source: non-gtk/firefox/firebug/selectors.properties

Last change on this file was 2883, checked in by Александър Шопов, 8 years ago

firebug: подаден през babelzilla

File size: 1.0 KB
Line 
1#
2#
3Panel-selectors=Селектори
4#
5#
6panel.tip.selectors=Показва елементите съответстващи на селектор за CSS
7#
8#
9css.selector.tip.Selector=Селектор
10#
11#
12css.selector.noSelection=Въведете селектор или изберете правило за CSS и изберете с десния бутон на мишката „<b>Съвпадащи елементи</b>“.
13#
14#
15css.selector.noSelectionResults=Никой елемент не съответства
16#
17#
18css.selector.readMore=Можете да научите как да <a>използвате панела</a>
19#
20css.selector.invalidSelector=Неправилен селектор
21#
22#
23css.selector.TryASelector=Въведете селектор…
24#
25#
26#
27css.selector.cmd.getMatchingElements=Съвпадащи елементи
28aria.labels.Selectors=Страничен панел за селектори
29a11y.labels.press_enter_to_add_new_selector=Натиснете клавиша „Enter“, за да въведете нов селектор
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.