source: gnome/master/gnome-screensaver.master.bg.po @ 2286

Last change on this file since 2286 was 2286, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

gtk+-properties, gnome-backgrounds, gcalctool.master, libgnomekbd, gnome-keyring, gnome-screensaver, network-manager-applet, gdm, libgdata: подадени в master; gnome-keyring, gcalctool: подадени в gnome-3-0, gtk+-properties: подаден в gtk-3-0, glib: подаден в glib-2-28

File size: 10.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-screensaver po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005, 2006.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnome-screensaver master\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2011-03-25 21:47+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2011-03-25 21:47+0200\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"Language: bg\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../src/gnome-screensaver-command.c:46
24msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
25msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори"
26
27#: ../src/gnome-screensaver-command.c:48
28msgid "Query the state of the screensaver"
29msgstr "Запитване за състоянието на екранния предпазител"
30
31#: ../src/gnome-screensaver-command.c:50
32msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
33msgstr ""
34"Запитване за времето на активност на екранния\n"
35"                             предпазител"
36
37#: ../src/gnome-screensaver-command.c:52
38msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
39msgstr ""
40"Съобщава на стартирания екранен предпазител\n"
41"                             веднага да заключи екрана"
42
43#: ../src/gnome-screensaver-command.c:54
44msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
45msgstr ""
46"Включване на екранния предпазител (изчистване\n"
47"                             на екрана)"
48
49#: ../src/gnome-screensaver-command.c:56
50msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
51msgstr ""
52"Ако екранният предпазител е активен — да се\n"
53"                             деактивира (включване на екрана)"
54
55#: ../src/gnome-screensaver-command.c:58 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:59
56#: ../src/gnome-screensaver.c:56
57msgid "Version of this application"
58msgstr "Версия на програмата"
59
60#: ../src/gnome-screensaver-command.c:224
61#, c-format
62msgid "The screensaver is active\n"
63msgstr "Екранният предпазител е активен\n"
64
65#: ../src/gnome-screensaver-command.c:226
66#, c-format
67msgid "The screensaver is inactive\n"
68msgstr "Екранният предпазител не е активен\n"
69
70#: ../src/gnome-screensaver-command.c:256
71#, c-format
72msgid "The screensaver has been active for %d second.\n"
73msgid_plural "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
74msgstr[0] "Екранният предпазител се е задействал преди %d секунда.\n"
75msgstr[1] "Екранният предпазител се е задействал преди %d секунди.\n"
76
77#: ../src/gnome-screensaver-command.c:258
78#, c-format
79msgid "The screensaver is not currently active.\n"
80msgstr "В момента екранният предпазител не е включен.\n"
81
82#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:57
83msgid "Show debugging output"
84msgstr "Показване на информацията за изчистване на грешки"
85
86#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:61
87msgid "Show the logout button"
88msgstr "Показване на бутона за изход"
89
90#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:63
91msgid "Command to invoke from the logout button"
92msgstr "Команда стартирана от бутона за изход"
93
94#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:65
95msgid "Show the switch user button"
96msgstr "Показване на бутона за смяна на потребителя"
97
98#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:67
99msgid "Message to show in the dialog"
100msgstr "Съобщение, което да се покаже в прозореца"
101
102#. Translators: This is the example input for the --status-message command line option.
103#. Translators: This is the example input for the --away-message command line option.
104#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:69 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:73
105msgid "MESSAGE"
106msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
107
108#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:71
109msgid "Not used"
110msgstr "Не се използва"
111
112#. login: is whacked always translate to Username:
113#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:183 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:184
114#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:185 ../src/gs-auth-pam.c:698
115msgid "Username:"
116msgstr "Потребител:"
117
118#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:186 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:187
119#: ../src/gs-auth-pam.c:166
120msgid "Password:"
121msgstr "Парола:"
122
123#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:188
124msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
125msgstr "Изисква се да смените паролата си незабавно (остаряла парола)"
126
127#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:189
128msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
129msgstr ""
130"Необходимо е незабавно да смените паролата (администраторът ви е задължил)"
131
132#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:190
133msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
134msgstr "Регистрацията ви е изтекла. Свържете се със системния администратор."
135
136#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:191
137msgid "No password supplied"
138msgstr "Не е предоставена парола"
139
140#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:192
141msgid "Password unchanged"
142msgstr "Паролата е непроменена"
143
144#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:193
145msgid "Cannot get username"
146msgstr "Не може да се получи потребителското име"
147
148#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:194
149msgid "Retype new Unix password:"
150msgstr "Въведете отново новата парола за UNIX:"
151
152#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:195
153msgid "Enter new Unix password:"
154msgstr "Въведете нова парола за UNIX:"
155
156#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:196
157msgid "(current) Unix password:"
158msgstr "(текуща) парола за UNIX:"
159
160#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:197
161msgid "Error while changing NIS password."
162msgstr "Грешка при сменяне на паролата за NIS."
163
164#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:198
165msgid "You must choose a longer password"
166msgstr "Трябва да изберете друга парола."
167
168#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:199
169msgid "Password has been already used. Choose another."
170msgstr "Паролата вече е използвана. Изберете друга."
171
172#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:200
173msgid "You must wait longer to change your password"
174msgstr "Трябва да изчакате по-дълго, за да смените паролата си."
175
176#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:201
177msgid "Sorry, passwords do not match"
178msgstr "Паролите не съвпадат."
179
180#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:267
181msgid "Checking…"
182msgstr "Проверка…"
183
184#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:309 ../src/gs-auth-pam.c:457
185msgid "Authentication failed."
186msgstr "Неуспех при удостоверяването."
187
188#: ../src/gnome-screensaver.c:57
189msgid "Don't become a daemon"
190msgstr "Да не се преминава в режим на демон"
191
192#: ../src/gnome-screensaver.c:58
193msgid "Enable debugging code"
194msgstr "Да се включи режим на изчистване на грешки"
195
196#: ../src/gnome-screensaver.desktop.in.in.h:1
197msgid "Launch screensaver and locker program"
198msgstr "Стартиране на предпазителя на екрана и заключване"
199
200#: ../src/gnome-screensaver.desktop.in.in.h:2
201msgid "Screensaver"
202msgstr "Предпазител на екрана"
203
204#: ../src/gs-auth-pam.c:397
205#, c-format
206msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
207msgstr "Не може да се установи услугата %s: %s\n"
208
209#: ../src/gs-auth-pam.c:423
210#, c-format
211msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
212msgstr "Не може да се настрои PAM_TTY=%s"
213
214#: ../src/gs-auth-pam.c:455
215msgid "Incorrect password."
216msgstr "Неправилна парола."
217
218#: ../src/gs-auth-pam.c:471
219msgid "Not permitted to gain access at this time."
220msgstr "В момента нямате право на достъп."
221
222#: ../src/gs-auth-pam.c:477
223msgid "No longer permitted to access the system."
224msgstr "Вече нямате право на достъп до системата."
225
226#: ../src/gs-listener-dbus.c:1148
227msgid "failed to register with the message bus"
228msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
229
230#: ../src/gs-listener-dbus.c:1158
231msgid "not connected to the message bus"
232msgstr "няма връзка с шината за съобщенията"
233
234#: ../src/gs-listener-dbus.c:1167 ../src/gs-listener-dbus.c:1197
235msgid "screensaver already running in this session"
236msgstr "предпазителят на екрана вече е стартиран в тази сесия"
237
238#: ../src/gs-lock-plug.c:256
239msgid "Time has expired."
240msgstr "Времето изтече."
241
242#: ../src/gs-lock-plug.c:287
243msgid "You have the Caps & Num Lock keys on."
244msgstr "Клавишите „Caps Lock“ и „Num Lock“ са натиснати."
245
246#: ../src/gs-lock-plug.c:290
247msgid "You have the Caps Lock key on."
248msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат."
249
250#: ../src/gs-lock-plug.c:293
251msgid "You have the Num Lock key on."
252msgstr "Клавишът „Num Lock“ е натиснат."
253
254#: ../src/gs-lock-plug.c:1350
255msgid "S_witch User…"
256msgstr "_Смяна на потребител…"
257
258#: ../src/gs-lock-plug.c:1359
259msgid "Log _Out"
260msgstr "_Изход"
261
262#: ../src/gs-lock-plug.c:1366
263msgid "_Unlock"
264msgstr "_Отключване"
265
266#: ../src/gs-lock-plug.c:1401
267msgid "_Password:"
268msgstr "Па_рола:"
269
270#. Translators, this is the 24h date format used in the panel clock
271#: ../src/gs-window-x11.c:2199
272msgid "%a %R"
273msgstr "%a, %R"
274
275#. Translators, this is the 12h date format used in the panel clock
276#: ../src/gs-window-x11.c:2202
277msgid "%a %l:%M %p"
278msgstr "%a %l:%M %p"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.