source: help/ekiga @ 572

Name Size Rev Age Author Last Change
../
gnomemeeting.gnome-2-12.bg.po 51.1 KB 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
gnomemeeting.opal.po 123.7 KB 426   17 years Александър Шопов Корекция на заглавните части. Малки поправки, за да могат всички да се …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.