
727msgstr ""
728
729#: Mailman/Cgi/admin.py:1085
730msgid ""
731"<b>digest</b> -- Does the member get messages in digests?\n"
732"        (otherwise, individual messages)"
733msgstr ""
734
735#: Mailman/Cgi/admin.py:1088
736msgid ""
737"<b>plain</b> -- If getting digests, does the member get plain\n"
738"        text digests?  (otherwise, MIME)"
739msgstr ""
740
741#: Mailman/Cgi/admin.py:1090
742msgid "<b>language</b> -- Language preferred by the user"
743msgstr ""
744
745#: Mailman/Cgi/admin.py:1104
746msgid "Click here to hide the legend for this table."
747msgstr ""
748
749#: Mailman/Cgi/admin.py:1108
750msgid "Click here to include the legend for this table."
751msgstr ""
752
753#: Mailman/Cgi/admin.py:1115
754msgid ""
755"<p><em>To view more members, click on the appropriate\n"
756"        range listed below:</em>"
757msgstr ""
758
759#: Mailman/Cgi/admin.py:1124
760msgid "from %(start)s to %(end)s"
761msgstr ""
762
763#: Mailman/Cgi/admin.py:1137
764msgid "Subscribe these users now or invite them?"
765msgstr ""
766
767#: Mailman/Cgi/admin.py:1139
768msgid "Invite"
769msgstr ""
770
771#: Mailman/Cgi/admin.py:1139 Mailman/Cgi/listinfo.py:178
772msgid "Subscribe"
773msgstr ""
774
775#: Mailman/Cgi/admin.py:1145
776msgid "Send welcome messages to new subscribees?"
777msgstr ""
778
779#: Mailman/Cgi/admin.py:1147 Mailman/Cgi/admin.py:1156
780#: Mailman/Cgi/admin.py:1189 Mailman/Cgi/admin.py:1197
781#: Mailman/Cgi/confirm.py:290 Mailman/Cgi/create.py:352
782#: Mailman/Cgi/create.py:387 Mailman/Cgi/create.py:425
783#: Mailman/Cgi/rmlist.py:228 Mailman/Gui/Archive.py:33
784#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:54 Mailman/Gui/Autoresponse.py:62
785#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:71 Mailman/Gui/Bounce.py:77
786#: Mailman/Gui/Bounce.py:120 Mailman/Gui/Bounce.py:146
787#: Mailman/Gui/Bounce.py:155 Mailman/Gui/ContentFilter.py:74
788#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:116 Mailman/Gui/ContentFilter.py:120
789#: Mailman/Gui/Digest.py:46 Mailman/Gui/Digest.py:62 Mailman/Gui/Digest.py:84
790#: Mailman/Gui/Digest.py:89 Mailman/Gui/General.py:156
791#: Mailman/Gui/General.py:162 Mailman/Gui/General.py:240
792#: Mailman/Gui/General.py:267 Mailman/Gui/General.py:294
793#: Mailman/Gui/General.py:305 Mailman/Gui/General.py:308
794#: Mailman/Gui/General.py:318 Mailman/Gui/General.py:323
795#: Mailman/Gui/General.py:329 Mailman/Gui/General.py:349
796#: Mailman/Gui/General.py:381 Mailman/Gui/General.py:404
797#: Mailman/Gui/NonDigest.py:45 Mailman/Gui/NonDigest.py:53
798#: Mailman/Gui/NonDigest.py:140 Mailman/Gui/Privacy.py:110
799#: Mailman/Gui/Privacy.py:116 Mailman/Gui/Privacy.py:149
800#: Mailman/Gui/Privacy.py:197 Mailman/Gui/Privacy.py:312
801#: Mailman/Gui/Privacy.py:331 Mailman/Gui/Usenet.py:52
802#: Mailman/Gui/Usenet.py:56 Mailman/Gui/Usenet.py:93 Mailman/Gui/Usenet.py:105
803msgid "No"
804msgstr "Не"
805
806#: Mailman/Cgi/admin.py:1147 Mailman/Cgi/admin.py:1156
807#: Mailman/Cgi/admin.py:1189 Mailman/Cgi/admin.py:1197
808#: Mailman/Cgi/confirm.py:290 Mailman/Cgi/create.py:352
809#: Mailman/Cgi/create.py:387 Mailman/Cgi/create.py:425
810#: Mailman/Cgi/rmlist.py:228 Mailman/Gui/Archive.py:33
811#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:54 Mailman/Gui/Autoresponse.py:62
812#: Mailman/Gui/Bounce.py:77 Mailman/Gui/Bounce.py:120
813#: Mailman/Gui/Bounce.py:146 Mailman/Gui/Bounce.py:155
814#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:74 Mailman/Gui/ContentFilter.py:116
815#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:120 Mailman/Gui/Digest.py:46
816#: Mailman/Gui/Digest.py:62 Mailman/Gui/Digest.py:84 Mailman/Gui/Digest.py:89
817#: Mailman/Gui/General.py:156 Mailman/Gui/General.py:162
818#: Mailman/Gui/General.py:240 Mailman/Gui/General.py:267
819#: Mailman/Gui/General.py:294 Mailman/Gui/General.py:305
820#: Mailman/Gui/General.py:308 Mailman/Gui/General.py:318
821#: Mailman/Gui/General.py:323 Mailman/Gui/General.py:329
822#: Mailman/Gui/General.py:349 Mailman/Gui/General.py:381
823#: Mailman/Gui/General.py:404 Mailman/Gui/NonDigest.py:45
824#: Mailman/Gui/NonDigest.py:53 Mailman/Gui/NonDigest.py:140
825#: Mailman/Gui/Privacy.py:110 Mailman/Gui/Privacy.py:116
826#: Mailman/Gui/Privacy.py:149 Mailman/Gui/Privacy.py:197
827#: Mailman/Gui/Privacy.py:312 Mailman/Gui/Privacy.py:331
828#: Mailman/Gui/Usenet.py:52 Mailman/Gui/Usenet.py:56 Mailman/Gui/Usenet.py:93
829#: Mailman/Gui/Usenet.py:105
830msgid "Yes"
831msgstr "Да"
832
833#: Mailman/Cgi/admin.py:1154
834msgid "Send notifications of new subscriptions to the list owner?"
835msgstr ""
836
837#: Mailman/Cgi/admin.py:1162 Mailman/Cgi/admin.py:1203
838msgid "Enter one address per line below..."
839msgstr ""
840
841#: Mailman/Cgi/admin.py:1167 Mailman/Cgi/admin.py:1208
842msgid "...or specify a file to upload:"
843msgstr ""
844
845#: Mailman/Cgi/admin.py:1172
846msgid ""
847"Below, enter additional text to be added to the\n"
848"    top of your invitation or the subscription notification.  Include at "
849"least\n"
850"    one blank line at the end..."
851msgstr ""
852
853#: Mailman/Cgi/admin.py:1187
854msgid "Send unsubscription acknowledgement to the user?"
855msgstr ""
856
857#: Mailman/Cgi/admin.py:1195
858msgid "Send notifications to the list owner?"
859msgstr ""
860
861#: Mailman/Cgi/admin.py:1217
862msgid "Change list ownership passwords"
863msgstr ""
864
865#: Mailman/Cgi/admin.py:1220
866msgid ""
867"The <em>list administrators</em> are the people who have ultimate control "
868"over\n"
869"all parameters of this mailing list.  They are able to change any list\n"
870"configuration variable available through these administration web pages.\n"
871"\n"
872"<p>The <em>list moderators</em> have more limited permissions; they are not\n"
873"able to change any list configuration variable, but they are allowed to "
874"tend\n"
875"to pending administration requests, including approving or rejecting held\n"
876"subscription requests, and disposing of held postings.  Of course, the\n"
877"<em>list administrators</em> can also tend to pending requests.\n"
878"\n"
879"<p>In order to split the list ownership duties into administrators and\n"
880"moderators, you must set a separate moderator password in the fields below,\n"
881"and also provide the email addresses of the list moderators in the\n"
882"<a href=\"%(adminurl)s/general\">general options section</a>."
883msgstr ""
884
885#: Mailman/Cgi/admin.py:1239
886msgid "Enter new administrator password:"
887msgstr ""
888
889#: Mailman/Cgi/admin.py:1241
890msgid "Confirm administrator password:"
891msgstr ""
892
893#: Mailman/Cgi/admin.py:1246
894msgid "Enter new moderator password:"
895msgstr ""
896
897#: Mailman/Cgi/admin.py:1248
898msgid "Confirm moderator password:"
899msgstr ""
900
901#: Mailman/Cgi/admin.py:1258
902msgid "Submit Your Changes"
903msgstr ""
904
905#: Mailman/Cgi/admin.py:1281
906msgid "Moderator passwords did not match"
907msgstr ""
908
909#: Mailman/Cgi/admin.py:1291
910msgid "Administrator passwords did not match"
911msgstr ""
912
913#: Mailman/Cgi/admin.py:1341
914msgid "Already a member"
915msgstr "Вече е абониран"
916
917#: Mailman/Cgi/admin.py:1344
918msgid "&lt;blank line&gt;"
919msgstr "&lt;празен ред&gt;"
920
921#: Mailman/Cgi/admin.py:1345 Mailman/Cgi/admin.py:1348
922msgid "Bad/Invalid email address"
923msgstr "Неправилен адрес на е-поща"
924
925#: Mailman/Cgi/admin.py:1351
926msgid "Hostile address (illegal characters)"
927msgstr "Лош адрес (съдържа забранени символи)"
928
929#: Mailman/Cgi/admin.py:1354
930msgid "Banned address (matched %(pattern)s)"
931msgstr ""
932
933#: Mailman/Cgi/admin.py:1360
934msgid "Successfully invited:"
935msgstr "Успешно поканен:"
936
937#: Mailman/Cgi/admin.py:1362
938msgid "Successfully subscribed:"
939msgstr "Успешно абониран:"
940
941#: Mailman/Cgi/admin.py:1367
942msgid "Error inviting:"
943msgstr "Грешка при поканването на:"
944
945#: Mailman/Cgi/admin.py:1369
946msgid "Error subscribing:"
947msgstr "Грешка при абонирането на:"
948
949#: Mailman/Cgi/admin.py:1398
950msgid "Successfully Unsubscribed:"
951msgstr "Успешно прекратен абонамент:"
952
953#: Mailman/Cgi/admin.py:1403
954msgid "Cannot unsubscribe non-members:"
955msgstr "Не може да се прекрати абонамента, на тези, които не са абонирани:"
956
957#: Mailman/Cgi/admin.py:1415
958msgid "Bad moderation flag value"
959msgstr ""
960
961#: Mailman/Cgi/admin.py:1437
962msgid "Not subscribed"
963msgstr "Не е абониран"
964
965#: Mailman/Cgi/admin.py:1440
966msgid "Ignoring changes to deleted member: %(user)s"
967msgstr ""
968
969#: Mailman/Cgi/admin.py:1480
970msgid "Successfully Removed:"
971msgstr "Успешно прекратен абонамент на:"
972
973#: Mailman/Cgi/admin.py:1484
974msgid "Error Unsubscribing:"
975msgstr "Грешка при прекратяването на абонамента на:"
976
977#: Mailman/Cgi/admindb.py:160 Mailman/Cgi/admindb.py:168
978msgid "%(realname)s Administrative Database"
979msgstr ""
980
981#: Mailman/Cgi/admindb.py:163
982msgid "%(realname)s Administrative Database Results"
983msgstr ""
984
985#: Mailman/Cgi/admindb.py:171
986msgid "There are no pending requests."
987msgstr ""
988
989#: Mailman/Cgi/admindb.py:174
990msgid "Click here to reload this page."
991msgstr ""
992
993#: Mailman/Cgi/admindb.py:185
994msgid "Detailed instructions for the administrative database"
995msgstr ""
996
997#: Mailman/Cgi/admindb.py:189
998msgid "Administrative requests for mailing list:"
999msgstr ""
1000
1001#: Mailman/Cgi/admindb.py:192 Mailman/Cgi/admindb.py:248
1002msgid "Submit All Data"
1003msgstr "Подаване на всички данни"
1004
1005#: Mailman/Cgi/admindb.py:198 Mailman/Cgi/admindb.py:246
1006msgid "Discard all messages marked <em>Defer</em>"
1007msgstr ""
1008
1009#: Mailman/Cgi/admindb.py:212
1010msgid "all of %(esender)s's held messages."
1011msgstr ""
1012
1013#: Mailman/Cgi/admindb.py:217
1014msgid "a single held message."
1015msgstr ""
1016
1017#: Mailman/Cgi/admindb.py:222
1018msgid "all held messages."
1019msgstr ""
1020
1021#: Mailman/Cgi/admindb.py:263
1022msgid "Mailman Administrative Database Error"
1023msgstr ""
1024
1025#: Mailman/Cgi/admindb.py:268
1026msgid "list of available mailing lists."
1027msgstr ""
1028
1029#: Mailman/Cgi/admindb.py:269
1030msgid "You must specify a list name.  Here is the %(link)s"
1031msgstr ""
1032
1033#: Mailman/Cgi/admindb.py:282
1034msgid "Subscription Requests"
1035msgstr ""
1036
1037#: Mailman/Cgi/admindb.py:284
1038msgid "Address/name"
1039msgstr ""
1040
1041#: Mailman/Cgi/admindb.py:285 Mailman/Cgi/admindb.py:336
1042msgid "Your decision"
1043msgstr ""
1044
1045#: Mailman/Cgi/admindb.py:286 Mailman/Cgi/admindb.py:337
1046msgid "Reason for refusal"
1047msgstr ""
1048
1049#: Mailman/Cgi/admindb.py:304 Mailman/Cgi/admindb.py:363
1050#: Mailman/Cgi/admindb.py:641
1051msgid "Approve"
1052msgstr ""
1053
1054#: Mailman/Cgi/admindb.py:314
1055msgid "Permanently ban from this list"
1056msgstr ""
1057
1058#: Mailman/Cgi/admindb.py:335
1059msgid "User address/name"
1060msgstr ""
1061
1062#: Mailman/Cgi/admindb.py:375
1063msgid "Unsubscription Requests"
1064msgstr ""
1065
1066#: Mailman/Cgi/admindb.py:387
1067#, fuzzy
1068msgid "Held Messages"
1069msgstr "Следващо писмо:"
1070
1071#: Mailman/Cgi/admindb.py:400 Mailman/Cgi/admindb.py:624
1072msgid "From:"
1073msgstr ""
1074
1075#: Mailman/Cgi/admindb.py:403
1076msgid "Action to take on all these held messages:"
1077msgstr ""
1078
1079#: Mailman/Cgi/admindb.py:415
1080msgid "Preserve messages for the site administrator"
1081msgstr ""
1082
1083#: Mailman/Cgi/admindb.py:421
1084msgid "Forward messages (individually) to:"
1085msgstr ""
1086
1087#: Mailman/Cgi/admindb.py:439
1088msgid "Clear this member's <em>moderate</em> flag"
1089msgstr ""
1090
1091#: Mailman/Cgi/admindb.py:443
1092msgid "<em>The sender is now a member of this list</em>"
1093msgstr ""
1094
1095#: Mailman/Cgi/admindb.py:452
1096msgid "Add <b>%(esender)s</b> to one of these sender filters:"
1097msgstr ""
1098
1099#: Mailman/Cgi/admindb.py:457
1100msgid "Accepts"
1101msgstr ""
1102
1103#: Mailman/Cgi/admindb.py:457
1104msgid "Discards"
1105msgstr ""
1106
1107#: Mailman/Cgi/admindb.py:457
1108msgid "Holds"
1109msgstr ""
1110
1111#: Mailman/Cgi/admindb.py:457
1112msgid "Rejects"
1113msgstr ""
1114
1115#: Mailman/Cgi/admindb.py:466
1116msgid ""
1117"Ban <b>%(esender)s</b> from ever subscribing to this\n"
1118"                    mailing list"
1119msgstr ""
1120
1121#: Mailman/Cgi/admindb.py:471
1122msgid ""
1123"Click on the message number to view the individual\n"
1124"            message, or you can "
1125msgstr ""
1126
1127#: Mailman/Cgi/admindb.py:473
1128msgid "view all messages from %(esender)s"
1129msgstr ""
1130
1131#: Mailman/Cgi/admindb.py:495 Mailman/Cgi/admindb.py:627
1132msgid "Subject:"
1133msgstr ""
1134
1135#: Mailman/Cgi/admindb.py:498
1136msgid " bytes"
1137msgstr ""
1138
1139#: Mailman/Cgi/admindb.py:498
1140msgid "Size:"
1141msgstr ""
1142
1143#: Mailman/Cgi/admindb.py:502 Mailman/Handlers/Scrubber.py:221
1144#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:318 Mailman/Handlers/Scrubber.py:320
1145msgid "not available"
1146msgstr ""
1147
1148#: Mailman/Cgi/admindb.py:503 Mailman/Cgi/admindb.py:630
1149msgid "Reason:"
1150msgstr ""
1151
1152#: Mailman/Cgi/admindb.py:507 Mailman/Cgi/admindb.py:634
1153msgid "Received:"
1154msgstr ""
1155
1156#: Mailman/Cgi/admindb.py:565
1157msgid "Posting Held for Approval"
1158msgstr ""
1159
1160#: Mailman/Cgi/admindb.py:567
1161msgid " (%(count)d of %(total)d)"
1162msgstr ""
1163
1164#: Mailman/Cgi/admindb.py:578
1165msgid "<em>Message with id #%(id)d was lost."
1166msgstr ""
1167
1168#: Mailman/Cgi/admindb.py:587
1169msgid "<em>Message with id #%(id)d is corrupted."
1170msgstr ""
1171
1172#: Mailman/Cgi/admindb.py:651
1173msgid "Preserve message for site administrator"
1174msgstr ""
1175
1176#: Mailman/Cgi/admindb.py:655
1177msgid "Additionally, forward this message to: "
1178msgstr ""
1179
1180#: Mailman/Cgi/admindb.py:659
1181msgid "[No explanation given]"
1182msgstr ""
1183
1184#: Mailman/Cgi/admindb.py:661
1185msgid "If you reject this post,<br>please explain (optional):"
1186msgstr ""
1187
1188#: Mailman/Cgi/admindb.py:667
1189msgid "Message Headers:"
1190msgstr ""
1191
1192#: Mailman/Cgi/admindb.py:672
1193msgid "Message Excerpt:"
1194msgstr ""
1195
1196#: Mailman/Cgi/admindb.py:712 Mailman/Deliverer.py:141
1197msgid "No reason given"
1198msgstr ""
1199
1200#: Mailman/Cgi/admindb.py:774 Mailman/ListAdmin.py:296
1201#: Mailman/ListAdmin.py:414
1202msgid "[No reason given]"
1203msgstr ""
1204
1205#: Mailman/Cgi/admindb.py:806
1206msgid "Database Updated..."
1207msgstr ""
1208
1209#: Mailman/Cgi/admindb.py:809
1210msgid " is already a member"
1211msgstr ""
1212
1213#: Mailman/Cgi/admindb.py:812
1214msgid "%(addr)s is banned (matched: %(patt)s)"
1215msgstr ""
1216
1217#: Mailman/Cgi/confirm.py:76
1218msgid "Confirmation string was empty."
1219msgstr ""
1220
1221#: Mailman/Cgi/confirm.py:96
1222msgid ""
1223"<b>Invalid confirmation string:</b>\n"
1224"    %(safecookie)s.\n"
1225"\n"
1226"    <p>Note that confirmation strings expire approximately\n"
1227"    %(days)s days after the initial subscription request.  If your\n"
1228"    confirmation has expired, please try to re-submit your subscription.\n"
1229"    Otherwise, <a href=\"%(confirmurl)s\">re-enter</a> your confirmation\n"
1230"    string."
1231msgstr ""
1232
1233#: Mailman/Cgi/confirm.py:129
1234msgid ""
1235"The address requesting unsubscription is not\n"
1236"                a member of the mailing list.  Perhaps you have already "
1237"been\n"
1238"                unsubscribed, e.g. by the list administrator?"
1239msgstr ""
1240
1241#: Mailman/Cgi/confirm.py:145
1242msgid ""
1243"The address requesting to be changed has\n"
1244"                    been subsequently unsubscribed.  This request has been\n"
1245"                    cancelled."
1246msgstr ""
1247
1248#: Mailman/Cgi/confirm.py:165
1249msgid "System error, bad content: %(content)s"
1250msgstr ""
1251
1252#: Mailman/Cgi/confirm.py:175
1253msgid "Bad confirmation string"
1254msgstr ""
1255
1256#: Mailman/Cgi/confirm.py:194
1257msgid "Enter confirmation cookie"
1258msgstr ""
1259
1260#: Mailman/Cgi/confirm.py:207
1261msgid ""
1262"Please enter the confirmation string\n"
1263"    (i.e. <em>cookie</em>) that you received in your email message, in the "
1264"box\n"
1265"    below.  Then hit the <em>Submit</em> button to proceed to the next\n"
1266"    confirmation step."
1267msgstr ""
1268
1269#: Mailman/Cgi/confirm.py:212
1270msgid "Confirmation string:"
1271msgstr ""
1272
1273#: Mailman/Cgi/confirm.py:214
1274msgid "Submit"
1275msgstr ""
1276
1277#: Mailman/Cgi/confirm.py:231
1278msgid "Confirm subscription request"
1279msgstr ""
1280
1281#: Mailman/Cgi/confirm.py:246
1282msgid ""
1283"Your confirmation is required in order to complete the\n"
1284"    subscription request to the mailing list <em>%(listname)s</em>.  Your\n"
1285"    subscription settings are shown below; make any necessary changes and "
1286"hit\n"
1287"    <em>Subscribe</em> to complete the confirmation process.  Once you've\n"
1288"    confirmed your subscription request, you will be shown your account\n"
1289"    options page which you can use to further customize your membership\n"
1290"    options.\n"
1291"\n"
1292"    <p>Note: your password will be emailed to you once your subscription is\n"
1293"    confirmed.  You can change it by visiting your personal options page.\n"
1294"\n"
1295"    <p>Or hit <em>Cancel my subscription request</em> if you no longer want "
1296"to\n"
1297"    subscribe to this list."
1298msgstr ""
1299
1300#: Mailman/Cgi/confirm.py:261
1301msgid ""
1302"Your confirmation is required in order to continue with\n"
1303"        the subscription request to the mailing list <em>%(listname)s</em>.\n"
1304"        Your subscription settings are shown below; make any necessary "
1305"changes\n"
1306"        and hit <em>Subscribe to list ...</em> to complete the confirmation\n"
1307"        process.  Once you've confirmed your subscription request, the\n"
1308"        moderator must approve or reject your membership request.  You will\n"
1309"        receive notice of their decision.\n"
1310"\n"
1311"        <p>Note: your password will be emailed to you once your "
1312"subscription\n"
1313"        is confirmed.  You can change it by visiting your personal options\n"
1314"        page.\n"
1315"\n"
1316"        <p>Or, if you've changed your mind and do not want to subscribe to\n"
1317"        this mailing list, you can hit <em>Cancel my subscription\n"
1318"        request</em>."
1319msgstr ""
1320
1321#: Mailman/Cgi/confirm.py:279
1322msgid "Your email address:"
1323msgstr ""
1324
1325#: Mailman/Cgi/confirm.py:280
1326msgid "Your real name:"
1327msgstr ""
1328
1329#: Mailman/Cgi/confirm.py:289
1330msgid "Receive digests?"
1331msgstr ""
1332
1333#: Mailman/Cgi/confirm.py:298
1334msgid "Preferred language:"
1335msgstr ""
1336
1337#: Mailman/Cgi/confirm.py:303
1338msgid "Cancel my subscription request"
1339msgstr ""
1340
1341#: Mailman/Cgi/confirm.py:304
1342msgid "Subscribe to list %(listname)s"
1343msgstr ""
1344
1345#: Mailman/Cgi/confirm.py:321
1346msgid "You have canceled your subscription request."
1347msgstr ""
1348
1349#: Mailman/Cgi/confirm.py:359
1350msgid "Awaiting moderator approval"
1351msgstr ""
1352
1353#: Mailman/Cgi/confirm.py:362
1354msgid ""
1355"            You have successfully confirmed your subscription request to "
1356"the\n"
1357"            mailing list %(listname)s, however final approval is required "
1358"from\n"
1359"            the list moderator before you will be subscribed.  Your request\n"
1360"            has been forwarded to the list moderator, and you will be "
1361"notified\n"
1362"            of the moderator's decision."
1363msgstr ""
1364
1365#: Mailman/Cgi/confirm.py:369 Mailman/Cgi/confirm.py:434
1366#: Mailman/Cgi/confirm.py:523 Mailman/Cgi/confirm.py:752
1367msgid ""
1368"Invalid confirmation string.  It is\n"
1369"            possible that you are attempting to confirm a request for an\n"
1370"            address that has already been unsubscribed."
1371msgstr ""
1372
1373#: Mailman/Cgi/confirm.py:373
1374msgid "You are already a member of this mailing list!"
1375msgstr ""
1376
1377#: Mailman/Cgi/confirm.py:376
1378msgid ""
1379"You are currently banned from subscribing to\n"
1380"            this list.  If you think this restriction is erroneous, please\n"
1381"            contact the list owners at %(owneraddr)s."
1382msgstr ""
1383
1384#: Mailman/Cgi/confirm.py:380
1385msgid ""
1386"            You were not invited to this mailing list.  The invitation has\n"
1387"            been discarded, and both list administrators have been\n"
1388"            alerted."
1389msgstr ""
1390
1391#: Mailman/Cgi/confirm.py:390
1392msgid "Subscription request confirmed"
1393msgstr ""
1394
1395#: Mailman/Cgi/confirm.py:394
1396msgid ""
1397"            You have successfully confirmed your subscription request for\n"
1398"            \"%(addr)s\" to the %(listname)s mailing list.  A separate\n"
1399"            confirmation message will be sent to your email address, along\n"
1400"            with your password, and other useful information and links.\n"
1401"\n"
1402"            <p>You can now\n"
1403"            <a href=\"%(optionsurl)s\">proceed to your membership login\n"
1404"            page</a>."
1405msgstr ""
1406
1407#: Mailman/Cgi/confirm.py:412
1408msgid "You have canceled your unsubscription request."
1409msgstr ""
1410
1411#: Mailman/Cgi/confirm.py:440
1412msgid "Unsubscription request confirmed"
1413msgstr ""
1414
1415#: Mailman/Cgi/confirm.py:444
1416msgid ""
1417"            You have successfully unsubscribed from the %(listname)s "
1418"mailing\n"
1419"            list.  You can now <a href=\"%(listinfourl)s\">visit the list's "
1420"main\n"
1421"            information page</a>."
1422msgstr ""
1423
1424#: Mailman/Cgi/confirm.py:455
1425msgid "Confirm unsubscription request"
1426msgstr ""
1427
1428#: Mailman/Cgi/confirm.py:470 Mailman/Cgi/confirm.py:566
1429msgid "<em>Not available</em>"
1430msgstr ""
1431
1432#: Mailman/Cgi/confirm.py:473
1433msgid ""
1434"Your confirmation is required in order to complete the\n"
1435"    unsubscription request from the mailing list <em>%(listname)s</em>.  "
1436"You\n"
1437"    are currently subscribed with\n"
1438"\n"
1439"    <ul><li><b>Real name:</b> %(fullname)s\n"
1440"        <li><b>Email address:</b> %(addr)s\n"
1441"    </ul>\n"
1442"\n"
1443"    Hit the <em>Unsubscribe</em> button below to complete the confirmation\n"
1444"    process.\n"
1445"\n"
1446"    <p>Or hit <em>Cancel and discard</em> to cancel this unsubscription\n"
1447"    request."
1448msgstr ""
1449
1450#: Mailman/Cgi/confirm.py:489 Mailman/Cgi/options.py:746
1451#: Mailman/Cgi/options.py:889 Mailman/Cgi/options.py:899
1452msgid "Unsubscribe"
1453msgstr ""
1454
1455#: Mailman/Cgi/confirm.py:490 Mailman/Cgi/confirm.py:595
1456msgid "Cancel and discard"
1457msgstr ""
1458
1459#: Mailman/Cgi/confirm.py:500
1460msgid "You have canceled your change of address request."
1461msgstr ""
1462
1463#: Mailman/Cgi/confirm.py:529
1464msgid ""
1465"%(newaddr)s is banned from subscribing to the\n"
1466"            %(realname)s list.  If you think this restriction is erroneous,\n"
1467"            please contact the list owners at %(owneraddr)s."
1468msgstr ""
1469
1470#: Mailman/Cgi/confirm.py:535
1471msgid "Change of address request confirmed"
1472msgstr ""
1473
1474#: Mailman/Cgi/confirm.py:539
1475msgid ""
1476"            You have successfully changed your address on the %(listname)s\n"
1477"            mailing list from <b>%(oldaddr)s</b> to <b>%(newaddr)s</b>.  "
1478"You\n"
1479"            can now <a href=\"%(optionsurl)s\">proceed to your membership\n"
1480"            login page</a>."
1481msgstr ""
1482
1483#: Mailman/Cgi/confirm.py:551
1484msgid "Confirm change of address request"
1485msgstr ""
1486
1487#: Mailman/Cgi/confirm.py:570
1488msgid "globally"
1489msgstr ""
1490
1491#: Mailman/Cgi/confirm.py:573
1492msgid ""
1493"Your confirmation is required in order to complete the\n"
1494"    change of address request for the mailing list <em>%(listname)s</em>.  "
1495"You\n"
1496"    are currently subscribed with\n"
1497"\n"
1498"    <ul><li><b>Real name:</b> %(fullname)s\n"
1499"        <li><b>Old email address:</b> %(oldaddr)s\n"
1500"    </ul>\n"
1501"\n"
1502"    and you have requested to %(globallys)s change your email address to\n"
1503"\n"
1504"    <ul><li><b>New email address:</b> %(newaddr)s\n"
1505"    </ul>\n"
1506"\n"
1507"    Hit the <em>Change address</em> button below to complete the "
1508"confirmation\n"
1509"    process.\n"
1510"\n"
1511"    <p>Or hit <em>Cancel and discard</em> to cancel this change of address\n"
1512"    request."
1513msgstr ""
1514
1515#: Mailman/Cgi/confirm.py:594
1516msgid "Change address"
1517msgstr ""
1518
1519#: Mailman/Cgi/confirm.py:603 Mailman/Cgi/confirm.py:717
1520msgid "Continue awaiting approval"
1521msgstr ""
1522
1523#: Mailman/Cgi/confirm.py:611
1524msgid ""
1525"Okay, the list moderator will still have the\n"
1526"    opportunity to approve or reject this message."
1527msgstr ""
1528
1529#: Mailman/Cgi/confirm.py:637
1530msgid "Sender discarded message via web."
1531msgstr ""
1532
1533#: Mailman/Cgi/confirm.py:639
1534msgid ""
1535"The held message with the Subject:\n"
1536"            header <em>%(subject)s</em> could not be found.  The most "
1537"likely\n"
1538"            reason for this is that the list moderator has already approved "
1539"or\n"
1540"            rejected the message.  You were not able to cancel it in\n"
1541"            time."
1542msgstr ""
1543
1544#: Mailman/Cgi/confirm.py:647
1545msgid "Posted message canceled"
1546msgstr ""
1547
1548#: Mailman/Cgi/confirm.py:650
1549msgid ""
1550"            You have successfully canceled the posting of your message with\n"
1551"            the Subject: header <em>%(subject)s</em> to the mailing list\n"
1552"            %(listname)s."
1553msgstr ""
1554
1555#: Mailman/Cgi/confirm.py:661
1556msgid "Cancel held message posting"
1557msgstr ""
1558
1559#: Mailman/Cgi/confirm.py:686
1560msgid ""
1561"The held message you were referred to has\n"
1562"        already been handled by the list administrator."
1563msgstr ""
1564
1565#: Mailman/Cgi/confirm.py:700
1566msgid ""
1567"Your confirmation is required in order to cancel the\n"
1568"    posting of your message to the mailing list <em>%(listname)s</em>:\n"
1569"\n"
1570"    <ul><li><b>Sender:</b> %(sender)s\n"
1571"        <li><b>Subject:</b> %(subject)s\n"
1572"        <li><b>Reason:</b> %(reason)s\n"
1573"    </ul>\n"
1574"\n"
1575"    Hit the <em>Cancel posting</em> button to discard the posting.\n"
1576"\n"
1577"    <p>Or hit the <em>Continue awaiting approval</em> button to continue to\n"
1578"    allow the list moderator to approve or reject the message."
1579msgstr ""
1580
1581#: Mailman/Cgi/confirm.py:716
1582msgid "Cancel posting"
1583msgstr ""
1584
1585#: Mailman/Cgi/confirm.py:728
1586msgid ""
1587"You have canceled the re-enabling of your membership.  If\n"
1588"    we continue to receive bounces from your address, it could be deleted "
1589"from\n"
1590"    this mailing list."
1591msgstr ""
1592
1593#: Mailman/Cgi/confirm.py:758
1594msgid "Membership re-enabled."
1595msgstr ""
1596
1597#: Mailman/Cgi/confirm.py:762
1598msgid ""
1599"            You have successfully re-enabled your membership in the\n"
1600"            %(listname)s mailing list.  You can now <a\n"
1601"            href=\"%(optionsurl)s\">visit your member options page</a>.\n"
1602"            "
1603msgstr ""
1604
1605#: Mailman/Cgi/confirm.py:774
1606msgid "Re-enable mailing list membership"
1607msgstr ""
1608
1609#: Mailman/Cgi/confirm.py:791
1610msgid ""
1611"We're sorry, but you have already been unsubscribed\n"
1612"        from this mailing list.  To re-subscribe, please visit the\n"
1613"        <a href=\"%(listinfourl)s\">list information page</a>."
1614msgstr ""
1615
1616#: Mailman/Cgi/confirm.py:806
1617msgid "<em>not available</em>"
1618msgstr ""
1619
1620#: Mailman/Cgi/confirm.py:810
1621msgid ""
1622"Your membership in the %(realname)s mailing list is\n"
1623"    currently disabled due to excessive bounces.  Your confirmation is\n"
1624"    required in order to re-enable delivery to your address.  We have the\n"
1625"    following information on file:\n"
1626"\n"
1627"    <ul><li><b>Member address:</b> %(member)s\n"
1628"        <li><b>Member name:</b> %(username)s\n"
1629"        <li><b>Last bounce received on:</b> %(date)s\n"
1630"        <li><b>Approximate number of days before you are permanently "
1631"removed\n"
1632"               from this list:</b> %(daysleft)s\n"
1633"    </ul>\n"
1634"\n"
1635"    Hit the <em>Re-enable membership</em> button to resume receiving "
1636"postings\n"
1637"    from the mailing list.  Or hit the <em>Cancel</em> button to defer\n"
1638"    re-enabling your membership.\n"
1639"    "
1640msgstr ""
1641
1642#: Mailman/Cgi/confirm.py:830
1643msgid "Re-enable membership"
1644msgstr ""
1645
1646#: Mailman/Cgi/confirm.py:831
1647msgid "Cancel"
1648msgstr ""
1649
1650#: Mailman/Cgi/create.py:49 Mailman/Cgi/rmlist.py:48
1651msgid "Bad URL specification"
1652msgstr ""
1653
1654#: Mailman/Cgi/create.py:64 Mailman/Cgi/rmlist.py:176
1655msgid "Return to the "
1656msgstr ""
1657
1658#: Mailman/Cgi/create.py:66 Mailman/Cgi/rmlist.py:178
1659msgid "general list overview"
1660msgstr ""
1661
1662#: Mailman/Cgi/create.py:67 Mailman/Cgi/rmlist.py:179
1663msgid "<br>Return to the "
1664msgstr ""
1665
1666#: Mailman/Cgi/create.py:69 Mailman/Cgi/rmlist.py:181
1667msgid "administrative list overview"
1668msgstr ""
1669
1670#: Mailman/Cgi/create.py:104
1671msgid "List name must not include \"@\": %(safelistname)s"
1672msgstr ""
1673
1674#: Mailman/Cgi/create.py:111
1675msgid "List already exists: %(safelistname)s"
1676msgstr ""
1677
1678#: Mailman/Cgi/create.py:115
1679msgid "You forgot to enter the list name"
1680msgstr ""
1681
1682#: Mailman/Cgi/create.py:119
1683msgid "You forgot to specify the list owner"
1684msgstr ""
1685
1686#: Mailman/Cgi/create.py:126
1687msgid ""
1688"Leave the initial password (and confirmation) fields\n"
1689"                blank if you want Mailman to autogenerate the list\n"
1690"                passwords."
1691msgstr ""
1692
1693#: Mailman/Cgi/create.py:135
1694msgid "Initial list passwords do not match"
1695msgstr ""
1696
1697#: Mailman/Cgi/create.py:144
1698msgid "The list password cannot be empty<!-- ignore -->"
1699msgstr ""
1700
1701#: Mailman/Cgi/create.py:156
1702msgid "You are not authorized to create new mailing lists"
1703msgstr ""
1704
1705#: Mailman/Cgi/create.py:164
1706msgid "Unknown virtual host: %(safehostname)s"
1707msgstr ""
1708
1709#: Mailman/Cgi/create.py:199 bin/newlist:202
1710msgid "Bad owner email address: %(s)s"
1711msgstr ""
1712
1713#: Mailman/Cgi/create.py:204 bin/newlist:170 bin/newlist:204
1714msgid "List already exists: %(listname)s"
1715msgstr ""
1716
1717#: Mailman/Cgi/create.py:212 bin/newlist:200
1718msgid "Illegal list name: %(s)s"
1719msgstr ""
1720
1721#: Mailman/Cgi/create.py:217
1722msgid ""
1723"Some unknown error occurred while creating the list.\n"
1724"                Please contact the site administrator for assistance."
1725msgstr ""
1726
1727#: Mailman/Cgi/create.py:254 bin/newlist:245
1728msgid "Your new mailing list: %(listname)s"
1729msgstr ""
1730
1731#: Mailman/Cgi/create.py:263
1732msgid "Mailing list creation results"
1733msgstr ""
1734
1735#: Mailman/Cgi/create.py:269
1736msgid ""
1737"You have successfully created the mailing list\n"
1738"    <b>%(listname)s</b> and notification has been sent to the list owner\n"
1739"    <b>%(owner)s</b>.  You can now:"
1740msgstr ""
1741
1742#: Mailman/Cgi/create.py:273
1743msgid "Visit the list's info page"
1744msgstr ""
1745
1746#: Mailman/Cgi/create.py:274
1747msgid "Visit the list's admin page"
1748msgstr ""
1749
1750#: Mailman/Cgi/create.py:275
1751msgid "Create another list"
1752msgstr ""
1753
1754#: Mailman/Cgi/create.py:293
1755msgid "Create a %(hostname)s Mailing List"
1756msgstr ""
1757
1758#: Mailman/Cgi/create.py:302 Mailman/Cgi/rmlist.py:199
1759#: Mailman/Gui/Bounce.py:187 Mailman/htmlformat.py:343
1760msgid "Error: "
1761msgstr ""
1762
1763#: Mailman/Cgi/create.py:304
1764msgid ""
1765"You can create a new mailing list by entering the\n"
1766"    relevant information into the form below.  The name of the mailing list\n"
1767"    will be used as the primary address for posting messages to the list, "
1768"so\n"
1769"    it should be lowercased.  You will not be able to change this once the\n"
1770"    list is created.\n"
1771"\n"
1772"    <p>You also need to enter the email address of the initial list owner.\n"
1773"    Once the list is created, the list owner will be given notification, "
1774"along\n"
1775"    with the initial list password.  The list owner will then be able to\n"
1776"    modify the password and add or remove additional list owners.\n"
1777"\n"
1778"    <p>If you want Mailman to automatically generate the initial list admin\n"
1779"    password, click on `Yes' in the autogenerate field below, and leave the\n"
1780"    initial list password fields empty.\n"
1781"\n"
1782"    <p>You must have the proper authorization to create new mailing lists.\n"
1783"    Each site should have a <em>list creator's</em> password, which you can\n"
1784"    enter in the field at the bottom.  Note that the site administrator's\n"
1785"    password can also be used for authentication.\n"
1786"    "
1787msgstr ""
1788
1789#: Mailman/Cgi/create.py:330
1790msgid "List Identity"
1791msgstr ""
1792
1793#: Mailman/Cgi/create.py:335
1794msgid "Name of list:"
1795msgstr ""
1796
1797#: Mailman/Cgi/create.py:342
1798msgid "Initial list owner address:"
1799msgstr ""
1800
1801#: Mailman/Cgi/create.py:351
1802msgid "Auto-generate initial list password?"
1803msgstr ""
1804
1805#: Mailman/Cgi/create.py:359
1806msgid "Initial list password:"
1807msgstr ""
1808
1809#: Mailman/Cgi/create.py:365
1810msgid "Confirm initial password:"
1811msgstr ""
1812
1813#: Mailman/Cgi/create.py:380
1814msgid "List Characteristics"
1815msgstr ""
1816
1817#: Mailman/Cgi/create.py:384
1818msgid ""
1819"Should new members be quarantined before they\n"
1820"    are allowed to post unmoderated to this list?  Answer <em>Yes</em> to "
1821"hold\n"
1822"    new member postings for moderator approval by default."
1823msgstr ""
1824
1825#: Mailman/Cgi/create.py:413
1826msgid ""
1827"Initial list of supported languages.  <p>Note that if you do not\n"
1828"        select at least one initial language, the list will use the server\n"
1829"        default language of %(deflang)s"
1830msgstr ""
1831
1832#: Mailman/Cgi/create.py:424
1833msgid "Send \"list created\" email to list owner?"
1834msgstr ""
1835
1836#: Mailman/Cgi/create.py:433
1837msgid "List creator's (authentication) password:"
1838msgstr ""
1839
1840#: Mailman/Cgi/create.py:438
1841msgid "Create List"
1842msgstr ""
1843
1844#: Mailman/Cgi/create.py:439
1845msgid "Clear Form"
1846msgstr ""
1847
1848#: Mailman/Cgi/edithtml.py:45
1849msgid "General list information page"
1850msgstr ""
1851
1852#: Mailman/Cgi/edithtml.py:46
1853msgid "Subscribe results page"
1854msgstr ""
1855
1856#: Mailman/Cgi/edithtml.py:47
1857msgid "User specific options page"
1858msgstr ""
1859
1860#: Mailman/Cgi/edithtml.py:48
1861msgid "Welcome email text file"
1862msgstr ""
1863
1864#: Mailman/Cgi/edithtml.py:60
1865msgid "List name is required."
1866msgstr ""
1867
1868#: Mailman/Cgi/edithtml.py:100
1869msgid "%(realname)s -- Edit html for %(template_info)s"
1870msgstr ""
1871
1872#: Mailman/Cgi/edithtml.py:106
1873msgid "Edit HTML : Error"
1874msgstr ""
1875
1876#: Mailman/Cgi/edithtml.py:107
1877msgid "%(safetemplatename)s: Invalid template"
1878msgstr ""
1879
1880#: Mailman/Cgi/edithtml.py:112 Mailman/Cgi/edithtml.py:113
1881msgid "%(realname)s -- HTML Page Editing"
1882msgstr ""
1883
1884#: Mailman/Cgi/edithtml.py:114
1885msgid "Select page to edit:"
1886msgstr ""
1887
1888#: Mailman/Cgi/edithtml.py:140
1889msgid "View or edit the list configuration information."
1890msgstr ""
1891
1892#: Mailman/Cgi/edithtml.py:149
1893msgid "When you are done making changes..."
1894msgstr ""
1895
1896#: Mailman/Cgi/edithtml.py:150
1897msgid "Submit Changes"
1898msgstr ""
1899
1900#: Mailman/Cgi/edithtml.py:157
1901msgid "Can't have empty html page."
1902msgstr ""
1903
1904#: Mailman/Cgi/edithtml.py:158
1905msgid "HTML Unchanged."
1906msgstr ""
1907
1908#: Mailman/Cgi/edithtml.py:164
1909msgid ""
1910"The page you saved contains suspicious HTML that could\n"
1911"potentially expose your users to cross-site scripting attacks.  This change\n"
1912"has therefore been rejected.  If you still want to make these changes, you\n"
1913"must have shell access to your Mailman server.\n"
1914"             "
1915msgstr ""
1916
1917#: Mailman/Cgi/edithtml.py:169
1918msgid "See "
1919msgstr ""
1920
1921#: Mailman/Cgi/edithtml.py:172
1922msgid "FAQ 4.48."
1923msgstr ""
1924
1925#: Mailman/Cgi/edithtml.py:173
1926msgid "Page Unchanged."
1927msgstr ""
1928
1929#: Mailman/Cgi/edithtml.py:191
1930msgid "HTML successfully updated."
1931msgstr ""
1932
1933#: Mailman/Cgi/listinfo.py:73
1934msgid "%(hostname)s Mailing Lists"
1935msgstr ""
1936
1937#: Mailman/Cgi/listinfo.py:106
1938msgid ""
1939"<p>There currently are no publicly-advertised\n"
1940"            %(mailmanlink)s mailing lists on %(hostname)s."
1941msgstr ""
1942
1943#: Mailman/Cgi/listinfo.py:110
1944msgid ""
1945"<p>Below is a listing of all the public mailing lists on\n"
1946"            %(hostname)s.  Click on a list name to get more information "
1947"about\n"
1948"            the list, or to subscribe, unsubscribe, and change the "
1949"preferences\n"
1950"            on your subscription."
1951msgstr ""
1952
1953#: Mailman/Cgi/listinfo.py:116
1954msgid "right"
1955msgstr ""
1956
1957#: Mailman/Cgi/listinfo.py:119
1958msgid ""
1959" To visit the general information page for an unadvertised list,\n"
1960"        open a URL similar to this one, but with a '/' and the %(adj)s\n"
1961"        list name appended.\n"
1962"        <p>List administrators, you can visit "
1963msgstr ""
1964
1965#: Mailman/Cgi/listinfo.py:124
1966msgid "the list admin overview page"
1967msgstr ""
1968
1969#: Mailman/Cgi/listinfo.py:125
1970msgid ""
1971" to find the management interface for your list.\n"
1972"         <p>If you are having trouble using the lists, please contact "
1973msgstr ""
1974
1975#: Mailman/Cgi/listinfo.py:190
1976msgid "Edit Options"
1977msgstr ""
1978
1979#: Mailman/Cgi/listinfo.py:197 Mailman/Cgi/options.py:855
1980#: Mailman/Cgi/roster.py:112
1981msgid "View this page in"
1982msgstr ""
1983
1984#: Mailman/Cgi/options.py:58 Mailman/Cgi/options.py:75
1985msgid "CGI script error"
1986msgstr ""
1987
1988#: Mailman/Cgi/options.py:61
1989msgid "Invalid options to CGI script."
1990msgstr ""
1991
1992#: Mailman/Cgi/options.py:105
1993msgid "No address given"
1994msgstr ""
1995
1996#: Mailman/Cgi/options.py:117
1997msgid "Illegal Email Address: %(safeuser)s"
1998msgstr ""
1999
2000#: Mailman/Cgi/options.py:124 Mailman/Cgi/options.py:188
2001#: Mailman/Cgi/options.py:210
2002msgid "No such member: %(safeuser)s."
2003msgstr ""
2004
2005#: Mailman/Cgi/options.py:174
2006msgid ""
2007"Your unsubscription request has been\n"
2008"                    forwarded to the list administrator for approval."
2009msgstr ""
2010
2011#: Mailman/Cgi/options.py:179 Mailman/Cgi/options.py:193
2012msgid "The confirmation email has been sent."
2013msgstr ""
2014
2015#: Mailman/Cgi/options.py:204 Mailman/Cgi/options.py:216
2016#: Mailman/Cgi/options.py:271
2017msgid "A reminder of your password has been emailed to you."
2018msgstr ""
2019
2020#: Mailman/Cgi/options.py:245
2021msgid "Authentication failed."
2022msgstr ""
2023
2024#: Mailman/Cgi/options.py:278
2025msgid ""
2026"The list administrator may not view the other\n"
2027"            subscriptions for this user."
2028msgstr ""
2029
2030#: Mailman/Cgi/options.py:279 Mailman/Cgi/options.py:322
2031#: Mailman/Cgi/options.py:442 Mailman/Cgi/options.py:658
2032msgid "Note: "
2033msgstr ""
2034
2035#: Mailman/Cgi/options.py:284
2036msgid "List subscriptions for %(safeuser)s on %(hostname)s"
2037msgstr ""
2038
2039#: Mailman/Cgi/options.py:287
2040msgid ""
2041"Click on a link to visit your options page for the\n"
2042"        requested mailing list."
2043msgstr ""
2044
2045#: Mailman/Cgi/options.py:319
2046msgid ""
2047"The list administrator may not change the names\n"
2048"            or addresses for this user's other subscriptions.  However, the\n"
2049"            subscription for this mailing list has been changed."
2050msgstr ""
2051
2052#: Mailman/Cgi/options.py:342
2053msgid "Addresses did not match!"
2054msgstr ""
2055
2056#: Mailman/Cgi/options.py:347
2057msgid "You are already using that email address"
2058msgstr ""
2059
2060#: Mailman/Cgi/options.py:359
2061msgid ""
2062"The new address you requested %(newaddr)s is already a member of the\n"
2063"%(listname)s mailing list, however you have also requested a global change "
2064"of\n"
2065"address.  Upon confirmation, any other mailing list containing the address\n"
2066"%(safeuser)s will be changed. "
2067msgstr ""
2068
2069#: Mailman/Cgi/options.py:368
2070msgid "The new address is already a member: %(newaddr)s"
2071msgstr ""
2072
2073#: Mailman/Cgi/options.py:374
2074msgid "Addresses may not be blank"
2075msgstr ""
2076
2077#: Mailman/Cgi/options.py:388
2078msgid "A confirmation message has been sent to %(newaddr)s. "
2079msgstr ""
2080
2081#: Mailman/Cgi/options.py:397
2082msgid "Bad email address provided"
2083msgstr ""
2084
2085#: Mailman/Cgi/options.py:399
2086msgid "Illegal email address provided"
2087msgstr ""
2088
2089#: Mailman/Cgi/options.py:401
2090msgid "%(newaddr)s is already a member of the list."
2091msgstr ""
2092
2093#: Mailman/Cgi/options.py:404
2094msgid ""
2095"%(newaddr)s is banned from this list.  If you\n"
2096"                      think this restriction is erroneous, please contact\n"
2097"                      the list owners at %(owneraddr)s."
2098msgstr ""
2099
2100#: Mailman/Cgi/options.py:415
2101msgid "Member name successfully changed. "
2102msgstr ""
2103
2104#: Mailman/Cgi/options.py:426
2105msgid "Passwords may not be blank"
2106msgstr ""
2107
2108#: Mailman/Cgi/options.py:431
2109msgid "Passwords did not match!"
2110msgstr ""
2111
2112#: Mailman/Cgi/options.py:439
2113msgid ""
2114"The list administrator may not change the\n"
2115"            password for this user's other subscriptions.  However, the\n"
2116"            password for this mailing list has been changed."
2117msgstr ""
2118
2119#: Mailman/Cgi/options.py:456 Mailman/Commands/cmd_password.py:83
2120#: Mailman/Commands/cmd_password.py:109
2121msgid "Password successfully changed."
2122msgstr ""
2123
2124#: Mailman/Cgi/options.py:465
2125msgid ""
2126"You must confirm your unsubscription request by turning\n"
2127"                on the checkbox below the <em>Unsubscribe</em> button.  You\n"
2128"                have not been unsubscribed!"
2129msgstr ""
2130
2131#: Mailman/Cgi/options.py:497
2132msgid "Unsubscription results"
2133msgstr ""
2134
2135#: Mailman/Cgi/options.py:501
2136msgid ""
2137"Your unsubscription request has been received and\n"
2138"            forwarded on to the list moderators for approval.  You will\n"
2139"            receive notification once the list moderators have made their\n"
2140"            decision."
2141msgstr ""
2142
2143#: Mailman/Cgi/options.py:506
2144msgid ""
2145"You have been successfully unsubscribed from the\n"
2146"            mailing list %(fqdn_listname)s.  If you were receiving digest\n"
2147"            deliveries you may get one more digest.  If you have any "
2148"questions\n"
2149"            about your unsubscription, please contact the list owners at\n"
2150"            %(owneraddr)s."
2151msgstr ""
2152
2153#: Mailman/Cgi/options.py:655
2154msgid ""
2155"The list administrator may not change the\n"
2156"                options for this user's other subscriptions.  However the\n"
2157"                options for this mailing list subscription has been\n"
2158"                changed."
2159msgstr ""
2160
2161#: Mailman/Cgi/options.py:665
2162msgid ""
2163"The list administrator has disabled digest delivery for\n"
2164"            this list, so your delivery option has not been set.  However "
2165"your\n"
2166"            other options have been set successfully."
2167msgstr ""
2168
2169#: Mailman/Cgi/options.py:669
2170msgid ""
2171"The list administrator has disabled non-digest delivery\n"
2172"            for this list, so your delivery option has not been set.  "
2173"However\n"
2174"            your other options have been set successfully."
2175msgstr ""
2176
2177#: Mailman/Cgi/options.py:673
2178msgid "You have successfully set your options."
2179msgstr ""
2180
2181#: Mailman/Cgi/options.py:676
2182msgid "You may get one last digest."
2183msgstr ""
2184
2185#: Mailman/Cgi/options.py:748
2186msgid "<em>Yes, I really want to unsubscribe</em>"
2187msgstr ""
2188
2189#: Mailman/Cgi/options.py:752
2190msgid "Change My Password"
2191msgstr ""
2192
2193#: Mailman/Cgi/options.py:755
2194msgid "List my other subscriptions"
2195msgstr ""
2196
2197#: Mailman/Cgi/options.py:761
2198msgid "Email My Password To Me"
2199msgstr ""
2200
2201#: Mailman/Cgi/options.py:763
2202msgid "password"
2203msgstr ""
2204
2205#: Mailman/Cgi/options.py:765
2206msgid "Log out"
2207msgstr ""
2208
2209#: Mailman/Cgi/options.py:767
2210msgid "Submit My Changes"
2211msgstr ""
2212
2213#: Mailman/Cgi/options.py:779
2214msgid "days"
2215msgstr ""
2216
2217#: Mailman/Cgi/options.py:781
2218msgid "day"
2219msgstr ""
2220
2221#: Mailman/Cgi/options.py:782
2222msgid "%(days)d %(units)s"
2223msgstr ""
2224
2225#: Mailman/Cgi/options.py:788
2226msgid "Change My Address and Name"
2227msgstr ""
2228
2229#: Mailman/Cgi/options.py:814
2230msgid "<em>No topics defined</em>"
2231msgstr ""
2232
2233#: Mailman/Cgi/options.py:822
2234msgid ""
2235"\n"
2236"You are subscribed to this list with the case-preserved address\n"
2237"<em>%(cpuser)s</em>."
2238msgstr ""
2239
2240#: Mailman/Cgi/options.py:836
2241msgid "%(realname)s list: member options login page"
2242msgstr ""
2243
2244#: Mailman/Cgi/options.py:837
2245msgid "email address and "
2246msgstr ""
2247
2248#: Mailman/Cgi/options.py:840
2249msgid "%(realname)s list: member options for user %(safeuser)s"
2250msgstr ""
2251
2252#: Mailman/Cgi/options.py:865
2253msgid ""
2254"In order to change your membership option, you must\n"
2255"    first log in by giving your %(extra)smembership password in the section\n"
2256"    below.  If you don't remember your membership password, you can have it\n"
2257"    emailed to you by clicking on the button below.  If you just want to\n"
2258"    unsubscribe from this list, click on the <em>Unsubscribe</em> button and "
2259"a\n"
2260"    confirmation message will be sent to you.\n"
2261"\n"
2262"    <p><strong><em>Important:</em></strong> From this point on, you must "
2263"have\n"
2264"    cookies enabled in your browser, otherwise none of your changes will "
2265"take\n"
2266"    effect.\n"
2267"    "
2268msgstr ""
2269
2270#: Mailman/Cgi/options.py:879
2271msgid "Email address:"
2272msgstr ""
2273
2274#: Mailman/Cgi/options.py:883
2275msgid "Password:"
2276msgstr ""
2277
2278#: Mailman/Cgi/options.py:885
2279msgid "Log in"
2280msgstr ""
2281
2282#: Mailman/Cgi/options.py:893
2283msgid ""
2284"By clicking on the <em>Unsubscribe</em> button, a\n"
2285"    confirmation message will be emailed to you.  This message will have a\n"
2286"    link that you should click on to complete the removal process (you can\n"
2287"    also confirm by email; see the instructions in the confirmation\n"
2288"    message)."
2289msgstr ""
2290
2291#: Mailman/Cgi/options.py:901
2292msgid "Password reminder"
2293msgstr ""
2294
2295#: Mailman/Cgi/options.py:905
2296msgid ""
2297"By clicking on the <em>Remind</em> button, your\n"
2298"    password will be emailed to you."
2299msgstr ""
2300
2301#: Mailman/Cgi/options.py:908
2302msgid "Remind"
2303msgstr ""
2304
2305#: Mailman/Cgi/options.py:1008
2306msgid "<missing>"
2307msgstr ""
2308
2309#: Mailman/Cgi/options.py:1019
2310msgid "Requested topic is not valid: %(topicname)s"
2311msgstr ""
2312
2313#: Mailman/Cgi/options.py:1024
2314msgid "Topic filter details"
2315msgstr ""
2316
2317#: Mailman/Cgi/options.py:1027
2318msgid "Name:"
2319msgstr ""
2320
2321#: Mailman/Cgi/options.py:1029
2322msgid "Pattern (as regexp):"
2323msgstr ""
2324
2325#: Mailman/Cgi/private.py:64
2326msgid "Private Archive Error"
2327msgstr ""
2328
2329#: Mailman/Cgi/private.py:65
2330msgid "You must specify a list."
2331msgstr ""
2332
2333#: Mailman/Cgi/private.py:72
2334msgid "Private archive - \"./\" and \"../\" not allowed in URL."
2335msgstr ""
2336
2337#: Mailman/Cgi/private.py:109
2338msgid "Private Archive Error - %(msg)s"
2339msgstr ""
2340
2341#: Mailman/Cgi/private.py:179
2342msgid "Private archive file not found"
2343msgstr ""
2344
2345#: Mailman/Cgi/rmlist.py:81
2346msgid "You're being a sneaky list owner!"
2347msgstr ""
2348
2349#: Mailman/Cgi/rmlist.py:119
2350msgid "You are not authorized to delete this mailing list"
2351msgstr ""
2352
2353#: Mailman/Cgi/rmlist.py:160
2354msgid "Mailing list deletion results"
2355msgstr ""
2356
2357#: Mailman/Cgi/rmlist.py:167
2358msgid ""
2359"You have successfully deleted the mailing list\n"
2360"    <b>%(listname)s</b>."
2361msgstr ""
2362
2363#: Mailman/Cgi/rmlist.py:171
2364msgid ""
2365"There were some problems deleting the mailing list\n"
2366"        <b>%(listname)s</b>.  Contact your site administrator at %(sitelist)"
2367"s\n"
2368"        for details."
2369msgstr ""
2370
2371#: Mailman/Cgi/rmlist.py:188
2372msgid "Permanently remove mailing list <em>%(realname)s</em>"
2373msgstr ""
2374
2375#: Mailman/Cgi/rmlist.py:202
2376msgid ""
2377"This page allows you as the list owner, to permanent\n"
2378"    remove this mailing list from the system.  <strong>This action is not\n"
2379"    undoable</strong> so you should undertake it only if you are absolutely\n"
2380"    sure this mailing list has served its purpose and is no longer "
2381"necessary.\n"
2382"\n"
2383"    <p>Note that no warning will be sent to your list members and after "
2384"this\n"
2385"    action, any subsequent messages sent to the mailing list, or any of its\n"
2386"    administrative addreses will bounce.\n"
2387"\n"
2388"    <p>You also have the option of removing the archives for this mailing "
2389"list\n"
2390"    at this time.  It is almost always recommended that you do\n"
2391"    <strong>not</strong> remove the archives, since they serve as the\n"
2392"    historical record of your mailing list.\n"
2393"\n"
2394"    <p>For your safety, you will be asked to reconfirm the list password.\n"
2395"    "
2396msgstr ""
2397
2398#: Mailman/Cgi/rmlist.py:223
2399msgid "List password:"
2400msgstr ""
2401
2402#: Mailman/Cgi/rmlist.py:227
2403msgid "Also delete archives?"
2404msgstr ""
2405
2406#: Mailman/Cgi/rmlist.py:235
2407msgid "<b>Cancel</b> and return to list administration"
2408msgstr ""
2409
2410#: Mailman/Cgi/rmlist.py:238
2411msgid "Delete this list"
2412msgstr ""
2413
2414#: Mailman/Cgi/roster.py:48 Mailman/Cgi/subscribe.py:50
2415msgid "Invalid options to CGI script"
2416msgstr ""
2417
2418#: Mailman/Cgi/roster.py:100
2419msgid "%(realname)s roster authentication failed."
2420msgstr ""
2421
2422#: Mailman/Cgi/roster.py:128 Mailman/Cgi/roster.py:129
2423#: Mailman/Cgi/subscribe.py:49 Mailman/Cgi/subscribe.py:60
2424msgid "Error"
2425msgstr ""
2426
2427#: Mailman/Cgi/subscribe.py:111
2428msgid "You must supply a valid email address."
2429msgstr ""
2430
2431#: Mailman/Cgi/subscribe.py:123
2432msgid "You may not subscribe a list to itself!"
2433msgstr ""
2434
2435#: Mailman/Cgi/subscribe.py:131
2436msgid "If you supply a password, you must confirm it."
2437msgstr ""
2438
2439#: Mailman/Cgi/subscribe.py:133
2440msgid "Your passwords did not match."
2441msgstr ""
2442
2443#: Mailman/Cgi/subscribe.py:167
2444msgid ""
2445"Your subscription request has been received, and will soon be acted upon.\n"
2446"Depending on the configuration of this mailing list, your subscription "
2447"request\n"
2448"may have to be first confirmed by you via email, or approved by the list\n"
2449"moderator.  If confirmation is required, you will soon get a confirmation\n"
2450"email which contains further instructions."
2451msgstr ""
2452
2453#: Mailman/Cgi/subscribe.py:181
2454msgid ""
2455"The email address you supplied is banned from this\n"
2456"        mailing list.  If you think this restriction is erroneous, please\n"
2457"        contact the list owners at %(listowner)s."
2458msgstr ""
2459
2460#: Mailman/Cgi/subscribe.py:185
2461msgid ""
2462"The email address you supplied is not valid.  (E.g. it must contain an\n"
2463"`@'.)"
2464msgstr ""
2465
2466#: Mailman/Cgi/subscribe.py:189
2467msgid ""
2468"Your subscription is not allowed because the email address you gave is\n"
2469"insecure."
2470msgstr ""
2471
2472#: Mailman/Cgi/subscribe.py:197
2473msgid ""
2474"Confirmation from your email address is required, to prevent anyone from\n"
2475"subscribing you without permission.  Instructions are being sent to you at\n"
2476"%(email)s.  Please note your subscription will not start until you confirm\n"
2477"your subscription."
2478msgstr ""
2479
2480#: Mailman/Cgi/subscribe.py:209
2481msgid ""
2482"Your subscription request was deferred because %(x)s.  Your request has "
2483"been\n"
2484"forwarded to the list moderator.  You will receive email informing you of "
2485"the\n"
2486"moderator's decision when they get to your request."
2487msgstr ""
2488
2489#: Mailman/Cgi/subscribe.py:216 Mailman/Commands/cmd_confirm.py:61
2490msgid "You are already subscribed."
2491msgstr ""
2492
2493#: Mailman/Cgi/subscribe.py:230
2494msgid "Mailman privacy alert"
2495msgstr ""
2496
2497#: Mailman/Cgi/subscribe.py:231
2498msgid ""
2499"An attempt was made to subscribe your address to the mailing list\n"
2500"%(listaddr)s.  You are already subscribed to this mailing list.\n"
2501"\n"
2502"Note that the list membership is not public, so it is possible that a bad\n"
2503"person was trying to probe the list for its membership.  This would be a\n"
2504"privacy violation if we let them do this, but we didn't.\n"
2505"\n"
2506"If you submitted the subscription request and forgot that you were already\n"
2507"subscribed to the list, then you can ignore this message.  If you suspect "
2508"that\n"
2509"an attempt is being made to covertly discover whether you are a member of "
2510"this\n"
2511"list, and you are worried about your privacy, then feel free to send a "
2512"message\n"
2513"to the list administrator at %(listowner)s.\n"
2514msgstr ""
2515
2516#: Mailman/Cgi/subscribe.py:250
2517msgid "This list does not support digest delivery."
2518msgstr ""
2519
2520#: Mailman/Cgi/subscribe.py:252
2521msgid "This list only supports digest delivery."
2522msgstr ""
2523
2524#: Mailman/Cgi/subscribe.py:259
2525msgid "You have been successfully subscribed to the %(realname)s mailing list."
2526msgstr ""
2527
2528#: Mailman/Commands/cmd_confirm.py:18
2529msgid ""
2530"\n"
2531"    confirm <confirmation-string>\n"
2532"        Confirm an action.  The confirmation-string is required and should "
2533"be\n"
2534"        supplied by a mailback confirmation notice.\n"
2535msgstr ""
2536
2537#: Mailman/Commands/cmd_confirm.py:41 Mailman/Commands/cmd_lists.py:40
2538#: Mailman/Commands/cmd_set.py:133 Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:69
2539#: Mailman/Commands/cmd_unsubscribe.py:52 Mailman/Commands/cmd_who.py:67
2540msgid "Usage:"
2541msgstr ""
2542
2543#: Mailman/Commands/cmd_confirm.py:50
2544msgid ""
2545"Invalid confirmation string.  Note that confirmation strings expire\n"
2546"approximately %(days)s days after the initial subscription request.  If "
2547"your\n"
2548"confirmation has expired, please try to re-submit your original request or\n"
2549"message."
2550msgstr ""
2551
2552#: Mailman/Commands/cmd_confirm.py:56
2553msgid "Your request has been forwarded to the list moderator for approval."
2554msgstr ""
2555
2556#: Mailman/Commands/cmd_confirm.py:64
2557msgid ""
2558"You are not currently a member.  Have you already unsubscribed or changed\n"
2559"your email address?"
2560msgstr ""
2561
2562#: Mailman/Commands/cmd_confirm.py:69
2563msgid ""
2564"You are currently banned from subscribing to this list.  If you think this\n"
2565"restriction is erroneous, please contact the list owners at\n"
2566"%(owneraddr)s."
2567msgstr ""
2568
2569#: Mailman/Commands/cmd_confirm.py:74
2570msgid ""
2571"You were not invited to this mailing list.  The invitation has been "
2572"discarded,\n"
2573"and both list administrators have been alerted."
2574msgstr ""
2575
2576#: Mailman/Commands/cmd_confirm.py:78
2577msgid "Bad approval password given.  Held message is still being held."
2578msgstr ""
2579
2580#: Mailman/Commands/cmd_confirm.py:87
2581msgid "Confirmation succeeded"
2582msgstr ""
2583
2584#: Mailman/Commands/cmd_echo.py:17
2585msgid ""
2586"\n"
2587"    echo [args]\n"
2588"        Simply echo an acknowledgement.  Args are echoed back unchanged.\n"
2589msgstr ""
2590
2591#: Mailman/Commands/cmd_end.py:17
2592msgid ""
2593"\n"
2594"    end\n"
2595"        Stop processing commands.  Use this if your mail program "
2596"automatically\n"
2597"        adds a signature file.\n"
2598msgstr ""
2599
2600#: Mailman/Commands/cmd_help.py:17
2601msgid ""
2602"\n"
2603"    help\n"
2604"        Print this help message.\n"
2605msgstr ""
2606
2607#: Mailman/Commands/cmd_help.py:47
2608msgid "You can access your personal options via the following url:"
2609msgstr ""
2610
2611#: Mailman/Commands/cmd_info.py:17
2612msgid ""
2613"\n"
2614"    info\n"
2615"        Get information about this mailing list.\n"
2616msgstr ""
2617
2618#: Mailman/Commands/cmd_info.py:39 Mailman/Commands/cmd_lists.py:62
2619msgid "n/a"
2620msgstr ""
2621
2622#: Mailman/Commands/cmd_info.py:44
2623msgid "List name:    %(listname)s"
2624msgstr ""
2625
2626#: Mailman/Commands/cmd_info.py:45
2627msgid "Description:  %(description)s"
2628msgstr ""
2629
2630#: Mailman/Commands/cmd_info.py:46
2631msgid "Postings to:  %(postaddr)s"
2632msgstr ""
2633
2634#: Mailman/Commands/cmd_info.py:47
2635msgid "List Helpbot: %(requestaddr)s"
2636msgstr ""
2637
2638#: Mailman/Commands/cmd_info.py:48
2639msgid "List Owners:  %(owneraddr)s"
2640msgstr ""
2641
2642#: Mailman/Commands/cmd_info.py:49
2643msgid "More information: %(listurl)s"
2644msgstr ""
2645
2646#: Mailman/Commands/cmd_join.py:17
2647msgid "The `join' command is synonymous with `subscribe'.\n"
2648msgstr ""
2649
2650#: Mailman/Commands/cmd_leave.py:17
2651msgid "The `leave' command is synonymous with `unsubscribe'.\n"
2652msgstr ""
2653
2654#: Mailman/Commands/cmd_lists.py:17
2655msgid ""
2656"\n"
2657"    lists\n"
2658"        See a list of the public mailing lists on this GNU Mailman server.\n"
2659msgstr ""
2660
2661#: Mailman/Commands/cmd_lists.py:44
2662msgid "Public mailing lists at %(hostname)s:"
2663msgstr ""
2664
2665#: Mailman/Commands/cmd_lists.py:66
2666msgid "%(i)3d. List name:   %(realname)s"
2667msgstr ""
2668
2669#: Mailman/Commands/cmd_lists.py:67
2670msgid "     Description: %(description)s"
2671msgstr ""
2672
2673#: Mailman/Commands/cmd_lists.py:68
2674msgid "     Requests to: %(requestaddr)s"
2675msgstr ""
2676
2677#: Mailman/Commands/cmd_password.py:17
2678msgid ""
2679"\n"
2680"    password [<oldpassword> <newpassword>] [address=<address>]\n"
2681"        Retrieve or change your password.  With no arguments, this returns\n"
2682"        your current password.  With arguments <oldpassword> and "
2683"<newpassword>\n"
2684"        you can change your password.\n"
2685"\n"
2686"        If you're posting from an address other than your membership "
2687"address,\n"
2688"        specify your membership address with `address=<address>' (no "
2689"brackets\n"
2690"        around the email address, and no quotes!).  Note that in this case "
2691"the\n"
2692"        response is always sent to the subscribed address.\n"
2693msgstr ""
2694
2695#: Mailman/Commands/cmd_password.py:51 Mailman/Commands/cmd_password.py:66
2696msgid "Your password is: %(password)s"
2697msgstr ""
2698
2699#: Mailman/Commands/cmd_password.py:57 Mailman/Commands/cmd_password.py:72
2700#: Mailman/Commands/cmd_password.py:95 Mailman/Commands/cmd_password.py:121
2701#: Mailman/Commands/cmd_set.py:149 Mailman/Commands/cmd_set.py:219
2702msgid "You are not a member of the %(listname)s mailing list"
2703msgstr ""
2704
2705#: Mailman/Commands/cmd_password.py:85 Mailman/Commands/cmd_password.py:111
2706msgid ""
2707"You did not give the correct old password, so your password has not been\n"
2708"changed.  Use the no argument version of the password command to retrieve "
2709"your\n"
2710"current password, then try again."
2711msgstr ""
2712
2713#: Mailman/Commands/cmd_password.py:89 Mailman/Commands/cmd_password.py:115
2714msgid ""
2715"\n"
2716"Usage:"
2717msgstr ""
2718
2719#: Mailman/Commands/cmd_remove.py:17
2720msgid "The `remove' command is synonymous with `unsubscribe'.\n"
2721msgstr ""
2722
2723#: Mailman/Commands/cmd_set.py:26
2724msgid ""
2725"\n"
2726"    set ...\n"
2727"        Set or view your membership options.\n"
2728"\n"
2729"        Use `set help' (without the quotes) to get a more detailed list of "
2730"the\n"
2731"        options you can change.\n"
2732"\n"
2733"        Use `set show' (without the quotes) to view your current option\n"
2734"        settings.\n"
2735msgstr ""
2736
2737#: Mailman/Commands/cmd_set.py:37
2738msgid ""
2739"\n"
2740"    set help\n"
2741"        Show this detailed help.\n"
2742"\n"
2743"    set show [address=<address>]\n"
2744"        View your current option settings.  If you're posting from an "
2745"address\n"
2746"        other than your membership address, specify your membership address\n"
2747"        with `address=<address>' (no brackets around the email address, and "
2748"no\n"
2749"        quotes!).\n"
2750"\n"
2751"    set authenticate <password> [address=<address>]\n"
2752"        To set any of your options, you must include this command first, "
2753"along\n"
2754"        with your membership password.  If you're posting from an address\n"
2755"        other than your membership address, specify your membership address\n"
2756"        with `address=<address>' (no brackets around the email address, and "
2757"no\n"
2758"        quotes!).\n"
2759"\n"
2760"    set ack on\n"
2761"    set ack off\n"
2762"        When the `ack' option is turned on, you will receive an\n"
2763"        acknowledgement message whenever you post a message to the list.\n"
2764"\n"
2765"    set digest plain\n"
2766"    set digest mime\n"
2767"    set digest off\n"
2768"        When the `digest' option is turned off, you will receive postings\n"
2769"        immediately when they are posted.  Use `set digest plain' if "
2770"instead\n"
2771"        you want to receive postings bundled into a plain text digest\n"
2772"        (i.e. RFC 1153 digest).  Use `set digest mime' if instead you want "
2773"to\n"
2774"        receive postings bundled together into a MIME digest.\n"
2775"\n"
2776"    set delivery on\n"
2777"    set delivery off\n"
2778"        Turn delivery on or off.  This does not unsubscribe you, but "
2779"instead\n"
2780"        tells Mailman not to deliver messages to you for now.  This is "
2781"useful\n"
2782"        if you're going on vacation.  Be sure to use `set delivery on' when\n"
2783"        you return from vacation!\n"
2784"\n"
2785"    set myposts on\n"
2786"    set myposts off\n"
2787"        Use `set myposts off' to not receive copies of messages you post to\n"
2788"        the list.  This has no effect if you're receiving digests.\n"
2789"\n"
2790"    set hide on\n"
2791"    set hide off\n"
2792"        Use `set hide on' to conceal your email address when people request\n"
2793"        the membership list.\n"
2794"\n"
2795"    set duplicates on\n"
2796"    set duplicates off\n"
2797"        Use `set duplicates off' if you want Mailman to not send you "
2798"messages\n"
2799"        if your address is explicitly mentioned in the To: or Cc: fields of\n"
2800"        the message.  This can reduce the number of duplicate postings you\n"
2801"        will receive.\n"
2802"\n"
2803"    set reminders on\n"
2804"    set reminders off\n"
2805"        Use `set reminders off' if you want to disable the monthly password\n"
2806"        reminder for this mailing list.\n"
2807msgstr ""
2808
2809#: Mailman/Commands/cmd_set.py:122
2810msgid "Bad set command: %(subcmd)s"
2811msgstr ""
2812
2813#: Mailman/Commands/cmd_set.py:151
2814msgid "Your current option settings:"
2815msgstr ""
2816
2817#: Mailman/Commands/cmd_set.py:153 Mailman/Commands/cmd_set.py:191
2818#: Mailman/Commands/cmd_set.py:194 Mailman/Commands/cmd_set.py:198
2819#: Mailman/Commands/cmd_set.py:202
2820msgid "off"
2821msgstr ""
2822
2823#: Mailman/Commands/cmd_set.py:153 Mailman/Commands/cmd_set.py:191
2824#: Mailman/Commands/cmd_set.py:194 Mailman/Commands/cmd_set.py:198
2825#: Mailman/Commands/cmd_set.py:202
2826msgid "on"
2827msgstr ""
2828
2829#: Mailman/Commands/cmd_set.py:154
2830msgid "    ack %(onoff)s"
2831msgstr ""
2832
2833#: Mailman/Commands/cmd_set.py:160
2834msgid "    digest plain"
2835msgstr ""
2836
2837#: Mailman/Commands/cmd_set.py:162
2838msgid "    digest mime"
2839msgstr ""
2840
2841#: Mailman/Commands/cmd_set.py:164
2842msgid "    digest off"
2843msgstr ""
2844
2845#: Mailman/Commands/cmd_set.py:169
2846msgid "delivery on"
2847msgstr ""
2848
2849#: Mailman/Commands/cmd_set.py:171 Mailman/Commands/cmd_set.py:174
2850#: Mailman/Commands/cmd_set.py:177 Mailman/Commands/cmd_set.py:181
2851msgid "delivery off"
2852msgstr ""
2853
2854#: Mailman/Commands/cmd_set.py:172
2855msgid "by you"
2856msgstr ""
2857
2858#: Mailman/Commands/cmd_set.py:175
2859msgid "by the admin"
2860msgstr ""
2861
2862#: Mailman/Commands/cmd_set.py:178
2863msgid "due to bounces"
2864msgstr ""
2865
2866#: Mailman/Commands/cmd_set.py:186
2867msgid "    %(status)s (%(how)s on %(date)s)"
2868msgstr ""
2869
2870#: Mailman/Commands/cmd_set.py:192
2871msgid "    myposts %(onoff)s"
2872msgstr ""
2873
2874#: Mailman/Commands/cmd_set.py:195
2875msgid "    hide %(onoff)s"
2876msgstr ""
2877
2878#: Mailman/Commands/cmd_set.py:199
2879msgid "    duplicates %(onoff)s"
2880msgstr ""
2881
2882#: Mailman/Commands/cmd_set.py:203
2883msgid "    reminders %(onoff)s"
2884msgstr ""
2885
2886#: Mailman/Commands/cmd_set.py:224
2887msgid "You did not give the correct password"
2888msgstr ""
2889
2890#: Mailman/Commands/cmd_set.py:236 Mailman/Commands/cmd_set.py:283
2891msgid "Bad argument: %(arg)s"
2892msgstr ""
2893
2894#: Mailman/Commands/cmd_set.py:241 Mailman/Commands/cmd_set.py:261
2895msgid "Not authenticated"
2896msgstr ""
2897
2898#: Mailman/Commands/cmd_set.py:254
2899msgid "ack option set"
2900msgstr ""
2901
2902#: Mailman/Commands/cmd_set.py:286
2903msgid "digest option set"
2904msgstr ""
2905
2906#: Mailman/Commands/cmd_set.py:301
2907msgid "delivery enabled"
2908msgstr ""
2909
2910#: Mailman/Commands/cmd_set.py:304
2911msgid "delivery disabled by user"
2912msgstr ""
2913
2914#: Mailman/Commands/cmd_set.py:316
2915msgid "myposts option set"
2916msgstr ""
2917
2918#: Mailman/Commands/cmd_set.py:327
2919msgid "hide option set"
2920msgstr ""
2921
2922#: Mailman/Commands/cmd_set.py:339
2923msgid "duplicates option set"
2924msgstr ""
2925
2926#: Mailman/Commands/cmd_set.py:351
2927msgid "reminder option set"
2928msgstr ""
2929
2930#: Mailman/Commands/cmd_stop.py:17
2931msgid "stop is synonymous with the end command.\n"
2932msgstr ""
2933
2934#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:17
2935msgid ""
2936"\n"
2937"    subscribe [password] [digest|nodigest] [address=<address>]\n"
2938"        Subscribe to this mailing list.  Your password must be given to\n"
2939"        unsubscribe or change your options, but if you omit the password, "
2940"one\n"
2941"        will be generated for you.  You may be periodically reminded of "
2942"your\n"
2943"        password.\n"
2944"\n"
2945"        The next argument may be either: `nodigest' or `digest' (no "
2946"quotes!).\n"
2947"        If you wish to subscribe an address other than the address you sent\n"
2948"        this request from, you may specify `address=<address>' (no brackets\n"
2949"        around the email address, and no quotes!)\n"
2950msgstr ""
2951
2952#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:62
2953msgid "Bad digest specifier: %(arg)s"
2954msgstr ""
2955
2956#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:84
2957msgid "No valid address found to subscribe"
2958msgstr ""
2959
2960#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:105
2961msgid ""
2962"The email address you supplied is banned from this mailing list.\n"
2963"If you think this restriction is erroneous, please contact the list\n"
2964"owners at %(listowner)s."
2965msgstr ""
2966
2967#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:111
2968msgid ""
2969"Mailman won't accept the given email address as a valid address.\n"
2970"(E.g. it must have an @ in it.)"
2971msgstr ""
2972
2973#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:116
2974msgid ""
2975"Your subscription is not allowed because\n"
2976"the email address you gave is insecure."
2977msgstr ""
2978
2979#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:121
2980msgid "You are already subscribed!"
2981msgstr ""
2982
2983#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:125
2984msgid "No one can subscribe to the digest of this list!"
2985msgstr ""
2986
2987#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:128
2988msgid "This list only supports digest subscriptions!"
2989msgstr ""
2990
2991#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:134
2992msgid ""
2993"Your subscription request has been forwarded to the list administrator\n"
2994"at %(listowner)s for review."
2995msgstr ""
2996
2997#: Mailman/Commands/cmd_subscribe.py:139
2998msgid "Subscription request succeeded."
2999msgstr ""
3000
3001#: Mailman/Commands/cmd_unsubscribe.py:17
3002msgid ""
3003"\n"
3004"    unsubscribe [password] [address=<address>]\n"
3005"        Unsubscribe from the mailing list.  If given, your password must "
3006"match\n"
3007"        your current password.  If omitted, a confirmation email will be "
3008"sent\n"
3009"        to the unsubscribing address. If you wish to unsubscribe an address\n"
3010"        other than the address you sent this request from, you may specify\n"
3011"        `address=<address>' (no brackets around the email address, and no\n"
3012"        quotes!)\n"
3013msgstr ""
3014
3015#: Mailman/Commands/cmd_unsubscribe.py:62
3016msgid "%(address)s is not a member of the %(listname)s mailing list"
3017msgstr ""
3018
3019#: Mailman/Commands/cmd_unsubscribe.py:69
3020msgid ""
3021"Your unsubscription request has been forwarded to the list administrator "
3022"for\n"
3023"approval."
3024msgstr ""
3025
3026#: Mailman/Commands/cmd_unsubscribe.py:84
3027msgid "You gave the wrong password"
3028msgstr ""
3029
3030#: Mailman/Commands/cmd_unsubscribe.py:87
3031msgid "Unsubscription request succeeded."
3032msgstr ""
3033
3034#: Mailman/Commands/cmd_who.py:27
3035msgid ""
3036"\n"
3037"    who\n"
3038"        See the non-hidden members of this mailing list.\n"
3039"    who password\n"
3040"        See everyone who is on this mailing list. The password is the\n"
3041"        list's admin or moderator password.\n"
3042msgstr ""
3043
3044#: Mailman/Commands/cmd_who.py:35
3045msgid ""
3046"\n"
3047"    who password [address=<address>]\n"
3048"        See the non-hidden members of this mailing list.  The roster is\n"
3049"        limited to list members only, and you must supply your membership\n"
3050"        password to retrieve it.  If you're posting from an address other\n"
3051"        than your membership address, specify your membership address with\n"
3052"        `address=<address>' (no brackets around the email address, and no\n"
3053"        quotes!). If you provide the list's admin or moderator password,\n"
3054"        hidden members will be included.\n"
3055msgstr ""
3056
3057#: Mailman/Commands/cmd_who.py:46
3058msgid ""
3059"\n"
3060"    who password\n"
3061"        See everyone who is on this mailing list.  The roster is limited to\n"
3062"        list administrators and moderators only; you must supply the list\n"
3063"        admin or moderator password to retrieve the roster.\n"
3064msgstr ""
3065
3066#: Mailman/Commands/cmd_who.py:128
3067msgid "You are not allowed to retrieve the list membership."
3068msgstr ""
3069
3070#: Mailman/Commands/cmd_who.py:134
3071msgid "This list has no members."
3072msgstr ""
3073
3074#: Mailman/Commands/cmd_who.py:148
3075msgid "Non-digest (regular) members:"
3076msgstr ""
3077
3078#: Mailman/Commands/cmd_who.py:151
3079msgid "Digest members:"
3080msgstr ""
3081
3082#: Mailman/Defaults.py:1341
3083msgid "Arabic"
3084msgstr ""
3085
3086#: Mailman/Defaults.py:1342
3087msgid "Catalan"
3088msgstr ""
3089
3090#: Mailman/Defaults.py:1343
3091msgid "Czech"
3092msgstr ""
3093
3094#: Mailman/Defaults.py:1344
3095msgid "Danish"
3096msgstr ""
3097
3098#: Mailman/Defaults.py:1345
3099msgid "German"
3100msgstr ""
3101
3102#: Mailman/Defaults.py:1346
3103msgid "English (USA)"
3104msgstr ""
3105
3106#: Mailman/Defaults.py:1347
3107msgid "Spanish (Spain)"
3108msgstr ""
3109
3110#: Mailman/Defaults.py:1348
3111msgid "Estonian"
3112msgstr ""
3113
3114#: Mailman/Defaults.py:1349
3115msgid "Euskara"
3116msgstr ""
3117
3118#: Mailman/Defaults.py:1350
3119msgid "Finnish"
3120msgstr ""
3121
3122#: Mailman/Defaults.py:1351
3123msgid "French"
3124msgstr ""
3125
3126#: Mailman/Defaults.py:1352
3127msgid "Hebrew"
3128msgstr ""
3129
3130#: Mailman/Defaults.py:1353
3131msgid "Croatian"
3132msgstr ""
3133
3134#: Mailman/Defaults.py:1354
3135msgid "Hungarian"
3136msgstr ""
3137
3138#: Mailman/Defaults.py:1355
3139msgid "Interlingua"
3140msgstr ""
3141
3142#: Mailman/Defaults.py:1356
3143msgid "Italian"
3144msgstr ""
3145
3146#: Mailman/Defaults.py:1357
3147msgid "Japanese"
3148msgstr ""
3149
3150#: Mailman/Defaults.py:1358
3151msgid "Korean"
3152msgstr ""
3153
3154#: Mailman/Defaults.py:1359
3155msgid "Lithuanian"
3156msgstr ""
3157
3158#: Mailman/Defaults.py:1360
3159msgid "Dutch"
3160msgstr ""
3161
3162#: Mailman/Defaults.py:1361
3163msgid "Norwegian"
3164msgstr ""
3165
3166#: Mailman/Defaults.py:1362
3167msgid "Polish"
3168msgstr ""
3169
3170#: Mailman/Defaults.py:1363
3171msgid "Portuguese"
3172msgstr ""
3173
3174#: Mailman/Defaults.py:1364
3175msgid "Portuguese (Brazil)"
3176msgstr ""
3177
3178#: Mailman/Defaults.py:1365
3179msgid "Romanian"
3180msgstr ""
3181
3182#: Mailman/Defaults.py:1366
3183msgid "Russian"
3184msgstr ""
3185
3186#: Mailman/Defaults.py:1367
3187msgid "Slovak"
3188msgstr ""
3189
3190#: Mailman/Defaults.py:1368
3191msgid "Slovenian"
3192msgstr ""
3193
3194#: Mailman/Defaults.py:1369
3195msgid "Serbian"
3196msgstr ""
3197
3198#: Mailman/Defaults.py:1370
3199msgid "Swedish"
3200msgstr ""
3201
3202#: Mailman/Defaults.py:1371
3203msgid "Turkish"
3204msgstr ""
3205
3206#: Mailman/Defaults.py:1372
3207msgid "Ukrainian"
3208msgstr ""
3209
3210#: Mailman/Defaults.py:1373
3211msgid "Vietnamese"
3212msgstr ""
3213
3214#: Mailman/Defaults.py:1374
3215msgid "Chinese (China)"
3216msgstr ""
3217
3218#: Mailman/Defaults.py:1375
3219msgid "Chinese (Taiwan)"
3220msgstr ""
3221
3222#: Mailman/Deliverer.py:51
3223msgid ""
3224"Note: Since this is a list of mailing lists, administrative\n"
3225"notices like the password reminder will be sent to\n"
3226"your membership administrative address, %(addr)s."
3227msgstr ""
3228
3229#: Mailman/Deliverer.py:71
3230msgid " (Digest mode)"
3231msgstr ""
3232
3233#: Mailman/Deliverer.py:77
3234msgid "Welcome to the \"%(realname)s\" mailing list%(digmode)s"
3235msgstr ""
3236
3237#: Mailman/Deliverer.py:86
3238msgid "You have been unsubscribed from the %(realname)s mailing list"
3239msgstr ""
3240
3241#: Mailman/Deliverer.py:113
3242msgid "%(listfullname)s mailing list reminder"
3243msgstr ""
3244
3245#: Mailman/Deliverer.py:165 Mailman/Deliverer.py:184
3246msgid "Hostile subscription attempt detected"
3247msgstr ""
3248
3249#: Mailman/Deliverer.py:166
3250msgid ""
3251"%(address)s was invited to a different mailing\n"
3252"list, but in a deliberate malicious attempt they tried to confirm the\n"
3253"invitation to your list.  We just thought you'd like to know.  No further\n"
3254"action by you is required."
3255msgstr ""
3256
3257#: Mailman/Deliverer.py:185
3258msgid ""
3259"You invited %(address)s to your list, but in a\n"
3260"deliberate malicious attempt, they tried to confirm the invitation to a\n"
3261"different list.  We just thought you'd like to know.  No further action by "
3262"you\n"
3263"is required."
3264msgstr ""
3265
3266#: Mailman/Deliverer.py:218
3267msgid "%(listname)s mailing list probe message"
3268msgstr ""
3269
3270#: Mailman/Errors.py:114
3271msgid "For some unknown reason"
3272msgstr ""
3273
3274#: Mailman/Errors.py:120 Mailman/Errors.py:143
3275msgid "Your message was rejected"
3276msgstr ""
3277
3278#: Mailman/Gui/Archive.py:25
3279msgid "Archiving Options"
3280msgstr ""
3281
3282#: Mailman/Gui/Archive.py:31
3283msgid "List traffic archival policies."
3284msgstr ""
3285
3286#: Mailman/Gui/Archive.py:34
3287msgid "Archive messages?"
3288msgstr ""
3289
3290#: Mailman/Gui/Archive.py:36
3291msgid "private"
3292msgstr ""
3293
3294#: Mailman/Gui/Archive.py:36
3295msgid "public"
3296msgstr ""
3297
3298#: Mailman/Gui/Archive.py:37
3299msgid "Is archive file source for public or private archival?"
3300msgstr ""
3301
3302#: Mailman/Gui/Archive.py:40 Mailman/Gui/Digest.py:78
3303msgid "Monthly"
3304msgstr ""
3305
3306#: Mailman/Gui/Archive.py:40 Mailman/Gui/Digest.py:78
3307msgid "Quarterly"
3308msgstr ""
3309
3310#: Mailman/Gui/Archive.py:40 Mailman/Gui/Digest.py:78
3311msgid "Yearly"
3312msgstr ""
3313
3314#: Mailman/Gui/Archive.py:41 Mailman/Gui/Digest.py:79
3315msgid "Daily"
3316msgstr ""
3317
3318#: Mailman/Gui/Archive.py:41 Mailman/Gui/Digest.py:79
3319msgid "Weekly"
3320msgstr ""
3321
3322#: Mailman/Gui/Archive.py:43
3323msgid "How often should a new archive volume be started?"
3324msgstr ""
3325
3326#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:31
3327msgid "Auto-responder"
3328msgstr ""
3329
3330#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:39
3331msgid ""
3332"Auto-responder characteristics.<p>\n"
3333"\n"
3334"In the text fields below, string interpolation is performed with\n"
3335"the following key/value substitutions:\n"
3336"<p><ul>\n"
3337"    <li><b>listname</b> - <em>gets the name of the mailing list</em>\n"
3338"    <li><b>listurl</b> - <em>gets the list's listinfo URL</em>\n"
3339"    <li><b>requestemail</b> - <em>gets the list's -request address</em>\n"
3340"    <li><b>owneremail</b> - <em>gets the list's -owner address</em>\n"
3341"</ul>\n"
3342"\n"
3343"<p>For each text field, you can either enter the text directly into the "
3344"text\n"
3345"box, or you can specify a file on your local system to upload as the text."
3346msgstr ""
3347
3348#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:55
3349msgid ""
3350"Should Mailman send an auto-response to mailing list\n"
3351"             posters?"
3352msgstr ""
3353
3354#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:60
3355msgid "Auto-response text to send to mailing list posters."
3356msgstr ""
3357
3358#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:63
3359msgid ""
3360"Should Mailman send an auto-response to emails sent to the\n"
3361"             -owner address?"
3362msgstr ""
3363
3364#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:68
3365msgid "Auto-response text to send to -owner emails."
3366msgstr ""
3367
3368#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:71
3369msgid "Yes, w/discard"
3370msgstr ""
3371
3372#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:71
3373msgid "Yes, w/forward"
3374msgstr ""
3375
3376#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:72
3377msgid ""
3378"Should Mailman send an auto-response to emails sent to the\n"
3379"             -request address?  If you choose yes, decide whether you want\n"
3380"             Mailman to discard the original email, or forward it on to the\n"
3381"             system as a normal mail command."
3382msgstr ""
3383
3384#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:79
3385msgid "Auto-response text to send to -request emails."
3386msgstr ""
3387
3388#: Mailman/Gui/Autoresponse.py:82
3389msgid ""
3390"Number of days between auto-responses to either the mailing\n"
3391"             list or -request/-owner address from the same poster.  Set to\n"
3392"             zero (or negative) for no grace period (i.e. auto-respond to\n"
3393"             every message)."
3394msgstr ""
3395
3396#: Mailman/Gui/Bounce.py:26
3397msgid "Bounce processing"
3398msgstr ""
3399
3400#: Mailman/Gui/Bounce.py:32
3401msgid ""
3402"These policies control the automatic bounce processing system\n"
3403"            in Mailman.  Here's an overview of how it works.\n"
3404"\n"
3405"            <p>When a bounce is received, Mailman tries to extract two "
3406"pieces\n"
3407"            of information from the message: the address of the member the\n"
3408"            message was intended for, and the severity of the problem "
3409"causing\n"
3410"            the bounce.  The severity can be either <em>hard</em> or\n"
3411"            <em>soft</em> meaning either a fatal error occurred, or a\n"
3412"            transient error occurred.  When in doubt, a hard severity is "
3413"used.\n"
3414"\n"
3415"            <p>If no member address can be extracted from the bounce, then "
3416"the\n"
3417"            bounce is usually discarded.  Otherwise, each member is assigned "
3418"a\n"
3419"            <em>bounce score</em> and every time we encounter a bounce from\n"
3420"            this member we increment the score.  Hard bounces increment by "
3421"1\n"
3422"            while soft bounces increment by 0.5.  We only increment the "
3423"bounce\n"
3424"            score once per day, so even if we receive ten hard bounces from "
3425"a\n"
3426"            member per day, their score will increase by only 1 for that "
3427"day.\n"
3428"\n"
3429"            <p>When a member's bounce score is greater than the\n"
3430"            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_score_threshold\">bounce score\n"
3431"            threshold</a>, the subscription is disabled.  Once disabled, "
3432"the\n"
3433"            member will not receive any postings from the list until their\n"
3434"            membership is explicitly re-enabled (either by the list\n"
3435"            administrator or the user).  However, they will receive "
3436"occasional\n"
3437"            reminders that their membership has been disabled, and these\n"
3438"            reminders will include information about how to re-enable their\n"
3439"            membership.\n"
3440"\n"
3441"            <p>You can control both the\n"
3442"            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_you_are_disabled_warnings"
3443"\">number\n"
3444"            of reminders</a> the member will receive and the\n"
3445"            <a href=\"?VARHELP=bounce/"
3446"bounce_you_are_disabled_warnings_interval\"\n"
3447"            >frequency</a> with which these reminders are sent.\n"
3448"\n"
3449"            <p>There is one other important configuration variable; after a\n"
3450"            certain period of time -- during which no bounces from the "
3451"member\n"
3452"            are received -- the bounce information is\n"
3453"            <a href=\"?VARHELP=bounce/bounce_info_stale_after\">considered\n"
3454"            stale</a> and discarded.  Thus by adjusting this value, and the\n"
3455"            score threshold, you can control how quickly bouncing members "
3456"are\n"
3457"            disabled.  You should tune both of these to the frequency and\n"
3458"            traffic volume of your list."
3459msgstr ""
3460
3461#: Mailman/Gui/Bounce.py:75
3462msgid "Bounce detection sensitivity"
3463msgstr ""
3464
3465#: Mailman/Gui/Bounce.py:78
3466msgid "Should Mailman perform automatic bounce processing?"
3467msgstr ""
3468
3469#: Mailman/Gui/Bounce.py:79
3470msgid ""
3471"By setting this value to <em>No</em>, you disable all\n"
3472"             automatic bounce processing for this list, however bounce\n"
3473"             messages will still be discarded so that the list "
3474"administrator\n"
3475"             isn't inundated with them."
3476msgstr ""
3477
3478#: Mailman/Gui/Bounce.py:85
3479msgid ""
3480"The maximum member bounce score before the member's\n"
3481"             subscription is disabled.  This value can be a floating point\n"
3482"             number."
3483msgstr ""
3484
3485#: Mailman/Gui/Bounce.py:88
3486msgid ""
3487"Each subscriber is assigned a bounce score, as a floating\n"
3488"             point number.  Whenever Mailman receives a bounce from a list\n"
3489"             member, that member's score is incremented.  Hard bounces "
3490"(fatal\n"
3491"             errors) increase the score by 1, while soft bounces (temporary\n"
3492"             errors) increase the score by 0.5.  Only one bounce per day\n"
3493"             counts against a member's score, so even if 10 bounces are\n"
3494"             received for a member on the same day, their score will "
3495"increase\n"
3496"             by just 1.\n"
3497"\n"
3498"             This variable describes the upper limit for a member's bounce\n"
3499"             score, above which they are automatically disabled, but not\n"
3500"             removed from the mailing list."
3501msgstr ""
3502
3503#: Mailman/Gui/Bounce.py:102
3504msgid ""
3505"The number of days after which a member's bounce information\n"
3506"             is discarded, if no new bounces have been received in the\n"
3507"             interim.  This value must be an integer."
3508msgstr ""
3509
3510#: Mailman/Gui/Bounce.py:107
3511msgid ""
3512"How many <em>Your Membership Is Disabled</em> warnings a\n"
3513"             disabled member should get before their address is removed "
3514"from\n"
3515"             the mailing list.  Set to 0 to immediately remove an address "
3516"from\n"
3517"             the list once their bounce score exceeds the threshold.  This\n"
3518"             value must be an integer."
3519msgstr ""
3520
3521#: Mailman/Gui/Bounce.py:114
3522msgid ""
3523"The number of days between sending the <em>Your Membership\n"
3524"             Is Disabled</em> warnings.  This value must be an integer."
3525msgstr ""
3526
3527#: Mailman/Gui/Bounce.py:117 Mailman/Gui/General.py:265
3528msgid "Notifications"
3529msgstr ""
3530
3531#: Mailman/Gui/Bounce.py:121
3532msgid ""
3533"Should Mailman send you, the list owner, any bounce messages\n"
3534"             that failed to be detected by the bounce processor?  <em>Yes</"
3535"em>\n"
3536"             is recommended."
3537msgstr ""
3538
3539#: Mailman/Gui/Bounce.py:124
3540msgid ""
3541"While Mailman's bounce detector is fairly robust, it's\n"
3542"             impossible to detect every bounce format in the world.  You\n"
3543"             should keep this variable set to <em>Yes</em> for two reasons: "
3544"1)\n"
3545"             If this really is a permanent bounce from one of your members,\n"
3546"             you should probably manually remove them from your list, and "
3547"2)\n"
3548"             you might want to send the message on to the Mailman "
3549"developers\n"
3550"             so that this new format can be added to its known set.\n"
3551"\n"
3552"             <p>If you really can't be bothered, then set this variable to\n"
3553"             <em>No</em> and all non-detected bounces will be discarded\n"
3554"             without further processing.\n"
3555"\n"
3556"             <p><b>Note:</b> This setting will also affect all messages "
3557"sent\n"
3558"             to your list's -admin address.  This address is deprecated and\n"
3559"             should never be used, but some people may still send mail to "
3560"this\n"
3561"             address.  If this happens, and this variable is set to\n"
3562"             <em>No</em> those messages too will get discarded.  You may "
3563"want\n"
3564"             to set up an\n"
3565"             <a href=\"?VARHELP=autoreply/autoresponse_admin_text"
3566"\">autoresponse\n"
3567"             message</a> for email to the -owner and -admin address."
3568msgstr ""
3569
3570#: Mailman/Gui/Bounce.py:147
3571msgid ""
3572"Should Mailman notify you, the list owner, when bounces\n"
3573"             cause a member's subscription to be disabled?"
3574msgstr ""
3575
3576#: Mailman/Gui/Bounce.py:149
3577msgid ""
3578"By setting this value to <em>No</em>, you turn off\n"
3579"             notification messages that are normally sent to the list "
3580"owners\n"
3581"             when a member's delivery is disabled due to excessive bounces.\n"
3582"             An attempt to notify the member will always be made."
3583msgstr ""
3584
3585#: Mailman/Gui/Bounce.py:156
3586msgid ""
3587"Should Mailman notify you, the list owner, when bounces\n"
3588"             cause a member to be unsubscribed?"
3589msgstr ""
3590
3591#: Mailman/Gui/Bounce.py:158
3592msgid ""
3593"By setting this value to <em>No</em>, you turn off\n"
3594"             notification messages that are normally sent to the list "
3595"owners\n"
3596"             when a member is unsubscribed due to excessive bounces.  An\n"
3597"             attempt to notify the member will always be made."
3598msgstr ""
3599
3600#: Mailman/Gui/Bounce.py:185
3601msgid ""
3602"Bad value for <a href=\"?VARHELP=bounce/%(property)s\"\n"
3603"                >%(property)s</a>: %(val)s"
3604msgstr ""
3605
3606#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:30
3607msgid "Content&nbsp;filtering"
3608msgstr ""
3609
3610#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:37
3611msgid "Forward to List Owner"
3612msgstr ""
3613
3614#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:39
3615msgid "Preserve"
3616msgstr ""
3617
3618#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:42
3619msgid ""
3620"Policies concerning the content of list traffic.\n"
3621"\n"
3622"            <p>Content filtering works like this: when a message is\n"
3623"            received by the list and you have enabled content filtering, "
3624"the\n"
3625"            individual attachments are first compared to the\n"
3626"            <a href=\"?VARHELP=contentfilter/filter_mime_types\">filter\n"
3627"            types</a>.  If the attachment type matches an entry in the "
3628"filter\n"
3629"            types, it is discarded.\n"
3630"\n"
3631"            <p>Then, if there are <a\n"
3632"            href=\"?VARHELP=contentfilter/pass_mime_types\">pass types</a>\n"
3633"            defined, any attachment type that does <em>not</em> match a\n"
3634"            pass type is also discarded.  If there are no pass types "
3635"defined,\n"
3636"            this check is skipped.\n"
3637"\n"
3638"            <p>After this initial filtering, any <tt>multipart</tt>\n"
3639"            attachments that are empty are removed.  If the outer message "
3640"is\n"
3641"            left empty after this filtering, then the whole message is\n"
3642"            discarded.\n"
3643"\n"
3644"            <p> Then, each <tt>multipart/alternative</tt> section will\n"
3645"            be replaced by just the first alternative that is non-empty "
3646"after\n"
3647"            filtering if\n"
3648"            <a href=\"?VARHELP=contentfilter/collapse_alternatives\"\n"
3649"            >collapse_alternatives</a> is enabled.\n"
3650"\n"
3651"            <p>Finally, any <tt>text/html</tt> parts that are left in the\n"
3652"            message may be converted to <tt>text/plain</tt> if\n"
3653"            <a href=\"?VARHELP=contentfilter/convert_html_to_plaintext\"\n"
3654"            >convert_html_to_plaintext</a> is enabled and the site is\n"
3655"            configured to allow these conversions."
3656msgstr ""
3657
3658#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:75
3659msgid ""
3660"Should Mailman filter the content of list traffic according\n"
3661"             to the settings below?"
3662msgstr ""
3663
3664#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:79
3665msgid ""
3666"Remove message attachments that have a matching content\n"
3667"             type."
3668msgstr ""
3669
3670#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:82
3671msgid ""
3672"Use this option to remove each message attachment that\n"
3673"             matches one of these content types.  Each line should contain "
3674"a\n"
3675"             string naming a MIME <tt>type/subtype</tt>,\n"
3676"             e.g. <tt>image/gif</tt>.  Leave off the subtype to remove all\n"
3677"             parts with a matching major content type, e.g. <tt>image</tt>.\n"
3678"\n"
3679"             <p>Blank lines are ignored.\n"
3680"\n"
3681"             <p>See also <a href=\"?VARHELP=contentfilter/pass_mime_types\"\n"
3682"             >pass_mime_types</a> for a content type whitelist."
3683msgstr ""
3684
3685#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:94
3686msgid ""
3687"Remove message attachments that don't have a matching\n"
3688"             content type.  Leave this field blank to skip this filter\n"
3689"             test."
3690msgstr ""
3691
3692#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:98
3693msgid ""
3694"Use this option to remove each message attachment that does\n"
3695"             not have a matching content type.  Requirements and formats "
3696"are\n"
3697"             exactly like <a href=\"?VARHELP=contentfilter/filter_mime_types"
3698"\"\n"
3699"             >filter_mime_types</a>.\n"
3700"\n"
3701"             <p><b>Note:</b> if you add entries to this list but don't add\n"
3702"             <tt>multipart</tt> to this list, any messages with attachments\n"
3703"             will be rejected by the pass filter."
3704msgstr ""
3705
3706#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:108
3707msgid ""
3708"Remove message attachments that have a matching filename\n"
3709"             extension."
3710msgstr ""
3711
3712#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:112
3713msgid ""
3714"Remove message attachments that don't have a matching\n"
3715"             filename extension.  Leave this field blank to skip this "
3716"filter\n"
3717"             test."
3718msgstr ""
3719
3720#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:117
3721msgid ""
3722"Should Mailman collapse multipart/alternative to its\n"
3723"             first part content?"
3724msgstr ""
3725
3726#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:121
3727msgid ""
3728"Should Mailman convert <tt>text/html</tt> parts to plain\n"
3729"             text?  This conversion happens after MIME attachments have "
3730"been\n"
3731"             stripped."
3732msgstr ""
3733
3734#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:127
3735msgid ""
3736"Action to take when a message matches the content filtering\n"
3737"             rules."
3738msgstr ""
3739
3740#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:130
3741msgid ""
3742"One of these actions is taken when the message matches one of\n"
3743"             the content filtering rules, meaning, the top-level\n"
3744"             content type matches one of the <a\n"
3745"             href=\"?VARHELP=contentfilter/filter_mime_types\"\n"
3746"             >filter_mime_types</a>, or the top-level content type does\n"
3747"             <strong>not</strong> match one of the\n"
3748"             <a href=\"?VARHELP=contentfilter/pass_mime_types\"\n"
3749"             >pass_mime_types</a>, or if after filtering the subparts of "
3750"the\n"
3751"             message, the message ends up empty.\n"
3752"\n"
3753"             <p>Note this action is not taken if after filtering the "
3754"message\n"
3755"             still contains content.  In that case the message is always\n"
3756"             forwarded on to the list membership.\n"
3757"\n"
3758"             <p>When messages are discarded, a log entry is written\n"
3759"             containing the Message-ID of the discarded message.  When\n"
3760"             messages are rejected or forwarded to the list owner, a reason\n"
3761"             for the rejection is included in the bounce message to the\n"
3762"             original author.  When messages are preserved, they are saved "
3763"in\n"
3764"             a special queue directory on disk for the site administrator "
3765"to\n"
3766"             view (and possibly rescue) but otherwise discarded.  This last\n"
3767"             option is only available if enabled by the site\n"
3768"             administrator."
3769msgstr ""
3770
3771#: Mailman/Gui/ContentFilter.py:171
3772msgid "Bad MIME type ignored: %(spectype)s"
3773msgstr ""
3774
3775#: Mailman/Gui/Digest.py:36
3776msgid "Digest options"
3777msgstr ""
3778
3779#: Mailman/Gui/Digest.py:44
3780msgid "Batched-delivery digest characteristics."
3781msgstr ""
3782
3783#: Mailman/Gui/Digest.py:47
3784msgid "Can list members choose to receive list traffic bunched in digests?"
3785msgstr ""
3786
3787#: Mailman/Gui/Digest.py:51
3788msgid "Digest"
3789msgstr ""
3790
3791#: Mailman/Gui/Digest.py:51
3792msgid "Regular"
3793msgstr ""
3794
3795#: Mailman/Gui/Digest.py:52
3796msgid "Which delivery mode is the default for new users?"
3797msgstr ""
3798
3799#: Mailman/Gui/Digest.py:55
3800msgid "MIME"
3801msgstr ""
3802
3803#: Mailman/Gui/Digest.py:55
3804msgid "Plain"
3805msgstr ""
3806
3807#: Mailman/Gui/Digest.py:56
3808msgid "When receiving digests, which format is default?"
3809msgstr ""
3810
3811#: Mailman/Gui/Digest.py:59
3812msgid "How big in Kb should a digest be before it gets sent out?"
3813msgstr ""
3814
3815#: Mailman/Gui/Digest.py:63
3816msgid ""
3817"Should a digest be dispatched daily when the size threshold isn't reached?"
3818msgstr ""
3819
3820#: Mailman/Gui/Digest.py:67
3821msgid "Header added to every digest"
3822msgstr ""
3823
3824#: Mailman/Gui/Digest.py:68
3825msgid ""
3826"Text attached (as an initial message, before the table of contents) to the "
3827"top of digests. "
3828msgstr ""
3829
3830#: Mailman/Gui/Digest.py:73
3831msgid "Footer added to every digest"
3832msgstr ""
3833
3834#: Mailman/Gui/Digest.py:74
3835msgid "Text attached (as a final message) to the bottom of digests. "
3836msgstr ""
3837
3838#: Mailman/Gui/Digest.py:80
3839msgid "How often should a new digest volume be started?"
3840msgstr ""
3841
3842#: Mailman/Gui/Digest.py:81
3843msgid ""
3844"When a new digest volume is started, the volume number is\n"
3845"             incremented and the issue number is reset to 1."
3846msgstr ""
3847
3848#: Mailman/Gui/Digest.py:85
3849msgid "Should Mailman start a new digest volume?"
3850msgstr ""
3851
3852#: Mailman/Gui/Digest.py:86
3853msgid ""
3854"Setting this option instructs Mailman to start a new volume\n"
3855"             with the next digest sent out."
3856msgstr ""
3857
3858#: Mailman/Gui/Digest.py:90
3859msgid ""
3860"Should Mailman send the next digest right now, if it is not\n"
3861"             empty?"
3862msgstr ""
3863
3864#: Mailman/Gui/Digest.py:145
3865msgid ""
3866"The next digest will be sent as volume\n"
3867"            %(volume)s, number %(number)s"
3868msgstr ""
3869
3870#: Mailman/Gui/Digest.py:150
3871msgid "A digest has been sent."
3872msgstr ""
3873
3874#: Mailman/Gui/Digest.py:152
3875msgid "There was no digest to send."
3876msgstr ""
3877
3878#: Mailman/Gui/GUIBase.py:156
3879msgid "Invalid value for variable: %(property)s"
3880msgstr ""
3881
3882#: Mailman/Gui/GUIBase.py:160
3883msgid "Bad email address for option %(property)s: %(val)s"
3884msgstr ""
3885
3886#: Mailman/Gui/GUIBase.py:186
3887msgid ""
3888"The following illegal substitution variables were\n"
3889"                found in the <code>%(property)s</code> string:\n"
3890"                <code>%(bad)s</code>\n"
3891"                <p>Your list may not operate properly until you correct "
3892"this\n"
3893"                problem."
3894msgstr ""
3895
3896#: Mailman/Gui/GUIBase.py:200
3897msgid ""
3898"Your <code>%(property)s</code> string appeared to\n"
3899"                    have some correctable problems in its new value.\n"
3900"                    The fixed value will be used instead.  Please\n"
3901"                    double check that this is what you intended.\n"
3902"                    "
3903msgstr ""
3904
3905#: Mailman/Gui/General.py:36
3906msgid "General Options"
3907msgstr ""
3908
3909#: Mailman/Gui/General.py:50
3910msgid "Conceal the member's address"
3911msgstr ""
3912
3913#: Mailman/Gui/General.py:51
3914msgid "Acknowledge the member's posting"
3915msgstr ""
3916
3917#: Mailman/Gui/General.py:52
3918msgid "Do not send a copy of a member's own post"
3919msgstr ""
3920
3921#: Mailman/Gui/General.py:54
3922msgid "Filter out duplicate messages to list members (if possible)"
3923msgstr ""
3924
3925#: Mailman/Gui/General.py:61
3926msgid ""
3927"Fundamental list characteristics, including descriptive\n"
3928"            info and basic behaviors."
3929msgstr ""
3930
3931#: Mailman/Gui/General.py:64
3932msgid "General list personality"
3933msgstr ""
3934
3935#: Mailman/Gui/General.py:67
3936msgid "The public name of this list (make case-changes only)."
3937msgstr ""
3938
3939#: Mailman/Gui/General.py:68
3940msgid ""
3941"The capitalization of this name can be changed to make it\n"
3942"             presentable in polite company as a proper noun, or to make an\n"
3943"             acronym part all upper case, etc.  However, the name will be\n"
3944"             advertised as the email address (e.g., in subscribe "
3945"confirmation\n"
3946"             notices), so it should <em>not</em> be otherwise altered.  "
3947"(Email\n"
3948"             addresses are not case sensitive, but they are sensitive to\n"
3949"             almost everything else :-)"
3950msgstr ""
3951
3952#: Mailman/Gui/General.py:77
3953msgid ""
3954"The list administrator email addresses.  Multiple\n"
3955"             administrator addresses, each on separate line is okay."
3956msgstr ""
3957
3958#: Mailman/Gui/General.py:80
3959msgid ""
3960"There are two ownership roles associated with each mailing\n"
3961"             list.  The <em>list administrators</em> are the people who "
3962"have\n"
3963"             ultimate control over all parameters of this mailing list.  "
3964"They\n"
3965"             are able to change any list configuration variable available\n"
3966"             through these administration web pages.\n"
3967"\n"
3968"             <p>The <em>list moderators</em> have more limited permissions;\n"
3969"             they are not able to change any list configuration variable, "
3970"but\n"
3971"             they are allowed to tend to pending administration requests,\n"
3972"             including approving or rejecting held subscription requests, "
3973"and\n"
3974"             disposing of held postings.  Of course, the <em>list\n"
3975"             administrators</em> can also tend to pending requests.\n"
3976"\n"
3977"             <p>In order to split the list ownership duties into\n"
3978"             administrators and moderators, you must\n"
3979"             <a href=\"passwords\">set a separate moderator password</a>,\n"
3980"             and also provide the <a href=\"?VARHELP=general/moderator"
3981"\">email\n"
3982"             addresses of the list moderators</a>.  Note that the field you\n"
3983"             are changing here specifies the list administrators."
3984msgstr ""
3985
3986#: Mailman/Gui/General.py:101
3987msgid ""
3988"The list moderator email addresses.  Multiple\n"
3989"             moderator addresses, each on separate line is okay."
3990msgstr ""
3991
3992#: Mailman/Gui/General.py:104
3993msgid ""
3994"There are two ownership roles associated with each mailing\n"
3995"             list.  The <em>list administrators</em> are the people who "
3996"have\n"
3997"             ultimate control over all parameters of this mailing list.  "
3998"They\n"
3999"             are able to change any list configuration variable available\n"
4000"             through these administration web pages.\n"
4001"\n"
4002"             <p>The <em>list moderators</em> have more limited permissions;\n"
4003"             they are not able to change any list configuration variable, "
4004"but\n"
4005"             they are allowed to tend to pending administration requests,\n"
4006"             including approving or rejecting held subscription requests, "
4007"and\n"
4008"             disposing of held postings.  Of course, the <em>list\n"
4009"             administrators</em> can also tend to pending requests.\n"
4010"\n"
4011"             <p>In order to split the list ownership duties into\n"
4012"             administrators and moderators, you must\n"
4013"             <a href=\"passwords\">set a separate moderator password</a>,\n"
4014"             and also provide the email addresses of the list moderators in\n"
4015"             this section.  Note that the field you are changing here\n"
4016"             specifies the list moderators."
4017msgstr ""
4018
4019#: Mailman/Gui/General.py:125
4020msgid "A terse phrase identifying this list."
4021msgstr ""
4022
4023#: Mailman/Gui/General.py:127
4024msgid ""
4025"This description is used when the mailing list is listed with\n"
4026"                other mailing lists, or in headers, and so forth.  It "
4027"should\n"
4028"                be as succinct as you can get it, while still identifying "
4029"what\n"
4030"                the list is."
4031msgstr ""
4032
4033#: Mailman/Gui/General.py:133
4034msgid ""
4035"An introductory description - a few paragraphs - about the\n"
4036"             list.  It will be included, as html, at the top of the "
4037"listinfo\n"
4038"             page.  Carriage returns will end a paragraph - see the details\n"
4039"             for more info."
4040msgstr ""
4041
4042#: Mailman/Gui/General.py:137
4043msgid ""
4044"The text will be treated as html <em>except</em> that\n"
4045"             newlines will be translated to &lt;br&gt; - so you can use "
4046"links,\n"
4047"             preformatted text, etc, but don't put in carriage returns "
4048"except\n"
4049"             where you mean to separate paragraphs.  And review your changes "
4050"-\n"
4051"             bad html (like some unterminated HTML constructs) can prevent\n"
4052"             display of the entire listinfo page."
4053msgstr ""
4054
4055#: Mailman/Gui/General.py:145
4056msgid "Prefix for subject line of list postings."
4057msgstr ""
4058
4059#: Mailman/Gui/General.py:146
4060msgid ""
4061"This text will be prepended to subject lines of messages\n"
4062"             posted to the list, to distinguish mailing list messages in\n"
4063"             mailbox summaries.  Brevity is premium here, it's ok to "
4064"shorten\n"
4065"             long mailing list names to something more concise, as long as "
4066"it\n"
4067"             still identifies the mailing list.\n"
4068"             You can also add a sequential number by %%d substitution\n"
4069"             directive. eg.; [listname %%d] -> [listname 123]\n"
4070"                            (listname %%05d) -> (listname 00123)\n"
4071"             "
4072msgstr ""
4073
4074#: Mailman/Gui/General.py:157
4075msgid ""
4076"Hide the sender of a message, replacing it with the list\n"
4077"             address (Removes From, Sender and Reply-To fields)"
4078msgstr ""
4079
4080#: Mailman/Gui/General.py:160
4081msgid "<tt>Reply-To:</tt> header munging"
4082msgstr ""
4083
4084#: Mailman/Gui/General.py:163
4085msgid ""
4086"Should any existing <tt>Reply-To:</tt> header found in the\n"
4087"             original message be stripped?  If so, this will be done\n"
4088"             regardless of whether an explict <tt>Reply-To:</tt> header is\n"
4089"             added by Mailman or not."
4090msgstr ""
4091
4092#: Mailman/Gui/General.py:169
4093msgid "Explicit address"
4094msgstr ""
4095
4096#: Mailman/Gui/General.py:169
4097msgid "Poster"
4098msgstr ""
4099
4100#: Mailman/Gui/General.py:169
4101msgid "This list"
4102msgstr ""
4103
4104#: Mailman/Gui/General.py:170
4105msgid ""
4106"Where are replies to list messages directed?\n"
4107"             <tt>Poster</tt> is <em>strongly</em> recommended for most "
4108"mailing\n"
4109"             lists."
4110msgstr ""
4111
4112#: Mailman/Gui/General.py:175
4113msgid ""
4114"This option controls what Mailman does to the\n"
4115"             <tt>Reply-To:</tt> header in messages flowing through this\n"
4116"             mailing list.  When set to <em>Poster</em>, no <tt>Reply-To:</"
4117"tt>\n"
4118"             header is added by Mailman, although if one is present in the\n"
4119"             original message, it is not stripped.  Setting this value to\n"
4120"             either <em>This list</em> or <em>Explicit address</em> causes\n"
4121"             Mailman to insert a specific <tt>Reply-To:</tt> header in all\n"
4122"             messages, overriding the header in the original message if\n"
4123"             necessary (<em>Explicit address</em> inserts the value of <a\n"
4124"             href=\"?VARHELP=general/reply_to_address\">reply_to_address</"
4125"a>).\n"
4126"\n"
4127"             <p>There are many reasons not to introduce or override the\n"
4128"             <tt>Reply-To:</tt> header.  One is that some posters depend on\n"
4129"             their own <tt>Reply-To:</tt> settings to convey their valid\n"
4130"             return address.  Another is that modifying <tt>Reply-To:</tt>\n"
4131"             makes it much more difficult to send private replies.  See <a\n"
4132"             href=\"http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html\">`Reply-"
4133"To'\n"
4134"             Munging Considered Harmful</a> for a general discussion of "
4135"this\n"
4136"             issue.  See <a\n"
4137"             href=\"http://www.metasystema.net/essays/reply-to.mhtml\">Reply-"
4138"To\n"
4139"             Munging Considered Useful</a> for a dissenting opinion.\n"
4140"\n"
4141"             <p>Some mailing lists have restricted posting privileges, with "
4142"a\n"
4143"             parallel list devoted to discussions.  Examples are `patches' "
4144"or\n"
4145"             `checkin' lists, where software changes are posted by a "
4146"revision\n"
4147"             control system, but discussion about the changes occurs on a\n"
4148"             developers mailing list.  To support these types of mailing\n"
4149"             lists, select <tt>Explicit address</tt> and set the\n"
4150"             <tt>Reply-To:</tt> address below to point to the parallel\n"
4151"             list."
4152msgstr ""
4153
4154#: Mailman/Gui/General.py:207
4155msgid "Explicit <tt>Reply-To:</tt> header."
4156msgstr ""
4157
4158#: Mailman/Gui/General.py:209
4159msgid ""
4160"This is the address set in the <tt>Reply-To:</tt> header\n"
4161"             when the <a\n"
4162"             href=\"?VARHELP=general/reply_goes_to_list"
4163"\">reply_goes_to_list</a>\n"
4164"             option is set to <em>Explicit address</em>.\n"
4165"\n"
4166"             <p>There are many reasons not to introduce or override the\n"
4167"             <tt>Reply-To:</tt> header.  One is that some posters depend on\n"
4168"             their own <tt>Reply-To:</tt> settings to convey their valid\n"
4169"             return address.  Another is that modifying <tt>Reply-To:</tt>\n"
4170"             makes it much more difficult to send private replies.  See <a\n"
4171"             href=\"http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html\">`Reply-"
4172"To'\n"
4173"             Munging Considered Harmful</a> for a general discussion of "
4174"this\n"
4175"             issue.  See <a\n"
4176"             href=\"http://www.metasystema.net/essays/reply-to.mhtml\">Reply-"
4177"To\n"
4178"             Munging Considered Useful</a> for a dissenting opinion.\n"
4179"\n"
4180"             <p>Some mailing lists have restricted posting privileges, with "
4181"a\n"
4182"             parallel list devoted to discussions.  Examples are `patches' "
4183"or\n"
4184"             `checkin' lists, where software changes are posted by a "
4185"revision\n"
4186"             control system, but discussion about the changes occurs on a\n"
4187"             developers mailing list.  To support these types of mailing\n"
4188"             lists, specify the explicit <tt>Reply-To:</tt> address here.  "
4189"You\n"
4190"             must also specify <tt>Explicit address</tt> in the\n"
4191"             <tt>reply_goes_to_list</tt>\n"
4192"             variable.\n"
4193"\n"
4194"             <p>Note that if the original message contains a\n"
4195"             <tt>Reply-To:</tt> header, it will not be changed."
4196msgstr ""
4197
4198#: Mailman/Gui/General.py:238
4199msgid "Umbrella list settings"
4200msgstr ""
4201
4202#: Mailman/Gui/General.py:241
4203msgid ""
4204"Send password reminders to, eg, \"-owner\" address instead of\n"
4205"             directly to user."
4206msgstr ""
4207
4208#: Mailman/Gui/General.py:244
4209msgid ""
4210"Set this to yes when this list is intended to cascade only\n"
4211"             to other mailing lists.  When set, meta notices like\n"
4212"             confirmations and password reminders will be directed to an\n"
4213"             address derived from the member's address - it will have the\n"
4214"             value of \"umbrella_member_suffix\" appended to the member's\n"
4215"             account name."
4216msgstr ""
4217
4218#: Mailman/Gui/General.py:252
4219msgid ""
4220"Suffix for use when this list is an umbrella for other\n"
4221"             lists, according to setting of previous \"umbrella_list\"\n"
4222"             setting."
4223msgstr ""
4224
4225#: Mailman/Gui/General.py:256
4226msgid ""
4227"When \"umbrella_list\" is set to indicate that this list has\n"
4228"             other mailing lists as members, then administrative notices "
4229"like\n"
4230"             confirmations and password reminders need to not be sent to "
4231"the\n"
4232"             member list addresses, but rather to the owner of those member\n"
4233"             lists.  In that case, the value of this setting is appended to\n"
4234"             the member's account name for such notices.  `-owner' is the\n"
4235"             typical choice.  This setting has no effect when \"umbrella_list"
4236"\"\n"
4237"             is \"No\"."
4238msgstr ""
4239
4240#: Mailman/Gui/General.py:268
4241msgid "Send monthly password reminders?"
4242msgstr ""
4243
4244#: Mailman/Gui/General.py:270
4245msgid ""
4246"Turn this on if you want password reminders to be sent once\n"
4247"             per month to your members.  Note that members may disable "
4248"their\n"
4249"             own individual password reminders."
4250msgstr ""
4251
4252#: Mailman/Gui/General.py:275
4253msgid ""
4254"List-specific text prepended to new-subscriber welcome\n"
4255"             message"
4256msgstr ""
4257
4258#: Mailman/Gui/General.py:278
4259msgid ""
4260"This value, if any, will be added to the front of the\n"
4261"             new-subscriber welcome message.  The rest of the welcome "
4262"message\n"
4263"             already describes the important addresses and URLs for the\n"
4264"             mailing list, so you don't need to include any of that kind of\n"
4265"             stuff here.  This should just contain mission-specific kinds "
4266"of\n"
4267"             things, like etiquette policies or team orientation, or that "
4268"kind\n"
4269"             of thing.\n"
4270"\n"
4271"             <p>Note that this text will be wrapped, according to the\n"
4272"             following rules:\n"
4273"             <ul><li>Each paragraph is filled so that no line is longer "
4274"than\n"
4275"                     70 characters.\n"
4276"                 <li>Any line that begins with whitespace is not filled.\n"
4277"                 <li>A blank line separates paragraphs.\n"
4278"             </ul>"
4279msgstr ""
4280
4281#: Mailman/Gui/General.py:295
4282msgid "Send welcome message to newly subscribed members?"
4283msgstr ""
4284
4285#: Mailman/Gui/General.py:296
4286msgid ""
4287"Turn this off only if you plan on subscribing people manually\n"
4288"             and don't want them to know that you did so.  This option is "
4289"most\n"
4290"             useful for transparently migrating lists from some other "
4291"mailing\n"
4292"             list manager to Mailman."
4293msgstr ""
4294
4295#: Mailman/Gui/General.py:302
4296msgid ""
4297"Text sent to people leaving the list.  If empty, no special\n"
4298"             text will be added to the unsubscribe message."
4299msgstr ""
4300
4301#: Mailman/Gui/General.py:306
4302msgid "Send goodbye message to members when they are unsubscribed?"
4303msgstr ""
4304
4305#: Mailman/Gui/General.py:309
4306msgid ""
4307"Should the list moderators get immediate notice of new\n"
4308"             requests, as well as daily notices about collected ones?"
4309msgstr ""
4310
4311#: Mailman/Gui/General.py:312
4312msgid ""
4313"List moderators (and list administrators) are sent daily\n"
4314"             reminders of requests pending approval, like subscriptions to "
4315"a\n"
4316"             moderated list, or postings that are being held for one reason "
4317"or\n"
4318"             another.  Setting this option causes notices to be sent\n"
4319"             immediately on the arrival of new requests as well."
4320msgstr ""
4321
4322#: Mailman/Gui/General.py:319
4323msgid ""
4324"Should administrator get notices of subscribes and\n"
4325"             unsubscribes?"
4326msgstr ""
4327
4328#: Mailman/Gui/General.py:324
4329msgid "Send mail to poster when their posting is held for approval?"
4330msgstr ""
4331
4332#: Mailman/Gui/General.py:327
4333msgid "Additional settings"
4334msgstr ""
4335
4336#: Mailman/Gui/General.py:330
4337msgid "Emergency moderation of all list traffic."
4338msgstr ""
4339
4340#: Mailman/Gui/General.py:331
4341msgid ""
4342"When this option is enabled, all list traffic is emergency\n"
4343"             moderated, i.e. held for moderation.  Turn this option on when\n"
4344"             your list is experiencing a flamewar and you want a cooling "
4345"off\n"
4346"             period."
4347msgstr ""
4348
4349#: Mailman/Gui/General.py:343
4350msgid ""
4351"Default options for new members joining this list.<input\n"
4352"             type=\"hidden\" name=\"new_member_options\" value=\"ignore\">"
4353msgstr ""
4354
4355#: Mailman/Gui/General.py:346
4356msgid ""
4357"When a new member is subscribed to this list, their initial\n"
4358"             set of options is taken from the this variable's setting."
4359msgstr ""
4360
4361#: Mailman/Gui/General.py:350
4362msgid ""
4363"(Administrivia filter) Check postings and intercept ones\n"
4364"             that seem to be administrative requests?"
4365msgstr ""
4366
4367#: Mailman/Gui/General.py:353
4368msgid ""
4369"Administrivia tests will check postings to see whether it's\n"
4370"             really meant as an administrative request (like subscribe,\n"
4371"             unsubscribe, etc), and will add it to the the administrative\n"
4372"             requests queue, notifying the administrator of the new "
4373"request,\n"
4374"             in the process."
4375msgstr ""
4376
4377#: Mailman/Gui/General.py:360
4378msgid ""
4379"Maximum length in kilobytes (KB) of a message body.  Use 0\n"
4380"             for no limit."
4381msgstr ""
4382
4383#: Mailman/Gui/General.py:364
4384msgid ""
4385"Maximum number of members to show on one page of the\n"
4386"             Membership List."
4387msgstr ""
4388
4389#: Mailman/Gui/General.py:368
4390msgid "Host name this list prefers for email."
4391msgstr ""
4392
4393#: Mailman/Gui/General.py:370
4394msgid ""
4395"The \"host_name\" is the preferred name for email to\n"
4396"             mailman-related addresses on this host, and generally should "
4397"be\n"
4398"             the mail host's exchanger address, if any.  This setting can "
4399"be\n"
4400"             useful for selecting among alternative names of a host that "
4401"has\n"
4402"             multiple addresses."
4403msgstr ""
4404
4405#: Mailman/Gui/General.py:382
4406msgid ""
4407"Should messages from this mailing list include the\n"
4408"                 <a href=\"http://www.faqs.org/rfcs/rfc2369.html\">RFC 2369</"
4409"a>\n"
4410"                 (i.e. <tt>List-*</tt>) headers?  <em>Yes</em> is highly\n"
4411"                 recommended."
4412msgstr ""
4413
4414#: Mailman/Gui/General.py:387
4415msgid ""
4416"RFC 2369 defines a set of List-* headers that are\n"
4417"                 normally added to every message sent to the list "
4418"membership.\n"
4419"                 These greatly aid end-users who are using standards "
4420"compliant\n"
4421"                 mail readers.  They should normally always be enabled.\n"
4422"\n"
4423"                 <p>However, not all mail readers are standards compliant "
4424"yet,\n"
4425"                 and if you have a large number of members who are using\n"
4426"                 non-compliant mail readers, they may be annoyed at these\n"
4427"                 headers.  You should first try to educate your members as "
4428"to\n"
4429"                 why these headers exist, and how to hide them in their "
4430"mail\n"
4431"                 clients.  As a last resort you can disable these headers, "
4432"but\n"
4433"                 this is not recommended (and in fact, your ability to "
4434"disable\n"
4435"                 these headers may eventually go away)."
4436msgstr ""
4437
4438#: Mailman/Gui/General.py:405
4439msgid "Should postings include the <tt>List-Post:</tt> header?"
4440msgstr ""
4441
4442#: Mailman/Gui/General.py:406
4443msgid ""
4444"The <tt>List-Post:</tt> header is one of the headers\n"
4445"             recommended by\n"
4446"             <a href=\"http://www.faqs.org/rfcs/rfc2369.html\">RFC 2369</"
4447"a>.\n"
4448"             However for some <em>announce-only</em> mailing lists, only a\n"
4449"             very select group of people are allowed to post to the list; "
4450"the\n"
4451"             general membership is usually not allowed to post.  For lists "
4452"of\n"
4453"             this nature, the <tt>List-Post:</tt> header is misleading.\n"
4454"             Select <em>No</em> to disable the inclusion of this header. "
4455"(This\n"
4456"             does not affect the inclusion of the other <tt>List-*:</tt>\n"
4457"             headers.)"
4458msgstr ""
4459
4460#: Mailman/Gui/General.py:421
4461msgid ""
4462"Discard held messages older than this number of days.\n"
4463"            Use 0 for no automatic discarding."
4464msgstr ""
4465
4466#: Mailman/Gui/General.py:431
4467msgid ""
4468"<b>real_name</b> attribute not\n"
4469"            changed!  It must differ from the list's name by case\n"
4470"            only."
4471msgstr ""
4472
4473#: Mailman/Gui/General.py:448
4474msgid ""
4475"The <b>info</b> attribute you saved\n"
4476"contains suspicious HTML that could potentially expose your users to cross-"
4477"site\n"
4478"scripting attacks.  This change has therefore been rejected.  If you still "
4479"want\n"
4480"to make these changes, you must have shell access to your Mailman server.\n"
4481"This change can be made with bin/withlist or with bin/config_list by "
4482"setting\n"
4483"mlist.info.\n"
4484"                        "
4485msgstr ""
4486
4487#: Mailman/Gui/General.py:459
4488msgid ""
4489"<b>admin_member_chunksize</b> attribute not\n"
4490"            changed!  It must be an integer > 0."
4491msgstr ""
4492
4493#: Mailman/Gui/General.py:469
4494msgid ""
4495"You cannot add a Reply-To: to an explicit\n"
4496"            address if that address is blank.  Resetting these values."
4497msgstr ""
4498
4499#: Mailman/Gui/Language.py:34
4500msgid "Language&nbsp;options"
4501msgstr ""
4502
4503#: Mailman/Gui/Language.py:66
4504msgid "Natural language (internationalization) options."
4505msgstr ""
4506
4507#: Mailman/Gui/Language.py:71
4508msgid "Default language for this list."
4509msgstr ""
4510
4511#: Mailman/Gui/Language.py:72
4512msgid ""
4513"This is the default natural language for this mailing list.\n"
4514"             If <a href=\"?VARHELP=language/available_languages\">more than "
4515"one\n"
4516"             language</a> is supported then users will be able to select "
4517"their\n"
4518"             own preferences for when they interact with the list.  All "
4519"other\n"
4520"             interactions will be conducted in the default language.  This\n"
4521"             applies to both web-based and email-based messages, but not to\n"
4522"             email posted by list members."
4523msgstr ""
4524
4525#: Mailman/Gui/Language.py:82
4526msgid "Languages supported by this list."
4527msgstr ""
4528
4529#: Mailman/Gui/Language.py:84
4530msgid ""
4531"These are all the natural languages supported by this list.\n"
4532"             Note that the\n"
4533"             <a href=\"?VARHELP=language/preferred_language\">default\n"
4534"             language</a> must be included."
4535msgstr ""
4536
4537#: Mailman/Gui/Language.py:90
4538msgid "Always"
4539msgstr ""
4540
4541#: Mailman/Gui/Language.py:90
4542msgid "As needed"
4543msgstr ""
4544
4545#: Mailman/Gui/Language.py:90
4546msgid "Never"
4547msgstr ""
4548
4549#: Mailman/Gui/Language.py:91
4550msgid ""
4551"Encode the\n"
4552"             <a href=\"?VARHELP=general/subject_prefix\">subject\n"
4553"             prefix</a> even when it consists of only ASCII characters?"
4554msgstr ""
4555
4556#: Mailman/Gui/Language.py:95
4557msgid ""
4558"If your mailing list's default language uses a non-ASCII\n"
4559"             character set and the prefix contains non-ASCII characters, "
4560"the\n"
4561"             prefix will always be encoded according to the relevant\n"
4562"             standards.  However, if your prefix contains only ASCII\n"
4563"             characters, you may want to set this option to <em>Never</em> "
4564"to\n"
4565"             disable prefix encoding.  This can make the subject headers\n"
4566"             slightly more readable for users with mail readers that don't\n"
4567"             properly handle non-ASCII encodings.\n"
4568"\n"
4569"             <p>Note however, that if your mailing list receives both "
4570"encoded\n"
4571"             and unencoded subject headers, you might want to choose <em>As\n"
4572"             needed</em>.  Using this setting, Mailman will not encode "
4573"ASCII\n"
4574"             prefixes when the rest of the header contains only ASCII\n"
4575"             characters, but if the original header contains non-ASCII\n"
4576"             characters, it will encode the prefix.  This avoids an "
4577"ambiguity\n"
4578"             in the standards which could cause some mail readers to "
4579"display\n"
4580"             extra, or missing spaces between the prefix and the original\n"
4581"             header."
4582msgstr ""
4583
4584#: Mailman/Gui/Membership.py:26
4585msgid "Membership&nbsp;Management..."
4586msgstr ""
4587
4588#: Mailman/Gui/Membership.py:30
4589msgid "Membership&nbsp;List"
4590msgstr ""
4591
4592#: Mailman/Gui/Membership.py:31
4593msgid "Mass&nbsp;Subscription"
4594msgstr ""
4595
4596#: Mailman/Gui/Membership.py:32
4597msgid "Mass&nbsp;Removal"
4598msgstr ""
4599
4600#: Mailman/Gui/NonDigest.py:35
4601msgid "Non-digest&nbsp;options"
4602msgstr ""
4603
4604#: Mailman/Gui/NonDigest.py:43
4605msgid "Policies concerning immediately delivered list traffic."
4606msgstr ""
4607
4608#: Mailman/Gui/NonDigest.py:46
4609msgid ""
4610"Can subscribers choose to receive mail immediately, rather\n"
4611"             than in batched digests?"
4612msgstr ""
4613
4614#: Mailman/Gui/NonDigest.py:53
4615msgid "Full Personalization"
4616msgstr ""
4617
4618#: Mailman/Gui/NonDigest.py:55
4619msgid ""
4620"Should Mailman personalize each non-digest delivery?\n"
4621"                 This is often useful for announce-only lists, but <a\n"
4622"                 href=\"?VARHELP=nondigest/personalize\">read the details</"
4623"a>\n"
4624"                 section for a discussion of important performance\n"
4625"                 issues."
4626msgstr ""
4627
4628#: Mailman/Gui/NonDigest.py:61
4629msgid ""
4630"Normally, Mailman sends the regular delivery messages to\n"
4631"                 the mail server in batches.  This is much more efficent\n"
4632"                 because it reduces the amount of traffic between Mailman "
4633"and\n"
4634"                 the mail server.\n"
4635"\n"
4636"                 <p>However, some lists can benefit from a more "
4637"personalized\n"
4638"                 approach.  In this case, Mailman crafts a new message for\n"
4639"                 each member on the regular delivery list.  Turning this\n"
4640"                 feature on may degrade the performance of your site, so "
4641"you\n"
4642"                 need to carefully consider whether the trade-off is worth "
4643"it,\n"
4644"                 or whether there are other ways to accomplish what you "
4645"want.\n"
4646"                 You should also carefully monitor your system load to make\n"
4647"                 sure it is acceptable.\n"
4648"\n"
4649"                 <p>Select <em>No</em> to disable personalization and send\n"
4650"                 messages to the members in batches.  Select <em>Yes</em> "
4651"to\n"
4652"                 personalize deliveries and allow additional substitution\n"
4653"                 variables in message headers and footers (see below).  In\n"
4654"                 addition, by selecting <em>Full Personalization</em>, the\n"
4655"                 <code>To</code> header of posted messages will be modified "
4656"to\n"
4657"                 include the member's address instead of the list's posting\n"
4658"                 address.\n"
4659"\n"
4660"                 <p>When personalization is enabled, a few more expansion\n"
4661"                 variables that can be included in the <a\n"
4662"                 href=\"?VARHELP=nondigest/msg_header\">message header</a> "
4663"and\n"
4664"                 <a href=\"?VARHELP=nondigest/msg_footer\">message footer</"
4665"a>.\n"
4666"\n"
4667"                 <p>These additional substitution variables will be "
4668"available\n"
4669"                 for your headers and footers, when this feature is "
4670"enabled:\n"
4671"\n"
4672"                 <ul><li><b>user_address</b> - The address of the user,\n"
4673"                         coerced to lower case.\n"
4674"                     <li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved "
4675"address\n"
4676"                         that the user is subscribed with.\n"
4677"                     <li><b>user_password</b> - The user's password.\n"
4678"                     <li><b>user_name</b> - The user's full name.\n"
4679"                     <li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's "
4680"option\n"
4681"                         page.\n"
4682"                 </ul>\n"
4683"                 "
4684msgstr ""
4685
4686#: Mailman/Gui/NonDigest.py:110
4687msgid ""
4688"When <a href=\"?VARHELP=nondigest/personalize\">personalization</a> is "
4689"enabled\n"
4690"for this list, additional substitution variables are allowed in your "
4691"headers\n"
4692"and footers:\n"
4693"\n"
4694"<ul><li><b>user_address</b> - The address of the user,\n"
4695"        coerced to lower case.\n"
4696"    <li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved address\n"
4697"        that the user is subscribed with.\n"
4698"    <li><b>user_password</b> - The user's password.\n"
4699"    <li><b>user_name</b> - The user's full name.\n"
4700"    <li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's option\n"
4701"        page.\n"
4702"</ul>\n"
4703msgstr ""
4704
4705#: Mailman/Gui/NonDigest.py:129
4706msgid "Header added to mail sent to regular list members"
4707msgstr ""
4708
4709#: Mailman/Gui/NonDigest.py:130
4710msgid ""
4711"Text prepended to the top of every immediately-delivery\n"
4712"             message. "
4713msgstr ""
4714
4715#: Mailman/Gui/NonDigest.py:134
4716msgid "Footer added to mail sent to regular list members"
4717msgstr ""
4718
4719#: Mailman/Gui/NonDigest.py:135
4720msgid ""
4721"Text appended to the bottom of every immediately-delivery\n"
4722"             message. "
4723msgstr ""
4724
4725#: Mailman/Gui/NonDigest.py:141
4726msgid "Scrub attachments of regular delivery message?"
4727msgstr ""
4728
4729#: Mailman/Gui/NonDigest.py:142
4730msgid ""
4731"When you scrub attachments, they are stored in archive\n"
4732"             area and links are made in the message so that the member can\n"
4733"             access via web browser. If you want the attachments totally\n"
4734"             disappear, you can use content filter options."
4735msgstr ""
4736
4737#: Mailman/Gui/NonDigest.py:149
4738msgid "Sibling lists"
4739msgstr ""
4740
4741#: Mailman/Gui/NonDigest.py:152
4742msgid ""
4743"Other mailing lists on this site whose members are\n"
4744"             excluded from the regular (non-digest) delivery if those\n"
4745"             list addresses appear in a To: or Cc: header."
4746msgstr ""
4747
4748#: Mailman/Gui/NonDigest.py:155
4749msgid ""
4750"The list addresses should be written in full mail address\n"
4751"             format (e.g. mailman@example.com). Do not specify this list\n"
4752"             address mutually in the exclude list configuration page of the\n"
4753"             other list, or members of both lists won't get any message.\n"
4754"             Note also that the site administrator may prohibit cross "
4755"domain\n"
4756"             siblings."
4757msgstr ""
4758
4759#: Mailman/Gui/NonDigest.py:163
4760msgid ""
4761"Other mailing lists on this site whose members are\n"
4762"             included in the regular (non-digest) delivery if those\n"
4763"             list addresses don't appear in a To: or Cc: header."
4764msgstr ""
4765
4766#: Mailman/Gui/NonDigest.py:166
4767msgid ""
4768"The list addresses should be written in full mail address\n"
4769"             format (e.g. mailman@example.com). Note also that the site\n"
4770"             administrator may prohibit cross domain siblings."
4771msgstr ""
4772
4773#: Mailman/Gui/Passwords.py:27
4774msgid "Passwords"
4775msgstr ""
4776
4777#: Mailman/Gui/Privacy.py:37
4778msgid "Privacy options..."
4779msgstr ""
4780
4781#: Mailman/Gui/Privacy.py:41
4782msgid "Subscription&nbsp;rules"
4783msgstr ""
4784
4785#: Mailman/Gui/Privacy.py:42
4786msgid "Sender&nbsp;filters"
4787msgstr ""
4788
4789#: Mailman/Gui/Privacy.py:43
4790msgid "Recipient&nbsp;filters"
4791msgstr ""
4792
4793#: Mailman/Gui/Privacy.py:44
4794msgid "Spam&nbsp;filters"
4795msgstr ""
4796
4797#: Mailman/Gui/Privacy.py:58 Mailman/Gui/Usenet.py:63
4798msgid "None"
4799msgstr ""
4800
4801#: Mailman/Gui/Privacy.py:59 Mailman/Gui/Privacy.py:82
4802msgid "Confirm"
4803msgstr ""
4804
4805#: Mailman/Gui/Privacy.py:60 Mailman/Gui/Privacy.py:83
4806msgid "Require approval"
4807msgstr ""
4808
4809#: Mailman/Gui/Privacy.py:61 Mailman/Gui/Privacy.py:84
4810msgid "Confirm and approve"
4811msgstr ""
4812
4813#: Mailman/Gui/Privacy.py:63 Mailman/Gui/Privacy.py:86
4814msgid "What steps are required for subscription?<br>"
4815msgstr ""
4816
4817#: Mailman/Gui/Privacy.py:64
4818msgid ""
4819"None - no verification steps (<em>Not\n"
4820"                           Recommended </em>)<br>\n"
4821"                           Confirm (*) - email confirmation step required "
4822"<br>\n"
4823"                           Require approval - require list administrator\n"
4824"                           Approval for subscriptions <br>\n"
4825"                           Confirm and approve - both confirm and approve\n"
4826"                           \n"
4827"                           <p>(*) when someone requests a subscription,\n"
4828"                           Mailman sends them a notice with a unique\n"
4829"                           subscription request number that they must reply "
4830"to\n"
4831"                           in order to subscribe.<br>\n"
4832"\n"
4833"                           This prevents mischievous (or malicious) people\n"
4834"                           from creating subscriptions for others without\n"
4835"                           their consent."
4836msgstr ""
4837
4838#: Mailman/Gui/Privacy.py:87
4839msgid ""
4840"Confirm (*) - email confirmation required <br>\n"
4841"                           Require approval - require list administrator\n"
4842"                           approval for subscriptions <br>\n"
4843"                           Confirm and approve - both confirm and approve\n"
4844"                           \n"
4845"                           <p>(*) when someone requests a subscription,\n"
4846"                           Mailman sends them a notice with a unique\n"
4847"                           subscription request number that they must reply "
4848"to\n"
4849"                           in order to subscribe.<br> This prevents\n"
4850"                           mischievous (or malicious) people from creating\n"
4851"                           subscriptions for others without their consent."
4852msgstr ""
4853
4854#: Mailman/Gui/Privacy.py:103
4855msgid ""
4856"This section allows you to configure subscription and\n"
4857"            membership exposure policy.  You can also control whether this\n"
4858"            list is public or not.  See also the\n"
4859"            <a href=\"%(admin)s/archive\">Archival Options</a> section for\n"
4860"            separate archive-related privacy settings."
4861msgstr ""
4862
4863#: Mailman/Gui/Privacy.py:109
4864msgid "Subscribing"
4865msgstr ""
4866
4867#: Mailman/Gui/Privacy.py:111
4868msgid ""
4869"Advertise this list when people ask what lists are on this\n"
4870"             machine?"
4871msgstr ""
4872
4873#: Mailman/Gui/Privacy.py:117
4874msgid ""
4875"Is the list moderator's approval required for unsubscription\n"
4876"             requests?  (<em>No</em> is recommended)"
4877msgstr ""
4878
4879#: Mailman/Gui/Privacy.py:120
4880msgid ""
4881"When members want to leave a list, they will make an\n"
4882"             unsubscription request, either via the web or via email.\n"
4883"             Normally it is best for you to allow open unsubscriptions so "
4884"that\n"
4885"             users can easily remove themselves from mailing lists (they "
4886"get\n"
4887"             really upset if they can't get off lists!).\n"
4888"\n"
4889"             <p>For some lists though, you may want to impose moderator\n"
4890"             approval before an unsubscription request is processed.  "
4891"Examples\n"
4892"             of such lists include a corporate mailing list that all "
4893"employees\n"
4894"             are required to be members of."
4895msgstr ""
4896
4897#: Mailman/Gui/Privacy.py:131
4898msgid "Ban list"
4899msgstr ""
4900
4901#: Mailman/Gui/Privacy.py:133
4902msgid ""
4903"List of addresses which are banned from membership in this\n"
4904"             mailing list."
4905msgstr ""
4906
4907#: Mailman/Gui/Privacy.py:136
4908msgid ""
4909"Addresses in this list are banned outright from subscribing\n"
4910"             to this mailing list, with no further moderation required.  "
4911"Add\n"
4912"             addresses one per line; start the line with a ^ character to\n"
4913"             designate a regular expression match."
4914msgstr ""
4915
4916#: Mailman/Gui/Privacy.py:141
4917msgid "Membership exposure"
4918msgstr ""
4919
4920#: Mailman/Gui/Privacy.py:143
4921msgid "Anyone"
4922msgstr ""
4923
4924#: Mailman/Gui/Privacy.py:143
4925msgid "List admin only"
4926msgstr ""
4927
4928#: Mailman/Gui/Privacy.py:143
4929msgid "List members"
4930msgstr ""
4931
4932#: Mailman/Gui/Privacy.py:144
4933msgid "Who can view subscription list?"
4934msgstr ""
4935
4936#: Mailman/Gui/Privacy.py:146
4937msgid ""
4938"When set, the list of subscribers is protected by member or\n"
4939"             admin password authentication."
4940msgstr ""
4941
4942#: Mailman/Gui/Privacy.py:150
4943msgid ""
4944"Show member addresses so they're not directly recognizable\n"
4945"             as email addresses?"
4946msgstr ""
4947
4948#: Mailman/Gui/Privacy.py:152
4949msgid ""
4950"Setting this option causes member email addresses to be\n"
4951"             transformed when they are presented on list web pages (both in\n"
4952"             text and as links), so they're not trivially recognizable as\n"
4953"             email addresses.  The intention is to prevent the addresses\n"
4954"             from being snarfed up by automated web scanners for use by\n"
4955"             spammers."
4956msgstr ""
4957
4958#: Mailman/Gui/Privacy.py:162
4959msgid ""
4960"When a message is posted to the list, a series of\n"
4961"            moderation steps are take to decide whether the a moderator "
4962"must\n"
4963"            first approve the message or not.  This section contains the\n"
4964"            controls for moderation of both member and non-member postings.\n"
4965"\n"
4966"            <p>Member postings are held for moderation if their\n"
4967"            <b>moderation flag</b> is turned on.  You can control whether\n"
4968"            member postings are moderated by default or not.\n"
4969"\n"
4970"            <p>Non-member postings can be automatically\n"
4971"            <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/accept_these_nonmembers\"\n"
4972"            >accepted</a>,\n"
4973"            <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/hold_these_nonmembers\">held "
4974"for\n"
4975"            moderation</a>,\n"
4976"            <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/reject_these_nonmembers\"\n"
4977"            >rejected</a> (bounced), or\n"
4978"            <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/discard_these_nonmembers\"\n"
4979"            >discarded</a>,\n"
4980"            either individually or as a group.  Any\n"
4981"            posting from a non-member who is not explicitly accepted,\n"
4982"            rejected, or discarded, will have their posting filtered by the\n"
4983"            <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/generic_nonmember_action"
4984"\">general\n"
4985"            non-member rules</a>.\n"
4986"\n"
4987"            <p>In the text boxes below, add one address per line; start the\n"
4988"            line with a ^ character to designate a <a href=\n"
4989"            \"http://www.python.org/doc/current/lib/module-re.html\"\n"
4990"            >Python regular expression</a>.  When entering backslashes, do "
4991"so\n"
4992"            as if you were using Python raw strings (i.e. you generally "
4993"just\n"
4994"            use a single backslash).\n"
4995"\n"
4996"            <p>Note that non-regexp matches are always done first."
4997msgstr ""
4998
4999#: Mailman/Gui/Privacy.py:195
5000msgid "Member filters"
5001msgstr ""
5002
5003#: Mailman/Gui/Privacy.py:198
5004msgid "By default, should new list member postings be moderated?"
5005msgstr ""
5006
5007#: Mailman/Gui/Privacy.py:200
5008msgid ""
5009"Each list member has a <em>moderation flag</em> which says\n"
5010"             whether messages from the list member can be posted directly "
5011"to\n"
5012"             the list, or must first be approved by the list moderator.  "
5013"When\n"
5014"             the moderation flag is turned on, list member postings must be\n"
5015"             approved first.  You, the list administrator can decide whether "
5016"a\n"
5017"             specific individual's postings will be moderated or not.\n"
5018"\n"
5019"             <p>When a new member is subscribed, their initial moderation "
5020"flag\n"
5021"             takes its value from this option.  Turn this option off to "
5022"accept\n"
5023"             member postings by default.  Turn this option on to, by "
5024"default,\n"
5025"             moderate member postings first.  You can always manually set "
5026"an\n"
5027"             individual member's moderation bit by using the\n"
5028"             <a href=\"%(adminurl)s/members\">membership management\n"
5029"             screens</a>."
5030msgstr ""
5031
5032#: Mailman/Gui/Privacy.py:217
5033msgid ""
5034"Action to take when a moderated member posts to the\n"
5035"             list."
5036msgstr ""
5037
5038#: Mailman/Gui/Privacy.py:219
5039msgid ""
5040"<ul><li><b>Hold</b> -- this holds the message for approval\n"
5041"             by the list moderators.\n"
5042"\n"
5043"             <p><li><b>Reject</b> -- this automatically rejects the message "
5044"by\n"
5045"             sending a bounce notice to the post's author.  The text of the\n"
5046"             bounce notice can be <a\n"
5047"             href=\"?VARHELP=privacy/sender/member_moderation_notice\"\n"
5048"             >configured by you</a>.\n"
5049"\n"
5050"             <p><li><b>Discard</b> -- this simply discards the message, "
5051"with\n"
5052"             no notice sent to the post's author.\n"
5053"             </ul>"
5054msgstr ""
5055
5056#: Mailman/Gui/Privacy.py:233
5057msgid ""
5058"Text to include in any\n"
5059"             <a href=\"?VARHELP/privacy/sender/member_moderation_action\"\n"
5060"             >rejection notice</a> to\n"
5061"             be sent to moderated members who post to this list."
5062msgstr ""
5063
5064#: Mailman/Gui/Privacy.py:238
5065msgid "Non-member filters"
5066msgstr ""
5067
5068#: Mailman/Gui/Privacy.py:241
5069msgid ""
5070"List of non-member addresses whose postings should be\n"
5071"             automatically accepted."
5072msgstr ""
5073
5074#: Mailman/Gui/Privacy.py:248
5075msgid ""
5076"Postings from any of these non-members will be automatically\n"
5077"             accepted with no further moderation applied.  Add member\n"
5078"             addresses one per line; start the line with a ^ character to\n"
5079"             designate a regular expression match.  A line consisting of\n"
5080"             the @ character followed by a list name specifies another\n"
5081"             Mailman list in this installation, all of whose member\n"
5082"             addresses will be accepted for this list."
5083msgstr ""
5084
5085#: Mailman/Gui/Privacy.py:257
5086msgid ""
5087"List of non-member addresses whose postings will be\n"
5088"             immediately held for moderation."
5089msgstr ""
5090
5091#: Mailman/Gui/Privacy.py:260
5092msgid ""
5093"Postings from any of these non-members will be immediately\n"
5094"             and automatically held for moderation by the list moderators.\n"
5095"             The sender will receive a notification message which will "
5096"allow\n"
5097"             them to cancel their held message.  Add member addresses one "
5098"per\n"
5099"             line; start the line with a ^ character to designate a regular\n"
5100"             expression match."
5101msgstr ""
5102
5103#: Mailman/Gui/Privacy.py:268
5104msgid ""
5105"List of non-member addresses whose postings will be\n"
5106"             automatically rejected."
5107msgstr ""
5108
5109#: Mailman/Gui/Privacy.py:271
5110msgid ""
5111"Postings from any of these non-members will be automatically\n"
5112"             rejected.  In other words, their messages will be bounced back "
5113"to\n"
5114"             the sender with a notification of automatic rejection.  This\n"
5115"             option is not appropriate for known spam senders; their "
5116"messages\n"
5117"             should be\n"
5118"             <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/discard_these_nonmembers\"\n"
5119"             >automatically discarded</a>.\n"
5120"\n"
5121"             <p>Add member addresses one per line; start the line with a ^\n"
5122"             character to designate a regular expression match."
5123msgstr ""
5124
5125#: Mailman/Gui/Privacy.py:283
5126msgid ""
5127"List of non-member addresses whose postings will be\n"
5128"             automatically discarded."
5129msgstr ""
5130
5131#: Mailman/Gui/Privacy.py:286
5132msgid ""
5133"Postings from any of these non-members will be automatically\n"
5134"             discarded.  That is, the message will be thrown away with no\n"
5135"             further processing or notification.  The sender will not "
5136"receive\n"
5137"             a notification or a bounce, however the list moderators can\n"
5138"             optionally <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/"
5139"forward_auto_discards\"\n"
5140"             >receive copies of auto-discarded messages.</a>.\n"
5141"\n"
5142"             <p>Add member addresses one per line; start the line with a ^\n"
5143"             character to designate a regular expression match."
5144msgstr ""
5145
5146#: Mailman/Gui/Privacy.py:298
5147msgid ""
5148"Action to take for postings from non-members for which no\n"
5149"             explicit action is defined."
5150msgstr ""
5151
5152#: Mailman/Gui/Privacy.py:301
5153msgid ""
5154"When a post from a non-member is received, the message's\n"
5155"             sender is matched against the list of explicitly\n"
5156"             <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/accept_these_nonmembers\"\n"
5157"             >accepted</a>,\n"
5158"             <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/hold_these_nonmembers\">held</"
5159"a>,\n"
5160"             <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/reject_these_nonmembers\"\n"
5161"             >rejected</a> (bounced), and\n"
5162"             <a href=\"?VARHELP=privacy/sender/discard_these_nonmembers\"\n"
5163"             >discarded</a> addresses.  If no match is found, then this "
5164"action\n"
5165"             is taken."
5166msgstr ""
5167
5168#: Mailman/Gui/Privacy.py:313
5169msgid ""
5170"Should messages from non-members, which are automatically\n"
5171"             discarded, be forwarded to the list moderator?"
5172msgstr ""
5173
5174#: Mailman/Gui/Privacy.py:317
5175msgid ""
5176"Text to include in any rejection notice to be sent to\n"
5177"             non-members who post to this list. This notice can include\n"
5178"             the list's owner address by %%(listowner)s and replaces the\n"
5179"             internally crafted default message."
5180msgstr ""
5181
5182#: Mailman/Gui/Privacy.py:325
5183msgid ""
5184"This section allows you to configure various filters based on\n"
5185"            the recipient of the message."
5186msgstr ""
5187
5188#: Mailman/Gui/Privacy.py:328
5189msgid "Recipient filters"
5190msgstr ""
5191
5192#: Mailman/Gui/Privacy.py:332
5193msgid ""
5194"Must posts have list named in destination (to, cc) field\n"
5195"             (or be among the acceptable alias names, specified below)?"
5196msgstr ""
5197
5198#: Mailman/Gui/Privacy.py:335
5199msgid ""
5200"Many (in fact, most) spams do not explicitly name their\n"
5201"             myriad destinations in the explicit destination addresses - in\n"
5202"             fact often the To: field has a totally bogus address for\n"
5203"             obfuscation.  The constraint applies only to the stuff in the\n"
5204"             address before the '@' sign, but still catches all such spams.\n"
5205"\n"
5206"             <p>The cost is that the list will not accept unhindered any\n"
5207"             postings relayed from other addresses, unless\n"
5208"\n"
5209"             <ol>\n"
5210"                 <li>The relaying address has the same name, or\n"
5211"\n"
5212"                 <li>The relaying address name is included on the options "
5213"that\n"
5214"                 specifies acceptable aliases for the list.\n"
5215"\n"
5216"             </ol>"
5217msgstr ""
5218
5219#: Mailman/Gui/Privacy.py:353
5220msgid ""
5221"Alias names (regexps) which qualify as explicit to or cc\n"
5222"             destination names for this list."
5223msgstr ""
5224
5225#: Mailman/Gui/Privacy.py:356
5226msgid ""
5227"Alternate addresses that are acceptable when\n"
5228"             `require_explicit_destination' is enabled.  This option takes "
5229"a\n"
5230"             list of regular expressions, one per line, which is matched\n"
5231"             against every recipient address in the message.  The matching "
5232"is\n"
5233"             performed with Python's re.match() function, meaning they are\n"
5234"             anchored to the start of the string.\n"
5235"             \n"
5236"             <p>For backwards compatibility with Mailman 1.1, if the regexp\n"
5237"             does not contain an `@', then the pattern is matched against "
5238"just\n"
5239"             the local part of the recipient address.  If that match fails, "
5240"or\n"
5241"             if the pattern does contain an `@', then the pattern is "
5242"matched\n"
5243"             against the entire recipient address.\n"
5244"             \n"
5245"             <p>Matching against the local part is deprecated; in a future\n"
5246"             release, the pattern will always be matched against the entire\n"
5247"             recipient address."
5248msgstr ""
5249
5250#: Mailman/Gui/Privacy.py:374
5251msgid "Ceiling on acceptable number of recipients for a posting."
5252msgstr ""
5253
5254#: Mailman/Gui/Privacy.py:376
5255msgid ""
5256"If a posting has this number, or more, of recipients, it is\n"
5257"             held for admin approval.  Use 0 for no ceiling."
5258msgstr ""
5259
5260#: Mailman/Gui/Privacy.py:381
5261msgid ""
5262"This section allows you to configure various anti-spam\n"
5263"            filters posting filters, which can help reduce the amount of "
5264"spam\n"
5265"            your list members end up receiving.\n"
5266"            "
5267msgstr ""
5268
5269#: Mailman/Gui/Privacy.py:386
5270msgid "Header filters"
5271msgstr ""
5272
5273#: Mailman/Gui/Privacy.py:389
5274msgid "Filter rules to match against the headers of a message."
5275msgstr ""
5276
5277#: Mailman/Gui/Privacy.py:391
5278msgid ""
5279"Each header filter rule has two parts, a list of regular\n"
5280"             expressions, one per line, and an action to take.  Mailman\n"
5281"             matches the message's headers against every regular expression "
5282"in\n"
5283"             the rule and if any match, the message is rejected, held, or\n"
5284"             discarded based on the action you specify.  Use <em>Defer</em> "
5285"to\n"
5286"             temporarily disable a rule.\n"
5287"\n"
5288"             You can have more than one filter rule for your list.  In that\n"
5289"             case, each rule is matched in turn, with processing stopped "
5290"after\n"
5291"             the first match.\n"
5292"\n"
5293"             Note that headers are collected from all the attachments \n"
5294"             (except for the mailman administrivia message) and\n"
5295"             matched against the regular expressions. With this feature,\n"
5296"             you can effectively sort out messages with dangerous file\n"
5297"             types or file name extensions."
5298msgstr ""
5299
5300#: Mailman/Gui/Privacy.py:408
5301msgid "Legacy anti-spam filters"
5302msgstr ""
5303
5304#: Mailman/Gui/Privacy.py:411
5305msgid "Hold posts with header value matching a specified regexp."
5306msgstr ""
5307
5308#: Mailman/Gui/Privacy.py:412
5309msgid ""
5310"Use this option to prohibit posts according to specific\n"
5311"             header values.  The target value is a regular-expression for\n"
5312"             matching against the specified header.  The match is done\n"
5313"             disregarding letter case.  Lines beginning with '#' are "
5314"ignored\n"
5315"             as comments.\n"
5316"\n"
5317"             <p>For example:<pre>to: .*@public.com </pre> says to hold all\n"
5318"             postings with a <em>To:</em> mail header containing '@public."
5319"com'\n"
5320"             anywhere among the addresses.\n"
5321"\n"
5322"             <p>Note that leading whitespace is trimmed from the regexp.  "
5323"This\n"
5324"             can be circumvented in a number of ways, e.g. by escaping or\n"
5325"             bracketing it."
5326msgstr ""
5327
5328#: Mailman/Gui/Privacy.py:492
5329msgid ""
5330"Header filter rules require a pattern.\n"
5331"                Incomplete filter rules will be ignored."
5332msgstr ""
5333
5334#: Mailman/Gui/Privacy.py:500
5335msgid ""
5336"The header filter rule pattern\n"
5337"                '%(safepattern)s' is not a legal regular expression.  This\n"
5338"                rule will be ignored."
5339msgstr ""
5340
5341#: Mailman/Gui/Topics.py:36
5342msgid "Topics"
5343msgstr ""
5344
5345#: Mailman/Gui/Topics.py:44
5346msgid "List topic keywords"
5347msgstr ""
5348
5349#: Mailman/Gui/Topics.py:46
5350msgid "Disabled"
5351msgstr ""
5352
5353#: Mailman/Gui/Topics.py:46
5354msgid "Enabled"
5355msgstr ""
5356
5357#: Mailman/Gui/Topics.py:47
5358msgid "Should the topic filter be enabled or disabled?"
5359msgstr ""
5360
5361#: Mailman/Gui/Topics.py:49
5362msgid ""
5363"The topic filter categorizes each incoming email message\n"
5364"             according to <a\n"
5365"            href=\"http://www.python.org/doc/current/lib/module-re.html"
5366"\">regular\n"
5367"             expression filters</a> you specify below.  If the message's\n"
5368"             <code>Subject:</code> or <code>Keywords:</code> header contains "
5369"a\n"
5370"             match against a topic filter, the message is logically placed\n"
5371"             into a topic <em>bucket</em>.  Each user can then choose to "
5372"only\n"
5373"             receive messages from the mailing list for a particular topic\n"
5374"             bucket (or buckets).  Any message not categorized in a topic\n"
5375"             bucket registered with the user is not delivered to the list.\n"
5376"\n"
5377"             <p>Note that this feature only works with regular delivery, "
5378"not\n"
5379"             digest delivery.\n"
5380"\n"
5381"             <p>The body of the message can also be optionally scanned for\n"
5382"             <code>Subject:</code> and <code>Keywords:</code> headers, as\n"
5383"             specified by the <a\n"
5384"       href=\"?VARHELP=topics/topics_bodylines_limit"
5385"\">topics_bodylines_limit</a>\n"
5386"             configuration variable."
5387msgstr ""
5388
5389#: Mailman/Gui/Topics.py:70
5390msgid "How many body lines should the topic matcher scan?"
5391msgstr ""
5392
5393#: Mailman/Gui/Topics.py:72
5394msgid ""
5395"The topic matcher will scan this many lines of the message\n"
5396"             body looking for topic keyword matches.  Body scanning stops "
5397"when\n"
5398"             either this many lines have been looked at, or a non-header-"
5399"like\n"
5400"             body line is encountered.  By setting this value to zero, no "
5401"body\n"
5402"             lines will be scanned (i.e. only the <code>Keywords:</code> "
5403"and\n"
5404"             <code>Subject:</code> headers will be scanned).  By setting "
5405"this\n"
5406"             value to a negative number, then all body lines will be "
5407"scanned\n"
5408"             until a non-header-like line is encountered.\n"
5409"             "
5410msgstr ""
5411
5412#: Mailman/Gui/Topics.py:83
5413msgid "Topic keywords, one per line, to match against each message."
5414msgstr ""
5415
5416#: Mailman/Gui/Topics.py:85
5417msgid ""
5418"Each topic keyword is actually a regular expression, which is\n"
5419"             matched against certain parts of a mail message, specifically "
5420"the\n"
5421"             <code>Keywords:</code> and <code>Subject:</code> message "
5422"headers.\n"
5423"             Note that the first few lines of the body of the message can "
5424"also\n"
5425"             contain a <code>Keywords:</code> and <code>Subject:</code>\n"
5426"             \"header\" on which matching is also performed."
5427msgstr ""
5428
5429#: Mailman/Gui/Topics.py:123
5430msgid ""
5431"Topic specifications require both a name and\n"
5432"                a pattern.  Incomplete topics will be ignored."
5433msgstr ""
5434
5435#: Mailman/Gui/Topics.py:132
5436msgid ""
5437"The topic pattern '%(safepattern)s' is not a\n"
5438"                legal regular expression.  It will be discarded."
5439msgstr ""
5440
5441#: Mailman/Gui/Usenet.py:25
5442msgid "Mail&lt;-&gt;News&nbsp;gateways"
5443msgstr ""
5444
5445#: Mailman/Gui/Usenet.py:35
5446msgid "Mail-to-News and News-to-Mail gateway services."
5447msgstr ""
5448
5449#: Mailman/Gui/Usenet.py:37
5450msgid "News server settings"
5451msgstr ""
5452
5453#: Mailman/Gui/Usenet.py:40
5454msgid "The hostname of the machine your news server is running on."
5455msgstr ""
5456
5457#: Mailman/Gui/Usenet.py:41
5458msgid ""
5459"This value may be either the name of your news server, or\n"
5460"             optionally of the format name:port, where port is a port "
5461"number.\n"
5462"\n"
5463"             The news server is not part of Mailman proper.  You have to\n"
5464"             already have access to an NNTP server, and that NNTP server "
5465"must\n"
5466"             recognize the machine this mailing list runs on as a machine\n"
5467"             capable of reading and posting news."
5468msgstr ""
5469
5470#: Mailman/Gui/Usenet.py:50
5471msgid "The name of the Usenet group to gateway to and/or from."
5472msgstr ""
5473
5474#: Mailman/Gui/Usenet.py:53
5475msgid ""
5476"Should new posts to the mailing list be sent to the\n"
5477"             newsgroup?"
5478msgstr ""
5479
5480#: Mailman/Gui/Usenet.py:57
5481msgid ""
5482"Should new posts to the newsgroup be sent to the mailing\n"
5483"             list?"
5484msgstr ""
5485
5486#: Mailman/Gui/Usenet.py:60
5487msgid "Forwarding options"
5488msgstr ""
5489
5490#: Mailman/Gui/Usenet.py:63
5491msgid "Moderated"
5492msgstr ""
5493
5494#: Mailman/Gui/Usenet.py:63
5495msgid "Open list, moderated group"
5496msgstr ""
5497
5498#: Mailman/Gui/Usenet.py:66
5499msgid "The moderation policy of the newsgroup."
5500msgstr ""
5501
5502#: Mailman/Gui/Usenet.py:68
5503msgid ""
5504"This setting determines the moderation policy of the\n"
5505"             newsgroup and its interaction with the moderation policy of "
5506"the\n"
5507"             mailing list.  This only applies to the newsgroup that you are\n"
5508"             gatewaying <em>to</em>, so if you are only gatewaying from\n"
5509"             Usenet, or the newsgroup you are gatewaying to is not "
5510"moderated,\n"
5511"             set this option to <em>None</em>.\n"
5512"\n"
5513"             <p>If the newsgroup is moderated, you can set this mailing "
5514"list\n"
5515"             up to be the moderation address for the newsgroup.  By "
5516"selecting\n"
5517"             <em>Moderated</em>, an additional posting hold will be placed "
5518"in\n"
5519"             the approval process.  All messages posted to the mailing list\n"
5520"             will have to be approved before being sent on to the "
5521"newsgroup,\n"
5522"             or to the mailing list membership.\n"
5523"\n"
5524"             <p><em>Note that if the message has an <tt>Approved</tt> "
5525"header\n"
5526"             with the list's administrative password in it, this hold test\n"
5527"             will be bypassed, allowing privileged posters to send messages\n"
5528"             directly to the list and the newsgroup.</em>\n"
5529"\n"
5530"             <p>Finally, if the newsgroup is moderated, but you want to "
5531"have\n"
5532"             an open posting policy anyway, you should select <em>Open "
5533"list,\n"
5534"             moderated group</em>.  The effect of this is to use the normal\n"
5535"             Mailman moderation facilities, but to add an <tt>Approved</tt>\n"
5536"             header to all messages that are gatewayed to Usenet."
5537msgstr ""
5538
5539#: Mailman/Gui/Usenet.py:94
5540msgid "Prefix <tt>Subject:</tt> headers on postings gated to news?"
5541msgstr ""
5542
5543#: Mailman/Gui/Usenet.py:95
5544msgid ""
5545"Mailman prefixes <tt>Subject:</tt> headers with\n"
5546"             <a href=\"?VARHELP=general/subject_prefix\">text you can\n"
5547"             customize</a> and normally, this prefix shows up in messages\n"
5548"             gatewayed to Usenet.  You can set this option to <em>No</em> "
5549"to\n"
5550"             disable the prefix on gated messages.  Of course, if you turn "
5551"off\n"
5552"             normal <tt>Subject:</tt> prefixes, they won't be prefixed for\n"
5553"             gated messages either."
5554msgstr ""
5555
5556#: Mailman/Gui/Usenet.py:103
5557msgid "Mass catch up"
5558msgstr ""
5559
5560#: Mailman/Gui/Usenet.py:106
5561msgid "Should Mailman perform a <em>catchup</em> on the newsgroup?"
5562msgstr ""
5563
5564#: Mailman/Gui/Usenet.py:107
5565msgid ""
5566"When you tell Mailman to perform a catchup on the newsgroup,\n"
5567"             this means that you want to start gating messages to the "
5568"mailing\n"
5569"             list with the next new message found.  All earlier messages on\n"
5570"             the newsgroup will be ignored.  This is as if you were reading\n"
5571"             the newsgroup yourself, and you marked all current messages as\n"
5572"             <em>read</em>.  By catching up, your mailing list members will\n"
5573"             not see any of the earlier messages."
5574msgstr ""
5575
5576#: Mailman/Gui/Usenet.py:121
5577msgid "Mass catchup completed"
5578msgstr ""
5579
5580#: Mailman/Gui/Usenet.py:133
5581msgid ""
5582"You cannot enable gatewaying unless both the\n"
5583"                <a href=\"?VARHELP=gateway/nntp_host\">news server field</a> "
5584"and\n"
5585"                the <a href=\"?VARHELP=gateway/linked_newsgroup\">linked\n"
5586"                newsgroup</a> fields are filled in."
5587msgstr ""
5588
5589#: Mailman/HTMLFormatter.py:48
5590msgid "%(listinfo_link)s list run by %(owner_link)s"
5591msgstr ""
5592
5593#: Mailman/HTMLFormatter.py:56
5594msgid "%(realname)s administrative interface"
5595msgstr ""
5596
5597#: Mailman/HTMLFormatter.py:57
5598msgid " (requires authorization)"
5599msgstr ""
5600
5601#: Mailman/HTMLFormatter.py:60
5602msgid "Overview of all %(hostname)s mailing lists"
5603msgstr ""
5604
5605#: Mailman/HTMLFormatter.py:81
5606msgid "<em>(1 private member not shown)</em>"
5607msgstr ""
5608
5609#: Mailman/HTMLFormatter.py:83
5610msgid "<em>(%(num_concealed)d private members not shown)</em>"
5611msgstr ""
5612
5613#: Mailman/HTMLFormatter.py:139
5614msgid "; it was disabled by you"
5615msgstr ""
5616
5617#: Mailman/HTMLFormatter.py:141
5618msgid "; it was disabled by the list administrator"
5619msgstr ""
5620
5621#: Mailman/HTMLFormatter.py:145
5622msgid ""
5623"; it was disabled due to excessive bounces.  The\n"
5624"            last bounce was received on %(date)s"
5625msgstr ""
5626
5627#: Mailman/HTMLFormatter.py:148
5628msgid "; it was disabled for unknown reasons"
5629msgstr ""
5630
5631#: Mailman/HTMLFormatter.py:150
5632msgid "Note: your list delivery is currently disabled%(reason)s."
5633msgstr ""
5634
5635#: Mailman/HTMLFormatter.py:153
5636msgid "Mail delivery"
5637msgstr ""
5638
5639#: Mailman/HTMLFormatter.py:155 Mailman/HTMLFormatter.py:300
5640msgid "the list administrator"
5641msgstr ""
5642
5643#: Mailman/HTMLFormatter.py:156
5644msgid ""
5645"<p>%(note)s\n"
5646"\n"
5647"            <p>You may have disabled list delivery intentionally,\n"
5648"            or it may have been triggered by bounces from your email\n"
5649"            address.  In either case, to re-enable delivery, change the\n"
5650"            %(link)s option below.  Contact %(mailto)s if you have any\n"
5651"            questions or need assistance."
5652msgstr ""
5653
5654#: Mailman/HTMLFormatter.py:168
5655msgid ""
5656"<p>We have received some recent bounces from your\n"
5657"            address.  Your current <em>bounce score</em> is %(score)s out of "
5658"a\n"
5659"            maximum of %(total)s.  Please double check that your subscribed\n"
5660"            address is correct and that there are no problems with delivery "
5661"to\n"
5662"            this address.  Your bounce score will be automatically reset if\n"
5663"            the problems are corrected soon."
5664msgstr ""
5665
5666#: Mailman/HTMLFormatter.py:180
5667msgid ""
5668"(Note - you are subscribing to a list of mailing lists, so the %(type)s "
5669"notice will be sent to the admin address for your membership, %(addr)s.)<p>"
5670msgstr ""
5671
5672#: Mailman/HTMLFormatter.py:190
5673msgid ""
5674"You will be sent email requesting confirmation, to\n"
5675"            prevent others from gratuitously subscribing you."
5676msgstr ""
5677
5678#: Mailman/HTMLFormatter.py:193
5679msgid ""
5680"This is a closed list, which means your subscription\n"
5681"            will be held for approval.  You will be notified of the list\n"
5682"            moderator's decision by email."
5683msgstr ""
5684
5685#: Mailman/HTMLFormatter.py:196 Mailman/HTMLFormatter.py:203
5686msgid "also "
5687msgstr ""
5688
5689#: Mailman/HTMLFormatter.py:198
5690msgid ""
5691"You will be sent email requesting confirmation, to\n"
5692"            prevent others from gratuitously subscribing you.  Once\n"
5693"            confirmation is received, your request will be held for "
5694"approval\n"
5695"            by the list moderator.  You will be notified of the moderator's\n"
5696"            decision by email."
5697msgstr ""
5698
5699#: Mailman/HTMLFormatter.py:207
5700msgid ""
5701"This is %(also)sa private list, which means that the\n"
5702"            list of members is not available to non-members."
5703msgstr ""
5704
5705#: Mailman/HTMLFormatter.py:210
5706msgid ""
5707"This is %(also)sa hidden list, which means that the\n"
5708"            list of members is available only to the list administrator."
5709msgstr ""
5710
5711#: Mailman/HTMLFormatter.py:213
5712msgid ""
5713"This is %(also)sa public list, which means that the\n"
5714"            list of members list is available to everyone."
5715msgstr ""
5716
5717#: Mailman/HTMLFormatter.py:216
5718msgid ""
5719" (but we obscure the addresses so they are not\n"
5720"                easily recognizable by spammers)."
5721msgstr ""
5722
5723#: Mailman/HTMLFormatter.py:221
5724msgid ""
5725"<p>(Note that this is an umbrella list, intended to\n"
5726"            have only other mailing lists as members.  Among other things,\n"
5727"            this means that your confirmation request will be sent to the\n"
5728"            `%(sfx)s' account for your address.)"
5729msgstr ""
5730
5731#: Mailman/HTMLFormatter.py:250
5732msgid "<b><i>either</i></b> "
5733msgstr ""
5734
5735#: Mailman/HTMLFormatter.py:255
5736msgid ""
5737"To unsubscribe from %(realname)s, get a password reminder,\n"
5738"        or change your subscription options %(either)senter your "
5739"subscription\n"
5740"        email address:\n"
5741"        <p><center> "
5742msgstr ""
5743
5744#: Mailman/HTMLFormatter.py:262
5745msgid "Unsubscribe or edit options"
5746msgstr ""
5747
5748#: Mailman/HTMLFormatter.py:266
5749msgid ""
5750"<p>... <b><i>or</i></b> select your entry from\n"
5751"                      the subscribers list (see above)."
5752msgstr ""
5753
5754#: Mailman/HTMLFormatter.py:268
5755msgid ""
5756" If you leave the field blank, you will be prompted for\n"
5757"        your email address"
5758msgstr ""
5759
5760#: Mailman/HTMLFormatter.py:276
5761msgid ""
5762"(<i>%(which)s is only available to the list\n"
5763"                members.</i>)"
5764msgstr ""
5765
5766#: Mailman/HTMLFormatter.py:280
5767msgid ""
5768"(<i>%(which)s is only available to the list\n"
5769"            administrator.</i>)"
5770msgstr ""
5771
5772#: Mailman/HTMLFormatter.py:290
5773msgid "Click here for the list of "
5774msgstr ""
5775
5776#: Mailman/HTMLFormatter.py:292
5777msgid " subscribers: "
5778msgstr ""
5779
5780#: Mailman/HTMLFormatter.py:294
5781msgid "Visit Subscriber list"
5782msgstr ""
5783
5784#: Mailman/HTMLFormatter.py:297
5785msgid "members"
5786msgstr ""
5787
5788#: Mailman/HTMLFormatter.py:298
5789msgid "Address:"
5790msgstr ""
5791
5792#: Mailman/HTMLFormatter.py:301
5793msgid "Admin address:"
5794msgstr ""
5795
5796#: Mailman/HTMLFormatter.py:304
5797msgid "The subscribers list"
5798msgstr ""
5799
5800#: Mailman/HTMLFormatter.py:306
5801msgid " <p>Enter your "
5802msgstr ""
5803
5804#: Mailman/HTMLFormatter.py:308
5805msgid " and password to visit  the subscribers list: <p><center> "
5806msgstr ""
5807
5808#: Mailman/HTMLFormatter.py:313
5809msgid "Password: "
5810msgstr ""
5811
5812#: Mailman/HTMLFormatter.py:317
5813msgid "Visit Subscriber List"
5814msgstr ""
5815
5816#: Mailman/HTMLFormatter.py:351
5817msgid "Once a month, your password will be emailed to you as a reminder."
5818msgstr ""
5819
5820#: Mailman/HTMLFormatter.py:397
5821msgid "The current archive"
5822msgstr ""
5823
5824#: Mailman/Handlers/Acknowledge.py:59
5825msgid "%(realname)s post acknowledgement"
5826msgstr ""
5827
5828#: Mailman/Handlers/CalcRecips.py:78
5829msgid ""
5830"Your urgent message to the %(realname)s mailing list was not authorized for\n"
5831"delivery.  The original message as received by Mailman is attached.\n"
5832msgstr ""
5833
5834#: Mailman/Handlers/Emergency.py:29
5835msgid "Emergency hold on all list traffic is in effect"
5836msgstr ""
5837
5838#: Mailman/Handlers/Emergency.py:30 Mailman/Handlers/Hold.py:58
5839msgid "Your message was deemed inappropriate by the moderator."
5840msgstr ""
5841
5842#: Mailman/Handlers/Hold.py:53
5843msgid "Sender is explicitly forbidden"
5844msgstr ""
5845
5846#: Mailman/Handlers/Hold.py:54
5847msgid "You are forbidden from posting messages to this list."
5848msgstr ""
5849
5850#: Mailman/Handlers/Hold.py:57
5851msgid "Post to moderated list"
5852msgstr ""
5853
5854#: Mailman/Handlers/Hold.py:61
5855msgid "Post by non-member to a members-only list"
5856msgstr ""
5857
5858#: Mailman/Handlers/Hold.py:62
5859msgid "Non-members are not allowed to post messages to this list."
5860msgstr ""
5861
5862#: Mailman/Handlers/Hold.py:65
5863msgid "Posting to a restricted list by sender requires approval"
5864msgstr ""
5865
5866#: Mailman/Handlers/Hold.py:66
5867msgid "This list is restricted; your message was not approved."
5868msgstr ""
5869
5870#: Mailman/Handlers/Hold.py:69
5871msgid "Too many recipients to the message"
5872msgstr ""
5873
5874#: Mailman/Handlers/Hold.py:70
5875msgid "Please trim the recipient list; it is too long."
5876msgstr ""
5877
5878#: Mailman/Handlers/Hold.py:73
5879msgid "Message has implicit destination"
5880msgstr ""
5881
5882#: Mailman/Handlers/Hold.py:74
5883msgid ""
5884"Blind carbon copies or other implicit destinations are\n"
5885"not allowed.  Try reposting your message by explicitly including the list\n"
5886"address in the To: or Cc: fields."
5887msgstr ""
5888
5889#: Mailman/Handlers/Hold.py:79
5890msgid "Message may contain administrivia"
5891msgstr ""
5892
5893#: Mailman/Handlers/Hold.py:84
5894msgid ""
5895"Please do *not* post administrative requests to the mailing\n"
5896"list.  If you wish to subscribe, visit %(listurl)s or send a message with "
5897"the\n"
5898"word `help' in it to the request address, %(request)s, for further\n"
5899"instructions."
5900msgstr ""
5901
5902#: Mailman/Handlers/Hold.py:90
5903msgid "Message has a suspicious header"
5904msgstr ""
5905
5906#: Mailman/Handlers/Hold.py:91
5907msgid "Your message had a suspicious header."
5908msgstr ""
5909
5910#: Mailman/Handlers/Hold.py:101
5911msgid ""
5912"Message body is too big: %(size)d bytes with a limit of\n"
5913"%(limit)d KB"
5914msgstr ""
5915
5916#: Mailman/Handlers/Hold.py:106
5917msgid ""
5918"Your message was too big; please trim it to less than\n"
5919"%(kb)d KB in size."
5920msgstr ""
5921
5922#: Mailman/Handlers/Hold.py:110
5923msgid "Posting to a moderated newsgroup"
5924msgstr ""
5925
5926#: Mailman/Handlers/Hold.py:250
5927msgid "Your message to %(listname)s awaits moderator approval"
5928msgstr ""
5929
5930#: Mailman/Handlers/Hold.py:269
5931msgid "%(listname)s post from %(sender)s requires approval"
5932msgstr ""
5933
5934#: Mailman/Handlers/Hold.py:276
5935msgid ""
5936"If you reply to this message, keeping the Subject: header intact, Mailman "
5937"will\n"
5938"discard the held message.  Do this if the message is spam.  If you reply to\n"
5939"this message and include an Approved: header with the list password in it, "
5940"the\n"
5941"message will be approved for posting to the list.  The Approved: header can\n"
5942"also appear in the first line of the body of the reply."
5943msgstr ""
5944
5945#: Mailman/Handlers/MimeDel.py:59
5946msgid "The message's content type was explicitly disallowed"
5947msgstr ""
5948
5949#: Mailman/Handlers/MimeDel.py:64
5950msgid "The message's content type was not explicitly allowed"
5951msgstr ""
5952
5953#: Mailman/Handlers/MimeDel.py:72
5954msgid "The message's file extension was explicitly disallowed"
5955msgstr ""
5956
5957#: Mailman/Handlers/MimeDel.py:75
5958msgid "The message's file extension was not explicitly allowed"
5959msgstr ""
5960
5961#: Mailman/Handlers/MimeDel.py:87
5962msgid "After content filtering, the message was empty"
5963msgstr ""
5964
5965#: Mailman/Handlers/MimeDel.py:232
5966msgid ""
5967"The attached message matched the %(listname)s mailing list's content "
5968"filtering\n"
5969"rules and was prevented from being forwarded on to the list membership.  "
5970"You\n"
5971"are receiving the only remaining copy of the discarded message.\n"
5972"\n"
5973msgstr ""
5974
5975#: Mailman/Handlers/MimeDel.py:238
5976msgid "Content filtered message notification"
5977msgstr ""
5978
5979#: Mailman/Handlers/Moderate.py:153
5980msgid ""
5981"You are not allowed to post to this mailing list, and your message has been\n"
5982"automatically rejected.  If you think that your messages are being rejected "
5983"in\n"
5984"error, contact the mailing list owner at %(listowner)s."
5985msgstr ""
5986
5987#: Mailman/Handlers/Moderate.py:169
5988msgid "Auto-discard notification"
5989msgstr ""
5990
5991#: Mailman/Handlers/Moderate.py:172
5992msgid "The attached message has been automatically discarded."
5993msgstr ""
5994
5995#: Mailman/Handlers/Replybot.py:74
5996msgid "Auto-response for your message to the \"%(realname)s\" mailing list"
5997msgstr ""
5998
5999#: Mailman/Handlers/Replybot.py:107
6000msgid "The Mailman Replybot"
6001msgstr ""
6002
6003#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:223
6004msgid ""
6005"An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...\n"
6006"Name: %(filename)s\n"
6007"URL: %(url)s\n"
6008msgstr ""
6009
6010#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:233
6011msgid "HTML attachment scrubbed and removed"
6012msgstr ""
6013
6014#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:249 Mailman/Handlers/Scrubber.py:274
6015msgid ""
6016"An HTML attachment was scrubbed...\n"
6017"URL: %(url)s\n"
6018msgstr ""
6019
6020#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:286
6021msgid "no subject"
6022msgstr ""
6023
6024#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:287
6025msgid "no date"
6026msgstr ""
6027
6028#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:288
6029msgid "unknown sender"
6030msgstr ""
6031
6032#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:290
6033msgid ""
6034"An embedded message was scrubbed...\n"
6035"From: %(who)s\n"
6036"Subject: %(subject)s\n"
6037"Date: %(date)s\n"
6038"Size: %(size)s\n"
6039"URL: %(url)s\n"
6040msgstr ""
6041
6042#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:322
6043msgid ""
6044"A non-text attachment was scrubbed...\n"
6045"Name: %(filename)s\n"
6046"Type: %(ctype)s\n"
6047"Size: %(size)d bytes\n"
6048"Desc: %(desc)s\n"
6049"URL: %(url)s\n"
6050msgstr ""
6051
6052#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:358
6053msgid "Skipped content of type %(partctype)s\n"
6054msgstr ""
6055
6056#: Mailman/Handlers/Scrubber.py:399
6057msgid "-------------- next part --------------\n"
6058msgstr ""
6059
6060#: Mailman/Handlers/SpamDetect.py:55
6061msgid "The message headers matched a filter rule"
6062msgstr ""
6063
6064#: Mailman/Handlers/SpamDetect.py:135
6065msgid "Message rejected by filter rule match"
6066msgstr ""
6067
6068#: Mailman/Handlers/ToDigest.py:158
6069msgid "%(realname)s Digest, Vol %(volume)d, Issue %(issue)d"
6070msgstr ""
6071
6072#: Mailman/Handlers/ToDigest.py:204
6073msgid "digest header"
6074msgstr ""
6075
6076#: Mailman/Handlers/ToDigest.py:207
6077msgid "Digest Header"
6078msgstr ""
6079
6080#: Mailman/Handlers/ToDigest.py:220
6081msgid "Today's Topics:\n"
6082msgstr ""
6083
6084#: Mailman/Handlers/ToDigest.py:300
6085msgid "Today's Topics (%(msgcount)d messages)"
6086msgstr ""
6087
6088#: Mailman/Handlers/ToDigest.py:326
6089msgid "[Message discarded by content filter]"
6090msgstr ""
6091
6092#: Mailman/Handlers/ToDigest.py:354
6093msgid "digest footer"
6094msgstr ""
6095
6096#: Mailman/Handlers/ToDigest.py:357
6097msgid "Digest Footer"
6098msgstr ""
6099
6100#: Mailman/Handlers/ToDigest.py:371
6101msgid "End of "
6102msgstr ""
6103
6104#: Mailman/ListAdmin.py:295
6105msgid "Posting of your message titled \"%(subject)s\""
6106msgstr ""
6107
6108#: Mailman/ListAdmin.py:334
6109msgid "Forward of moderated message"
6110msgstr ""
6111
6112#: Mailman/ListAdmin.py:390
6113msgid "New subscription request to list %(realname)s from %(addr)s"
6114msgstr ""
6115
6116#: Mailman/ListAdmin.py:413
6117msgid "Subscription request"
6118msgstr ""
6119
6120#: Mailman/ListAdmin.py:442
6121msgid "New unsubscription request from %(realname)s by %(addr)s"
6122msgstr ""
6123
6124#: Mailman/ListAdmin.py:465
6125msgid "Unsubscription request"
6126msgstr ""
6127
6128#: Mailman/ListAdmin.py:496
6129msgid "Original Message"
6130msgstr ""
6131
6132#: Mailman/ListAdmin.py:499
6133msgid "Request to mailing list %(realname)s rejected"
6134msgstr ""
6135
6136#: Mailman/MTA/Manual.py:66
6137msgid ""
6138"The mailing list `%(listname)s' has been created via the through-the-web\n"
6139"interface.  In order to complete the activation of this mailing list, the\n"
6140"proper /etc/aliases (or equivalent) file must be updated.  The program\n"
6141"`newaliases' may also have to be run.\n"
6142"\n"
6143"Here are the entries for the /etc/aliases file:\n"
6144msgstr ""
6145
6146#: Mailman/MTA/Manual.py:77
6147msgid ""
6148"To finish creating your mailing list, you must edit your /etc/aliases (or\n"
6149"equivalent) file by adding the following lines, and possibly running the\n"
6150"`newaliases' program:\n"
6151msgstr ""
6152
6153#: Mailman/MTA/Manual.py:82
6154msgid "## %(listname)s mailing list"
6155msgstr ""
6156
6157#: Mailman/MTA/Manual.py:99
6158msgid "Mailing list creation request for list %(listname)s"
6159msgstr ""
6160
6161#: Mailman/MTA/Manual.py:113
6162msgid ""
6163"The mailing list `%(listname)s' has been removed via the through-the-web\n"
6164"interface.  In order to complete the de-activation of this mailing list, "
6165"the\n"
6166"appropriate /etc/aliases (or equivalent) file must be updated.  The program\n"
6167"`newaliases' may also have to be run.\n"
6168"\n"
6169"Here are the entries in the /etc/aliases file that should be removed:\n"
6170msgstr ""
6171
6172#: Mailman/MTA/Manual.py:123
6173msgid ""
6174"\n"
6175"To finish removing your mailing list, you must edit your /etc/aliases (or\n"
6176"equivalent) file by removing the following lines, and possibly running the\n"
6177"`newaliases' program:\n"
6178"\n"
6179"## %(listname)s mailing list"
6180msgstr ""
6181
6182#: Mailman/MTA/Manual.py:142
6183msgid "Mailing list removal request for list %(listname)s"
6184msgstr ""
6185
6186#: Mailman/MTA/Postfix.py:306
6187msgid "checking permissions on %(file)s"
6188msgstr ""
6189
6190#: Mailman/MTA/Postfix.py:316
6191msgid "%(file)s permissions must be 066x (got %(octmode)s)"
6192msgstr ""
6193
6194#: Mailman/MTA/Postfix.py:318 Mailman/MTA/Postfix.py:345
6195#: Mailman/MTA/Postfix.py:356 bin/check_perms:125 bin/check_perms:153
6196#: bin/check_perms:163 bin/check_perms:174 bin/check_perms:199
6197#: bin/check_perms:216 bin/check_perms:242 bin/check_perms:265
6198#: bin/check_perms:284 bin/check_perms:298 bin/check_perms:318
6199#: bin/check_perms:355
6200msgid "(fixing)"
6201msgstr ""
6202
6203#: Mailman/MTA/Postfix.py:334
6204msgid "checking ownership of %(dbfile)s"
6205msgstr ""
6206
6207#: Mailman/MTA/Postfix.py:342
6208msgid "%(dbfile)s owned by %(owner)s (must be owned by %(user)s"
6209msgstr ""
6210
6211#: Mailman/MTA/Postfix.py:354
6212msgid "%(dbfile)s permissions must be 066x (got %(octmode)s)"
6213msgstr ""
6214
6215#: Mailman/MailList.py:216
6216msgid "Your confirmation is required to join the %(listname)s mailing list"
6217msgstr ""
6218
6219#: Mailman/MailList.py:227
6220msgid "Your confirmation is required to leave the %(listname)s mailing list"
6221msgstr ""
6222
6223#: Mailman/MailList.py:883 Mailman/MailList.py:1295
6224msgid " from %(remote)s"
6225msgstr ""
6226
6227#: Mailman/MailList.py:916
6228msgid "subscriptions to %(realname)s require moderator approval"
6229msgstr ""
6230
6231#: Mailman/MailList.py:985 bin/add_members:242
6232msgid "%(realname)s subscription notification"
6233msgstr ""
6234
6235#: Mailman/MailList.py:1004
6236msgid "unsubscriptions require moderator approval"
6237msgstr ""
6238
6239#: Mailman/MailList.py:1024
6240msgid "%(realname)s unsubscribe notification"
6241msgstr ""
6242
6243#: Mailman/MailList.py:1204
6244msgid "subscriptions to %(name)s require administrator approval"
6245msgstr ""
6246
6247#: Mailman/MailList.py:1467
6248msgid "Last autoresponse notification for today"
6249msgstr ""
6250
6251#: Mailman/Queue/BounceRunner.py:321
6252msgid ""
6253"The attached message was received as a bounce, but either the bounce format\n"
6254"was not recognized, or no member addresses could be extracted from it.  "
6255"This\n"
6256"mailing list has been configured to send all unrecognized bounce messages "
6257"to\n"
6258"the list administrator(s).\n"
6259"\n"
6260"For more information see:\n"
6261"%(adminurl)s\n"
6262"\n"
6263msgstr ""
6264
6265#: Mailman/Queue/BounceRunner.py:331
6266msgid "Uncaught bounce notification"
6267msgstr ""
6268
6269#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:92
6270msgid "Ignoring non-text/plain MIME parts"
6271msgstr ""
6272
6273#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:148
6274msgid ""
6275"The results of your email command are provided below.\n"
6276"Attached is your original message.\n"
6277msgstr ""
6278
6279#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:153
6280msgid "- Results:"
6281msgstr ""
6282
6283#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:159
6284msgid ""
6285"\n"
6286"- Unprocessed:"
6287msgstr ""
6288
6289#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:163
6290msgid ""
6291"No commands were found in this message.\n"
6292"To obtain instructions, send a message containing just the word \"help\".\n"
6293msgstr ""
6294
6295#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:168
6296msgid ""
6297"\n"
6298"- Ignored:"
6299msgstr ""
6300
6301#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:170
6302msgid ""
6303"\n"
6304"- Done.\n"
6305"\n"
6306msgstr ""
6307
6308#: Mailman/Queue/CommandRunner.py:194
6309msgid "The results of your email commands"
6310msgstr ""
6311
6312#: Mailman/htmlformat.py:639
6313msgid "Delivered by Mailman<br>version %(version)s"
6314msgstr ""
6315
6316#: Mailman/htmlformat.py:640
6317msgid "Python Powered"
6318msgstr ""
6319
6320#: Mailman/htmlformat.py:641
6321msgid "Gnu's Not Unix"
6322msgstr ""
6323
6324#: Mailman/i18n.py:98
6325msgid "Mon"
6326msgstr ""
6327
6328#: Mailman/i18n.py:98
6329msgid "Thu"
6330msgstr ""
6331
6332#: Mailman/i18n.py:98
6333msgid "Tue"
6334msgstr ""
6335
6336#: Mailman/i18n.py:98
6337msgid "Wed"
6338msgstr ""
6339
6340#: Mailman/i18n.py:99
6341msgid "Fri"
6342msgstr ""
6343
6344#: Mailman/i18n.py:99
6345msgid "Sat"
6346msgstr ""
6347
6348#: Mailman/i18n.py:99
6349msgid "Sun"
6350msgstr ""
6351
6352#: Mailman/i18n.py:103
6353msgid "Apr"
6354msgstr ""
6355
6356#: Mailman/i18n.py:103
6357msgid "Feb"
6358msgstr ""
6359
6360#: Mailman/i18n.py:103
6361msgid "Jan"
6362msgstr ""
6363
6364#: Mailman/i18n.py:103
6365msgid "Jun"
6366msgstr ""
6367
6368#: Mailman/i18n.py:103
6369msgid "Mar"
6370msgstr ""
6371
6372#: Mailman/i18n.py:104
6373msgid "Aug"
6374msgstr ""
6375
6376#: Mailman/i18n.py:104
6377msgid "Dec"
6378msgstr ""
6379
6380#: Mailman/i18n.py:104
6381msgid "Jul"
6382msgstr ""
6383
6384#: Mailman/i18n.py:104
6385msgid "Nov"
6386msgstr ""
6387
6388#: Mailman/i18n.py:104
6389msgid "Oct"
6390msgstr ""
6391
6392#: Mailman/i18n.py:104
6393msgid "Sep"
6394msgstr ""
6395
6396#: Mailman/i18n.py:107
6397msgid "Server Local Time"
6398msgstr ""
6399
6400#: Mailman/i18n.py:146
6401msgid ""
6402"%(wday)s %(mon)s %(day)2i %(hh)02i:%(mm)02i:%(ss)02i %(tzname)s %(year)04i"
6403msgstr ""
6404
6405#: bin/add_members:26
6406msgid ""
6407"Add members to a list from the command line.\n"
6408"\n"
6409"Usage:\n"
6410"    add_members [options] listname\n"
6411"\n"
6412"Options:\n"
6413"\n"
6414"    --regular-members-file=file\n"
6415"    -r file\n"
6416"        A file containing addresses of the members to be added, one\n"
6417"        address per line.  This list of people become non-digest\n"
6418"        members.  If file is `-', read addresses from stdin.  Note that\n"
6419"        -n/--non-digest-members-file are deprecated synonyms for this "
6420"option.\n"
6421"\n"
6422"    --digest-members-file=file\n"
6423"    -d file\n"
6424"        Similar to above, but these people become digest members.\n"
6425"\n"
6426"    --welcome-msg=<y|n>\n"
6427"    -w <y|n>\n"
6428"        Set whether or not to send the list members a welcome message,\n"
6429"        overriding whatever the list's `send_welcome_msg' setting is.\n"
6430"\n"
6431"    --admin-notify=<y|n>\n"
6432"    -a <y|n>\n"
6433"        Set whether or not to send the list administrators a notification "
6434"on\n"
6435"        the success/failure of these subscriptions, overriding whatever the\n"
6436"        list's `admin_notify_mchanges' setting is.\n"
6437"\n"
6438"    --help\n"
6439"    -h\n"
6440"        Print this help message and exit.\n"
6441"\n"
6442"    listname\n"
6443"        The name of the Mailman list you are adding members to.  It must\n"
6444"        already exist.\n"
6445"\n"
6446"You must supply at least one of -r and -d options.  At most one of the\n"
6447"files can be `-'.\n"
6448msgstr ""
6449
6450#: bin/add_members:137
6451msgid "Already a member: %(member)s"
6452msgstr ""
6453
6454#: bin/add_members:140
6455msgid "Bad/Invalid email address: blank line"
6456msgstr ""
6457
6458#: bin/add_members:142
6459msgid "Bad/Invalid email address: %(member)s"
6460msgstr ""
6461
6462#: bin/add_members:144
6463msgid "Hostile address (illegal characters): %(member)s"
6464msgstr ""
6465
6466#: bin/add_members:146
6467msgid "Subscribed: %(member)s"
6468msgstr ""
6469
6470#: bin/add_members:191
6471msgid "Bad argument to -w/--welcome-msg: %(arg)s"
6472msgstr ""
6473
6474#: bin/add_members:198
6475msgid "Bad argument to -a/--admin-notify: %(arg)s"
6476msgstr ""
6477
6478#: bin/add_members:204
6479msgid "Cannot read both digest and normal members from standard input."
6480msgstr ""
6481
6482#: bin/add_members:210 bin/config_list:109 bin/export.py:272
6483#: bin/find_member:97 bin/inject:90 bin/list_admins:89 bin/list_members:232
6484#: bin/sync_members:222 cron/bumpdigests:86
6485msgid "No such list: %(listname)s"
6486msgstr ""
6487
6488#: bin/add_members:230 bin/change_pw:158 bin/check_db:114 bin/discard:83
6489#: bin/sync_members:244 bin/update:564 cron/bumpdigests:78
6490msgid "Nothing to do."
6491msgstr ""
6492
6493#: bin/arch:19
6494msgid ""
6495"Rebuild a list's archive.\n"
6496"\n"
6497"Use this command to rebuild the archives for a mailing list.  You may want "
6498"to\n"
6499"do this if you edit some messages in an archive, or remove some messages "
6500"from\n"
6501"an archive.\n"
6502"\n"
6503"Usage: %(PROGRAM)s [options] <listname> [<mbox>]\n"
6504"\n"
6505"Where options are:\n"
6506"    -h / --help\n"
6507"        Print this help message and exit.\n"
6508"\n"
6509"    -q / --quiet\n"
6510"        Make the archiver output less verbose.\n"
6511"\n"
6512"    --wipe\n"
6513"        First wipe out the original archive before regenerating.  You "
6514"usually\n"
6515"        want to specify this argument unless you're generating the archive "
6516"in\n"
6517"        chunks.\n"
6518"\n"
6519"    -s N\n"
6520"    --start=N\n"
6521"        Start indexing at article N, where article 0 is the first in the "
6522"mbox.\n"
6523"        Defaults to 0.\n"
6524"\n"
6525"    -e M\n"
6526"    --end=M\n"
6527"        End indexing at article M.  This script is not very efficient with\n"
6528"        respect to memory management, and for large archives, it may not be\n"
6529"        possible to index the mbox entirely.  For that reason, you can "
6530"specify\n"
6531"        the start and end article numbers.\n"
6532"\n"
6533"Where <mbox> is the path to a list's complete mbox archive.  Usually this "
6534"will\n"
6535"be some path in the archives/private directory.  For example:\n"
6536"\n"
6537"%% bin/arch mylist archives/private/mylist.mbox/mylist.mbox\n"
6538"\n"
6539"<mbox> is optional.  If it is missing, it is calculated.\n"
6540msgstr ""
6541
6542#: bin/arch:125
6543msgid "listname is required"
6544msgstr ""
6545
6546#: bin/arch:143 bin/change_pw:106 bin/config_list:256
6547msgid ""
6548"No such list \"%(listname)s\"\n"
6549"%(e)s"
6550msgstr ""
6551
6552#: bin/arch:183
6553msgid "Cannot open mbox file %(mbox)s: %(msg)s"
6554msgstr ""
6555
6556#: bin/b4b5-archfix:19
6557msgid ""
6558"Fix the MM2.1b4 archives.\n"
6559"\n"
6560"Usage: %(PROGRAM)s [options] file ...\n"
6561"\n"
6562"Where options are:\n"
6563"    -h / --help\n"
6564"        Print this help message and exit.\n"
6565"\n"
6566"Only use this to `fix' some archive database files that may have gotten\n"
6567"written in Mailman 2.1b4 with some bogus data.  Use like this from your\n"
6568"$PREFIX directory\n"
6569"\n"
6570"%% %(PROGRAM)s `grep -l _mlist archives/private/*/database/*-article`\n"
6571"\n"
6572"(note the backquotes are required)\n"
6573"\n"
6574"You will need to run `bin/check_perms -f' after running this script.\n"
6575msgstr ""
6576
6577#: bin/change_pw:19
6578msgid ""
6579"Change a list's password.\n"
6580"\n"
6581"Prior to Mailman 2.1, list passwords were kept in crypt'd format -- "
6582"usually.\n"
6583"Some Python installations didn't have the crypt module available, so they'd\n"
6584"fall back to md5.  Then suddenly the Python installation might grow a crypt\n"
6585"module and all list passwords would be broken.\n"
6586"\n"
6587"In Mailman 2.1, all list and site passwords are stored in SHA1 hexdigest\n"
6588"form.  This breaks list passwords for all existing pre-Mailman 2.1 lists, "
6589"and\n"
6590"since those passwords aren't stored anywhere in plain text, they cannot be\n"
6591"retrieved and updated.\n"
6592"\n"
6593"Thus, this script generates new passwords for a list, and optionally sends "
6594"it\n"
6595"to all the owners of the list.\n"
6596"\n"
6597"Usage: change_pw [options]\n"
6598"\n"
6599"Options:\n"
6600"\n"
6601"    --all / -a\n"
6602"        Change the password for all lists.\n"
6603"\n"
6604"    --domain=domain\n"
6605"    -d domain\n"
6606"        Change the password for all lists in the virtual domain `domain'.  "
6607"It\n"
6608"        is okay to give multiple -d options.\n"
6609"\n"
6610"    --listname=listname\n"
6611"    -l listname\n"
6612"        Change the password only for the named list.  It is okay to give\n"
6613"        multiple -l options.\n"
6614"\n"
6615"    --password=newpassword\n"
6616"    -p newpassword\n"
6617"        Use the supplied plain text password `newpassword' as the new "
6618"password\n"
6619"        for any lists that are being changed (as specified by the -a, -d, "
6620"and\n"
6621"        -l options).  If not given, lists will be assigned a randomly\n"
6622"        generated new password.\n"
6623"\n"
6624"    --quiet / -q\n"
6625"        Don't notify list owners of the new password.  You'll have to have\n"
6626"        some other way of letting the list owners know the new password\n"
6627"        (presumably out-of-band).\n"
6628"\n"
6629"    --help / -h\n"
6630"        Print this help message and exit.\n"
6631msgstr ""
6632
6633#: bin/change_pw:144
6634msgid "Bad arguments: %(strargs)s"
6635msgstr ""
6636
6637#: bin/change_pw:148
6638msgid "Empty list passwords are not allowed"
6639msgstr ""
6640
6641#: bin/change_pw:180
6642msgid "New %(listname)s password: %(notifypassword)s"
6643msgstr ""
6644
6645#: bin/change_pw:189
6646msgid "Your new %(listname)s list password"
6647msgstr ""
6648
6649#: bin/change_pw:190
6650msgid ""
6651"The site administrator at %(hostname)s has changed the password for your\n"
6652"mailing list %(listname)s.  It is now\n"
6653"\n"
6654"    %(notifypassword)s\n"
6655"\n"
6656"Please be sure to use this for all future list administration.  You may "
6657"want\n"
6658"to log in now to your list and change the password to something more to "
6659"your\n"
6660"liking.  Visit your list admin page at\n"
6661"\n"
6662"    %(adminurl)s\n"
6663msgstr ""
6664
6665#: bin/check_db:19
6666msgid ""
6667"Check a list's config database file for integrity.\n"
6668"\n"
6669"All of the following files are checked:\n"
6670"\n"
6671"    config.pck\n"
6672"    config.pck.last\n"
6673"    config.db\n"
6674"    config.db.last\n"
6675"    config.safety\n"
6676"\n"
6677"It's okay if any of these are missing.  config.pck and config.pck.last are\n"
6678"pickled versions of the config database file for 2.1a3 and beyond.  config."
6679"db\n"
6680"and config.db.last are used in all earlier versions, and these are Python\n"
6681"marshals.  config.safety is a pickle written by 2.1a3 and beyond when the\n"
6682"primary config.pck file could not be read.\n"
6683"\n"
6684"Usage: %(PROGRAM)s [options] [listname [listname ...]]\n"
6685"\n"
6686"Options:\n"
6687"\n"
6688"    --all / -a\n"
6689"        Check the databases for all lists.  Otherwise only the lists named "
6690"on\n"
6691"        the command line are checked.\n"
6692"\n"
6693"    --verbose / -v\n"
6694"        Verbose output.  The state of every tested file is printed.\n"
6695"        Otherwise only corrupt files are displayed.\n"
6696"\n"
6697"    --help / -h\n"
6698"        Print this text and exit.\n"
6699msgstr ""
6700
6701#: bin/check_db:119
6702msgid "No list named:"
6703msgstr ""
6704
6705#: bin/check_db:128
6706msgid "List:"
6707msgstr ""
6708
6709#: bin/check_db:148
6710msgid "   %(file)s: okay"
6711msgstr ""
6712
6713#: bin/check_perms:20
6714msgid ""
6715"Check the permissions for the Mailman installation.\n"
6716"\n"
6717"Usage: %(PROGRAM)s [-f] [-v] [-h]\n"
6718"\n"
6719"With no arguments, just check and report all the files that have bogus\n"
6720"permissions or group ownership.  With -f (and run as root), fix all the\n"
6721"permission problems found.  With -v be verbose.\n"
6722msgstr ""
6723
6724#: bin/check_perms:110
6725msgid "    checking gid and mode for %(path)s"
6726msgstr ""
6727
6728#: bin/check_perms:122
6729msgid "%(path)s bad group (has: %(groupname)s, expected %(MAILMAN_GROUP)s)"
6730msgstr ""
6731
6732#: bin/check_perms:151
6733msgid "directory permissions must be %(octperms)s: %(path)s"
6734msgstr ""
6735
6736#: bin/check_perms:160
6737msgid "source perms must be %(octperms)s: %(path)s"
6738msgstr ""
6739
6740#: bin/check_perms:171
6741msgid "article db files must be %(octperms)s: %(path)s"
6742msgstr ""
6743
6744#: bin/check_perms:183
6745msgid "checking mode for %(prefix)s"
6746msgstr ""
6747
6748#: bin/check_perms:193
6749msgid "WARNING: directory does not exist: %(d)s"
6750msgstr ""
6751
6752#: bin/check_perms:197
6753msgid "directory must be at least 02775: %(d)s"
6754msgstr ""
6755
6756#: bin/check_perms:209
6757msgid "checking perms on %(private)s"
6758msgstr ""
6759
6760#: bin/check_perms:214
6761msgid "%(private)s must not be other-readable"
6762msgstr ""
6763
6764#: bin/check_perms:223
6765msgid ""
6766"Warning: Private archive directory is other-executable (o+x).\n"
6767"         This could allow other users on your system to read private "
6768"archives.\n"
6769"         If you're on a shared multiuser system, you should consult the\n"
6770"         installation manual on how to fix this."
6771msgstr ""
6772
6773#: bin/check_perms:240
6774msgid "mbox file must be at least 0660:"
6775msgstr ""
6776
6777#: bin/check_perms:263
6778msgid "%(dbdir)s \"other\" perms must be 000"
6779msgstr ""
6780
6781#: bin/check_perms:273
6782msgid "checking cgi-bin permissions"
6783msgstr ""
6784
6785#: bin/check_perms:278
6786msgid "    checking set-gid for %(path)s"
6787msgstr ""
6788
6789#: bin/check_perms:282
6790msgid "%(path)s must be set-gid"
6791msgstr ""
6792
6793#: bin/check_perms:292
6794msgid "checking set-gid for %(wrapper)s"
6795msgstr ""
6796
6797#: bin/check_perms:296
6798msgid "%(wrapper)s must be set-gid"
6799msgstr ""
6800
6801#: bin/check_perms:306
6802msgid "checking permissions on %(pwfile)s"
6803msgstr ""
6804
6805#: bin/check_perms:315
6806msgid "%(pwfile)s permissions must be exactly 0640 (got %(octmode)s)"
6807msgstr ""
6808
6809#: bin/check_perms:339
6810msgid "checking permissions on list data"
6811msgstr ""
6812
6813#: bin/check_perms:345
6814msgid "    checking permissions on: %(path)s"
6815msgstr ""
6816
6817#: bin/check_perms:353
6818msgid "file permissions must be at least 660: %(path)s"
6819msgstr ""
6820
6821#: bin/check_perms:398
6822msgid "No problems found"
6823msgstr ""
6824
6825#: bin/check_perms:400
6826msgid "Problems found:"
6827msgstr ""
6828
6829#: bin/check_perms:401
6830msgid "Re-run as %(MAILMAN_USER)s (or root) with -f flag to fix"
6831msgstr ""
6832
6833#: bin/cleanarch:20
6834msgid ""
6835"Clean up an .mbox archive file.\n"
6836"\n"
6837"The archiver looks for Unix-From lines separating messages in an mbox "
6838"archive\n"
6839"file.  For compatibility, it specifically looks for lines that start with\n"
6840"\"From \" -- i.e. the letters capital-F, lowercase-r, o, m, space, ignoring\n"
6841"everything else on the line.\n"
6842"\n"
6843"Normally, any lines that start \"From \" in the body of a message should be\n"
6844"escaped such that a > character is actually the first on a line.  It is\n"
6845"possible though that body lines are not actually escaped.  This script\n"
6846"attempts to fix these by doing a stricter test of the Unix-From lines.  Any\n"
6847"lines that start \"From \" but do not pass this stricter test are escaped "
6848"with a\n"
6849"> character.\n"
6850"\n"
6851"Usage: cleanarch [options] < inputfile > outputfile\n"
6852"Options:\n"
6853"    -s n\n"
6854"    --status=n\n"
6855"        Print a # character every n lines processed\n"
6856"\n"
6857"    -q / --quiet\n"
6858"        Don't print changed line information to standard error.\n"
6859"\n"
6860"    -n / --dry-run\n"
6861"        Don't actually output anything.\n"
6862"\n"
6863"    -h / --help\n"
6864"        Print this message and exit\n"
6865msgstr ""
6866
6867#: bin/cleanarch:83
6868msgid "Unix-From line changed: %(lineno)d"
6869msgstr ""
6870
6871#: bin/cleanarch:111
6872msgid "Bad status number: %(arg)s"
6873msgstr ""
6874
6875#: bin/cleanarch:167
6876msgid "%(messages)d messages found"
6877msgstr ""
6878
6879#: bin/clone_member:19
6880msgid ""
6881"Clone a member address.\n"
6882"\n"
6883"Cloning a member address means that a new member will be added who has all "
6884"the\n"
6885"same options and passwords as the original member address.  Note that this\n"
6886"operation is fairly trusting of the user who runs it -- it does no\n"
6887"verification to the new address, it does not send out a welcome message, "
6888"etc.\n"
6889"\n"
6890"The existing member's subscription is usually not modified in any way.  If "
6891"you\n"
6892"want to remove the old address, use the -r flag.  If you also want to "
6893"change\n"
6894"any list admin addresses, use the -a flag.\n"
6895"\n"
6896"Usage:\n"
6897"    clone_member [options] fromoldaddr tonewaddr\n"
6898"\n"
6899"Where:\n"
6900"\n"
6901"    --listname=listname\n"
6902"    -l listname\n"
6903"        Check and modify only the named mailing lists.  If -l is not given,\n"
6904"        then all mailing lists are scanned from the address.  Multiple -l\n"
6905"        options can be supplied.\n"
6906"\n"
6907"    --remove\n"
6908"    -r\n"
6909"        Remove the old address from the mailing list after it's been "
6910"cloned.\n"
6911"\n"
6912"    --admin\n"
6913"    -a\n"
6914"        Scan the list admin addresses for the old address, and clone or "
6915"change\n"
6916"        them too.\n"
6917"\n"
6918"    --quiet\n"
6919"    -q\n"
6920"        Do the modifications quietly.\n"
6921"\n"
6922"    --nomodify\n"
6923"    -n\n"
6924"        Print what would be done, but don't actually do it.  Inhibits the\n"
6925"        --quiet flag.\n"
6926"\n"
6927"    --help\n"
6928"    -h\n"
6929"        Print this help message and exit.\n"
6930"\n"
6931" fromoldaddr (`from old address') is the old address of the user.  "
6932"tonewaddr\n"
6933" (`to new address') is the new address of the user.\n"
6934"\n"
6935msgstr ""
6936
6937#: bin/clone_member:94
6938msgid "processing mailing list:"
6939msgstr ""
6940
6941#: bin/clone_member:101
6942msgid "    scanning list owners:"
6943msgstr ""
6944
6945#: bin/clone_member:119
6946msgid "    new list owners:"
6947msgstr ""
6948
6949#: bin/clone_member:121
6950msgid "(no change)"
6951msgstr ""
6952
6953#: bin/clone_member:130
6954msgid "    address not found:"
6955msgstr ""
6956
6957#: bin/clone_member:139
6958msgid "    clone address added:"
6959msgstr ""
6960
6961#: bin/clone_member:142
6962msgid "    clone address is already a member:"
6963msgstr ""
6964
6965#: bin/clone_member:145
6966msgid "    original address removed:"
6967msgstr ""
6968
6969#: bin/clone_member:196
6970msgid "Not a valid email address: %(toaddr)s"
6971msgstr ""
6972
6973#: bin/clone_member:209
6974msgid ""
6975"Error opening list \"%(listname)s\", skipping.\n"
6976"%(e)s"
6977msgstr ""
6978
6979#: bin/config_list:20
6980msgid ""
6981"Configure a list from a text file description.\n"
6982"\n"
6983"Usage: config_list [options] listname\n"
6984"\n"
6985"Options:\n"
6986"    --inputfile filename\n"
6987"    -i filename\n"
6988"        Configure the list by assigning each module-global variable in the\n"
6989"        file to an attribute on the list object, then saving the list.  The\n"
6990"        named file is loaded with execfile() and must be legal Python code.\n"
6991"        Any variable that isn't already an attribute of the list object is\n"
6992"        ignored (a warning message is printed).  See also the -c option.\n"
6993"\n"
6994"        A special variable named `mlist' is put into the globals during the\n"
6995"        execfile, which is bound to the actual MailList object.  This lets "
6996"you\n"
6997"        do all manner of bizarre thing to the list object, but BEWARE!  "
6998"Using\n"
6999"        this can severely (and possibly irreparably) damage your mailing "
7000"list!\n"
7001"\n"
7002"    --outputfile filename\n"
7003"    -o filename\n"
7004"        Instead of configuring the list, print out a list's configuration\n"
7005"        variables in a format suitable for input using this script.  In "
7006"this\n"
7007"        way, you can easily capture the configuration settings for a\n"
7008"        particular list and imprint those settings on another list.  "
7009"filename\n"
7010"        is the file to output the settings to.  If filename is `-', "
7011"standard\n"
7012"        out is used.\n"
7013"\n"
7014"    --checkonly\n"
7015"    -c\n"
7016"        With this option, the modified list is not actually changed.  Only\n"
7017"        useful with -i.\n"
7018"\n"
7019"    --verbose\n"
7020"    -v\n"
7021"        Print the name of each attribute as it is being changed.  Only "
7022"useful\n"
7023"        with -i.\n"
7024"\n"
7025"    --help\n"
7026"    -h\n"
7027"        Print this help message and exit.\n"
7028"\n"
7029"The options -o and -i are mutually exclusive.\n"
7030"\n"
7031msgstr ""
7032
7033#: bin/config_list:117
7034msgid ""
7035"# -*- python -*-\n"
7036"# -*- coding: %(charset)s -*-\n"
7037"## \"%(listname)s\" mailing list configuration settings\n"
7038"## captured on %(when)s\n"
7039msgstr ""
7040
7041#: bin/config_list:143
7042msgid "options"
7043msgstr ""
7044
7045#: bin/config_list:202
7046msgid "legal values are:"
7047msgstr ""
7048
7049#: bin/config_list:269
7050msgid "attribute \"%(k)s\" ignored"
7051msgstr ""
7052
7053#: bin/config_list:272
7054msgid "attribute \"%(k)s\" changed"
7055msgstr ""
7056
7057#: bin/config_list:278
7058msgid "Non-standard property restored: %(k)s"
7059msgstr ""
7060
7061#: bin/config_list:286
7062msgid "Invalid value for property: %(k)s"
7063msgstr ""
7064
7065#: bin/config_list:288
7066msgid "Bad email address for option %(k)s: %(v)s"
7067msgstr ""
7068
7069#: bin/config_list:345
7070msgid "Only one of -i or -o is allowed"
7071msgstr ""
7072
7073#: bin/config_list:347
7074msgid "One of -i or -o is required"
7075msgstr ""
7076
7077#: bin/config_list:351
7078msgid "List name is required"
7079msgstr ""
7080
7081#: bin/convert.py:19
7082msgid ""
7083"Convert a list's interpolation strings from %-strings to $-strings.\n"
7084"\n"
7085"This script is intended to be run as a bin/withlist script, i.e.\n"
7086"\n"
7087"% bin/withlist -l -r convert <mylist>\n"
7088msgstr ""
7089
7090#: bin/convert.py:38 bin/fix_url.py:85
7091msgid "Saving list"
7092msgstr ""
7093
7094#: bin/convert.py:44 bin/fix_url.py:51 bin/reset_pw.py:57
7095msgid "%%%"
7096msgstr ""
7097
7098#: bin/discard:19
7099msgid ""
7100"Discard held messages.\n"
7101"\n"
7102"Usage:\n"
7103"    discard [options] file ...\n"
7104"\n"
7105"Options:\n"
7106"    --help / -h\n"
7107"        Print this help message and exit.\n"
7108"\n"
7109"    --quiet / -q\n"
7110"        Don't print status messages.\n"
7111msgstr ""
7112
7113#: bin/discard:94
7114msgid "Ignoring non-held message: %(f)s"
7115msgstr ""
7116
7117#: bin/discard:100
7118msgid "Ignoring held msg w/bad id: %(f)s"
7119msgstr ""
7120
7121#: bin/discard:112
7122msgid "Discarded held msg #%(id)s for list %(listname)s"
7123msgstr ""
7124
7125#: bin/dumpdb:19
7126msgid ""
7127"Dump the contents of any Mailman `database' file.\n"
7128"\n"
7129"Usage: %(PROGRAM)s [options] filename\n"
7130"\n"
7131"Options:\n"
7132"\n"
7133"    --marshal/-m\n"
7134"        Assume the file contains a Python marshal, overridding any "
7135"automatic\n"
7136"        guessing.\n"
7137"\n"
7138"    --pickle/-p\n"
7139"        Assume the file contains a Python pickle, overridding any automatic\n"
7140"        guessing.\n"
7141"\n"
7142"    --noprint/-n\n"
7143"        Don't attempt to pretty print the object.  This is useful if "
7144"there's\n"
7145"        some problem with the object and you just want to get an unpickled\n"
7146"        representation.  Useful with `python -i bin/dumpdb <file>'.  In "
7147"that\n"
7148"        case, the root of the tree will be left in a global called \"msg\".\n"
7149"\n"
7150"    --help/-h\n"
7151"        Print this help message and exit\n"
7152"\n"
7153"If the filename ends with `.db', then it is assumed that the file contains "
7154"a\n"
7155"Python marshal.  If the file ends with `.pck' then it is assumed to contain "
7156"a\n"
7157"Python pickle.  In either case, if you want to override the default "
7158"assumption\n"
7159"-- or if the file ends in neither suffix -- use the -p or -m flags.\n"
7160msgstr ""
7161
7162#: bin/dumpdb:105
7163msgid "No filename given."
7164msgstr ""
7165
7166#: bin/dumpdb:108
7167msgid "Bad arguments: %(pargs)s"
7168msgstr ""
7169
7170#: bin/dumpdb:118
7171msgid "Please specify either -p or -m."
7172msgstr ""
7173
7174#: bin/dumpdb:133
7175msgid "[----- start %(typename)s file -----]"
7176msgstr ""
7177
7178#: bin/dumpdb:139
7179msgid "[----- end %(typename)s file -----]"
7180msgstr ""
7181
7182#: bin/dumpdb:142
7183msgid "<----- start object %(cnt)s ----->"
7184msgstr ""
7185
7186#: bin/export.py:20
7187msgid "Export an XML representation of a mailing list."
7188msgstr ""
7189
7190#: bin/export.py:320
7191msgid ""
7192"%%prog [options]\n"
7193"\n"
7194"Export the configuration and members of a mailing list in XML format."
7195msgstr ""
7196
7197#: bin/export.py:326
7198msgid ""
7199"Output XML to FILENAME.  If not given, or if FILENAME is '-', standard out "
7200"is\n"
7201"used."
7202msgstr ""
7203
7204#: bin/export.py:330
7205msgid ""
7206"Specify the RFC 2307 style hashing scheme for passwords included in the\n"
7207"output.  Use -P to get a list of supported schemes, which are\n"
7208"case-insensitive."
7209msgstr ""
7210
7211#: bin/export.py:335
7212msgid ""
7213"List the supported password hashing schemes and exit.  The scheme labels "
7214"are\n"
7215"case-insensitive."
7216msgstr ""
7217
7218#: bin/export.py:340
7219msgid ""
7220"The list to include in the output.  If not given, then all mailing lists "
7221"are\n"
7222"included in the XML output.  Multiple -l flags may be given."
7223msgstr ""
7224
7225#: bin/export.py:346
7226msgid "Unexpected arguments"
7227msgstr ""
7228
7229#: bin/export.py:352
7230msgid "Invalid password scheme"
7231msgstr ""
7232
7233#: bin/find_member:19
7234msgid ""
7235"Find all lists that a member's address is on.\n"
7236"\n"
7237"Usage:\n"
7238"    find_member [options] regex [regex [...]]\n"
7239"\n"
7240"Where:\n"
7241"    --listname=listname\n"
7242"    -l listname\n"
7243"        Include only the named list in the search.\n"
7244"\n"
7245"    --exclude=listname\n"
7246"    -x listname\n"
7247"        Exclude the named list from the search.\n"
7248"\n"
7249"    --owners\n"
7250"    -w\n"
7251"        Search list owners as well as members.\n"
7252"\n"
7253"    --help\n"
7254"    -h\n"
7255"        Print this help message and exit.\n"
7256"\n"
7257"    regex\n"
7258"        A Python regular expression to match against.\n"
7259"\n"
7260"The interaction between -l and -x is as follows.  If any -l option is given\n"
7261"then only the named list will be included in the search.  If any -x option "
7262"is\n"
7263"given but no -l option is given, then all lists will be search except those\n"
7264"specifically excluded.\n"
7265"\n"
7266"Regular expression syntax is Perl5-like, using the Python re module.  "
7267"Complete\n"
7268"specifications are at:\n"
7269"\n"
7270"http://www.python.org/doc/current/lib/module-re.html\n"
7271"\n"
7272"Address matches are case-insensitive, but case-preserved addresses are\n"
7273"displayed.\n"
7274"\n"
7275msgstr ""
7276
7277#: bin/find_member:159
7278msgid "Search regular expression required"
7279msgstr ""
7280
7281#: bin/find_member:164
7282msgid "No lists to search"
7283msgstr ""
7284
7285#: bin/find_member:173
7286msgid "found in:"
7287msgstr ""
7288
7289#: bin/find_member:179
7290msgid "(as owner)"
7291msgstr ""
7292
7293#: bin/fix_url.py:19
7294msgid ""
7295"Reset a list's web_page_url attribute to the default setting.\n"
7296"\n"
7297"This script is intended to be run as a bin/withlist script, i.e.\n"
7298"\n"
7299"% bin/withlist -l -r fix_url listname [options]\n"
7300"\n"
7301"Options:\n"
7302"    -u urlhost\n"
7303"    --urlhost=urlhost\n"
7304"        Look up urlhost in the virtual host table and set the web_page_url "
7305"and\n"
7306"        host_name attributes of the list to the values found.  This\n"
7307"        essentially moves the list from one virtual domain to another.\n"
7308"\n"
7309"        Without this option, the default web_page_url and host_name values "
7310"are\n"
7311"        used.\n"
7312"\n"
7313"    -v / --verbose\n"
7314"        Print what the script is doing.\n"
7315"\n"
7316"If run standalone, it prints this help text and exits.\n"
7317msgstr ""
7318
7319#: bin/fix_url.py:80
7320msgid "Setting web_page_url to: %(web_page_url)s"
7321msgstr ""
7322
7323#: bin/fix_url.py:83
7324msgid "Setting host_name to: %(mailhost)s"
7325msgstr ""
7326
7327#: bin/genaliases:19
7328msgid ""
7329"Regenerate Mailman specific aliases from scratch.\n"
7330"\n"
7331"The actual output depends on the value of the `MTA' variable in your mm_cfg."
7332"py\n"
7333"file.\n"
7334"\n"
7335"Usage: genaliases [options]\n"
7336"Options:\n"
7337"\n"
7338"    -q/--quiet\n"
7339"        Some MTA output can include more verbose help text.  Use this to "
7340"tone\n"
7341"        down the verbosity.\n"
7342"\n"
7343"    -h/--help\n"
7344"        Print this message and exit.\n"
7345msgstr ""
7346
7347#: bin/inject:19
7348msgid ""
7349"Inject a message from a file into Mailman's incoming queue.\n"
7350"\n"
7351"Usage: inject [options] [filename]\n"
7352"\n"
7353"Options:\n"
7354"\n"
7355"    -h / --help\n"
7356"        Print this text and exit.\n"
7357"\n"
7358"    -l listname\n"
7359"    --listname=listname\n"
7360"        The name of the list to inject this message to.  Required.\n"
7361"\n"
7362"    -q queuename\n"
7363"    --queue=queuename\n"
7364"        The name of the queue to inject the message to.  The queuename must "
7365"be\n"
7366"        one of the directories inside the qfiles directory.  If omitted, "
7367"the\n"
7368"        incoming queue is used.\n"
7369"\n"
7370"filename is the name of the plaintext message file to inject.  If omitted,\n"
7371"standard input is used.\n"
7372msgstr ""
7373
7374#: bin/inject:83
7375msgid "Bad queue directory: %(qdir)s"
7376msgstr ""
7377
7378#: bin/inject:88
7379msgid "A list name is required"
7380msgstr ""
7381
7382#: bin/list_admins:19
7383msgid ""
7384"List all the owners of a mailing list.\n"
7385"\n"
7386"Usage: %(program)s [options] listname ...\n"
7387"\n"
7388"Where:\n"
7389"\n"
7390"    --all-vhost=vhost\n"
7391"    -v=vhost\n"
7392"        List the owners of all the mailing lists for the given virtual "
7393"host.\n"
7394"\n"
7395"    --all\n"
7396"    -a\n"
7397"        List the owners of all the mailing lists on this system.\n"
7398"\n"
7399"    --help\n"
7400"    -h\n"
7401"        Print this help message and exit.\n"
7402"\n"
7403"`listname' is the name of the mailing list to print the owners of.  You can\n"
7404"have more than one named list on the command line.\n"
7405msgstr ""
7406
7407#: bin/list_admins:96
7408msgid "List: %(listname)s, \tOwners: %(owners)s"
7409msgstr ""
7410
7411#: bin/list_lists:19
7412msgid ""
7413"List all mailing lists.\n"
7414"\n"
7415"Usage: %(program)s [options]\n"
7416"\n"
7417"Where:\n"
7418"\n"
7419"    -a / --advertised\n"
7420"        List only those mailing lists that are publically advertised\n"
7421"\n"
7422"    --virtual-host-overview=domain\n"
7423"    -V domain\n"
7424"        List only those mailing lists that are homed to the given virtual\n"
7425"        domain.  This only works if the VIRTUAL_HOST_OVERVIEW variable is\n"
7426"        set.\n"
7427"\n"
7428"    -b / --bare\n"
7429"        Displays only the list name, with no description.\n"
7430"\n"
7431"    -h / --help\n"
7432"        Print this text and exit.\n"
7433"\n"
7434msgstr ""
7435
7436#: bin/list_lists:105
7437msgid "No matching mailing lists found"
7438msgstr ""
7439
7440#: bin/list_lists:109
7441msgid "matching mailing lists found:"
7442msgstr ""
7443
7444#: bin/list_members:19
7445msgid ""
7446"List all the members of a mailing list.\n"
7447"\n"
7448"Usage: %(PROGRAM)s [options] listname\n"
7449"\n"
7450"Where:\n"
7451"\n"
7452"    --output file\n"
7453"    -o file\n"
7454"        Write output to specified file instead of standard out.\n"
7455"\n"
7456"    --regular / -r\n"
7457"        Print just the regular (non-digest) members.\n"
7458"\n"
7459"    --digest[=kind] / -d [kind]\n"
7460"        Print just the digest members.  Optional argument can be \"mime\" "
7461"or\n"
7462"        \"plain\" which prints just the digest members receiving that kind "
7463"of\n"
7464"        digest.\n"
7465"\n"
7466"    --nomail[=why] / -n [why]\n"
7467"        Print the members that have delivery disabled.  Optional argument "
7468"can\n"
7469"        be \"byadmin\", \"byuser\", \"bybounce\", or \"unknown\" which "
7470"prints just the\n"
7471"        users who have delivery disabled for that reason.  It can also be\n"
7472"        \"enabled\" which prints just those member for whom delivery is\n"
7473"        enabled.\n"
7474"\n"
7475"    --fullnames / -f\n"
7476"        Include the full names in the output.\n"
7477"\n"
7478"    --preserve / -p\n"
7479"        Output member addresses case preserved the way they were added to "
7480"the\n"
7481"        list.  Otherwise, addresses are printed in all lowercase.\n"
7482"\n"
7483"    --invalid / -i\n"
7484"        Print only the addresses in the membership list that are invalid.\n"
7485"        Ignores -r, -d, -n.\n"
7486"\n"
7487"    --unicode / -u\n"
7488"        Print addresses which are stored as Unicode objects instead of "
7489"normal\n"
7490"        string objects.  Ignores -r, -d, -n.\n"
7491"\n"
7492"    --help\n"
7493"    -h\n"
7494"        Print this help message and exit.\n"
7495"\n"
7496"    listname is the name of the mailing list to use.\n"
7497"\n"
7498"Note that if neither -r or -d is supplied, both regular members are printed\n"
7499"first, followed by digest members, but no indication is given as to address\n"
7500"status.\n"
7501msgstr ""
7502
7503#: bin/list_members:191
7504msgid "Bad --nomail option: %(why)s"
7505msgstr ""
7506
7507#: bin/list_members:202
7508msgid "Bad --digest option: %(kind)s"
7509msgstr ""
7510
7511#: bin/list_members:224
7512msgid "Could not open file for writing:"
7513msgstr ""
7514
7515#: bin/list_owners:19
7516msgid ""
7517"List the owners of a mailing list, or all mailing lists.\n"
7518"\n"
7519"Usage: %(PROGRAM)s [options] [listname ...]\n"
7520"Options:\n"
7521"\n"
7522"    -w / --with-listnames\n"
7523"        Group the owners by list names and include the list names in the\n"
7524"        output.  Otherwise, the owners will be sorted and uniquified based "
7525"on\n"
7526"        the email address.\n"
7527"\n"
7528"    -m / --moderators\n"
7529"        Include the list moderators in the output.\n"
7530"\n"
7531"    -h / --help\n"
7532"        Print this help message and exit.\n"
7533"\n"
7534"    listname\n"
7535"        Print the owners of the specified lists.  More than one can appear\n"
7536"        after the options.  If there are no listnames provided, the owners "
7537"of\n"
7538"        all the lists will be displayed.\n"
7539msgstr ""
7540
7541#: bin/mailmanctl:20
7542msgid ""
7543"Primary start-up and shutdown script for Mailman's qrunner daemon.\n"
7544"\n"
7545"This script starts, stops, and restarts the main Mailman queue runners, "
7546"making\n"
7547"sure that the various long-running qrunners are still alive and kicking.  "
7548"It\n"
7549"does this by forking and exec'ing the qrunners and waiting on their pids.\n"
7550"When it detects a subprocess has exited, it may restart it.\n"
7551"\n"
7552"The qrunners respond to SIGINT, SIGTERM, and SIGHUP.  SIGINT and SIGTERM "
7553"both\n"
7554"cause the qrunners to exit cleanly, but the master will only restart "
7555"qrunners\n"
7556"that have exited due to a SIGINT.  SIGHUP causes the master and the "
7557"qrunners\n"
7558"to close their log files, and reopen then upon the next printed message.\n"
7559"\n"
7560"The master also responds to SIGINT, SIGTERM, and SIGHUP, which it simply\n"
7561"passes on to the qrunners (note that the master will close and reopen its "
7562"own\n"
7563"log files on receipt of a SIGHUP).  The master also leaves its own process "
7564"id\n"
7565"in the file data/master-qrunner.pid but you normally don't need to use this\n"
7566"pid directly.  The `start', `stop', `restart', and `reopen' commands handle\n"
7567"everything for you.\n"
7568"\n"
7569"Usage: %(PROGRAM)s [options] [ start | stop | restart | reopen ]\n"
7570"\n"
7571"Options:\n"
7572"\n"
7573"    -n/--no-restart\n"
7574"        Don't restart the qrunners when they exit because of an error or a\n"
7575"        SIGINT.  They are never restarted if they exit in response to a\n"
7576"        SIGTERM.  Use this only for debugging.  Only useful if the `start'\n"
7577"        command is given.\n"
7578"\n"
7579"    -u/--run-as-user\n"
7580"        Normally, this script will refuse to run if the user id and group "
7581"id\n"
7582"        are not set to the `mailman' user and group (as defined when you\n"
7583"        configured Mailman).  If run as root, this script will change to "
7584"this\n"
7585"        user and group before the check is made.\n"
7586"\n"
7587"        This can be inconvenient for testing and debugging purposes, so the -"
7588"u\n"
7589"        flag means that the step that sets and checks the uid/gid is "
7590"skipped,\n"
7591"        and the program is run as the current user and group.  This flag is\n"
7592"        not recommended for normal production environments.\n"
7593"\n"
7594"        Note though, that if you run with -u and are not in the mailman "
7595"group,\n"
7596"        you may have permission problems, such as begin unable to delete a\n"
7597"        list's archives through the web.  Tough luck!\n"
7598"\n"
7599"    -s/--stale-lock-cleanup\n"
7600"        If mailmanctl finds an existing master lock, it will normally exit\n"
7601"        with an error message.  With this option, mailmanctl will perform "
7602"an\n"
7603"        extra level of checking.  If a process matching the host/pid "
7604"described\n"
7605"        in the lock file is running, mailmanctl will still exit, but if no\n"
7606"        matching process is found, mailmanctl will remove the apparently "
7607"stale\n"
7608"        lock and make another attempt to claim the master lock.\n"
7609"\n"
7610"    -q/--quiet\n"
7611"        Don't print status messages.  Error messages are still printed to\n"
7612"        standard error.\n"
7613"\n"
7614"    -h/--help\n"
7615"        Print this message and exit.\n"
7616"\n"
7617"Commands:\n"
7618"\n"
7619"    start   - Start the master daemon and all qrunners.  Prints a message "
7620"and\n"
7621"              exits if the master daemon is already running.\n"
7622"\n"
7623"    stop    - Stops the master daemon and all qrunners.  After stopping, no\n"
7624"              more messages will be processed.\n"
7625"\n"
7626"    restart - Restarts the qrunners, but not the master process.  Use this\n"
7627"              whenever you upgrade or update Mailman so that the qrunners "
7628"will\n"
7629"              use the newly installed code.\n"
7630"\n"
7631"    reopen  - This will close all log files, causing them to be re-opened "
7632"the\n"
7633"              next time a message is written to them\n"
7634msgstr ""
7635
7636#: bin/mailmanctl:152
7637msgid "PID unreadable in: %(pidfile)s"
7638msgstr ""
7639
7640#: bin/mailmanctl:154
7641msgid "Is qrunner even running?"
7642msgstr ""
7643
7644#: bin/mailmanctl:160
7645msgid "No child with pid: %(pid)s"
7646msgstr ""
7647
7648#: bin/mailmanctl:162
7649msgid "Stale pid file removed."
7650msgstr ""
7651
7652#: bin/mailmanctl:220
7653msgid ""
7654"The master qrunner lock could not be acquired because it appears as if "
7655"another\n"
7656"master qrunner is already running.\n"
7657msgstr ""
7658
7659#: bin/mailmanctl:226
7660msgid ""
7661"The master qrunner lock could not be acquired.  It appears as though there "
7662"is\n"
7663"a stale master qrunner lock.  Try re-running mailmanctl with the -s flag.\n"
7664msgstr ""
7665
7666#: bin/mailmanctl:232
7667msgid ""
7668"The master qrunner lock could not be acquired, because it appears as if "
7669"some\n"
7670"process on some other host may have acquired it.  We can't test for stale\n"
7671"locks across host boundaries, so you'll have to do this manually.  Or, if "
7672"you\n"
7673"know the lock is stale, re-run mailmanctl with the -s flag.\n"
7674"\n"
7675"Lock file: %(LOCKFILE)s\n"
7676"Lock host: %(status)s\n"
7677"\n"
7678"Exiting."
7679msgstr ""
7680
7681#: bin/mailmanctl:279 cron/mailpasswds:119
7682msgid "Site list is missing: %(sitelistname)s"
7683msgstr ""
7684
7685#: bin/mailmanctl:304
7686msgid "Run this program as root or as the %(name)s user, or use -u."
7687msgstr ""
7688
7689#: bin/mailmanctl:335
7690msgid "No command given."
7691msgstr ""
7692
7693#: bin/mailmanctl:338
7694msgid "Bad command: %(command)s"
7695msgstr ""
7696
7697#: bin/mailmanctl:343
7698msgid "Warning!  You may encounter permission problems."
7699msgstr ""
7700
7701#: bin/mailmanctl:352
7702msgid "Shutting down Mailman's master qrunner"
7703msgstr ""
7704
7705#: bin/mailmanctl:359
7706msgid "Restarting Mailman's master qrunner"
7707msgstr ""
7708
7709#: bin/mailmanctl:363
7710msgid "Re-opening all log files"
7711msgstr ""
7712
7713#: bin/mailmanctl:399
7714msgid "Starting Mailman's master qrunner."
7715msgstr ""
7716
7717#: bin/mmsitepass:19
7718msgid ""
7719"Set the site password, prompting from the terminal.\n"
7720"\n"
7721"The site password can be used in most if not all places that the list\n"
7722"administrator's password can be used, which in turn can be used in most "
7723"places\n"
7724"that a list users password can be used.\n"
7725"\n"
7726"Usage: %(PROGRAM)s [options] [password]\n"
7727"\n"
7728"Options:\n"
7729"\n"
7730"    -c/--listcreator\n"
7731"        Set the list creator password instead of the site password.  The "
7732"list\n"
7733"        creator is authorized to create and remove lists, but does not have\n"
7734"        the total power of the site administrator.\n"
7735"\n"
7736"    -h/--help\n"
7737"        Print this help message and exit.\n"
7738"\n"
7739"If password is not given on the command line, it will be prompted for.\n"
7740msgstr ""
7741
7742#: bin/mmsitepass:73
7743msgid "site"
7744msgstr ""
7745
7746#: bin/mmsitepass:80
7747msgid "list creator"
7748msgstr ""
7749
7750#: bin/mmsitepass:86
7751msgid "New %(pwdesc)s password: "
7752msgstr ""
7753
7754#: bin/mmsitepass:87
7755msgid "Again to confirm password: "
7756msgstr ""
7757
7758#: bin/mmsitepass:89
7759msgid "Passwords do not match; no changes made."
7760msgstr ""
7761
7762#: bin/mmsitepass:92
7763msgid "Interrupted..."
7764msgstr ""
7765
7766#: bin/mmsitepass:98
7767msgid "Password changed."
7768msgstr ""
7769
7770#: bin/mmsitepass:100
7771msgid "Password change failed."
7772msgstr ""
7773
7774#: bin/msgfmt.py:5
7775msgid ""
7776"Generate binary message catalog from textual translation description.\n"
7777"\n"
7778"This program converts a textual Uniforum-style message catalog (.po file) "
7779"into\n"
7780"a binary GNU catalog (.mo file).  This is essentially the same function as "
7781"the\n"
7782"GNU msgfmt program, however, it is a simpler implementation.\n"
7783"\n"
7784"Usage: msgfmt.py [OPTIONS] filename.po\n"
7785"\n"
7786"Options:\n"
7787"    -o file\n"
7788"    --output-file=file\n"
7789"        Specify the output file to write to.  If omitted, output will go to "
7790"a\n"
7791"        file named filename.mo (based off the input file name).\n"
7792"\n"
7793"    -h\n"
7794"    --help\n"
7795"        Print this message and exit.\n"
7796"\n"
7797"    -V\n"
7798"    --version\n"
7799"        Display version information and exit.\n"
7800msgstr ""
7801
7802#: bin/msgfmt.py:49
7803msgid "Add a non-fuzzy translation to the dictionary."
7804msgstr ""
7805
7806#: bin/msgfmt.py:57
7807msgid "Return the generated output."
7808msgstr ""
7809
7810#: bin/newlist:19
7811msgid ""
7812"Create a new, unpopulated mailing list.\n"
7813"\n"
7814"Usage: %(PROGRAM)s [options] [listname [listadmin-addr [admin-password]]]\n"
7815"\n"
7816"Options:\n"
7817"\n"
7818"    -l language\n"
7819"    --language=language\n"
7820"        Make the list's preferred language `language', which must be a two\n"
7821"        letter language code.\n"
7822"\n"
7823"    -u urlhost\n"
7824"    --urlhost=urlhost\n"
7825"        Gives the list's web interface host name.\n"
7826"\n"
7827"    -e emailhost\n"
7828"    --emailhost=emailhost\n"
7829"        Gives the list's email domain name.\n"
7830"\n"
7831"    -q/--quiet\n"
7832"        Normally the administrator is notified by email (after a prompt) "
7833"that\n"
7834"        their list has been created.  This option suppresses the prompt and\n"
7835"        notification.\n"
7836"\n"
7837"    -h/--help\n"
7838"        Print this help text and exit.\n"
7839"\n"
7840"You can specify as many of the arguments as you want on the command line:\n"
7841"you will be prompted for the missing ones.\n"
7842"\n"
7843"Every Mailman list has two parameters which define the default host name "
7844"for\n"
7845"outgoing email, and the default URL for all web interfaces.  When you\n"
7846"configured Mailman, certain defaults were calculated, but if you are "
7847"running\n"
7848"multiple virtual Mailman sites, then the defaults may not be appropriate "
7849"for\n"
7850"the list you are creating.\n"
7851"\n"
7852"You also specify the domain to create your new list in by typing the "
7853"command\n"
7854"like so:\n"
7855"\n"
7856"    newlist --urlhost=www.mydom.ain mylist\n"
7857"\n"
7858"where `www.mydom.ain' should be the base hostname for the URL to this "
7859"virtual\n"
7860"hosts's lists.  E.g. with this setting people will view the general list\n"
7861"overviews at http://www.mydom.ain/mailman/listinfo.  Also, www.mydom.ain\n"
7862"should be a key in the VIRTUAL_HOSTS mapping in mm_cfg.py/Defaults.py if\n"
7863"the email hostname to be automatically determined.\n"
7864"\n"
7865"If you want the email hostname to be different from the one looked up by "
7866"the\n"
7867"VIRTUAL_HOSTS or if urlhost is not registered in VIRTUAL_HOSTS, you can "
7868"specify\n"
7869"`emailhost' like so:\n"
7870"\n"
7871"    newlist --urlhost=www.mydom.ain --emailhost=mydom.ain mylist\n"
7872"\n"
7873"where `mydom.ain' is the mail domain name. If you don't specify emailhost "
7874"but\n"
7875"urlhost is not in the virtual host list, then mm_cfg.DEFAULT_EMAIL_HOST "
7876"will\n"
7877"be used for the email interface.\n"
7878"\n"
7879"For backward compatibility, you can also specify the domain to create your\n"
7880"new list in by spelling the listname like so:\n"
7881"\n"
7882"    mylist@www.mydom.ain\n"
7883"\n"
7884"where www.mydom.ain is used for `urlhost' but it will also be used for\n"
7885"`emailhost' if it is not found in the virtual host table. Note that\n"
7886"'--urlhost' and '--emailhost' have precedence to this notation.\n"
7887"\n"
7888"If you spell the list name as just `mylist', then the email hostname will "
7889"be\n"
7890"taken from DEFAULT_EMAIL_HOST and the url will be taken from DEFAULT_URL "
7891"(as\n"
7892"defined in your Defaults.py file or overridden by settings in mm_cfg.py).\n"
7893"\n"
7894"Note that listnames are forced to lowercase.\n"
7895msgstr ""
7896
7897#: bin/newlist:150
7898msgid "Unknown language: %(lang)s"
7899msgstr ""
7900
7901#: bin/newlist:155
7902msgid "Enter the name of the list: "
7903msgstr ""
7904
7905#: bin/newlist:176
7906msgid "Enter the email of the person running the list: "
7907msgstr ""
7908
7909#: bin/newlist:181
7910msgid "Initial %(listname)s password: "
7911msgstr ""
7912
7913#: bin/newlist:185
7914msgid "The list password cannot be empty"
7915msgstr ""
7916
7917#: bin/newlist:225
7918msgid "Hit enter to notify %(listname)s owner..."
7919msgstr ""
7920
7921#: bin/qrunner:20
7922msgid ""
7923"Run one or more qrunners, once or repeatedly.\n"
7924"\n"
7925"Each named runner class is run in round-robin fashion.  In other words, the\n"
7926"first named runner is run to consume all the files currently in its\n"
7927"directory.  When that qrunner is done, the next one is run to consume all "
7928"the\n"
7929"files in /its/ directory, and so on.  The number of total iterations can be\n"
7930"given on the command line.\n"
7931"\n"
7932"Usage: %(PROGRAM)s [options]\n"
7933"\n"
7934"Options:\n"
7935"\n"
7936"    -r runner[:slice:range]\n"
7937"    --runner=runner[:slice:range]\n"
7938"        Run the named qrunner, which must be one of the strings returned by\n"
7939"        the -l option.  Optional slice:range if given, is used to assign\n"
7940"        multiple qrunner processes to a queue.  range is the total number "
7941"of\n"
7942"        qrunners for this queue while slice is the number of this qrunner "
7943"from\n"
7944"        [0..range).\n"
7945"\n"
7946"        If using the slice:range form, you better make sure that each "
7947"qrunner\n"
7948"        for the queue is given the same range value.  If slice:runner is "
7949"not\n"
7950"        given, then 1:1 is used.\n"
7951"\n"
7952"        Multiple -r options may be given, in which case each qrunner will "
7953"run\n"
7954"        once in round-robin fashion.  The special runner `All' is shorthand\n"
7955"        for a qrunner for each listed by the -l option.\n"
7956"\n"
7957"    --once\n"
7958"    -o\n"
7959"        Run each named qrunner exactly once through its main loop.  "
7960"Otherwise,\n"
7961"        each qrunner runs indefinitely, until the process receives a "
7962"SIGTERM\n"
7963"        or SIGINT.\n"
7964"\n"
7965"    -l/--list\n"
7966"        Shows the available qrunner names and exit.\n"
7967"\n"
7968"    -v/--verbose\n"
7969"        Spit out more debugging information to the logs/qrunner log file.\n"
7970"\n"
7971"    -s/--subproc\n"
7972"        This should only be used when running qrunner as a subprocess of "
7973"the\n"
7974"        mailmanctl startup script.  It changes some of the exit-on-error\n"
7975"        behavior to work better with that framework.\n"
7976"\n"
7977"    -h/--help\n"
7978"        Print this message and exit.\n"
7979"\n"
7980"runner is required unless -l or -h is given, and it must be one of the "
7981"names\n"
7982"displayed by the -l switch.\n"
7983"\n"
7984"Note also that this script should be started up from mailmanctl as a normal\n"
7985"operation.  It is only useful for debugging if it is run separately.\n"
7986msgstr ""
7987
7988#: bin/qrunner:178
7989msgid "%(name)s runs the %(runnername)s qrunner"
7990msgstr ""
7991
7992#: bin/qrunner:179
7993msgid "All runs all the above qrunners"
7994msgstr ""
7995
7996#: bin/qrunner:215
7997msgid "No runner name given."
7998msgstr ""
7999
8000#: bin/rb-archfix:21
8001msgid ""
8002"Reduce disk space usage for Pipermail archives.\n"
8003"\n"
8004"Usage: %(PROGRAM)s [options] file ...\n"
8005"\n"
8006"Where options are:\n"
8007"    -h / --help\n"
8008"        Print this help message and exit.\n"
8009"\n"
8010"Only use this to 'fix' archive -article database files that have been "
8011"written\n"
8012"with Mailman 2.1.3 or earlier and have html_body attributes in them.  These\n"
8013"attributes can cause huge amounts of memory bloat and impact performance "
8014"for\n"
8015"high activity lists, particularly those where large text postings are made "
8016"to\n"
8017"them.\n"
8018"\n"
8019"Example:\n"
8020"\n"
8021"%% ls -1 archives/private/*/database/*-article | xargs %(PROGRAM)s\n"
8022"\n"
8023"You should run `bin/check_perms -f' after running this script.\n"
8024"\n"
8025"You will probably want to delete the -article.bak files created by this "
8026"script\n"
8027"when you are satisfied with the results.\n"
8028"\n"
8029"This script is provided for convenience purposes only.  It isn't supported.\n"
8030msgstr ""
8031
8032#: bin/remove_members:20
8033msgid ""
8034"Remove members from a list.\n"
8035"\n"
8036"Usage:\n"
8037"    remove_members [options] [listname] [addr1 ...]\n"
8038"\n"
8039"Options:\n"
8040"\n"
8041"    --file=file\n"
8042"    -f file\n"
8043"        Remove member addresses found in the given file.  If file is\n"
8044"        `-', read stdin.\n"
8045"\n"
8046"    --all\n"
8047"    -a\n"
8048"        Remove all members of the mailing list.\n"
8049"        (mutually exclusive with --fromall)\n"
8050"\n"
8051"    --fromall\n"
8052"        Removes the given addresses from all the lists on this system\n"
8053"        regardless of virtual domains if you have any.  This option cannot "
8054"be\n"
8055"        used -a/--all.  Also, you should not specify a listname when using\n"
8056"        this option.\n"
8057"\n"
8058"    --nouserack\n"
8059"    -n\n"
8060"        Don't send the user acknowledgements.  If not specified, the list\n"
8061"        default value is used.\n"
8062"\n"
8063"    --noadminack\n"
8064"    -N\n"
8065"        Don't send the admin acknowledgements.  If not specified, the list\n"
8066"        default value is used.\n"
8067"\n"
8068"    --help\n"
8069"    -h\n"
8070"        Print this help message and exit.\n"
8071"\n"
8072"    listname is the name of the mailing list to use.\n"
8073"\n"
8074"    addr1 ... are additional addresses to remove.\n"
8075msgstr ""
8076
8077#: bin/remove_members:156
8078msgid "Could not open file for reading: %(filename)s."
8079msgstr ""
8080
8081#: bin/remove_members:163
8082msgid "Error opening list %(listname)s... skipping."
8083msgstr ""
8084
8085#: bin/remove_members:173
8086msgid "No such member: %(addr)s"
8087msgstr ""
8088
8089#: bin/remove_members:178
8090msgid "User `%(addr)s' removed from list: %(listname)s."
8091msgstr ""
8092
8093#: bin/reset_pw.py:21
8094msgid ""
8095"Reset the passwords for members of a mailing list.\n"
8096"\n"
8097"This script resets all the passwords of a mailing list's members.  It can "
8098"also\n"
8099"be used to reset the lists of all members of all mailing lists, but it is "
8100"your\n"
8101"responsibility to let the users know that their passwords have been "
8102"changed.\n"
8103"\n"
8104"This script is intended to be run as a bin/withlist script, i.e.\n"
8105"\n"
8106"% bin/withlist -l -r reset_pw listname [options]\n"
8107"\n"
8108"Options:\n"
8109"    -v / --verbose\n"
8110"        Print what the script is doing.\n"
8111msgstr ""
8112
8113#: bin/reset_pw.py:77
8114msgid "Changing passwords for list: %(listname)s"
8115msgstr ""
8116
8117#: bin/reset_pw.py:83
8118msgid "New password for member %(member)40s: %(randompw)s"
8119msgstr ""
8120
8121#: bin/rmlist:19
8122msgid ""
8123"Remove the components of a mailing list with impunity - beware!\n"
8124"\n"
8125"This removes (almost) all traces of a mailing list.  By default, the lists\n"
8126"archives are not removed, which is very handy for retiring old lists.\n"
8127"\n"
8128"Usage:\n"
8129"    rmlist [-a] [-h] listname\n"
8130"\n"
8131"Where:\n"
8132"    --archives\n"
8133"    -a\n"
8134"        Remove the list's archives too, or if the list has already been\n"
8135"        deleted, remove any residual archives.\n"
8136"\n"
8137"    --help\n"
8138"    -h\n"
8139"        Print this help message and exit.\n"
8140"\n"
8141msgstr ""
8142
8143#: bin/rmlist:72 bin/rmlist:75
8144msgid "Removing %(msg)s"
8145msgstr ""
8146
8147#: bin/rmlist:80
8148msgid "%(listname)s %(msg)s not found as %(filename)s"
8149msgstr ""
8150
8151#: bin/rmlist:104
8152msgid "No such list (or list already deleted): %(listname)s"
8153msgstr ""
8154
8155#: bin/rmlist:106
8156msgid "No such list: %(listname)s.  Removing its residual archives."
8157msgstr ""
8158
8159#: bin/rmlist:110
8160msgid "Not removing archives.  Reinvoke with -a to remove them."
8161msgstr ""
8162
8163#: bin/rmlist:124
8164msgid "list info"
8165msgstr ""
8166
8167#: bin/rmlist:132
8168msgid "stale lock file"
8169msgstr ""
8170
8171#: bin/rmlist:137 bin/rmlist:139
8172msgid "private archives"
8173msgstr ""
8174
8175#: bin/rmlist:141 bin/rmlist:143
8176msgid "public archives"
8177msgstr ""
8178
8179#: bin/show_qfiles:20
8180msgid ""
8181"Show the contents of one or more Mailman queue files.\n"
8182"\n"
8183"Usage: show_qfiles [options] qfile ...\n"
8184"\n"
8185"Options:\n"
8186"\n"
8187"    -q / --quiet\n"
8188"        Don't print `helpful' message delimiters.\n"
8189"\n"
8190"    -h / --help\n"
8191"        Print this text and exit.\n"
8192"\n"
8193"Example: show_qfiles qfiles/shunt/*.pck\n"
8194msgstr ""
8195
8196#: bin/sync_members:19
8197msgid ""
8198"Synchronize a mailing list's membership with a flat file.\n"
8199"\n"
8200"This script is useful if you have a Mailman mailing list and a sendmail\n"
8201":include: style list of addresses (also as is used in Majordomo).  For "
8202"every\n"
8203"address in the file that does not appear in the mailing list, the address "
8204"is\n"
8205"added.  For every address in the mailing list that does not appear in the\n"
8206"file, the address is removed.  Other options control what happens when an\n"
8207"address is added or removed.\n"
8208"\n"
8209"Usage: %(PROGRAM)s [options] -f file listname\n"
8210"\n"
8211"Where `options' are:\n"
8212"\n"
8213"    --no-change\n"
8214"    -n\n"
8215"        Don't actually make the changes.  Instead, print out what would be\n"
8216"        done to the list.\n"
8217"\n"
8218"    --welcome-msg[=<yes|no>]\n"
8219"    -w[=<yes|no>]\n"
8220"        Sets whether or not to send the newly added members a welcome\n"
8221"        message, overriding whatever the list's `send_welcome_msg' setting\n"
8222"        is.  With -w=yes or -w, the welcome message is sent.  With -w=no, "
8223"no\n"
8224"        message is sent.\n"
8225"\n"
8226"    --goodbye-msg[=<yes|no>]\n"
8227"    -g[=<yes|no>]\n"
8228"        Sets whether or not to send the goodbye message to removed members,\n"
8229"        overriding whatever the list's `send_goodbye_msg' setting is.  With\n"
8230"        -g=yes or -g, the goodbye message is sent.  With -g=no, no message "
8231"is\n"
8232"        sent.\n"
8233"\n"
8234"    --digest[=<yes|no>]\n"
8235"    -d[=<yes|no>]\n"
8236"        Selects whether to make newly added members receive messages in\n"
8237"        digests.  With -d=yes or -d, they become digest members.  With -"
8238"d=no\n"
8239"        (or if no -d option given) they are added as regular members.\n"
8240"\n"
8241"    --notifyadmin[=<yes|no>]\n"
8242"    -a[=<yes|no>]\n"
8243"        Specifies whether the admin should be notified for each "
8244"subscription\n"
8245"        or unsubscription.  If you're adding a lot of addresses, you\n"
8246"        definitely want to turn this off!  With -a=yes or -a, the admin is\n"
8247"        notified.  With -a=no, the admin is not notified.  With no -a "
8248"option,\n"
8249"        the default for the list is used.\n"
8250"\n"
8251"    --file <filename | ->\n"
8252"    -f <filename | ->\n"
8253"        This option is required.  It specifies the flat file to synchronize\n"
8254"        against.  Email addresses must appear one per line.  If filename is\n"
8255"        `-' then stdin is used.\n"
8256"\n"
8257"    --help\n"
8258"    -h\n"
8259"        Print this message.\n"
8260"\n"
8261"    listname\n"
8262"        Required.  This specifies the list to synchronize.\n"
8263msgstr ""
8264
8265#: bin/sync_members:115
8266msgid "Bad choice: %(yesno)s"
8267msgstr ""
8268
8269#: bin/sync_members:138
8270msgid "Dry run mode"
8271msgstr ""
8272
8273#: bin/sync_members:159
8274msgid "Only one -f switch allowed"
8275msgstr ""
8276
8277#: bin/sync_members:163
8278msgid "No argument to -f given"
8279msgstr ""
8280
8281#: bin/sync_members:172
8282msgid "Illegal option: %(opt)s"
8283msgstr ""
8284
8285#: bin/sync_members:178
8286msgid "No listname given"
8287msgstr ""
8288
8289#: bin/sync_members:182
8290msgid "Must have a listname and a filename"
8291msgstr ""
8292
8293#: bin/sync_members:191
8294msgid "Cannot read address file: %(filename)s: %(msg)s"
8295msgstr ""
8296
8297#: bin/sync_members:203
8298msgid "Ignore  :  %(addr)30s"
8299msgstr ""
8300
8301#: bin/sync_members:212
8302msgid "Invalid :  %(addr)30s"
8303msgstr ""
8304
8305#: bin/sync_members:215
8306msgid "You must fix the preceding invalid addresses first."
8307msgstr ""
8308
8309#: bin/sync_members:260
8310msgid "Added  : %(s)s"
8311msgstr ""
8312
8313#: bin/sync_members:278
8314msgid "Removed: %(s)s"
8315msgstr ""
8316
8317#: bin/transcheck:18
8318msgid ""
8319"\n"
8320"Check a given Mailman translation, making sure that variables and\n"
8321"tags referenced in translation are the same variables and tags in\n"
8322"the original templates and catalog.\n"
8323"\n"
8324"Usage:\n"
8325"\n"
8326"cd $MAILMAN_DIR\n"
8327"%(program)s [-q] <lang>\n"
8328"\n"
8329"Where <lang> is your country code (e.g. 'it' for Italy) and -q is\n"
8330"to ask for a brief summary.\n"
8331msgstr ""
8332
8333#: bin/transcheck:57
8334msgid "check a translation comparing with the original string"
8335msgstr ""
8336
8337#: bin/transcheck:67
8338msgid "scan a string from the original file"
8339msgstr ""
8340
8341#: bin/transcheck:77
8342msgid "scan a translated string"
8343msgstr ""
8344
8345#: bin/transcheck:90
8346msgid "check for differences between checked in and checked out"
8347msgstr ""
8348
8349#: bin/transcheck:123
8350msgid "parse a .po file extracting msgids and msgstrs"
8351msgstr ""
8352
8353#: bin/transcheck:142
8354msgid ""
8355"States table for the finite-states-machine parser:\n"
8356"            0  idle\n"
8357"            1  filename-or-comment\n"
8358"            2  msgid\n"
8359"            3  msgstr\n"
8360"            4  end\n"
8361"        "
8362msgstr ""
8363
8364#: bin/transcheck:279
8365msgid ""
8366"check a translated template against the original one\n"
8367"       search also <MM-*> tags if html is not zero"
8368msgstr ""
8369
8370#: bin/transcheck:326
8371msgid "scan the po file comparing msgids with msgstrs"
8372msgstr ""
8373
8374#: bin/unshunt:20
8375msgid ""
8376"Move a message from the shunt queue to the original queue.\n"
8377"\n"
8378"Usage: %(PROGRAM)s [options] [directory]\n"
8379"\n"
8380"Where:\n"
8381"\n"
8382"    -h / --help\n"
8383"        Print help and exit.\n"
8384"\n"
8385"Optional `directory' specifies a directory to dequeue from other than\n"
8386"qfiles/shunt.  *** Warning ***  Do not unshunt messages that weren't\n"
8387"shunted to begin with.  For example, running unshunt on qfiles/out/\n"
8388"will result in losing all the messages in that queue.\n"
8389msgstr ""
8390
8391#: bin/unshunt:85
8392msgid ""
8393"Cannot unshunt message %(filebase)s, skipping:\n"
8394"%(e)s"
8395msgstr ""
8396
8397#: bin/update:19
8398msgid ""
8399"Perform all necessary upgrades.\n"
8400"\n"
8401"Usage: %(PROGRAM)s [options]\n"
8402"\n"
8403"Options:\n"
8404"    -f/--force\n"
8405"        Force running the upgrade procedures.  Normally, if the version "
8406"number\n"
8407"        of the installed Mailman matches the current version number (or a\n"
8408"        `downgrade' is detected), nothing will be done.\n"
8409"\n"
8410"    -h/--help\n"
8411"        Print this text and exit.\n"
8412"\n"
8413"Use this script to help you update to the latest release of Mailman from\n"
8414"some previous version.  It knows about versions back to 1.0b4 (?).\n"
8415msgstr ""
8416
8417#: bin/update:107
8418msgid "Fixing language templates: %(listname)s"
8419msgstr ""
8420
8421#: bin/update:196 bin/update:698
8422msgid "WARNING: could not acquire lock for list: %(listname)s"
8423msgstr ""
8424
8425#: bin/update:215
8426msgid "Resetting %(n)s BYBOUNCEs disabled addrs with no bounce info"
8427msgstr ""
8428
8429#: bin/update:221
8430msgid "Updating the held requests database."
8431msgstr ""
8432
8433#: bin/update:243
8434msgid ""
8435"For some reason, %(mbox_dir)s exists as a file.  This won't work with\n"
8436"b6, so I'm renaming it to %(mbox_dir)s.tmp and proceeding."
8437msgstr ""
8438
8439#: bin/update:255
8440msgid ""
8441"\n"
8442"%(listname)s has both public and private mbox archives.  Since this list\n"
8443"currently uses private archiving, I'm installing the private mbox archive\n"
8444"-- %(o_pri_mbox_file)s -- as the active archive, and renaming\n"
8445"        %(o_pub_mbox_file)s\n"
8446"to\n"
8447"        %(o_pub_mbox_file)s.preb6\n"
8448"\n"
8449"You can integrate that into the archives if you want by using the 'arch'\n"
8450"script.\n"
8451msgstr ""
8452
8453#: bin/update:270
8454msgid ""
8455"%s has both public and private mbox archives.  Since this list\n"
8456"currently uses public archiving, I'm installing the public mbox file\n"
8457"archive file (%s) as the active one, and renaming\n"
8458"        %s\n"
8459"    to\n"
8460"        %s.preb6\n"
8461"\n"
8462"You can integrate that into the archives if you want by using the 'arch'\n"
8463"script.\n"
8464msgstr ""
8465
8466#: bin/update:287
8467msgid "- updating old private mbox file"
8468msgstr ""
8469
8470#: bin/update:295
8471msgid ""
8472"    unknown file in the way, moving\n"
8473"        %(o_pri_mbox_file)s\n"
8474"    to\n"
8475"        %(newname)s"
8476msgstr ""
8477
8478#: bin/update:302 bin/update:325
8479msgid ""
8480"    looks like you have a really recent CVS installation...\n"
8481"    you're either one brave soul, or you already ran me"
8482msgstr ""
8483
8484#: bin/update:311
8485msgid "- updating old public mbox file"
8486msgstr ""
8487
8488#: bin/update:319
8489msgid ""
8490"    unknown file in the way, moving\n"
8491"        %(o_pub_mbox_file)s\n"
8492"    to\n"
8493"        %(newname)s"
8494msgstr ""
8495
8496#: bin/update:350
8497msgid "- This list looks like it might have <= b4 list templates around"
8498msgstr ""
8499
8500#: bin/update:358
8501msgid "- moved %(o_tmpl)s to %(n_tmpl)s"
8502msgstr ""
8503
8504#: bin/update:360
8505msgid "- both %(o_tmpl)s and %(n_tmpl)s exist, leaving untouched"
8506msgstr ""
8507
8508#: bin/update:363
8509msgid "- %(o_tmpl)s doesn't exist, leaving untouched"
8510msgstr ""
8511
8512#: bin/update:393
8513msgid "removing directory %(src)s and everything underneath"
8514msgstr ""
8515
8516#: bin/update:396
8517msgid "removing %(src)s"
8518msgstr ""
8519
8520#: bin/update:400
8521msgid "Warning: couldn't remove %(src)s -- %(rest)s"
8522msgstr ""
8523
8524#: bin/update:405
8525msgid "couldn't remove old file %(pyc)s -- %(rest)s"
8526msgstr ""
8527
8528#: bin/update:409
8529msgid "updating old qfiles"
8530msgstr ""
8531
8532#: bin/update:448
8533msgid "Warning!  Not a directory: %(dirpath)s"
8534msgstr ""
8535
8536#: bin/update:517
8537msgid "message is unparsable: %(filebase)s"
8538msgstr ""
8539
8540#: bin/update:531
8541msgid "Warning!  Deleting empty .pck file: %(pckfile)s"
8542msgstr ""
8543
8544#: bin/update:550
8545msgid "Updating Mailman 2.0 pending_subscriptions.db database"
8546msgstr ""
8547
8548#: bin/update:561
8549msgid "Updating Mailman 2.1.4 pending.pck database"
8550msgstr ""
8551
8552#: bin/update:585
8553msgid "Ignoring bad pended data: %(key)s: %(val)s"
8554msgstr ""
8555
8556#: bin/update:601
8557msgid "WARNING: Ignoring duplicate pending ID: %(id)s."
8558msgstr ""
8559
8560#: bin/update:654
8561msgid "getting rid of old source files"
8562msgstr ""
8563
8564#: bin/update:664
8565msgid "no lists == nothing to do, exiting"
8566msgstr ""
8567
8568#: bin/update:671
8569msgid ""
8570"fixing all the perms on your old html archives to work with b6\n"
8571"If your archives are big, this could take a minute or two..."
8572msgstr ""
8573
8574#: bin/update:676
8575msgid "done"
8576msgstr ""
8577
8578#: bin/update:678
8579msgid "Updating mailing list: %(listname)s"
8580msgstr ""
8581
8582#: bin/update:681
8583msgid "Updating Usenet watermarks"
8584msgstr ""
8585
8586#: bin/update:686
8587msgid "- nothing to update here"
8588msgstr ""
8589
8590#: bin/update:709
8591msgid "- usenet watermarks updated and gate_watermarks removed"
8592msgstr ""
8593
8594#: bin/update:723
8595msgid ""
8596"\n"
8597"\n"
8598"NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE\n"
8599"\n"
8600"    You are upgrading an existing Mailman installation, but I can't tell "
8601"what\n"
8602"    version you were previously running.\n"
8603"\n"
8604"    If you are upgrading from Mailman 1.0b9 or earlier you will need to\n"
8605"    manually update your mailing lists.  For each mailing list you need to\n"
8606"    copy the file templates/options.html lists/<listname>/options.html.\n"
8607"\n"
8608"    However, if you have edited this file via the Web interface, you will "
8609"have\n"
8610"    to merge your changes into this file, otherwise you will lose your\n"
8611"    changes.\n"
8612"\n"
8613"NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE\n"
8614"\n"
8615msgstr ""
8616
8617#: bin/update:780
8618msgid "No updates are necessary."
8619msgstr ""
8620
8621#: bin/update:783
8622msgid ""
8623"Downgrade detected, from version %(hexlversion)s to version %(hextversion)s\n"
8624"This is probably not safe.\n"
8625"Exiting."
8626msgstr ""
8627
8628#: bin/update:788
8629msgid "Upgrading from version %(hexlversion)s to %(hextversion)s"
8630msgstr ""
8631
8632#: bin/update:797
8633msgid ""
8634"\n"
8635"ERROR:\n"
8636"\n"
8637"The locks for some lists could not be acquired.  This means that either\n"
8638"Mailman was still active when you upgraded, or there were stale locks in "
8639"the\n"
8640"%(lockdir)s directory.\n"
8641"\n"
8642"You must put Mailman into a quiescent state and remove all stale locks, "
8643"then\n"
8644"re-run \"make update\" manually.  See the INSTALL and UPGRADE files for "
8645"details.\n"
8646msgstr ""
8647
8648#: bin/version:19
8649msgid "Print the Mailman version.\n"
8650msgstr ""
8651
8652#: bin/version:26
8653msgid "Using Mailman version:"
8654msgstr ""
8655
8656#: bin/withlist:20
8657msgid ""
8658"General framework for interacting with a mailing list object.\n"
8659"\n"
8660"There are two ways to use this script: interactively or programmatically.\n"
8661"Using it interactively allows you to play with, examine and modify a "
8662"MailList\n"
8663"object from Python's interactive interpreter.  When running interactively, "
8664"a\n"
8665"MailList object called `m' will be available in the global namespace.  It "
8666"also\n"
8667"loads the class MailList into the global namespace.\n"
8668"\n"
8669"Programmatically, you can write a function to operate on a MailList object,\n"
8670"and this script will take care of the housekeeping (see below for "
8671"examples).\n"
8672"In that case, the general usage syntax is:\n"
8673"\n"
8674"%% bin/withlist [options] listname [args ...]\n"
8675"\n"
8676"Options:\n"
8677"\n"
8678"    -l / --lock\n"
8679"        Lock the list when opening.  Normally the list is opened unlocked\n"
8680"        (e.g. for read-only operations).  You can always lock the file "
8681"after\n"
8682"        the fact by typing `m.Lock()'\n"
8683"\n"
8684"        Note that if you use this option, you should explicitly call m.Save"
8685"()\n"
8686"        before exiting, since the interpreter's clean up procedure will not\n"
8687"        automatically save changes to the MailList object (but it will "
8688"unlock\n"
8689"        the list).\n"
8690"\n"
8691"    -i / --interactive\n"
8692"        Leaves you at an interactive prompt after all other processing is\n"
8693"        complete.  This is the default unless the -r option is given.\n"
8694"\n"
8695"    --run [module.]callable\n"
8696"    -r [module.]callable\n"
8697"        This can be used to run a script with the o