source: gnome/trunk/bug-buddy.trunk.bg.po @ 1653

Last change on this file since 1653 was 1653, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

bug-buddy: корекция

File size: 23.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of bug-buddy
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006, 2007.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2008.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: bug-buddy trunk\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2008-09-04 15:08+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2008-09-04 15:07+0300\n"
16"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:1
24msgid "<b>What _were you doing when the application crashed?</b>"
25msgstr "<b>_Какво правихте, когато програмата заби?</b>"
26
27#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:2
28msgid "<b>Your _email address:</b> "
29msgstr "<b>Вашата _е-поща:</b> "
30
31#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:3
32msgid ""
33"<small><i><b>Note:</b>  Sensitive information may be present in the crash "
34"details.  Please review the crash details if you are concerned about "
35"transmitting passwords or other sensitive information.</i></small>"
36msgstr ""
37"<small><i><b>Бележка:</b> Възможно е в информацията за проблема да има лична "
38"информация. Прегледайте и я редактирайте, ако се притеснявате за изпращането "
39"на пароли или друга чувствителна информация.</i></small>"
40
41#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:4
42msgid "<span size=\"xx-large\"><b>Bug reporting tool</b></span>"
43msgstr ""
44"<span size=\"xx-large\"><b>Инструмент за докладване на грешки</b></span>"
45
46#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:5 ../src/bug-buddy.c:1806
47msgid "Bug Buddy"
48msgstr "Bug Buddy"
49
50#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:6
51msgid "C_opy"
52msgstr "_Копиране"
53
54#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:7
55msgid "Review Crash Details"
56msgstr "Преглед на информацията за грешката"
57
58#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:8
59msgid "Send _other pending crash reports"
60msgstr "Изпращане на _другите подготвени доклади за грешки"
61
62#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:9
63msgid "_Review Crash Details"
64msgstr "_Преглеждане на данните за забиването"
65
66#: ../data/bug-buddy.gtkbuilder.h:10
67msgid "_Send"
68msgstr "_Изпращане"
69
70#: ../data/bug-buddy.desktop.in.in.h:1
71msgid "Bug Report Tool"
72msgstr "Докладване за грешки"
73
74#: ../data/bug-buddy.desktop.in.in.h:2
75msgid "Report a bug in GNOME-based applications"
76msgstr "Докладване за грешки в програми към GNOME"
77
78#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:1
79msgid "Bug reporter name"
80msgstr "Име на докладващия"
81
82#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:2
83msgid "Email Address"
84msgstr "Е-поща"
85
86#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:3
87msgid ""
88"Email Address for submitting bug reports to GNOME Bugzilla. This address "
89"will be used for correspondence regarding the bug you are submitting. If you "
90"already have a GNOME Bugzilla account, please use it as your Email Address."
91msgstr ""
92"Е-поща за пускането на доклади за грешки в GNOME Bugzilla. Тя ще бъде "
93"използвана за следене на грешката, която сте докладвали. Ако вече сте "
94"регистрирани в GNOME Bugzilla, използвайте името на регистрацията си вместо "
95"адрес за е-поща."
96
97#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:4
98msgid "File to store unsent bug reports."
99msgstr "Файл за запазване на неизпратените доклади за грешки."
100
101#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:5
102msgid ""
103"File where bug-buddy will save your bug report in case it can't be sent "
104"immediately to Bugzilla."
105msgstr ""
106"Файл, в който искате да запазите вашия доклад за грешка, в случай че не "
107"можете да го пратите до Bugzilla незабавно."
108
109#: ../data/bug-buddy.schemas.in.h:6
110msgid "Real name of user reporting the bug."
111msgstr "Истинското име на потребителя докладващ грешката."
112
113#: ../src/bug-buddy.c:76
114msgid "Package containing the program"
115msgstr "Пакет, съдържащ програмата"
116
117#: ../src/bug-buddy.c:76
118msgid "PACKAGE"
119msgstr "ПАКЕТ"
120
121#: ../src/bug-buddy.c:77
122msgid "File name of crashed program"
123msgstr "Име на файл от забилата програма"
124
125#: ../src/bug-buddy.c:77 ../src/bug-buddy.c:79 ../src/bug-buddy.c:80
126msgid "FILE"
127msgstr "ФАЙЛ"
128
129#: ../src/bug-buddy.c:78
130msgid "PID of crashed program"
131msgstr ""
132"Идентификатор на процеса на забилата\n"
133"                                    програма"
134
135#: ../src/bug-buddy.c:78
136msgid "PID"
137msgstr "Ид. пр."
138
139#: ../src/bug-buddy.c:79
140msgid "Text file to include in the report"
141msgstr "Текстов файл за включване в доклада"
142
143#: ../src/bug-buddy.c:80
144msgid "MiniDump file with info about the crash"
145msgstr "Файл „MiniDump“ с информация за забиването"
146
147#: ../src/bug-buddy.c:363
148msgid "Copy _Link Address"
149msgstr "_Копиране на адреса"
150
151#: ../src/bug-buddy.c:416
152#, c-format
153msgid "Bug Buddy was unable to view the link \"%s\"\n"
154msgstr "Bug Buddy не може да отвори връзката „%s“\n"
155
156#: ../src/bug-buddy.c:453
157msgid ""
158"There has been a network error while sending the report. Do you want to save "
159"this report and send it later?"
160msgstr ""
161"Появи се мрежова грешка по време на изпращане на доклада. Искате ли да го "
162"запазите и пратите по-късно?"
163
164#: ../src/bug-buddy.c:456
165msgid ""
166"Please ensure that your Internet connection is active and working correctly."
167msgstr "Проверете дали имате връзка с Интернет и пробвайте отново."
168
169#: ../src/bug-buddy.c:543 ../src/bug-buddy.c:1204
170msgid "_Close"
171msgstr "_Затваряне"
172
173#: ../src/bug-buddy.c:587
174#, c-format
175msgid ""
176"A bug report detailing your software crash has been sent to GNOME. This "
177"information will allow the developers to understand the cause of the crash "
178"and prepare a solution for it.\n"
179"\n"
180"You may be contacted by a GNOME developer if more details are required about "
181"the crash.\n"
182"\n"
183"You can view your bug report and follow its progress with this URL:\n"
184msgstr ""
185"Докладът за грешка за това забиване на програма вече е изпратен към проекта "
186"GNOME. Това ще позволи на разработчиците да разберат причините и да намерят "
187"решение.\n"
188"\n"
189"Ако е необходима допълнителна информация, е възможно разработчик на GNOME да "
190"се свърже с вас.\n"
191"\n"
192"Можете да проследите своя доклад за грешка и работата по него на следния "
193"адрес:\n"
194
195#: ../src/bug-buddy.c:598
196msgid ""
197"Bug Buddy has encountered an error while submitting your report to the "
198"Bugzilla server.  Details of the error are included below.\n"
199"\n"
200msgstr ""
201"Bug Buddy получи грешка при подаването на доклада ви към сървъра Bugzilla. "
202"Подробностите за това са дадени по-долу.\n"
203"\n"
204
205#: ../src/bug-buddy.c:604
206#, c-format
207msgid ""
208"Bugzilla reported an error when trying to process your request, but was "
209"unable to parse the response."
210msgstr ""
211"Bugzilla докладва за грешка при опита си да обработи вашата заявка, но "
212"отговорът не може да се анализира."
213
214#: ../src/bug-buddy.c:607
215#, c-format
216msgid "The email address you provided is not valid."
217msgstr "Дали сте неправилен адрес за е-поща."
218
219#: ../src/bug-buddy.c:609
220#, c-format
221msgid ""
222"The account associated with the email address provided has been disabled."
223msgstr "Регистрацията свързана с въведения адрес на е-поща е деактивирана."
224
225#: ../src/bug-buddy.c:612
226#, c-format
227msgid ""
228"The product specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade to "
229"the latest version."
230msgstr ""
231"Указаният продукт не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
232"версия."
233
234#: ../src/bug-buddy.c:615
235#, c-format
236msgid ""
237"The component specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade "
238"to the latest version."
239msgstr ""
240"Указаният компонент не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
241"версия."
242
243#: ../src/bug-buddy.c:618
244#, c-format
245msgid ""
246"The summary is required in your bug report. This should not happen with the "
247"latest Bug Buddy."
248msgstr ""
249"Необходимо е кратко описание за доклада за грешка. С последните версии на "
250"Bug Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
251
252#: ../src/bug-buddy.c:621
253#, c-format
254msgid ""
255"The description is required in your bug report. This should not happen with "
256"the latest Bug Buddy."
257msgstr ""
258"Необходимо е дълго описание за доклада за грешка. С последните версии на Bug "
259"Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
260
261#: ../src/bug-buddy.c:624
262#, c-format
263msgid ""
264"The fault code returned by Bugzilla is not recognized. Please report the "
265"following information to bugzilla.gnome.org manually:\n"
266"\n"
267"%s"
268msgstr ""
269"Кодът за грешка върнат от Bugzilla е непознат. Молим лично да докладвате "
270"следната информация на сайта http://bugzilla.gnome.org:\n"
271"\n"
272"%s"
273
274#: ../src/bug-buddy.c:631
275#, c-format
276msgid ""
277"Server returned bad state.  This is most likely a server issue and should be "
278"reported to bugmaster@gnome.org\n"
279"\n"
280"%s"
281msgstr ""
282"Сървърът подаде сигнал за лошо състояние. Това най-вероятно е проблем, който "
283"трябва да докладвате на bugmaster@gnome.org\n"
284"\n"
285"%s"
286
287#: ../src/bug-buddy.c:636
288#, c-format
289msgid ""
290"Failed to parse the xml-rpc response.  Response follows:\n"
291"\n"
292"%s"
293msgstr ""
294"Неуспех при анализирането на отговора от xml-rpc. Отговорът е даден отдолу:\n"
295"\n"
296"%s"
297
298#: ../src/bug-buddy.c:640
299#, c-format
300msgid ""
301"An unknown error occurred.  This is most likely a problem with bug-buddy. "
302"Please report this problem manually at bugzilla.gnome.org\n"
303"\n"
304msgstr ""
305"Възникна непозната грешка. Най-вероятно това се дължи на проблем с Bug "
306"Buddy. Молим лично да докладвате следната информация на сайта http://"
307"bugzilla.gnome.org:\n"
308"\n"
309
310#: ../src/bug-buddy.c:796
311#, c-format
312msgid "Unable to create the bug report: %s\n"
313msgstr "Докладът за грешка не може да бъде създаден: %s\n"
314
315#: ../src/bug-buddy.c:798
316#, c-format
317msgid "There was an error creating the bug report\n"
318msgstr "Имаше грешка при създаването на доклада за грешка:\n"
319
320#: ../src/bug-buddy.c:858
321msgid "Sending..."
322msgstr "Изпращане…"
323
324#: ../src/bug-buddy.c:1018
325msgid ""
326"The description you provided for the crash is very short. Are you sure you "
327"want to send it?"
328msgstr ""
329"Описанието на грешката, което дадохте, е много късо. Сигурни ли сте, че "
330"искате да го пратите?"
331
332#: ../src/bug-buddy.c:1025
333msgid ""
334"A short description is probably not of much help to the developers "
335"investigating your report. If you provide a better one, for instance "
336"specifying a way to reproduce the crash, the issue can be more easily "
337"resolved."
338msgstr ""
339"Прекалено краткото описание няма да е в голяма полза на разработчиците, "
340"които разглеждат доклада. Ако дадете по-подробно, включващо например начин "
341"за достигане до забиването, проблемът ще може да бъде решен по-лесно."
342
343#: ../src/bug-buddy.c:1033
344msgid "_Review description"
345msgstr "_Преглед на описанието"
346
347#: ../src/bug-buddy.c:1042
348msgid "_Send anyway"
349msgstr "_Изпращане"
350
351#. Translators: This is the hyperlink which takes to http://live.gnome.org/GettingTraces/DistroSpecificInstructions
352#. * page. Please also mention that the page is in English
353#: ../src/bug-buddy.c:1133
354msgid "Getting useful crash reports"
355msgstr "Получаване на полезни доклади за грешки"
356
357#: ../src/bug-buddy.c:1184
358#, c-format
359msgid ""
360"The application %s crashed. The bug reporting tool was unable to collect "
361"enough information about the crash to be useful to the developers.\n"
362"\n"
363"In order to submit useful reports, please consider installing debug packages "
364"for your distribution.\n"
365"Click the link below to get information about how to install these "
366"packages:\n"
367msgstr ""
368"Програмата %s заби. Програмата за докладване на грешки не успя да събере "
369"достатъчно информация относно причината за проблема.\n"
370"\n"
371"За да изпращате полезни доклади за грешки, моля помислете върху възможността "
372"да инсталирате пакети за проследяване на грешки към вашата дистрибуция.\n"
373"Натиснете върху връзката по-долу, за да получите информация как да "
374"инсталирате тези пакети:\n"
375
376#: ../src/bug-buddy.c:1222 ../src/bug-buddy.c:1939
377msgid ""
378"\n"
379"\n"
380"Please write your report in English, if possible."
381msgstr ""
382"\n"
383"\n"
384"Молим, ако е възможно, да напишете доклада за грешка на английски език."
385
386#: ../src/bug-buddy.c:1235
387#, c-format
388msgid ""
389"Information about the %s application crash has been successfully collected.  "
390"Please provide some more details about what you were doing when the "
391"application crashed.\n"
392"\n"
393"A valid email address is required.  This will allow the developers to "
394"contact you for more information if necessary."
395msgstr ""
396"Информацията за забиването на програмата %s е събрана успешно. Молим да ни "
397"осведомите какво правехте, когато програмата заби.\n"
398"\n"
399"Необходим е валиден адрес на е-поща. Това ще позволи на разработчиците да се "
400"свържат с вас в случай на нужда от повече информация."
401
402#: ../src/bug-buddy.c:1272
403msgid "WARNING:"
404msgstr "ВНИМАНИЕ:"
405
406#: ../src/bug-buddy.c:1273
407msgid ""
408"Some sensitive data is likely present in the crash details.  Please review "
409"and edit the information if you are concerned about transmitting passwords "
410"or other sensitive data."
411msgstr ""
412"Възможно е в информацията за проблема да има лична информация. Прегледайте и "
413"редактирайте информацията, която е важна за вас, ако се притеснявате за "
414"изпращането на пароли или друга чувствителна информация."
415
416#: ../src/bug-buddy.c:1310
417msgid "Save File"
418msgstr "Запазване на файл"
419
420#: ../src/bug-buddy.c:1330
421msgid "-bugreport.txt"
422msgstr "-доклад_за_грешка.txt"
423
424#: ../src/bug-buddy.c:1387
425msgid "_Save Bug Report"
426msgstr "_Запазване на доклад за грешки"
427
428#: ../src/bug-buddy.c:1392
429#, c-format
430msgid ""
431"The application %s has crashed.\n"
432"Information about the crash has been successfully collected.\n"
433"\n"
434"This application is not known to bug-buddy, therefore the bug report cannot "
435"be sent to the GNOME Bugzilla.  Please save the bug to a text file and "
436"report it to the appropriate bug tracker for this application."
437msgstr ""
438"Приложението %s заби.\n"
439"Информацията за това е събрана успешно.\n"
440"\n"
441"Програмата, която заби, е непозната за Bug Buddy и затова информацията не "
442"може да бъде изпратена към сървъра Bugzilla на проекта GNOME. Молим да "
443"запазите доклада за грешка в текстов файл и да го изпратите в системата за "
444"проследяване на грешки на това приложение."
445
446#: ../src/bug-buddy.c:1483
447#, c-format
448msgid "There was an error displaying help: %s"
449msgstr "Има грешка при показване на помощта: %s"
450
451#: ../src/bug-buddy.c:1791
452msgid ""
453"\n"
454"\n"
455"Bug Buddy is a utility that helps report debugging\n"
456"information to the GNOME Bugzilla when a program crashes."
457msgstr ""
458"\n"
459"\n"
460"Bug Buddy е инструмент, който помага за докладването на\n"
461"информация за изчистване на грешки при забиването на\n"
462"програма към сървъра Bugzilla на проекта GNOME."
463
464#: ../src/bug-buddy.c:1822
465msgid ""
466"Bug Buddy could not load its user interface file.\n"
467"Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
468msgstr ""
469"Неуспех при зареждането на интерфейса на Bug Buddy.\n"
470"Проверете дали Bug Buddy е инсталиран правилно."
471
472#: ../src/bug-buddy.c:1840
473msgid "Collecting information from your system..."
474msgstr "Събиране на информация от системата…"
475
476#: ../src/bug-buddy.c:1843
477msgid "Either --appname or --package arguments are required.\n"
478msgstr ""
479"Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--appname“ или „--"
480"package“.\n"
481
482#: ../src/bug-buddy.c:1851
483msgid "Either --pid , --include or --minidump arguments are required.\n"
484msgstr ""
485"Трябва да подадете поне един от аргументите „--pid“, „--include“ или „--"
486"minidump“.\n"
487
488#: ../src/bug-buddy.c:1859
489msgid ""
490"Bug Buddy was unable to retrieve information regarding the version of GNOME "
491"you are running.  This is most likely due to a missing installation of gnome-"
492"desktop.\n"
493msgstr ""
494"Bug Buddy не успя да получи информация за версията на GNOME, която ползвате. "
495"Това най-вероятно се дължи на липсата на пакета „gnome-desktop“.\n"
496
497#: ../src/bug-buddy.c:1882
498#, c-format
499msgid ""
500"The %s application has crashed.  We are collecting information about the "
501"crash to send to the developers in order to fix the problem."
502msgstr ""
503"Програмата %s заби. Събира се информация за забиването. Тя ще бъде изпратена "
504"на разработчиците, за да им помогне при решаването на проблема."
505
506#: ../src/bug-buddy.c:1899
507msgid "Collecting information from the crash..."
508msgstr "Събиране на информация от забиването…"
509
510#: ../src/bug-buddy.c:1916
511#, c-format
512msgid ""
513"Bug Buddy encountered the following error when trying to retrieve debugging "
514"information: %s\n"
515msgstr ""
516"Bug Buddy се натъкна на следния проблем при събирането на информация за "
517"изчистване на грешки: %s\n"
518
519#: ../src/bug-buddy.c:1947
520#, c-format
521msgid ""
522"Bug Buddy doesn't know how to send a suggestion for the application %s.\n"
523msgstr "Bug Buddy не знае как да прати предложение за програмата %s.\n"
524
525#: ../src/bug-buddy.c:1967
526#, c-format
527msgid ""
528"Thank you for helping us improving our software.\n"
529"Please fill your suggestions/error information for %s application.\n"
530"\n"
531"A valid email address is required.  This will allow developers to contact "
532"you for more information if necessary."
533msgstr ""
534"Благодарим ви, че ни помагате да подобрим нашия софтуер.\n"
535"Молим, попълнете предложенията си/откритите грешки за програмата %s.\n"
536"\n"
537"Необходим е валиден адрес на е-поща.  Това ще позволи на разработчиците да "
538"се свържат с вас, ако е необходимо."
539
540#: ../src/bug-buddy.c:1979
541msgid "Suggestion / Error description:"
542msgstr "Описание на предложение/грешка:"
543
544#: ../src/bugzilla.c:469
545#, c-format
546msgid "HTTP Response returned bad status code %d"
547msgstr "Отговорът по HTTP върна лош код за състояние %d"
548
549#: ../src/bugzilla.c:485
550#, c-format
551msgid ""
552"Unable to parse XML-RPC Response\n"
553"\n"
554"%s"
555msgstr ""
556"Отговорът по XML-RPC не може да се анализира\n"
557"\n"
558"%s"
559
560#: ../src/bugzilla.c:517
561#, c-format
562msgid "Application does not track its bugs in the GNOME Bugzilla."
563msgstr ""
564"Грешките в това приложение не се проследяват чрез сървъра Bugzilla на "
565"проекта GNOME."
566
567#: ../src/bugzilla.c:523
568#, c-format
569msgid "Product or component not specified."
570msgstr "Не е указан продукт или компонент."
571
572#: ../src/bugzilla.c:618
573#, c-format
574msgid "Unable to create XML-RPC message."
575msgstr "Не може да се създаде съобщение по XML-RPC."
576
577#: ../src/gdb-buddy.c:54
578msgid "gdb has already exited"
579msgstr "gdb вече спря работа"
580
581#: ../src/gdb-buddy.c:95
582msgid "Error on read... aborting"
583msgstr "Грешка при четене… прекъсване"
584
585#: ../src/gdb-buddy.c:228
586#, c-format
587msgid "The binary file could not be found. Try using an absolute path."
588msgstr "Двоичният файл не може да бъде намерен. Опитайте с абсолютен път."
589
590#: ../src/gdb-buddy.c:239
591#, c-format
592msgid ""
593"GDB could not be found on your system. Debugging information will not be "
594"obtained."
595msgstr ""
596"GDB не е открит във вашата система. Информацията за изчистване на грешки "
597"няма да бъде получена."
598
599#: ../src/gdb-buddy.c:248
600#, c-format
601msgid ""
602"Could not find the gdb-cmd file.\n"
603"Please try reinstalling Bug Buddy."
604msgstr ""
605"Файлът gdb-cmd не може да бъде открит.\n"
606"Пробвайте да преинсталирате Bug Buddy."
607
608#: ../src/gdb-buddy.c:263
609#, c-format
610msgid ""
611"There was an error running gdb:\n"
612"\n"
613"%s"
614msgstr ""
615"Има грешка при изпълнение на gdb:\n"
616"\n"
617"%s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.