source: non-gtk/fsfe/000138-bg.txt

Last change on this file was 657, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.

File size: 6.2 KB
Line 
1    Майкрософт: „Софтуерните ни патенти изключват възможността за
2    съвместимост“
3
4През последните два дена в Европейския съд Майкрософт се опита да
5обясни на съда и Европейската комисия своята „Теорема за синия мехур“,
6че услугите й за активни директории (УИД) били заобиколени от син
7мехур, в който е невъзможно постигането на съвместимост.
8
9Карло Пиана, адвокатът назначен от Фондацията за Свободен софтуер -
10Европа обяснява: „Разискванията показаха кристално ясно, че синият
11мехур съществува единствено в пледоариите на адвокатите.  Майкрософт
12не остави място за съмнение в юридическото естество на мехура —
13конгломерат от 46 патента, които фирмата твърди, че притежава върху
14УИД, чийто основен ефект е да предотвратят съвместимостта и в края на
15краищата - появата на конкуренция.“
16
17Майкрософт са силно против предоставянето на такъв лиценз, те даже
18нарекоха този процес — „експроприация“. Така дори принуждаването на
19фирмата да предостави информация за постигането на съвместимост може
20да се окаже безполезно - евентуалните бъдещи конкуренти ще бъдат
21въвлечени изключително бързо в скъпи патентни съдебни процеси.
22
23„Това на практика доказва, фундаменталното свойство на софтуерните
24патенти да пречат на конкуренцията — по този начин те вредят на
25икономиката и обществото.  В борбата за софтуерните патенти,
26поддръжниците им се опитаха да приведат довода, че патентите спомагали
27за иновациите.  Днес Майкрософт отново показа, че патентите спомагат
28за изграждането и поддръжката на незаконни монополи“ заяви днес Георг
29Грев - президент на Фондацията за Свободен софтуер - Европа (ФСФЕ) и
30добави: „Това ми напомни от един цитат на Бил Гейтс, който обобщава
31много добре софтуерните патенти[1]:
32
33    «Ако хората бяха разбрали как патентите ще бъдат раздавани още по
34     времето, когато повечето от днешните идеи са били откривани, и
35     бяха взимали патенти, днес индустрията щеше да бъде в пълен
36     застой.  Решението е ... размяна на патенти ... и да патентоваме
37     колкото можем повече неща... Бъдеща, новопоявила се компания без
38     свои патенти ще бъде принудена от гигантите да плати каквато цена
39     те поискат.  Тази цена може да се окаже висока: установените
40     компании имат интерес да предотвратят появата на бъдещи
41     конкуренти.»“
42
43ФСФЕ използва същия цитат и в предно комюнике тази седмица [2].  Грев
44завърши „Софтуерните патенти са мини-монополи върху идеи, които би
45трябвало да спомагат за разпространението на същите тези идеи за
46вдъхновение и за полза на обществото.  В софтуера патентите имат
47обратен ефект - те изграждат мега-монополите.“
48
49 [1] http://www.lessig.org/blog/archives/001447.shtml
50 [2] http://www.fsfeurope.org/projects/ms-vs-eu/article-20060421.it.html
51
52
53Относно Фондацията за Свободен софтуер - Европа:
54
55    Фондацията за Свободен софтуер - Европа (ФСФЕ) е благотворителна,
56    неправителствена организация, която се е посветила на всички
57    аспекти на Свободния софтуер в Европа.  Достъпът до софтуера
58    определя, кой може да участва в цифровото общество.  По тази
59    причина - свободата да използваш, копираш, променяш и
60    разпространяваш софтуера, което е част от от дефиницията на
61    Свободния софтуер, осигурява равно участие в информационната ера.
62    Осъзнаването на тези проблеми от цялото общество, защитата на
63    Свободния софтуер политически и юридически, както и осигуряването
64    на свободата на хората да подкрепят развиването на Свободния
65    софтуер са основните цели на ФСФЕ. Организацията е основана през
66    2001г. като европейски аналог на Фондацията за Свободен софтуер в
67    САЩ.
68
69    http://www.fsfeurope.org/
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.