source: non-gtk/gpl-license @ 811

Name Size Rev Age Author Last Change
../
pj.htm 26.7 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
pj.xml 35.2 KB 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.