source: gnome/master/gnome-video-effects.master.bg.po @ 2259

Last change on this file since 2259 was 2259, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

totem, gnome-video-effects, cheese, evince: подадени в master

File size: 11.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-video-effects po-file.
2# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2011 Krasimir "Bfaf" Chonov <mk2616@abv.bg>.
4# This file is distributed under the same license as the gnome-video-effects package.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2010, 2011.
6# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome-video-effects master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2011-02-05 10:00+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2011-02-05 10:00+0200\n"
14"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#bulge
23#: ../effects/bulge.effect.in.h:2
24msgid "Bulge"
25msgstr "Изпъкнало"
26
27#: ../effects/bulge.effect.in.h:3
28msgid "Bulges the center of the video"
29msgstr "Изпъква средата на видеото"
30
31#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cartoon
32#: ../effects/cartoon.effect.in.h:2
33msgid "Cartoon"
34msgstr "Комикс"
35
36#: ../effects/cartoon.effect.in.h:3
37msgid "Cartoonify video input"
38msgstr "Оконтуряване и едри едноцветни площи като в комикс"
39
40#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#cheguevara
41#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:2
42msgid "Che Guevara"
43msgstr "Че Гевара"
44
45#: ../effects/cheguevara.effect.in.h:3
46msgid "Transform video input into typical Che Guevara style"
47msgstr ""
48"Вариант подобен на известната стилизация от Джим Фицпатрик на снимката на Че"
49
50#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#chrome
51#: ../effects/chrome.effect.in.h:2
52msgid "Chrome"
53msgstr "Хромиране"
54
55#: ../effects/chrome.effect.in.h:3
56msgid "Transform video input into a metallic look"
57msgstr "Металически вид"
58
59#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#dicetv
60#: ../effects/dicetv.effect.in.h:2
61msgid "Dice"
62msgstr "Кубизъм"
63
64#: ../effects/dicetv.effect.in.h:3
65msgid "Dices the video input into many small squares"
66msgstr ""
67"Нарязване на видеото на множество малки квадрати и завъртане на всеки на "
68"случаен принцип"
69
70#: ../effects/distortion.effect.in.h:1
71msgid "Distort the video input"
72msgstr "Разкривяване на изображението"
73
74#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#distortion
75#: ../effects/distortion.effect.in.h:3
76msgid "Distortion"
77msgstr "Разкривяване"
78
79#: ../effects/edgetv.effect.in.h:1
80msgid "Display video input like good old low resolution computer way"
81msgstr "Изображение като от стар монитор с ниска разделителна способност"
82
83#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#edgetv
84#: ../effects/edgetv.effect.in.h:3
85msgid "Edge"
86msgstr "Наръбване"
87
88#: ../effects/heat.effect.in.h:1
89msgid "Fake heat camera toning"
90msgstr "Имитация на инфрачервена камера"
91
92#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#heat
93#: ../effects/heat.effect.in.h:3
94msgid "Heat"
95msgstr "Инфрачервено"
96
97#: ../effects/historical.effect.in.h:1
98msgid "Add age to video input using scratches and dust"
99msgstr "Застаряване на вида чрез добавяне на драскотини и петна"
100
101#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#historical
102#: ../effects/historical.effect.in.h:3
103msgid "Historical"
104msgstr "Архивни кадри"
105
106#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#hulk
107#: ../effects/hulk.effect.in.h:2
108msgid "Hulk"
109msgstr "Позеленяване"
110
111#: ../effects/hulk.effect.in.h:3
112msgid "Transform yourself into the amazing Hulk"
113msgstr "Превърнете се в страховито зелено чудовище"
114
115#: ../effects/invertion.effect.in.h:1
116msgid "Invert colors of the video input"
117msgstr "Обръщане на цветовете"
118
119#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#invertion
120#: ../effects/invertion.effect.in.h:3
121msgid "Invertion"
122msgstr "Цветова инверсия"
123
124#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:1
125msgid "A triangle Kaleidoscope"
126msgstr "Триъгълен калейдоскоп"
127
128#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#kaleidoscope
129#: ../effects/kaleidoscope.effect.in.h:3
130msgid "Kaleidoscope"
131msgstr "Калейдоскоп"
132
133#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mauve
134#: ../effects/mauve.effect.in.h:2
135msgid "Mauve"
136msgstr "Бледомораво"
137
138#: ../effects/mauve.effect.in.h:3
139msgid "Transform video input into a mauve color"
140msgstr "Прибавяне на бледоморав цвят"
141
142#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#mirror
143#: ../effects/mirror.effect.in.h:2
144msgid "Mirror"
145msgstr "Огледало"
146
147#: ../effects/mirror.effect.in.h:3
148msgid "Mirrors the video"
149msgstr "Вертикално огледало по средата"
150
151#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#noir
152#: ../effects/noir.effect.in.h:2
153msgid "Noir/Blanc"
154msgstr "Черно-бяло"
155
156#: ../effects/noir.effect.in.h:3
157msgid "Transform video input into grayscale"
158msgstr "Видео в степени на сивото"
159
160#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#optv
161#: ../effects/optv.effect.in.h:2
162msgid "Optical Illusion"
163msgstr "Оптическа илюзия"
164
165#: ../effects/optv.effect.in.h:3
166msgid "Traditional black-white optical animation"
167msgstr "Традиционна черно-бяла оптическа анимация"
168
169#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#pinch
170#: ../effects/pinch.effect.in.h:2
171msgid "Pinch"
172msgstr "Прищипване"
173
174#: ../effects/pinch.effect.in.h:3
175msgid "Pinches the center of the video"
176msgstr "Прищипване в средата на видеото"
177
178#: ../effects/quarktv.effect.in.h:1
179msgid "Dissolves moving objects in the video input"
180msgstr "Движещите се обекти се разтварят в изображението"
181
182#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#quarktv
183#: ../effects/quarktv.effect.in.h:3
184msgid "Quark"
185msgstr "Кварки"
186
187#: ../effects/radioactv.effect.in.h:1
188msgid "Detect radioactivity and show it"
189msgstr "Засичане и показване на радиоактивност"
190
191#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#radioactv
192#: ../effects/radioactv.effect.in.h:3
193msgid "Radioactive"
194msgstr "Радиоактивност"
195
196#: ../effects/revtv.effect.in.h:1
197msgid "Transform video input into a waveform monitor"
198msgstr "Линиите се отместват по вертикала според осветеността на изображението"
199
200#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#revtv
201#: ../effects/revtv.effect.in.h:3
202msgid "Waveform"
203msgstr "Псевдо тримерност"
204
205#: ../effects/ripple.effect.in.h:1
206msgid "Add the ripple mark effect on the video input"
207msgstr "Добавяне на ефекти като вълнички"
208
209#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#ripple
210#: ../effects/ripple.effect.in.h:3
211msgid "Ripple"
212msgstr "Вълнички"
213
214#: ../effects/saturation.effect.in.h:1
215msgid "Add more saturation to the video input"
216msgstr "Засилване на наситеността на цвета"
217
218#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#saturation
219#: ../effects/saturation.effect.in.h:3
220msgid "Saturation"
221msgstr "Насищане"
222
223#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sepia
224#: ../effects/sepia.effect.in.h:2
225msgid "Sepia"
226msgstr "Сепия"
227
228#: ../effects/sepia.effect.in.h:3
229msgid "Sepia toning"
230msgstr "Тониране в сепия"
231
232#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:1
233msgid "Add some hallucination to the video input"
234msgstr "Добавяне на хипнотичен ефект"
235
236#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#shagadelictv
237#: ../effects/shagadelictv.effect.in.h:3
238msgid "Shagadelic"
239msgstr "Хипноза"
240
241#: ../effects/sobel.effect.in.h:1
242msgid "Extracts edges in the video input through using the Sobel operator"
243msgstr "Извеждане на контурите чрез оператор на Собел"
244
245#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#sobel
246#: ../effects/sobel.effect.in.h:3
247msgid "Sobel"
248msgstr "Контури"
249
250#: ../effects/square.effect.in.h:1
251msgid "Makes a square out of the center of the video"
252msgstr "Разпъва средата на видеото към квадрат"
253
254#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#square
255#: ../effects/square.effect.in.h:3
256msgid "Square"
257msgstr "Към квадрат"
258
259#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#streaktv
260#: ../effects/streaktv.effect.in.h:2
261msgid "Kung-Fu"
262msgstr "Кунг фу"
263
264#: ../effects/streaktv.effect.in.h:3
265msgid "Transform motions into Kung-Fu style"
266msgstr "Ефект от бързите движения като във филм за кунг фу"
267
268#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#stretch
269#: ../effects/stretch.effect.in.h:2
270msgid "Stretch"
271msgstr "Разтегляне"
272
273#: ../effects/stretch.effect.in.h:3
274msgid "Stretches the center of the video"
275msgstr "Разтегля средата на видеото"
276
277#: ../effects/timedelay.effect.in.h:1
278msgid "Show what was happening in the past"
279msgstr "Изображението както е било в миналото"
280
281#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#timedelay
282#: ../effects/timedelay.effect.in.h:3
283msgid "Time delay"
284msgstr "Отместване в миналото"
285
286#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#twirl
287#: ../effects/twirl.effect.in.h:2
288msgid "Twirl"
289msgstr "Вихър"
290
291#: ../effects/twirl.effect.in.h:3
292msgid "Twirl the center of the video"
293msgstr "Завихря средата на видеото"
294
295#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:1
296msgid "Add a loopback alpha blending effector with rotating and scaling"
297msgstr "Смесване по алфа канал с обратна връзка със завъртане и мащабиране"
298
299#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#vertigotv
300#: ../effects/vertigotv.effect.in.h:3
301msgid "Vertigo"
302msgstr "Размазано"
303
304#: ../effects/warptv.effect.in.h:1
305msgid "Transform video input into realtime goo'ing"
306msgstr "Изображението е като под разбъркан петмез"
307
308#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#warptv
309#: ../effects/warptv.effect.in.h:3
310msgid "Warp"
311msgstr "Петмез"
312
313#: ../effects/xray.effect.in.h:1
314msgid "Invert and slightly shade to blue"
315msgstr "Преобразува леката сянка в синьо"
316
317#. Preview: http://live.gnome.org/GnomeVideoEffects/Effects#xray
318#: ../effects/xray.effect.in.h:3
319msgid "X-Ray"
320msgstr "Ренген"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.