source: gnome/trunk/devhelp.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 10.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of devhelp po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the devhelp package.
4# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2006, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: devhelp trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2007-09-16 13:38+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2007-09-16 13:38+0300\n"
12"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:1
20msgid "Developer's Help program"
21msgstr "Програма за помощ на разработчика"
22
23#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:2 ../data/ui/devhelp.glade.h:4
24#: ../src/dh-main.c:141 ../src/dh-window.c:689
25msgid "Devhelp"
26msgstr "Devhelp"
27
28#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:3
29msgid "Documentation Browser"
30msgstr "Браузър за документация"
31
32#: ../data/devhelp.schemas.in.h:1
33msgid "Font for fixed text"
34msgstr "Шрифт за фиксиран текст"
35
36#: ../data/devhelp.schemas.in.h:2
37msgid "Font for text"
38msgstr "Шрифт за текст"
39
40#: ../data/devhelp.schemas.in.h:3
41msgid "Font for text with fixed width."
42msgstr "Шрифт за текст с постоянна широчина."
43
44#: ../data/devhelp.schemas.in.h:4
45msgid "Font for text with variable width."
46msgstr "Шрифт за текст с променлива широчина."
47
48#: ../data/devhelp.schemas.in.h:5
49msgid "Height of main window"
50msgstr "Височина на главния прозорец"
51
52#: ../data/devhelp.schemas.in.h:6
53msgid "Main window maximized state"
54msgstr "Степен на уголемяване на главния прозорец"
55
56#: ../data/devhelp.schemas.in.h:7
57msgid "Selected tab, \"content\" or \"search\""
58msgstr "Избран подпрозорец, „content“ или „search“"
59
60#: ../data/devhelp.schemas.in.h:8
61msgid "Show advanced search options"
62msgstr "Показване на опции за търсене за напреднали"
63
64#: ../data/devhelp.schemas.in.h:9
65msgid "The X position of the main window."
66msgstr "Позиция на главния прозорец по хоризонтала."
67
68#: ../data/devhelp.schemas.in.h:10
69msgid "The Y position of the main window."
70msgstr "Позиция на главния прозорец по вертикала."
71
72#: ../data/devhelp.schemas.in.h:11
73msgid "The height of the main window."
74msgstr "Височината на главния прозорец."
75
76#: ../data/devhelp.schemas.in.h:12
77msgid "The width of the index and search pane."
78msgstr "Широчината на панела със съдържание и търсене"
79
80#: ../data/devhelp.schemas.in.h:13
81msgid "The width of the main window."
82msgstr "Широчината на главния прозорец."
83
84#: ../data/devhelp.schemas.in.h:14
85msgid "Use system fonts"
86msgstr "Използване на системни шрифтове"
87
88#: ../data/devhelp.schemas.in.h:15
89msgid "Use the systems default fonts."
90msgstr "Използване на стандартните системни шрифтове."
91
92#: ../data/devhelp.schemas.in.h:16
93msgid "Whether the advanced search options are shown."
94msgstr "Дали да се показват опциите за търсене за напреднали."
95
96#: ../data/devhelp.schemas.in.h:17
97msgid "Whether the main window should start maximized or not."
98msgstr "Дали главният прозорец да се стартира максимизиран."
99
100#: ../data/devhelp.schemas.in.h:18
101msgid "Which of the tabs that is selected, \"content\" or \"search\"."
102msgstr ""
103"Кой от подпрозорците да бъде избран, „content“ (Съдържание) или "
104"„search“ (Търсене)."
105
106#: ../data/devhelp.schemas.in.h:19
107msgid "Width of the index and search pane"
108msgstr "Широчина на панела за съдържание и търсене"
109
110#: ../data/devhelp.schemas.in.h:20
111msgid "Width of the main window"
112msgstr "Широчина на главния прозорец"
113
114#: ../data/devhelp.schemas.in.h:21
115msgid "X position of main window"
116msgstr "Позиция на главния прозорец по хоризонтала"
117
118#: ../data/devhelp.schemas.in.h:22
119msgid "Y position of main window"
120msgstr "Позиция на главния прозорец по вертикала"
121
122#: ../data/ui/devhelp.glade.h:1
123msgid "<b>Fonts</b>"
124msgstr "<b>Шрифтове</b>"
125
126#: ../data/ui/devhelp.glade.h:2
127msgid "<b>Searching</b>"
128msgstr "<b>Търсене</b>"
129
130#: ../data/ui/devhelp.glade.h:3 ../src/dh-window.c:463
131msgid "Contents"
132msgstr "Съдържание"
133
134#: ../data/ui/devhelp.glade.h:5
135msgid "Preferences"
136msgstr "Настройки"
137
138#: ../data/ui/devhelp.glade.h:6
139msgid "_Back"
140msgstr "_Назад"
141
142#: ../data/ui/devhelp.glade.h:7
143msgid "_Fixed width:"
144msgstr "С _фиксирана широчина:"
145
146#: ../data/ui/devhelp.glade.h:8
147msgid "_Forward"
148msgstr "На_пред"
149
150#: ../data/ui/devhelp.glade.h:9 ../src/dh-window.c:158
151msgid "_Go"
152msgstr "_Отиване"
153
154#: ../data/ui/devhelp.glade.h:10
155msgid "_Show advanced search options"
156msgstr "_Показване на опциите за търсене за напреднали"
157
158#: ../data/ui/devhelp.glade.h:11
159msgid "_Use system fonts"
160msgstr "_Използване на системни шрифтове"
161
162#: ../data/ui/devhelp.glade.h:12
163msgid "_Variable width: "
164msgstr "_С променлива широчина: "
165
166#: ../misc/gedit-plugin/devhelp.gedit-plugin.desktop.in.h:1
167msgid "Devhelp support"
168msgstr "Поддръжка за Devhelp"
169
170#: ../misc/gedit-plugin/devhelp.gedit-plugin.desktop.in.h:2
171msgid "Makes F2 bring up Devhelp for the word at the cursor"
172msgstr ""
173"F2 да стартира Devhelp и да се покаже помощ за думата на позицията на курсора"
174
175#: ../src/dh-main.c:90
176msgid "Search for a function"
177msgstr "Търсене за функция"
178
179#: ../src/dh-main.c:99
180msgid "Quit any running Devhelp"
181msgstr "Изход от всички стартирани програми Devhelp"
182
183#: ../src/dh-main.c:108
184msgid "Display the version and exit"
185msgstr "Показване на версията и изход"
186
187#: ../src/dh-main.c:117
188msgid "Focus the devhelp window with the search field active"
189msgstr ""
190"Фокусиране на прозореца на Devhelp с активирано\n"
191"\t\t\t     поле за търсене"
192
193#: ../src/dh-parser.c:110 ../src/dh-parser.c:194 ../src/dh-parser.c:271
194#, c-format
195msgid "Expected '%s' got '%s' at line %d, column %d"
196msgstr "Очакваше се „%s“, но беше получено „%s“ на ред %d, колона %d"
197
198#: ../src/dh-parser.c:128
199#, c-format
200msgid "Invalid namespace '%s' at line %d, column %d"
201msgstr "Невалидно пространство от имена „%s“ на ред %d, колона %d"
202
203#: ../src/dh-parser.c:158
204#, c-format
205msgid "title, name, and link elements are required at line %d, column %d"
206msgstr "необходими са заглавие, име и елементи на връзка на ред %d, колона %d"
207
208#: ../src/dh-parser.c:215
209#, c-format
210msgid "name and link elements are required inside <sub> on line %d, column %d"
211msgstr "необходими са име и елементи на връзка в <sub> на ред %d, колона %d"
212
213#: ../src/dh-parser.c:297
214#, c-format
215msgid ""
216"name and link elements are required inside <function> on line %d, column %d"
217msgstr ""
218"необходими са име и елементи на връзка във <function> на ред %d, колона %d"
219
220#: ../src/dh-parser.c:420 ../src/dh-parser.c:515
221msgid "Could not create book parser"
222msgstr "Неуспех при създаването на анализатор на книга"
223
224#: ../src/dh-parser.c:436 ../src/dh-parser.c:525
225msgid "Could not create markup parser"
226msgstr "Неуспех при създаването на анализатор на етикети"
227
228#: ../src/dh-parser.c:578
229#, c-format
230msgid "Cannot uncompress book '%s': %s"
231msgstr "Книгата „%s“ не може да се разкомпресира: %s"
232
233#: ../src/dh-parser.c:603
234msgid "Devhelp is not built with zlib support"
235msgstr "Devhelp не е компилиран с поддръжка на „zlib“"
236
237#: ../src/dh-search.c:621
238msgid "_Book:"
239msgstr "_Книга:"
240
241#: ../src/dh-search.c:641
242msgid "_Page:"
243msgstr "_Страница:"
244
245#: ../src/dh-window.c:156
246msgid "_File"
247msgstr "_Файл"
248
249#: ../src/dh-window.c:157
250msgid "_Edit"
251msgstr "_Редактиране"
252
253#: ../src/dh-window.c:159
254msgid "_Help"
255msgstr "_Помощ"
256
257#. File menu
258#: ../src/dh-window.c:162
259msgid "_New Window"
260msgstr "Нов п_розорец"
261
262#: ../src/dh-window.c:164
263msgid "New _Tab"
264msgstr "Нов _подпрозорец"
265
266#: ../src/dh-window.c:176 ../src/eggfindbar.c:337
267msgid "Find Next"
268msgstr "Следващо съвпадение"
269
270#: ../src/dh-window.c:178 ../src/eggfindbar.c:329
271msgid "Find Previous"
272msgstr "Предходно съвпадение"
273
274#: ../src/dh-window.c:189
275msgid "_Contents Tab"
276msgstr "_Съдържание"
277
278#: ../src/dh-window.c:192
279msgid "_Search Tab"
280msgstr "_Търсене"
281
282#: ../src/dh-window.c:473
283msgid "Search"
284msgstr "Търсене"
285
286#: ../src/dh-window.c:686
287msgid "translator_credits"
288msgstr ""
289"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
290"\n"
291"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
292"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
293"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
294
295#: ../src/dh-window.c:691
296msgid "A developer's help browser for GNOME 2"
297msgstr "Браузър на ръководства за разработчици на GNOME"
298
299#: ../src/dh-window.c:1085 ../src/dh-window.c:1214
300msgid "Empty Page"
301msgstr "Празна страница"
302
303#: ../src/eggfindbar.c:320
304msgid "Find:"
305msgstr "Търсене:"
306
307#: ../src/eggfindbar.c:332
308msgid "Find previous occurrence of the search string"
309msgstr "Намиране на предходното съвпадение на търсения низ"
310
311#: ../src/eggfindbar.c:340
312msgid "Find next occurrence of the search string"
313msgstr "Намиране на следващото съвпадение на търсения низ"
314
315#: ../src/eggfindbar.c:348
316msgid "Case Sensitive"
317msgstr "Зачитане на малки/големи"
318
319#: ../src/eggfindbar.c:351
320msgid "Toggle case sensitive search"
321msgstr "Търсене със зачитане на малки/големи букви"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.