source: gnome @ 1688

Name Size Rev Age Author Last Change
../
documentation 1585   13 years Александър Шопов Премествам за по-лесно ползване на дописването
extras 1665   13 years Александър Шопов f-spot: леко обновяване
fifth-toe 1485   14 years Александър Шопов gcompris: подаден в trunk.
gnome-2-22 1618   13 years Александър Шопов gnome-system-monitor: подаден в trunk и gnome-2-22
gnome-2-24 1688   13 years Александър Шопов gvfs: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
office 1439   14 years Александър Шопов planner: подаден в trunk.
trunk 1688   13 years Александър Шопов gvfs: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.