source: non-gtk/fsfe/000136-bg.txt

Last change on this file was 657, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.

File size: 7.3 KB
Line 
1    ФСФЕ: „Майкрософт обвързва клиентите си и защищава софтуерните
2    патенти, за да предотврати появата на конкуренция.“
3
4„Софтуерът на Майкрософт обвързва клиентите на компанията с нея, а
5сега Майкрософт лобира тази обвързаност на практика да се узакони чрез
6софтуерните патенти“ — това е основното послание, в статия, която
7Фондацията за Свободен софтуер — Европа (ФСФЕ) публикува днес на сайта
8си [1].
9
10В статията, чиито автори са вицепрезидента на ФСФЕ — Йонас Йоберг и
11юриста на фондацията — Карло Пиана се обяснява: „Всеки бизнес,
12независимо дали е малка, новопоявила се компания, транснационален
13производител на коли или държавна институция, редовно използва мрежа
14състояща се от компютри базирани на GNU/Linux, Unix и Apple от една
15страна и Windows — от друга.  Обменът на информация работи добре в
16рамките на всеки един от двата свята, но не и между тях.  Там липсва
17възможност за взаимна работа — не поради природен закон, а Майкрософт
18не иска Windows да бъде разбиран от другите операционни системи.“
19
20В момента Европейската комисия се опитва да принуди софтуерния гигант
21да публикува информация за постигане на съвместимост между тези два
22свята.  ФСФЕ поддържа Комисията от началото на разследването през
232001.  В понеделник, 24 април 2006г. в Люксембург започва пет дневно
24разглеждане на делото — най-дългото в историята на Европейския съюз.
25
26Изходът от това дело ще определи бъдещето на информационното общество:
27„Разработчиците са се опитвали да повторят поведението на Windows чрез
28реверсивно инженерство, но това е много неудобен метод, който има
29граници — без подходящата документация на протоколите и
30спецификациите, всеки конкурент ще изостава от монополиста, който може
31да внася произволни промени в дефинициите на интерфейсите, а
32Майкрософт редовно прави това“ — обясни Георг Грев — президентът на
33ФСФЕ.  Той добави — „Софтуерните патенти могат да добавят цяло ново
34измерение на този проблем — не само, че всеки конкурент ще бъде в
35много неизгодна позиция, но ако фирмата-монополист притежава патенти
36върху интерфейсите, осигуряването на съвместимост ще се окаже
37потенциално нарушаване на софтуерните патенти.  Конкуренцията ще се
38окаже извън закона.“
39
40И докато Майкрософт продължава да се бори да не публикува
41спецификациите и протоколите, за да не позволи на конкуренцията да
42работи при еднакви условия, едновременно с това фирмата усилено работи
43да създаде законова подкрепа за софтуерните патенти, които е придобила
44през последните години.  Парадоксът е, че същата Европейска комисия,
45която се мъчи да осигури равни възможности пред конкуренцията в
46Европейския съд, е за софтуерните патенти, които ще направят
47конкуренцията на практика незаконна.
48
49В статията се казва — „Дори Майкрософт да бъдат принудени да
50публикуват тайните си софтуерни протоколи или да махнат такива
51компоненти от Windows, нормативен акт, който узаконява патентите ще
52доведе до унищожаване на конкуренцията от страна на Свободния
53софтуер. Въпреки че вече са отхвърлени два опита за въвеждане на
54патенти върху софтуера в Европа, Чарли МакКрийви — европейският комисар
55за вътрешния пазар и услуги, може да възобнови опитите за това още
56тази година.“
57
58През следващата седмица ще бъдат готови преводите на статията на
59испански, френски, италиански и немски.
60
61 [1] http://www.fsfeurope.org/projects/ms-vs-eu/article-20060421.en.html
62
63Относно Фондацията за Свободен софтуер -Европа:
64
65    Фондацията за Свободен софтуер - Европа (ФСФЕ) е благотворителна,
66    неправителствена организация, която е посветена на всички аспекти
67    на Свободния софтуер в Европа. Достъпът до софтуера определя, кой
68    може да участва в цифровото общество.  По тази причина - свободата
69    да използваш, копираш, променяш и разпространяваш софтуера, което
70    е част от от дефиницията на Свободния софтуер, осигурява равно
71    участие в информационната ера.  Осъзнаването на тези проблеми от
72    цялото общество, защитата на Свободния софтуер политически и
73    юридически, както и осигуряването на свободата на хората да
74    подкрепят развиването на Свободния софтуер са основните цели на
75    ФСФЕ, която е основана през 2001г. като европейски аналог на
76    Фондацията за Свободен софтуер в САЩ.
77
78    http://www.fsfeurope.org/
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.