source: non-gtk/git/git-gui.bg.po

Last change on this file was 2998, checked in by Александър Шопов, 6 years ago

git, git-gui, gitk - подадени за 2.5

File size: 77.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of git-gui po-file.
2# Copyright (C) 2012, 2013, 2014, 2015 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>.
3# This file is distributed under the same license as the git package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2013, 2014, 2015.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: git-gui master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2010-01-26 15:47-0800\n"
12"PO-Revision-Date: 2015-06-27 18:48+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21#: git-gui.sh:41 git-gui.sh:793 git-gui.sh:807 git-gui.sh:820 git-gui.sh:903
22#: git-gui.sh:922
23msgid "git-gui: fatal error"
24msgstr "git-gui: фатална грешка"
25
26#: git-gui.sh:743
27#, tcl-format
28msgid "Invalid font specified in %s:"
29msgstr "Указан е неправилен шрифт в „%s“:"
30
31#: git-gui.sh:779
32msgid "Main Font"
33msgstr "Основен шрифт"
34
35#: git-gui.sh:780
36msgid "Diff/Console Font"
37msgstr "Шрифт за разликите/конзолата"
38
39#: git-gui.sh:794
40msgid "Cannot find git in PATH."
41msgstr "Командата git липсва в пътя (PATH)."
42
43#: git-gui.sh:821
44msgid "Cannot parse Git version string:"
45msgstr "Низът с версията на Git не може да бъде интерпретиран:"
46
47#: git-gui.sh:839
48#, tcl-format
49msgid ""
50"Git version cannot be determined.\n"
51"\n"
52"%s claims it is version '%s'.\n"
53"\n"
54"%s requires at least Git 1.5.0 or later.\n"
55"\n"
56"Assume '%s' is version 1.5.0?\n"
57msgstr ""
58"Версията на Git не може да бъде определена.\n"
59"\n"
60"Версията на „%s“ изглежда, че е „%s“.\n"
61"\n"
62"„%s“ изисква Git, версия поне 1.5.0.\n"
63"\n"
64"Да се приеме ли, че „%s“ е версия „1.5.0“?\n"
65
66#: git-gui.sh:1128
67msgid "Git directory not found:"
68msgstr "Директорията на Git не е открита:"
69
70#: git-gui.sh:1146
71msgid "Cannot move to top of working directory:"
72msgstr "Не може да се премине към родителската  директория."
73
74#: git-gui.sh:1154
75msgid "Cannot use bare repository:"
76msgstr "Голо хранилище не може да се използва:"
77
78#: git-gui.sh:1162
79msgid "No working directory"
80msgstr "Работната директория липсва"
81
82#: git-gui.sh:1334 lib/checkout_op.tcl:306
83msgid "Refreshing file status..."
84msgstr "Обновяване на състоянието на файла…"
85
86#: git-gui.sh:1390
87msgid "Scanning for modified files ..."
88msgstr "Проверка за променени файлове…"
89
90#: git-gui.sh:1454
91msgid "Calling prepare-commit-msg hook..."
92msgstr "Куката „prepare-commit-msg“ се изпълнява в момента…"
93
94#: git-gui.sh:1471
95msgid "Commit declined by prepare-commit-msg hook."
96msgstr "Подаването е отхвърлено от куката „prepare-commit-msg“."
97
98#: git-gui.sh:1629 lib/browser.tcl:246
99msgid "Ready."
100msgstr "Готово."
101
102#: git-gui.sh:1787
103#, tcl-format
104msgid "Displaying only %s of %s files."
105msgstr "Показани са само %s от общо %s файла."
106
107#: git-gui.sh:1913
108msgid "Unmodified"
109msgstr "Непроменен"
110
111#: git-gui.sh:1915
112msgid "Modified, not staged"
113msgstr "Променен, но не е в индекса"
114
115#: git-gui.sh:1916 git-gui.sh:1924
116msgid "Staged for commit"
117msgstr "В индекса за подаване"
118
119#: git-gui.sh:1917 git-gui.sh:1925
120msgid "Portions staged for commit"
121msgstr "Части са в индекса за подаване"
122
123#: git-gui.sh:1918 git-gui.sh:1926
124msgid "Staged for commit, missing"
125msgstr "В индекса за подаване, но липсва"
126
127#: git-gui.sh:1920
128msgid "File type changed, not staged"
129msgstr "Видът на файла е сменен, но не е в индекса"
130
131#: git-gui.sh:1921
132msgid "File type changed, staged"
133msgstr "Видът на файла е сменен и е в индекса"
134
135#: git-gui.sh:1923
136msgid "Untracked, not staged"
137msgstr "Неследен"
138
139#: git-gui.sh:1928
140msgid "Missing"
141msgstr "Липсващ"
142
143#: git-gui.sh:1929
144msgid "Staged for removal"
145msgstr "В индекса за изтриване"
146
147#: git-gui.sh:1930
148msgid "Staged for removal, still present"
149msgstr "В индекса за изтриване, но още го има"
150
151#: git-gui.sh:1932 git-gui.sh:1933 git-gui.sh:1934 git-gui.sh:1935
152#: git-gui.sh:1936 git-gui.sh:1937
153msgid "Requires merge resolution"
154msgstr "Изисква коригиране при сливане"
155
156#: git-gui.sh:1972
157msgid "Starting gitk... please wait..."
158msgstr "Стартиране на „gitk“…, изчакайте…"
159
160#: git-gui.sh:1984
161msgid "Couldn't find gitk in PATH"
162msgstr "Командата „gitk“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
163
164#: git-gui.sh:2043
165msgid "Couldn't find git gui in PATH"
166msgstr ""
167"Командата „git gui“ липсва в пътищата, определени от променливата PATH."
168
169#: git-gui.sh:2455 lib/choose_repository.tcl:36
170msgid "Repository"
171msgstr "Хранилище"
172
173#: git-gui.sh:2456
174msgid "Edit"
175msgstr "Редактиране"
176
177#: git-gui.sh:2458 lib/choose_rev.tcl:561
178msgid "Branch"
179msgstr "Клон"
180
181#: git-gui.sh:2461 lib/choose_rev.tcl:548
182msgid "Commit@@noun"
183msgstr "Подаване"
184
185#: git-gui.sh:2464 lib/merge.tcl:121 lib/merge.tcl:150 lib/merge.tcl:168
186msgid "Merge"
187msgstr "Сливане"
188
189#: git-gui.sh:2465 lib/choose_rev.tcl:557
190msgid "Remote"
191msgstr "Отдалечено хранилище"
192
193#: git-gui.sh:2468
194msgid "Tools"
195msgstr "Команди"
196
197#: git-gui.sh:2477
198msgid "Explore Working Copy"
199msgstr "Разглеждане на работното копие"
200
201#: git-gui.sh:2483
202msgid "Browse Current Branch's Files"
203msgstr "Разглеждане на файловете в текущия клон"
204
205#: git-gui.sh:2487
206msgid "Browse Branch Files..."
207msgstr "Разглеждане на текущия клон…"
208
209#: git-gui.sh:2492
210msgid "Visualize Current Branch's History"
211msgstr "Визуализация на историята на текущия клон"
212
213#: git-gui.sh:2496
214msgid "Visualize All Branch History"
215msgstr "Визуализация на историята на всички клонове"
216
217#: git-gui.sh:2503
218#, tcl-format
219msgid "Browse %s's Files"
220msgstr "Разглеждане на файловете в %s"
221
222#: git-gui.sh:2505
223#, tcl-format
224msgid "Visualize %s's History"
225msgstr "Визуализация на историята на %s"
226
227#: git-gui.sh:2510 lib/database.tcl:27 lib/database.tcl:67
228msgid "Database Statistics"
229msgstr "Статистика на базата от данни"
230
231#: git-gui.sh:2513 lib/database.tcl:34
232msgid "Compress Database"
233msgstr "Компресиране на базата от данни"
234
235#: git-gui.sh:2516
236msgid "Verify Database"
237msgstr "Проверка на базата от данни"
238
239#: git-gui.sh:2523 git-gui.sh:2527 git-gui.sh:2531 lib/shortcut.tcl:8
240#: lib/shortcut.tcl:40 lib/shortcut.tcl:72
241msgid "Create Desktop Icon"
242msgstr "Добавяне на икона на работния плот"
243
244#: git-gui.sh:2539 lib/choose_repository.tcl:183 lib/choose_repository.tcl:191
245msgid "Quit"
246msgstr "Спиране на програмата"
247
248#: git-gui.sh:2547
249msgid "Undo"
250msgstr "Отмяна"
251
252#: git-gui.sh:2550
253msgid "Redo"
254msgstr "Повторение"
255
256#: git-gui.sh:2554 git-gui.sh:3109
257msgid "Cut"
258msgstr "Отрязване"
259
260#: git-gui.sh:2557 git-gui.sh:3112 git-gui.sh:3186 git-gui.sh:3259
261#: lib/console.tcl:69
262msgid "Copy"
263msgstr "Копиране"
264
265#: git-gui.sh:2560 git-gui.sh:3115
266msgid "Paste"
267msgstr "Поставяне"
268
269#: git-gui.sh:2563 git-gui.sh:3118 lib/branch_delete.tcl:26
270#: lib/remote_branch_delete.tcl:38
271msgid "Delete"
272msgstr "Изтриване"
273
274#: git-gui.sh:2567 git-gui.sh:3122 git-gui.sh:3263 lib/console.tcl:71
275msgid "Select All"
276msgstr "Избиране на всичко"
277
278#: git-gui.sh:2576
279msgid "Create..."
280msgstr "Създаване…"
281
282#: git-gui.sh:2582
283msgid "Checkout..."
284msgstr "Изтегляне…"
285
286#: git-gui.sh:2588
287msgid "Rename..."
288msgstr "Преименуване…"
289
290#: git-gui.sh:2593
291msgid "Delete..."
292msgstr "Изтриване…"
293
294#: git-gui.sh:2598
295msgid "Reset..."
296msgstr "Отмяна на промените…"
297
298#: git-gui.sh:2608
299msgid "Done"
300msgstr "Готово"
301
302#: git-gui.sh:2610
303msgid "Commit@@verb"
304msgstr "Подаване"
305
306#: git-gui.sh:2619 git-gui.sh:3050
307msgid "New Commit"
308msgstr "Ново подаване"
309
310#: git-gui.sh:2627 git-gui.sh:3057
311msgid "Amend Last Commit"
312msgstr "Поправяне на последното подаване"
313
314#: git-gui.sh:2637 git-gui.sh:3011 lib/remote_branch_delete.tcl:99
315msgid "Rescan"
316msgstr "Обновяване"
317
318#: git-gui.sh:2643
319msgid "Stage To Commit"
320msgstr "Към индекса за подаване"
321
322#: git-gui.sh:2649
323msgid "Stage Changed Files To Commit"
324msgstr "Всички променени файлове към индекса за подаване"
325
326#: git-gui.sh:2655
327msgid "Unstage From Commit"
328msgstr "Изваждане от индекса за подаване"
329
330#: git-gui.sh:2661 lib/index.tcl:412
331msgid "Revert Changes"
332msgstr "Връщане на оригинала"
333
334#: git-gui.sh:2669 git-gui.sh:3310 git-gui.sh:3341
335msgid "Show Less Context"
336msgstr "По-малко контекст"
337
338#: git-gui.sh:2673 git-gui.sh:3314 git-gui.sh:3345
339msgid "Show More Context"
340msgstr "Повече контекст"
341
342#: git-gui.sh:2680 git-gui.sh:3024 git-gui.sh:3133
343msgid "Sign Off"
344msgstr "Подписване"
345
346#: git-gui.sh:2696
347msgid "Local Merge..."
348msgstr "Локално сливане…"
349
350#: git-gui.sh:2701
351msgid "Abort Merge..."
352msgstr "Преустановяване на сливане…"
353
354#: git-gui.sh:2713 git-gui.sh:2741
355msgid "Add..."
356msgstr "Добавяне…"
357
358#: git-gui.sh:2717
359msgid "Push..."
360msgstr "Избутване…"
361
362#: git-gui.sh:2721
363msgid "Delete Branch..."
364msgstr "Изтриване на клон…"
365
366#: git-gui.sh:2731 git-gui.sh:3292
367msgid "Options..."
368msgstr "Опции…"
369
370#: git-gui.sh:2742
371msgid "Remove..."
372msgstr "Премахване…"
373
374#: git-gui.sh:2751 lib/choose_repository.tcl:50
375msgid "Help"
376msgstr "Помощ"
377
378#: git-gui.sh:2755 git-gui.sh:2759 lib/about.tcl:14
379#: lib/choose_repository.tcl:44 lib/choose_repository.tcl:53
380#, tcl-format
381msgid "About %s"
382msgstr "Относно %s"
383
384#: git-gui.sh:2783
385msgid "Online Documentation"
386msgstr "Документация в Интернет"
387
388#: git-gui.sh:2786 lib/choose_repository.tcl:47 lib/choose_repository.tcl:56
389msgid "Show SSH Key"
390msgstr "Показване на ключа за SSH"
391
392#: git-gui.sh:2893
393#, tcl-format
394msgid "fatal: cannot stat path %s: No such file or directory"
395msgstr ""
396"ФАТАЛНА ГРЕШКА: пътят %s не може да бъде открит: такъв файл или директория "
397"няма"
398
399#: git-gui.sh:2926
400msgid "Current Branch:"
401msgstr "Текущ клон:"
402
403#: git-gui.sh:2947
404msgid "Staged Changes (Will Commit)"
405msgstr "Промени в индекса (за подаване)"
406
407#: git-gui.sh:2967
408msgid "Unstaged Changes"
409msgstr "Промени извън индекса"
410
411#: git-gui.sh:3017
412msgid "Stage Changed"
413msgstr "Индексът е променен"
414
415#: git-gui.sh:3036 lib/transport.tcl:104 lib/transport.tcl:193
416msgid "Push"
417msgstr "Изтласкване"
418
419#: git-gui.sh:3071
420msgid "Initial Commit Message:"
421msgstr "Първоначално съобщение при подаване:"
422
423#: git-gui.sh:3072
424msgid "Amended Commit Message:"
425msgstr "Поправено съобщение при подаване:"
426
427#: git-gui.sh:3073
428msgid "Amended Initial Commit Message:"
429msgstr "Поправено първоначално съобщение при подаване:"
430
431#: git-gui.sh:3074
432msgid "Amended Merge Commit Message:"
433msgstr "Поправено съобщение при подаване със сливане:"
434
435#: git-gui.sh:3075
436msgid "Merge Commit Message:"
437msgstr "Съобщение при подаване със сливане:"
438
439#: git-gui.sh:3076
440msgid "Commit Message:"
441msgstr "Съобщение при подаване:"
442
443#: git-gui.sh:3125 git-gui.sh:3267 lib/console.tcl:73
444msgid "Copy All"
445msgstr "Копиране на всичко"
446
447#: git-gui.sh:3149 lib/blame.tcl:104
448msgid "File:"
449msgstr "Файл:"
450
451#: git-gui.sh:3255
452msgid "Refresh"
453msgstr "Обновяване"
454
455#: git-gui.sh:3276
456msgid "Decrease Font Size"
457msgstr "По-едър шрифт"
458
459#: git-gui.sh:3280
460msgid "Increase Font Size"
461msgstr "По-дребен шрифт"
462
463#: git-gui.sh:3288 lib/blame.tcl:281
464msgid "Encoding"
465msgstr "Кодиране"
466
467#: git-gui.sh:3299
468msgid "Apply/Reverse Hunk"
469msgstr "Прилагане/връщане на парче"
470
471#: git-gui.sh:3304
472msgid "Apply/Reverse Line"
473msgstr "Прилагане/връщане на ред"
474
475#: git-gui.sh:3323
476msgid "Run Merge Tool"
477msgstr "Изпълнение на програмата за сливане"
478
479#: git-gui.sh:3328
480msgid "Use Remote Version"
481msgstr "Версия от отдалеченото хранилище"
482
483#: git-gui.sh:3332
484msgid "Use Local Version"
485msgstr "Локална версия"
486
487#: git-gui.sh:3336
488msgid "Revert To Base"
489msgstr "Връщане към родителската версия"
490
491#: git-gui.sh:3354
492msgid "Visualize These Changes In The Submodule"
493msgstr "Визуализиране на промените в подмодула"
494
495#: git-gui.sh:3358
496msgid "Visualize Current Branch History In The Submodule"
497msgstr "Визуализация на историята на текущия клон в историята за подмодула"
498
499#: git-gui.sh:3362
500msgid "Visualize All Branch History In The Submodule"
501msgstr "Визуализация на историята на всички клони в историята за подмодула"
502
503#: git-gui.sh:3367
504msgid "Start git gui In The Submodule"
505msgstr "Стартиране на „git gui“ за подмодула"
506
507#: git-gui.sh:3389
508msgid "Unstage Hunk From Commit"
509msgstr "Изваждане на парчето от подаването"
510
511#: git-gui.sh:3391
512msgid "Unstage Lines From Commit"
513msgstr "Изваждане на редовете от подаването"
514
515#: git-gui.sh:3393
516msgid "Unstage Line From Commit"
517msgstr "Изваждане на реда от подаването"
518
519#: git-gui.sh:3396
520msgid "Stage Hunk For Commit"
521msgstr "Добавяне на парчето за подаване"
522
523#: git-gui.sh:3398
524msgid "Stage Lines For Commit"
525msgstr "Добавяне на редовете за подаване"
526
527#: git-gui.sh:3400
528msgid "Stage Line For Commit"
529msgstr "Добавяне на реда за подаване"
530
531#: git-gui.sh:3424
532msgid "Initializing..."
533msgstr "Инициализиране…"
534
535#: git-gui.sh:3541
536#, tcl-format
537msgid ""
538"Possible environment issues exist.\n"
539"\n"
540"The following environment variables are probably\n"
541"going to be ignored by any Git subprocess run\n"
542"by %s:\n"
543"\n"
544msgstr ""
545"Възможно е да има проблем със средата.\n"
546"\n"
547"Най-вероятно следните променливи няма да бъдат\n"
548"взети под внимание от подпроцесите на Git\n"
549"от %s:\n"
550"\n"
551
552#: git-gui.sh:3570
553msgid ""
554"\n"
555"This is due to a known issue with the\n"
556"Tcl binary distributed by Cygwin."
557msgstr ""
558"\n"
559"Това е познат проблем и се дължи на\n"
560"версията на Tcl включена в Cygwin."
561
562#: git-gui.sh:3575
563#, tcl-format
564msgid ""
565"\n"
566"\n"
567"A good replacement for %s\n"
568"is placing values for the user.name and\n"
569"user.email settings into your personal\n"
570"~/.gitconfig file.\n"
571msgstr ""
572"\n"
573"\n"
574"Добър заместител на „%s“\n"
575"е да поставите настройките „user.name“ и\n"
576"„user.email“ в личния си файл „~/.gitconfig“.\n"
577
578#: lib/about.tcl:26
579msgid "git-gui - a graphical user interface for Git."
580msgstr "git-gui — графичен интерфейс за Git."
581
582#: lib/blame.tcl:72
583msgid "File Viewer"
584msgstr "Преглед на файлове"
585
586#: lib/blame.tcl:78
587msgid "Commit:"
588msgstr "Подаване:"
589
590#: lib/blame.tcl:271
591msgid "Copy Commit"
592msgstr "Копиране на подаване"
593
594#: lib/blame.tcl:275
595msgid "Find Text..."
596msgstr "Търсене на текст…"
597
598#: lib/blame.tcl:284
599msgid "Do Full Copy Detection"
600msgstr "Пълно търсене на копиране"
601
602#: lib/blame.tcl:288
603msgid "Show History Context"
604msgstr "Показване на контекста от историята"
605
606#: lib/blame.tcl:291
607msgid "Blame Parent Commit"
608msgstr "Анотиране на родителското подаване"
609
610#: lib/blame.tcl:450
611#, tcl-format
612msgid "Reading %s..."
613msgstr "Чете се „%s“…"
614
615#: lib/blame.tcl:557
616msgid "Loading copy/move tracking annotations..."
617msgstr "Зареждане на анотациите за проследяване на копирането/преместването…"
618
619#: lib/blame.tcl:577
620msgid "lines annotated"
621msgstr "реда анотирани"
622
623#: lib/blame.tcl:769
624msgid "Loading original location annotations..."
625msgstr "Зареждане на анотациите за първоначалното местоположение…"
626
627#: lib/blame.tcl:772
628msgid "Annotation complete."
629msgstr "Анотирането завърши."
630
631#: lib/blame.tcl:802
632msgid "Busy"
633msgstr "Операцията не е завършила"
634
635#: lib/blame.tcl:803
636msgid "Annotation process is already running."
637msgstr "В момента тече процес на анотиране."
638
639#: lib/blame.tcl:842
640msgid "Running thorough copy detection..."
641msgstr "Изпълнява се цялостен процес на откриване на копиране…"
642
643#: lib/blame.tcl:910
644msgid "Loading annotation..."
645msgstr "Зареждане на анотации…"
646
647#: lib/blame.tcl:963
648msgid "Author:"
649msgstr "Автор:"
650
651#: lib/blame.tcl:967
652msgid "Committer:"
653msgstr "Подал:"
654
655#: lib/blame.tcl:972
656msgid "Original File:"
657msgstr "Първоначален файл:"
658
659#: lib/blame.tcl:1020
660msgid "Cannot find HEAD commit:"
661msgstr "Подаването за връх „HEAD“ не може да се открие:"
662
663#: lib/blame.tcl:1075
664msgid "Cannot find parent commit:"
665msgstr "Родителското подаване не може да бъде открито"
666
667#: lib/blame.tcl:1090
668msgid "Unable to display parent"
669msgstr "Родителят не може да бъде показан"
670
671#: lib/blame.tcl:1091 lib/diff.tcl:320
672msgid "Error loading diff:"
673msgstr "Грешка при зареждане на разлика:"
674
675#: lib/blame.tcl:1231
676msgid "Originally By:"
677msgstr "Първоначално от:"
678
679#: lib/blame.tcl:1237
680msgid "In File:"
681msgstr "Във файл:"
682
683#: lib/blame.tcl:1242
684msgid "Copied Or Moved Here By:"
685msgstr "Копирано или преместено тук от:"
686
687#: lib/branch_checkout.tcl:14 lib/branch_checkout.tcl:19
688msgid "Checkout Branch"
689msgstr "Клон за изтегляне"
690
691#: lib/branch_checkout.tcl:23
692msgid "Checkout"
693msgstr "Изтегляне"
694
695#: lib/branch_checkout.tcl:27 lib/branch_create.tcl:35
696#: lib/branch_delete.tcl:32 lib/branch_rename.tcl:30 lib/browser.tcl:282
697#: lib/checkout_op.tcl:579 lib/choose_font.tcl:43 lib/merge.tcl:172
698#: lib/option.tcl:125 lib/remote_add.tcl:32 lib/remote_branch_delete.tcl:42
699#: lib/tools_dlg.tcl:40 lib/tools_dlg.tcl:204 lib/tools_dlg.tcl:352
700#: lib/transport.tcl:108
701msgid "Cancel"
702msgstr "Отказване"
703
704#: lib/branch_checkout.tcl:32 lib/browser.tcl:287 lib/tools_dlg.tcl:328
705msgid "Revision"
706msgstr "Версия"
707
708#: lib/branch_checkout.tcl:36 lib/branch_create.tcl:69 lib/option.tcl:280
709msgid "Options"
710msgstr "Опции"
711
712#: lib/branch_checkout.tcl:39 lib/branch_create.tcl:92
713msgid "Fetch Tracking Branch"
714msgstr "Изтегляне на промените от следения клон"
715
716#: lib/branch_checkout.tcl:44
717msgid "Detach From Local Branch"
718msgstr "Изтриване от локалния клон"
719
720#: lib/branch_create.tcl:22
721msgid "Create Branch"
722msgstr "Създаване на клон"
723
724#: lib/branch_create.tcl:27
725msgid "Create New Branch"
726msgstr "Създаване на нов клон"
727
728#: lib/branch_create.tcl:31 lib/choose_repository.tcl:381
729msgid "Create"
730msgstr "Създаване"
731
732#: lib/branch_create.tcl:40
733msgid "Branch Name"
734msgstr "Име на клона"
735
736#: lib/branch_create.tcl:43 lib/remote_add.tcl:39 lib/tools_dlg.tcl:50
737msgid "Name:"
738msgstr "Име:"
739
740#: lib/branch_create.tcl:58
741msgid "Match Tracking Branch Name"
742msgstr "Съвпадане по името на следения клон"
743
744#: lib/branch_create.tcl:66
745msgid "Starting Revision"
746msgstr "Начална версия"
747
748#: lib/branch_create.tcl:72
749msgid "Update Existing Branch:"
750msgstr "Обновяване на съществуващ клон:"
751
752#: lib/branch_create.tcl:75
753msgid "No"
754msgstr "Не"
755
756#: lib/branch_create.tcl:80
757msgid "Fast Forward Only"
758msgstr "Само тривиално превъртащо сливане"
759
760#: lib/branch_create.tcl:85 lib/checkout_op.tcl:571
761msgid "Reset"
762msgstr "Отначало"
763
764#: lib/branch_create.tcl:97
765msgid "Checkout After Creation"
766msgstr "Преминаване към клона след създаването му"
767
768#: lib/branch_create.tcl:131
769msgid "Please select a tracking branch."
770msgstr "Изберете клон за следени."
771
772#: lib/branch_create.tcl:140
773#, tcl-format
774msgid "Tracking branch %s is not a branch in the remote repository."
775msgstr "Следящият клон — „%s“, не съществува в отдалеченото хранилище."
776
777#: lib/branch_create.tcl:153 lib/branch_rename.tcl:86
778msgid "Please supply a branch name."
779msgstr "Дайте име на клона."
780
781#: lib/branch_create.tcl:164 lib/branch_rename.tcl:106
782#, tcl-format
783msgid "'%s' is not an acceptable branch name."
784msgstr "„%s“ не може да се използва за име на клон."
785
786#: lib/branch_delete.tcl:15
787msgid "Delete Branch"
788msgstr "Изтриване на клон"
789
790#: lib/branch_delete.tcl:20
791msgid "Delete Local Branch"
792msgstr "Изтриване на локален клон"
793
794#: lib/branch_delete.tcl:37
795msgid "Local Branches"
796msgstr "Локални клони"
797
798#: lib/branch_delete.tcl:52
799msgid "Delete Only If Merged Into"
800msgstr "Изтриване, само ако промените са слети и другаде"
801
802#: lib/branch_delete.tcl:54 lib/remote_branch_delete.tcl:119
803msgid "Always (Do not perform merge checks)"
804msgstr "Винаги (без проверка за сливане)"
805
806#: lib/branch_delete.tcl:103
807#, tcl-format
808msgid "The following branches are not completely merged into %s:"
809msgstr "Не всички промени в клоните са слети в „%s“:"
810
811#: lib/branch_delete.tcl:115 lib/remote_branch_delete.tcl:217
812msgid ""
813"Recovering deleted branches is difficult.\n"
814"\n"
815"Delete the selected branches?"
816msgstr ""
817"Възстановяването на изтрити клони може да е трудно.\n"
818"\n"
819"Сигурни ли сте, че искате да триете?"
820
821#: lib/branch_delete.tcl:141
822#, tcl-format
823msgid ""
824"Failed to delete branches:\n"
825"%s"
826msgstr ""
827"Неуспешно триене на клони:\n"
828"%s"
829
830#: lib/branch_rename.tcl:14 lib/branch_rename.tcl:22
831msgid "Rename Branch"
832msgstr "Преименуване на клон"
833
834#: lib/branch_rename.tcl:26
835msgid "Rename"
836msgstr "Преименуване"
837
838#: lib/branch_rename.tcl:36
839msgid "Branch:"
840msgstr "Клон:"
841
842#: lib/branch_rename.tcl:39
843msgid "New Name:"
844msgstr "Ново име:"
845
846#: lib/branch_rename.tcl:75
847msgid "Please select a branch to rename."
848msgstr "Изберете клон за преименуване."
849
850#: lib/branch_rename.tcl:96 lib/checkout_op.tcl:202
851#, tcl-format
852msgid "Branch '%s' already exists."
853msgstr "Клонът „%s“ вече съществува."
854
855#: lib/branch_rename.tcl:117
856#, tcl-format
857msgid "Failed to rename '%s'."
858msgstr "Неуспешно преименуване на „%s“."
859
860#: lib/browser.tcl:17
861msgid "Starting..."
862msgstr "Стартиране…"
863
864#: lib/browser.tcl:26
865msgid "File Browser"
866msgstr "Файлов браузър"
867
868#: lib/browser.tcl:126 lib/browser.tcl:143
869#, tcl-format
870msgid "Loading %s..."
871msgstr "Зареждане на „%s“…"
872
873#: lib/browser.tcl:187
874msgid "[Up To Parent]"
875msgstr "[Към родителя]"
876
877#: lib/browser.tcl:267 lib/browser.tcl:273
878msgid "Browse Branch Files"
879msgstr "Разглеждане на файловете в клона"
880
881#: lib/browser.tcl:278 lib/choose_repository.tcl:398
882#: lib/choose_repository.tcl:486 lib/choose_repository.tcl:497
883#: lib/choose_repository.tcl:1028
884msgid "Browse"
885msgstr "Разглеждане"
886
887#: lib/checkout_op.tcl:85
888#, tcl-format
889msgid "Fetching %s from %s"
890msgstr "Доставяне на „%s“ от „%s“"
891
892#: lib/checkout_op.tcl:133
893#, tcl-format
894msgid "fatal: Cannot resolve %s"
895msgstr "фатална грешка: „%s“ не може да се открие"
896
897#: lib/checkout_op.tcl:146 lib/console.tcl:81 lib/database.tcl:31
898#: lib/sshkey.tcl:53
899msgid "Close"
900msgstr "Затваряне"
901
902#: lib/checkout_op.tcl:175
903#, tcl-format
904msgid "Branch '%s' does not exist."
905msgstr "Клонът „%s“ не съществува."
906
907#: lib/checkout_op.tcl:194
908#, tcl-format
909msgid "Failed to configure simplified git-pull for '%s'."
910msgstr "Неуспешно настройване на опростен git-pull за „%s“."
911
912#: lib/checkout_op.tcl:229
913#, tcl-format
914msgid ""
915"Branch '%s' already exists.\n"
916"\n"
917"It cannot fast-forward to %s.\n"
918"A merge is required."
919msgstr ""
920"Клонът „%s“ съществува.\n"
921"\n"
922"Той не може да бъде тривиално слят до „%s“.\n"
923"Необходимо е сливане."
924
925#: lib/checkout_op.tcl:243
926#, tcl-format
927msgid "Merge strategy '%s' not supported."
928msgstr "Стратегия за сливане  „%s“ не се поддържа."
929
930#: lib/checkout_op.tcl:262
931#, tcl-format
932msgid "Failed to update '%s'."
933msgstr "Неуспешно обновяване на „%s“."
934
935#: lib/checkout_op.tcl:274
936msgid "Staging area (index) is already locked."
937msgstr "Индексът вече е заключен."
938
939#: lib/checkout_op.tcl:289
940msgid ""
941"Last scanned state does not match repository state.\n"
942"\n"
943"Another Git program has modified this repository since the last scan.  A "
944"rescan must be performed before the current branch can be changed.\n"
945"\n"
946"The rescan will be automatically started now.\n"
947msgstr ""
948"Състоянието при последната проверка не отговаря на състоянието на "
949"хранилището.\n"
950"\n"
951"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
952"трябва да бъде проверено, преди да се премине към нов клон.\n"
953"\n"
954"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
955
956#: lib/checkout_op.tcl:345
957#, tcl-format
958msgid "Updating working directory to '%s'..."
959msgstr "Работната директория се привежда към „%s“…"
960
961#: lib/checkout_op.tcl:346
962msgid "files checked out"
963msgstr "файла са изтеглени"
964
965#: lib/checkout_op.tcl:376
966#, tcl-format
967msgid "Aborted checkout of '%s' (file level merging is required)."
968msgstr ""
969"Преустановяване на изтеглянето на „%s“ (необходимо е пофайлово сливане)."
970
971#: lib/checkout_op.tcl:377
972msgid "File level merge required."
973msgstr "Необходимо е пофайлово сливане."
974
975#: lib/checkout_op.tcl:381
976#, tcl-format
977msgid "Staying on branch '%s'."
978msgstr "Оставане върху клона „%s“."
979
980#: lib/checkout_op.tcl:452
981msgid ""
982"You are no longer on a local branch.\n"
983"\n"
984"If you wanted to be on a branch, create one now starting from 'This Detached "
985"Checkout'."
986msgstr ""
987"Вече не сте на локален клон.\n"
988"\n"
989"Ако искате да сте на клон, създайте базиран на „Това несвързано изтегляне“."
990
991#: lib/checkout_op.tcl:503 lib/checkout_op.tcl:507
992#, tcl-format
993msgid "Checked out '%s'."
994msgstr "„%s“ е изтеглен."
995
996#: lib/checkout_op.tcl:535
997#, tcl-format
998msgid "Resetting '%s' to '%s' will lose the following commits:"
999msgstr ""
1000"Зануляването на „%s“ към „%s“ ще доведе до загубването на следните подавания:"
1001
1002#: lib/checkout_op.tcl:557
1003msgid "Recovering lost commits may not be easy."
1004msgstr "Възстановяването на загубените подавания може да е трудно."
1005
1006#: lib/checkout_op.tcl:562
1007#, tcl-format
1008msgid "Reset '%s'?"
1009msgstr "Зануляване на „%s“?"
1010
1011#: lib/checkout_op.tcl:567 lib/merge.tcl:164 lib/tools_dlg.tcl:343
1012msgid "Visualize"
1013msgstr "Визуализация"
1014
1015#: lib/checkout_op.tcl:635
1016#, tcl-format
1017msgid ""
1018"Failed to set current branch.\n"
1019"\n"
1020"This working directory is only partially switched.  We successfully updated "
1021"your files, but failed to update an internal Git file.\n"
1022"\n"
1023"This should not have occurred.  %s will now close and give up."
1024msgstr ""
1025"Неуспешно задаване на текущия клон.\n"
1026"\n"
1027"Работната директория е само частично обновена: файловете са обновени "
1028"успешно, но някой от вътрешните, служебни файлове на Git не е бил.\n"
1029"\n"
1030"Това състояние е аварийно и не трябва да се случва. Програмата „%s“ ще "
1031"преустанови работа."
1032
1033#: lib/choose_font.tcl:39
1034msgid "Select"
1035msgstr "Избор"
1036
1037#: lib/choose_font.tcl:53
1038msgid "Font Family"
1039msgstr "Шрифт"
1040
1041#: lib/choose_font.tcl:74
1042msgid "Font Size"
1043msgstr "Размер"
1044
1045#: lib/choose_font.tcl:91
1046msgid "Font Example"
1047msgstr "Мостра"
1048
1049#: lib/choose_font.tcl:103
1050msgid ""
1051"This is example text.\n"
1052"If you like this text, it can be your font."
1053msgstr ""
1054"Това е примерен текст.\n"
1055"Ако ви харесва как изглежда, изберете шрифта."
1056
1057#: lib/choose_repository.tcl:28
1058msgid "Git Gui"
1059msgstr "ГПИ на Git"
1060
1061#: lib/choose_repository.tcl:87 lib/choose_repository.tcl:386
1062msgid "Create New Repository"
1063msgstr "Създаване на ново хранилище"
1064
1065#: lib/choose_repository.tcl:93
1066msgid "New..."
1067msgstr "Ново…"
1068
1069#: lib/choose_repository.tcl:100 lib/choose_repository.tcl:471
1070msgid "Clone Existing Repository"
1071msgstr "Клониране на съществуващо хранилище"
1072
1073#: lib/choose_repository.tcl:106
1074msgid "Clone..."
1075msgstr "Клониране…"
1076
1077#: lib/choose_repository.tcl:113 lib/choose_repository.tcl:1016
1078msgid "Open Existing Repository"
1079msgstr "Отваряне на съществуващо хранилище"
1080
1081#: lib/choose_repository.tcl:119
1082msgid "Open..."
1083msgstr "Отваряне…"
1084
1085#: lib/choose_repository.tcl:132
1086msgid "Recent Repositories"
1087msgstr "Скоро ползвани"
1088
1089#: lib/choose_repository.tcl:138
1090msgid "Open Recent Repository:"
1091msgstr "Отваряне на хранилище ползвано наскоро:"
1092
1093#: lib/choose_repository.tcl:306 lib/choose_repository.tcl:313
1094#: lib/choose_repository.tcl:320
1095#, tcl-format
1096msgid "Failed to create repository %s:"
1097msgstr "Неуспешно създаване на хранилището „%s“:"
1098
1099#: lib/choose_repository.tcl:391
1100msgid "Directory:"
1101msgstr "Директория:"
1102
1103#: lib/choose_repository.tcl:423 lib/choose_repository.tcl:550
1104#: lib/choose_repository.tcl:1052
1105msgid "Git Repository"
1106msgstr "Хранилище на Git"
1107
1108#: lib/choose_repository.tcl:448
1109#, tcl-format
1110msgid "Directory %s already exists."
1111msgstr "Вече съществува директория „%s“."
1112
1113#: lib/choose_repository.tcl:452
1114#, tcl-format
1115msgid "File %s already exists."
1116msgstr "Вече съществува файл „%s“."
1117
1118#: lib/choose_repository.tcl:466
1119msgid "Clone"
1120msgstr "Клониране"
1121
1122#: lib/choose_repository.tcl:479
1123msgid "Source Location:"
1124msgstr "Адрес на източника:"
1125
1126#: lib/choose_repository.tcl:490
1127msgid "Target Directory:"
1128msgstr "Целева директория:"
1129
1130#: lib/choose_repository.tcl:502
1131msgid "Clone Type:"
1132msgstr "Вид клониране:"
1133
1134#: lib/choose_repository.tcl:508
1135msgid "Standard (Fast, Semi-Redundant, Hardlinks)"
1136msgstr "Стандартно (бързо, частично споделяне на файлове, твърди връзки)"
1137
1138#: lib/choose_repository.tcl:514
1139msgid "Full Copy (Slower, Redundant Backup)"
1140msgstr "Пълно (бавно, пълноценно резервно копие)"
1141
1142#: lib/choose_repository.tcl:520
1143msgid "Shared (Fastest, Not Recommended, No Backup)"
1144msgstr "Споделено (най-бързо, не се препоръчва, не прави резервно копие)"
1145
1146#: lib/choose_repository.tcl:556 lib/choose_repository.tcl:603
1147#: lib/choose_repository.tcl:749 lib/choose_repository.tcl:819
1148#: lib/choose_repository.tcl:1058 lib/choose_repository.tcl:1066
1149#, tcl-format
1150msgid "Not a Git repository: %s"
1151msgstr "Това не е хранилище на Git: %s"
1152
1153#: lib/choose_repository.tcl:592
1154msgid "Standard only available for local repository."
1155msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират стандартно"
1156
1157#: lib/choose_repository.tcl:596
1158msgid "Shared only available for local repository."
1159msgstr "Само локални хранилища могат да се клонират споделено"
1160
1161#: lib/choose_repository.tcl:617
1162#, tcl-format
1163msgid "Location %s already exists."
1164msgstr "Местоположението „%s“ вече съществува."
1165
1166#: lib/choose_repository.tcl:628
1167msgid "Failed to configure origin"
1168msgstr "Неуспешно настройване на хранилището-източник"
1169
1170#: lib/choose_repository.tcl:640
1171msgid "Counting objects"
1172msgstr "Преброяване на обекти"
1173
1174#: lib/choose_repository.tcl:641
1175msgid "buckets"
1176msgstr "клетки"
1177
1178#: lib/choose_repository.tcl:665
1179#, tcl-format
1180msgid "Unable to copy objects/info/alternates: %s"
1181msgstr "Обектите/информацията/синонимите не могат да бъдат копирани: %s"
1182
1183#: lib/choose_repository.tcl:701
1184#, tcl-format
1185msgid "Nothing to clone from %s."
1186msgstr "Няма какво да се клонира от „%s“."
1187
1188#: lib/choose_repository.tcl:703 lib/choose_repository.tcl:917
1189#: lib/choose_repository.tcl:929
1190msgid "The 'master' branch has not been initialized."
1191msgstr "Основният клон — „master“ не е инициализиран."
1192
1193#: lib/choose_repository.tcl:716
1194msgid "Hardlinks are unavailable.  Falling back to copying."
1195msgstr "Не се поддържат твърди връзки. Преминава се към копиране."
1196
1197#: lib/choose_repository.tcl:728
1198#, tcl-format
1199msgid "Cloning from %s"
1200msgstr "Клониране на „%s“"
1201
1202#: lib/choose_repository.tcl:759
1203msgid "Copying objects"
1204msgstr "Копиране на обекти"
1205
1206#: lib/choose_repository.tcl:760
1207msgid "KiB"
1208msgstr "KiB"
1209
1210#: lib/choose_repository.tcl:784
1211#, tcl-format
1212msgid "Unable to copy object: %s"
1213msgstr "Неуспешно копиране на обект: %s"
1214
1215#: lib/choose_repository.tcl:794
1216msgid "Linking objects"
1217msgstr "Създаване на връзки към обектите"
1218
1219#: lib/choose_repository.tcl:795
1220msgid "objects"
1221msgstr "обекти"
1222
1223#: lib/choose_repository.tcl:803
1224#, tcl-format
1225msgid "Unable to hardlink object: %s"
1226msgstr "Неуспешно създаване на твърда връзка към обект: %s"
1227
1228#: lib/choose_repository.tcl:858
1229msgid "Cannot fetch branches and objects.  See console output for details."
1230msgstr ""
1231"Клоните и обектите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация "
1232"погледнете изхода на конзолата."
1233
1234#: lib/choose_repository.tcl:869
1235msgid "Cannot fetch tags.  See console output for details."
1236msgstr ""
1237"Етикетите не могат да бъдат изтеглени. За повече информация погледнете "
1238"изхода на конзолата."
1239
1240#: lib/choose_repository.tcl:893
1241msgid "Cannot determine HEAD.  See console output for details."
1242msgstr ""
1243"Върхът „HEAD“ не може да бъде определен. За повече информация погледнете "
1244"изхода на конзолата."
1245
1246#: lib/choose_repository.tcl:902
1247#, tcl-format
1248msgid "Unable to cleanup %s"
1249msgstr "„%s“ не може да се зачисти"
1250
1251#: lib/choose_repository.tcl:908
1252msgid "Clone failed."
1253msgstr "Неуспешно клониране."
1254
1255#: lib/choose_repository.tcl:915
1256msgid "No default branch obtained."
1257msgstr "Не е получен клон по подразбиране."
1258
1259#: lib/choose_repository.tcl:926
1260#, tcl-format
1261msgid "Cannot resolve %s as a commit."
1262msgstr "Няма подаване отговарящо на „%s“."
1263
1264#: lib/choose_repository.tcl:938
1265msgid "Creating working directory"
1266msgstr "Създаване на работната директория"
1267
1268#: lib/choose_repository.tcl:939 lib/index.tcl:67 lib/index.tcl:130
1269#: lib/index.tcl:198
1270msgid "files"
1271msgstr "файлове"
1272
1273#: lib/choose_repository.tcl:968
1274msgid "Initial file checkout failed."
1275msgstr "Неуспешно първоначално изтегляне."
1276
1277#: lib/choose_repository.tcl:1011
1278msgid "Open"
1279msgstr "Отваряне"
1280
1281#: lib/choose_repository.tcl:1021
1282msgid "Repository:"
1283msgstr "Хранилище:"
1284
1285#: lib/choose_repository.tcl:1072
1286#, tcl-format
1287msgid "Failed to open repository %s:"
1288msgstr "Неуспешно отваряне на хранилището „%s“:"
1289
1290#: lib/choose_rev.tcl:53
1291msgid "This Detached Checkout"
1292msgstr "Това несвързано изтегляне"
1293
1294#: lib/choose_rev.tcl:60
1295msgid "Revision Expression:"
1296msgstr "Израз за версия:"
1297
1298#: lib/choose_rev.tcl:74
1299msgid "Local Branch"
1300msgstr "Локален клон"
1301
1302#: lib/choose_rev.tcl:79
1303msgid "Tracking Branch"
1304msgstr "Следящ клон"
1305
1306#: lib/choose_rev.tcl:84 lib/choose_rev.tcl:538
1307msgid "Tag"
1308msgstr "Етикет"
1309
1310#: lib/choose_rev.tcl:317
1311#, tcl-format
1312msgid "Invalid revision: %s"
1313msgstr "Неправилна версия: %s"
1314
1315#: lib/choose_rev.tcl:338
1316msgid "No revision selected."
1317msgstr "Не е избрана версия."
1318
1319#: lib/choose_rev.tcl:346
1320msgid "Revision expression is empty."
1321msgstr "Изразът за версия е празен."
1322
1323#: lib/choose_rev.tcl:531
1324msgid "Updated"
1325msgstr "Обновен"
1326
1327#: lib/choose_rev.tcl:559
1328msgid "URL"
1329msgstr "Адрес"
1330
1331#: lib/commit.tcl:9
1332msgid ""
1333"There is nothing to amend.\n"
1334"\n"
1335"You are about to create the initial commit.  There is no commit before this "
1336"to amend.\n"
1337msgstr ""
1338"Няма какво да се поправи.\n"
1339"\n"
1340"Ще създадете първоначалното подаване. Преди него няма други подавания, които "
1341"да поправите.\n"
1342
1343#: lib/commit.tcl:18
1344msgid ""
1345"Cannot amend while merging.\n"
1346"\n"
1347"You are currently in the middle of a merge that has not been fully "
1348"completed.  You cannot amend the prior commit unless you first abort the "
1349"current merge activity.\n"
1350msgstr ""
1351"По време на сливане не може да поправяте.\n"
1352"\n"
1353"В момента все още не сте завършили операция по сливане. Не може да поправите "
1354"предишното подаване, освен ако първо не преустановите текущото сливане.\n"
1355
1356#: lib/commit.tcl:48
1357msgid "Error loading commit data for amend:"
1358msgstr "Грешка при зареждане на данните от подаване, които да се поправят:"
1359
1360#: lib/commit.tcl:75
1361msgid "Unable to obtain your identity:"
1362msgstr "Идентификацията ви не може да бъде определена:"
1363
1364#: lib/commit.tcl:80
1365msgid "Invalid GIT_COMMITTER_IDENT:"
1366msgstr "Неправилно поле „GIT_COMMITTER_IDENT“:"
1367
1368#: lib/commit.tcl:129
1369#, tcl-format
1370msgid "warning: Tcl does not support encoding '%s'."
1371msgstr "предупреждение: Tcl не поддържа кодирането „%s“."
1372
1373#: lib/commit.tcl:149
1374msgid ""
1375"Last scanned state does not match repository state.\n"
1376"\n"
1377"Another Git program has modified this repository since the last scan.  A "
1378"rescan must be performed before another commit can be created.\n"
1379"\n"
1380"The rescan will be automatically started now.\n"
1381msgstr ""
1382"Състоянието при последната проверка не отговаря на състоянието на "
1383"хранилището.\n"
1384"\n"
1385"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
1386"трябва да бъде проверено преди ново подаване.\n"
1387"\n"
1388"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
1389
1390#: lib/commit.tcl:172
1391#, tcl-format
1392msgid ""
1393"Unmerged files cannot be committed.\n"
1394"\n"
1395"File %s has merge conflicts.  You must resolve them and stage the file "
1396"before committing.\n"
1397msgstr ""
1398"Неслетите файлове не могат да бъдат подавани.\n"
1399"\n"
1400"Във файла „%s“ има конфликти при сливане. За да го подадете, трябва първо да "
1401"коригирате конфликтите и да добавите файла към индекса за подаване.\n"
1402
1403#: lib/commit.tcl:180
1404#, tcl-format
1405msgid ""
1406"Unknown file state %s detected.\n"
1407"\n"
1408"File %s cannot be committed by this program.\n"
1409msgstr ""
1410"Непознато състояние на файл „%s“.\n"
1411"\n"
1412"Файлът „%s“ не може да бъде подаден чрез текущата програма.\n"
1413
1414#: lib/commit.tcl:188
1415msgid ""
1416"No changes to commit.\n"
1417"\n"
1418"You must stage at least 1 file before you can commit.\n"
1419msgstr ""
1420"Няма промени за подаване.\n"
1421"\n"
1422"Трябва да добавите поне един файл към индекса, за да подадете.\n"
1423
1424#: lib/commit.tcl:203
1425msgid ""
1426"Please supply a commit message.\n"
1427"\n"
1428"A good commit message has the following format:\n"
1429"\n"
1430"- First line: Describe in one sentence what you did.\n"
1431"- Second line: Blank\n"
1432"- Remaining lines: Describe why this change is good.\n"
1433msgstr ""
1434"Задайте добро съобщение при подаване.\n"
1435"\n"
1436"Използвайте следния формат:\n"
1437"\n"
1438"● Първи ред: описание в едно изречение на промяната.\n"
1439"● Втори ред: празен.\n"
1440"● Останалите редове: опишете защо се налага тази промяна.\n"
1441
1442#: lib/commit.tcl:234
1443msgid "Calling pre-commit hook..."
1444msgstr "Изпълняване на куката преди подаване…"
1445
1446#: lib/commit.tcl:249
1447msgid "Commit declined by pre-commit hook."
1448msgstr "Подаването е отхвърлено от куката преди подаване."
1449
1450#: lib/commit.tcl:272
1451msgid "Calling commit-msg hook..."
1452msgstr "Изпълняване на куката за съобщението при подаване…"
1453
1454#: lib/commit.tcl:287
1455msgid "Commit declined by commit-msg hook."
1456msgstr "Подаването е отхвърлено от куката за съобщението при подаване."
1457
1458#: lib/commit.tcl:300
1459msgid "Committing changes..."
1460msgstr "Подаване на промените…"
1461
1462#: lib/commit.tcl:316
1463msgid "write-tree failed:"
1464msgstr "неуспешно запазване на дървото (write-tree):"
1465
1466#: lib/commit.tcl:317 lib/commit.tcl:361 lib/commit.tcl:382
1467msgid "Commit failed."
1468msgstr "Неуспешно подаване."
1469
1470#: lib/commit.tcl:334
1471#, tcl-format
1472msgid "Commit %s appears to be corrupt"
1473msgstr "Подаването „%s“ изглежда повредено"
1474
1475#: lib/commit.tcl:339
1476msgid ""
1477"No changes to commit.\n"
1478"\n"
1479"No files were modified by this commit and it was not a merge commit.\n"
1480"\n"
1481"A rescan will be automatically started now.\n"
1482msgstr ""
1483"Няма промени за подаване.\n"
1484"\n"
1485"В това подаване не са променяни никакви файлове, а и не е подаване със "
1486"сливане.\n"
1487"\n"
1488"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
1489
1490#: lib/commit.tcl:346
1491msgid "No changes to commit."
1492msgstr "Няма промени за подаване."
1493
1494#: lib/commit.tcl:360
1495msgid "commit-tree failed:"
1496msgstr "неуспешно подаване на дървото (commit-tree):"
1497
1498#: lib/commit.tcl:381
1499msgid "update-ref failed:"
1500msgstr "неуспешно обновяване на указателите (update-ref):"
1501
1502#: lib/commit.tcl:469
1503#, tcl-format
1504msgid "Created commit %s: %s"
1505msgstr "Успешно подаване %s: %s"
1506
1507#: lib/console.tcl:59
1508msgid "Working... please wait..."
1509msgstr "В момента се извършва действие, изчакайте…"
1510
1511#: lib/console.tcl:186
1512msgid "Success"
1513msgstr "Успех"
1514
1515#: lib/console.tcl:200
1516msgid "Error: Command Failed"
1517msgstr "Грешка: неуспешно изпълнение на команда"
1518
1519#: lib/database.tcl:43
1520msgid "Number of loose objects"
1521msgstr "Брой непакетирани обекти"
1522
1523#: lib/database.tcl:44
1524msgid "Disk space used by loose objects"
1525msgstr "Дисково пространство заето от непакетирани обекти"
1526
1527#: lib/database.tcl:45
1528msgid "Number of packed objects"
1529msgstr "Брой пакетирани обекти"
1530
1531#: lib/database.tcl:46
1532msgid "Number of packs"
1533msgstr "Брой пакети"
1534
1535#: lib/database.tcl:47
1536msgid "Disk space used by packed objects"
1537msgstr "Дисково пространство заето от пакетирани обекти"
1538
1539#: lib/database.tcl:48
1540msgid "Packed objects waiting for pruning"
1541msgstr "Пакетирани обекти за окастряне"
1542
1543#: lib/database.tcl:49
1544msgid "Garbage files"
1545msgstr "Файлове за боклука"
1546
1547#: lib/database.tcl:72
1548msgid "Compressing the object database"
1549msgstr "Компресиране на базата с данни за обектите"
1550
1551#: lib/database.tcl:83
1552msgid "Verifying the object database with fsck-objects"
1553msgstr "Проверка на базата с данни за обектите с програмата „fsck-objects“"
1554
1555#: lib/database.tcl:107
1556#, tcl-format
1557msgid ""
1558"This repository currently has approximately %i loose objects.\n"
1559"\n"
1560"To maintain optimal performance it is strongly recommended that you compress "
1561"the database.\n"
1562"\n"
1563"Compress the database now?"
1564msgstr ""
1565"В това хранилище в момента има към %i непакетирани обекти.\n"
1566"\n"
1567"За добра производителност се препоръчва да компресирате базата с данни за "
1568"обектите.\n"
1569"\n"
1570"Да се започне ли компресирането?"
1571
1572#: lib/date.tcl:25
1573#, tcl-format
1574msgid "Invalid date from Git: %s"
1575msgstr "Неправилни данни от Git: %s"
1576
1577#: lib/diff.tcl:64
1578#, tcl-format
1579msgid ""
1580"No differences detected.\n"
1581"\n"
1582"%s has no changes.\n"
1583"\n"
1584"The modification date of this file was updated by another application, but "
1585"the content within the file was not changed.\n"
1586"\n"
1587"A rescan will be automatically started to find other files which may have "
1588"the same state."
1589msgstr ""
1590"Не са открити разлики.\n"
1591"\n"
1592"Няма промени в „%s“.\n"
1593"\n"
1594"Времето на промяна на файла е бил зададен от друга програма, но съдържанието "
1595"му не е променено.\n"
1596"\n"
1597"Автоматично ще започне нова проверка дали няма други файлове в това "
1598"състояние."
1599
1600#: lib/diff.tcl:104
1601#, tcl-format
1602msgid "Loading diff of %s..."
1603msgstr "Зареждане на разликите в „%s“…"
1604
1605#: lib/diff.tcl:125
1606msgid ""
1607"LOCAL: deleted\n"
1608"REMOTE:\n"
1609msgstr ""
1610"ЛОКАЛНО: изтрит\n"
1611"ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
1612
1613#: lib/diff.tcl:130
1614msgid ""
1615"REMOTE: deleted\n"
1616"LOCAL:\n"
1617msgstr ""
1618"ОТДАЛЕЧЕНО: изтрит\n"
1619"ЛОКАЛНО:\n"
1620
1621#: lib/diff.tcl:137
1622msgid "LOCAL:\n"
1623msgstr "ЛОКАЛНО:\n"
1624
1625#: lib/diff.tcl:140
1626msgid "REMOTE:\n"
1627msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО:\n"
1628
1629#: lib/diff.tcl:202 lib/diff.tcl:319
1630#, tcl-format
1631msgid "Unable to display %s"
1632msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде показан"
1633
1634#: lib/diff.tcl:203
1635msgid "Error loading file:"
1636msgstr "Грешка при зареждане на файл:"
1637
1638#: lib/diff.tcl:210
1639msgid "Git Repository (subproject)"
1640msgstr "Хранилище на Git (подмодул)"
1641
1642#: lib/diff.tcl:222
1643msgid "* Binary file (not showing content)."
1644msgstr "● Двоичен файл (съдържанието не се показва)."
1645
1646#: lib/diff.tcl:227
1647#, tcl-format
1648msgid ""
1649"* Untracked file is %d bytes.\n"
1650"* Showing only first %d bytes.\n"
1651msgstr ""
1652"● Неследеният файл е %d байта.\n"
1653"● Показват се само първите %d байта.\n"
1654
1655#: lib/diff.tcl:233
1656#, tcl-format
1657msgid ""
1658"\n"
1659"* Untracked file clipped here by %s.\n"
1660"* To see the entire file, use an external editor.\n"
1661msgstr ""
1662"\n"
1663"● Неследеният файл е отрязан дотук от програмата „%s“.\n"
1664"● Използвайте външен редактор, за да видите целия файл.\n"
1665
1666#: lib/diff.tcl:482
1667msgid "Failed to unstage selected hunk."
1668msgstr "Избраното парче не може да бъде извадено от индекса."
1669
1670#: lib/diff.tcl:489
1671msgid "Failed to stage selected hunk."
1672msgstr "Избраното парче не може да бъде добавено към индекса."
1673
1674#: lib/diff.tcl:568
1675msgid "Failed to unstage selected line."
1676msgstr "Избраният ред не може да бъде изваден от индекса."
1677
1678#: lib/diff.tcl:576
1679msgid "Failed to stage selected line."
1680msgstr "Избраният ред не може да бъде добавен към индекса."
1681
1682#: lib/encoding.tcl:443
1683msgid "Default"
1684msgstr "Стандартното"
1685
1686#: lib/encoding.tcl:448
1687#, tcl-format
1688msgid "System (%s)"
1689msgstr "Системното (%s)"
1690
1691#: lib/encoding.tcl:459 lib/encoding.tcl:465
1692msgid "Other"
1693msgstr "Друго"
1694
1695#: lib/error.tcl:20 lib/error.tcl:114
1696msgid "error"
1697msgstr "грешка"
1698
1699#: lib/error.tcl:36
1700msgid "warning"
1701msgstr "предупреждение"
1702
1703#: lib/error.tcl:94
1704msgid "You must correct the above errors before committing."
1705msgstr "Преди да можете да подадете, коригирайте горните грешки."
1706
1707#: lib/index.tcl:6
1708msgid "Unable to unlock the index."
1709msgstr "Индексът не може да бъде отключен."
1710
1711#: lib/index.tcl:15
1712msgid "Index Error"
1713msgstr "Грешка в индекса"
1714
1715#: lib/index.tcl:17
1716msgid ""
1717"Updating the Git index failed.  A rescan will be automatically started to "
1718"resynchronize git-gui."
1719msgstr ""
1720"Неуспешно обновяване на индекса на Git. Автоматично ще започне нова проверка "
1721"за синхронизирането на git-gui."
1722
1723#: lib/index.tcl:28
1724msgid "Continue"
1725msgstr "Продължаване"
1726
1727#: lib/index.tcl:31
1728msgid "Unlock Index"
1729msgstr "Отключване на индекса"
1730
1731#: lib/index.tcl:289
1732#, tcl-format
1733msgid "Unstaging %s from commit"
1734msgstr "Изваждане на „%s“ от подаването"
1735
1736#: lib/index.tcl:328
1737msgid "Ready to commit."
1738msgstr "Готовност за подаване."
1739
1740#: lib/index.tcl:341
1741#, tcl-format
1742msgid "Adding %s"
1743msgstr "Добавяне на „%s“"
1744
1745#: lib/index.tcl:398
1746#, tcl-format
1747msgid "Revert changes in file %s?"
1748msgstr "Да се махнат ли промените във файла „%s“?"
1749
1750#: lib/index.tcl:400
1751#, tcl-format
1752msgid "Revert changes in these %i files?"
1753msgstr "Да се махнат ли промените в тези %i файла?"
1754
1755#: lib/index.tcl:408
1756msgid "Any unstaged changes will be permanently lost by the revert."
1757msgstr ""
1758"Всички промени, които не са били вкарани в индекса, ще бъдат безвъзвратно "
1759"загубени."
1760
1761#: lib/index.tcl:411
1762msgid "Do Nothing"
1763msgstr "Нищо да не се прави"
1764
1765#: lib/index.tcl:429
1766msgid "Reverting selected files"
1767msgstr "Махане на промените в избраните файлове"
1768
1769#: lib/index.tcl:433
1770#, tcl-format
1771msgid "Reverting %s"
1772msgstr "Махане на промените в „%s“"
1773
1774#: lib/merge.tcl:13
1775msgid ""
1776"Cannot merge while amending.\n"
1777"\n"
1778"You must finish amending this commit before starting any type of merge.\n"
1779msgstr ""
1780"По време на поправяне не може да сливане.\n"
1781"\n"
1782"Трябва да завършите поправянето на текущото подаване, преди да започнете "
1783"сливане.\n"
1784
1785#: lib/merge.tcl:27
1786msgid ""
1787"Last scanned state does not match repository state.\n"
1788"\n"
1789"Another Git program has modified this repository since the last scan.  A "
1790"rescan must be performed before a merge can be performed.\n"
1791"\n"
1792"The rescan will be automatically started now.\n"
1793msgstr ""
1794"Последно установеното състояние не отговаря на това в хранилището.\n"
1795"\n"
1796"Някой друг процес за Git е променил хранилището междувременно. Състоянието "
1797"трябва да бъде проверено, преди да се извърши сливане.\n"
1798"\n"
1799"Автоматично ще започне нова проверка.\n"
1800"\n"
1801
1802#: lib/merge.tcl:45
1803#, tcl-format
1804msgid ""
1805"You are in the middle of a conflicted merge.\n"
1806"\n"
1807"File %s has merge conflicts.\n"
1808"\n"
1809"You must resolve them, stage the file, and commit to complete the current "
1810"merge.  Only then can you begin another merge.\n"
1811msgstr ""
1812"В момента тече сливане, но има конфликти.\n"
1813"\n"
1814"Погледнете файла „%s“.\n"
1815"\n"
1816"Трябва да коригирате конфликтите в него, да го добавите към индекса и да "
1817"завършите текущото сливане чрез подаване. Чак тогава може да започнете ново "
1818"сливане.\n"
1819
1820#: lib/merge.tcl:55
1821#, tcl-format
1822msgid ""
1823"You are in the middle of a change.\n"
1824"\n"
1825"File %s is modified.\n"
1826"\n"
1827"You should complete the current commit before starting a merge.  Doing so "
1828"will help you abort a failed merge, should the need arise.\n"
1829msgstr ""
1830"В момента тече подаване.\n"
1831"\n"
1832"Файлът „%s“ е променен.\n"
1833"\n"
1834"Трябва да завършите текущото подаване, преди да започнете сливане. Така ще "
1835"можете лесно да преустановите сливането, ако възникне нужда.\n"
1836
1837#: lib/merge.tcl:107
1838#, tcl-format
1839msgid "%s of %s"
1840msgstr "%s от общо %s"
1841
1842#: lib/merge.tcl:120
1843#, tcl-format
1844msgid "Merging %s and %s..."
1845msgstr "Сливане на „%s“ и „%s“…"
1846
1847#: lib/merge.tcl:131
1848msgid "Merge completed successfully."
1849msgstr "Сливането завърши успешно."
1850
1851#: lib/merge.tcl:133
1852msgid "Merge failed.  Conflict resolution is required."
1853msgstr "Неуспешно сливане — има конфликти за коригиране."
1854
1855#: lib/merge.tcl:158
1856#, tcl-format
1857msgid "Merge Into %s"
1858msgstr "Сливане в „%s“"
1859
1860#: lib/merge.tcl:177
1861msgid "Revision To Merge"
1862msgstr "Версия за сливане"
1863
1864#: lib/merge.tcl:212
1865msgid ""
1866"Cannot abort while amending.\n"
1867"\n"
1868"You must finish amending this commit.\n"
1869msgstr ""
1870"Поправянето не може да бъде преустановено.\n"
1871"\n"
1872"Трябва да завършите поправката на това подаване.\n"
1873
1874#: lib/merge.tcl:222
1875msgid ""
1876"Abort merge?\n"
1877"\n"
1878"Aborting the current merge will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
1879"\n"
1880"Continue with aborting the current merge?"
1881msgstr ""
1882"Да се преустанови ли сливането?\n"
1883"\n"
1884"В такъв случай ●ВСИЧКИ● неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
1885"\n"
1886"Наистина ли да се преустанови сливането?"
1887
1888#: lib/merge.tcl:228
1889msgid ""
1890"Reset changes?\n"
1891"\n"
1892"Resetting the changes will cause *ALL* uncommitted changes to be lost.\n"
1893"\n"
1894"Continue with resetting the current changes?"
1895msgstr ""
1896"Да се занулят ли промените?\n"
1897"\n"
1898"В такъв случай ●ВСИЧКИ● неподадени промени ще бъдат безвъзвратно загубени.\n"
1899"\n"
1900"Наистина ли да се занулят промените?"
1901
1902#: lib/merge.tcl:239
1903msgid "Aborting"
1904msgstr "Преустановяване"
1905
1906#: lib/merge.tcl:239
1907msgid "files reset"
1908msgstr "файла със занулени промени"
1909
1910#: lib/merge.tcl:267
1911msgid "Abort failed."
1912msgstr "Неуспешно преустановяване."
1913
1914#: lib/merge.tcl:269
1915msgid "Abort completed.  Ready."
1916msgstr "Успешно преустановяване. Готовност за следващо действие."
1917
1918#: lib/mergetool.tcl:8
1919msgid "Force resolution to the base version?"
1920msgstr "Да се използва базовата версия"
1921
1922#: lib/mergetool.tcl:9
1923msgid "Force resolution to this branch?"
1924msgstr "Да се използва версията от този клон"
1925
1926#: lib/mergetool.tcl:10
1927msgid "Force resolution to the other branch?"
1928msgstr "Да се използва версията от другия клон"
1929
1930#: lib/mergetool.tcl:14
1931#, tcl-format
1932msgid ""
1933"Note that the diff shows only conflicting changes.\n"
1934"\n"
1935"%s will be overwritten.\n"
1936"\n"
1937"This operation can be undone only by restarting the merge."
1938msgstr ""
1939"Разликата показва само разликите с конфликт.\n"
1940"\n"
1941"Файлът „%s“ ще бъде презаписан.\n"
1942"\n"
1943"Тази операция може да бъде отменена само чрез започване на сливането наново."
1944
1945#: lib/mergetool.tcl:45
1946#, tcl-format
1947msgid "File %s seems to have unresolved conflicts, still stage?"
1948msgstr ""
1949"Изглежда, че все още има некоригирани конфликти във файла „%s“. Да се добави "
1950"ли файлът към индекса?"
1951
1952#: lib/mergetool.tcl:60
1953#, tcl-format
1954msgid "Adding resolution for %s"
1955msgstr "Добавяне на корекция на конфликтите в „%s“"
1956
1957#: lib/mergetool.tcl:141
1958msgid "Cannot resolve deletion or link conflicts using a tool"
1959msgstr ""
1960"Конфликтите при символни връзки или изтриване не могат да бъдат коригирани с "
1961"външна програма."
1962
1963#: lib/mergetool.tcl:146
1964msgid "Conflict file does not exist"
1965msgstr "Файлът, в който е конфликтът, не съществува"
1966
1967#: lib/mergetool.tcl:264
1968#, tcl-format
1969msgid "Not a GUI merge tool: '%s'"
1970msgstr "Това не е графична програма за сливане: „%s“"
1971
1972#: lib/mergetool.tcl:268
1973#, tcl-format
1974msgid "Unsupported merge tool '%s'"
1975msgstr "Неподдържана програма за сливане: „%s“"
1976
1977#: lib/mergetool.tcl:303
1978msgid "Merge tool is already running, terminate it?"
1979msgstr "Програмата за сливане вече е стартирана. Да бъде ли изключена?"
1980
1981#: lib/mergetool.tcl:323
1982#, tcl-format
1983msgid ""
1984"Error retrieving versions:\n"
1985"%s"
1986msgstr ""
1987"Грешка при изтеглянето на версии:\n"
1988"%s"
1989
1990#: lib/mergetool.tcl:343
1991#, tcl-format
1992msgid ""
1993"Could not start the merge tool:\n"
1994"\n"
1995"%s"
1996msgstr ""
1997"Програмата за сливане не може да бъде стартирана:\n"
1998"\n"
1999"%s"
2000
2001#: lib/mergetool.tcl:347
2002msgid "Running merge tool..."
2003msgstr "Стартиране на програмата за сливане…"
2004
2005#: lib/mergetool.tcl:375 lib/mergetool.tcl:383
2006msgid "Merge tool failed."
2007msgstr "Грешка в програмата за сливане."
2008
2009#: lib/option.tcl:11
2010#, tcl-format
2011msgid "Invalid global encoding '%s'"
2012msgstr "Неправилно глобално кодиране „%s“"
2013
2014#: lib/option.tcl:19
2015#, tcl-format
2016msgid "Invalid repo encoding '%s'"
2017msgstr "Неправилно кодиране „%s“ на хранилището"
2018
2019#: lib/option.tcl:117
2020msgid "Restore Defaults"
2021msgstr "Стандартни настройки"
2022
2023#: lib/option.tcl:121
2024msgid "Save"
2025msgstr "Запазване"
2026
2027#: lib/option.tcl:131
2028#, tcl-format
2029msgid "%s Repository"
2030msgstr "Хранилище „%s“"
2031
2032#: lib/option.tcl:132
2033msgid "Global (All Repositories)"
2034msgstr "Глобално (за всички хранилища)"
2035
2036#: lib/option.tcl:138
2037msgid "User Name"
2038msgstr "Потребителско име"
2039
2040#: lib/option.tcl:139
2041msgid "Email Address"
2042msgstr "Адрес на е-поща"
2043
2044#: lib/option.tcl:141
2045msgid "Summarize Merge Commits"
2046msgstr "Обобщаване на подаванията при сливане"
2047
2048#: lib/option.tcl:142
2049msgid "Merge Verbosity"
2050msgstr "Подробности при сливанията"
2051
2052#: lib/option.tcl:143
2053msgid "Show Diffstat After Merge"
2054msgstr "Извеждане на статистика след сливанията"
2055
2056#: lib/option.tcl:144
2057msgid "Use Merge Tool"
2058msgstr "Използване на програма за сливане"
2059
2060#: lib/option.tcl:146
2061msgid "Trust File Modification Timestamps"
2062msgstr "Доверие във времето на промяна на файловете"
2063
2064#: lib/option.tcl:147
2065msgid "Prune Tracking Branches During Fetch"
2066msgstr "Окастряне на следящите клонове при доставяне"
2067
2068#: lib/option.tcl:148
2069msgid "Match Tracking Branches"
2070msgstr "Напасване на следящите клонове"
2071
2072#: lib/option.tcl:149
2073msgid "Blame Copy Only On Changed Files"
2074msgstr "Анотиране на копието само по променените файлове"
2075
2076#: lib/option.tcl:150
2077msgid "Minimum Letters To Blame Copy On"
2078msgstr "Минимален брой знаци за анотиране на копието"
2079
2080#: lib/option.tcl:151
2081msgid "Blame History Context Radius (days)"
2082msgstr "Исторически обхват за анотиране в дни"
2083
2084#: lib/option.tcl:152
2085msgid "Number of Diff Context Lines"
2086msgstr "Брой редове за контекста при извеждане на разликите"
2087
2088#: lib/option.tcl:153
2089msgid "Commit Message Text Width"
2090msgstr "Широчина на текста на съобщението при подаване"
2091
2092#: lib/option.tcl:154
2093msgid "New Branch Name Template"
2094msgstr "Шаблон за името на новите клони"
2095
2096#: lib/option.tcl:155
2097msgid "Default File Contents Encoding"
2098msgstr "Стандартно кодиране на файловете"
2099
2100#: lib/option.tcl:203
2101msgid "Change"
2102msgstr "Смяна"
2103
2104#: lib/option.tcl:230
2105msgid "Spelling Dictionary:"
2106msgstr "Правописен речник:"
2107
2108#: lib/option.tcl:254
2109msgid "Change Font"
2110msgstr "Смяна на шрифта"
2111
2112#: lib/option.tcl:258
2113#, tcl-format
2114msgid "Choose %s"
2115msgstr "Избор на „%s“"
2116
2117#: lib/option.tcl:264
2118msgid "pt."
2119msgstr "тчк."
2120
2121#: lib/option.tcl:278
2122msgid "Preferences"
2123msgstr "Настройки"
2124
2125#: lib/option.tcl:314
2126msgid "Failed to completely save options:"
2127msgstr "Неуспешно запазване на настройките:"
2128
2129#: lib/remote.tcl:163
2130msgid "Remove Remote"
2131msgstr "Премахване на отдалечено хранилище"
2132
2133#: lib/remote.tcl:168
2134msgid "Prune from"
2135msgstr "Окастряне от"
2136
2137#: lib/remote.tcl:173
2138msgid "Fetch from"
2139msgstr "Доставяне от"
2140
2141#: lib/remote.tcl:215
2142msgid "Push to"
2143msgstr "Изтласкване към"
2144
2145#: lib/remote_add.tcl:19
2146msgid "Add Remote"
2147msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
2148
2149#: lib/remote_add.tcl:24
2150msgid "Add New Remote"
2151msgstr "Добавяне на отдалечено хранилище"
2152
2153#: lib/remote_add.tcl:28 lib/tools_dlg.tcl:36
2154msgid "Add"
2155msgstr "Добавяне"
2156
2157#: lib/remote_add.tcl:37
2158msgid "Remote Details"
2159msgstr "Данни за отдалеченото хранилище"
2160
2161#: lib/remote_add.tcl:50
2162msgid "Location:"
2163msgstr "Местоположение:"
2164
2165#: lib/remote_add.tcl:62
2166msgid "Further Action"
2167msgstr "Следващо действие"
2168
2169#: lib/remote_add.tcl:65
2170msgid "Fetch Immediately"
2171msgstr "Незабавно доставяне"
2172
2173#: lib/remote_add.tcl:71
2174msgid "Initialize Remote Repository and Push"
2175msgstr "Инициализиране на отдалеченото хранилище и изтласкване на промените"
2176
2177#: lib/remote_add.tcl:77
2178msgid "Do Nothing Else Now"
2179msgstr "Да не се прави нищо"
2180
2181#: lib/remote_add.tcl:101
2182msgid "Please supply a remote name."
2183msgstr "Задайте име за отдалеченото хранилище."
2184
2185#: lib/remote_add.tcl:114
2186#, tcl-format
2187msgid "'%s' is not an acceptable remote name."
2188msgstr "Отдалечено хранилище не може да се казва „%s“."
2189
2190#: lib/remote_add.tcl:125
2191#, tcl-format
2192msgid "Failed to add remote '%s' of location '%s'."
2193msgstr "Неуспешно добавяне на отдалеченото хранилище „%s“ от адрес „%s“."
2194
2195#: lib/remote_add.tcl:133 lib/transport.tcl:6
2196#, tcl-format
2197msgid "fetch %s"
2198msgstr "доставяне на „%s“"
2199
2200#: lib/remote_add.tcl:134
2201#, tcl-format
2202msgid "Fetching the %s"
2203msgstr "Доставяне на „%s“"
2204
2205#: lib/remote_add.tcl:157
2206#, tcl-format
2207msgid "Do not know how to initialize repository at location '%s'."
2208msgstr "Хранилището с местоположение „%s“ не може да бъде инициализирано."
2209
2210#: lib/remote_add.tcl:163 lib/transport.tcl:25 lib/transport.tcl:63
2211#: lib/transport.tcl:81
2212#, tcl-format
2213msgid "push %s"
2214msgstr "изтласкване на „%s“"
2215
2216#: lib/remote_add.tcl:164
2217#, tcl-format
2218msgid "Setting up the %s (at %s)"
2219msgstr "Добавяне на хранилище „%s“ (с адрес „%s“)"
2220
2221#: lib/remote_branch_delete.tcl:29 lib/remote_branch_delete.tcl:34
2222msgid "Delete Branch Remotely"
2223msgstr "Изтриване на отдалечения клон"
2224
2225#: lib/remote_branch_delete.tcl:47
2226msgid "From Repository"
2227msgstr "От хранилище"
2228
2229#: lib/remote_branch_delete.tcl:50 lib/transport.tcl:134
2230msgid "Remote:"
2231msgstr "Отдалечено хранилище:"
2232
2233#: lib/remote_branch_delete.tcl:66 lib/transport.tcl:149
2234msgid "Arbitrary Location:"
2235msgstr "Произволно местоположение:"
2236
2237#: lib/remote_branch_delete.tcl:84
2238msgid "Branches"
2239msgstr "Клони"
2240
2241#: lib/remote_branch_delete.tcl:109
2242msgid "Delete Only If"
2243msgstr "Изтриване, само ако"
2244
2245#: lib/remote_branch_delete.tcl:111
2246msgid "Merged Into:"
2247msgstr "Слят в:"
2248
2249#: lib/remote_branch_delete.tcl:152
2250msgid "A branch is required for 'Merged Into'."
2251msgstr "За данните „Слят в“ е необходимо да зададете клон."
2252
2253#: lib/remote_branch_delete.tcl:184
2254#, tcl-format
2255msgid ""
2256"The following branches are not completely merged into %s:\n"
2257"\n"
2258" - %s"
2259msgstr ""
2260"Следните клони не са слети напълно в „%s“:\n"
2261"\n"
2262" ● %s"
2263
2264#: lib/remote_branch_delete.tcl:189
2265#, tcl-format
2266msgid ""
2267"One or more of the merge tests failed because you have not fetched the "
2268"necessary commits.  Try fetching from %s first."
2269msgstr ""
2270"Поне една от пробите за сливане е неуспешна, защото не сте доставили всички "
2271"необходими подавания. Пробвайте първо да доставите подаванията от „%s“."
2272
2273#: lib/remote_branch_delete.tcl:207
2274msgid "Please select one or more branches to delete."
2275msgstr "Изберете поне един клон за изтриване."
2276
2277#: lib/remote_branch_delete.tcl:226
2278#, tcl-format
2279msgid "Deleting branches from %s"
2280msgstr "Изтриване на клони от „%s“"
2281
2282#: lib/remote_branch_delete.tcl:292
2283msgid "No repository selected."
2284msgstr "Не е избрано хранилище."
2285
2286#: lib/remote_branch_delete.tcl:297
2287#, tcl-format
2288msgid "Scanning %s..."
2289msgstr "Претърсване на „%s“…"
2290
2291#: lib/search.tcl:21
2292msgid "Find:"
2293msgstr "Търсене:"
2294
2295#: lib/search.tcl:23
2296msgid "Next"
2297msgstr "Следваща поява"
2298
2299#: lib/search.tcl:24
2300msgid "Prev"
2301msgstr "Предишна поява"
2302
2303#: lib/search.tcl:25
2304msgid "Case-Sensitive"
2305msgstr "Главни ≠ малки"
2306
2307#: lib/shortcut.tcl:21 lib/shortcut.tcl:62
2308msgid "Cannot write shortcut:"
2309msgstr "Клавишната комбинация не може да бъде запазена:"
2310
2311#: lib/shortcut.tcl:137
2312msgid "Cannot write icon:"
2313msgstr "Иконата не може да бъде запазена:"
2314
2315#: lib/spellcheck.tcl:57
2316msgid "Unsupported spell checker"
2317msgstr "Тази програма за проверка на правописа не се поддържа"
2318
2319#: lib/spellcheck.tcl:65
2320msgid "Spell checking is unavailable"
2321msgstr "Липсва програма за проверка на правописа"
2322
2323#: lib/spellcheck.tcl:68
2324msgid "Invalid spell checking configuration"
2325msgstr "Неправилни настройки на проверката на правописа"
2326
2327#: lib/spellcheck.tcl:70
2328#, tcl-format
2329msgid "Reverting dictionary to %s."
2330msgstr "Ползване на речник за език „%s“."
2331
2332#: lib/spellcheck.tcl:73
2333msgid "Spell checker silently failed on startup"
2334msgstr "Програмата за правопис даже не стартира успешно."
2335
2336#: lib/spellcheck.tcl:80
2337msgid "Unrecognized spell checker"
2338msgstr "Непозната програма за проверка на правописа"
2339
2340#: lib/spellcheck.tcl:186
2341msgid "No Suggestions"
2342msgstr "Няма предложения"
2343
2344#: lib/spellcheck.tcl:388
2345msgid "Unexpected EOF from spell checker"
2346msgstr "Неочакван край на файл от програмата за проверка на правописа"
2347
2348#: lib/spellcheck.tcl:392
2349msgid "Spell Checker Failed"
2350msgstr "Грешка в програмата за проверка на правописа"
2351
2352#: lib/sshkey.tcl:31
2353msgid "No keys found."
2354msgstr "Не са открити ключове."
2355
2356#: lib/sshkey.tcl:34
2357#, tcl-format
2358msgid "Found a public key in: %s"
2359msgstr "Открит е публичен ключ в „%s“"
2360
2361#: lib/sshkey.tcl:40
2362msgid "Generate Key"
2363msgstr "Генериране на ключ"
2364
2365#: lib/sshkey.tcl:56
2366msgid "Copy To Clipboard"
2367msgstr "Копиране към системния буфер"
2368
2369#: lib/sshkey.tcl:70
2370msgid "Your OpenSSH Public Key"
2371msgstr "Публичният ви ключ за OpenSSH"
2372
2373#: lib/sshkey.tcl:78
2374msgid "Generating..."
2375msgstr "Генериране…"
2376
2377#: lib/sshkey.tcl:84
2378#, tcl-format
2379msgid ""
2380"Could not start ssh-keygen:\n"
2381"\n"
2382"%s"
2383msgstr ""
2384"Програмата „ssh-keygen“ не може да бъде стартирана:\n"
2385"\n"
2386"%s"
2387
2388#: lib/sshkey.tcl:111
2389msgid "Generation failed."
2390msgstr "Неуспешно генериране."
2391
2392#: lib/sshkey.tcl:118
2393msgid "Generation succeeded, but no keys found."
2394msgstr "Генерирането завърши успешно, а не са намерени ключове."
2395
2396#: lib/sshkey.tcl:121
2397#, tcl-format
2398msgid "Your key is in: %s"
2399msgstr "Ключът ви е в „%s“"
2400
2401#: lib/status_bar.tcl:83
2402#, tcl-format
2403msgid "%s ... %*i of %*i %s (%3i%%)"
2404msgstr "%s… %*i от общо %*i %s (%3i%%)"
2405
2406#: lib/tools.tcl:75
2407#, tcl-format
2408msgid "Running %s requires a selected file."
2409msgstr "За изпълнението на „%s“ трябва да изберете файл."
2410
2411#: lib/tools.tcl:90
2412#, tcl-format
2413msgid "Are you sure you want to run %s?"
2414msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изпълните „%s“?"
2415
2416#: lib/tools.tcl:110
2417#, tcl-format
2418msgid "Tool: %s"
2419msgstr "Команда: %s"
2420
2421#: lib/tools.tcl:111
2422#, tcl-format
2423msgid "Running: %s"
2424msgstr "Изпълнение: %s"
2425
2426#: lib/tools.tcl:149
2427#, tcl-format
2428msgid "Tool completed successfully: %s"
2429msgstr "Командата завърши успешно: %s"
2430
2431#: lib/tools.tcl:151
2432#, tcl-format
2433msgid "Tool failed: %s"
2434msgstr "Командата върна грешка: %s"
2435
2436#: lib/tools_dlg.tcl:22
2437msgid "Add Tool"
2438msgstr "Добавяне на команда"
2439
2440#: lib/tools_dlg.tcl:28
2441msgid "Add New Tool Command"
2442msgstr "Добавяне на команда"
2443
2444#: lib/tools_dlg.tcl:33
2445msgid "Add globally"
2446msgstr "Глобално добавяне"
2447
2448#: lib/tools_dlg.tcl:45
2449msgid "Tool Details"
2450msgstr "Подробности за командата"
2451
2452#: lib/tools_dlg.tcl:48
2453msgid "Use '/' separators to create a submenu tree:"
2454msgstr "За създаване на подменюта използвайте знака „/“ за разделител:"
2455
2456#: lib/tools_dlg.tcl:61
2457msgid "Command:"
2458msgstr "Команда:"
2459
2460#: lib/tools_dlg.tcl:74
2461msgid "Show a dialog before running"
2462msgstr "Преди изпълнение да се извежда диалогов прозорец"
2463
2464#: lib/tools_dlg.tcl:80
2465msgid "Ask the user to select a revision (sets $REVISION)"
2466msgstr "Потребителят да укаже версия (задаване на променливата $REVISION)"
2467
2468#: lib/tools_dlg.tcl:85
2469msgid "Ask the user for additional arguments (sets $ARGS)"
2470msgstr ""
2471"Потребителят да укаже допълнителни аргументи (задаване на променливата $ARGS)"
2472
2473#: lib/tools_dlg.tcl:92
2474msgid "Don't show the command output window"
2475msgstr "Без показване на прозорец с изхода от командата"
2476
2477#: lib/tools_dlg.tcl:97
2478msgid "Run only if a diff is selected ($FILENAME not empty)"
2479msgstr ""
2480"Стартиране само след избор на разлика (променливата $FILENAME не е празна)"
2481
2482#: lib/tools_dlg.tcl:121
2483msgid "Please supply a name for the tool."
2484msgstr "Задайте име за командата."
2485
2486#: lib/tools_dlg.tcl:129
2487#, tcl-format
2488msgid "Tool '%s' already exists."
2489msgstr "Командата „%s“ вече съществува."
2490
2491#: lib/tools_dlg.tcl:151
2492#, tcl-format
2493msgid ""
2494"Could not add tool:\n"
2495"%s"
2496msgstr ""
2497"Командата не може да бъде добавена:\n"
2498"%s"
2499
2500#: lib/tools_dlg.tcl:190
2501msgid "Remove Tool"
2502msgstr "Премахване на команда"
2503
2504#: lib/tools_dlg.tcl:196
2505msgid "Remove Tool Commands"
2506msgstr "Премахване на команди"
2507
2508#: lib/tools_dlg.tcl:200
2509msgid "Remove"
2510msgstr "Премахване"
2511
2512#: lib/tools_dlg.tcl:236
2513msgid "(Blue denotes repository-local tools)"
2514msgstr "(командите към локалното хранилище са обозначени в синьо)"
2515
2516#: lib/tools_dlg.tcl:297
2517#, tcl-format
2518msgid "Run Command: %s"
2519msgstr "Изпълнение на командата „%s“"
2520
2521#: lib/tools_dlg.tcl:311
2522msgid "Arguments"
2523msgstr "Аргументи"
2524
2525#: lib/tools_dlg.tcl:348
2526msgid "OK"
2527msgstr "Добре"
2528
2529#: lib/transport.tcl:7
2530#, tcl-format
2531msgid "Fetching new changes from %s"
2532msgstr "Доставяне на промените от „%s“"
2533
2534#: lib/transport.tcl:18
2535#, tcl-format
2536msgid "remote prune %s"
2537msgstr "окастряне на следящите клони към „%s“"
2538
2539#: lib/transport.tcl:19
2540#, tcl-format
2541msgid "Pruning tracking branches deleted from %s"
2542msgstr "Окастряне на следящите клони на изтритите клони от „%s“"
2543
2544#: lib/transport.tcl:26
2545#, tcl-format
2546msgid "Pushing changes to %s"
2547msgstr "Изтласкване на промените към „%s“"
2548
2549#: lib/transport.tcl:64
2550#, tcl-format
2551msgid "Mirroring to %s"
2552msgstr "Изтласкване на всичко към „%s“"
2553
2554#: lib/transport.tcl:82
2555#, tcl-format
2556msgid "Pushing %s %s to %s"
2557msgstr "Изтласкване на %s „%s“ към „%s“"
2558
2559#: lib/transport.tcl:100
2560msgid "Push Branches"
2561msgstr "Клони за изтласкване"
2562
2563#: lib/transport.tcl:114
2564msgid "Source Branches"
2565msgstr "Клони-източници"
2566
2567#: lib/transport.tcl:131
2568msgid "Destination Repository"
2569msgstr "Целево хранилище"
2570
2571#: lib/transport.tcl:169
2572msgid "Transfer Options"
2573msgstr "Настройки при пренасянето"
2574
2575#: lib/transport.tcl:171
2576msgid "Force overwrite existing branch (may discard changes)"
2577msgstr ""
2578"Изрично презаписване на съществуващ клон (някои промени може да бъдат "
2579"загубени)"
2580
2581#: lib/transport.tcl:175
2582msgid "Use thin pack (for slow network connections)"
2583msgstr "Максимална компресия (за бавни мрежови връзки)"
2584
2585#: lib/transport.tcl:179
2586msgid "Include tags"
2587msgstr "Включване на етикетите"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.