source: gnome/master/yelp.master.bg.po @ 2358

Last change on this file since 2358 was 2358, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

network-manager-applet, empathy yelp: подадени в master; empathy, yelp: подадени в gnome-3-2; cogl: подаден в cogl-1.8

File size: 17.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of yelp po-file
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009.
5# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2006.
8# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2011
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: yelp master\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2011-10-15 09:46+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2011-10-15 09:46+0300\n"
16"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"Language: bg\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:146
25#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:155
26msgid "Invalid compressed data"
27msgstr "Неправилни компресирани данни"
28
29#: ../libyelp/yelp-bz2-decompressor.c:152
30#: ../libyelp/yelp-lzma-decompressor.c:161
31msgid "Not enough memory"
32msgstr "Няма достатъчно памет"
33
34#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:282 ../libyelp/yelp-info-document.c:238
35#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:271
36#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:423 ../libyelp/yelp-man-document.c:282
37#, c-format
38msgid "The page ‘%s’ was not found in the document ‘%s’."
39msgstr "Страницата „%s“ не е открита в документа „%s“."
40
41#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:317 ../libyelp/yelp-info-document.c:372
42#: ../libyelp/yelp-man-document.c:417
43#, c-format
44msgid "The file does not exist."
45msgstr "Файлът не съществува."
46
47#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:327 ../libyelp/yelp-info-document.c:382
48#: ../libyelp/yelp-man-document.c:427
49#, c-format
50msgid "The file ‘%s’ does not exist."
51msgstr "Файлът „%s“ не съществува."
52
53#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:342
54#, c-format
55msgid ""
56"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed XML "
57"document."
58msgstr ""
59"Файлът „%s“ не може да бъде анализиран, защото е лошо формиран като документ "
60"на XML."
61
62#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:355
63#, c-format
64msgid ""
65"The file ‘%s’ could not be parsed because one or more of its included files "
66"is not a well-formed XML document."
67msgstr ""
68"Файлът „%s“ не може да бъде анализиран, защото поне един от файловете "
69"включени в него е лошо формиран като документ на XML."
70
71#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:765
72msgid "Unknown"
73msgstr "Без заглавие"
74
75#: ../libyelp/yelp-docbook-document.c:826 ../libyelp/yelp-info-document.c:315
76#: ../libyelp/yelp-man-document.c:359
77#, c-format
78msgid "The requested page was not found in the document ‘%s’."
79msgstr "Поисканата страница не е открита в документа „%s“."
80
81#: ../libyelp/yelp-document.c:268
82msgid "Indexed"
83msgstr "Индексиран"
84
85#: ../libyelp/yelp-document.c:269
86msgid "Whether the document content has been indexed"
87msgstr "Дали съдържанието на документа е индексирано"
88
89#: ../libyelp/yelp-document.c:277
90msgid "Document URI"
91msgstr "Адрес на документа"
92
93#: ../libyelp/yelp-document.c:278
94msgid "The URI which identifies the document"
95msgstr "Адресът, който идентифицира този документ"
96
97#: ../libyelp/yelp-document.c:958
98#, c-format
99msgid "Search results for “%s”"
100msgstr "Резултати от търсенето на „%s“"
101
102#: ../libyelp/yelp-document.c:970
103#, c-format
104msgid "No matching help pages found in “%s”."
105msgstr "Няма съвпадащи страници в „%s“."
106
107#: ../libyelp/yelp-document.c:976
108msgid "No matching help pages found."
109msgstr "Няма съвпадащи страници в помощта."
110
111#: ../libyelp/yelp-error.c:37
112#, c-format
113msgid "An unknown error occurred."
114msgstr "Възникна неизвестна грешка"
115
116#: ../libyelp/yelp-help-list.c:478 ../libyelp/yelp-help-list.c:487
117msgid "All Help Documents"
118msgstr "Всички помощни документи"
119
120#: ../libyelp/yelp-info-document.c:397
121#, c-format
122msgid ""
123"The file ‘%s’ could not be parsed because it is not a well-formed info page."
124msgstr ""
125"Файлът „%s“ не може да бъде анализиран, защото е лошо формиран като страница "
126"от info."
127
128#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:329
129msgid "View"
130msgstr "Изглед"
131
132#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:330
133msgid "A YelpView instance to control"
134msgstr "Обект от вида „YelpView“, който да бъде управляван"
135
136#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:345
137msgid "Bookmarks"
138msgstr "Отметки"
139
140#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:346
141msgid "A YelpBookmarks implementation instance"
142msgstr "Обект от вид реализация на „YelpBookmarks“"
143
144#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:362
145msgid "Enable Search"
146msgstr "Включване на търсенето"
147
148#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:363
149msgid "Whether the location entry can be used as a search field"
150msgstr ""
151"Дали полето за въвеждане на местоположение може да се използва като поле за "
152"търсене"
153
154#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:433 ../src/yelp-window.c:270
155msgid "Search..."
156msgstr "Търсене…"
157
158#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:776
159msgid "Clear the search text"
160msgstr "Изчистване на търсения текст"
161
162#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:825 ../libyelp/yelp-location-entry.c:1523
163msgid "Bookmark this page"
164msgstr "Отмятане на страницата"
165
166#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:833 ../libyelp/yelp-location-entry.c:1531
167msgid "Remove bookmark"
168msgstr "Премахване на отметката"
169
170#: ../libyelp/yelp-location-entry.c:1388
171msgid "Loading"
172msgstr "Зареждане"
173
174#: ../libyelp/yelp-mallard-document.c:311
175#, c-format
176msgid "The directory ‘%s’ does not exist."
177msgstr "Папката „%s“ не съществува."
178
179#: ../libyelp/yelp-settings.c:154
180msgid "GtkSettings"
181msgstr "Обект GtkSettings"
182
183#: ../libyelp/yelp-settings.c:155
184msgid "A GtkSettings object to get settings from"
185msgstr "Обект от вида „GtkSettings“, от който да се взимат настройки"
186
187#: ../libyelp/yelp-settings.c:163
188msgid "GtkIconTheme"
189msgstr "Обект GtkIconTheme"
190
191#: ../libyelp/yelp-settings.c:164
192msgid "A GtkIconTheme object to get icons from"
193msgstr "Обект от вида „GtkIconTheme“, от който да се взимат икони"
194
195#: ../libyelp/yelp-settings.c:172
196msgid "Font Adjustment"
197msgstr "Увеличаване на шрифта"
198
199#: ../libyelp/yelp-settings.c:173
200msgid "A size adjustment to add to font sizes"
201msgstr ""
202"Увеличаване на размера, което да се добавя към големината на шрифтовете"
203
204#: ../libyelp/yelp-settings.c:181
205msgid "Show Text Cursor"
206msgstr "Показване на курсор в текста"
207
208#: ../libyelp/yelp-settings.c:182
209msgid "Show the text cursor or caret for accessible navigation"
210msgstr "Показване на курсор за достъпност и навигация в текста"
211
212#: ../libyelp/yelp-settings.c:190
213msgid "Editor Mode"
214msgstr "Режим на редактиране"
215
216#: ../libyelp/yelp-settings.c:191
217msgid "Enable features useful to editors"
218msgstr "Включване на функции полезни за редактори"
219
220#: ../libyelp/yelp-sqlite-storage.c:150
221msgid "Database filename"
222msgstr "Името на файла с базата от данни"
223
224#: ../libyelp/yelp-sqlite-storage.c:151
225msgid "The filename of the sqlite database"
226msgstr "Името на файла с базата от данни sqlite"
227
228#: ../libyelp/yelp-transform.c:171
229msgid "XSLT Stylesheet"
230msgstr "Набор от стилове (XSLT)"
231
232#: ../libyelp/yelp-transform.c:172
233msgid "The location of the XSLT stylesheet"
234msgstr "Местоположението на файла със стилове (XSLT)"
235
236#: ../libyelp/yelp-transform.c:379 ../libyelp/yelp-transform.c:394
237#, c-format
238msgid "The XSLT stylesheet ‘%s’ is either missing or not valid."
239msgstr "Файлът със стилове (XSLT) „%s“ липсва или не е валиден."
240
241#: ../libyelp/yelp-transform.c:528
242msgid "No href attribute found on yelp:document\n"
243msgstr "Атрибутът href не е открит в yelp:document\n"
244
245#: ../libyelp/yelp-transform.c:543
246msgid "Out of memory"
247msgstr "Няма достатъчно памет"
248
249#: ../libyelp/yelp-view.c:126
250msgid "_Print..."
251msgstr "_Печат…"
252
253#: ../libyelp/yelp-view.c:131
254msgid "_Back"
255msgstr "На_зад"
256
257#: ../libyelp/yelp-view.c:136
258msgid "_Forward"
259msgstr "На_пред"
260
261#: ../libyelp/yelp-view.c:141
262msgid "_Previous Page"
263msgstr "П_редишнa страница"
264
265#: ../libyelp/yelp-view.c:146
266msgid "_Next Page"
267msgstr "С_ледваща страница"
268
269#: ../libyelp/yelp-view.c:416
270msgid "Yelp URI"
271msgstr "Адрес на Yelp"
272
273#: ../libyelp/yelp-view.c:417
274msgid "A YelpUri with the current location"
275msgstr "Обект от вида „YelpUri“ с текущото местоположение"
276
277#: ../libyelp/yelp-view.c:425
278msgid "Loading State"
279msgstr "Зареждащо състояние"
280
281#: ../libyelp/yelp-view.c:426
282msgid "The loading state of the view"
283msgstr "Състоянието на зареждане на изгледа"
284
285#: ../libyelp/yelp-view.c:435
286msgid "Page ID"
287msgstr "Идентификатор на страницата"
288
289#: ../libyelp/yelp-view.c:436
290msgid "The ID of the root page of the page being viewed"
291msgstr "Идентификаторът на кореновата страница за разглежданата страница"
292
293#: ../libyelp/yelp-view.c:444
294msgid "Root Title"
295msgstr "Заглавие на корена"
296
297#: ../libyelp/yelp-view.c:445
298msgid "The title of the root page of the page being viewed"
299msgstr "Заглавие на кореновата страница за разглежданата страница"
300
301#: ../libyelp/yelp-view.c:453
302msgid "Page Title"
303msgstr "Заглавие на страницата"
304
305#: ../libyelp/yelp-view.c:454
306msgid "The title of the page being viewed"
307msgstr "Заглавието на разглежданата страница"
308
309#: ../libyelp/yelp-view.c:462
310msgid "Page Description"
311msgstr "Описание на страницата"
312
313#: ../libyelp/yelp-view.c:463
314msgid "The description of the page being viewed"
315msgstr "Описанието на разглежданата страница"
316
317#: ../libyelp/yelp-view.c:471
318msgid "Page Icon"
319msgstr "Икона на страницата"
320
321#: ../libyelp/yelp-view.c:472
322msgid "The icon of the page being viewed"
323msgstr "Иконата на разглежданата страница"
324
325#: ../libyelp/yelp-view.c:713
326msgid "You do not have PackageKit. Package install links require PackageKit."
327msgstr ""
328"Пакетът „PackageKit“ не е инсталиран, а връзките за инсталиране го изискват."
329
330#: ../libyelp/yelp-view.c:991
331msgid "Save Image"
332msgstr "Запазване на изображението"
333
334#: ../libyelp/yelp-view.c:1086
335msgid "Save Code"
336msgstr "Запазване на изходния код"
337
338#. Not using a mnemonic because underscores are common in email
339#. * addresses, and we'd have to escape them. There doesn't seem
340#. * to be a quick GTK+ function for this. In practice, there will
341#. * probably only be one menu item for mailto link popups anyway,
342#. * so the mnemonic's not that big of a deal.
343#.
344#: ../libyelp/yelp-view.c:1255
345#, c-format
346msgid "Send email to %s"
347msgstr "Изпращане на е-поща до %s"
348
349#: ../libyelp/yelp-view.c:1265
350msgid "_Open Link"
351msgstr "_Отваряне на връзка"
352
353#: ../libyelp/yelp-view.c:1270
354msgid "Open Link in New _Window"
355msgstr "Отваряне на връзката в нов _прозорец"
356
357#: ../libyelp/yelp-view.c:1321
358msgid "_Save Image As..."
359msgstr "_Запазване на изображението като…"
360
361#: ../libyelp/yelp-view.c:1323
362msgid "_Save Video As..."
363msgstr "_Запазване на видео клипа като…"
364
365#: ../libyelp/yelp-view.c:1330
366msgid "S_end Image To..."
367msgstr "Изпращан_e на изображението до…"
368
369#: ../libyelp/yelp-view.c:1332
370msgid "S_end Video To..."
371msgstr "Изпращан_e на видео клипа до…"
372
373#: ../libyelp/yelp-view.c:1343
374msgid "_Copy Text"
375msgstr "_Копиране на текста"
376
377#: ../libyelp/yelp-view.c:1356
378msgid "C_opy Code Block"
379msgstr "К_опиране на блок с код"
380
381#: ../libyelp/yelp-view.c:1361
382msgid "Save Code _Block As..."
383msgstr "Запазване на _блока с код като…"
384
385#: ../libyelp/yelp-view.c:1543
386#, c-format
387msgid "Could not load a document for ‘%s’"
388msgstr "Неуспех при зареждане на документ за „%s“"
389
390#: ../libyelp/yelp-view.c:1549
391#, c-format
392msgid "Could not load a document"
393msgstr "Неуспех при зареждане на документ"
394
395#: ../libyelp/yelp-view.c:1623
396msgid "Document Not Found"
397msgstr "Документът не беше открит"
398
399#: ../libyelp/yelp-view.c:1625
400msgid "Page Not Found"
401msgstr "Страницата не е открита"
402
403#: ../libyelp/yelp-view.c:1628
404msgid "Cannot Read"
405msgstr "Неуспех при четене"
406
407#: ../libyelp/yelp-view.c:1634
408msgid "Unknown Error"
409msgstr "Непозната грешка"
410
411#: ../libyelp/yelp-view.c:1654
412msgid "Search for packages containing this document."
413msgstr "Търсене за пакети съдържащи този документ."
414
415#: ../libyelp/yelp-view.c:1807
416#, c-format
417msgid "The URI ‘%s’ does not point to a valid page."
418msgstr "Адресът „%s“ сочи към неправилна страница."
419
420#: ../libyelp/yelp-view.c:1813
421#, c-format
422msgid "The URI does not point to a valid page."
423msgstr "Адресът не сочи към правилна страница."
424
425#: ../libyelp/yelp-view.c:1819
426#, c-format
427msgid "The URI ‘%s’ could not be parsed."
428msgstr "Адресът „%s“ не може да бъде обработен."
429
430#: ../src/yelp-application.c:65
431msgid "Turn on editor mode"
432msgstr "Включване на режим за редактиране"
433
434#: ../src/yelp-application.c:128
435msgid "_Larger Text"
436msgstr "По-го_лям текст"
437
438#: ../src/yelp-application.c:130
439msgid "Increase the size of the text"
440msgstr "Увеличаване на размера на текста"
441
442#: ../src/yelp-application.c:133
443msgid "_Smaller Text"
444msgstr "По-_малък текст"
445
446#: ../src/yelp-application.c:135
447msgid "Decrease the size of the text"
448msgstr "Намаляване на размера на текста"
449
450#: ../src/yelp-application.c:253 ../src/yelp-window.c:1359
451#: ../yelp.desktop.in.in.h:2
452msgid "Help"
453msgstr "Потребителско ръководство"
454
455#: ../src/yelp-application.c:288
456msgid "Show Text _Cursor"
457msgstr "Показване на _курсор в текста"
458
459#: ../src/yelp-window.c:236
460msgid "_Page"
461msgstr "Стр_аница"
462
463#: ../src/yelp-window.c:237
464msgid "_View"
465msgstr "_Изглед"
466
467#: ../src/yelp-window.c:238
468msgid "_Go"
469msgstr "_Отиване"
470
471#: ../src/yelp-window.c:239
472msgid "_Bookmarks"
473msgstr "О_тметки"
474
475#: ../src/yelp-window.c:242
476msgid "_New Window"
477msgstr "_Нов прозорец"
478
479#: ../src/yelp-window.c:247
480msgid "_Close"
481msgstr "_Затваряне"
482
483#: ../src/yelp-window.c:252
484msgid "_All Documents"
485msgstr "_Всички документи"
486
487#: ../src/yelp-window.c:256
488msgid "_Add Bookmark"
489msgstr "_Добавяне на отметка"
490
491#: ../src/yelp-window.c:261
492msgid "_Remove Bookmark"
493msgstr "_Премахване на отметката"
494
495#: ../src/yelp-window.c:265
496msgid "Find in Page..."
497msgstr "Търсене в страницата…"
498
499#: ../src/yelp-window.c:275
500msgid "Open Location"
501msgstr "Отваряне на местоположение"
502
503#: ../src/yelp-window.c:301
504msgid "Application"
505msgstr "Програми"
506
507#: ../src/yelp-window.c:302
508msgid "A YelpApplication instance that controls this window"
509msgstr "Обект от вида „YelpApplication“, който управлява този прозорец"
510
511#: ../src/yelp-window.c:429
512msgid "Read Link _Later"
513msgstr "Прочитане по-_късно"
514
515#: ../src/yelp-window.c:526
516msgid "Find:"
517msgstr "Търсене:"
518
519#: ../src/yelp-window.c:548
520msgid "Read Later"
521msgstr "Прочитане по-късно"
522
523#: ../src/yelp-window.c:1179
524#, c-format
525msgid "%i match"
526msgid_plural "%i matches"
527msgstr[0] "%i съвпадение"
528msgstr[1] "%i съвпадения"
529
530#: ../src/yelp-window.c:1188
531msgid "No matches"
532msgstr "Няма съвпадения"
533
534#: ../yelp.desktop.in.in.h:1
535msgid "Get help with GNOME"
536msgstr "Помощ за GNOME"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.