source: gnome/trunk @ 1452

Name Size Rev Age Author Last Change
../
accerciser.trunk.bg.po 18.9 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
alacarte.trunk.bg.po 2.3 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
atk.trunk.bg.po 14.2 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
bug-buddy.trunk.bg.po 23.0 KB 1404   14 years Александър Шопов bug-buddy: подаден в trunk
dasher.trunk.bg.po 40.6 KB 1405   14 years Александър Шопов dasher: подаден в trunk
deskbar-applet.trunk.bg.po 39.6 KB 1401   14 years Александър Шопов deskbar-applet: подаден в trunk и gnome-2-22
devhelp.trunk.bg.po 12.4 KB 1406   14 years Александър Шопов devhelp: подаден в trunk
eel.trunk.bg.po 5.3 KB 1407   14 years Александър Шопов eel: подаден в trunk
ekiga.trunk.bg.po 114.7 KB 1434   14 years Александър Шопов ekiga: подаден в trunk и gnome-2-22. Синхронизация на trunk спрямо …
empathy.trunk.bg.po 46.2 KB 1336   15 years Александър Шопов empathy: обновен и подаден.
eog.trunk.bg.po 41.5 KB 1400   14 years Александър Шопов eog: подаден в trunk и gnome-2-22
epiphany.trunk.bg.po 156.6 KB 1421   14 years Александър Шопов epiphany: подаден в trunk и gnome-2-22
evince.trunk.bg.po 38.3 KB 1419   14 years Александър Шопов evince: подаден в trunk
evolution-data-server.trunk.bg.po 195.9 KB 1403   14 years Александър Шопов evolution-data-server: подаден в trunk и gnome-2-22
evolution-exchange.trunk.bg.po 39.6 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
evolution-webcal.trunk.bg.po 5.7 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
evolution.trunk.bg.po 802.4 KB 1422   14 years Александър Шопов evolution: подаден в trunk и gnome-2-22
fast-user-switch-applet.trunk.bg.po 21.5 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
file-roller.trunk.bg.po 35.6 KB 1417   14 years Александър Шопов file-roller: подаден в trunk и gnome-2-22. «Symbolic link» е «символна …
gail.trunk.bg.po 8.5 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gcalctool.trunk.bg.po 53.9 KB 1418   14 years Александър Шопов gcalctool: подаден в trunk и gnome-2-22.
gconf-editor.trunk.bg.po 14.7 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gconf.trunk.bg.po 104.1 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gdl.trunk.bg.po 16.6 KB 1340   15 years Александър Шопов gdl: нов превод.
gdm2.trunk.bg.po 198.6 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gedit.trunk.bg.po 179.7 KB 1437   14 years Александър Шопов gedit, gedit-plugins: подадени в trunk.
gimmie.trunk.bg.po 24.0 KB 1339   15 years Александър Шопов gimmie: обновен и подаден.
glade3.trunk.bg.po 116.1 KB 1402   14 years Александър Шопов glade3: подаден в trunk и gnome-2-22
glib.trunk.bg.po 36.9 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-applets-locations.trunk.bg.po 535.6 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-applets.trunk.bg.po 109.1 KB 1436   14 years Александър Шопов gnome-applets: подаден в trunk и gnome-2-22
gnome-backgrounds.trunk.bg.po 3.2 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-build.trunk.bg.po 23.5 KB 1338   15 years Александър Шопов gnome-build: обновен и подаден.
gnome-control-center.trunk.bg.po 127.6 KB 1438   14 years Александър Шопов gnome-control-center: подаден в trunk и gnome-2-22
gnome-desktop.trunk.bg.po 11.1 KB 1445   14 years Александър Шопов gnome-desktop, gnome-keyring: подадени в trunk.
gnome-doc-utils.trunk.bg.po 88.8 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-games.trunk.bg.po 264.6 KB 1435   14 years Александър Шопов gnome-games: подаден в trunk и gnome-2-22. Малки промени.
gnome-icon-theme.trunk.bg.po 4.0 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-keyring-manager.trunk.bg.po 13.2 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-keyring.trunk.bg.po 24.4 KB 1445   14 years Александър Шопов gnome-desktop, gnome-keyring: подадени в trunk.
gnome-mag.trunk.bg.po 10.2 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-media.trunk.bg.po 72.4 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-menus.trunk.bg.po 8.8 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-netstatus.trunk.bg.po 14.7 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-nettool.trunk.bg.po 23.6 KB 1451   14 years Александър Шопов gnome-nettool: подаден в trunk
gnome-panel.trunk.bg.po 128.7 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-power-manager.trunk.bg.po 103.6 KB 1450   14 years yavorescu (gnome-power-manager): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Някои низове …
gnome-screensaver.trunk.bg.po 28.9 KB 1452   14 years Александър Шопов gnome-screensaver: подаден в trunk
gnome-session.trunk.bg.po 25.4 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-system-monitor.trunk.bg.po 31.4 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-system-tools.trunk.bg.po 49.5 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-terminal.trunk.bg.po 113.1 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-themes.trunk.bg.po 4.1 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-utils.trunk.bg.po 134.7 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-vfs.trunk.bg.po 53.0 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnome-volume-manager.trunk.bg.po 36.1 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gnopernicus.trunk.bg.po 146.6 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gok.trunk.bg.po 70.5 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gtk+-properties.trunk.bg.po 235.0 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gtk+.trunk.bg.po 134.5 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gtk-engines.trunk.bg.po 4.4 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gtkhtml.trunk.bg.po 62.4 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gtksourceview.trunk.bg.po 60.2 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
gucharmap.trunk.bg.po 35.7 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libbonobo.trunk.bg.po 18.9 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libbonoboui.trunk.bg.po 16.2 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libgnome.trunk.bg.po 52.5 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libgnomecanvas.trunk.bg.po 13.8 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libgnomekbd.trunk.bg.po 10.5 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libgnomeprint.trunk.bg.po 8.7 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libgnomeprintui.trunk.bg.po 22.0 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libgnomeui.trunk.bg.po 46.1 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libgtop.trunk.bg.po 6.2 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
libgweather.trunk.bg.po 25.1 KB 1335   15 years Александър Шопов libgweather: обновен и подаден.
libwnck.trunk.bg.po 38.6 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
lsr.trunk.bg.po 71.6 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
metacity.trunk.bg.po 183.5 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
nautilus-cd-burner.trunk.bg.po 34.3 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
nautilus.trunk.bg.po 243.0 KB 1444   14 years Александър Шопов nautilus: още корекции.
orca.trunk.bg.po 203.1 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
pessulus.trunk.bg.po 4.4 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
sabayon.trunk.bg.po 39.4 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
seahorse.trunk.bg.po 125.0 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
sound-juicer.trunk.bg.po 27.4 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
tomboy.trunk.bg.po 70.7 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
totem.trunk.bg.po 68.6 KB 1329   15 years Александър Шопов totem: обновяване и прехвърляне на права.
vinagre.trunk.bg.po 14.0 KB 1330   15 years Александър Шопов vinagre: обновен и подаден.
vino.trunk.bg.po 22.2 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
vte.trunk.bg.po 4.5 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
yelp.trunk.bg.po 30.9 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
zenity.trunk.bg.po 18.8 KB 1326   15 years Александър Шопов Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.