source: non-gtk/fsfe/000137-bg.txt @ 657

Last change on this file since 657 was 657, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.

File size: 5.9 KB
Line 
1    Самба и ФСФЕ: „Майкрософт е пречка за иновациите в цифровото
2    общество!“
3
4„Бизнесът и държавната администрация са принудени да плащат цени,
5които се поддържат толкова високи поради отказа на Майкрософт да
6сподели информация за постигането на съвместимост със своите
7конкуренти, което е често срещана практика в бранша“ - заяви Ендрю
8Триджъл, президент и основател на Екипа на Самба в своята презентация
9пред Европейския съд от името на Фондацията за Свободен софтуер -
10Европа.  Вчера Майкрософт заяви, че е вложила 35 хиляди човекочаса за
11документирането на тази информация, но по същество се е провалила.
12
13Триджъл добави: „Майкрософт продължава да твърди, че е от нея е
14поискано да покаже изходния си код на конкурентите си, а това е
15абсурдно.  Нас ни интересуват единствено стандартните за индустрията
16данни за съвместимост като файловете с описание на езика за описание
17на интерфейси (ЕОИ), които често се използват за такива цели.  Чрез
18реверсивно инженерство сме стигнали до извода, че цялостното описание
19на активните директории е около 30 000 реда, от които най-добрите
20експерти в екипа на Самба успяха да разгадаят едва 13 000 реда в
21течение на 6 години.  Тези файлове биха се побрали лесно на една
22дискета, а биха спомогнали силно за получаването на данните за
23постигане на исканата съвместимост.“
24
25„Ако Майкрософт бяха предоставили информацията при първото й поискване
26от страната на Европейската комисия, потребителите вече щяха да имат
27достъп до малки устройства, които щяха да се продават по магазините за
28по 100 Евро и които предлагат функционалността на активните директории
29реализирани в Самба.  Решението но Майкрософт има десетократно
30по-високи изисквания.  Представете си малко устройство с големината на
31маршрутизатор, а не на цяло PC“ - добави Карло Пиана, юристът
32представящ ФСФЕ по този случай.
33
34„Пречките, които Майкрософт поставя пред конкуренцията си, за да може
35да разшири монопола, който вече има в областта на персоналните
36компютри, и в други области, водят до висока цена за всички, които
37ползват компютрите професионално.  Наистина ли трябва да повярваме, че
38Майкрософт няма и идея, какъв софтуер върви на 90% от компютрите по
39света, и че им се налагало да викат пенсионирани инженери, които да им
40обяснявали как работи Windows XP?“ — обобщи Георг Грев, президент на
41ФСФЕ.  „Това е прекалено.  Майкрософт трябва да спре да си играе
42игрички с Европейската комисия и съда и да престане да създава пречки
43пред конкуренцията и свободата на избора!“
44
45Относно Фондацията за Свободен софтуер - Европа:
46
47    Фондацията за Свободен софтуер - Европа (ФСФЕ) е благотворителна,
48    неправителствена организация, която се е посветила на всички
49    аспекти на Свободния софтуер в Европа.  Достъпът до софтуера
50    определя, кой може да участва в цифровото общество.  По тази
51    причина - свободата да използваш, копираш, променяш и
52    разпространяваш софтуера, което е част от от дефиницията на
53    Свободния софтуер, осигурява равно участие в информационната ера.
54    Осъзнаването на тези проблеми от цялото общество, защитата на
55    Свободния софтуер политически и юридически, както и осигуряването
56    на свободата на хората да подкрепят развиването на Свободния
57    софтуер са основните цели на ФСФЕ. Организацията е основана през
58    2001г. като европейски аналог на Фондацията за Свободен софтуер в
59    САЩ.
60
61    http://www.fsfeurope.org/
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.