source: non-gtk/fsfe/wordlist.bg.xhtml

Last change on this file was 657, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.

File size: 7.1 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
3<html>
4  <head>
5    <title>ФСФ Европа — информация за преводачи, словник</title>
6  </head>
7
8  <body>
9    <h1>Словник за преводите</h1>
10
11    <h2>Специални термини и техните преводи</h2>
12
13    <p>
14      Опитваме се да използваме унифицирани преводи на следните английски
15      термини за консистентност.
16    </p>
17
18    <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
19      <tr>
20        <th>английски</th>
21        <th>български</th>
22        <th>забележка</th>
23      </tr>
24      <tr>
25        <td>associate organisation</td>
26        <td>асоциирана организация</td>
27        <td>&#160;</td>
28      </tr>
29      <tr>
30        <td>chancellor</td>
31        <td>председател</td>
32        <td>(в смисъл на ръководител на филиал на ФСФЕ)</td>
33      </tr>
34      <tr>
35        <td>chapter</td>
36        <td>филиал</td>
37        <td>(в смисъл на някое юридическо лице на ФСФЕ)</td>
38      </tr>
39      <tr>
40        <td>compulsory licensing</td>
41        <td>задължително лицензиране</td>
42        <td>&#160;</td>
43      </tr>
44      <tr>
45        <td>coordinator</td>
46        <td>координатор</td>
47        <td>(в смисъл на координатор на проект на ФСФЕ)</td>
48      </tr>
49      <tr>
50        <td>copyright</td>
51        <td>авторски права</td>
52        <td>&#160;</td>
53      </tr>
54      <tr>
55        <td>crypto card</td>
56        <td>шифрокарта</td>
57        <td>&#160;</td>
58      </tr>
59      <tr>
60        <td>European Council</td>
61        <td>Европейски съвет</td>
62        <td>&#160;</td>
63      </tr>
64      <tr>
65        <td>European Court</td>
66        <td>Европейски съд</td>
67        <td>&#160;</td>
68      </tr>
69      <tr>
70        <td>European Patent Office</td>
71        <td>Европейско патентно ведомство</td>
72        <td>&#160;</td>
73      </tr>
74      <tr>
75        <td>executive commitee</td>
76        <td>изпълнителен комитет</td>
77        <td>&#160;</td>
78      </tr>
79      <tr>
80        <td>extended executive commitee</td>
81        <td>разширен изпълнителен комитет</td>
82        <td>&#160;</td>
83      </tr>
84      <tr>
85        <td>Fellow</td>
86        <td>сътрудник</td>
87        <td>&#160;</td>
88      </tr>
89      <tr>
90        <td>Fellowship</td>
91        <td>сътрудничество</td>
92        <td>&#160;</td>
93      </tr>
94      <tr>
95        <td>Free Software</td>
96        <td>Свободен софтуер</td>
97        <td>да се пише с главна буква!</td>
98      </tr>
99      <tr>
100        <td>Free Software community</td>
101        <td>общество на Свободния софтуер</td>
102        <td>&#160;</td>
103      </tr>
104      <tr>
105        <td>Freedom Party</td>
106        <td>празник на свободата</td>
107        <td>&#160;</td>
108      </tr>
109      <tr>
110        <td>FSF Europe</td>
111        <td>ФСФ Европа</td>
112        <td>&#160;</td>
113      </tr>
114      <tr>
115        <td>GNU Project</td>
116        <td>проектът ГНУ</td>
117        <td>&#160;</td>
118      </tr>
119      <tr>
120        <td>hub</td>
121        <td>главна организация</td>
122        <td>(в смисъл на централното юридическо лице на ФСФЕ, а не филиал)</td>
123      </tr>
124      <tr>
125        <td>"intellectual property"</td>
126        <td>„интелектуална собственост“</td>
127        <td>винаги в кавички!</td>
128      </tr>
129      <tr>
130        <td>mailing list</td>
131        <td>пощенски списък</td>
132        <td>&#160;</td>
133      </tr>
134      <tr>
135        <td>non-profit</td>
136        <td>с нестопанска цел</td>
137        <td>&#160;</td>
138      </tr>
139      <tr>
140        <td>President of the FSFE</td>
141        <td>президент на ФСФЕ</td>
142        <td>&#160;</td>
143      </tr>
144      <tr>
145        <td>sister organisation</td>
146        <td>сестринска организация</td>
147        <td>&#160;</td>
148      </tr>
149      <tr>
150        <td>software patent</td>
151        <td>софтуерен патент</td>
152        <td>&#160;</td>
153      </tr>
154      <tr>
155        <td>trademark</td>
156        <td>търговска марка</td>
157        <td>&#160;</td>
158      </tr>
159      <tr>
160        <td>UN World Summit on Information Society</td>
161        <td>Световната среща на ООН за информационното общество</td>
162        <td>&#160;</td>
163      </tr>
164    </table>
165
166    <h2>Стандартни текстове</h2>
167
168    <h3>Долен колонтитул на комюнике</h3>
169
170    <pre>
171    Относно Фондацията за Свободен софтуер - Европа:
172
173    Фондацията за Свободен софтуер - Европа (ФСФЕ) е благотворителна,
174    неправителствена организация, която се е посветила на всички
175    аспекти на Свободния софтуер в Европа.  Достъпът до софтуера
176    определя, кой може да участва в цифровото общество.  По тази
177    причина - свободата да използваш, копираш, променяш и
178    разпространяваш софтуера, което е част от от дефиницията на
179    Свободния софтуер, осигурява равно участие в информационната ера.
180    Осъзнаването на тези проблеми от цялото общество, защитата на
181    Свободния софтуер политически и юридически, както и осигуряването
182    на свободата на хората да подкрепят развиването на Свободния
183    софтуер са основните цели на ФСФЕ. Организацията е основана през
184    2001г. като европейски аналог на Фондацията за Свободен софтуер в
185    САЩ.
186
187    http://www.fsfeurope.org/
188    </pre>
189
190    <h3>Долен колонтитул на бюлетин</h3>
191
192    <pre>
193    Списъкът с всички бюлетини на ФСФ Европа се намира тук
194    http://www.fsfeurope.org/news/newsletter.en.html
195    </pre>
196
197    <h3>Подписът за е-поща на много от сътрудниците</h3>
198
199    <pre>
200    Стани сътрудник и запази свободата си!     (http://www.fsfe.org/)
201    </pre>
202  </body>
203
204  <timestamp>$Date: 2006/03/12 20:26:32 $ $Author: reinhard $</timestamp>
205  <translator>Alexander Shopov — Александър Шопов</translator>
206</html>
207<!--
208Local Variables: ***
209mode: xml ***
210End: ***
211-->
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.