source: non-gtk/dwheeler @ 832

Name Size Rev Age Author Last Change
../
why-opendocument-won-bg.xml 105.4 KB 832   16 years Александър Шопов Служебно променяне на свойствата на документите. Ще е необходимо при …
why-opendocument-won.html 52.6 KB 811   16 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.