source: help/notes-2-14/notes-2-14.bg.po @ 592

Last change on this file since 592 was 592, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

notes-2-14: Пълен превод. Трябва да се провери за смислови грешки и поизглаждане. Заемам се с изображенията.

File size: 95.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of Gnome 2.14 release notes.
2# Copyright (C) Free Software Foundation, 2006.
3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
4#
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: GNOME 2.14 release notes\n"
9"POT-Creation-Date: 2006-03-11 11:06+0200\n"
10"PO-Revision-Date: 2006-03-11 11:30+0200\n"
11"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
12"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
13"MIME-Version: 1.0\n"
14"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
18#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
19#: ../C/release-notes.xml:35(None)
20msgid ""
21"@@image: 'figures/figure-screenshot.png'; "
22"md5=29aa276c4c8c78f04466e21c443c1a42"
23msgstr ""
24"@@image: 'figures/figure-screenshot.png'; "
25"md5=29aa276c4c8c78f04466e21c443c1a42"
26
27#: ../C/release-notes.xml:9(title)
28msgid "GNOME 2.14 Release Notes"
29msgstr "Бележки по версия 2.14 на GNOME"
30
31#: ../C/release-notes.xml:12(title)
32msgid "About GNOME"
33msgstr "За GNOME"
34
35#: ../C/release-notes.xml:14(para)
36msgid ""
37"GNOME 2.14 is the latest version of the GNOME Desktop; a popular, multi-"
38"platform desktop environment for <productname>Linux</productname>, "
39"<productname>UNIX</productname> and other platforms. Based on Free and Open "
40"Source Software, GNOME provides all of the common tools computer users have "
41"come to expect of a modern computing environment, as well as a flexible and "
42"powerful platform for software developers."
43msgstr ""
44"2.14 е последната версия на GNOME - популярна и много платформена работна "
45"среда за операционни системи базирани на <productname>Linux</productname>, "
46"<productname>UNIX</productname> и др. GNOME се състои от свободен софтуер и "
47"софтуер с отворен код и включва всички стандартни инструменти, които "
48"потребителите очакват от една съвременна работна среда за компютри. За "
49"разработчиците на програми - GNOME е едновременно мощна и гъвкава основа."
50
51#: ../C/release-notes.xml:23(para)
52msgid ""
53"If you're already familiar with GNOME, you may want to skip ahead and read "
54"<xref linkend=\"rnusers\"/>, <xref linkend=\"rnadmins\"/> and <xref linkend="
55"\"rndevelopers\"/>."
56msgstr ""
57"Ако вече сте се запознали с GNOME, можете да прескочите напред и да "
58"погледнете разделите <xref linkend=\"rnusers\"/>, <xref linkend=\"rnadmins\"/"
59"> и <xref linkend=\"rndevelopers\"/>."
60
61#: ../C/release-notes.xml:37(phrase)
62msgid "The GNOME Desktop"
63msgstr "Работната среда GNOME"
64
65#: ../C/release-notes.xml:41(para)
66msgid ""
67"The GNOME Desktop is released every six months with many new features, "
68"improvements, \"bug\" fixes and translations. GNOME 2.14 continues this "
69"tradition and includes many interesting new features and fixes for hundreds "
70"of reported bugs. To learn more about GNOME and the qualities that "
71"distinguish it from other computer desktop environments (like usability, "
72"accessibility, internationalization and freedom) visit the <ulink url="
73"\"http://www.gnome.org/about\">About GNOME</ulink> page on our website."
74msgstr ""
75"Новите версии на GNOME се изготвят на всеки шест месеца и всеки път се "
76"включват подобрения, изчистване на грешки и нови преводи. GNOME 2.14  "
77"продължава тази традиция и включва много интересни новости и стотици "
78"изчистени грешки. За да научите повече за GNOME и това, която го отличава от "
79"другите работни среди (например леснота при използване, специално внимание "
80"към достъпността, интернационализацията и свободата), можете да посетите "
81"страницата <ulink url=\"http://www.gnome.org/about\"> Относно GNOME</ulink> "
82"на нашия сайт в Интернет."
83
84#: ../C/release-notes.xml:52(para)
85msgid ""
86"The GNOME 2.14 release contains all of the applications needed to provide "
87"basic user functionality including system menus, file management, web "
88"browsing and email. It also includes lots of common accessories like a "
89"calculator, dictionary, document reader, image viewer, multimedia player, "
90"text editor and UNIX terminal emulator. Thanks to its excellent developer "
91"platform, many other excellent Free and Open Source applications are also "
92"available for GNOME, included but not limited to <ulink url=\"http://www."
93"abisource.com/\"><application>Abiword</application></ulink>, a fully "
94"featured word processor; <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/gnumeric/"
95"\"><application>Gnumeric</application></ulink>, a powerful spreadsheeting "
96"application; <ulink url=\"http://www.gimp.org/\"><application>the GNU Image "
97"Manipulation Program</application></ulink>, a popular image editor similar "
98"to Photoshop; and <ulink url=\"http://www.inkscape.org/"
99"\"><application>Inkscape</application></ulink>, a flexible vector graphics "
100"application. You can find out about these and other great GNOME applications "
101"from the <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/\">GNOME Project "
102"Listing</ulink> or <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles.org</"
103"ulink>."
104msgstr ""
105"Във версия 2.14 на GNOME са включени всички приложения, които са необходими "
106"за основната потребителска функционалност като системни менюта, управление "
107"на файловете, ползване на Интернет и е-поща. В работната среда са включени и "
108"множество помощни програми, като: калкулатор, речник, четец на документи, "
109"програма за преглед на изображение, програма за визуализация на мултимедия, "
110"текстов редактор и традиционен за UNIX терминален емулатор. Благодарение на "
111"великолепната платформа за разработка на GNOME, много приложения с отворен "
112"код са налични за тази среда, включително <ulink url=\"http://www.abisource."
113"com/\"><application>Abiword</application></ulink> - пълноценна "
114"текстообработваща програма, <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/"
115"gnumeric/\"><application>Gnumeric</application></ulink> - мощна програма за "
116"електронни таблици, <ulink url=\"http://www.gimp.org/\"><application>GIMP</"
117"application></ulink> - популярен редактор за растерни изображения, подобен "
118"на Photoshop, както и <ulink url=\"http://www.inkscape.org/"
119"\"><application>Inkscape</application></ulink> - гъвкав редактор на векторни "
120"графики. За тези и други великолепни приложения за GNOME, можете да научите "
121"повече от <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/\">списъка с програми "
122"за GNOME</ulink> или сайта <ulink url=\"http://gnomefiles.org\">GNOMEfiles."
123"org</ulink>."
124
125#: ../C/release-notes.xml:74(para)
126msgid ""
127"GNOME 2.14 includes all of the improvements made in GNOME 2.12 and earlier. "
128"You can learn more about the changes that happened in GNOME 2.12 from its "
129"<ulink url=\"http://www.gnome.org/start/2.12/notes/\">release notes</ulink>."
130msgstr ""
131"GNOME 2.14 включва всички подобрения на GNOME 2.12. Ако се интересувате "
132"повече от тях, прегледайте <ulink url=\"http://www.gnome.org/start/2.12/"
133"notes/\">Бележките по версия 2.12 на GNOME</ulink>."
134
135#: ../C/release-notes.xml:82(para)
136msgid ""
137"GNOME is part of the GNU Project. GNOME is proud of being and supporting "
138"<ulink url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">Free Software</"
139"ulink>."
140msgstr ""
141"GNOME е част от проекта GNU. Горди сме, че представляваме и подпомагаме "
142"<ulink url=\"http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html\">свободния софтуер</"
143"ulink>."
144
145#: ../C/release-notes.xml:108(title)
146msgid "Credits"
147msgstr "Кой написа този документ"
148
149#: ../C/release-notes.xml:109(para)
150msgid ""
151"These release notes were compiled by Davyd Madeley with extensive help from "
152"the GNOME community. On behalf of the community, we give our warmest thanks "
153"to the developers and contributors who made this GNOME release possible."
154msgstr ""
155"Тези бележки по версията бяха съставени от Дейвид Медли с огромната помощ на "
156"цялата общност около GNOME. От нейно име горещо благодарим на разработчиците "
157"и дистрибуторите, които помогнаха за излизането на новата версия. Бележките "
158"бяха преведени на български от Александър Шопов."
159
160#: ../C/release-notes.xml:116(para)
161msgid ""
162"This work may be freely translated into any language. If you wish to "
163"translate it into your language, please contact the <ulink url=\"http://"
164"developer.gnome.org/projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>."
165msgstr ""
166"Тези бележки могат да бъдат свободно преведени на всеки език. Ако искате да "
167"ги преведете - свържете се с <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
168"projects/gtp/\">проекта за превод на GNOME</ulink>."
169
170#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
171#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
172#: ../C/rnadmins.xml:36(None)
173msgid ""
174"@@image: 'figures/figure-sabayon.png'; md5=d8a7fda13242195f387f3d9e0bcb35ee"
175msgstr ""
176"@@image: 'figures/figure-sabayon.png'; md5=d8a7fda13242195f387f3d9e0bcb35ee"
177
178#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
179#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
180#: ../C/rnadmins.xml:80(None)
181msgid ""
182"@@image: 'figures/figure-pessulus.png'; md5=7217466ad79479d3c352cd9b9cfc6f57"
183msgstr ""
184"@@image: 'figures/figure-pessulus.png'; md5=7217466ad79479d3c352cd9b9cfc6f57"
185
186#: ../C/rnadmins.xml:8(title)
187msgid "What's New For Administrators"
188msgstr "Новости за администраторите"
189
190#: ../C/rnadmins.xml:10(para)
191msgid ""
192"As of GNOME 2.14, the GNOME Project now includes an Administration Suite, "
193"which is a collection of tools that are aimed squarely at systems "
194"administrators. The two new tools that form the beginnings of this suite are "
195"incredibly powerful and should help administrators in both large corporate "
196"deployments and situations where machine lockdown is required."
197msgstr ""
198"От версия 2.14 GNOME идва екипиран с набор от специализирани инструменти, "
199"които са насочени точно към системните администратори. Началото на този "
200"комплект са две програми, които са много мощни и ще помогнат на "
201"администраторите както при големи корпоративни инсталации, така и в "
202"случаите, когато е необходимо ограничаването на достъпа на една машина."
203
204#: ../C/rnadmins.xml:19(title)
205msgid "Sabayon - Profile Editor"
206msgstr "Sabayon - редактор на профили"
207
208#: ../C/rnadmins.xml:21(para)
209msgid ""
210"Sabayon allows administrators to set up user profiles inside a live, "
211"interactive GNOME session. When a profile is created or edited, a nested "
212"GNOME session is started up, which the administrator can use to change "
213"anything they wish in their own GNOME session."
214msgstr ""
215"Sabayon позволява на администраторите да задават профили на потребителите "
216"чрез действаща и интерактивна сесия на GNOME. При създаването или редакцията "
217"на профил се стартира отделна сесия на GNOME във вложен прозорец, която "
218"администраторите използват за настройването докато продължават да работят в "
219"собствената си сесия."
220
221#: ../C/rnadmins.xml:29(title)
222msgid "Sabayon editing a user profile"
223msgstr "Редактиране на профил на потребител чрез Sabayon"
224
225#: ../C/rnadmins.xml:38(phrase)
226msgid "Using Sabayon to edit a user profile in an embedded window"
227msgstr "Редактиране на профил на потребител чрез Sabayon във вложен прозорец"
228
229#: ../C/rnadmins.xml:44(para)
230msgid ""
231"Sabayon will track changes to both files and GConf settings. The "
232"administrator can then choose to remove accidental changes, or make some of "
233"them mandatory rather than optional (e.g. lockdown and proxy settings). Once "
234"complete, the administrator can package up these profiles and deploy them to "
235"other machines."
236msgstr ""
237"Sabayon проследява промените както във файловете, така и в настройките в "
238"GConf. Така администраторите могат да изберат случайните промени да бъдат "
239"премахвани или да направят част от настройките задължителни (напр. забрана "
240"за използване на ресурс или настройване на определен сървър-посредник - "
241"proxy). След завършването на този процес администраторите могат да пакетират "
242"тези профили и да ги инсталират върху произволен брой машини."
243
244#: ../C/rnadmins.xml:52(para)
245msgid ""
246"Users or groups (???) are placed into profiles which will be used when they "
247"log into their GNOME session. This allows an administrator to easily create "
248"multiple profiles and allocate each user separately, which allows users to "
249"have different setups based on their job description (e.g. receptionist, "
250"data entry clerk, programmer, human resources manager, etc.)."
251msgstr ""
252"Потребителите и групите биват свързвани с профили, които се задействат "
253"автоматично с влизането на потребителите в сесията си на GNOME. Лесното "
254"създаване и поддържане на множество профили позволява за всеки потребител да "
255"се направи характерна настройка, напр. на базата на служебната "
256"характеристика (напр. рецепционист, служител за въвеждане на данни, "
257"програмист, мениджър по човешки ресурси и т.н.)."
258
259#: ../C/rnadmins.xml:62(title)
260msgid "Pessulus - Lockdown Editor"
261msgstr "Pessulus - редактор на забраните"
262
263#: ../C/rnadmins.xml:64(para)
264msgid ""
265"Pessulus is a lockdown editor that allows administrators to easily disable "
266"certain features of the GNOME desktop, as may be desired in corporate "
267"environments and Internet cafés. While lockdown features have now been "
268"available in GNOME for many years, Pessulus makes it far easier for "
269"administrators to perform these tasks."
270msgstr ""
271"Pessulus е редактор на забраните, който позволява на администраторите бързо "
272"и лесно да изключат определени възможности на работната среда GNOME. Това "
273"понякога е желателно при големите инсталации във фирми или клубовете за "
274"Интернет. Възможностите за въвеждане на подобни забрани съществуват от доста "
275"години в GNOME, но Pessulus просто прави живота на администраторите по-лесен."
276
277#: ../C/rnadmins.xml:73(title)
278msgid "Using the lockdown editor to prevent system shutdown by users"
279msgstr ""
280"Деактивиране на възможността за изключване на машината чрез редактора на "
281"забрани"
282
283#: ../C/rnadmins.xml:82(phrase)
284msgid "Editing lockdown settings with pessulus"
285msgstr "Редактиране на забраните чрез Pessulus"
286
287#: ../C/rnadmins.xml:88(para)
288msgid "Some of the features that can be disabled include:"
289msgstr "Някои от възможностите на GNOME, които могат да се изключват са:"
290
291#: ../C/rnadmins.xml:92(para)
292msgid "Command-line access"
293msgstr "Достъп до командния ред."
294
295#: ../C/rnadmins.xml:95(para)
296msgid "The ability to shut down or reboot the machine"
297msgstr "Възможността за изключване или рестартиране на машината."
298
299#: ../C/rnadmins.xml:98(para)
300msgid "Access to specific protocols in the web browser"
301msgstr "Достъп до някои протоколи в браузъра за Интернет."
302
303#: ../C/rnadmins.xml:101(para)
304msgid "The ability to edit the GNOME panels"
305msgstr "Възможността за променяне на панелите на GNOME."
306
307#: ../C/rnbase.xml:8(title) ../C/rnusers.xml:8(title)
308msgid "What's New For Users"
309msgstr "Новости за потребителите"
310
311#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
312#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
313#: ../C/rndevelopers.xml:46(None)
314msgid ""
315"@@image: 'figures/figure-gslice-graph.png'; "
316"md5=43d52cef82eff45ffb754f00a98881b6"
317msgstr ""
318"@@image: 'figures/figure-gslice-graph.png'; "
319"md5=43d52cef82eff45ffb754f00a98881b6"
320
321#: ../C/rndevelopers.xml:8(title)
322msgid "What's New For Developers"
323msgstr "Новости за разработчиците"
324
325#: ../C/rndevelopers.xml:10(para)
326msgid ""
327"The GNOME 2.14 Developers' Platform provides a stable base for independent "
328"software developers to create third-party applications. GNOME and its "
329"platform are licensed to allow the creation of both free and proprietary "
330"software to run on top of GNOME."
331msgstr ""
332"Платформата за разработка GNOME 2.14 предоставя стабилна основа за "
333"независимите разработчици на приложения. Лицензът на платформата GNOME "
334"позволява създаването както на свободни, така и собственически приложения, "
335"които да се базират на нея."
336
337#: ../C/rndevelopers.xml:17(para)
338msgid ""
339"Libraries in the GNOME Platform are guaranteed to be API and ABI stable for "
340"the rest of the GNOME 2.x release series. Libraries in the GNOME Desktop do "
341"not have this guarantee, but most remain consistent from release to release."
342msgstr ""
343"Гарантирано е, че библиотеките от платформата GNOME ще запазят стабилност в "
344"програмните интерфейси, както на ниво API, така и на ниво ABI. Макар да няма "
345"подобна официална гаранция за останалата част от библиотеките в работната "
346"среда GNOME, повечето от тях остават съвместими."
347
348#: ../C/rndevelopers.xml:24(title)
349msgid "GSlice"
350msgstr "GSlice"
351
352#: ../C/rndevelopers.xml:26(para)
353msgid ""
354"As of GLib 2.10, the GSlice allocator replaces the older GMemChunk and "
355"GTrashStacks APIs available in GLib. GSlice is very similar to the kernel "
356"slab allocator and allows for fast, memory-efficient allocation of small "
357"structures (e.g. GList elements, GtkWindow structures). GSlice also has none "
358"of the locking overhead of GMemChunk, which makes it much faster in "
359"multithreaded applications."
360msgstr ""
361"С излизането на версия 2.10 на библиотеките GLib, новата процедура за "
362"заделяне на памет - GSlice замени по-старите GMemChunk и GTrashStacks. "
363"GSlice силно прилича на процедурата за заделяне на памет в ядрата на някои "
364"операционни системи и позволява изключително бързо и компактно да се "
365"получава памет за малки структури от данни (напр. елементи GList, структури "
366"GtkWindow). Също така GSlice няма проблемите свързани със заключване на "
367"ресурси, за разлика от GMemChunk, което води до допълнително ускорение при "
368"многонишкови приложения."
369
370#: ../C/rndevelopers.xml:38(title)
371msgid ""
372"Memory allocator performance allocating and freeing 1 million GList elements "
373"in 1 (red), 5 (yellow), 10 (green) and 20 (blue) threads."
374msgstr ""
375"Производителност на процедурите за заделяне на памет при заемане и "
376"освобождаване на 1 милион елемента GList при 1 (в червено), 5 (в жълто), 10 "
377"(в зелено) и 20 (в синьо) нишки."
378
379#: ../C/rndevelopers.xml:48(phrase)
380msgid "GSlice performance improvements over other memory allocators"
381msgstr ""
382"Подобрение на бързодействието при използване на GSlice в сравнение с другите "
383"процедури за заделяне на памет."
384
385#: ../C/rndevelopers.xml:54(para)
386msgid ""
387"GMemChunk has been reimplemented to transparently use GSlice, but the "
388"GMemChunk API is considered deprecated."
389msgstr ""
390"Функциите GMemChunk са пренаписани, така че да използват GSlice по прозрачен "
391"начин, но като цяло програмните извиквания на GMemChunk се считат за вече "
392"остарели и не се препоръчва да се ползват."
393
394#: ../C/rndevelopers.xml:59(para)
395msgid ""
396"To allocate memory with the GSlice allocator, use the call "
397"<function>g_slice_new (MyStructure);</function>, which will return a pointer "
398"(ptr). To free memory allocated with GSlice, use the function "
399"<function>g_slice_free (MyStructure, ptr);</function>."
400msgstr ""
401"За да заделите памет чрез GSlice, използвайте функцията "
402"<function>g_slice_new (някакваСтруктура);</function>, която връща указател "
403"към паметта. За да я изчистите - използвайте функцията - "
404"<function>g_slice_free (някакваСтруктура, указател_към_нея);</function>."
405
406#: ../C/rndevelopers.xml:66(para)
407msgid ""
408"GSlice uses a scalable, thread-local cache of slices of different sizes. For "
409"large memory requirements, GSlice will transparently and automatically use "
410"the <function>g_malloc</function> allocator for you, so developers do not "
411"have to choose the most efficient allocator themselves."
412msgstr ""
413"GSlice използва мащабируем кеш от дялове памет с различен размер, който е "
414"локален за всяка нишка. При заявка за заделяне на много памет GSlice "
415"автоматично се обръща към <function>g_malloc</function>. Това става по "
416"прозрачен начин и така разработчиците се освобождават от необходимостта "
417"ръчно да изберат най-ефикасната процедура за заделяне на памет."
418
419#: ../C/rndevelopers.xml:76(title)
420msgid "Service Registration"
421msgstr "Регистриране на услуги"
422
423#: ../C/rndevelopers.xml:78(para)
424msgid ""
425"The latest GNOME now offers a way for developers to register their "
426"applications to be started up automatically when GNOME starts. To do this, "
427"you only need to install a <filename>.desktop</filename> file in <filename>"
428"$prefix/share/gnome/autostart/</filename>, <filename>/etc/xdg/autostart/</"
429"filename> or <filename>~/.config/autostart/</filename>. If you want to "
430"install a service, but disable it by default, you can add the property "
431"<property>X-GNOME-autostart-enabled = False</property>."
432msgstr ""
433"Последната версия на GNOME дава възможност на разработчиците да регистрират "
434"приложенията си да стартират автоматично едновременно с GNOME. За тази цел е "
435"необходимо единствено да се сложи файл <filename>.desktop</filename> в някоя "
436"от папките <filename>$prefix/share/gnome/autostart/</filename>, <filename>/"
437"etc/xdg/autostart/</filename> или <filename>~/.config/autostart/</filename>. "
438"Ако искате да инсталирате услуга, но тя да не се задейства автоматично в "
439"GNOME, може да добавите в същия файл ред със следното съдържание: "
440"<property>X-GNOME-autostart-enabled = False</property>."
441
442#: ../C/rndevelopers.xml:89(para)
443msgid "There are some caveats to registering services in this way:"
444msgstr ""
445"Трябва да се обърне специално внимание на регистрирането на услуги по този "
446"начин в следните случаи:"
447
448#: ../C/rndevelopers.xml:93(para)
449msgid ""
450"Applications that register themselves with the session in some other way (e."
451"g. nautilus, gnome-panel, vino) should not also register themselves in this "
452"way."
453msgstr ""
454"Приложения, които се регистрират към сесията по друг начин (напр. nautilus, "
455"gnome-panel, vino) - при тях този начин на стартиране не трябва да се "
456"използва."
457
458#: ../C/rndevelopers.xml:98(para)
459msgid ""
460"Session managed applications will not be handled cleanly, so ensure that you "
461"pass the <option>--sm-disable</option> flag on your <option>Exec</option> "
462"line."
463msgstr ""
464"Приложенията, които се управляват чрез сесията, не работят добре, освен ако "
465"не подадете опцията <option>--sm-disable</option> в реда <option>Exec</"
466"option> на файла <filename>.desktop</filename>."
467
468#: ../C/rngettinginvolved.xml:8(title)
469msgid "Getting Involved"
470msgstr "Как да се присъедините"
471
472#: ../C/rngettinginvolved.xml:10(para)
473msgid ""
474"Helping GNOME is a rewarding, satisfying, and positive experience. You will "
475"join with hundreds of dedicated enthusiasts from all walks of life and all "
476"places on the globe. Skilled and motivated contributors to GNOME may find "
477"new doors and opportunities open for them in the form of recognition, "
478"speaking appearances, and gainful employment."
479msgstr ""
480"Струва си да помогнете на GNOME, защото това е положително и обогатяващо "
481"изживяване. Ще се присъедините към стотици посветили се на това ентусиасти "
482"от всяко житейско поприще и всяка част на земното кълбо. Талантливите и "
483"мотивираните сътрудници на GNOME могат да открият нови възможности, "
484"признание, удобни случаи за изнасяне на лекции и шанс за наемане на работа."
485
486#: ../C/rngettinginvolved.xml:18(para)
487msgid ""
488"As a user, your contribution to GNOME can be as simple as filing good bug "
489"reports in our bug tracking system, Bugzilla. The <ulink url=\"http://"
490"bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">simple bug assistant</ulink> will "
491"be able to guide you through filing your first bugs with us. You may also "
492"like to consider joining our <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
493"projects/bugsquad/\">Bugsquad</ulink>, a team of dedicated bugmasters who "
494"triage and categorize common bugs, to help developers. You or your business "
495"can also become a <ulink url=\"http://www.gnome.org/friends/\">Friend of "
496"GNOME</ulink>."
497msgstr ""
498"Всеки потребител може да допринесе към GNOME като просто подаде хубав доклад "
499"за проблем в нашата система за проследяване на грешки Bugzilla. <ulink url="
500"\"http://bugzilla.gnome.org/simple-bug-guide.cgi\">Опростеният й интерфейс</"
501"ulink> ще Ви преведе през първите стъпки за подаване на грешки към нас. Ако "
502"искате да допринесете още повече, може да се запишете към <ulink url="
503"\"http://developer.gnome.org/projects/bugsquad/\">спец-отдела „Анти-грешки“</"
504"ulink>, чийто членове са се посветили да класифицират и разпределят най-"
505"честите грешки, за да помогнат на другите разработчици. Ако искате, Вие или "
506"Вашата фирма можете да станете <ulink url=\"http://www.gnome.org/friends/"
507"\">Приятели на GNOME</ulink>. Проблемите с българския превод можете да "
508"докладвате чрез системата на <ulink url=\"http://cult.gnome.bg/bugs"
509"\">българския екип - Trac</ulink>."
510
511#: ../C/rngettinginvolved.xml:30(para)
512msgid ""
513"For developers, a lot of exciting progress is being made daily in our active "
514"developer groups - accessibility, documentation, usability, translation, "
515"web, testing, graphics, performance, desktop and platform development. For "
516"more information read our guide on how to <ulink url=\"http://live.gnome.org/"
517"JoinGnome\">Join GNOME</ulink>."
518msgstr ""
519"За разработчиците може да представлява интерес ежедневния напредък в някоя "
520"от активните групи, към които могат да се присъединят - достъпност, "
521"документация, лекота на ползване, превод, уеб страници на проекта, тестване, "
522"графика и разработка на приложения и самата платформа. За повече информация "
523"прочетете обяснение <ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">как да се "
524"присъедините към GNOME</ulink>."
525
526#: ../C/rngettinginvolved.xml:38(para)
527msgid ""
528"<ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">Join us today</ulink> and see "
529"what a difference you can make."
530msgstr ""
531"<ulink url=\"http://live.gnome.org/JoinGnome\">Присъединете се към нас</"
532"ulink> и вижте как можете да промените света."
533
534#: ../C/rni18n.xml:8(title)
535msgid "Internationalization"
536msgstr "Интернационализация"
537
538#. Translators: number of languages might change before final date
539#: ../C/rni18n.xml:11(para)
540msgid ""
541"Thanks to members of the worldwide <ulink url=\"http://developer.gnome.org/"
542"projects/gtp/\">GNOME Translation Project</ulink>, under the leadership of "
543"Christian Rose and Danilo Šegan, GNOME 2.14 offers support for 49 languages "
544"(at least 80 percent of strings translated)."
545msgstr "Благодарение на световния <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\">проект за превод на GNOME</ulink> под ръководството на Крисчън Роуз и Данило Шеган GNOME 2.14 е преведен (поне на 80%) на 49 езика, в това число и български (100%). Екипът за превод на GNOME на български съумя и този път да осигури пълен превод на интерфейса. Преведени са и много повече приложения в GNOME извън основната платформа, десетина преведени ръководства на приложения, а благодарение на „ИнтерСпейс“ със съдействието на Институт „Отворено общество“ - Будапеща е преведено и достъпно по Интернет <ulink url=\"http://gnome.cult.bg/usermanual/2.10/\">Ръководството за потребителите на GNOME 2.10 на български</ulink>. Предстои неговото интегриране с другите преводи, за да може лесно да бъде обновено към новите версии на GNOME. Можете да се свържете с българския екип чрез <ulink url=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">нашата система за проследяване на грешки - Trac</ulink>. Българският екип сърдечно благодари на всички, които докладваха за грешки - вие наистина помогнахте за подобряването на преводите и удобството на българските потребители."
546
547#: ../C/rni18n.xml:50(para)
548msgid "Albanian (5 million speakers)"
549msgstr "албански (5 милиона говорещи)"
550
551#: ../C/rni18n.xml:51(para)
552msgid "Basque (580,000)"
553msgstr "баски (580 000)"
554
555#: ../C/rni18n.xml:52(para)
556msgid "Bengali (189 million)"
557msgstr "бенгалски (189 милиона)"
558
559#: ../C/rni18n.xml:53(para)
560msgid "Brazilian Portuguese (175 million)"
561msgstr "португалски - Бразилия (175 милиона)"
562
563#: ../C/rni18n.xml:54(para)
564msgid "Bulgarian (9 million)"
565msgstr "български (9 милиона)"
566
567#: ../C/rni18n.xml:55(para)
568msgid "Catalan (7 million)"
569msgstr "каталунски (7 милиона)"
570
571#: ../C/rni18n.xml:56(para)
572msgid "Chinese (Hong Kong)"
573msgstr "китайски (Хонг Конг)"
574
575#: ../C/rni18n.xml:57(para)
576msgid "Chinese (Taiwan) (40 million)"
577msgstr "китайски (Тайван) (40 милиона)"
578
579#: ../C/rni18n.xml:58(para)
580msgid "Chinese Simplified (over 1 billion)"
581msgstr "китайски - опростен (над 1 милиард)"
582
583#: ../C/rni18n.xml:59(para)
584msgid "Croatian (5 million)"
585msgstr "хърватски (5 милиона)"
586
587#: ../C/rni18n.xml:60(para)
588msgid "Czech (11 million)"
589msgstr "чешки (11 милиона)"
590
591#: ../C/rni18n.xml:61(para)
592msgid "Danish (5.3 million)"
593msgstr "датски (5,3 милиона)"
594
595#: ../C/rni18n.xml:62(para)
596msgid "Dutch (over 21 million)"
597msgstr "холандски (над 21 милиона)"
598
599#: ../C/rni18n.xml:63(para)
600msgid "English (341 million)"
601msgstr "английски (341 милиона)"
602
603#: ../C/rni18n.xml:64(para)
604msgid "Estonian (1 million)"
605msgstr "естонски  (1 милион)"
606
607#: ../C/rni18n.xml:65(para)
608msgid "Finnish (over 5 million)"
609msgstr "финландски (над 75 милиона)"
610
611#: ../C/rni18n.xml:66(para)
612msgid "French (over 75 million)"
613msgstr "френски (над 75 милиона)"
614
615#: ../C/rni18n.xml:67(para)
616msgid "Galician (3 million)"
617msgstr "галицийски (3 милиона)"
618
619#: ../C/rni18n.xml:68(para)
620msgid "German (100 million)"
621msgstr "немски (100 милиона)"
622
623#: ../C/rni18n.xml:69(para)
624msgid "Greek (15 million)"
625msgstr "гръцки (15 милиона)"
626
627#: ../C/rni18n.xml:70(para)
628msgid "Gujarati (46 million)"
629msgstr "гуджарати (46 милиона)"
630
631#: ../C/rni18n.xml:71(para)
632msgid "Hebrew"
633msgstr "иврит"
634
635#: ../C/rni18n.xml:72(para)
636msgid "Hindi (370 million)"
637msgstr "хинди (370 милиона)"
638
639#: ../C/rni18n.xml:73(para)
640msgid "Hungarian (14.5 million)"
641msgstr "унгарски (14,5 милиона)"
642
643#: ../C/rni18n.xml:74(para)
644msgid "Indonesian (230 million)"
645msgstr "индонезийски (230 милиона)"
646
647#: ../C/rni18n.xml:75(para)
648msgid "Italian (60 million)"
649msgstr "италиански (60 милиона)"
650
651#: ../C/rni18n.xml:76(para)
652msgid "Japanese (over 125 million)"
653msgstr "японски (над 125 милиона)"
654
655#: ../C/rni18n.xml:77(para)
656msgid "Korean (75 million)"
657msgstr "корейски (75 милиона)"
658
659#: ../C/rni18n.xml:78(para)
660msgid "Lithuanian (4 million)"
661msgstr "литовски (4 милиона)"
662
663#: ../C/rni18n.xml:79(para)
664msgid "Macedonian (2 million)"
665msgstr "македонски (2 милиона)"
666
667#: ../C/rni18n.xml:80(para)
668msgid "Nepali (16 million)"
669msgstr "непалски (16 милиона)"
670
671#: ../C/rni18n.xml:81(para)
672msgid "Norwegian Bookmal (5 million)"
673msgstr "норвежки - букмол (5 милиона)"
674
675#: ../C/rni18n.xml:82(para)
676msgid "Norwegian Nynorsk (2 million)"
677msgstr "норвежки - ниношк (2 милиона)"
678
679#: ../C/rni18n.xml:83(para)
680msgid "Persian"
681msgstr "персийски"
682
683#: ../C/rni18n.xml:84(para)
684msgid "Polish (44 million)"
685msgstr "полски (44 милиона)"
686
687#: ../C/rni18n.xml:85(para)
688msgid "Portuguese (43 million)"
689msgstr "португалски (43 милиона)"
690
691#: ../C/rni18n.xml:86(para)
692msgid "Punjabi (60 million)"
693msgstr "панджаби (60 милиона)"
694
695#: ../C/rni18n.xml:87(para)
696msgid "Romanian (26 million)"
697msgstr "румънски (26 милиона)"
698
699#: ../C/rni18n.xml:88(para)
700msgid "Russian (170 million)"
701msgstr "руски (170 милиона)"
702
703#: ../C/rni18n.xml:89(para)
704msgid "Serbian (10 million)"
705msgstr "сръбски (10 милиона)"
706
707#: ../C/rni18n.xml:90(para)
708msgid "Slovak (5 million)"
709msgstr "словашки (5 милиона)"
710
711#: ../C/rni18n.xml:91(para)
712msgid "Spanish (over 350 million)"
713msgstr "испански (над 350 милиона)"
714
715#: ../C/rni18n.xml:92(para)
716msgid "Swedish (9 million)"
717msgstr "шведски (9 милиона)"
718
719#: ../C/rni18n.xml:93(para)
720msgid "Tamil (61 million)"
721msgstr "тамилски (61 милиона)"
722
723#: ../C/rni18n.xml:94(para)
724msgid "Thai (60 million)"
725msgstr "тайски (60 милиона)"
726
727#: ../C/rni18n.xml:95(para)
728msgid "Turkish (150 million)"
729msgstr "турски (150 милиона)"
730
731#: ../C/rni18n.xml:96(para)
732msgid "Ukrainian (50 million)"
733msgstr "украински (50 милиона)"
734
735#: ../C/rni18n.xml:97(para)
736msgid "Vietnamese (68 million)"
737msgstr "виетнамски (68 милиона)"
738
739#: ../C/rni18n.xml:98(para)
740msgid "Welsh (575,000)"
741msgstr "уелски (575 хиляди)"
742
743#: ../C/rni18n.xml:37(para)
744msgid "Supported languages: <placeholder-1/>"
745msgstr "Поддържани езици: <placeholder-1/>"
746
747#: ../C/rni18n.xml:102(para)
748msgid ""
749"Note that Basque, Bengali, Chinese (Hong Kong), Croatian, Estonian, Hebrew, "
750"Norwegian Nynorsk and Persian are new supported languages in GNOME 2.14, "
751"thanks to the hard work of their translators. Also noteworthy are that "
752"British and Canadian English are supported."
753msgstr ""
754"Баският, бенгалският, китайският (Хонг Конг), хърватският, естонският, "
755"ивритът, норвежкият - ниношк и персийският са новите езици, които се "
756"поддържат в GNOME 2.14 благодарение на усилената работа на техните "
757"преводачи. Трябва да споменем и поддръжката на британски и канадски "
758"английски освен обичания в компютърната сфера американски английски."
759
760#: ../C/rni18n.xml:107(para)
761msgid ""
762"Many other languages are partially supported, with more than half of their "
763"strings translated."
764msgstr ""
765"Частично се поддържат и още много езици, чиито екипи са превели над 50 % от "
766"низовете."
767
768#: ../C/rninstallation.xml:8(title)
769msgid "Installing GNOME"
770msgstr "Инсталиране на GNOME"
771
772#: ../C/rninstallation.xml:10(para)
773msgid "XXX FIXME: GNOME may have a LiveCD."
774msgstr "XXX FIXME: GNOME може и да има CD за директно зареждане."
775
776#: ../C/rninstallation.xml:14(para)
777msgid ""
778"To install or upgrade your machine to GNOME 2.14, we recommend you install "
779"official packages from your vendor or distribution. Popular distributions "
780"will be making GNOME 2.14 available very soon and some already have "
781"development versions with GNOME 2.14 available. You can get a list of "
782"distributions who ship GNOME and the latest version they ship on our <ulink "
783"url=\"http://www.gnome.org/~davyd/footware.shtml\">Get Footware</ulink> page."
784msgstr ""
785"Препоръчваме Ви да използвате официалните пакети, които се предоставят от "
786"доставчика или разработчика на Вашата дистрибуция, за да си инсталирате "
787"GNOME 2.14. Много скоро популярните дистрибуции ще включат в себе си GNOME "
788"2.14, а някои даже вече са го включили във версиите си за разработка. Можете "
789"да разгледате дистрибуциите и последните версии на GNOME на страницата "
790"<ulink url=\"http://www.gnome.org/~davyd/footware.shtml\">„Мили какини "
791"крачета, кака ще им купи чехлички“</ulink>."
792
793#: ../C/rninstallation.xml:24(para)
794msgid ""
795"If you are brave and patient and would like to build GNOME from source, we "
796"recommend you use one of the build tools. <ulink url=\"http://www.gnome.org/"
797"projects/garnome/\">GARNOME</ulink> builds GNOME from release tarballs. You "
798"will need GARNOME 2.14.x to build GNOME 2.14.x. There is also <ulink url="
799"\"http://www.freedesktop.org/Software/jhbuild\">jhbuild</ulink> which is "
800"designed to build the latest GNOME from CVS. You can also use jhbuild to "
801"build GNOME 2.14.x by using the <filename>gnome-2-14</filename> moduleset."
802msgstr ""
803"Ако сте достатъчно смели и търпеливи и искате сами да компилирате GNOME от "
804"изходен код, препоръчваме Ви да пробвате някой от специализираните "
805"инструменти за това - <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/garnome/"
806"\">GARNOME</ulink> - за компилиране от пакетите с изходен код, или <ulink "
807"url=\"http://www.freedesktop.org/Software/jhbuild\">jhbuild</ulink> - за "
808"компилиране от системата за контрол на изходния код - CVS. За първия ще Ви е "
809"необходим GARNOME версия 2.14.x, а при втория трябва да използвате шаблона "
810"за инсталиране на <filename>gnome-2-14</filename>."
811
812#: ../C/rninstallation.xml:35(para)
813msgid ""
814"For those who really want to compile the entire desktop by hand, the order "
815"to compile the modules in is: libxml2, libxslt, gnome-common, intltool, "
816"scrollkeeper, gtk-doc, glib, libIDL, ORBit2, libbonobo, fontconfig, Render, "
817"Xrender, cairo, Xft, pango, atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, desktop-file-"
818"utils, gnome-mime-data, avahi, dbus, hal, gnome-vfs, audiofile, esound, "
819"libgnome, libart_lgpl, libglade, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-"
820"theme, icon-naming-utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, "
821"startup-notification, gtk-engines, gnome-themes, gnome-doc-utils, gnome-"
822"desktop, libwnck, libgpg-error, libgcrypt, libtasn1, opencdk, gnutls, "
823"libsoup, mozilla, evolution-data-server, gnome-python/pygobject, pycairo, "
824"gnome-python/pygtk, gnome-menus, gnome-panel, gnome-session, vte, gnome-"
825"terminal, libgtop, gail, libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, "
826"gucharmap, system-tools-backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, "
827"libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, "
828"control-center, yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-"
829"python/gnome-python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, "
830"iso-codes, totem, gnome-media, gnome-python/gnome-python-desktop, gedit, "
831"eog, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, "
832"gcalctool, zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, "
833"gnopernicus, gok, epiphany, gob2, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, "
834"gnome-system-tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-"
835"backgrounds, sound-juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-"
836"exchange, ekiga, poppler, evince, dasher, gnome-keyring-manager, deskbar-"
837"applet, fast-user-switch-applet, gnome-screensaver, pessulus, sabayon."
838msgstr ""
839"За тези, които наистина искат да компилират цялата работна среда на ръка, "
840"изброяваме модулите по реда, който следва да се спазва при компилиране: "
841"libxml2, libxslt, gnome-common, intltool, scrollkeeper, gtk-doc, glib, "
842"libIDL, ORBit2, libbonobo, fontconfig, Render, Xrender, cairo, Xft, pango, "
843"atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, desktop-file-utils, gnome-mime-data, "
844"avahi, dbus, hal, gnome-vfs, audiofile, esound, libgnome, libart_lgpl, "
845"libglade, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-theme, icon-naming-"
846"utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, startup-notification, "
847"gtk-engines, gnome-themes, gnome-doc-utils, gnome-desktop, libwnck, libgpg-"
848"error, libgcrypt, libtasn1, opencdk, gnutls, libsoup, mozilla, evolution-"
849"data-server, gnome-python/pygobject, pycairo, gnome-python/pygtk, gnome-"
850"menus, gnome-panel, gnome-session, vte, gnome-terminal, libgtop, gail, "
851"libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, gucharmap, system-tools-"
852"backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, libgnomecups, "
853"libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, control-center, "
854"yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-python/gnome-"
855"python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, iso-codes, "
856"totem, gnome-media, gnome-python/gnome-python-desktop, gedit, eog, gconf-"
857"editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, gcalctool, "
858"zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, gnopernicus, gok, "
859"epiphany, gob2, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, gnome-system-"
860"tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-backgrounds, sound-"
861"juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-exchange, ekiga, "
862"poppler, evince, dasher, gnome-keyring-manager, deskbar-applet, fast-user-"
863"switch-applet, gnome-screensaver, pessulus, sabayon."
864
865#: ../C/rninstallation.xml:169(para)
866msgid ""
867"This list is provided purely for reference and we strongly urge anyone "
868"looking to compile GNOME from source to consider using one of the build "
869"tools listed above."
870msgstr ""
871"Този списък е даден главно за справка. Силно препоръчваме на всеки, който "
872"иска да компилира GNOME от изходен код, да използва някой от изброените по-"
873"горе инструменти."
874
875#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
876#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
877#: ../C/rnlookingforward.xml:54(None)
878msgid ""
879"@@image: 'figures/figure-power-manager.png'; "
880"md5=06eff1182964bde68a7eafc015cd24e1"
881msgstr ""
882"@@image: 'figures/figure-power-manager.png'; "
883"md5=06eff1182964bde68a7eafc015cd24e1"
884
885#: ../C/rnlookingforward.xml:8(title)
886msgid "Looking Forward to GNOME 2.16"
887msgstr "Пътят към GNOME 2.16 и напред"
888
889#: ../C/rnlookingforward.xml:10(para)
890msgid ""
891"Naturally, development doesn't stop with GNOME 2.14. Six months from the day "
892"that GNOME 2.14 is released GNOME 2.16 will follow and build on the "
893"fantastic base of its predecessor."
894msgstr ""
895"Естествено, разработката не приключва с GNOME 2.14. Само след шест месеца ще "
896"излезе GNOME 2.16, който ще се базира на фантастичната основа оставена от "
897"неговите предшественици."
898
899#: ../C/rnlookingforward.xml:16(para)
900msgid "Things to look forward to in GNOME 2.16 include:"
901msgstr "Някои от нещата, които се очакват в GNOME 2.16 са:"
902
903#: ../C/rnlookingforward.xml:20(para)
904msgid ""
905"GTK+ 2.10, which includes much work from <ulink url=\"http://live.gnome.org/"
906"ProjectRidley\">Project Ridley</ulink>"
907msgstr ""
908"Библиотеките GTK+ 2.10, които включват голяма част от работата по <ulink url="
909"\"http://live.gnome.org/ProjectRidley\">проекта „Ридли“</ulink>;"
910
911#: ../C/rnlookingforward.xml:24(para)
912msgid "Cairo 1.2 based theming"
913msgstr "Теми базирани на Cairo 1.2"
914
915#: ../C/rnlookingforward.xml:27(para)
916msgid ""
917"Support for compositing, alpha blending, drop shadows, window transparency "
918"and more"
919msgstr ""
920"Поддръжка на наслагване и смесване по α-канал, сенки под графичните обекти, "
921"прозрачност на прозорците и много други"
922
923#: ../C/rnlookingforward.xml:31(para)
924msgid ""
925"Integrated power management support via <application>GNOME Power Manager</"
926"application>"
927msgstr ""
928"Вградена поддръжка на <application>управлението на захранването</"
929"application>;"
930
931#: ../C/rnlookingforward.xml:35(para)
932msgid "New widgets for developers including notification and printing widgets"
933msgstr ""
934"Нови графични обекти за разработчиците, включително такива за печата и "
935"уведомяване на потребителя"
936
937#: ../C/rnlookingforward.xml:40(para)
938msgid ""
939"More on the development roadmap of GNOME 2.16 will appear shortly as "
940"development starts getting under way. Watch for details on our <ulink url="
941"\"http://www.gnome.org/start/unstable/\">development page</ulink>."
942msgstr ""
943"Повече информация за разработката на GNOME 2.16 ще се появи скоро, когато "
944"наистина се концентрираме върху следващата версия. За детайлите следете "
945"<ulink url=\"http://www.gnome.org/start/unstable/\">страницата ни за "
946"разработки</ulink>."
947
948#: ../C/rnlookingforward.xml:47(title)
949msgid "GNOME Power Manager, slated to appear in GNOME 2.16"
950msgstr ""
951"Управлението на захранването в GNOME, което ще се появи във версия 2.16"
952
953#: ../C/rnlookingforward.xml:56(phrase)
954msgid "Manage power settings"
955msgstr "Управление на захранването"
956
957#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
958#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
959#: ../C/rnusers.xml:49(None)
960msgid ""
961"@@image: 'figures/figure-gnome-terminal-performance.png'; "
962"md5=977c4b56e690e77404b44728dbfdcede"
963msgstr ""
964"@@image: 'figures/figure-gnome-terminal-performance.png'; "
965"md5=977c4b56e690e77404b44728dbfdcede"
966
967#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
968#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
969#: ../C/rnusers.xml:68(None)
970msgid ""
971"@@image: 'figures/figure-system-log-performance.png'; "
972"md5=dfdfa0294462c420f2527a33ec205468"
973msgstr ""
974"@@image: 'figures/figure-system-log-performance.png'; "
975"md5=dfdfa0294462c420f2527a33ec205468"
976
977#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
978#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
979#: ../C/rnusers.xml:95(None)
980msgid ""
981"@@image: 'figures/figure-nautilus-search.png'; "
982"md5=f6347847c09c93bf578e443ff27026e2"
983msgstr ""
984"@@image: 'figures/figure-nautilus-search.png'; "
985"md5=f6347847c09c93bf578e443ff27026e2"
986
987#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
988#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
989#: ../C/rnusers.xml:135(None)
990msgid ""
991"@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=b5eff1e4e642dbc8aa2c5ea8f3dc0ae3"
992msgstr ""
993"@@image: 'figures/figure-yelp.png'; md5=b5eff1e4e642dbc8aa2c5ea8f3dc0ae3"
994
995#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
996#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
997#: ../C/rnusers.xml:178(None)
998msgid ""
999"@@image: 'figures/figure-ekiga.png'; md5=e8015e73216c8583bcbbc19e56dfb1ca"
1000msgstr ""
1001"@@image: 'figures/figure-ekiga.png'; md5=e8015e73216c8583bcbbc19e56dfb1ca"
1002
1003#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1004#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1005#: ../C/rnusers.xml:224(None)
1006msgid ""
1007"@@image: 'figures/figure-metacity-remote.png'; "
1008"md5=e98d8f0a7210820367802192264289ae"
1009msgstr ""
1010"@@image: 'figures/figure-metacity-remote.png'; "
1011"md5=e98d8f0a7210820367802192264289ae"
1012
1013#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1014#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1015#: ../C/rnusers.xml:252(None)
1016msgid ""
1017"@@image: 'figures/figure-deskbar.png'; md5=5bf52c82a5e6903737120f50a1b49d9c"
1018msgstr ""
1019"@@image: 'figures/figure-deskbar.png'; md5=5bf52c82a5e6903737120f50a1b49d9c"
1020
1021#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1022#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1023#: ../C/rnusers.xml:285(None)
1024msgid ""
1025"@@image: 'figures/figure-fusa.png'; md5=ad4856ed4ba2c659d5491c806beeab14"
1026msgstr ""
1027"@@image: 'figures/figure-fusa.png'; md5=ad4856ed4ba2c659d5491c806beeab14"
1028
1029#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1030#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1031#: ../C/rnusers.xml:301(None)
1032msgid ""
1033"@@image: 'figures/figure-lock-screen-dialog.png'; "
1034"md5=f25115ff2df2b4690c0d09d8d6ac5d02"
1035msgstr ""
1036"@@image: 'figures/figure-lock-screen-dialog.png'; "
1037"md5=f25115ff2df2b4690c0d09d8d6ac5d02"
1038
1039#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1040#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1041#: ../C/rnusers.xml:327(None)
1042msgid ""
1043"@@image: 'figures/figure-evolution.png'; md5=589f18f5ac523e7a5003703fdd47353f"
1044msgstr ""
1045"@@image: 'figures/figure-evolution.png'; md5=589f18f5ac523e7a5003703fdd47353f"
1046
1047#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1048#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1049#: ../C/rnusers.xml:357(None)
1050msgid ""
1051"@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=f279240f806a11fef5005afec2e06f98"
1052msgstr ""
1053"@@image: 'figures/figure-epiphany.png'; md5=f279240f806a11fef5005afec2e06f98"
1054
1055#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1056#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1057#: ../C/rnusers.xml:398(None)
1058msgid ""
1059"@@image: 'figures/figure-gedit-mdi.png'; md5=5fab819be5afb4ba543c9de4d91af614"
1060msgstr ""
1061"@@image: 'figures/figure-gedit-mdi.png'; md5=5fab819be5afb4ba543c9de4d91af614"
1062
1063#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1064#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1065#: ../C/rnusers.xml:422(None)
1066msgid ""
1067"@@image: 'figures/figure-gedit-plugins.png'; "
1068"md5=dc78e1dfc2a88bc0ee0b5619a2ad48ba"
1069msgstr ""
1070"@@image: 'figures/figure-gedit-plugins.png'; "
1071"md5=dc78e1dfc2a88bc0ee0b5619a2ad48ba"
1072
1073#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1074#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1075#: ../C/rnusers.xml:448(None)
1076msgid "@@image: 'figures/figure-eog.png'; md5=a349c8a0df4ac623a45ef6e5b8bbf195"
1077msgstr ""
1078"@@image: 'figures/figure-eog.png'; md5=a349c8a0df4ac623a45ef6e5b8bbf195"
1079
1080#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1081#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1082#: ../C/rnusers.xml:481(None)
1083msgid ""
1084"@@image: 'figures/figure-gscreensaver.png'; "
1085"md5=eece96f32816bdaa396e65f90decf1b8"
1086msgstr ""
1087"@@image: 'figures/figure-gscreensaver.png'; "
1088"md5=eece96f32816bdaa396e65f90decf1b8"
1089
1090#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1091#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1092#: ../C/rnusers.xml:544(None)
1093msgid ""
1094"@@image: 'figures/figure-control-center-preferred-apps.png'; "
1095"md5=b14eac16b30b60fab6f37f94b01d161d"
1096msgstr ""
1097"@@image: 'figures/figure-control-center-preferred-apps.png'; "
1098"md5=b14eac16b30b60fab6f37f94b01d161d"
1099
1100#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
1101#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
1102#: ../C/rnusers.xml:561(None)
1103msgid ""
1104"@@image: 'figures/figure-control-center-sound.png'; "
1105"md5=e5790db752f94d6067b9aa7cd9061220"
1106msgstr ""
1107"@@image: 'figures/figure-control-center-sound.png'; "
1108"md5=e5790db752f94d6067b9aa7cd9061220"
1109
1110#: ../C/rnusers.xml:10(para)
1111msgid ""
1112"The GNOME Project's focus on users and usability continues in GNOME 2.14 "
1113"with its hundreds of bug fixes and user-requested improvements. But the "
1114"shear number of enhancements make it impossible to list every change and "
1115"improvement that have been made. This page hopes to highlight some of the "
1116"more exciting user-oriented features in this release of GNOME."
1117msgstr ""
1118"В GNOME се набляга на хората и лесното използване, затова в GNOME 2.14 са "
1119"включени стотици поправки и подобрения пожелани от потребителите. Невъзможно "
1120"е на практика всички те да бъдат изброени, затова в тази страница са "
1121"включени само някой от най-интересните нововъведения в тази версия на GNOME."
1122
1123#: ../C/rnusers.xml:19(title)
1124msgid "Performance Improvements"
1125msgstr "Подобрения в бързодействието"
1126
1127#: ../C/rnusers.xml:21(para)
1128msgid ""
1129"Just as you would tune your car, our skilled engineers have strived to tune "
1130"many parts of GNOME to be as fast as possible. Several important components "
1131"of the GNOME desktop are now measurably faster, including text rendering, "
1132"memory allocation, and numerous individual applications. Faster font "
1133"rendering and memory allocation benefit all GNOME and GTK+ based "
1134"applications without the need for recompilation."
1135msgstr ""
1136"Подобно на начина, по който една кола може да бъде тунингована, нашите "
1137"талантливи инженери са регулирали някои части н GNOME и са ги „акордирали“ "
1138"да бъдат колкото се може по-бързи. Някои важни компоненти в работната среда "
1139"са чувствително по-бързи, в това число - изобразяването на текст, заделянето "
1140"на памет, както и много специфични функции в различните приложения. По-"
1141"бързото изобразяване на шрифтове и разпределяне на памет водят до "
1142"забързването на всички приложения базирани на GNOME и GTK+ без каквато и да "
1143"е нужда от прекомпилиране."
1144
1145#: ../C/rnusers.xml:30(para)
1146msgid ""
1147"Some applications have received special attention to make sure they are "
1148"performing at their peak. GNOME Terminal, the terminal emulator for the "
1149"GNOME desktop, has been optimized in several ways to make it faster and, at "
1150"the same time, more resource efficient. The GNOME Log Viewer now starts up "
1151"over 20 times faster than before."
1152msgstr ""
1153"Някои приложения получиха специално внимание, за да сме сигурни, че се "
1154"постигат възможно най-добрите резултати. Терминалният емулатор на GNOME е "
1155"оптимизиран по няколко различни начина и в момента е хем по-бърз, хем се "
1156"нуждае от по-малко ресурси. Програмата за преглеждане на системните дневници "
1157"на GNOME в момента стартира 20 пъти по-бързо от преди."
1158
1159#: ../C/rnusers.xml:40(title)
1160msgid ""
1161"GNOME Terminal performance improvements between GNOME 2.12 and 2.14. Time "
1162"taken is the time to print a list of all English words to the screen."
1163msgstr ""
1164"Подобрения в производителността на терминала на GNOME при обновяването от "
1165"GNOME 2.12 към 2.14. Показаното време показва колко секунди са необходими за "
1166"извеждането на всички думи от английския език на екрана."
1167
1168#: ../C/rnusers.xml:51(phrase)
1169msgid ""
1170"GNOME Terminal performance improvements between GNOME 2.12 and GNOME 2.14"
1171msgstr ""
1172"Подобрения в производителността на терминала на GNOME при обновяването от "
1173"GNOME 2.12 към 2.14."
1174
1175#: ../C/rnusers.xml:59(title)
1176msgid ""
1177"Log Viewer performance improvements between GNOME 2.12 and 2.14. Time taken "
1178"to start the application and read a 2.9MB log file."
1179msgstr ""
1180"Подобрения в производителността на програмата за преглеждане на системните "
1181"дневници на GNOME при обновяването от GNOME 2.12 към 2.14. Показано е "
1182"времето необходимо за стартирането на приложението и отваряне на файл-"
1183"дневник с размер 2,9MB."
1184
1185#: ../C/rnusers.xml:70(phrase)
1186msgid "Log Viewer performance improvements between GNOME 2.12 and GNOME 2.14"
1187msgstr ""
1188"Подобрения в производителността на програмата за преглеждане на системните "
1189"дневници на GNOME при обновяването от GNOME 2.12 към 2.14."
1190
1191#: ../C/rnusers.xml:79(title)
1192msgid "Richer Searching"
1193msgstr "Повече възможности при търсене"
1194
1195#: ../C/rnusers.xml:81(para)
1196msgid ""
1197"The GNOME file manager, Nautilus, now offers a powerful search interface "
1198"available by pressing <shortcut>Ctrl-F</shortcut> on the desktop or in a "
1199"file manager window."
1200msgstr ""
1201"Файловият мениджър на GNOME - Nautilus, вече предлага мощен инструмент за "
1202"търсене, който се появява просто с натискане на <shortcut>Ctrl-F</shortcut> "
1203"върху работния плот или прозорец на файловия мениджър."
1204
1205#: ../C/rnusers.xml:88(title)
1206msgid "Search with Nautilus"
1207msgstr "Търсене с Nautilus"
1208
1209#: ../C/rnusers.xml:97(phrase)
1210msgid ""
1211"Nautilus allows you to construct a search and save it later as a special "
1212"folder"
1213msgstr ""
1214"Nautilus Ви позволява да създадете шаблон за търсене и да го запазите като "
1215"специална папка"
1216
1217#: ../C/rnusers.xml:104(para)
1218msgid ""
1219"Searches are easily constructed and can then be saved in a folder or on the "
1220"desktop. Saved searches can then be opened like a folder at a later date."
1221msgstr ""
1222"Вече по-лесно се задават критерии за търсене, освен това - цели набори от "
1223"такива критерии могат да бъдат запазвани като папки или върху работния плот. "
1224"След като запазите едно търсене по подобен начин, винаги можете да го "
1225"извикате като просто отворите запазената папка."
1226
1227#: ../C/rnusers.xml:110(para)
1228msgid ""
1229"If the Beagle search framework is available, Nautilus will take advantage of "
1230"it for faster, more contextual searching."
1231msgstr ""
1232"Ако е инсталирана подсистемата за търсене - Beagle, Nautilus ще се възползва "
1233"от нея и търсенето се ускорява и дават допълнителни възможности."
1234
1235#: ../C/rnusers.xml:117(title)
1236msgid "More Help"
1237msgstr "Още повече помощ"
1238
1239#: ../C/rnusers.xml:119(para)
1240msgid ""
1241"The GNOME help browser also includes new features for searching help and "
1242"documentation installed on your machine. Now with access to both GNU Info "
1243"and traditional UNIX manpages, as well as GNOME's high quality "
1244"documentation, it is possible to search most of the documentation included "
1245"on your system quite rapidly."
1246msgstr ""
1247"Програмата за разглеждане на помощта към GNOME също се сдоби с нови "
1248"възможности да претърсва помощните файлове и документацията инсталирани на "
1249"Вашата машина. Вече имате достъп и до ресурсите „Info“ на GNU и "
1250"традиционните за UNIX - страници на ръководството „man“. Съчетано с "
1251"полезните помощни файлове на GNOME получавате мигновен достъп до "
1252"документацията на Вашата система."
1253
1254#: ../C/rnusers.xml:128(title)
1255msgid "Search Help, view GNU Info files and read manpages"
1256msgstr ""
1257"Търсене в помощта, разглеждане на ресурсите „Info“ на GNU и традиционните за "
1258"UNIX - страници на ръководството „man“"
1259
1260#: ../C/rnusers.xml:137(phrase)
1261msgid ""
1262"Yelp has new search features, as well as the ability to read GNU Info and "
1263"UNIX manpages"
1264msgstr ""
1265"В Yelp вече са вградени нови възможности за търсене както и разглеждането на "
1266"страниците „Info“ и „man“"
1267
1268#: ../C/rnusers.xml:143(para)
1269msgid ""
1270"Like with the file manager, users who have the Beagle search framework "
1271"available will be able to utilize it for even faster and more accurate "
1272"searching."
1273msgstr ""
1274"Както и при файловия мениджър потребителите, които са си инсталирали "
1275"подсистемата Beagle ще получават по-бързи и по-точни отговори при търсене."
1276
1277#: ../C/rnusers.xml:151(title)
1278msgid "Ekiga"
1279msgstr "Ekiga"
1280
1281#: ../C/rnusers.xml:153(para)
1282msgid ""
1283"Ekiga, formerly known as GNOME Meeting, is GNOME's voice and video-over-IP "
1284"client. Ekiga supports both the SIP and H323 protocols. SIP, a popular "
1285"protocol used in Google Talk, Asterisk, and many other software and hardware "
1286"VoIP devices, is a recent addition to Ekiga. H323 is an older communications "
1287"protocol, used in Microsoft Netmeeting and some telecommunications hardware."
1288msgstr ""
1289"Приложението Ekiga, което преди беше известно като GNOME Meeting е клиент за "
1290"глас и видео по IP. Ekiga поддържа протоколите SIP и H323. Новостта в "
1291"програмата е SIP - популярно решение, което се използва в Google Talk, "
1292"Asterisk и много други софтуерни и хардуерни решения за глас по Интернет. "
1293"H323 е по-стария комуникационен протокол и се използва в Microsoft "
1294"Netmeeting, както и някои телекомуникационни устройства."
1295
1296#: ../C/rnusers.xml:163(para)
1297msgid ""
1298"Ekiga also features STUN support to allow traversal through many types of "
1299"firewalls, including Network Address Translating (NAT) firewalls. This means "
1300"that you can use Ekiga to make and receive calls without having a public IP "
1301"address or forwarding ports from your router."
1302msgstr ""
1303"Ekiga има възможности за STUN, т.е. може да преминава през много видове "
1304"защитни стени, в това число такива с преобразуване на адресите (NAT). Това "
1305"означава, че можете да правите изходящи обаждания, както и да получавате "
1306"входящи, без да разполагате с публичен адрес или без резервиране на портове "
1307"на Вашия маршрутизатор."
1308
1309#: ../C/rnusers.xml:171(title)
1310msgid "Making a SIP call with Ekiga"
1311msgstr "Обаждане с използване на SIP чрез Ekiga"
1312
1313#: ../C/rnusers.xml:180(phrase)
1314msgid "Ekiga can handle both voice and video over SIP"
1315msgstr "Ekiga може да се справи както със звука, така и с картината по SIP"
1316
1317#: ../C/rnusers.xml:186(para)
1318msgid ""
1319"Users can also setup an account with <ulink url=\"http://ekiga.net\">Ekiga."
1320"net</ulink> which will provide them with a SIP address they can use on the "
1321"Internet to make and receive calls from anywhere."
1322msgstr ""
1323"Потребителите могат да се регистрират в сайта <ulink url=\"http://ekiga.net"
1324"\">Ekiga.net</ulink>, където ще получат адрес за SIP и ще могат да се "
1325"обаждат навсякъде в Интернет."
1326
1327#: ../C/rnusers.xml:195(title)
1328msgid "Improved Window Management"
1329msgstr "Подобрено управление на прозорци"
1330
1331#: ../C/rnusers.xml:197(para)
1332msgid ""
1333"Several new features have been added to Metacity to improve window "
1334"management. Window edges now have a magnetic attraction, making it possible "
1335"to \"click\" windows together. Multiple monitor (head) handling has been "
1336"improved in Metacity. Metacity will now attempt to displace windows that "
1337"want to appear across a monitor boundary onto one monitor or the other."
1338msgstr ""
1339"В мениджъра на прозорци - Metacity са вградения няколко нови възможности. "
1340"Прозорците се държат като магнити по краищата си. Така става възможно да "
1341"залепите няколко прозореца заедно. Подобрена е поддръжката на многомониторни "
1342"системи. Metacity може автоматично да намести прозорец в рамките на един "
1343"монитор, ако при появата си той може да се появи частично на два екрана."
1344
1345#: ../C/rnusers.xml:207(para)
1346msgid ""
1347"To help administrators and users of multiple machines from the same X "
1348"server, the hostname of windows which are not running locally will be "
1349"displayed in the title bar. This is especially useful when changing settings "
1350"on machines graphically to ensure that you're making changes on the correct "
1351"machine."
1352msgstr ""
1353"В помощ на администраторите и потребителите и на отдалечени приложения през "
1354"един X сървър в заглавните ленти на нелокалните програми се появява името на "
1355"машината, на която те са стартирани. Това е особено важно при промяна на "
1356"настройките на една машина през графичната среда, за да можем да сме "
1357"сигурни, къде точно извършваме промените."
1358
1359#: ../C/rnusers.xml:217(title)
1360msgid "Running an identical window locally and remotely"
1361msgstr "Стартиране на идентични прозорци локално и отдалечено"
1362
1363#: ../C/rnusers.xml:226(phrase)
1364msgid "XClock remotely, XClock locally"
1365msgstr "Отдалечен и локален XClock"
1366
1367#: ../C/rnusers.xml:234(title)
1368msgid "Deskbar"
1369msgstr "Универсална лента за търсене"
1370
1371#: ../C/rnusers.xml:235(para)
1372msgid ""
1373"New to GNOME is the Deskbar. Power users, keyboard enthusiasts and users of "
1374"the old panel command line will find this replacement incredibly powerful "
1375"and easy to use. Deskbar uses plugins (written in Python) to provide search "
1376"functionality for programs, files, folders, bookmarks, contacts and much "
1377"more. Deskbar can also use the live search functionality of Google Live, "
1378"Yahoo and Beagle."
1379msgstr ""
1380"Новост в GNOME е Deskbar - универсалната лента за търсене. Опитните "
1381"потребители, любителите на работата с клавиатура, както и потребителите на "
1382"остарелия аплет за команден ред, ще открият в този заместител един "
1383"изключително мощен и лесен за употреба инструмент. Лентата за търсене "
1384"използва приставки (написани на Python), за да предостави функционалност за "
1385"търсене в програмите, файловете, папките, отметките, контактите и на още "
1386"много други места. Deskbar може да се възползва от търсещите функции на "
1387"Google Live, Yahoo и Beagle."
1388
1389#: ../C/rnusers.xml:245(title)
1390msgid "Searching for 'net'"
1391msgstr "Търсене на „net“"
1392
1393#: ../C/rnusers.xml:254(phrase)
1394msgid "Deskbar shows a list of matches for 'net'"
1395msgstr "Лентата за търсене показва резултатите от търсенето за „net“"
1396
1397#: ../C/rnusers.xml:260(para)
1398msgid ""
1399"Deskbar has both an in-panel mode, and a collapsed mode for use on vertical "
1400"panels or panels with little free space. To search you simply press "
1401"<shortcut>Alt-F3</shortcut> and enter some terms. You can also browse or "
1402"search your command history."
1403msgstr ""
1404"Deskbar разполага както с нормален режим на работа, така и с компактен "
1405"вариант, който се използва при вертикални панели или когато мястото върху "
1406"панела е малко. За да го задействате, просто натиснете <shortcut>Alt-F3</"
1407"shortcut> и въведете дума за търсене. Можете да преглеждате и търсите в "
1408"историята на командния ред."
1409
1410#: ../C/rnusers.xml:269(title)
1411msgid "Fast User Switching"
1412msgstr "Бърза смяна на потребител"
1413
1414#: ../C/rnusers.xml:270(para)
1415msgid ""
1416"GNOME 2.14 includes support for fast user switching throughout the desktop. "
1417"Both the logout and unlock screen dialogs offer the option to switch to "
1418"another user. A menu can also be added to the panel allowing quick access to "
1419"user switching."
1420msgstr ""
1421"GNOME 2.14 разполага с възможности за бърза смяна на потребителя на "
1422"работната среда. И в прозореца за излизане от средата и в прозореца за "
1423"отключване на екрана има възможност за смяна на активния потребител. Към "
1424"панела също може да се добави меню за бързата смяна на потребител."
1425
1426#: ../C/rnusers.xml:278(title)
1427msgid "Fast user switching from the panel"
1428msgstr "Бърза смяна на потребител от панела"
1429
1430#: ../C/rnusers.xml:287(phrase)
1431msgid "A list of possible users you could switch to"
1432msgstr "Списък с възможните потребители, към които можете да преминете"
1433
1434#: ../C/rnusers.xml:294(title)
1435msgid "Switch users from a locked session"
1436msgstr "Смяна на потребител от заключена сесия"
1437
1438#: ../C/rnusers.xml:303(phrase)
1439msgid "Screensaver lock dialog allows you to switch user"
1440msgstr ""
1441"Прозорецът за заключване на предпазителя на екрана, който дава възможност за "
1442"смяна на потребителя"
1443
1444#: ../C/rnusers.xml:311(title)
1445msgid "Shared Calendaring"
1446msgstr "Споделен календар"
1447
1448#: ../C/rnusers.xml:312(para)
1449msgid ""
1450"A new feature in Evolution 2.6 is shared calendaring over CalDAV. The CalDAV "
1451"shared calendar protocol is implemented by a number of groupware servers, "
1452"including the freely available <application>Hula</application> server."
1453msgstr ""
1454"Новост в Evolution 2.6 е споделянето на календари чрез CalDAV. Това е "
1455"протокол за споделяна на календари, който се поддържа от няколко сървъра за "
1456"съвместна работа, като например свободно достъпния <application>Hula</"
1457"application>."
1458
1459#: ../C/rnusers.xml:320(title)
1460msgid "Viewing a shared calendar from <application>Hula</application>"
1461msgstr "Разглеждане на споделен календар от <application>Hula</application>"
1462
1463#: ../C/rnusers.xml:329(phrase)
1464msgid "View and edit shared calendars in Evolution"
1465msgstr "Разглеждане и редактиране на споделени календари в Evolution"
1466
1467#: ../C/rnusers.xml:337(title)
1468msgid "Smarter Bookmarking"
1469msgstr "По-добри отметки"
1470
1471#: ../C/rnusers.xml:339(para)
1472msgid ""
1473"The Epiphany Web Browser continues to make browsing the world wide web "
1474"easier. New in this release is the automatic construction of bookmark "
1475"hierarchies. This reduces the burden of handling large bookmark collections, "
1476"but retains the simpler topic-based system of bookmark management popular in "
1477"Epiphany. Topics are now much easier to select and create; Epiphany will "
1478"even suggest topics based on past usage."
1479msgstr ""
1480"Браузърът за Интернет - Epiphany продължава да прави ползването на "
1481"световната мрежа все по-лесно. В новата версия е налично автоматично "
1482"създаване на йерархии от отметки. Това намаля трудността при управлението на "
1483"големи колекции от отметки като запазва лесната система за управление на "
1484"отметки базирана на теми. Вече е много по-лесно да се изберат или създадат "
1485"теми, дори Epiphany може да подскаже тема на базата на предходното поведение "
1486"на потребителя."
1487
1488#: ../C/rnusers.xml:350(title)
1489msgid "Improved bookmark management and stylesheet control"
1490msgstr "Подобрено управление на отметките и стиловете"
1491
1492#: ../C/rnusers.xml:359(phrase)
1493msgid ""
1494"Epiphany now builds hierarchical bookmark menus from your topics, and gives "
1495"the user control over page presentation."
1496msgstr ""
1497"Epiphany вече подрежда отметките в йерархични менюта на базата на темите, "
1498"като на потребителя се дава по-голям контрол върху представянето на "
1499"страниците."
1500
1501#: ../C/rnusers.xml:366(para)
1502msgid ""
1503"Also in this release is support for user-defined stylesheets, providing "
1504"improved accessibility and user control over page presentation. Behind the "
1505"scenes Epiphany can now use Firefox, Mozilla or XULRunner as its backend. If "
1506"you're using <application>NetworkManager</application>, Epiphany will be "
1507"able to automatically detect your network settings."
1508msgstr ""
1509"В тази версия е вградена възможност за дефинирани от потребителя стилове, "
1510"което дава по-голям контрол върху представянето на страниците. Зад кулисите "
1511"Epiphany може да използва Firefox, Mozilla или XULRunner като подсистема за "
1512"визуализация. Ако използвате <application>NetworkManager</application>, "
1513"Epiphany ще е в състояние автоматично да открие Вашите мрежови настройки."
1514
1515#: ../C/rnusers.xml:376(title)
1516msgid "Better Editor"
1517msgstr "По-добър редактор"
1518
1519#: ../C/rnusers.xml:378(para)
1520msgid ""
1521"Gedit continues to provide the usability of a simple text editor with all "
1522"the features you need to develop applications or websites. Features in Gedit "
1523"2.14 include improved handling of multiple documents and writing to remote "
1524"files. For example Gedit now allows for the seamless browsing and editing of "
1525"SFTP, FTP and WebDAV directories directly from the file browser. It also has "
1526"improved syntax highlighting of HTML, PHP, PSP and much more. These features "
1527"combine to make Gedit a powerful text editor that can handle all the tasks "
1528"that users require."
1529msgstr ""
1530"Gedit продължава да лесният за употреба текстов редактор, който разполага с "
1531"възможностите за разработка на приложения или сайтове в Интернет. "
1532"Нововъведенията в Gedit 2.14 включват по-добра поддръжка на множество "
1533"документи и запазване на отдалечени файлове. Например - вече е възможно с "
1534"Gedit да разглеждате безпроблемно папките споделени по SFTP, FTP и WebDAV. "
1535"Подобрено е оцветяването на синтаксиса в HTML, PHP, PSP много други. Всички "
1536"тези възможности превръщат Gedit в мощния текстов редактор, който отговаря "
1537"на нуждите на потребителите."
1538
1539#: ../C/rnusers.xml:390(title)
1540msgid ""
1541"Gedit can handle multiple source files easily, opening and saving them "
1542"locally or over a network"
1543msgstr ""
1544"Gedit лесно се справя с множество източници на файлове, като ги отваря и "
1545"запазва както локално, така и през мрежата."
1546
1547#: ../C/rnusers.xml:400(phrase)
1548msgid "Gedit with several Python files open, saving one of them on GNOME.org"
1549msgstr ""
1550"Gedit с няколко отворени файла на езика Python, докато запазва един от тях "
1551"на GNOME.org"
1552
1553#: ../C/rnusers.xml:406(para)
1554msgid ""
1555"Also new is the ability to write plugins for Gedit in Python. This allows "
1556"the functionality of Gedit to be extended and customized easily, even if "
1557"you're not a strong programmer. Some useful plugins that come with Gedit "
1558"include one to execute external commands, support for tag-based completion, "
1559"and an interactive Python console."
1560msgstr ""
1561"Нова е възможността за създаване на приставки на Python за Gedit. Това "
1562"позволява лесно да се обновява и разширява функционалността на текстовия "
1563"редактор, дори и ако не сте заклет програмист. В числото на полезните "
1564"приставки, които идват с Gedit са тези за изпълняването на външна команда, "
1565"поддръжката на завършването на етикетите в езици като XML или HTML, както и "
1566"вградена интерактивна конзола за Python."
1567
1568#: ../C/rnusers.xml:415(title)
1569msgid "Plugins dialog showing the properties for the External Commands plugin"
1570msgstr ""
1571"Настройките на приставката за външни команди е показана в прозореца с "
1572"приставките"
1573
1574#: ../C/rnusers.xml:424(phrase)
1575msgid ""
1576"The plugins dialog lets you select installed plugins to activate or disable "
1577"plugins and configure their preferences"
1578msgstr ""
1579"Прозорецът за приставки Ви позволява да изберете, кои от инсталираните "
1580"приставки да включите или не, както и да ги настроите"
1581
1582#: ../C/rnusers.xml:433(title)
1583msgid "Image Viewer"
1584msgstr "Разглеждане на изображения"
1585
1586#: ../C/rnusers.xml:435(para)
1587msgid ""
1588"The GNOME Image Viewer has a new navigation-driven toolbar. Now when you "
1589"open an image, you can easily view other images from the same directory."
1590msgstr ""
1591"Програмата за разглеждане на изображение в GNOME разполага с нова лента за "
1592"навигация. Когато отворите едно изображение. лесно можете да разгледате "
1593"другите картинки в същата папка."
1594
1595#: ../C/rnusers.xml:441(title)
1596msgid "Easy navigation through images from same directory"
1597msgstr "Лесно разглеждане на всички изображения от една папка"
1598
1599#: ../C/rnusers.xml:450(phrase)
1600msgid "EOG main window"
1601msgstr "Главният прозорец на EOG"
1602
1603#: ../C/rnusers.xml:458(title)
1604msgid "Integrated Screensaver"
1605msgstr "Вграден предпазител на екрани"
1606
1607#: ../C/rnusers.xml:460(para)
1608msgid ""
1609"GNOME now features an integrated screensaver. GNOME Screensaver is "
1610"compatible with the \"hacks\" popular in Xscreensaver, but also has lots of "
1611"new features unavailable in Xscreensaver. Applications that are aware of "
1612"GNOME Screensaver will be able to communicate with it to set properties like "
1613"\"do not blank screen\" over a standard interface. Dialogs such as the "
1614"unlock screen dialog are now translatable into native languages and "
1615"accessible to users with disabilities. These accessibility enhancements "
1616"allow users with disabilities to easily unlock their displays and are part "
1617"of the ongoing accessibility improvements being made to the entire GNOME "
1618"Desktop."
1619msgstr ""
1620"В GNOME вече има вграден предпазител на екрана. Той е съвместим с "
1621"визуализациите в популярния Xscreensaver, но има повече възможности. "
1622"Приложенията, които могат да се възползват от предпазителя на екрани на "
1623"GNOME, ще могат по стандартен начин да изискват например екрана да не се "
1624"затъмнява или изключва. Диалоговият прозорец за отключване на екрана вече "
1625"може да се превежда на различни езици и е достъпен за потребители с "
1626"увреждания, които досега бяха затруднени при отключването на екрана. Това е "
1627"част от постепенното подобряване на възможностите в цялата работна среда "
1628"GNOME за потребителите с увреждания."
1629
1630#: ../C/rnusers.xml:474(title)
1631msgid "Configuring GNOME Screensaver properties"
1632msgstr "Настройване на предпазителя на екрана на GNOME"
1633
1634#: ../C/rnusers.xml:483(phrase)
1635msgid "The GNOME Screensaver properties dialog"
1636msgstr "Прозорецът за настройване на предпазителя на екрана на GNOME<"
1637
1638#: ../C/rnusers.xml:489(para)
1639msgid ""
1640"Users who wish to continue using Xscreensaver will still be able to do so "
1641"and should consult their vendor's documentation on the specifics."
1642msgstr ""
1643"Потребителите могат да продължат да използват Xscreensaver, ако решат. За "
1644"това потребителите трябва да се обърнат към документацията, която се "
1645"предоставя от дистрибутора."
1646
1647#: ../C/rnusers.xml:496(title)
1648msgid "Latest GStreamer"
1649msgstr "Най-новия GStreamer"
1650
1651#: ../C/rnusers.xml:497(para)
1652msgid ""
1653"GNOME 2.14 utilizes the technology of <application>GStreamer 0.10</"
1654"application>. The GStreamer multimedia framework is a powerful, pluggable "
1655"audio and video framework used on Linux and UNIX desktops as well as in "
1656"embedded devices. This latest major version of GStreamer is faster and more "
1657"stable than its predecessors. Issues like synchronization of audio and video "
1658"across different devices has been addressed, as has threading and the "
1659"dynamic handling of multimedia plugins. You can find out more about "
1660"GStreamer from the <ulink url=\"http://www.gstreamer.org/\">GStreamer "
1661"website</ulink>."
1662msgstr ""
1663"GNOME 2.14 използва технологиите на <application>GStreamer 0.10</"
1664"application>. Това е мощна и компонентна аудио и видео мултимедийна "
1665"инфраструктура, която се използва в системите базирани на Linux и UNIX и в "
1666"някои вградени устройства. Последната голяма версия на GStreamer е по-бърза "
1667"и стабилна от предшествениците си. Решени са проблемите със синхронизацията "
1668"на аудиото и видеото на различни устройства, както е и добавена поддръжката "
1669"на множество нишки и динамично зареждане на приставки. Повече информация е "
1670"налична от сайта на <ulink url=\"http://www.gstreamer.org/\">GStreamer</"
1671"ulink>."
1672
1673#: ../C/rnusers.xml:508(para)
1674msgid ""
1675"All of the multimedia applications that ship with GNOME have been upgraded "
1676"to take advantage of the latest GStreamer; including Totem, Sound Juicer, "
1677"and Volume Control."
1678msgstr ""
1679"Всички мултимедийни приложение, които идват с GNOME бяха обновени и вече "
1680"използват най-новата версия на GStreamer, в това число - Totem, Sound Juicer "
1681"и управлението на силата на звука."
1682
1683#: ../C/rnusers.xml:514(para)
1684msgid ""
1685"GStreamer 0.10 will also allow users to take advantage of multimedia plugins "
1686"distributed by third-party vendors. This will allow vendors to offer support "
1687"for licensed codecs where a free codec is not available or distributable "
1688"(for legal reasons). These may include support for AC3, WMA, MP3 and more. A "
1689"licensed, yet freely available MP3 plugin for GStreamer 0.10 is already "
1690"being made available by <ulink url=\"http://www.fluendo.com/\">Fluendo</"
1691"ulink>, a long-time supporter of GStreamer."
1692msgstr ""
1693"GStreamer 0.10 също така позволява на потребителите бързо да се възползват "
1694"от мултимедийните приставки разпространявани от други разработчици. Това ще "
1695"позволи на дистрибуторите да добавят поддръжка със специално лицензирани "
1696"кодери, където поради юридически причини е невъзможно изготвянето на "
1697"свободен вариант. В това число попадат поддръжката на AC3, WMA, MP3 и др. "
1698"Подобна, специално лицензирана приставка за поддръжката на MP3 от GStreamer "
1699"0.10 е предоставена от фирмата <ulink url=\"http://www.fluendo.com/"
1700"\">Fluendo</ulink>, която е дългогодишен поддръжник на GStreamer."
1701
1702#: ../C/rnusers.xml:527(title)
1703msgid "Easy Configuration"
1704msgstr "Лесно настройване"
1705
1706#: ../C/rnusers.xml:528(para)
1707msgid ""
1708"GNOME prides itself on being easy to configure and offering users simple "
1709"choices while still remaining flexible. A number of elements in the GNOME "
1710"control center have been made easier so that you can set the preferences you "
1711"want quickly and easily."
1712msgstr ""
1713"В GNOME се гордеем, че тази среда се настройва изключително лесно, а "
1714"потребителите не трябва да правят сложни избори, и въпреки това се запазва "
1715"гъвкавостта на работа. Част от контролния център на GNOME бе допълнително "
1716"опростена."
1717
1718#: ../C/rnusers.xml:536(title)
1719msgid ""
1720"Set preferred applications by choosing from a list or entering a command."
1721msgstr ""
1722"Указване на предпочитаните програми чрез избирането от списък или "
1723"въвеждането на команда."
1724
1725#: ../C/rnusers.xml:546(phrase)
1726msgid "The preferred applications dialog"
1727msgstr "Прозорец за настройка на предпочитаните приложения"
1728
1729#: ../C/rnusers.xml:553(title)
1730msgid ""
1731"Select from a list of available sounds or select your own file from the file "
1732"system, then choose your default sound card."
1733msgstr ""
1734"Изберете звук от списъка с наличните аудио файлове върху Вашия диск и след "
1735"това изберете аудио картата по подразбиране."
1736
1737#: ../C/rnusers.xml:563(phrase)
1738msgid "The sound configuration dialog"
1739msgstr "Прозорец за настройка на звука"
1740
1741#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
1742#: ../C/rnusers.xml:0(None)
1743msgid "translator-credits"
1744msgstr "Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.