source: gnome/trunk/file-roller.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 33.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of file-roller po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Filip Andonov <demercel@c4.com>
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: file-roller trunk\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2007-09-17 21:59+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2007-09-17 21:59+0300\n"
14"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/glade/add-options.glade.h:1
22msgid "Load Options"
23msgstr "Настройки на зареждането"
24
25#: ../data/glade/batch-add-files.glade.h:1 ../src/fr-stock.c:43
26msgid "C_reate"
27msgstr "_Създаване"
28
29#: ../data/glade/batch-add-files.glade.h:2
30msgid "Create Archive"
31msgstr "Създаване на нов архив"
32
33#: ../data/glade/batch-add-files.glade.h:3 ../src/fr-window.c:3929
34msgid "Location"
35msgstr "Местоположение"
36
37#. current location
38#: ../data/glade/batch-add-files.glade.h:4 ../src/fr-window.c:4910
39msgid "Location:"
40msgstr "Местоположение:"
41
42#: ../data/glade/batch-add-files.glade.h:5
43msgid "_Archive:"
44msgstr "_Архив:"
45
46#: ../data/glade/batch-password.glade.h:1
47msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
48msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Изисква се парола</span>"
49
50#: ../data/glade/batch-password.glade.h:2 ../data/glade/password.glade.h:3
51#: ../src/dlg-extract.c:440
52msgid "_Password:"
53msgstr "_Парола:"
54
55#: ../data/glade/delete.glade.h:1
56msgid "Delete"
57msgstr "Изтриване"
58
59#: ../data/glade/delete.glade.h:2 ../src/dlg-extract.c:392
60msgid "_All files"
61msgstr "_Всички файлове"
62
63#: ../data/glade/delete.glade.h:3 ../src/dlg-extract.c:378
64msgid "_Files:"
65msgstr "_Файлове:"
66
67#: ../data/glade/delete.glade.h:4 ../src/dlg-extract.c:399
68msgid "_Selected files"
69msgstr "_Избрани файлове"
70
71#: ../data/glade/delete.glade.h:5 ../src/dlg-extract.c:389
72msgid "example: *.txt; *.doc"
73msgstr "(напр.: *.txt; *.doc)"
74
75#: ../data/glade/open-with.glade.h:1
76msgid "A_vailable application:"
77msgstr "На_лични програми:"
78
79#: ../data/glade/open-with.glade.h:2
80msgid "Open Files"
81msgstr "Отваряне на файлове"
82
83#: ../data/glade/open-with.glade.h:3
84msgid "R_ecent applications:"
85msgstr "Посл_едно ползвани програми:"
86
87#: ../data/glade/open-with.glade.h:4
88msgid "_Application:"
89msgstr "_Програма:"
90
91#: ../data/glade/password.glade.h:1
92msgid ""
93"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
94"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
95"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
96msgstr ""
97"<i><b>Забележка:</b> паролата ще бъде използвана, за да се шифрират файлове, "
98"които вие добавяте към текущия архив и да декодирате такива, които "
99"разархивирате. Когато архивът бива затворен, паролата ще бъде изтрита.</i>"
100
101#: ../data/glade/password.glade.h:2
102msgid "Password"
103msgstr "Парола"
104
105#. Create the application.
106#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1823
107#: ../src/fr-window.c:4611 ../src/main.c:214
108msgid "Archive Manager"
109msgstr "Работа с архиви"
110
111#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:2
112msgid "Create and modify an archive"
113msgstr "Създаване и промяна на архив"
114
115#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:241
116msgid "Extract Here"
117msgstr "Разархивиране тук"
118
119#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:242
120msgid "Extract the selected archive in the current position"
121msgstr "Разархивиране на избрания архив в текущата папка"
122
123#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:259
124msgid "Extract To..."
125msgstr "Разархивиране в..."
126
127#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:260
128msgid "Extract the selected archive"
129msgstr "Разархивиране на избрания архив"
130
131#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:279
132msgid "Create Archive..."
133msgstr "Създаване на архив..."
134
135#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:280
136msgid "Create an archive with the selected objects"
137msgstr "Създаване на архив с избраните файлове"
138
139#: ../src/actions.c:144 ../src/actions.c:162 ../src/actions.c:200
140#: ../src/dlg-batch-add.c:128 ../src/dlg-batch-add.c:143
141#: ../src/dlg-batch-add.c:167 ../src/dlg-batch-add.c:211
142#: ../src/dlg-batch-add.c:257 ../src/fr-window.c:2569
143msgid "Could not create the archive"
144msgstr "Архивът не може да бъде създаден"
145
146#: ../src/actions.c:145 ../src/dlg-batch-add.c:129 ../src/dlg-batch-add.c:258
147msgid "You have to specify an archive name."
148msgstr "Трябва да въведете име на архива."
149
150#: ../src/actions.c:163
151msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
152msgstr "Нямате право да създавате архиви в тази папка"
153
154#: ../src/actions.c:201 ../src/fr-archive.c:1299 ../src/fr-window.c:5223
155#: ../src/fr-window.c:5389
156msgid "Archive type not supported."
157msgstr "Този вид архиви не се поддържа."
158
159#: ../src/actions.c:212
160msgid "The archive already exists.  Do you want to overwrite it?"
161msgstr "Архивът вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
162
163#: ../src/actions.c:215
164msgid "Overwrite"
165msgstr "Презаписване"
166
167#: ../src/actions.c:233
168msgid "Could not delete the old archive."
169msgstr "Старият архив не може да бъде изтрит."
170
171#: ../src/actions.c:330
172msgid "New"
173msgstr "Нов"
174
175#: ../src/actions.c:353 ../src/actions.c:479 ../src/actions.c:576
176#: ../src/fr-window.c:4552
177msgid "All archives"
178msgstr "Всички архиви"
179
180#: ../src/actions.c:360 ../src/actions.c:486 ../src/actions.c:583
181msgid "All files"
182msgstr "Всички файлове"
183
184#: ../src/actions.c:370 ../src/actions.c:591
185msgid "Archive type:"
186msgstr "Вид на архива:"
187
188#: ../src/actions.c:374 ../src/actions.c:595
189msgid "Automatic"
190msgstr "Автоматично"
191
192#: ../src/actions.c:468 ../src/fr-window.c:5072
193msgid "Open"
194msgstr "Отваряне"
195
196#: ../src/actions.c:557
197msgid "Save"
198msgstr "Запазване"
199
200#: ../src/actions.c:897 ../src/fr-window.c:6339
201msgid "Last Output"
202msgstr "Последен изход"
203
204#: ../src/actions.c:925
205msgid ""
206"File Roller is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
207"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
208"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
209"any later version."
210msgstr ""
211"File Roller е свободен софтуер; можете да го разпространявате и/или "
212"променяте под условията на ОПЛ Общ публичен лиценз създаден от Фондацията за "
213"Свободен Софтуер.; версия 2 на лиценза, или (по ваш избор) всяка по-нова "
214"версия."
215
216#: ../src/actions.c:929
217msgid ""
218"File Roller is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
219"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
220"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
221"more details."
222msgstr ""
223"File Roller се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ "
224"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
225"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ."
226
227#: ../src/actions.c:933
228msgid ""
229"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
230"File Roller; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
231"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA"
232msgstr ""
233"Заедно с File Roller трябва да получите копие на ОПЛ Общия публичен лиценз. "
234"Ако не сте, пишете на Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite "
235"330, Boston, MA 02111-1307 USA"
236
237#: ../src/actions.c:943
238msgid "Copyright © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
239msgstr "Авторски права © 2001-2007 Free Software Foundation, Inc."
240
241#: ../src/actions.c:944
242msgid "An archive manager for GNOME."
243msgstr "Мениджър на архивите за GNOME."
244
245#: ../src/actions.c:947
246msgid "translator-credits"
247msgstr ""
248"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
249"Владимир „kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
250"\n"
251"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
252"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
253"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
254
255#: ../src/dlg-add-files.c:87 ../src/dlg-add-files.c:147
256#: ../src/dlg-add-folder.c:126 ../src/dlg-add-folder.c:214
257msgid "Could not add the files to the archive"
258msgstr "Файловете на могат да бъдат добавени към архива"
259
260#: ../src/dlg-add-files.c:88 ../src/dlg-add-files.c:148
261#: ../src/dlg-add-folder.c:127 ../src/dlg-add-folder.c:215
262#, c-format
263msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
264msgstr "Нямате право да гледате файловете в папката „%s“."
265
266#: ../src/dlg-add-files.c:171 ../src/ui.h:49
267msgid "Add Files"
268msgstr "Добавяне на файлове"
269
270#: ../src/dlg-add-files.c:185 ../src/dlg-add-folder.c:277
271msgid "_Add only if newer"
272msgstr "Добавяне, ако са по-_нови"
273
274#: ../src/dlg-add-folder.c:263
275msgid "Add a Folder"
276msgstr "Добавяне на папка"
277
278#: ../src/dlg-add-folder.c:278
279msgid "_Include subfolders"
280msgstr "_Включително подпапки"
281
282#: ../src/dlg-add-folder.c:279
283msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
284msgstr "С _изключение на папките, които са символни връзки"
285
286#: ../src/dlg-add-folder.c:282 ../src/dlg-add-folder.c:287
287msgid "example: *.o; *.bak"
288msgstr "(пример: *.txt; *.doc)"
289
290#: ../src/dlg-add-folder.c:283
291msgid "_Include files:"
292msgstr "_Включително файлове:"
293
294#: ../src/dlg-add-folder.c:288
295msgid "E_xclude files:"
296msgstr "С _изключение на файлове (.*)"
297
298#: ../src/dlg-add-folder.c:291
299msgid "_Load Options"
300msgstr "_Настройки за зареждане"
301
302#: ../src/dlg-add-folder.c:292
303msgid "Sa_ve Options"
304msgstr "Настройки за _запазване"
305
306#: ../src/dlg-add-folder.c:729
307msgid "Save Options"
308msgstr "Настройки за запазване"
309
310#: ../src/dlg-add-folder.c:730
311msgid "Options Name:"
312msgstr "Име на настройката:"
313
314#: ../src/dlg-ask-password.c:124
315#, c-format
316msgid "Enter the password for the archive '%s'."
317msgstr "Въведете паролата за архива „%s“."
318
319#: ../src/dlg-batch-add.c:144 ../src/fr-window.c:6635
320#, c-format
321msgid ""
322"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
323"\n"
324"%s"
325msgstr ""
326"Името „%s“ не е валидно, защото съдържа знаците: %s\n"
327"\n"
328"%s"
329
330#: ../src/dlg-batch-add.c:147 ../src/fr-window.c:6627 ../src/fr-window.c:6631
331#: ../src/fr-window.c:6635 ../src/fr-window.c:6671 ../src/fr-window.c:6673
332msgid "Please use a different name."
333msgstr "Използвайте друго име."
334
335#: ../src/dlg-batch-add.c:168
336msgid ""
337"You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
338"folder."
339msgstr ""
340"Нямате необходимите привилегии, за да създадете архив в целевата папка."
341
342#: ../src/dlg-batch-add.c:184 ../src/dlg-extract.c:113 ../src/fr-window.c:5739
343#, c-format
344msgid ""
345"Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
346"\n"
347"Do you want to create it?"
348msgstr ""
349"Папката „%s“ не съществува.\n"
350"\n"
351"Искате ли да я създадете?"
352
353#: ../src/dlg-batch-add.c:193 ../src/dlg-extract.c:122 ../src/fr-window.c:5748
354msgid "Create _Folder"
355msgstr "Създаване на _папка"
356
357#: ../src/dlg-batch-add.c:212 ../src/dlg-extract.c:139 ../src/fr-window.c:5768
358#, c-format
359msgid "Could not create the destination folder: %s."
360msgstr "Папката не може да бъде създадена: %s"
361
362#: ../src/dlg-batch-add.c:228
363msgid "Archive not created"
364msgstr "Архивът не е създаден"
365
366#: ../src/dlg-batch-add.c:276
367msgid "The archive is already present.  Do you want to overwrite it?"
368msgstr "Архивът вече съществува. Желаете ли да го презапишете?"
369
370#: ../src/dlg-batch-add.c:279
371msgid "_Overwrite"
372msgstr "_Презаписване"
373
374#: ../src/dlg-extract.c:144 ../src/dlg-extract.c:161 ../src/dlg-extract.c:187
375#: ../src/fr-window.c:3514 ../src/fr-window.c:5767 ../src/fr-window.c:5783
376msgid "Extraction not performed"
377msgstr "Разархивирането не е изпълнено."
378
379#: ../src/dlg-extract.c:188 ../src/fr-window.c:3667
380#, c-format
381msgid ""
382"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
383msgstr "Нямате право да разархивирате архиви в тази папка „%s“"
384
385#: ../src/dlg-extract.c:361
386msgid "Files"
387msgstr "Файлове"
388
389#: ../src/dlg-extract.c:410
390msgid "Actions"
391msgstr "Действия"
392
393#: ../src/dlg-extract.c:426
394msgid "Re-crea_te folders"
395msgstr "_Пресъздаване на папките"
396
397#: ../src/dlg-extract.c:430
398msgid "Over_write existing files"
399msgstr "Пре_записване на съществуващи файлове"
400
401#: ../src/dlg-extract.c:434
402msgid "Do not e_xtract older files"
403msgstr "По-стари _файлове да не се разархивират"
404
405#: ../src/dlg-extract.c:449
406msgid "_Open destination folder after extraction"
407msgstr "По_казване на папката с файловете, след разархивирането"
408
409#: ../src/dlg-extract.c:480 ../src/ui.h:124
410msgid "Extract"
411msgstr "Разархивиране"
412
413#: ../src/dlg-prop.c:111
414msgid "Path:"
415msgstr "Път:"
416
417#: ../src/dlg-prop.c:124
418msgid "Name:"
419msgstr "Име:"
420
421#: ../src/dlg-prop.c:130
422#, c-format
423msgid "%s Properties"
424msgstr "Свойства на %s"
425
426#: ../src/dlg-prop.c:139
427msgid "Modified on:"
428msgstr "Променен на:"
429
430#: ../src/dlg-prop.c:149
431msgid "Archive size:"
432msgstr "Размер на архива:"
433
434#: ../src/dlg-prop.c:160
435msgid "Content size:"
436msgstr "Размер на съдържанието:"
437
438#: ../src/dlg-prop.c:180
439msgid "Compression ratio:"
440msgstr "Ниво на компресия:"
441
442#: ../src/dlg-prop.c:195
443msgid "Number of files:"
444msgstr "Брой файлове:"
445
446#: ../src/file-data.c:29
447msgid "Unknown type"
448msgstr "Непознат вид"
449
450#: ../src/file-data.c:30
451msgid "Symbolic link"
452msgstr "Символна връзка"
453
454#: ../src/fr-archive.c:2537
455msgid "You don't have the right permissions."
456msgstr "Нямате права."
457
458#: ../src/fr-archive.c:2547
459msgid "You can't add an archive to itself."
460msgstr "Не можете да добавяте архив към него самия."
461
462#: ../src/fr-command-tar.c:291
463msgid "Adding file: "
464msgstr "Добавяне на файл: "
465
466#: ../src/fr-command-tar.c:341
467msgid "Removing file: "
468msgstr "Премахване на файл: "
469
470#: ../src/fr-command-tar.c:350 ../src/fr-window.c:2099
471msgid "Deleting files from archive"
472msgstr "Изтриване на файлове в архива"
473
474#: ../src/fr-command-tar.c:385
475msgid "Extracting file: "
476msgstr "Разархивиране на файл: "
477
478#: ../src/fr-command-tar.c:439
479msgid "Recompressing archive"
480msgstr "Компресиране наново на архива"
481
482#: ../src/fr-command-tar.c:585
483msgid "Decompressing archive"
484msgstr "Разархивиране на компресирания файл"
485
486#: ../src/fr-stock.c:44 ../src/fr-stock.c:45
487msgid "_Add"
488msgstr "_Добавяне"
489
490#: ../src/fr-stock.c:46
491msgid "_Extract"
492msgstr "_Разархивиране"
493
494#: ../src/fr-stock.c:47
495msgid "_View File"
496msgstr "_Преглед на файл"
497
498#: ../src/fr-window.c:1397
499#, c-format
500msgid "%d object (%s)"
501msgid_plural "%d objects (%s)"
502msgstr[0] "%d обект (%s)"
503msgstr[1] "%d обекта (%s)"
504
505#: ../src/fr-window.c:1402
506#, c-format
507msgid "%d object selected (%s)"
508msgid_plural "%d objects selected (%s)"
509msgstr[0] "%d избран обект (%s)"
510msgstr[1] "%d избрани обекта (%s)"
511
512#: ../src/fr-window.c:1470
513msgid "Folder"
514msgstr "Папка"
515
516#: ../src/fr-window.c:1831
517msgid "[read only]"
518msgstr "[само за четене]"
519
520#: ../src/fr-window.c:2090 ../src/fr-window.c:2120
521msgid "Creating archive"
522msgstr "Създаване на архив"
523
524#: ../src/fr-window.c:2093
525msgid "Loading archive"
526msgstr "Зареждане на архив"
527
528#: ../src/fr-window.c:2096
529msgid "Reading archive"
530msgstr "Четене на архив"
531
532#: ../src/fr-window.c:2102
533msgid "Testing archive"
534msgstr "Тестване на архива"
535
536#: ../src/fr-window.c:2105
537msgid "Getting the file list"
538msgstr "Взимане на списъка с файлове"
539
540#: ../src/fr-window.c:2108 ../src/fr-window.c:2117
541msgid "Copying the file list"
542msgstr "Копиране на списъка с файлове"
543
544#: ../src/fr-window.c:2111
545msgid "Adding files to archive"
546msgstr "Добавяне на файлове към архива"
547
548#: ../src/fr-window.c:2114
549msgid "Extracting files from archive"
550msgstr "Разархивиране на файловете от архива"
551
552#: ../src/fr-window.c:2123
553msgid "Saving archive"
554msgstr "Запазване на архив"
555
556#: ../src/fr-window.c:2309
557msgid "Archive:"
558msgstr "Архив:"
559
560#: ../src/fr-window.c:2401
561msgid "wait please..."
562msgstr "изчакайте..."
563
564#: ../src/fr-window.c:2469
565#, c-format
566msgid "Could not display the folder \"%s\""
567msgstr "Папката „%s“ не може да бъде показана"
568
569#: ../src/fr-window.c:2573
570msgid "An error occurred while extracting files."
571msgstr "Възникна грешка при разархивиране на файловете."
572
573#: ../src/fr-window.c:2581
574#, c-format
575msgid "Could not open \"%s\""
576msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
577
578#: ../src/fr-window.c:2586
579msgid "An error occurred while loading the archive."
580msgstr "Възникна грешка при зареждане на архива."
581
582#: ../src/fr-window.c:2590
583msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
584msgstr "Възникна грешка при изтриване на файлове от архива."
585
586#: ../src/fr-window.c:2594
587msgid "An error occurred while adding files to the archive."
588msgstr "Възникна грешка при добавяне на файлове към архива."
589
590#: ../src/fr-window.c:2598
591msgid "An error occurred while testing archive."
592msgstr "Възникна грешка при тестването на архива"
593
594#: ../src/fr-window.c:2607
595msgid "Command not found."
596msgstr "Командата не е намерена."
597
598#: ../src/fr-window.c:2610
599msgid "Command exited abnormally."
600msgstr "Командата спря неочаквано."
601
602#: ../src/fr-window.c:2805
603msgid "Test Result"
604msgstr "Резултати от теста"
605
606#: ../src/fr-window.c:3375 ../src/fr-window.c:7248
607msgid "Could not perform the operation"
608msgstr "Операцията не може да бъде извършена"
609
610#: ../src/fr-window.c:3402
611msgid ""
612"Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
613"archive?"
614msgstr ""
615"Искате ли да добавите този файл към текущия архив или да го отворите като "
616"нов архив?"
617
618#: ../src/fr-window.c:3432
619msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
620msgstr "Искате ли да създадете нов архив с тези файлове?"
621
622#: ../src/fr-window.c:3435
623msgid "Create _Archive"
624msgstr "Създаване на _архив"
625
626#: ../src/fr-window.c:3888 ../src/fr-window.c:4963
627msgid "Folders"
628msgstr "Папки"
629
630#: ../src/fr-window.c:3926
631msgid "Size"
632msgstr "Размер"
633
634#: ../src/fr-window.c:3927
635msgid "Type"
636msgstr "Вид"
637
638#: ../src/fr-window.c:3928
639msgid "Date Modified"
640msgstr "Дата на промяна"
641
642#: ../src/fr-window.c:3938
643msgid "Name"
644msgstr "Име"
645
646#: ../src/fr-window.c:4867
647msgid "Go to the previous visited location"
648msgstr "Отиване в предишното посетено място"
649
650#: ../src/fr-window.c:4875
651msgid "Go to the next visited location"
652msgstr "Отиване в следващото посетено място"
653
654#: ../src/fr-window.c:4883
655msgid "Go up one level"
656msgstr "Отиване едно ниво нагоре"
657
658#: ../src/fr-window.c:4891
659msgid "Go to the home location"
660msgstr "Отиване в личните файлове"
661
662#: ../src/fr-window.c:4971
663msgid "Close the folders pane"
664msgstr "Затваряне на панела с папки"
665
666#: ../src/fr-window.c:5069 ../src/fr-window.c:5072 ../src/ui.h:137
667#: ../src/ui.h:141
668msgid "Open archive"
669msgstr "Отваряне на архив"
670
671#: ../src/fr-window.c:5070
672msgid "Open a recently used archive"
673msgstr "Отваряне на скоро използван архив"
674
675#: ../src/fr-window.c:5382
676#, c-format
677msgid "Could not save the archive \"%s\""
678msgstr "Запазването на архива „%s“ е невъзможно"
679
680#: ../src/fr-window.c:6627
681msgid "The new name is void."
682msgstr "Новото име е празно."
683
684#: ../src/fr-window.c:6631
685msgid "The new name is equal to the old one."
686msgstr "Новото име е същото като старото."
687
688#: ../src/fr-window.c:6671
689#, c-format
690msgid ""
691"A folder named \"%s\" already exists.\n"
692"\n"
693"%s"
694msgstr ""
695"Вече има папка с име „%s“.\n"
696"\n"
697"%s"
698
699#: ../src/fr-window.c:6673
700#, c-format
701msgid ""
702"A file named \"%s\" already exists.\n"
703"\n"
704"%s"
705msgstr ""
706"Вече има файл с име „%s“.\n"
707"\n"
708"%s"
709
710#: ../src/fr-window.c:6740
711msgid "Rename"
712msgstr "Преименуване"
713
714#: ../src/fr-window.c:6741
715msgid "New folder name"
716msgstr "Ново име на папка"
717
718#: ../src/fr-window.c:6741
719msgid "New file name"
720msgstr "Ново име на файл"
721
722#: ../src/fr-window.c:6745
723msgid "_Rename"
724msgstr "П_реименуване"
725
726#: ../src/fr-window.c:6762 ../src/fr-window.c:6781
727msgid "Could not rename the folder"
728msgstr "Папката не може да бъде преименувана"
729
730#: ../src/fr-window.c:6762 ../src/fr-window.c:6781
731msgid "Could not rename the file"
732msgstr "Файлът не може да бъде преименуван"
733
734#: ../src/fr-window.c:7176
735msgid "Paste Selection"
736msgstr "Поставяне на избраното"
737
738#: ../src/fr-window.c:7177
739msgid "Destination folder"
740msgstr "Папка, в която да се разархивира"
741
742#: ../src/fr-window.c:7616
743msgid "Add files to an archive"
744msgstr "Добавяне на файловете към архив"
745
746#: ../src/fr-window.c:7659
747msgid "Extract archive"
748msgstr "Разархивиране на архив"
749
750#. This is the time format used in the "Date Modified" column and
751#. * in the Properties dialog.  See the man page of strftime for an
752#. * explanation of the values.
753#: ../src/glib-utils.c:514
754msgid "%d %B %Y, %H:%M"
755msgstr "%d %B %Y, %H:%M"
756
757#. Button
758#: ../src/gtk-utils.c:439
759msgid "Command _Line Output"
760msgstr "_Изход на командния ред"
761
762#: ../src/gtk-utils.c:840
763msgid "Could not display help"
764msgstr "Не може да се покаже помощ"
765
766#: ../src/main.c:66
767msgid "Ace (.ace)"
768msgstr "Ace (.ace)"
769
770#: ../src/main.c:67
771msgid "Ar (.ar)"
772msgstr "Ar (.ar)"
773
774#: ../src/main.c:68
775msgid "Arj (.arj)"
776msgstr "Arj (.arj)"
777
778#: ../src/main.c:75
779msgid "Ear (.ear)"
780msgstr "Ear (.ear)"
781
782#: ../src/main.c:76
783msgid "Self-extracting zip (.exe)"
784msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
785
786#: ../src/main.c:78
787msgid "Jar (.jar)"
788msgstr "Jar (.jar)"
789
790#: ../src/main.c:79
791msgid "Lha (.lzh)"
792msgstr "Lha (.lzh)"
793
794#: ../src/main.c:81
795msgid "Rar (.rar)"
796msgstr "Rar (.rar)"
797
798#: ../src/main.c:83
799msgid "Tar uncompressed (.tar)"
800msgstr "Tar, некомпресиран (.tar)"
801
802#: ../src/main.c:84
803msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
804msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
805
806#: ../src/main.c:85
807msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
808msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
809
810#: ../src/main.c:86
811msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
812msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
813
814#: ../src/main.c:87
815msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
816msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
817
818#: ../src/main.c:88
819msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
820msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
821
822#: ../src/main.c:90
823msgid "War (.war)"
824msgstr "War (.war)"
825
826#: ../src/main.c:91
827msgid "Zip (.zip)"
828msgstr "Zip (.zip)"
829
830#: ../src/main.c:92
831msgid "Zoo (.zoo)"
832msgstr "Zoo (.zoo)"
833
834#: ../src/main.c:93
835msgid "7-Zip (.7z)"
836msgstr "7-Zip (.7z)"
837
838#: ../src/main.c:142
839msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
840msgstr "Добавяне на файлове в избрания архив и спиране на програмата"
841
842#: ../src/main.c:143
843msgid "ARCHIVE"
844msgstr "АРХИВ"
845
846#: ../src/main.c:146
847msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
848msgstr ""
849"Добавяне на файлове, като се пита за името на архива, и спиране на програмата"
850
851#: ../src/main.c:150
852msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
853msgstr "Разархивиране на архивите в определена папка и спиране на програмата"
854
855#: ../src/main.c:151 ../src/main.c:163
856msgid "FOLDER"
857msgstr "ПАПКА"
858
859#: ../src/main.c:154
860msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
861msgstr ""
862"Разархивиране на архиви, като се пита за целевата папка, и спиране на "
863"програмата"
864
865#: ../src/main.c:158
866msgid ""
867"Extract archives using the archive name as destination folder and quit the "
868"program"
869msgstr ""
870"Разархивиране на архив, като името му става целева папка, и спиране на "
871"програмата"
872
873#: ../src/main.c:162
874msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
875msgstr "Папка по подразбиране за командите „--add“ и „--extract“"
876
877#: ../src/main.c:166
878msgid "Create destination folder without asking confirmation"
879msgstr "Създаване на папката за файловете, без да се иска потвърждение"
880
881#: ../src/main.c:206
882msgid "- Create and modify an archive"
883msgstr "- създаване и промяна на архив"
884
885#: ../src/main.c:221
886msgid "File Roller"
887msgstr "File Roller"
888
889#: ../src/ui.h:33
890msgid "_Archive"
891msgstr "_Архив"
892
893#: ../src/ui.h:34
894msgid "_Edit"
895msgstr "_Редактиране"
896
897#: ../src/ui.h:35
898msgid "_View"
899msgstr "_Изглед"
900
901#: ../src/ui.h:36
902msgid "_Help"
903msgstr "_Помощ"
904
905#: ../src/ui.h:37
906msgid "_Arrange Files"
907msgstr "_Подреждане на файлове"
908
909#: ../src/ui.h:38
910msgid "Open R_ecent"
911msgstr "Отваряне на _последно отваряни архиви"
912
913#: ../src/ui.h:42
914msgid "Information about the program"
915msgstr "Информация за програмата"
916
917#: ../src/ui.h:45
918msgid "_Add Files..."
919msgstr "_Добавяне на файлове..."
920
921#: ../src/ui.h:46 ../src/ui.h:50
922msgid "Add files to the archive"
923msgstr "Добавяне на файлове към архив"
924
925#: ../src/ui.h:53
926msgid "Add a _Folder..."
927msgstr "Добавяне на _папка..."
928
929#: ../src/ui.h:54 ../src/ui.h:58
930msgid "Add a folder to the archive"
931msgstr "Добавяне на папка към архива"
932
933#: ../src/ui.h:57
934msgid "Add Folder"
935msgstr "Добавяне на папка"
936
937#: ../src/ui.h:62
938msgid "Close the current archive"
939msgstr "Затваряне на текущия архив"
940
941#: ../src/ui.h:65
942msgid "Contents"
943msgstr "Съдържание"
944
945#: ../src/ui.h:66
946msgid "Display the File Roller Manual"
947msgstr "Показване на указанията за ползване на File Roller"
948
949#: ../src/ui.h:71 ../src/ui.h:92
950msgid "Copy the selection"
951msgstr "Копиране на избраното"
952
953#: ../src/ui.h:75 ../src/ui.h:96
954msgid "Cut the selection"
955msgstr "Отрязване на избраното"
956
957#: ../src/ui.h:79 ../src/ui.h:100
958msgid "Paste the clipboard"
959msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
960
961#: ../src/ui.h:82 ../src/ui.h:103
962msgid "_Rename..."
963msgstr "П_реименуване..."
964
965#: ../src/ui.h:83 ../src/ui.h:104
966msgid "Rename the selection"
967msgstr "Преименуване на избраното"
968
969#: ../src/ui.h:87 ../src/ui.h:108
970msgid "Delete the selection from the archive"
971msgstr "Изтриване на избраното от архива"
972
973#: ../src/ui.h:112
974msgid "Dese_lect All"
975msgstr "_Отмяна на избора на всичко"
976
977#: ../src/ui.h:113
978msgid "Deselect all files"
979msgstr "Отмяна на избора на всички файлове"
980
981#: ../src/ui.h:116 ../src/ui.h:120
982msgid "_Extract..."
983msgstr "_Разархивиране..."
984
985#: ../src/ui.h:117 ../src/ui.h:121 ../src/ui.h:125
986msgid "Extract files from the archive"
987msgstr "Разархивиране на файлове от архива"
988
989#: ../src/ui.h:128
990msgid "_Last Output"
991msgstr "_Последен изход"
992
993#: ../src/ui.h:129
994msgid "View the output produced by the last executed command"
995msgstr "Показване на изхода на последната изпълнена команда"
996
997#: ../src/ui.h:133
998msgid "Create a new archive"
999msgstr "Създаване на нов архив"
1000
1001#: ../src/ui.h:144
1002msgid "Op_en With..."
1003msgstr "Отваряне _с..."
1004
1005#: ../src/ui.h:145
1006msgid "Open selected files with an application"
1007msgstr "Отваряне на избрани файлове със зададена програма"
1008
1009#: ../src/ui.h:148
1010msgid "Pass_word..."
1011msgstr "_Парола..."
1012
1013#: ../src/ui.h:149
1014msgid "Specify a password for this archive"
1015msgstr "Определете парола за този архив"
1016
1017#: ../src/ui.h:153
1018msgid "Show archive properties"
1019msgstr "Показване свойствата на архива"
1020
1021#: ../src/ui.h:157
1022msgid "Reload current archive"
1023msgstr "Презареждане на текущия архив"
1024
1025#: ../src/ui.h:161
1026msgid "Save the current archive with a different name"
1027msgstr "Запазване на текущия архив с друго име"
1028
1029#: ../src/ui.h:164
1030msgid "Select _All"
1031msgstr "Избиране на _всички"
1032
1033#: ../src/ui.h:165
1034msgid "Select all files"
1035msgstr "Избиране на всички файлове"
1036
1037#: ../src/ui.h:169
1038msgid "Stop current operation"
1039msgstr "Спиране на текущата операция"
1040
1041#: ../src/ui.h:172
1042msgid "_Test Integrity"
1043msgstr "_Изпробване на архива"
1044
1045#: ../src/ui.h:173
1046msgid "Test whether the archive contains errors"
1047msgstr "Тестване дали архивът съдържа грешки"
1048
1049#: ../src/ui.h:177 ../src/ui.h:181
1050msgid "View the selected file"
1051msgstr "Преглеждане на избрания файл"
1052
1053#: ../src/ui.h:185 ../src/ui.h:189
1054msgid "Open the selected folder"
1055msgstr "Отваряне на избраната папка"
1056
1057#: ../src/ui.h:197
1058msgid "_Toolbar"
1059msgstr "_Лента с инструменти"
1060
1061#: ../src/ui.h:198
1062msgid "View the main toolbar"
1063msgstr "Показване на главната лента с инструменти"
1064
1065#: ../src/ui.h:202
1066msgid "Stat_usbar"
1067msgstr "Лента за с_ъстоянието"
1068
1069#: ../src/ui.h:203
1070msgid "View the statusbar"
1071msgstr "Показване на лентата за състоянието"
1072
1073#: ../src/ui.h:207
1074msgid "_Reversed Order"
1075msgstr "_Обратен ред"
1076
1077#: ../src/ui.h:208
1078msgid "Reverse the list order"
1079msgstr "Обръщане на подредбата на списъка"
1080
1081#: ../src/ui.h:212
1082msgid "_Folders"
1083msgstr "_Папки"
1084
1085#: ../src/ui.h:213
1086msgid "View the folders pane"
1087msgstr "Показване на панела с папки"
1088
1089#: ../src/ui.h:222
1090msgid "View All _Files"
1091msgstr "_Показване на всички файлове"
1092
1093#: ../src/ui.h:225
1094msgid "View as a F_older"
1095msgstr "Показване като _папка"
1096
1097#: ../src/ui.h:233
1098msgid "by _Name"
1099msgstr "по _име"
1100
1101#: ../src/ui.h:234
1102msgid "Sort file list by name"
1103msgstr "Подреждане файловете по име"
1104
1105#: ../src/ui.h:236
1106msgid "by _Size"
1107msgstr "по _размер"
1108
1109#: ../src/ui.h:237
1110msgid "Sort file list by file size"
1111msgstr "Подреждане на файловете по размер"
1112
1113#: ../src/ui.h:239
1114msgid "by T_ype"
1115msgstr "по _вид"
1116
1117#: ../src/ui.h:240
1118msgid "Sort file list by type"
1119msgstr "Подреждане на файловете по вид"
1120
1121#: ../src/ui.h:242
1122msgid "by _Date modified"
1123msgstr "по _дата на промяна"
1124
1125#: ../src/ui.h:243
1126msgid "Sort file list by modification time"
1127msgstr "Подреждане на файловете по датата на промяна"
1128
1129#: ../src/ui.h:245
1130msgid "by _Location"
1131msgstr "по _местоположение"
1132
1133#: ../src/ui.h:246
1134msgid "Sort file list by location"
1135msgstr "Подреждане на файловете по местоположение"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.