source: gnome/trunk/bug-buddy.trunk.bg.po @ 1393

Last change on this file since 1393 was 1393, checked in by yavorescu, 14 years ago

(bug-buddy): Обновяване; тривиални промени.

File size: 23.0 KB
RevLine 
[1097]1# Bulgarian translation of bug-buddy
[1393]2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
[1097]3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006, 2007.
[1187]6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
[1393]7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
[1097]8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
[1187]12"Project-Id-Version: bug-buddy trunk\n"
[1097]13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
[1393]14"POT-Creation-Date: 2008-03-17 18:37+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2008-03-17 18:35+0200\n"
16"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
[1097]17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
[1393]23#: ../src/bug-buddy.c:85
[1097]24msgid "Name of contact"
25msgstr "Име за контакт"
26
[1393]27#: ../src/bug-buddy.c:85
[1097]28msgid "NAME"
29msgstr "ИМЕ"
30
[1393]31#: ../src/bug-buddy.c:86
[1097]32msgid "Email address of contact"
33msgstr "Адрес на е-поща за контакт"
34
[1393]35#: ../src/bug-buddy.c:86
[1097]36msgid "EMAIL"
37msgstr "Е-ПОЩА"
38
[1393]39#: ../src/bug-buddy.c:87
[1097]40msgid "Package containing the program"
41msgstr "Пакет, съдържащ програмата"
42
[1393]43#: ../src/bug-buddy.c:87
[1097]44msgid "PACKAGE"
45msgstr "ПАКЕТ"
46
[1393]47#: ../src/bug-buddy.c:88
[1097]48msgid "Version of the package"
49msgstr "Версия на пакета"
50
[1393]51#: ../src/bug-buddy.c:88
[1097]52msgid "VERSION"
53msgstr "ВЕРСИЯ"
54
[1393]55#: ../src/bug-buddy.c:89
[1097]56msgid "File name of crashed program"
57msgstr "Име на файл от забилата програма"
58
[1393]59#: ../src/bug-buddy.c:89 ../src/bug-buddy.c:91 ../src/bug-buddy.c:92
60#: ../src/bug-buddy.c:93
[1097]61msgid "FILE"
62msgstr "ФАЙЛ"
63
[1393]64#: ../src/bug-buddy.c:90
[1097]65msgid "PID of crashed program"
[1393]66msgstr ""
67"Идентификатор на процеса на забилата\n"
68"\t\t\t\t    програма"
[1097]69
[1393]70#: ../src/bug-buddy.c:90
[1097]71msgid "PID"
72msgstr "Ид. пр."
73
[1393]74#: ../src/bug-buddy.c:91
[1097]75msgid "Core file from program"
[1393]76msgstr "Файл „core“ от програмата"
[1097]77
[1393]78#: ../src/bug-buddy.c:92
[1097]79msgid "Text file to include in the report"
80msgstr "Текстов файл за включване в доклада"
81
[1393]82#: ../src/bug-buddy.c:93
[1187]83msgid "MiniDump file with info about the crash"
[1393]84msgstr "Файл „MiniDump“ с информация за забиването"
[1187]85
[1393]86#: ../src/bug-buddy.c:94
[1097]87msgid "PID of the program to kill after the report"
[1393]88msgstr ""
89"Идентификатор на процеса, който да бъде\n"
90"\t\t\t\t    убит след доклада"
[1097]91
[1393]92#: ../src/bug-buddy.c:94
[1097]93msgid "KILL"
94msgstr "УБИВАНЕ"
95
[1393]96#: ../src/bug-buddy.c:373
[1097]97#, c-format
98msgid "Bug Buddy was unable to view the link \"%s\"\n"
99msgstr "Bug Buddy не може да отвори връзката „%s“\n"
100
[1393]101#: ../src/bug-buddy.c:406
[1097]102msgid ""
103"<span weight=\"bold\">Network Connection Error</span>\n"
104"Maybe no Network Connection available.\n"
105"Do you want to store this report until a Network Connection is available?"
106msgstr ""
107"<span weight=\"bold\">Грешка в мрежовата връзка</span>\n"
108"Възможно е да липсва връзка с мрежата. Искате ли да\n"
109"запазите този доклад докато мрежовата връзка се възстанови?"
110
[1393]111#: ../src/bug-buddy.c:495 ../src/bug-buddy.c:1085
[1097]112msgid "_Close"
113msgstr "_Затваряне"
114
[1393]115#: ../src/bug-buddy.c:537
116#, c-format
[1097]117msgid ""
118"A bug report detailing your software crash has been sent to GNOME. This "
119"information will allow the developers to understand the cause of the crash "
120"and prepare a solution for it.\n"
121"\n"
122"You may be contacted by a GNOME developer if more details are required about "
123"the crash.\n"
124"\n"
125"You can view your bug report and follow its progress with this URL:\n"
126msgstr ""
[1187]127"Докладът за грешка за това забиване на програма вече е изпратен към проекта "
128"GNOME. Това ще позволи на разработчиците да разберат причините и да намерят "
129"решение.\n"
[1097]130"\n"
131"Ако е необходима допълнителна информация, е възможно разработчик на GNOME да "
132"се свърже с вас.\n"
133"\n"
134"Можете да проследите своя доклад за грешка и работата по него на следния "
135"адрес:\n"
136
[1393]137#: ../src/bug-buddy.c:548
[1097]138msgid ""
139"Bug Buddy has encountered an error while submitting your report to the "
140"Bugzilla server.  Details of the error are included below.\n"
141"\n"
142msgstr ""
143"Bug Buddy получи грешка при подаването на доклада ви към сървъра Bugzilla. "
144"Подробностите за това са дадени по-долу.\n"
145"\n"
146
[1393]147#: ../src/bug-buddy.c:554
[1097]148#, c-format
149msgid ""
150"Bugzilla reported an error when trying to process your request, but was "
151"unable to parse the response."
152msgstr ""
153"Bugzilla докладва за грешка при опита си да обработи вашата заявка, но "
154"отговорът не може да се анализира."
155
[1393]156#: ../src/bug-buddy.c:557
157#, c-format
[1097]158msgid "The email address you provided is not valid."
159msgstr "Дали сте невалиден адрес за е-поща."
160
[1393]161#: ../src/bug-buddy.c:559
162#, c-format
[1097]163msgid ""
164"The account associated with the email address provided has been disabled."
165msgstr "Регистрацията свързана с въведения адрес на е-поща е деактивирана."
166
[1393]167#: ../src/bug-buddy.c:562
168#, c-format
[1097]169msgid ""
170"The product specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade to "
171"the latest version."
172msgstr ""
[1187]173"Указаният продукт не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
174"версия."
[1097]175
[1393]176#: ../src/bug-buddy.c:565
177#, c-format
[1097]178msgid ""
179"The component specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade "
180"to the latest version."
181msgstr ""
[1187]182"Указаният компонент не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
183"версия."
[1097]184
[1393]185#: ../src/bug-buddy.c:568
186#, c-format
[1097]187msgid ""
188"The summary is required in your bug report. This should not happen with the "
189"latest Bug Buddy."
190msgstr ""
191"Необходимо е кратко описание за доклада за грешка. С последните версии на "
192"Bug Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
193
[1393]194#: ../src/bug-buddy.c:571
195#, c-format
[1097]196msgid ""
197"The description is required in your bug report. This should not happen with "
198"the latest Bug Buddy."
199msgstr ""
200"Необходимо е дълго описание за доклада за грешка. С последните версии на Bug "
201"Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
202
[1393]203#: ../src/bug-buddy.c:574
[1097]204#, c-format
205msgid ""
206"The fault code returned by Bugzilla is not recognized. Please report the "
207"following information to bugzilla.gnome.org manually:\n"
208"\n"
209"%s"
210msgstr ""
211"Кодът за грешка върнат от Bugzilla е непознат. Молим лично да докладвате "
212"следната информация на сайта http://bugzilla.gnome.org:\n"
213"\n"
214"%s"
215
[1393]216#: ../src/bug-buddy.c:581
217#, c-format
[1097]218msgid ""
[1393]219"Server returned bad state.  This is most likely a server issue and should be "
220"reported to bugmaster@gnome.org\n"
221"\n"
222"%s"
223msgstr ""
224"Сървърът подаде сигнал за лошо състояние. Това най-вероятно е проблем, който "
225"трябва да докладвате на bugmaster@gnome.org\n"
226"\n"
227"%s"
228
229#: ../src/bug-buddy.c:586
230#, c-format
231msgid ""
232"Failed to parse the xml-rpc response.  Response follows:\n"
233"\n"
234"%s"
235msgstr ""
236"Неуспех при анализирането на отговора от xml-rpc. Отговорът е даден отдолу:\n"
237"\n"
238"%s"
239
240#: ../src/bug-buddy.c:590
241#, c-format
242msgid ""
[1097]243"An unknown error occurred.  This is most likely a problem with bug-buddy. "
244"Please report this problem manually at bugzilla.gnome.org\n"
245"\n"
246msgstr ""
247"Възникна непозната грешка. Най-вероятно това се дължи на проблем с Bug "
248"Buddy. Молим лично да докладвате следната информация на сайта http://"
249"bugzilla.gnome.org:\n"
250"\n"
251
[1393]252#: ../src/bug-buddy.c:746
[1097]253#, c-format
254msgid "Unable to create the bug report: %s\n"
255msgstr "Докладът за грешка не може да бъде създаден: %s\n"
256
[1393]257#: ../src/bug-buddy.c:748
258#, c-format
[1097]259msgid "There was an error creating the bug report\n"
260msgstr "Имаше грешка при създаването на доклада за грешка:\n"
261
[1393]262#: ../src/bug-buddy.c:808
[1097]263msgid "Sending..."
264msgstr "Изпращане..."
265
266#. Translators: This is the hyperlink which takes to http://live.gnome.org/GettingTraces/DistroSpecificInstructions
267#. * page. Please also mention that the page is in English
[1393]268#: ../src/bug-buddy.c:1014
[1097]269msgid "Getting useful crash reports"
270msgstr "Получаване на полезни доклади за грешки"
271
[1393]272#: ../src/bug-buddy.c:1065
[1097]273#, c-format
274msgid ""
275"The application %s crashed. The bug reporting tool was unable to collect "
276"enough information about the crash to be useful to the developers.\n"
277"\n"
278"In order to submit useful reports, please consider installing debug packages "
279"for your distribution.\n"
280"Click the link below to get information about how to install these "
281"packages:\n"
282msgstr ""
283"Програмата %s заби. Програмата за докладване на грешки не успя да събере "
284"достатъчно информация относно причината за проблема.\n"
285"\n"
286"За да изпращате полезни доклади за грешки, моля помислете върху възможността "
287"да инсталирате пакети за проследяване на грешки към вашата дистрибуция.\n"
288"Натиснете върху връзката по-долу, за да получите информация как да "
289"инсталирате тези пакети:\n"
290
[1393]291#: ../src/bug-buddy.c:1103 ../src/bug-buddy.c:1840
[1097]292msgid ""
293"\n"
294"\n"
295"Please write your report in English, if possible."
296msgstr ""
297"\n"
298"\n"
299"Молим, ако е възможно, да напишете доклада за грешка на английски език."
300
[1393]301#: ../src/bug-buddy.c:1116
[1097]302#, c-format
303msgid ""
304"Information about the %s application crash has been successfully collected.  "
305"Please provide some more details about what you were doing when the "
306"application crashed.\n"
307"\n"
308"A valid email address is required.  This will allow the developers to "
309"contact you for more information if necessary."
310msgstr ""
311"Информацията за забиването на програмата %s е събрана успешно. Молим да ни "
312"осведомите какво правехте, когато програмата заби.\n"
313"\n"
314"Необходим е валиден адрес на е-поща. Това ще позволи на разработчиците да се "
315"свържат с вас в случай на нужда от повече информация."
316
[1393]317#: ../src/bug-buddy.c:1153
[1097]318msgid "WARNING:"
319msgstr "ВНИМАНИЕ:"
320
[1393]321#: ../src/bug-buddy.c:1154
[1097]322msgid ""
323"Some sensitive data is likely present in the crash details.  Please review "
324"and edit the information if you are concerned about transmitting passwords "
325"or other sensitive data."
326msgstr ""
[1187]327"Възможно е в информацията за проблема да има лична информация. Прегледайте и "
328"редактирайте информацията, която е важна за вас, ако се притеснявате за "
329"изпращането на пароли или друга чувствителна информация."
[1097]330
[1393]331#: ../src/bug-buddy.c:1191
[1234]332msgid "Save File"
333msgstr "Запазване на файл"
334
[1393]335#: ../src/bug-buddy.c:1211
[1097]336msgid "-bugreport.txt"
337msgstr "-доклад_за_грешка.txt"
338
[1393]339#: ../src/bug-buddy.c:1268
[1097]340msgid "_Save Bug Report"
341msgstr "_Запазване на доклад за грешки"
342
[1393]343#: ../src/bug-buddy.c:1273
[1234]344#, c-format
[1097]345msgid ""
[1234]346"The application %s has crashed.\n"
[1097]347"Information about the crash has been successfully collected.\n"
348"\n"
[1234]349"This application is not known to bug-buddy, therefore the bug report cannot "
350"be sent to the GNOME Bugzilla.  Please save the bug to a text file and "
351"report it to the appropriate bug tracker for this application."
[1097]352msgstr ""
[1234]353"Приложението %s заби.\n"
354"Информацията за това е събрана успешно.\n"
[1097]355"\n"
356"Програмата, която заби, е непозната за Bug Buddy и затова информацията не "
357"може да бъде изпратена към сървъра Bugzilla на проекта GNOME. Молим да "
358"запазите доклада за грешка в текстов файл и да го изпратите в системата за "
359"проследяване на грешки на това приложение."
360
[1393]361#: ../src/bug-buddy.c:1353
[1097]362#, c-format
363msgid "There was an error displaying help: %s"
364msgstr "Има грешка при показване на помощта: %s"
365
[1393]366#: ../src/bug-buddy.c:1693
[1097]367msgid ""
368"\n"
369"\n"
370"Bug Buddy is a utility that helps report debugging\n"
371"information to the GNOME Bugzilla when a program crashes."
372msgstr ""
373"\n"
374"\n"
375"Bug Buddy е инструмент, който помага за докладването на\n"
[1187]376"информация за изчистване на грешки при забиването на\n"
377"програма към сървъра Bugzilla на проекта GNOME."
[1097]378
[1393]379#: ../src/bug-buddy.c:1708 ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:5
[1097]380msgid "Bug Buddy"
381msgstr "Bug Buddy"
382
[1393]383#: ../src/bug-buddy.c:1722
[1097]384msgid ""
385"Bug Buddy could not load its user interface file.\n"
386"Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
387msgstr ""
388"Неуспех при зареждането на интерфейса на Bug Buddy.\n"
[1187]389"Проверете дали Bug Buddy е инсталиран правилно."
[1097]390
[1393]391#: ../src/bug-buddy.c:1737
[1097]392msgid "Collecting information from your system..."
[1393]393msgstr "Събиране на информация от системата..."
[1097]394
[1393]395#: ../src/bug-buddy.c:1740
[1097]396msgid "Either --appname or --package arguments are required.\n"
397msgstr ""
398"Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--appname“ и „--package“.\n"
399
[1393]400#: ../src/bug-buddy.c:1748
[1187]401msgid "Either --pid , --include or --minidump arguments are required.\n"
[1097]402msgstr ""
[1187]403"Трябва да подадете поне един от аргументите „--pid“, „--include“ и „--"
404"minidump“.\n"
[1097]405
[1393]406#: ../src/bug-buddy.c:1756
[1097]407msgid ""
408"Bug Buddy was unable to retrieve information regarding the version of GNOME "
409"you are running.  This is most likely due to a missing installation of gnome-"
410"desktop.\n"
411msgstr ""
412"Bug Buddy не успя да получи информация за версията на GNOME, която ползвате. "
413"Това най-вероятно се дължи на липсата на пакета „gnome-desktop“.\n"
414
[1393]415#: ../src/bug-buddy.c:1779
[1097]416#, c-format
417msgid ""
418"The %s application has crashed.  We are collecting information about the "
419"crash to send to the developers in order to fix the problem."
420msgstr ""
421"Програмата %s заби. Събира се информация за забиването. Тя ще бъде изпратена "
422"на разработчиците, за да им помогне при решаването на проблема."
423
[1393]424#: ../src/bug-buddy.c:1800
[1097]425msgid "Collecting information from the crash..."
426msgstr "Събиране на информация от забиването..."
427
[1393]428#: ../src/bug-buddy.c:1817
[1097]429#, c-format
430msgid ""
431"Bug Buddy encountered the following error when trying to retrieve debugging "
432"information: %s\n"
433msgstr ""
434"Bug Buddy се натъкна на следния проблем при събирането на информация за "
435"изчистване на грешки: %s\n"
436
[1393]437#: ../src/bug-buddy.c:1848
[1097]438#, c-format
439msgid ""
440"Bug Buddy doesn't know how to send a suggestion for the application %s.\n"
[1393]441msgstr "Bug Buddy не знае как да прати предложение за приложението %s.\n"
[1097]442
[1393]443#: ../src/bug-buddy.c:1873
[1097]444#, c-format
445msgid ""
446"Thank you for helping us improving our software.\n"
447"Please fill your suggestions/error information for %s application.\n"
448"\n"
449"A valid email address is required.  This will allow developers to contact "
450"you for more information if necessary."
451msgstr ""
452"Благодарим ви, че ни помагате да подобрим нашия софтуер.\n"
453"Молим, попълнете предложенията си/откритите грешки за програмата %s.\n"
454"\n"
455"Необходим е валиден адрес на е-поща.  Това ще позволи на разработчиците да "
456"се свържат с вас, ако е необходимо."
457
[1393]458#: ../src/bug-buddy.c:1885
[1097]459msgid "Suggestion / Error description:"
460msgstr "Описание на предложение/грешка:"
461
462#: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:1
463msgid "Bug Report Tool"
464msgstr "Докладване за грешки"
465
466#: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:2
467msgid "Report a bug in GNOME-based applications"
468msgstr "Докладване за грешки в програми към GNOME"
469
[1234]470#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:1
471msgid "<b>What _were you doing when the application crashed?</b>"
472msgstr "<b>_Какво правихте, когато програмата заби?</b>"
473
474#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:2
475msgid "<b>Your _email address:</b> "
476msgstr "<b>Вашата _е-поща:</b> "
477
478#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:3
479msgid ""
480"<small><i><b>Note:</b>  Sensitive information may be present in the crash "
481"details.  Please review the crash details if you are concerned about "
482"transmitting passwords or other sensitive information.</i></small>"
483msgstr ""
484"<small><i><b>Бележка:</b> Възможно е в информацията за проблема да има лична "
485"информация. Прегледайте и редактирайте информацията, която е важна за вас, "
486"ако се притеснявате за изпращането на пароли или друга чувствителна "
487"информация.</i></small>"
488
489#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:4
490msgid "<span size=\"xx-large\"><b>Bug reporting tool</b></span>"
491msgstr ""
492"<span size=\"xx-large\"><b>Инструмент за докладване на грешки</b></span>"
493
494#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:6
495msgid "C_opy"
496msgstr "_Копиране"
497
498#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:7
499msgid "Review Crash Details"
500msgstr "Преглед на информацията за грешката"
501
502#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:8
503msgid "Send _other pending crash reports"
504msgstr "Изпращане на _другите подготвени доклади за грешки"
505
506#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:9
507msgid "_Review Crash Details"
508msgstr "_Преглеждане на данните за забиването"
509
510#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:10
511msgid "_Send"
512msgstr "_Изпращане"
513
[1393]514#: ../src/bugzilla.c:471
[1097]515#, c-format
516msgid "HTTP Response returned bad status code %d"
517msgstr "Отговорът по HTTP върна лош код за състояние %d"
518
[1393]519#: ../src/bugzilla.c:487
[1097]520#, c-format
521msgid ""
522"Unable to parse XML-RPC Response\n"
523"\n"
524"%s"
525msgstr ""
526"Отговорът по XML-RPC не може да се анализира\n"
527"\n"
528"%s"
529
[1393]530#: ../src/bugzilla.c:519
531#, c-format
[1097]532msgid "Application does not track its bugs in the GNOME Bugzilla."
533msgstr ""
534"Грешките в това приложение не се проследяват чрез сървъра Bugzilla на "
535"проекта GNOME."
536
[1393]537#: ../src/bugzilla.c:525
538#, c-format
[1097]539msgid "Product or component not specified."
540msgstr "Не е указан продукт или компонент."
541
[1393]542#: ../src/bugzilla.c:620
543#, c-format
[1097]544msgid "Unable to create XML-RPC message."
545msgstr "Не може да се създаде съобщение по XML-RPC."
546
547#: ../src/gdb-buddy.c:54
548msgid "gdb has already exited"
549msgstr "gdb вече спря работа"
550
551#: ../src/gdb-buddy.c:95
552msgid "Error on read... aborting"
553msgstr "Грешка при четене... прекъсване"
554
555#: ../src/gdb-buddy.c:228
[1393]556#, c-format
[1097]557msgid "The binary file could not be found. Try using an absolute path."
[1187]558msgstr "Двоичният файл не може да бъде намерен. Опитайте с абсолютен път."
[1097]559
560#: ../src/gdb-buddy.c:239
[1393]561#, c-format
[1097]562msgid ""
563"GDB could not be found on your system. Debugging information will not be "
564"obtained."
565msgstr ""
566"GDB не е открит във вашата система. Информацията за изчистване на грешки "
567"няма да бъде получена."
568
569#: ../src/gdb-buddy.c:248
[1393]570#, c-format
[1097]571msgid ""
572"Could not find the gdb-cmd file.\n"
573"Please try reinstalling Bug Buddy."
574msgstr ""
[1187]575"Файлът gdb-cmd не може да бъде открит.\n"
[1097]576"Пробвайте да преинсталирате Bug Buddy."
577
578#: ../src/gdb-buddy.c:263
579#, c-format
580msgid ""
581"There was an error running gdb:\n"
582"\n"
583"%s"
584msgstr ""
585"Има грешка при изпълнение на gdb:\n"
586"\n"
587"%s"
588
589#: ../bug-buddy.schemas.in.h:1
590msgid "Bug reporter name"
591msgstr "Име на докладващия"
592
593#: ../bug-buddy.schemas.in.h:2
594msgid "Email Address"
595msgstr "Е-поща"
596
597#: ../bug-buddy.schemas.in.h:3
598msgid ""
599"Email Address for submitting bug reports to GNOME Bugzilla. This address "
600"will be used for correspondence regarding the bug you are submitting. If you "
601"already have a GNOME Bugzilla account, please use it as your Email Address."
602msgstr ""
603"Е-поща за пускането на доклади за грешки в GNOME Bugzilla. Тя ще бъде "
604"използвана за следене на грешката, която сте докладвали. Ако вече сте "
605"регистрирани в GNOME Bugzilla, използвайте името на регистрацията си вместо "
606"адрес за е-поща."
607
608#: ../bug-buddy.schemas.in.h:4
609msgid "File to save bug reports"
610msgstr "Файл за запазване на доклади"
611
612#: ../bug-buddy.schemas.in.h:5
613msgid ""
614"File where you want to save your bug report in order to submit it later."
615msgstr ""
616"Файл, в който искате да запазите вашия доклад за грешка, за да го пратите по-"
617"късно."
618
619#: ../bug-buddy.schemas.in.h:6
620msgid "Real name of user reporting the bug."
621msgstr "Истинско име на потребителя докладващ грешката."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.