source: gnome/master/gnome-packagekit.master.bg.po @ 2554

Last change on this file since 2554 was 2554, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

Добавяне на свойства за напомняне за поправки

  • Property gtp:aboutfix set to Correct the links
  • Property gtp:mailfix set to ash@contact.bg->ash@kambanaria.org
  • Property gtp:pluralfix set to Add parentheses
File size: 175.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-packagekit po-file.
2# Copyright (C) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2011 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
5# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
6# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
7#
8#
9# install инсталирам
10# remove деинсталирам
11# downgradе връщам към предишна версия
12# update, upgrade (n)+(countable) обновление
13# update, upgrade (v)+(action) обновявам
14# catalog, source хранилище
15# ignore прескачам
16# package manager управление на пакети
17#
18msgid ""
19msgstr ""
20"Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
21"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
22"POT-Creation-Date: 2012-02-28 23:33+0200\n"
23"PO-Revision-Date: 2012-02-28 23:33+0200\n"
24"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaira.org>\n"
25"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
26"Language: bg\n"
27"MIME-Version: 1.0\n"
28"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
29"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
30"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
31
32#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:1
33msgid "Automatically remove unused dependencies"
34msgstr "Автоматично деинсталиране на освободените зависимости"
35
36#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:2
37msgid ""
38"When removing a package, also remove those dependencies that are not "
39"required by other packages."
40msgstr ""
41"При деинсталирането на пакет да се деинсталират зависимостите му, които не "
42"са ползвани от други пакети."
43
44#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:3
45msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
46msgstr ""
47"Запитване на потребителя, когато трябва да се инсталират допълнителни пакети"
48
49#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:4
50msgid "Ask the user if additional packages should be installed."
51msgstr ""
52"Запитване на потребителя, когато трябва да се инсталират допълнителни пакети."
53
54#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:5
55msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
56msgstr ""
57"Запитване на потребителя, когато файлове трябва да се инсталират в папки, "
58"които са достъпни и от други потребители"
59
60#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:6
61msgid ""
62"Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
63"installing from a FUSE mount."
64msgstr ""
65"Запитване на потребителя, когато файлове трябва да се инсталират в папки, "
66"които са достъпни и от други потребители при инсталиране от файлова система "
67"монтирана чрез FUSE."
68
69#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:7
70msgid "If search terms should be completed automatically"
71msgstr "Дали търсеният текст да бъде дописван"
72
73#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:8
74msgid "If search terms should be completed automatically."
75msgstr "Дали търсеният текст да бъде дописван."
76
77#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:9
78msgid "Filter using basename in gpk-application"
79msgstr "Филтриране по името на файла в gpk-application"
80
81#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:10
82msgid "Filter package lists using basename in gpk-application."
83msgstr "Филтриране на списъците с пакети по името на файла в gpk-application."
84
85#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:11
86msgid "Only show the newest packages in the file lists"
87msgstr "В списъците да се показват само най-новите пакети"
88
89#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:12
90msgid "Only show the newest packages in the file lists."
91msgstr "В списъците да се показват само най-новите пакети."
92
93#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:13
94msgid "Only show native packages in the file lists"
95msgstr ""
96"В списъците да се показват само пакетите точно за архитектурата на машината"
97
98#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:14
99msgid ""
100"Only show native packages matching the machine architecture in the file "
101"lists."
102msgstr ""
103"В списъците да се показват само пакетите точно за архитектурата на машината."
104
105#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:15
106msgid "Show the category group menu"
107msgstr "Показване на менюто за групите категории"
108
109#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:16
110msgid ""
111"Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
112"distribution, but takes longer to populate."
113msgstr ""
114"Показване на менюто за групите категории. То е по-пълно и съответства на "
115"дистрибуцията, но съставянето му е по-бавно."
116
117#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:17
118msgid "Show the 'All Packages' group menu"
119msgstr "Показване на групата „Всички пакети“ в менюто"
120
121#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:18
122msgid ""
123"Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on most "
124"backends and is not generally required by end users."
125msgstr ""
126"Показване на групата „Всички пакети“ в менюто. В повечето случаи тя се "
127"съставя по-бавно и по-рядко се използва от потребителите."
128
129#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:19
130msgid "The search mode used by default"
131msgstr "Стандартен режим на търсене"
132
133#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:20
134msgid ""
135"The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or \"file"
136"\"."
137msgstr ""
138"Стандартният режим на търсене. Възможните стойности са „name“ (по име), "
139"„details“ (в подробната информация) или „file“ (по име на файл)."
140
141#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:21
142msgid "Show all repositories in the software source viewer"
143msgstr "Показване на всички хранилища на пакети"
144
145#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:22
146msgid "Show all repositories in the software source viewer."
147msgstr "Показване на всички хранилища на пакети."
148
149#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:23
150msgid ""
151"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
152"connection"
153msgstr ""
154"Известяване на потребителя преди голямо обновяване по мобилна, широколентова "
155"връзка"
156
157#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:24
158msgid ""
159"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
160"connection."
161msgstr ""
162"Известяване на потребителя преди голямо обновяване по мобилна, широколентова "
163"връзка."
164
165#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:25
166msgid "Only show the newest updates in the list"
167msgstr "В списъка да се показват само най-новите пакети"
168
169#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:26
170msgid ""
171"Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
172"updates that are still available."
173msgstr ""
174"В списъка за обновяване да се показват само най-новите пакети. Старите, но "
175"все още налични, версии да се скриват."
176
177#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:27
178msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
179msgstr "Показване на изтегляните пакети"
180
181#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:28
182msgid ""
183"Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
184msgstr ""
185"Придвижване в списъка с обновленията до пакета, който се изтегля или "
186"инсталира в момента."
187
188#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:29
189msgid "Allow applications to invoke the font installer"
190msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането на шрифт"
191
192#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:30
193msgid "Allow applications to invoke the font installer."
194msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането на шрифт."
195
196#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:31
197msgid "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
198msgstr "Програми, чиито заявки по сесийната шина D-Bus ще бъдат пренебрегвани"
199
200#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:32
201msgid ""
202"Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
203"separated by commas."
204msgstr ""
205"Имена на програми, отделени с „,“, чиито заявки по сесийната шина D-Bus ще "
206"бъдат пренебрегвани."
207
208#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:33
209msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
210msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането на кодер или декодер"
211
212#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:34
213msgid "Allow applications to invoke the codec installer."
214msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането на кодер или декодер."
215
216#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:35
217msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
218msgstr "Приложенията да могат да стартират инсталирането по вид MIME"
219
220#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:36
221msgid "Allow applications to invoke the mime type installer."
222msgstr ""
223"Приложенията да могат да стартират инсталирането по вид MIME на поддържаните "
224"документи."
225
226#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:37
227msgid ""
228"When displaying UI from a session D-Bus request, automatically use these "
229"options by default."
230msgstr ""
231"Автоматично използване на следните настройки при показване на потребителския "
232"интерфейс след заявка по D-Bus"
233
234#: ../data/org.gnome.packagekit.gschema.xml.h:38
235msgid ""
236"When displaying UI from a session D-Bus request, force these options to be "
237"turned on."
238msgstr ""
239"Автоматично използване на следните настройки при показване на потребителския "
240"интерфейс след заявка по D-Bus."
241
242#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
243#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1 ../data/gpk-application.ui.h:1
244#: ../src/gpk-application.c:4054 ../src/gpk-log.c:498
245#: ../src/gpk-update-viewer.c:3365
246msgid "Add/Remove Software"
247msgstr "Инсталиране/деинсталиране на софтуер"
248
249#: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2
250msgid "Add or remove software installed on the system"
251msgstr "Инсталиране и деинсталиране на софтуер към системата"
252
253#: ../data/gpk-application.ui.h:2
254msgid "_System"
255msgstr "_Системни"
256
257#: ../data/gpk-application.ui.h:3
258msgid "View previously added or removed software"
259msgstr "Журнал на инсталирането и деинсталирането на софтуер"
260
261#: ../data/gpk-application.ui.h:4
262msgid "Software Log"
263msgstr "Журнал за софтуера"
264
265#: ../data/gpk-application.ui.h:5
266msgid "Edit list of software sources"
267msgstr "Редактиране на списъка с хранилища"
268
269#: ../data/gpk-application.ui.h:6 ../data/gpk-prefs.ui.h:12
270msgid "Software Sources"
271msgstr "Хранилища"
272
273#: ../data/gpk-application.ui.h:7
274msgid "Refresh the list of packages on the system"
275msgstr "Обновяване на списъка с пакети на системата"
276
277#: ../data/gpk-application.ui.h:8
278msgid "Refresh Package Lists"
279msgstr "Обновяване на списъците с пакетите"
280
281#: ../data/gpk-application.ui.h:9
282msgid "_Filters"
283msgstr "_Филтри"
284
285#: ../data/gpk-application.ui.h:10
286msgid "_Installed"
287msgstr "_Инсталирани"
288
289#: ../data/gpk-application.ui.h:11
290msgid "Only _Installed"
291msgstr "Само _инсталирани"
292
293#: ../data/gpk-application.ui.h:12
294msgid "Only _Available"
295msgstr "Само _налични"
296
297#: ../data/gpk-application.ui.h:13
298msgid "_No Filter"
299msgstr "_Без филтри"
300
301#: ../data/gpk-application.ui.h:14
302msgid "_Development"
303msgstr "_Разработка"
304
305#: ../data/gpk-application.ui.h:15
306msgid "Only _Development"
307msgstr "Само за _разработчици"
308
309#: ../data/gpk-application.ui.h:16
310msgid "Only _End User Files"
311msgstr "Само за _крайни потребители"
312
313#: ../data/gpk-application.ui.h:17
314msgid "_Graphical"
315msgstr "_Графични"
316
317#: ../data/gpk-application.ui.h:18
318msgid "Only _Graphical"
319msgstr "Само _графични"
320
321#: ../data/gpk-application.ui.h:19
322msgid "Only _Text"
323msgstr "Само _текстови"
324
325#: ../data/gpk-application.ui.h:20
326msgid "_Free"
327msgstr "_Свободни"
328
329#: ../data/gpk-application.ui.h:21
330msgid "_Only Free Software"
331msgstr "Само _свободен софтуер"
332
333#: ../data/gpk-application.ui.h:22
334msgid "Only _Non-Free Software"
335msgstr "Само _несвободен софтуер"
336
337#: ../data/gpk-application.ui.h:23
338msgid "_Source"
339msgstr "_Изходен код"
340
341#: ../data/gpk-application.ui.h:24
342msgid "_Only Source Code"
343msgstr "Само с _изходен код"
344
345#: ../data/gpk-application.ui.h:25
346msgid "Only _Non-Source Code"
347msgstr "Само _без изходен код"
348
349#: ../data/gpk-application.ui.h:26
350msgid "Only show one package, not subpackages"
351msgstr "Да се показва само един пакет, а не и подпакетите"
352
353#: ../data/gpk-application.ui.h:27
354msgid "_Hide Subpackages"
355msgstr "Скриване на _подпакетите"
356
357#: ../data/gpk-application.ui.h:28
358msgid "Only show the newest available package"
359msgstr "Да се показват само най-новите пакети"
360
361#: ../data/gpk-application.ui.h:29
362msgid "Only _Newest Packages"
363msgstr "Само _най-нови пакети"
364
365#: ../data/gpk-application.ui.h:30
366msgid "Only show packages matching the machine architecture"
367msgstr "Да се показват само пакетите подходящи за архитектурата на машината"
368
369#: ../data/gpk-application.ui.h:31
370msgid "Only N_ative Packages"
371msgstr "Само за _конкретната архитектура"
372
373#: ../data/gpk-application.ui.h:32
374msgid "S_election"
375msgstr "_Избор"
376
377#. TRANSLATORS: title: installing local files
378#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
379#. TRANSLATORS: button: install codecs
380#. TRANSLATORS: button: install a font
381#. TRANSLATORS: button: install Plasma services
382#. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
383#. TRANSLATORS: button: install printer drivers
384#. TRANSLATORS: button: install catalog
385#: ../data/gpk-application.ui.h:33 ../src/gpk-dbus-task.c:710
386#: ../src/gpk-dbus-task.c:1254 ../src/gpk-dbus-task.c:1473
387#: ../src/gpk-dbus-task.c:1676 ../src/gpk-dbus-task.c:2136
388#: ../src/gpk-dbus-task.c:2474 ../src/gpk-dbus-task.c:2687
389#: ../src/gpk-dbus-task.c:2809 ../src/gpk-dbus-task.c:3162
390#: ../src/gpk-task.c:405
391msgid "Install"
392msgstr "Инсталиране"
393
394#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
395#: ../data/gpk-application.ui.h:34 ../src/gpk-dbus-task.c:3100
396#: ../src/gpk-task.c:410
397msgid "Remove"
398msgstr "Деинсталиране"
399
400#: ../data/gpk-application.ui.h:35
401msgid "Visit the project homepage"
402msgstr "Посещаване на уеб страницата на проекта"
403
404#: ../data/gpk-application.ui.h:36
405msgid "Project homepage"
406msgstr "Уеб страницата на проекта"
407
408#: ../data/gpk-application.ui.h:37
409msgid "Execute graphical applications"
410msgstr "Изпълняване на графични приложения"
411
412#: ../data/gpk-application.ui.h:38
413msgid "Run program"
414msgstr "Изпълняване на програма"
415
416#: ../data/gpk-application.ui.h:39
417msgid "Get file list"
418msgstr "Списък на файловете"
419
420#: ../data/gpk-application.ui.h:40
421msgid "Depends on"
422msgstr "Зависи от"
423
424#: ../data/gpk-application.ui.h:41
425msgid "Required by"
426msgstr "Изисква се от"
427
428#: ../data/gpk-application.ui.h:42
429msgid "_Help"
430msgstr "Помо_щ"
431
432#: ../data/gpk-application.ui.h:43
433msgid "_Contents"
434msgstr "_Ръководство"
435
436#: ../data/gpk-application.ui.h:44
437msgid "Help with this software"
438msgstr "Помощ за програмата"
439
440#: ../data/gpk-application.ui.h:45
441msgid "About this software"
442msgstr "Относно тази програма"
443
444#: ../data/gpk-application.ui.h:46
445msgid "Fi_nd"
446msgstr "_Търсене"
447
448#: ../data/gpk-client.ui.h:1
449msgid "Install Package"
450msgstr "Инсталиране на пакет"
451
452#: ../data/gpk-error.ui.h:1
453msgid "More details"
454msgstr "Допълнителна информация"
455
456#: ../data/gpk-eula.ui.h:1
457msgid "License Agreement Required"
458msgstr "Изисква са приемане на лицензното споразумение"
459
460#: ../data/gpk-eula.ui.h:2
461msgid "_Accept Agreement"
462msgstr "_Лицензно споразумение"
463
464#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a file
465#. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
466#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
467#: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:1
468#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:1 ../src/gpk-dbus-task.c:3377
469#: ../src/gpk-install-local-file.c:67 ../src/gpk-install-package-name.c:66
470#: ../src/gpk-dbus-service.c:153 ../src/gpk-dbus-service.c:156
471msgid "Software Install"
472msgstr "Инсталиране на софтуер"
473
474#: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:2
475#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:2
476msgid "Install selected software on the system"
477msgstr "Инсталиране на избрания софтуер на системата"
478
479#. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
480#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:68
481#: ../src/gpk-install-catalog.c:70
482msgid "Catalog Installer"
483msgstr "Инсталиране на каталог"
484
485#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:2
486msgid "Install a catalog of software on the system"
487msgstr "Инсталиране на каталог със софтуер на системата"
488
489#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:829
490msgid "Software Log Viewer"
491msgstr "Преглед на дневника за софтуера"
492
493#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:2
494msgid "View past package management tasks"
495msgstr "Преглед на миналите действия по управление на софтуера"
496
497#: ../data/gpk-log.ui.h:2
498msgid "Filter"
499msgstr "Филтриране"
500
501#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
502msgid "Software Settings"
503msgstr "Настройки"
504
505#: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
506msgid ""
507"Change software update preferences and enable or disable software sources"
508msgstr ""
509"Промяна на настройките за обновяване на софтуера и включване/изключване на "
510"хранилищата"
511
512#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
513#: ../data/gpk-prefs.ui.h:1 ../src/gpk-prefs.c:934
514msgid "Software Update Preferences"
515msgstr "Настройки на обновяването на софтуера"
516
517#: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
518msgid "_Check Now"
519msgstr "_Проверка сега"
520
521#: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
522msgid "_Automatically install:"
523msgstr "_Автоматично инсталиране:"
524
525#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
526msgid "C_heck for updates:"
527msgstr "_Проверка за обновления:"
528
529#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5
530msgid "Check for major _upgrades:"
531msgstr "Проверка за _основни обновления:"
532
533#: ../data/gpk-prefs.ui.h:6
534msgid "Check for updates when using mobile broadband"
535msgstr "Проверка за обновления, когато се ползва мобилна, широколентова връзка"
536
537#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
538msgid "Currently using mobile broadband"
539msgstr "В момента се ползва мобилна, широколентова връзка"
540
541#: ../data/gpk-prefs.ui.h:8
542msgid "Update Settings"
543msgstr "Настройки на обновяването"
544
545#: ../data/gpk-prefs.ui.h:9
546msgid ""
547"A software source contains packages that can be installed on this computer."
548msgstr ""
549"Някое хранилище съдържа пакет, който може да се инсталира на този компютър."
550
551#. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
552#: ../data/gpk-prefs.ui.h:11
553msgid "_Show debug and development software sources"
554msgstr "Показване на _хранилища за изчистване на грешки и тези за разработчици"
555
556#. TRANSLATORS: the program name
557#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-service-pack.c:817
558msgid "Service Pack Creator"
559msgstr "Създаване на сервизни пакети"
560
561#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:2
562msgid "Create a copy of this computer's package list"
563msgstr "Създаване на копие на списъка с пакетите на този компютър"
564
565#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:3
566msgid "Create an archive of all the pending updates"
567msgstr "Създаване на архив със всички предстоящи обновления"
568
569#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:4
570msgid "Create an archive of a specific package"
571msgstr "Създаване на архив с определен пакет"
572
573#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:5
574msgid "Multiple packages can be specified using a comma delimited list"
575msgstr "Повече от един пакет маже да се указват в списък с разделител „,“"
576
577#. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
578#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:6 ../src/gpk-log.c:295
579msgid "Action"
580msgstr "Действие"
581
582#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7
583msgid "Output directory:"
584msgstr "Изходна папка:"
585
586#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:8
587msgid "Destination package list:"
588msgstr "Целеви списък с пакети:"
589
590#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:9
591msgid "Select a Package List File"
592msgstr "Избор на файл — списък на пакети"
593
594#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:10
595msgid "Save New Service Pack"
596msgstr "Запазване на нов сервизен пакет"
597
598#. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
599#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:11 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:5
600#: ../src/gpk-log.c:322
601msgid "Details"
602msgstr "Подробности"
603
604#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:12
605msgid "Progress"
606msgstr "Напредък"
607
608#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13
609msgid "Create"
610msgstr "Създаване"
611
612#: ../data/gpk-signature.ui.h:1
613msgid "Software signature is required"
614msgstr "Изисква се подпис на софтуера"
615
616#: ../data/gpk-signature.ui.h:2
617msgid "Do you trust the source of the packages?"
618msgstr "Имате ли доверие на хранилището на пакетите?"
619
620#: ../data/gpk-signature.ui.h:3
621msgid "Repository name:"
622msgstr "Името на хранилище:"
623
624#: ../data/gpk-signature.ui.h:4
625msgid "Signature URL:"
626msgstr "Адрес на подпис:"
627
628#: ../data/gpk-signature.ui.h:5
629msgid "Signature user identifier:"
630msgstr "Идентификатор на потребител в подписа:"
631
632#: ../data/gpk-signature.ui.h:6
633msgid "Signature identifier:"
634msgstr "Идентификатор на подпис:"
635
636#: ../data/gpk-signature.ui.h:7
637msgid "Package:"
638msgstr "Пакет:"
639
640#: ../data/gpk-signature.ui.h:8
641msgid "Do you recognize the user and trust this key?"
642msgstr "Познавате ли потребителя и имате ли доверие на този ключ?"
643
644#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:1 ../data/gpk-update-viewer.ui.h:1
645msgid "Software Update"
646msgstr "Обновление на софтуера"
647
648#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2
649msgid "Update software installed on the system"
650msgstr "Обновяване на софтуера инсталиран върху системата"
651
652#: ../data/gpk-distro-upgrade.desktop.in.h:1
653msgid "Operating System Upgrade"
654msgstr "Обновяване на операционната система"
655
656#: ../data/gpk-distro-upgrade.desktop.in.h:2
657msgid "Upgrade the operating system to a new version"
658msgstr "Обновяване на операционната система към нова версия"
659
660#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:2
661msgid "_Install Updates"
662msgstr "_Инсталиране на обновленията"
663
664#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
665msgid ""
666"Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
667"provide new features."
668msgstr ""
669"Обновленията на софтуера поправят грешки, премахват проблеми със сигурността "
670"и предоставят нови възможности."
671
672#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:4
673msgid "_Upgrade"
674msgstr "_Обновяване"
675
676#. TRANSLATORS: expander label in the error dialog
677#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:413
678msgid "_Details"
679msgstr "_Подробности"
680
681#. Application column (icon, name, description)
682#. TRANSLATORS: column for the application name
683#. TRANSLATORS: column for the package name
684#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:147
685#: ../src/gpk-helper-run.c:210
686msgid "Package"
687msgstr "Пакет"
688
689#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:609
690msgid "_Remove"
691msgstr "_Деинсталиране"
692
693#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:610
694#, python-format
695msgid "Remove %i additional package?"
696msgid_plural "Remove %i additional packages?"
697msgstr[0] "Да се деинсталира ли %i допълнителен пакет?"
698msgstr[1] "Да се деинсталират ли %i допълнителни пакета?"
699
700#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:615
701msgid ""
702"The software which you want to remove is required to run other software, "
703"which will be removed too."
704msgstr ""
705"Програмите, които се нуждаят от софтуера, който искате да деинсталирате, "
706"също ще бъдат деинсталирани."
707
708#. TRANSLATORS: button label, install
709#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:646 ../src/gpk-helper-chooser.c:298
710msgid "_Install"
711msgstr "_Инсталиране"
712
713#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:647
714#, python-format
715msgid "Install %i additional package?"
716msgid_plural "Install %i additional packages?"
717msgstr[0] "Да се инсталира ли %i допълнителен пакет?"
718msgstr[1] "Да се инсталират ли %i допълнителни пакета?"
719
720#: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:652
721msgid ""
722"The software that you want to install requires additional software to run "
723"correctly."
724msgstr "Програмата, която искате да инсталирате, изисква допълнителен софтуер."
725
726#. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
727#: ../src/gpk-application.c:555
728#, c-format
729msgid "%i file installed by %s"
730msgid_plural "%i files installed by %s"
731msgstr[0] "%i файл инсталиран от %s"
732msgstr[1] "%i файла инсталирани от %s"
733
734#. TRANSLATORS: no packages returned
735#: ../src/gpk-application.c:892 ../src/gpk-application.c:1019
736msgid "No packages"
737msgstr "Няма пакети"
738
739#. TRANSLATORS: this package is not required by any others
740#: ../src/gpk-application.c:894
741msgid "No other packages require this package"
742msgstr "Никой друг пакет не изисква този"
743
744#. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
745#: ../src/gpk-application.c:901
746#, c-format
747msgid "%i package requires %s"
748msgid_plural "%i packages require %s"
749msgstr[0] "%i допълнителен пакет изисква %s"
750msgstr[1] "%i допълнителни пакета изискват %s"
751
752#. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
753#: ../src/gpk-application.c:906
754#, c-format
755msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
756msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
757msgstr[0] "Пакетът изброен по-долу изисква %s, за да работи правилно."
758msgstr[1] "Пакетите изброени по-долу изискват %s, за да работят правилно."
759
760#. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
761#: ../src/gpk-application.c:1021
762msgid "This package does not depend on any others"
763msgstr "Този пакет не зависи от никой друг"
764
765#. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
766#: ../src/gpk-application.c:1028
767#, c-format
768msgid "%i additional package is required for %s"
769msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
770msgstr[0] "%2$s изисква %1$i допълнителен пакет"
771msgstr[1] "%2$s изисква %1$i допълнителни пакета"
772
773#. TRANSLATORS: message: show the array of dependent packages for this package
774#: ../src/gpk-application.c:1033
775#, c-format
776msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
777msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
778msgstr[0] "За да работи %s правилно, е необходим следния пакет."
779msgstr[1] "За да работи %s правилно, са необходими следните пакети."
780
781#. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
782#: ../src/gpk-application.c:1102
783msgid "Invalid"
784msgstr "Неправилен"
785
786#. TRANSLATORS: no results were found for this search
787#: ../src/gpk-application.c:1309
788msgid "No results were found."
789msgstr "Не е открито хранилище"
790
791#. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
792#: ../src/gpk-application.c:1317
793msgid "Try entering a package name in the search bar."
794msgstr "Пробвайте да въведете името на пакета в лентата за търсене."
795
796#. TRANSLATORS: nothing in the package queue
797#: ../src/gpk-application.c:1320
798msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
799msgstr "В опашката няма пакети за инсталиране или деинсталиране."
800
801#. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
802#: ../src/gpk-application.c:1325
803msgid ""
804"Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
805"text."
806msgstr ""
807"Пробвайте да търсите в описанията на пакетите като натиснете иконата до "
808"текста за търсене."
809
810#. TRANSLATORS: tell the user to try harder
811#: ../src/gpk-application.c:1328
812msgid "Try again with a different search term."
813msgstr "Пробвайте отново с различен текст."
814
815#. TRANSLATORS: title: invalid text in the search bar
816#: ../src/gpk-application.c:1602
817msgid "Invalid search text"
818msgstr "Неправилен текст за търсене"
819
820#. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
821#: ../src/gpk-application.c:1604
822msgid "The search text contains invalid characters"
823msgstr "Текстът за търсене съдържа неправилни знаци"
824
825#. TRANSLATORS: title: we failed to execute the method
826#: ../src/gpk-application.c:1645
827msgid "The search could not be completed"
828msgstr "Търсеният текст не може да бъде дописан"
829
830#. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
831#: ../src/gpk-application.c:1647
832msgid "Running the transaction failed"
833msgstr "Неуспешно изпълнение на транзакция"
834
835#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
836#: ../src/gpk-application.c:1786
837msgid "Changes not applied"
838msgstr "Промените не са приложени"
839
840#: ../src/gpk-application.c:1787
841msgid "Close _Anyway"
842msgstr "_Затваряне независимо от това"
843
844#. TRANSLATORS: tell the user the problem
845#: ../src/gpk-application.c:1791
846msgid "You have made changes that have not yet been applied."
847msgstr "Направихте промени, които все още не са приложени."
848
849#: ../src/gpk-application.c:1792
850msgid "These changes will be lost if you close this window."
851msgstr "Промените ще бъдат загубени, ако затворите прозореца."
852
853#. TRANSLATORS: column for installed status
854#. TRANSLATORS: The state of a package
855#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
856#: ../src/gpk-application.c:2097 ../src/gpk-enum.c:1158 ../src/gpk-enum.c:1247
857msgid "Installed"
858msgstr "Инсталирани"
859
860#. TRANSLATORS: column for package name
861#. TRANSLATORS: column for group name
862#. TRANSLATORS: column for the package name
863#: ../src/gpk-application.c:2113 ../src/gpk-application.c:2135
864#: ../src/gpk-dialog.c:151 ../src/gpk-modal-dialog.c:731
865msgid "Name"
866msgstr "Име"
867
868#. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
869#: ../src/gpk-application.c:2275
870msgid "Type"
871msgstr "Вид"
872
873#: ../src/gpk-application.c:2275
874msgid "Collection"
875msgstr "Комплект"
876
877#. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
878#: ../src/gpk-application.c:2283
879#, c-format
880msgid "Visit %s"
881msgstr "Посещаване на %s"
882
883#. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
884#: ../src/gpk-application.c:2288
885msgid "Project"
886msgstr "Проект"
887
888#: ../src/gpk-application.c:2288
889msgid "Homepage"
890msgstr "Лична страница"
891
892#. TRANSLATORS: the group the package belongs in
893#: ../src/gpk-application.c:2302
894msgid "Group"
895msgstr "Група"
896
897#. TRANSLATORS: the licence string for the package
898#: ../src/gpk-application.c:2308
899msgid "License"
900msgstr "Лиценз"
901
902#. TRANSLATORS: the size of the meta package
903#: ../src/gpk-application.c:2323
904msgid "Size"
905msgstr "Размер"
906
907#. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
908#: ../src/gpk-application.c:2326
909msgid "Installed size"
910msgstr "Размер при инсталация"
911
912#. TRANSLATORS: the download size of the package
913#: ../src/gpk-application.c:2329
914msgid "Download size"
915msgstr "Размер при изтегляне"
916
917#. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
918#: ../src/gpk-application.c:2338
919msgid "Source"
920msgstr "Хранилище"
921
922#. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
923#: ../src/gpk-application.c:2483
924msgid "Selected packages"
925msgstr "Избраните пакети"
926
927#. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
928#: ../src/gpk-application.c:2536
929msgid "Searching by name"
930msgstr "Търсене по име"
931
932#. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
933#: ../src/gpk-application.c:2560
934msgid "Searching by description"
935msgstr "Търсене по описание"
936
937#. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
938#: ../src/gpk-application.c:2584
939msgid "Searching by file"
940msgstr "Търсене по файл"
941
942#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
943#: ../src/gpk-application.c:2606
944msgid "Search by name"
945msgstr "Търсене по име"
946
947#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
948#: ../src/gpk-application.c:2617
949msgid "Search by description"
950msgstr "Търсене по описание"
951
952#. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
953#: ../src/gpk-application.c:2628
954msgid "Search by file name"
955msgstr "Търсене по име на файл"
956
957#: ../src/gpk-application.c:2669
958msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
959msgstr "Лицензиран по условията на ОПЛ 2 на GNU (GNU GPL), версия 2"
960
961#: ../src/gpk-application.c:2670
962msgid ""
963"PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
964"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
965"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
966"any later version."
967msgstr ""
968"Тази програма (Packagekit) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате "
969"и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), "
970"както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза "
971"или (по ваше решение) по-късна версия."
972
973#: ../src/gpk-application.c:2674
974msgid ""
975"PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
976"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
977"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
978"more details."
979msgstr ""
980"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
981"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
982"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
983
984#: ../src/gpk-application.c:2678
985msgid ""
986"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
987"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
988"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
989msgstr ""
990"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
991"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
992"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
993
994#. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
995#: ../src/gpk-application.c:2684
996msgid "translator-credits"
997msgstr ""
998"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
999"\n"
1000"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1001"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1002"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1003
1004#: ../src/gpk-application.c:2704
1005msgid "PackageKit Website"
1006msgstr "Уеб страница на PackageKit"
1007
1008#. TRANSLATORS: description of NULL, gpk-application that is
1009#: ../src/gpk-application.c:2707
1010msgid "Package Manager for GNOME"
1011msgstr "Управление на пакети в GNOME"
1012
1013#. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
1014#: ../src/gpk-application.c:3134
1015msgid "Text"
1016msgstr "Текст"
1017
1018#. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
1019#: ../src/gpk-application.c:3158
1020msgid ""
1021"Enter a search word and then click find, or click a group to get started."
1022msgstr ""
1023"За начало въведете име на пакет и натиснете върху бутона за търсене или "
1024"върху група."
1025
1026#. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
1027#: ../src/gpk-application.c:3161
1028msgid "Enter a search word and then click find to get started."
1029msgstr "За начало въведете име на пакет и натиснете бутона за търсене."
1030
1031#. TRANSLATORS: daemon is broken
1032#: ../src/gpk-application.c:3387
1033msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
1034msgstr "Спиране на програмата, защото настройките не бяха получени"
1035
1036#. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
1037#: ../src/gpk-application.c:3506
1038msgid "All packages"
1039msgstr "Всички пакети"
1040
1041#. TRANSLATORS: tooltip: all packages
1042#: ../src/gpk-application.c:3508
1043msgid "Show all packages"
1044msgstr "Показване на всички пакети"
1045
1046#. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
1047#: ../src/gpk-application.c:3747
1048msgid "Clear current selection"
1049msgstr "Изчистване на текущия избор"
1050
1051#. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
1052#: ../src/gpk-application.c:3772
1053msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
1054msgstr "Промените не се прилагат незабавно. Този бутон прилага всички промени"
1055
1056#. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
1057#: ../src/gpk-application.c:3798
1058msgid "Visit home page for selected package"
1059msgstr "Посещаване на уеб страницата на избрания пакет"
1060
1061#. TRANSLATORS: tooltip on the find button
1062#: ../src/gpk-application.c:3906
1063msgid "Find packages"
1064msgstr "Търсене на пакети"
1065
1066#. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
1067#: ../src/gpk-application.c:3914
1068msgid "Cancel search"
1069msgstr "Преустановяване на търсенето"
1070
1071#. TRANSLATORS: show the program version
1072#: ../src/gpk-application.c:4037 ../src/gpk-update-viewer.c:3348
1073msgid "Show the program version and exit"
1074msgstr "Извеждане на версията на програмата и изход"
1075
1076#. are we running privileged
1077#: ../src/gpk-application.c:4070
1078msgid "Package installer"
1079msgstr "Инсталатор на пакети"
1080
1081#. TRANSLATORS: a 32 bit package
1082#: ../src/gpk-common.c:295
1083msgid "32-bit"
1084msgstr "32 битов"
1085
1086#. TRANSLATORS: a 64 bit package
1087#: ../src/gpk-common.c:302
1088msgid "64-bit"
1089msgstr "64 битов"
1090
1091#. TRANSLATORS: these tools cannot run as root (unknown name)
1092#: ../src/gpk-common.c:427
1093msgid "This application is running as a privileged user"
1094msgstr "Това приложение работи с права на администратор"
1095
1096#. TRANSLATORS: cannot run as root user, and we display the application name
1097#: ../src/gpk-common.c:430
1098#, c-format
1099msgid "%s is running as a privileged user"
1100msgstr "Програмата „%s“ е стартирана с правата на администратор"
1101
1102#. TRANSLATORS: tell the user off
1103#: ../src/gpk-common.c:433
1104msgid "Package management applications are security sensitive."
1105msgstr "Програмите за управление на пакети са чувствителни спрямо сигурността."
1106
1107#. TRANSLATORS: and explain why
1108#: ../src/gpk-common.c:435
1109msgid ""
1110"Running graphical applications as a privileged user should be avoided for "
1111"security reasons."
1112msgstr ""
1113"Изпълнението на графични програми с правата на администратор трябва да се "
1114"избягва заради сигурността."
1115
1116#. TRANSLATORS: button: allow the user to run this, even when insecure
1117#: ../src/gpk-common.c:441
1118msgid "Continue _Anyway"
1119msgstr "_Продължаване независимо от това"
1120
1121#. TRANSLATORS: The actions has just literally happened
1122#: ../src/gpk-common.c:511 ../src/gpk-common.c:561
1123#, c-format
1124msgid "Now"
1125msgstr "Сега"
1126
1127#. TRANSLATORS: time
1128#: ../src/gpk-common.c:521 ../src/gpk-common.c:571
1129#, c-format
1130msgid "%i second"
1131msgid_plural "%i seconds"
1132msgstr[0] "%i секунда"
1133msgstr[1] "%i секунди"
1134
1135#. TRANSLATORS: time
1136#: ../src/gpk-common.c:531 ../src/gpk-common.c:584
1137#, c-format
1138msgid "%i minute"
1139msgid_plural "%i minutes"
1140msgstr[0] "%i минута"
1141msgstr[1] "%i минути"
1142
1143#. TRANSLATORS: time
1144#: ../src/gpk-common.c:537 ../src/gpk-common.c:603
1145#, c-format
1146msgid "%i hour"
1147msgid_plural "%i hours"
1148msgstr[0] "%i час"
1149msgstr[1] "%i часа"
1150
1151#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i minutes %i seconds"
1152#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1153#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
1154#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1155#: ../src/gpk-common.c:590 ../src/gpk-common.c:609
1156#, c-format
1157msgid "%i %s %i %s"
1158msgstr "%i %s и %i %s"
1159
1160#: ../src/gpk-common.c:591 ../src/gpk-common.c:611
1161msgid "minute"
1162msgid_plural "minutes"
1163msgstr[0] "минута"
1164msgstr[1] "минути"
1165
1166#: ../src/gpk-common.c:592
1167msgid "second"
1168msgid_plural "seconds"
1169msgstr[0] "секунда"
1170msgstr[1] "секунди"
1171
1172#: ../src/gpk-common.c:610
1173msgid "hour"
1174msgid_plural "hours"
1175msgstr[0] "час"
1176msgstr[1] "часа"
1177
1178#: ../src/gpk-common.c:637
1179#, c-format
1180msgid "%s and %s"
1181msgstr "%s и %s"
1182
1183#: ../src/gpk-common.c:640
1184#, c-format
1185msgid "%s, %s and %s"
1186msgstr "%s, %s и %s"
1187
1188#: ../src/gpk-common.c:643
1189#, c-format
1190msgid "%s, %s, %s and %s"
1191msgstr "%s, %s, %s и %s"
1192
1193#: ../src/gpk-common.c:647
1194#, c-format
1195msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
1196msgstr "%s, %s, %s, %s и %s"
1197
1198#. TRANSLATORS: we failed to install
1199#: ../src/gpk-dbus-task.c:244
1200msgid "Failed to install software"
1201msgstr "Софтуерът не бе инсталиран"
1202
1203#. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
1204#: ../src/gpk-dbus-task.c:246
1205msgid "No applications were chosen to be installed"
1206msgstr "Нито едно приложение не бе избрано за инсталиране"
1207
1208#. TRANSLATORS: detailed text about the error
1209#: ../src/gpk-dbus-task.c:278
1210msgid "Error details"
1211msgstr "Допълнителна информация за грешката"
1212
1213#: ../src/gpk-dbus-task.c:278
1214msgid "Package Manager error details"
1215msgstr "Допълнителна информация за грешката от управлението на пакети"
1216
1217#. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
1218#: ../src/gpk-dbus-task.c:293
1219msgid ""
1220"Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
1221"distribution bug tracker."
1222msgstr ""
1223"Непозната грешка. Прегледайте допълнителната информация за нея и я "
1224"докладвайте в системата за проследяване на грешки на дистрибуцията."
1225
1226#. TRANSLATORS: failed authentication
1227#: ../src/gpk-dbus-task.c:309
1228msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
1229msgstr "Нямате необходимите права за това действие."
1230
1231#. TRANSLATORS: could not start system service
1232#: ../src/gpk-dbus-task.c:313
1233msgid "The packagekitd service could not be started."
1234msgstr ""
1235"Услугата за управление на пакети — „packagekitd“ не може да бъде стартирана."
1236
1237#. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
1238#: ../src/gpk-dbus-task.c:317
1239msgid "The query is not valid."
1240msgstr "Грешна заявка."
1241
1242#. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
1243#: ../src/gpk-dbus-task.c:321
1244msgid "The file is not valid."
1245msgstr "Грешен файл."
1246
1247#. TRANSLATORS: button: show details about the error
1248#: ../src/gpk-dbus-task.c:384
1249msgid "Show details"
1250msgstr "Допълнителна информация"
1251
1252#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
1253#. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
1254#: ../src/gpk-dbus-task.c:472 ../src/gpk-dbus-task.c:1161
1255msgid "Failed to install package"
1256msgstr "Пакетите не бяха инсталирани"
1257
1258#. TRANSLATORS: title: installing packages
1259#. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
1260#: ../src/gpk-dbus-task.c:510 ../src/gpk-enum.c:957
1261msgid "Installing packages"
1262msgstr "Инсталиране на пакети"
1263
1264#. TRANSLATORS: title
1265#: ../src/gpk-dbus-task.c:612 ../src/gpk-dbus-task.c:1380
1266msgid "Failed to install file"
1267msgid_plural "Failed to install files"
1268msgstr[0] "Файлът не бе инсталиран"
1269msgstr[1] "Файловете не бяха инсталирани"
1270
1271#. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
1272#: ../src/gpk-dbus-task.c:701
1273msgid "Do you want to install this file?"
1274msgid_plural "Do you want to install these files?"
1275msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този файл?"
1276msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези файлове?"
1277
1278#. TRANSLATORS: title: installing a local file
1279#: ../src/gpk-dbus-task.c:1033
1280msgid "Install local file"
1281msgid_plural "Install local files"
1282msgstr[0] "Инсталиране на локален файл"
1283msgstr[1] "Инсталиране на локални файлове"
1284
1285#. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
1286#: ../src/gpk-dbus-task.c:1093
1287#, c-format
1288msgid "Could not find packages"
1289msgstr "Пакетите не могат да бъдат открити"
1290
1291#. TRANSLATORS: message: could not find
1292#: ../src/gpk-dbus-task.c:1102
1293msgid "The packages could not be found in any software source"
1294msgstr "Пакетите не бяха открити в никое от хранилищата"
1295
1296#. TRANSLATORS: button: a link to the help file
1297#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
1298#. TRANSLATORS: button text
1299#. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
1300#. TRANSLATORS: button text
1301#: ../src/gpk-dbus-task.c:1105 ../src/gpk-dbus-task.c:1342
1302#: ../src/gpk-dbus-task.c:1648 ../src/gpk-dbus-task.c:1854
1303#: ../src/gpk-dbus-task.c:2109 ../src/gpk-dbus-task.c:2446
1304msgid "More information"
1305msgstr "Повече информация"
1306
1307#: ../src/gpk-dbus-task.c:1142 ../src/gpk-enum.c:338
1308msgid "The package is already installed"
1309msgid_plural "The packages are already installed"
1310msgstr[0] "Пакетът вече е инсталиран"
1311msgstr[1] "Пакетите вече са инсталирани"
1312
1313#. TRANSLATORS: message: package is already installed
1314#: ../src/gpk-dbus-task.c:1146
1315msgid "Nothing to do."
1316msgstr "Няма нищо за правене"
1317
1318#. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
1319#: ../src/gpk-dbus-task.c:1163
1320msgid "Incorrect response from search"
1321msgstr "Търсенето върна грешен отговор"
1322
1323#. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
1324#: ../src/gpk-dbus-task.c:1238
1325msgid "An additional package is required:"
1326msgid_plural "Additional packages are required:"
1327msgstr[0] "Необходим е допълнителен пакет:"
1328msgstr[1] "Необходими са допълнителни пакети:"
1329
1330#. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
1331#: ../src/gpk-dbus-task.c:1241
1332msgid "Do you want to search for and install this package now?"
1333msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
1334msgstr[0] "Искате ли да се търси и инсталира този пакет сега?"
1335msgstr[1] "Искате ли да се търсят и инсталират тези пакети сега?"
1336
1337#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1338#: ../src/gpk-dbus-task.c:1247
1339#, c-format
1340msgid "%s wants to install a package"
1341msgid_plural "%s wants to install packages"
1342msgstr[0] "%s иска да инсталира пакет"
1343msgstr[1] "%s иска да инсталира пакети"
1344
1345#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1346#: ../src/gpk-dbus-task.c:1250
1347msgid "A program wants to install a package"
1348msgid_plural "A program wants to install packages"
1349msgstr[0] "Програма иска да инсталира пакет"
1350msgstr[1] "Програма иска да инсталира пакети"
1351
1352#. TRANSLATORS: title, searching
1353#: ../src/gpk-dbus-task.c:1267 ../src/gpk-dbus-task.c:2869
1354msgid "Searching for packages"
1355msgstr "Търсене на пакети"
1356
1357#. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
1358#: ../src/gpk-dbus-task.c:1337
1359msgid "Failed to find package"
1360msgstr "Пакетът не бе открит"
1361
1362#. TRANSLATORS: nothing found
1363#: ../src/gpk-dbus-task.c:1339 ../src/gpk-dbus-task.c:3009
1364msgid "The file could not be found in any packages"
1365msgstr "Файлът не бе открит в никой пакет"
1366
1367#. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
1368#: ../src/gpk-dbus-task.c:1377
1369#, c-format
1370msgid "The %s package already provides this file"
1371msgstr "Пакетът %s вече е осигурил този файл"
1372
1373#. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
1374#: ../src/gpk-dbus-task.c:1458
1375msgid "The following file is required:"
1376msgid_plural "The following files are required:"
1377msgstr[0] "Изисква се следния файл:"
1378msgstr[1] "Изискват се следните файлове:"
1379
1380#. TRANSLATORS: confirm with the user
1381#: ../src/gpk-dbus-task.c:1461
1382msgid "Do you want to search for this file now?"
1383msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
1384msgstr[0] "Искате ли да се търси този пакет сега?"
1385msgstr[1] "Искате ли да се търсят тези пакети сега?"
1386
1387#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1388#: ../src/gpk-dbus-task.c:1466
1389#, c-format
1390msgid "%s wants to install a file"
1391msgid_plural "%s wants to install files"
1392msgstr[0] "%s иска да инсталира файл"
1393msgstr[1] "%s иска да инсталира файлове"
1394
1395#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1396#: ../src/gpk-dbus-task.c:1469
1397msgid "A program wants to install a file"
1398msgid_plural "A program wants to install files"
1399msgstr[0] "Програма иска да инсталира файл"
1400msgstr[1] "Програма иска да инсталира файлове"
1401
1402#. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
1403#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
1404#: ../src/gpk-dbus-task.c:1485 ../src/gpk-dbus-task.c:3112
1405#: ../src/gpk-enum.c:1317
1406msgid "Searching for file"
1407msgstr "Търсене на файл"
1408
1409#. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
1410#: ../src/gpk-dbus-task.c:1528
1411msgid "The following plugin is required:"
1412msgid_plural "The following plugins are required:"
1413msgstr[0] "Необходима е следната приставка:"
1414msgstr[1] "Необходими са следните приставки:"
1415
1416#. TRANSLATORS: ask for confirmation
1417#: ../src/gpk-dbus-task.c:1546 ../src/gpk-dbus-task.c:2374
1418msgid "Do you want to search for this now?"
1419msgid_plural "Do you want to search for these now?"
1420msgstr[0] "Искате ли да го потърсите?"
1421msgstr[1] "Искате ли да ги потърсите?"
1422
1423#. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1424#: ../src/gpk-dbus-task.c:1559
1425#, c-format
1426msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
1427msgid_plural "%s requires additional plugins to decode this file"
1428msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за декодирането на този файл"
1429msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за декодирането на този файл"
1430
1431#. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1432#: ../src/gpk-dbus-task.c:1563
1433#, c-format
1434msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
1435msgid_plural "%s requires additional plugins to encode this file"
1436msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за кодирането на този файл"
1437msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за кодирането на този файл"
1438
1439#. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
1440#: ../src/gpk-dbus-task.c:1567
1441#, c-format
1442msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
1443msgid_plural "%s requires additional plugins for this operation"
1444msgstr[0] "%s изисква допълнителна приставка за това действие"
1445msgstr[1] "%s изисква допълнителни приставки за това действие"
1446
1447#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
1448#: ../src/gpk-dbus-task.c:1573
1449msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
1450msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
1451msgstr[0] ""
1452"Програма изисква допълнителна приставка за декодирането на този файл"
1453msgstr[1] ""
1454"Програма изисква допълнителни приставки за декодирането на този файл"
1455
1456#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
1457#: ../src/gpk-dbus-task.c:1577
1458msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
1459msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
1460msgstr[0] "Програма изисква допълнителна приставка за кодирането на този файл"
1461msgstr[1] "Програма изисква допълнителни приставки за кодирането на този файл"
1462
1463#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
1464#: ../src/gpk-dbus-task.c:1581
1465msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
1466msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
1467msgstr[0] "Програма изисква допълнителна приставка за това действие"
1468msgstr[1] "Програма изисква допълнителни приставки за това действие"
1469
1470#. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
1471#: ../src/gpk-dbus-task.c:1587 ../src/gpk-dbus-task.c:1940
1472#: ../src/gpk-dbus-task.c:2313 ../src/gpk-dbus-task.c:2386
1473msgid "Search"
1474msgstr "Търсене"
1475
1476#. TRANSLATORS: failed to search for codec
1477#: ../src/gpk-dbus-task.c:1642
1478msgid "Failed to search for plugin"
1479msgstr "Неуспешно търсене на приставка"
1480
1481#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
1482#: ../src/gpk-dbus-task.c:1644
1483msgid "Could not find plugin in any configured software source"
1484msgstr "Приставката не бе открита в никое настроено хранилище"
1485
1486#: ../src/gpk-dbus-task.c:1667 ../src/gpk-dbus-task.c:2465
1487msgid "Install the following plugin"
1488msgid_plural "Install the following plugins"
1489msgstr[0] "Инсталиране на следната приставка"
1490msgstr[1] "Инсталиране на следните приставки"
1491
1492#. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
1493#: ../src/gpk-dbus-task.c:1668 ../src/gpk-dbus-task.c:2129
1494#: ../src/gpk-dbus-task.c:2466 ../src/gpk-dbus-task.c:2801
1495msgid "Do you want to install this package now?"
1496msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
1497msgstr[0] "Искате ли да инсталирате този пакет сега?"
1498msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези пакети сега?"
1499
1500#. TRANSLATORS: search for codec
1501#: ../src/gpk-dbus-task.c:1760
1502msgid "Searching for plugins"
1503msgstr "Търсене на приставки"
1504
1505#: ../src/gpk-dbus-task.c:1781
1506#, c-format
1507msgid "Searching for plugin: %s"
1508msgstr "Търсене на приставка: %s"
1509
1510#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
1511#: ../src/gpk-dbus-task.c:1819
1512msgid "Failed to search for provides"
1513msgstr "Не са открити пакети предоставящи необходимите компоненти"
1514
1515#. TRANSLATORS: title
1516#: ../src/gpk-dbus-task.c:1849
1517msgid "Failed to find software"
1518msgstr "Софтуерът не е намерен"
1519
1520#. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
1521#: ../src/gpk-dbus-task.c:1851
1522msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
1523msgstr "Няма нови приложения, които да отварят този вид файлове"
1524
1525#. TRANSLATORS: message: mime type opener required
1526#: ../src/gpk-dbus-task.c:1922
1527msgid "An additional program is required to open this type of file:"
1528msgstr "За отварянето на този вид файлове се изисква допълнителна програма:"
1529
1530#. TRANSLATORS: message: confirm with the user
1531#: ../src/gpk-dbus-task.c:1925
1532msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
1533msgstr "Искате ли да търсите програма за отварянето на този вид файлове сега?"
1534
1535#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1536#: ../src/gpk-dbus-task.c:1933
1537#, c-format
1538msgid "%s requires a new mime type"
1539msgid_plural "%s requires new mime types"
1540msgstr[0] "%s изисква нов вид по mime"
1541msgstr[1] "%s изисква нови видове по mime"
1542
1543#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1544#: ../src/gpk-dbus-task.c:1936
1545msgid "A program requires a new mime type"
1546msgid_plural "A program requires new mime types"
1547msgstr[0] "Програма изисква нов вид по mime"
1548msgstr[1] "Програма изисква нови видове по mime"
1549
1550#. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
1551#: ../src/gpk-dbus-task.c:1951
1552msgid "Searching for file handlers"
1553msgstr "Търсене на програми за обработка на съответните програми"
1554
1555#. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
1556#: ../src/gpk-dbus-task.c:2030
1557msgid "Language tag not parsed"
1558msgstr "Етикетът за език не може да бъде анализиран"
1559
1560#. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
1561#: ../src/gpk-dbus-task.c:2038
1562msgid "Language code not matched"
1563msgstr "Кодът за език не съвпада"
1564
1565#. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
1566#: ../src/gpk-dbus-task.c:2098
1567msgid "Failed to find font"
1568msgid_plural "Failed to find fonts"
1569msgstr[0] "Не бе открит шрифт"
1570msgstr[1] "Не бяха открити шрифтове"
1571
1572#. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
1573#: ../src/gpk-dbus-task.c:2106
1574msgid "No new fonts can be found for this document"
1575msgstr "За този документ не могат да се открият нови, подходящи шрифтове"
1576
1577#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
1578#: ../src/gpk-dbus-task.c:2292
1579msgid "An additional font is required to view this document correctly."
1580msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
1581msgstr[0] "За разглеждането на този файл е необходим допълнителен шрифт"
1582msgstr[1] "За разглеждането на този файл са необходими допълнителни шрифтове"
1583
1584#. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
1585#: ../src/gpk-dbus-task.c:2296
1586msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
1587msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
1588msgstr[0] "Искате ли да се търси подходящ пакет сега?"
1589msgstr[1] "Искате ли да се търсят подходящ пакети сега?"
1590
1591#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1592#: ../src/gpk-dbus-task.c:2306
1593#, c-format
1594msgid "%s wants to install a font"
1595msgid_plural "%s wants to install fonts"
1596msgstr[0] "%s иска да инсталира шрифт"
1597msgstr[1] "%s иска да инсталира шрифтове"
1598
1599#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1600#: ../src/gpk-dbus-task.c:2309
1601msgid "A program wants to install a font"
1602msgid_plural "A program wants to install fonts"
1603msgstr[0] "Програма иска да инсталира шрифт"
1604msgstr[1] "Програма иска да инсталира шрифтове"
1605
1606#. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
1607#: ../src/gpk-dbus-task.c:2325
1608msgid "Searching for font"
1609msgid_plural "Searching for fonts"
1610msgstr[0] "Търсене на шрифт"
1611msgstr[1] "Търсене на шрифтове"
1612
1613#. TRANSLATORS: we are listing the services in a box
1614#: ../src/gpk-dbus-task.c:2362
1615msgid "The following service is required:"
1616msgid_plural "The following services are required:"
1617msgstr[0] "Изисква се следната услуга:"
1618msgstr[1] "Изискват се следните услуги:"
1619
1620#: ../src/gpk-dbus-task.c:2382
1621msgid "Plasma requires an additional service for this operation"
1622msgid_plural "Plasma requires additional services for this operation"
1623msgstr[0] "Plasma изисква допълнителна услуга за това действие"
1624msgstr[1] "Plasma изисква допълнителни услуги за това действие"
1625
1626#: ../src/gpk-dbus-task.c:2440
1627msgid "Failed to search for Plasma service"
1628msgstr "Услугата на Plasma не е открита"
1629
1630#. TRANSLATORS: no software sources have the wanted Plasma service
1631#: ../src/gpk-dbus-task.c:2442
1632msgid "Could not find service in any configured software source"
1633msgstr "Услугата не бе открита в никое настроено хранилище"
1634
1635#. TRANSLATORS: search for Plasma services
1636#: ../src/gpk-dbus-task.c:2548
1637msgid "Searching for services"
1638msgstr "Търсене на услуги"
1639
1640#: ../src/gpk-dbus-task.c:2567
1641#, c-format
1642msgid "Searching for service: %s"
1643msgstr "Търсене на услуга: %s"
1644
1645#: ../src/gpk-dbus-task.c:2644
1646msgid "Could not process catalog"
1647msgstr "Хранилището не може да бъде обработено"
1648
1649#: ../src/gpk-dbus-task.c:2662
1650msgid "No packages need to be installed"
1651msgstr "Не е нeобходимо да се инсталират пакети"
1652
1653#. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
1654#: ../src/gpk-dbus-task.c:2681
1655msgid "Install packages in catalog?"
1656msgstr "Инсталиране на пакети от хранилище?"
1657
1658#. TRANSLATORS: display a list of packages to install
1659#: ../src/gpk-dbus-task.c:2683
1660msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
1661msgstr "Следните пакети от хранилището са отбелязани за инсталиране:"
1662
1663#. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
1664#: ../src/gpk-dbus-task.c:2723
1665msgid "Failed to remove package"
1666msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
1667
1668#: ../src/gpk-dbus-task.c:2800
1669msgid "Install the following driver"
1670msgid_plural "Install the following drivers"
1671msgstr[0] "Инсталиране на следния драйвер"
1672msgstr[1] "Инсталиране на следните драйвери"
1673
1674#. TRANSLATORS: title: removing packages
1675#. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
1676#: ../src/gpk-dbus-task.c:2953 ../src/gpk-enum.c:949
1677msgid "Removing packages"
1678msgstr "Деинсталиране на пакети"
1679
1680#. TRANSLATORS: failed to find the package for the file
1681#: ../src/gpk-dbus-task.c:3007
1682msgid "Failed to find package for this file"
1683msgstr "Пакетът за този файл не бе открит"
1684
1685#. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
1686#: ../src/gpk-dbus-task.c:3085
1687msgid "The following file will be removed:"
1688msgid_plural "The following files will be removed:"
1689msgstr[0] "Следният файл ще бъде деинсталиран:"
1690msgstr[1] "Следните файлове ще бъдат деинсталирани:"
1691
1692#. TRANSLATORS: confirm with the user
1693#: ../src/gpk-dbus-task.c:3088
1694msgid "Do you want to remove this file now?"
1695msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
1696msgstr[0] "Искате ли файлът да бъде деинсталиран сега?"
1697msgstr[1] "Искате ли файловете да бъдат деинсталирани сега?"
1698
1699#. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
1700#: ../src/gpk-dbus-task.c:3093
1701#, c-format
1702msgid "%s wants to remove a file"
1703msgid_plural "%s wants to remove files"
1704msgstr[0] "%s иска да деинсталира файл"
1705msgstr[1] "%s иска да деинсталира файлове"
1706
1707#. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
1708#: ../src/gpk-dbus-task.c:3096
1709msgid "A program wants to remove a file"
1710msgid_plural "A program wants to remove files"
1711msgstr[0] "Програма иска да инсталира файл"
1712msgstr[1] "Програма иска да инсталира файлове"
1713
1714#. TRANSLATORS: title to install package catalogs
1715#: ../src/gpk-dbus-task.c:3153
1716msgid "Do you want to install this catalog?"
1717msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
1718msgstr[0] "Искате ли да инсталирате това хранилищe?"
1719msgstr[1] "Искате ли да инсталирате тези хранилища?"
1720
1721#. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
1722#: ../src/gpk-dbus-task.c:3178
1723msgid "Install catalogs"
1724msgstr "Инсталиране на хранилища"
1725
1726#. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
1727#: ../src/gpk-dialog.c:72
1728msgid "many packages"
1729msgstr "много пакети"
1730
1731#: ../src/gpk-dialog.c:241
1732msgid "No files"
1733msgstr "Няма файлове"
1734
1735#. add a checkbutton for deps screen
1736#: ../src/gpk-dialog.c:304
1737msgid "Do not show this again"
1738msgstr "Това да не се показва повече"
1739
1740#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
1741#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:152
1742msgid "Could not upgrade the system"
1743msgstr "Системата не можа да бъде обновена"
1744
1745#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:173
1746msgid "The upgrade completed successfully"
1747msgstr "Успешно обновяване"
1748
1749#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:176
1750msgid ""
1751"Your system now has the required software needed to complete the operating "
1752"system upgrade."
1753msgstr ""
1754"Необходимият софтуер за обновяване на операционната система вече изтеглен."
1755
1756#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:177
1757msgid ""
1758"When you are ready, you can restart your system and continue the upgrade "
1759"process."
1760msgstr ""
1761"Когато сте готови, рестартирайте системата, за да продължите обновяването."
1762
1763#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:178
1764msgid "Make sure you have saved any unsaved work before restarting."
1765msgstr "Преди да рестартирате, запазете текущата си работа."
1766
1767#. TRANSLATORS: this is button text
1768#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:194
1769msgid "Restart Now"
1770msgstr "Рестартиране"
1771
1772#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
1773#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:311
1774msgid "Could not get distribution upgrades"
1775msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
1776
1777#. TRANSLATORS: nothing to do
1778#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:332
1779msgid "No releases available for upgrade"
1780msgstr "Няма нови версии на дистрибуцията"
1781
1782#. TRANSLATORS: this is the window title
1783#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:393
1784#, c-format
1785msgid "Upgrade your system (%d of %d)"
1786msgstr "Обновяване на системата (%d от общо %d)"
1787
1788#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:422
1789msgid ""
1790"This assistant will guide you through upgrading your currently installed "
1791"operating system to a newer release."
1792msgstr ""
1793"Помощникът ще ви преведе през процеса на обновяване на операционната ви "
1794"система до нова версия."
1795
1796#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:423
1797msgid ""
1798"This process may take several hours to complete, depending on the speed of "
1799"your internet connection and the options selected."
1800msgstr ""
1801"Процесът може да отнеме няколко часа в зависимост от скоростта на връзката "
1802"ви с Интернет и избраните опции."
1803
1804#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:424
1805msgid ""
1806"You will be able to continue using your system while this assistant "
1807"downloads the packages needed to upgrade your system."
1808msgstr ""
1809"Ще можете да използвате компютъра докато помощникът изтегля пакетите "
1810"необходими за обновяването на системата."
1811
1812#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:425
1813msgid ""
1814"When the download has completed, you will be prompted to restart your system "
1815"in order to complete the upgrade process."
1816msgstr ""
1817"Когато изтеглянето завърши, ще ви бъде напомнено да рестартирате системата "
1818"си, за да завършите процеса на обновяване."
1819
1820#. TRANSLATORS: this is a intro page title
1821#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:437
1822msgid "Upgrade your system"
1823msgstr "Обновяване на системата"
1824
1825#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:487
1826msgid "Available operating system _releases:"
1827msgstr "_Налични версии на операционната система:"
1828
1829#. TRANSLATORS: this is in the combobox
1830#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:496
1831msgid "Loading list of upgrades"
1832msgstr "Изтегляне на списъка с обновления"
1833
1834#. TRANSLATORS: this is a choose page title
1835#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:514
1836msgid "Choose desired operating system version"
1837msgstr "Изберете желаната версия на операционната система"
1838
1839#. label and combobox
1840#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:544
1841msgid "The upgrade tool can operate with three different modes:"
1842msgstr "Инструментът за обновяване има три режима на работа:"
1843
1844#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:574
1845msgid ""
1846"The selected option will require the installer to download additional data."
1847msgstr "Избраната опция изисква изтеглянето на допълнителни пакети."
1848
1849#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:575
1850msgid ""
1851"Do not continue with this option if the network will not be available at "
1852"upgrade time."
1853msgstr ""
1854"Не избирайте тази опция, ако мрежата ще бъде недостъпна по време на "
1855"обновяването."
1856
1857#. TRANSLATORS: this is a choose page title
1858#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:590
1859msgid "Choose desired download options"
1860msgstr "Изберете желаните опции за изтегляне"
1861
1862#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:607
1863msgid ""
1864"The operating system upgrade tool will now perform the following actions:"
1865msgstr ""
1866"Инструментът за обновяване на операционната система ще извърши следните "
1867"действия:"
1868
1869#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:608
1870msgid "Request authentication from a privileged user"
1871msgstr "Поискване на оторизация от потребител с необходимите привилегии"
1872
1873#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:609
1874msgid "Download installer images"
1875msgstr "Изтегляне на инсталационни пакети"
1876
1877#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:610
1878msgid "Download packages"
1879msgstr "Изтегляне на пакети"
1880
1881#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:611
1882msgid "Prepare and test the upgrade"
1883msgstr "Подготовка и тестване на обновяването"
1884
1885#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:612
1886msgid "You will have to restart your computer at the end of the upgrade."
1887msgstr "След завършване на обновяването ще трябва да рестартирате компютъра."
1888
1889#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:613
1890msgid "Press 'Apply' to apply changes."
1891msgstr "Натиснете бутона „Прилагане“ за начало."
1892
1893#. TRANSLATORS: button text
1894#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:626
1895msgid "Confirmation"
1896msgstr "Потвърждаване"
1897
1898#. TRANSLATORS: title text
1899#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:658
1900msgid "Applying changes"
1901msgstr "Прилагане на промените"
1902
1903#. TRANSLATORS: title, we're unable to do this action
1904#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:720
1905msgid "Cannot perform operating system upgrade"
1906msgstr "Операционната система не може да бъде обновена"
1907
1908#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
1909#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:732
1910msgid "Upgrading the operating system is not supported."
1911msgstr "Не се поддържа обновяване на операционната система."
1912
1913#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action as PackageKit is too old
1914#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:736
1915msgid "Cannot get operating system upgrade information."
1916msgstr "Информацията за обновяване на дистрибуцията не може да бъде получена."
1917
1918#. TRANSLATORS: message, we're unable to do this action
1919#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:740
1920msgid "Unsupported daemon version."
1921msgstr "Неподдържана версия на демона."
1922
1923#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
1924#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
1925#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:796 ../src/gpk-distro-upgrade.c:799
1926msgid "Distribution Upgrade Tool"
1927msgstr "Инструмент за обновяване на дистрибуцията"
1928
1929#. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
1930#: ../src/gpk-enum.c:279
1931msgid "CD"
1932msgstr "CD"
1933
1934#. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
1935#: ../src/gpk-enum.c:283
1936msgid "DVD"
1937msgstr "DVD"
1938
1939#. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
1940#: ../src/gpk-enum.c:287
1941msgid "disc"
1942msgstr "диск"
1943
1944#. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
1945#: ../src/gpk-enum.c:291
1946msgid "media"
1947msgstr "носител"
1948
1949#: ../src/gpk-enum.c:308
1950msgid "Failed with unknown error code"
1951msgstr "Грешка с непознат код"
1952
1953#: ../src/gpk-enum.c:311
1954msgid "No network connection available"
1955msgstr "Няма свързаност към мрежа"
1956
1957#: ../src/gpk-enum.c:314
1958msgid "No package cache is available."
1959msgstr "Липсва кеш с пакети."
1960
1961#: ../src/gpk-enum.c:317
1962msgid "Out of memory"
1963msgstr "Недостатъчно памет"
1964
1965#: ../src/gpk-enum.c:320
1966msgid "Failed to create a thread"
1967msgstr "Не може да се създаде нишка"
1968
1969#: ../src/gpk-enum.c:323
1970msgid "Not supported by this backend"
1971msgstr "Не се поддържа от това ядро"
1972
1973#: ../src/gpk-enum.c:326
1974msgid "An internal system error has occurred"
1975msgstr "Възникна вътрешна системна грешка"
1976
1977#: ../src/gpk-enum.c:329
1978msgid "A security signature is not present"
1979msgstr "Липсва подпис"
1980
1981#: ../src/gpk-enum.c:332
1982msgid "The package is not installed"
1983msgstr "Този пакет не е инсталиран"
1984
1985#: ../src/gpk-enum.c:335
1986msgid "The package was not found"
1987msgstr "Този пакет не е открит"
1988
1989#: ../src/gpk-enum.c:341
1990msgid "The package download failed"
1991msgstr "Неуспешно изтегляне на пакета"
1992
1993#: ../src/gpk-enum.c:344
1994msgid "The group was not found"
1995msgstr "Групата не е открита"
1996
1997#: ../src/gpk-enum.c:347
1998msgid "The group list was invalid"
1999msgstr "Списъкът с групи е неправилен"
2000
2001#: ../src/gpk-enum.c:350
2002msgid "Dependency resolution failed"
2003msgstr "Необходимите пакети не са открити"
2004
2005#: ../src/gpk-enum.c:353
2006msgid "Search filter was invalid"
2007msgstr "Неправилен филтър за търсене"
2008
2009#: ../src/gpk-enum.c:356
2010msgid "The package identifier was not well formed"
2011msgstr "Неправилен идентификатор на пакет"
2012
2013#: ../src/gpk-enum.c:359
2014msgid "Transaction error"
2015msgstr "Транзакционна грешка"
2016
2017#: ../src/gpk-enum.c:362
2018msgid "Repository name was not found"
2019msgstr "Името на хранилището не е открито"
2020
2021#: ../src/gpk-enum.c:365
2022msgid "Could not remove a protected system package"
2023msgstr "Защитеният, системен пакет не може да бъде деинсталиран"
2024
2025#: ../src/gpk-enum.c:368
2026msgid "The action was canceled"
2027msgstr "Действието бе отменено"
2028
2029#: ../src/gpk-enum.c:371
2030msgid "The action was forcibly canceled"
2031msgstr "Действието бе изрично отменено"
2032
2033#: ../src/gpk-enum.c:374
2034msgid "Reading the configuration file failed"
2035msgstr "Неуспешно прочитане на файла с настройки"
2036
2037#: ../src/gpk-enum.c:377
2038msgid "The action cannot be canceled"
2039msgstr "Действието не може да бъде отменено"
2040
2041#: ../src/gpk-enum.c:380
2042msgid "Source packages cannot be installed"
2043msgstr "Пакетът с изходен код не може да бъде инсталиран"
2044
2045#: ../src/gpk-enum.c:383
2046msgid "The license agreement failed"
2047msgstr "Неуспешно приемане на лицензното споразумение"
2048
2049#: ../src/gpk-enum.c:386
2050msgid "Local file conflict between packages"
2051msgstr "Конфликт в локален файл между пакети"
2052
2053#: ../src/gpk-enum.c:389
2054msgid "Packages are not compatible"
2055msgstr "Пакетите са несъвместими"
2056
2057#: ../src/gpk-enum.c:392
2058msgid "Problem connecting to a software source"
2059msgstr "Проблем при свързване с хранилище"
2060
2061#: ../src/gpk-enum.c:395
2062msgid "Failed to initialize"
2063msgstr "Неуспешно инициализиране"
2064
2065#: ../src/gpk-enum.c:398
2066msgid "Failed to finalize"
2067msgstr "Неуспешно завършване"
2068
2069#: ../src/gpk-enum.c:401
2070msgid "Cannot get lock"
2071msgstr "Заключването не може да бъде придобито"
2072
2073#: ../src/gpk-enum.c:404
2074msgid "No packages to update"
2075msgstr "Няма обновени пакети"
2076
2077#: ../src/gpk-enum.c:407
2078msgid "Cannot write repository configuration"
2079msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат записани"
2080
2081#: ../src/gpk-enum.c:410
2082msgid "Local install failed"
2083msgstr "Неуспешна локална инсталация"
2084
2085#: ../src/gpk-enum.c:413
2086msgid "Bad security signature"
2087msgstr "Неправилен подпис"
2088
2089#: ../src/gpk-enum.c:416
2090msgid "Missing security signature"
2091msgstr "Липсващ подпис"
2092
2093#: ../src/gpk-enum.c:419
2094msgid "Repository configuration invalid"
2095msgstr "Неправилна настройка на хранилище"
2096
2097#: ../src/gpk-enum.c:422
2098msgid "Invalid package file"
2099msgstr "Неправилен пакетен файл"
2100
2101#: ../src/gpk-enum.c:425
2102msgid "Package install blocked"
2103msgstr "Инсталирането на пакета е блокирано"
2104
2105#: ../src/gpk-enum.c:428
2106msgid "Package is corrupt"
2107msgstr "Повреден пакет"
2108
2109#: ../src/gpk-enum.c:431
2110msgid "All packages are already installed"
2111msgstr "Всички пакети вече са инсталирани"
2112
2113#: ../src/gpk-enum.c:434
2114msgid "The specified file could not be found"
2115msgstr "Указаният файл не може да бъде намерен"
2116
2117#: ../src/gpk-enum.c:437
2118msgid "No more mirrors are available"
2119msgstr "Няма други огледала"
2120
2121#: ../src/gpk-enum.c:440
2122msgid "No distribution upgrade data is available"
2123msgstr "Липсват данни за обновления на дистрибуцията"
2124
2125#: ../src/gpk-enum.c:443
2126msgid "Package is incompatible with this system"
2127msgstr "Пакетът е несъвместим с тази система"
2128
2129#: ../src/gpk-enum.c:446
2130msgid "No space is left on the disk"
2131msgstr "Свободното пространство на диска свърши"
2132
2133#. TRANSLATORS: this is the window title when a new CD or DVD is required
2134#: ../src/gpk-enum.c:449 ../src/gpk-task.c:357
2135msgid "A media change is required"
2136msgstr "Необходима е смяна на носителя"
2137
2138#: ../src/gpk-enum.c:452
2139msgid "Authorization failed"
2140msgstr "Неуспешна идентификация"
2141
2142#: ../src/gpk-enum.c:455
2143msgid "Update not found"
2144msgstr "Обновлението не е открито"
2145
2146#: ../src/gpk-enum.c:458
2147msgid "Cannot install from untrusted source"
2148msgstr "Не може да се инсталира от недоверено хранилищe"
2149
2150#: ../src/gpk-enum.c:461
2151msgid "Cannot update from untrusted source"
2152msgstr "Не може да се обновява от недоверено хранилище"
2153
2154#: ../src/gpk-enum.c:464
2155msgid "Cannot get the file list"
2156msgstr "Списъкът с файлове не може да бъде получен"
2157
2158#: ../src/gpk-enum.c:467
2159msgid "Cannot get package requires"
2160msgstr "Изискванията на пакета не бяха получени"
2161
2162#: ../src/gpk-enum.c:470
2163msgid "Cannot disable source"
2164msgstr "Хранилището не може да бъде изключено"
2165
2166#: ../src/gpk-enum.c:473
2167msgid "The download failed"
2168msgstr "Пакетът не бе изтеглен"
2169
2170#: ../src/gpk-enum.c:476
2171msgid "Package failed to configure"
2172msgstr "Пакетът не бе настроен"
2173
2174#: ../src/gpk-enum.c:479
2175msgid "Package failed to build"
2176msgstr "Пакетът не бе компилиран"
2177
2178#: ../src/gpk-enum.c:482
2179msgid "Package failed to install"
2180msgstr "Пакетът не бе инсталиран"
2181
2182#: ../src/gpk-enum.c:485
2183msgid "Package failed to be removed"
2184msgstr "Пакетът не бе деинсталиран"
2185
2186#: ../src/gpk-enum.c:488
2187msgid "Update failed due to running process"
2188msgstr "Обновяването е неуспешно заради текущо пуснат процес"
2189
2190#: ../src/gpk-enum.c:491
2191msgid "The package database was changed"
2192msgstr "Базата от данни с пакетите се промени"
2193
2194#: ../src/gpk-enum.c:494
2195msgid "Virtual provide type is not supported"
2196msgstr "Не се поддържат виртуални видове"
2197
2198#: ../src/gpk-enum.c:497
2199msgid "Install root is invalid"
2200msgstr "Неправилна целева папка за инсталиране"
2201
2202#: ../src/gpk-enum.c:500
2203msgid "Cannot fetch install sources"
2204msgstr "Инсталационните хранилища не могат да бъдат изтеглени"
2205
2206#: ../src/gpk-enum.c:503
2207msgid "Rescheduled due to priority"
2208msgstr "Изместено заради приоритетите"
2209
2210#: ../src/gpk-enum.c:520
2211msgid "Failed with unknown error code."
2212msgstr "Грешка с непознат код."
2213
2214#: ../src/gpk-enum.c:523
2215msgid ""
2216"There is no network connection available.\n"
2217"Please check your connection settings and try again."
2218msgstr ""
2219"Липсва връзка с мрежата.\n"
2220"Проверете настройките на връзката и пробвайте отново."
2221
2222#: ../src/gpk-enum.c:527
2223msgid ""
2224"The package list needs to be rebuilt.\n"
2225"This should have been done by the backend automatically."
2226msgstr ""
2227"Списъкът с пакети трябва да се генерира наново.\n"
2228"Ядрото е трябвало да направи това автоматично."
2229
2230#: ../src/gpk-enum.c:531
2231msgid ""
2232"The service that is responsible for handling user requests is out of "
2233"memory.\n"
2234"Please restart your computer."
2235msgstr ""
2236"Няма памет за услугата, която отговаря за обработката на потребителските "
2237"заявки.\n"
2238"Рестартирайте компютъра."
2239
2240#: ../src/gpk-enum.c:535
2241msgid "A thread could not be created to service the user request."
2242msgstr ""
2243"Не може да бъде създадена нишка, която да обработи потребителската заявка."
2244
2245#: ../src/gpk-enum.c:538
2246msgid ""
2247"The action is not supported by this backend.\n"
2248"Please report a bug in your distribution bug tracker as this should not have "
2249"happened."
2250msgstr ""
2251"Това ядро не поддържа това действие.\n"
2252"Моля докладвайте за това в системата за проследяване на грешки на "
2253"дистрибуцията, която ползвате, това определено е грешка."
2254
2255#: ../src/gpk-enum.c:542
2256msgid ""
2257"A problem that we were not expecting has occurred.\n"
2258"Please report this bug in your distribution bug tracker with the error "
2259"description."
2260msgstr ""
2261"Възникна неочакван проблем.\n"
2262"Моля докладвайте това в системата за проследяване на грешки на "
2263"дистрибуцията, която ползвате, заедно с описанието на грешката."
2264
2265#: ../src/gpk-enum.c:546
2266msgid ""
2267"A security trust relationship could not be made with software source.\n"
2268"Please check your security settings."
2269msgstr ""
2270"Не може да се установи връзка на довереност с хранилището.\n"
2271"Проверете настройките на сигурността."
2272
2273#: ../src/gpk-enum.c:550
2274msgid ""
2275"The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
2276msgstr ""
2277"Пакетът, който се опитвате да деинсталирате или обновите, не е инсталиран."
2278
2279#: ../src/gpk-enum.c:553
2280msgid ""
2281"The package that is being modified was not found on your system or in any "
2282"software source."
2283msgstr ""
2284"Пакетът, който бива променян, не е открит на системата ви, както и в никое "
2285"хранилище."
2286
2287#: ../src/gpk-enum.c:556
2288msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
2289msgstr "Пакетът, който се опитвате да инсталирате, вече е инсталиран."
2290
2291#: ../src/gpk-enum.c:559
2292msgid ""
2293"The package download failed.\n"
2294"Please check your network connectivity."
2295msgstr ""
2296"Неуспешно изтегляне на пакет.\n"
2297"Проверете връзката си с мрежата."
2298
2299#: ../src/gpk-enum.c:563
2300msgid ""
2301"The group type was not found.\n"
2302"Please check your group list and try again."
2303msgstr ""
2304"Видът на групата не е открит.\n"
2305"Проверете списъка с групи и опитайте отново."
2306
2307#: ../src/gpk-enum.c:567
2308msgid ""
2309"The group list could not be loaded.\n"
2310"Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
2311"error."
2312msgstr ""
2313"Списъкът с групи не може да бъде зареден.\n"
2314"Опресняването на кеша може и да помогне, но обикновено причината е грешка в "
2315"хранилището."
2316
2317#: ../src/gpk-enum.c:572
2318msgid ""
2319"A package could not be found that allows the action to complete.\n"
2320"More information is available in the detailed report."
2321msgstr ""
2322"Не може да бъде открит пакет, който да позволи завършването на действието.\n"
2323"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2324
2325#: ../src/gpk-enum.c:576
2326msgid "The search filter was not correctly formed."
2327msgstr "Неправилен филтър за търсене."
2328
2329#: ../src/gpk-enum.c:579
2330msgid ""
2331"The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
2332"This normally indicates an internal error and should be reported."
2333msgstr ""
2334"Когато бе изпратен към сървъра, идентификаторът на пакет бе неправилен.\n"
2335"Обикновено това е признак за вътрешна грешка и трябва да бъде докладван."
2336
2337#: ../src/gpk-enum.c:583
2338msgid ""
2339"An unspecified transaction error has occurred.\n"
2340"More information is available in the detailed report."
2341msgstr ""
2342"Възникна неуказана грешка в транзакцията.\n"
2343"Повече информация е налична в подробния доклад."
2344
2345#: ../src/gpk-enum.c:587
2346msgid ""
2347"The remote software source name was not found.\n"
2348"You may need to enable an item in Software Sources."
2349msgstr ""
2350"Отдалеченото хранилище не бе открито.\n"
2351"Пробвайте да го включите при другите хранилища."
2352
2353#: ../src/gpk-enum.c:591
2354msgid "Removing a protected system package is not allowed."
2355msgstr "Деинсталирането на защитен, системен пакет не е позволено."
2356
2357#: ../src/gpk-enum.c:594
2358msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
2359msgstr "Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети."
2360
2361#: ../src/gpk-enum.c:597
2362msgid ""
2363"The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
2364"The backend did not exit cleanly."
2365msgstr ""
2366"Действието бе успешно отменено и не са променяни пакети.\n"
2367"Ядрото завърши работа с грешка."
2368
2369#: ../src/gpk-enum.c:601
2370msgid ""
2371"The native package configuration file could not be opened.\n"
2372"Please make sure configuration is valid."
2373msgstr ""
2374"Файлът с настройките на пакета за конкретната архитектура не може да бъде "
2375"отворен.\n"
2376"Проверете настройките."
2377
2378#: ../src/gpk-enum.c:605
2379msgid "The action cannot be canceled at this time."
2380msgstr "Действието не може да бъде отменено в момента."
2381
2382#: ../src/gpk-enum.c:608
2383msgid ""
2384"Source packages are not normally installed this way.\n"
2385"Check the extension of the file you are trying to install."
2386msgstr ""
2387"Пакетите с изходен код обикновено не се инсталират така.\n"
2388"Проверете разширението на файла, който искате да инсталирате."
2389
2390#: ../src/gpk-enum.c:612
2391msgid ""
2392"The license agreement was not agreed to.\n"
2393"To use this software you have to accept the license."
2394msgstr ""
2395"Лицензното споразумение не е било прието.\n"
2396"За да използвате този софтуер, трябва да приемете лиценза."
2397
2398#: ../src/gpk-enum.c:616
2399msgid ""
2400"Two packages provide the same file.\n"
2401"This is usually due to mixing packages from different software sources."
2402msgstr ""
2403"Два пакета предоставят един и същи файл.\n"
2404"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
2405
2406#: ../src/gpk-enum.c:620
2407msgid ""
2408"Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
2409"This is usually due to mixing packages from different software sources."
2410msgstr ""
2411"Съществуват множество пакети, които са несъвместими един с друг.\n"
2412"Обикновено това се случва при смесването на пакети от различни хранилища."
2413
2414#: ../src/gpk-enum.c:624
2415msgid ""
2416"There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
2417"Please check the detailed error for further details."
2418msgstr ""
2419"Имаше (вероятно временен) проблем при свързването с хранилища.\n"
2420"За повече информация вижте подробностите към грешката."
2421
2422#: ../src/gpk-enum.c:628
2423msgid ""
2424"Failed to initialize packaging backend.\n"
2425"This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
2426msgstr ""
2427"Пакетното ядро не може да се инициализира.\n"
2428"Това може да се случи, когато се ползват едновременно няколко инструмента за "
2429"пакети."
2430
2431#: ../src/gpk-enum.c:632
2432msgid ""
2433"Failed to close down the backend instance.\n"
2434"This error can normally be ignored."
2435msgstr ""
2436"Стартираното ядро не може да бъде спряно.\n"
2437"Обикновено можете да прескочите тази грешка."
2438
2439#: ../src/gpk-enum.c:636
2440msgid ""
2441"Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
2442"Please close any other legacy packaging tools that may be open."
2443msgstr ""
2444"Не може да се придобие изключителен достъп до пакетното ядро.\n"
2445"Проверете дали не е отворен остарял инструмент за работа с пакети."
2446
2447#: ../src/gpk-enum.c:640
2448msgid "None of the selected packages could be updated."
2449msgstr "Никой от избраните пакети не може да бъде обновен."
2450
2451#: ../src/gpk-enum.c:643
2452msgid "The repository configuration could not be modified."
2453msgstr "Настройките на хранилището не могат да бъдат променени."
2454
2455#: ../src/gpk-enum.c:646
2456msgid ""
2457"Installing the local file failed.\n"
2458"More information is available in the detailed report."
2459msgstr ""
2460"Неуспешно инсталиране на локален файл.\n"
2461"Повече информация е налична в подробния доклад."
2462
2463#: ../src/gpk-enum.c:650
2464msgid "The package security signature could not be verified."
2465msgstr "Подписът върху пакета не може да бъде проверен."
2466
2467#: ../src/gpk-enum.c:653
2468msgid ""
2469"The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
2470"This package was not signed when created."
2471msgstr ""
2472"Сертификатът за сигурност на пакета липсва и няма доверие в този пакет.\n"
2473"Пакетът не е бил подписан при създаването си."
2474
2475#: ../src/gpk-enum.c:657
2476msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
2477msgstr "Неправилни настройки на хранилище, които не могат да бъдат прочетени."
2478
2479#: ../src/gpk-enum.c:660
2480msgid ""
2481"The package you are attempting to install is not valid.\n"
2482"The package file could be corrupt, or not a proper package."
2483msgstr ""
2484"Пакетът, който се опитвате да инсталирате е повреден.\n"
2485"Или има проблем с файла на пакета, или това въобще не е пакет."
2486
2487#: ../src/gpk-enum.c:664
2488msgid ""
2489"Installation of this package prevented by your packaging system's "
2490"configuration."
2491msgstr ""
2492"Инсталирането на този пакет бе предотвратено от настройките на пакетната ви "
2493"система."
2494
2495#: ../src/gpk-enum.c:667
2496msgid ""
2497"The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
2498msgstr "Изтегленият пакет е повреден. Ще бъде изтеглен отново."
2499
2500#: ../src/gpk-enum.c:670
2501msgid ""
2502"All of the packages selected for install are already installed on the system."
2503msgstr "Всички избрани за инсталиране пакети вече са налични на системата."
2504
2505#: ../src/gpk-enum.c:673
2506msgid ""
2507"The specified file could not be found on the system.\n"
2508"Check the file still exists and has not been deleted."
2509msgstr ""
2510"Указаният файл не може да бъде открит на тази система.\n"
2511"Проверете дали файлът още съществува и не е бил изтрит."
2512
2513#: ../src/gpk-enum.c:677
2514msgid ""
2515"Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
2516"There were no more download mirrors that could be tried."
2517msgstr ""
2518"Изисканите данни липсват във всички настроени хранилища.\n"
2519"Няма други огледални сайтове, в които да се провери."
2520
2521#: ../src/gpk-enum.c:681
2522msgid ""
2523"Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
2524"sources.\n"
2525"The list of distribution upgrades will be unavailable."
2526msgstr ""
2527"Изисканите данни за обновяване липсват във всички настроени хранилища.\n"
2528"Списъкът с обновяванията на дистрибуцията е недостъпен."
2529
2530#: ../src/gpk-enum.c:685
2531msgid ""
2532"The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
2533msgstr ""
2534"Пакетът, който се опитвате да инсталирате, е несъвместим с тази система."
2535
2536#: ../src/gpk-enum.c:688
2537msgid ""
2538"There is insufficient space on the device.\n"
2539"Free some space on the system disk to perform this operation."
2540msgstr ""
2541"На устройството липсва свободно пространство.\n"
2542"За да извършите това действие, освободете място."
2543
2544#: ../src/gpk-enum.c:692
2545msgid "Additional media is required to complete the transaction."
2546msgstr "За завършването на транзакцията се нуждаете от допълнителен носител."
2547
2548#: ../src/gpk-enum.c:695
2549msgid ""
2550"You have failed to provide correct authentication.\n"
2551"Please check any passwords or account settings."
2552msgstr ""
2553"Дали сте грешни данни за идентификация.\n"
2554"Проверете въведените пароли и настройките на регистрацията си."
2555
2556#: ../src/gpk-enum.c:699
2557msgid ""
2558"The specified update could not be found.\n"
2559"It could have already been installed or no longer available on the remote "
2560"server."
2561msgstr ""
2562"Указаното обновяване не може да бъде открито.\n"
2563"Може вече да сте го инсталирали или да не е достъпно на отдалечения сървър."
2564
2565#: ../src/gpk-enum.c:703
2566msgid "The package could not be installed from untrusted source."
2567msgstr "Пакетът не може да бъде инсталиран от недоверено хранилище."
2568
2569#: ../src/gpk-enum.c:706
2570msgid "The package could not be updated from untrusted source."
2571msgstr "Пакетът не може да бъде обновен от недоверено хранилищe."
2572
2573#: ../src/gpk-enum.c:709
2574msgid "The file list is not available for this package."
2575msgstr "Този пакет не предоставя списък на съдържаните в него файлове."
2576
2577#: ../src/gpk-enum.c:712
2578msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
2579msgstr "Информацията, кои пакети се нуждаят от този, не може да бъде получена."
2580
2581#: ../src/gpk-enum.c:715
2582msgid "The specified software source could not be disabled."
2583msgstr "Указаното хранилищe не може да бъде изключено."
2584
2585#: ../src/gpk-enum.c:718
2586msgid ""
2587"The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
2588"More information is available in the detailed report."
2589msgstr ""
2590"Изтеглянето не може да бъде извършено автоматично, трябва да се осъществи "
2591"ръчно.\n"
2592"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2593
2594#: ../src/gpk-enum.c:722
2595msgid ""
2596"One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
2597"More information is available in the detailed report."
2598msgstr ""
2599"Един от избраните пакети не бе настроен успешно.\n"
2600"Повече информация е налична в подробния доклад."
2601
2602#: ../src/gpk-enum.c:726
2603msgid ""
2604"One of the selected packages failed to build correctly.\n"
2605"More information is available in the detailed report."
2606msgstr ""
2607"Един от избраните пакети не бе компилиран успешно.\n"
2608"Повече информация е налична в подробния доклад."
2609
2610#: ../src/gpk-enum.c:730
2611msgid ""
2612"One of the selected packages failed to install correctly.\n"
2613"More information is available in the detailed report."
2614msgstr ""
2615"Един от избраните пакети не бе инсталиран успешно.\n"
2616"Повече информация е налична в подробния доклад."
2617
2618#: ../src/gpk-enum.c:734
2619msgid ""
2620"One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
2621"More information is available in the detailed report."
2622msgstr ""
2623"Един от избраните пакети не бе деинсталиран успешно.\n"
2624"Повече информация е налична в подробния доклад."
2625
2626#: ../src/gpk-enum.c:738
2627msgid ""
2628"A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
2629"More information is available in the detailed report."
2630msgstr ""
2631"За обновяването е необходимо да се спре някоя от стартираните програми.\n"
2632"Повече информация е достъпна в подробния доклад."
2633
2634#: ../src/gpk-enum.c:742
2635msgid "The package database was changed while the request was running."
2636msgstr ""
2637"Базата от данни с пакетите се промени по времето, когато заявката се "
2638"изпълняваше."
2639
2640#: ../src/gpk-enum.c:745
2641msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
2642msgstr "Виртуалният вид не се поддържа от тази система."
2643
2644#: ../src/gpk-enum.c:748
2645msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
2646msgstr ""
2647"Избраната за инсталиране целева папка е неправилна. Свържете се със "
2648"системния администратор."
2649
2650#: ../src/gpk-enum.c:751
2651msgid "The list of software sources could not be downloaded."
2652msgstr "Списъкът с хранилища не може да бъде изтеглен."
2653
2654#: ../src/gpk-enum.c:754
2655msgid ""
2656"The transaction has been canceled and will be retried when the system is "
2657"idle."
2658msgstr ""
2659"Транзакцията е отменена. Действието ще бъде извършено наново, когато "
2660"системата не е натоварена."
2661
2662#: ../src/gpk-enum.c:772
2663msgid "No restart is necessary."
2664msgstr "Не е необходимо рестартиране."
2665
2666#: ../src/gpk-enum.c:775
2667msgid "You will be required to restart this application."
2668msgstr "Ще е необходимо да рестартирате тази програма."
2669
2670#: ../src/gpk-enum.c:778
2671msgid "You will be required to log out and back in."
2672msgstr "Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
2673
2674#: ../src/gpk-enum.c:781
2675msgid "A restart will be required."
2676msgstr "Ще е необходимо да рестартирате системата."
2677
2678#: ../src/gpk-enum.c:784
2679msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
2680msgstr ""
2681"Ще е необходимо да излезете и да влезете в системата поради обновление по "
2682"сигурността."
2683
2684#: ../src/gpk-enum.c:787
2685msgid "A restart will be required due to a security update."
2686msgstr ""
2687"Ще е необходимо да рестартирате системата поради обновление по сигурността."
2688
2689#: ../src/gpk-enum.c:804
2690msgid "No restart is required."
2691msgstr "Не е необходимо да рестартирате системата."
2692
2693#: ../src/gpk-enum.c:807
2694msgid "A restart is required."
2695msgstr "Необходимо е да рестартирате системата."
2696
2697#: ../src/gpk-enum.c:810
2698msgid "You need to log out and log back in."
2699msgstr "Необходимо е да излезете и да влезете в системата."
2700
2701#: ../src/gpk-enum.c:813
2702msgid "You need to restart the application."
2703msgstr "Необходимо е да рестартирате програмата."
2704
2705#: ../src/gpk-enum.c:816
2706msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
2707msgstr ""
2708"Необходимо е да излезете и да влезете в системата, за да бъдете защитени."
2709
2710#: ../src/gpk-enum.c:819
2711msgid "A restart is required to remain secure."
2712msgstr "Необходимо е да рестартирате системата, за да бъдете защитени."
2713
2714#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2715#: ../src/gpk-enum.c:837
2716msgid "Stable"
2717msgstr "Стабилна"
2718
2719#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2720#: ../src/gpk-enum.c:841
2721msgid "Unstable"
2722msgstr "Нестабилна"
2723
2724#. TRANSLATORS: A distribution stability level
2725#: ../src/gpk-enum.c:845
2726msgid "Testing"
2727msgstr "За тестване"
2728
2729#: ../src/gpk-enum.c:862
2730msgid "A mirror is possibly broken"
2731msgstr "Огледалото вероятно има проблем"
2732
2733#: ../src/gpk-enum.c:865
2734msgid "The connection was refused"
2735msgstr "Връзката е отказана"
2736
2737#: ../src/gpk-enum.c:868
2738msgid "The parameter was invalid"
2739msgstr "Неправилен параметър"
2740
2741#: ../src/gpk-enum.c:871
2742msgid "The priority was invalid"
2743msgstr "Неправилен приоритет"
2744
2745#: ../src/gpk-enum.c:874
2746msgid "Backend warning"
2747msgstr "Предупреждение от ядрото"
2748
2749#: ../src/gpk-enum.c:877
2750msgid "Daemon warning"
2751msgstr "Предупреждение от демона"
2752
2753#: ../src/gpk-enum.c:880
2754msgid "The package list cache is being rebuilt"
2755msgstr "Кешът със списъка на пакети в момента се генерира наново"
2756
2757#: ../src/gpk-enum.c:883
2758msgid "An untrusted package was installed"
2759msgstr "Инсталиран е недоверен пакет"
2760
2761#: ../src/gpk-enum.c:886
2762msgid "A newer package exists"
2763msgstr "Съществува по-нов пакет"
2764
2765#: ../src/gpk-enum.c:889
2766msgid "Could not find package"
2767msgstr "Пакетът не може да бъде открит"
2768
2769#: ../src/gpk-enum.c:892
2770msgid "Configuration files were changed"
2771msgstr "Конфигурационните файлове са променени"
2772
2773#: ../src/gpk-enum.c:895
2774msgid "Package is already installed"
2775msgstr "Пакетът вече е инсталиран"
2776
2777#: ../src/gpk-enum.c:898
2778msgid "Automatic cleanup is being ignored"
2779msgstr "Автоматичното изчистване е прескочено"
2780
2781#: ../src/gpk-enum.c:901
2782msgid "Software source download failed"
2783msgstr "Неуспешно изтегляне на хранилище"
2784
2785#: ../src/gpk-enum.c:904
2786msgid "This software source is for developers only"
2787msgstr "Това хранилищe е само за разработчици"
2788
2789#: ../src/gpk-enum.c:907
2790msgid "Other updates have been held back"
2791msgstr "Някои обновления ще изчакат"
2792
2793#. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
2794#: ../src/gpk-enum.c:925
2795msgid "Unknown state"
2796msgstr "Неизвестно състояние"
2797
2798#. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
2799#: ../src/gpk-enum.c:929
2800msgid "Starting"
2801msgstr "Начало"
2802
2803#. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
2804#: ../src/gpk-enum.c:933
2805msgid "Waiting in queue"
2806msgstr "Изчакване на опашка"
2807
2808#. TRANSLATORS: transaction state, just started
2809#: ../src/gpk-enum.c:937
2810msgid "Running"
2811msgstr "Изпълнение"
2812
2813#. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
2814#: ../src/gpk-enum.c:941
2815msgid "Querying"
2816msgstr "Запитване"
2817
2818#. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
2819#: ../src/gpk-enum.c:945
2820msgid "Getting information"
2821msgstr "Получаване на информация"
2822
2823#. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
2824#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2825#: ../src/gpk-enum.c:953 ../src/gpk-enum.c:1397
2826msgid "Downloading packages"
2827msgstr "Изтегляне на пакети"
2828
2829#. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
2830#: ../src/gpk-enum.c:961
2831msgid "Refreshing software list"
2832msgstr "Обновяване на списъка с пакети"
2833
2834#. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
2835#: ../src/gpk-enum.c:965
2836msgid "Installing updates"
2837msgstr "Инсталиране на обновления"
2838
2839#. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
2840#: ../src/gpk-enum.c:969
2841msgid "Cleaning up packages"
2842msgstr "Изчистване на пакети"
2843
2844#. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
2845#: ../src/gpk-enum.c:973
2846msgid "Obsoleting packages"
2847msgstr "Обявяване на пакети за остарели"
2848
2849#. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
2850#: ../src/gpk-enum.c:977
2851msgid "Resolving dependencies"
2852msgstr "Изчисляване на зависимостите"
2853
2854#. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
2855#: ../src/gpk-enum.c:981
2856msgid "Checking signatures"
2857msgstr "Проверка на подписите"
2858
2859#. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
2860#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2861#: ../src/gpk-enum.c:985 ../src/gpk-enum.c:1357
2862msgid "Rolling back"
2863msgstr "Връщанe на транзакция"
2864
2865#. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
2866#: ../src/gpk-enum.c:989
2867msgid "Testing changes"
2868msgstr "Проверка на промените"
2869
2870#. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
2871#: ../src/gpk-enum.c:993
2872msgid "Committing changes"
2873msgstr "Завършване на промените"
2874
2875#. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
2876#: ../src/gpk-enum.c:997
2877msgid "Requesting data"
2878msgstr "Изискване на данни"
2879
2880#. TRANSLATORS: transaction state, all done!
2881#: ../src/gpk-enum.c:1001
2882msgid "Finished"
2883msgstr "Завършено"
2884
2885#. TRANSLATORS: transaction state, in the process of canceling
2886#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
2887#: ../src/gpk-enum.c:1005 ../src/gpk-enum.c:1353
2888msgid "Canceling"
2889msgstr "Отменяне"
2890
2891#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2892#: ../src/gpk-enum.c:1009
2893msgid "Downloading repository information"
2894msgstr "Изтегляне на информацията за хранилище"
2895
2896#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2897#: ../src/gpk-enum.c:1013
2898msgid "Downloading list of packages"
2899msgstr "Изтегляне на списъка с пакети"
2900
2901#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2902#: ../src/gpk-enum.c:1017
2903msgid "Downloading file lists"
2904msgstr "Изтегляне на списъците с файлове"
2905
2906#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2907#: ../src/gpk-enum.c:1021
2908msgid "Downloading lists of changes"
2909msgstr "Изтегляне на списъците с промените"
2910
2911#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2912#: ../src/gpk-enum.c:1025
2913msgid "Downloading groups"
2914msgstr "Изтегляне на групите"
2915
2916#. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
2917#: ../src/gpk-enum.c:1029
2918msgid "Downloading update information"
2919msgstr "Изтегляне на информацията за обновяване"
2920
2921#. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
2922#: ../src/gpk-enum.c:1033
2923msgid "Repackaging files"
2924msgstr "Повторно пакетиране на файлове"
2925
2926#. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
2927#: ../src/gpk-enum.c:1037
2928msgid "Loading cache"
2929msgstr "Зареждане на кеша"
2930
2931#. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
2932#: ../src/gpk-enum.c:1041
2933msgid "Scanning installed applications"
2934msgstr "Преглед на инсталираните програми"
2935
2936#. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
2937#: ../src/gpk-enum.c:1045
2938msgid "Generating package lists"
2939msgstr "Генериране на списъците с пакети"
2940
2941#. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
2942#: ../src/gpk-enum.c:1049
2943msgid "Waiting for package manager lock"
2944msgstr "Изчакване поради заключване от управлението на пакети"
2945
2946#. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
2947#: ../src/gpk-enum.c:1053
2948msgid "Waiting for authentication"
2949msgstr "Изчакване за идентификация"
2950
2951#. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
2952#: ../src/gpk-enum.c:1057
2953msgid "Updating the list of running applications"
2954msgstr "Обновяване на списъка със стартираните програми"
2955
2956#. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
2957#: ../src/gpk-enum.c:1061
2958msgid "Checking for applications currently in use"
2959msgstr "Проверка за приложенията, които се ползват в момента"
2960
2961#. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
2962#: ../src/gpk-enum.c:1065
2963msgid "Checking for libraries currently in use"
2964msgstr "Проверка за библиотеките, които се ползват в момента"
2965
2966#. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
2967#: ../src/gpk-enum.c:1069
2968msgid "Copying files"
2969msgstr "Копиране на файлове"
2970
2971#. TRANSLATORS: type of update
2972#: ../src/gpk-enum.c:1087
2973#, c-format
2974msgid "%i trivial update"
2975msgid_plural "%i trivial updates"
2976msgstr[0] "%i дребно обновление"
2977msgstr[1] "%i дребни обновления"
2978
2979#. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
2980#: ../src/gpk-enum.c:1091
2981#, c-format
2982msgid "%i update"
2983msgid_plural "%i updates"
2984msgstr[0] "%i обновление"
2985msgstr[1] "%i обновления"
2986
2987#. TRANSLATORS: type of update
2988#: ../src/gpk-enum.c:1095
2989#, c-format
2990msgid "%i important update"
2991msgid_plural "%i important updates"
2992msgstr[0] "%i важно обновление"
2993msgstr[1] "%i важни обновления"
2994
2995#. TRANSLATORS: type of update
2996#: ../src/gpk-enum.c:1099
2997#, c-format
2998msgid "%i security update"
2999msgid_plural "%i security updates"
3000msgstr[0] "%i обновление по сигурността"
3001msgstr[1] "%i обновления по сигурността"
3002
3003#. TRANSLATORS: type of update
3004#: ../src/gpk-enum.c:1103
3005#, c-format
3006msgid "%i bug fix update"
3007msgid_plural "%i bug fix updates"
3008msgstr[0] "%i обновление за грешки"
3009msgstr[1] "%i обновления за грешки"
3010
3011#. TRANSLATORS: type of update
3012#: ../src/gpk-enum.c:1107
3013#, c-format
3014msgid "%i enhancement update"
3015msgid_plural "%i enhancement updates"
3016msgstr[0] "%i обновление с подобрения"
3017msgstr[1] "%i обновления с подобрения"
3018
3019#. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
3020#: ../src/gpk-enum.c:1111
3021#, c-format
3022msgid "%i blocked update"
3023msgid_plural "%i blocked updates"
3024msgstr[0] "%i спряно обновление"
3025msgstr[1] "%i спрени обновления"
3026
3027#. TRANSLATORS: The type of update
3028#: ../src/gpk-enum.c:1129
3029msgid "Trivial update"
3030msgstr "Дребно обновление"
3031
3032#. TRANSLATORS: The type of update
3033#: ../src/gpk-enum.c:1133
3034msgid "Normal update"
3035msgstr "Обичайно обновление"
3036
3037#. TRANSLATORS: The type of update
3038#: ../src/gpk-enum.c:1137
3039msgid "Important update"
3040msgstr "Важно обновление"
3041
3042#. TRANSLATORS: The type of update
3043#: ../src/gpk-enum.c:1141
3044msgid "Security update"
3045msgstr "Обновление по сигурността"
3046
3047#. TRANSLATORS: The type of update
3048#: ../src/gpk-enum.c:1145
3049msgid "Bug fix update"
3050msgstr "Обновление за грешки"
3051
3052#. TRANSLATORS: The type of update
3053#: ../src/gpk-enum.c:1149
3054msgid "Enhancement update"
3055msgstr "Обновление за подобрения"
3056
3057#. TRANSLATORS: The type of update
3058#: ../src/gpk-enum.c:1153
3059msgid "Blocked update"
3060msgstr "Спряно обновление"
3061
3062#. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
3063#: ../src/gpk-enum.c:1163
3064msgid "Available"
3065msgstr "Налично"
3066
3067#. TRANSLATORS: The type of package
3068#: ../src/gpk-enum.c:1167
3069msgid "Trusted"
3070msgstr "Доверен"
3071
3072#. TRANSLATORS: The type of package
3073#: ../src/gpk-enum.c:1171
3074msgid "Untrusted"
3075msgstr "Недоверен"
3076
3077#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3078#: ../src/gpk-enum.c:1189 ../src/gpk-service-pack.c:441
3079msgid "Downloading"
3080msgstr "Изтегляне"
3081
3082#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3083#: ../src/gpk-enum.c:1193
3084msgid "Updating"
3085msgstr "Обновяване"
3086
3087#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3088#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3089#: ../src/gpk-enum.c:1197 ../src/gpk-enum.c:1333
3090msgid "Installing"
3091msgstr "Инсталиране"
3092
3093#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3094#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3095#: ../src/gpk-enum.c:1201 ../src/gpk-enum.c:1329
3096msgid "Removing"
3097msgstr "Деинсталиране"
3098
3099#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3100#: ../src/gpk-enum.c:1205
3101msgid "Cleaning up"
3102msgstr "Изчистване"
3103
3104#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3105#: ../src/gpk-enum.c:1209
3106msgid "Obsoleting"
3107msgstr "Обявяване за остарял"
3108
3109#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3110#: ../src/gpk-enum.c:1213
3111msgid "Reinstalling"
3112msgstr "Преинсталиране"
3113
3114#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3115#: ../src/gpk-enum.c:1217
3116msgid "Preparing"
3117msgstr "Подготовка"
3118
3119#. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
3120#: ../src/gpk-enum.c:1221
3121msgid "Decompressing"
3122msgstr "Декомпресиране"
3123
3124#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3125#: ../src/gpk-enum.c:1239
3126msgid "Downloaded"
3127msgstr "Изтеглен"
3128
3129#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3130#: ../src/gpk-enum.c:1243
3131msgid "Updated"
3132msgstr "Обновен"
3133
3134#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3135#: ../src/gpk-enum.c:1251
3136msgid "Removed"
3137msgstr "Деинсталиран"
3138
3139#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3140#: ../src/gpk-enum.c:1255
3141msgid "Cleaned up"
3142msgstr "Изчистен"
3143
3144#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3145#: ../src/gpk-enum.c:1259 ../src/gpk-task.c:415
3146msgid "Obsoleted"
3147msgstr "Остарял"
3148
3149#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3150#: ../src/gpk-enum.c:1263
3151msgid "Reinstalled"
3152msgstr "Преинсталиран"
3153
3154#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3155#: ../src/gpk-enum.c:1267
3156msgid "Prepared"
3157msgstr "Подготвен"
3158
3159#. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
3160#: ../src/gpk-enum.c:1271
3161msgid "Decompressed"
3162msgstr "Декомпресиран"
3163
3164#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3165#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3166#: ../src/gpk-enum.c:1289 ../src/gpk-enum.c:1457
3167msgid "Unknown role type"
3168msgstr "Неизвестен вид роля"
3169
3170#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3171#: ../src/gpk-enum.c:1293
3172msgid "Getting dependencies"
3173msgstr "Получаване на зависимостите"
3174
3175#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3176#: ../src/gpk-enum.c:1297
3177msgid "Getting update detail"
3178msgstr "Получаване на подробна информация за обновлението"
3179
3180#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3181#: ../src/gpk-enum.c:1301
3182msgid "Getting details"
3183msgstr "Получаване на подробна информация"
3184
3185#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3186#: ../src/gpk-enum.c:1305
3187msgid "Getting requires"
3188msgstr "Получаване на изискванията"
3189
3190#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3191#: ../src/gpk-enum.c:1309
3192msgid "Getting updates"
3193msgstr "Получаване на обновленията"
3194
3195#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3196#: ../src/gpk-enum.c:1313
3197msgid "Searching details"
3198msgstr "Търсене в подробната информация"
3199
3200#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3201#: ../src/gpk-enum.c:1321
3202msgid "Searching groups"
3203msgstr "Търсене в групите"
3204
3205#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3206#: ../src/gpk-enum.c:1325
3207msgid "Searching for package name"
3208msgstr "Търсене в имената на пакетите"
3209
3210#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3211#: ../src/gpk-enum.c:1337
3212msgid "Installing file"
3213msgstr "Инсталиране на файл"
3214
3215#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3216#: ../src/gpk-enum.c:1341
3217msgid "Refreshing package cache"
3218msgstr "Обновяване на кеша с пакетите"
3219
3220#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3221#: ../src/gpk-enum.c:1345
3222msgid "Updating packages"
3223msgstr "Обновяване на пакетите"
3224
3225#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3226#: ../src/gpk-enum.c:1349
3227msgid "Updating system"
3228msgstr "Обновяване на системата"
3229
3230#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3231#: ../src/gpk-enum.c:1361
3232msgid "Getting list of repositories"
3233msgstr "Получаване на списък с хранилищата"
3234
3235#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3236#: ../src/gpk-enum.c:1365
3237msgid "Enabling repository"
3238msgstr "Включване на хранилище"
3239
3240#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3241#: ../src/gpk-enum.c:1369
3242msgid "Setting repository data"
3243msgstr "Задаване на данните за хранилища"
3244
3245#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3246#: ../src/gpk-enum.c:1373
3247msgid "Resolving"
3248msgstr "Изчисляване на зависимости"
3249
3250#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3251#: ../src/gpk-enum.c:1377
3252msgid "Getting file list"
3253msgstr "Получаване на списъка с файлове"
3254
3255#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3256#: ../src/gpk-enum.c:1381
3257msgid "Getting what provides"
3258msgstr "Получаване на пакетите предоставящи"
3259
3260#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3261#: ../src/gpk-enum.c:1385
3262msgid "Installing signature"
3263msgstr "Инсталиране на подпис"
3264
3265#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3266#: ../src/gpk-enum.c:1389
3267msgid "Getting package lists"
3268msgstr "Получаване на списъците с пакети"
3269
3270#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3271#: ../src/gpk-enum.c:1393
3272msgid "Accepting EULA"
3273msgstr "Приемане на EULA"
3274
3275#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3276#: ../src/gpk-enum.c:1401
3277msgid "Getting distribution upgrade information"
3278msgstr "Получаване на информацията за обновяване на дистрибуцията"
3279
3280#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3281#: ../src/gpk-enum.c:1405
3282msgid "Getting categories"
3283msgstr "Получаване на категориите"
3284
3285#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3286#: ../src/gpk-enum.c:1409
3287msgid "Getting old transactions"
3288msgstr "Получаване на старите транзакции"
3289
3290#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3291#: ../src/gpk-enum.c:1413
3292msgid "Simulating the install of files"
3293msgstr "Симулация на инсталирането на файлове"
3294
3295#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3296#: ../src/gpk-enum.c:1417
3297msgid "Simulating the install"
3298msgstr "Симулиране на инсталирането"
3299
3300#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3301#: ../src/gpk-enum.c:1421
3302msgid "Simulating the remove"
3303msgstr "Симулиране на деинсталирането"
3304
3305#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3306#: ../src/gpk-enum.c:1425
3307msgid "Simulating the update"
3308msgstr "Симулация на обновяването"
3309
3310#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3311#: ../src/gpk-enum.c:1429
3312msgid "Upgrading system"
3313msgstr "Обновяване на системата"
3314
3315#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3316#: ../src/gpk-enum.c:1433
3317msgid "Simulating the system repair"
3318msgstr "Симулиране на възстановяването на системата"
3319
3320#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
3321#: ../src/gpk-enum.c:1437
3322msgid "Repairing the system"
3323msgstr "Възстановяване на системата"
3324
3325#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3326#: ../src/gpk-enum.c:1461
3327msgid "Got dependencies"
3328msgstr "Получени зависимости"
3329
3330#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3331#: ../src/gpk-enum.c:1465
3332msgid "Got update detail"
3333msgstr "Получена подробна информация за обновяването"
3334
3335#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3336#: ../src/gpk-enum.c:1469
3337msgid "Got details"
3338msgstr "Получена подробна информация"
3339
3340#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3341#: ../src/gpk-enum.c:1473
3342msgid "Got requires"
3343msgstr "Получени изисквания"
3344
3345#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3346#: ../src/gpk-enum.c:1477
3347msgid "Got updates"
3348msgstr "Получени обновления"
3349
3350#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3351#: ../src/gpk-enum.c:1481
3352msgid "Searched for package details"
3353msgstr "Търсене за допълнителна информация за пакет"
3354
3355#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3356#: ../src/gpk-enum.c:1485
3357msgid "Searched for file"
3358msgstr "Търсене на файл"
3359
3360#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3361#: ../src/gpk-enum.c:1489
3362msgid "Searched groups"
3363msgstr "Търсене в групите"
3364
3365#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3366#: ../src/gpk-enum.c:1493
3367msgid "Searched for package name"
3368msgstr "Търсене в имената на пакетите"
3369
3370#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3371#: ../src/gpk-enum.c:1497
3372msgid "Removed packages"
3373msgstr "Деинсталирани пакети"
3374
3375#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3376#: ../src/gpk-enum.c:1501
3377msgid "Installed packages"
3378msgstr "Инсталиране пакети"
3379
3380#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3381#: ../src/gpk-enum.c:1505
3382msgid "Installed local files"
3383msgstr "Инсталирани локални файлове"
3384
3385#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3386#: ../src/gpk-enum.c:1509
3387msgid "Refreshed package cache"
3388msgstr "Обновен кеш с пакетите"
3389
3390#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3391#: ../src/gpk-enum.c:1513
3392msgid "Updated packages"
3393msgstr "Обновени пакети"
3394
3395#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3396#: ../src/gpk-enum.c:1517
3397msgid "Updated system"
3398msgstr "Обновена система"
3399
3400#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3401#: ../src/gpk-enum.c:1521
3402msgid "Canceled"
3403msgstr "Отмяна"
3404
3405#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3406#: ../src/gpk-enum.c:1525
3407msgid "Rolled back"
3408msgstr "Връщане назад"
3409
3410#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3411#: ../src/gpk-enum.c:1529
3412msgid "Got list of repositories"
3413msgstr "Получен списък с хранилищата"
3414
3415#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3416#: ../src/gpk-enum.c:1533
3417msgid "Enabled repository"
3418msgstr "Включено хранилище"
3419
3420#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3421#: ../src/gpk-enum.c:1537
3422msgid "Set repository data"
3423msgstr "Задаване на данни за хранилище"
3424
3425#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3426#: ../src/gpk-enum.c:1541
3427msgid "Resolved"
3428msgstr "Изчисление"
3429
3430#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3431#: ../src/gpk-enum.c:1545
3432msgid "Got file list"
3433msgstr "Получен списък с файлове"
3434
3435#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3436#: ../src/gpk-enum.c:1549
3437msgid "Got what provides"
3438msgstr "Получен предоставящи пакет"
3439
3440#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3441#: ../src/gpk-enum.c:1553
3442msgid "Installed signature"
3443msgstr "Инсталиран подписът"
3444
3445#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3446#: ../src/gpk-enum.c:1557
3447msgid "Got package lists"
3448msgstr "Получени списъци с пакети"
3449
3450#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3451#: ../src/gpk-enum.c:1561
3452msgid "Accepted EULA"
3453msgstr "Приет лиценз"
3454
3455#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3456#: ../src/gpk-enum.c:1565
3457msgid "Downloaded packages"
3458msgstr "Изтеглени пакети"
3459
3460#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3461#: ../src/gpk-enum.c:1569
3462msgid "Got distribution upgrades"
3463msgstr "Получени обновления на дистрибуцията"
3464
3465#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3466#: ../src/gpk-enum.c:1573
3467msgid "Got categories"
3468msgstr "Получени категории"
3469
3470#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3471#: ../src/gpk-enum.c:1577
3472msgid "Got old transactions"
3473msgstr "Получена стари транзакции"
3474
3475#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3476#: ../src/gpk-enum.c:1581
3477msgid "Simulated the install of files"
3478msgstr "Симулация на инсталиране на файлове"
3479
3480#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3481#: ../src/gpk-enum.c:1585
3482msgid "Simulated the install"
3483msgstr "Симулация на инсталиране"
3484
3485#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3486#: ../src/gpk-enum.c:1589
3487msgid "Simulated the remove"
3488msgstr "Симулация на деинсталиране"
3489
3490#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3491#: ../src/gpk-enum.c:1593
3492msgid "Simulated the update"
3493msgstr "Симулация на обновяване"
3494
3495#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3496#: ../src/gpk-enum.c:1597
3497msgid "Upgraded system"
3498msgstr "Обновена система"
3499
3500#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3501#: ../src/gpk-enum.c:1601
3502msgid "Simulated the system repair"
3503msgstr "Симулация на възстановяване на системата"
3504
3505#. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
3506#: ../src/gpk-enum.c:1605
3507msgid "Repaired the system"
3508msgstr "Възстановяване на системата"
3509
3510#. TRANSLATORS: The group type
3511#: ../src/gpk-enum.c:1623
3512msgid "Accessibility"
3513msgstr "Достъпност"
3514
3515#. TRANSLATORS: The group type
3516#: ../src/gpk-enum.c:1627
3517msgid "Accessories"
3518msgstr "Помощни програми"
3519
3520#. TRANSLATORS: The group type
3521#: ../src/gpk-enum.c:1631
3522msgid "Education"
3523msgstr "Образование"
3524
3525#. TRANSLATORS: The group type
3526#: ../src/gpk-enum.c:1635
3527msgid "Games"
3528msgstr "Игри"
3529
3530#. TRANSLATORS: The group type
3531#: ../src/gpk-enum.c:1639
3532msgid "Graphics"
3533msgstr "Графика"
3534
3535#. TRANSLATORS: The group type
3536#: ../src/gpk-enum.c:1643
3537msgid "Internet"
3538msgstr "Интернет"
3539
3540#. TRANSLATORS: The group type
3541#: ../src/gpk-enum.c:1647
3542msgid "Office"
3543msgstr "Офис"
3544
3545#. TRANSLATORS: The group type
3546#: ../src/gpk-enum.c:1651 ../src/gpk-task.c:435
3547msgid "Other"
3548msgstr "Други"
3549
3550#. TRANSLATORS: The group type
3551#: ../src/gpk-enum.c:1655
3552msgid "Programming"
3553msgstr "Програмиране"
3554
3555#. TRANSLATORS: The group type
3556#: ../src/gpk-enum.c:1659
3557msgid "Multimedia"
3558msgstr "Мултимедия"
3559
3560#. TRANSLATORS: The group type
3561#: ../src/gpk-enum.c:1663
3562msgid "System"
3563msgstr "Системни инструменти"
3564
3565#. TRANSLATORS: The group type
3566#: ../src/gpk-enum.c:1667
3567msgid "GNOME desktop"
3568msgstr "Графична среда GNOME"
3569
3570#. TRANSLATORS: The group type
3571#: ../src/gpk-enum.c:1671
3572msgid "KDE desktop"
3573msgstr "Графична среда KDE"
3574
3575#. TRANSLATORS: The group type
3576#: ../src/gpk-enum.c:1675
3577msgid "Xfce desktop"
3578msgstr "Графична среда Xfce"
3579
3580#. TRANSLATORS: The group type
3581#: ../src/gpk-enum.c:1679
3582msgid "Other desktops"
3583msgstr "Други графични среди"
3584
3585#. TRANSLATORS: The group type
3586#: ../src/gpk-enum.c:1683
3587msgid "Publishing"
3588msgstr "Издателски програми"
3589
3590#. TRANSLATORS: The group type
3591#: ../src/gpk-enum.c:1687
3592msgid "Servers"
3593msgstr "Сървъри"
3594
3595#. TRANSLATORS: The group type
3596#: ../src/gpk-enum.c:1691
3597msgid "Fonts"
3598msgstr "Шрифтове"
3599
3600#. TRANSLATORS: The group type
3601#: ../src/gpk-enum.c:1695
3602msgid "Admin tools"
3603msgstr "Инструменти за администрация"
3604
3605#. TRANSLATORS: The group type
3606#: ../src/gpk-enum.c:1699
3607msgid "Legacy"
3608msgstr "Остарели програми"
3609
3610#. TRANSLATORS: The group type
3611#: ../src/gpk-enum.c:1703
3612msgid "Localization"
3613msgstr "Локализиране"
3614
3615#. TRANSLATORS: The group type
3616#: ../src/gpk-enum.c:1707
3617msgid "Virtualization"
3618msgstr "Виртуализиране"
3619
3620#. TRANSLATORS: The group type
3621#: ../src/gpk-enum.c:1711
3622msgid "Security"
3623msgstr "Сигурност"
3624
3625#. TRANSLATORS: The group type
3626#: ../src/gpk-enum.c:1715
3627msgid "Power management"
3628msgstr "Управление на захранването"
3629
3630#. TRANSLATORS: The group type
3631#: ../src/gpk-enum.c:1719
3632msgid "Communication"
3633msgstr "Комуникации"
3634
3635#. TRANSLATORS: The group type
3636#: ../src/gpk-enum.c:1723
3637msgid "Network"
3638msgstr "Мрежа"
3639
3640#. TRANSLATORS: The group type
3641#: ../src/gpk-enum.c:1727
3642msgid "Maps"
3643msgstr "Карти"
3644
3645#. TRANSLATORS: The group type
3646#: ../src/gpk-enum.c:1731
3647msgid "Software sources"
3648msgstr "Хранилища"
3649
3650#. TRANSLATORS: The group type
3651#: ../src/gpk-enum.c:1735
3652msgid "Science"
3653msgstr "Наука"
3654
3655#. TRANSLATORS: The group type
3656#: ../src/gpk-enum.c:1739
3657msgid "Documentation"
3658msgstr "Документация"
3659
3660#. TRANSLATORS: The group type
3661#: ../src/gpk-enum.c:1743
3662msgid "Electronics"
3663msgstr "Електроника"
3664
3665#. TRANSLATORS: The group type
3666#: ../src/gpk-enum.c:1747
3667msgid "Package collections"
3668msgstr "Набори от пакети"
3669
3670#. TRANSLATORS: The group type
3671#: ../src/gpk-enum.c:1751
3672msgid "Vendor"
3673msgstr "Производител"
3674
3675#. TRANSLATORS: The group type
3676#: ../src/gpk-enum.c:1755
3677msgid "Newest packages"
3678msgstr "Най-нови пакети"
3679
3680#. TRANSLATORS: The group type
3681#: ../src/gpk-enum.c:1759
3682msgid "Unknown group"
3683msgstr "Непозната група"
3684
3685#. TRANSLATORS: column for the application icon
3686#: ../src/gpk-helper-chooser.c:140 ../src/gpk-helper-run.c:203
3687msgid "Icon"
3688msgstr "Икона"
3689
3690#: ../src/gpk-helper-chooser.c:286
3691msgid "Applications that can open this type of file"
3692msgstr "Приложения, които могат да отварят този вид файлове"
3693
3694#. TRANSLATORS: button tooltip
3695#: ../src/gpk-helper-chooser.c:302
3696msgid "Install package"
3697msgstr "Инсталиране на пакет"
3698
3699#. TRANSLATORS: is not GPG signed
3700#: ../src/gpk-task.c:141 ../src/gpk-task.c:151 ../src/gpk-task.c:171
3701msgid "The software is not signed by a trusted provider."
3702msgstr "Този пакет не е подписан от доверен доставчик."
3703
3704#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
3705#: ../src/gpk-task.c:143
3706msgid "Do not update this package unless you are sure it is safe to do so."
3707msgstr ""
3708"Не обновявайте този пакет, ако не сте сигурни, че това действие е безопасно."
3709
3710#. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
3711#: ../src/gpk-task.c:145 ../src/gpk-task.c:155
3712msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
3713msgstr ""
3714"Вредни програми могат да навредят на компютъра ви или да причинят други "
3715"проблеми."
3716
3717#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
3718#: ../src/gpk-task.c:147
3719msgid "Are you <b>sure</b> you want to update this package?"
3720msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да обновите този пакет?"
3721
3722#. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
3723#: ../src/gpk-task.c:153
3724msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
3725msgstr ""
3726"Не инсталирайте този пакет, ако не сте сигурни, че това действие е безопасно."
3727
3728#. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
3729#: ../src/gpk-task.c:157
3730msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
3731msgstr "<b>Сигурни</b> ли сте, че искате да инсталирате този пакет?"
3732
3733#. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first replacement is DVD, CD etc
3734#: ../src/gpk-task.c:352
3735#, c-format
3736msgid ""
3737"Additional media is required. Please insert the %s labeled '%s' to continue."
3738msgstr ""
3739"Необходим е допълнителен носител. Поставете %s с етикет „%s“, за да "
3740"продължите."
3741
3742#. TRANSLATORS: this is button text
3743#: ../src/gpk-task.c:361 ../src/gpk-task.c:562
3744msgid "Continue"
3745msgstr "Продължаване"
3746
3747#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3748#: ../src/gpk-task.c:404
3749msgid "The following software also needs to be installed"
3750msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат инсталирани"
3751
3752#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3753#: ../src/gpk-task.c:409 ../src/gpk-task.c:414
3754msgid "The following software also needs to be removed"
3755msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат деинсталирани"
3756
3757#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3758#: ../src/gpk-task.c:419
3759msgid "The following software also needs to be updated"
3760msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обновени"
3761
3762#: ../src/gpk-task.c:420
3763msgid "Update"
3764msgstr "Обновяване"
3765
3766#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3767#: ../src/gpk-task.c:424
3768msgid "The following software also needs to be re-installed"
3769msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат преинсталирани"
3770
3771#: ../src/gpk-task.c:425
3772msgid "Reinstall"
3773msgstr "Преинсталиране"
3774
3775#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
3776#: ../src/gpk-task.c:429
3777msgid "The following software also needs to be downgraded"
3778msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат върнати към предишна версия"
3779
3780#: ../src/gpk-task.c:430
3781msgid "Downgrade"
3782msgstr "Връщане"
3783
3784#. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- eeek)
3785#: ../src/gpk-task.c:434
3786msgid "The following software also needs to be processed"
3787msgstr "Следните пакети също трябва да бъдат обработени"
3788
3789#. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
3790#: ../src/gpk-task.c:495
3791msgid "Additional confirmation required"
3792msgstr "Необходимо е допълнително потвърждение"
3793
3794#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3795#: ../src/gpk-task.c:501
3796msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
3797msgid_plural ""
3798"To install these packages, additional software also has to be modified."
3799msgstr[0] "За да инсталирате този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3800msgstr[1] "За да инсталирате тeзи пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3801
3802#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3803#: ../src/gpk-task.c:506
3804msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
3805msgid_plural ""
3806"To remove these packages, additional software also has to be modified."
3807msgstr[0] ""
3808"За да деинсталирате този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3809msgstr[1] ""
3810"За да деинсталирате тези пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3811
3812#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3813#: ../src/gpk-task.c:511
3814msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
3815msgid_plural ""
3816"To update these packages, additional software also has to be modified."
3817msgstr[0] "За да обновите този пакет, още пакети ще трябва да се променят."
3818msgstr[1] "За да обновите тези пакети, още пакети ще трябва да се променят."
3819
3820#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3821#: ../src/gpk-task.c:516
3822msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
3823msgid_plural ""
3824"To install these files, additional software also has to be modified."
3825msgstr[0] "За да инсталирате този файл, още пакети ще трябва да се променят."
3826msgstr[1] ""
3827"За да инсталирате тези файлове, още пакети ще трябва да се променят."
3828
3829#. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
3830#: ../src/gpk-task.c:521
3831msgid ""
3832"To process this transaction, additional software also has to be modified."
3833msgstr ""
3834"За да извършите това транзакцията, още пакети ще трябва да се променят."
3835
3836#. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
3837#: ../src/gpk-task.c:612
3838msgid "_Force install"
3839msgstr "Инсталиране _въпреки всичко"
3840
3841#. TRANSLATORS: button tooltip
3842#: ../src/gpk-task.c:616
3843msgid "Force installing package"
3844msgstr "Инсталиране на пакета въпреки всичко"
3845
3846#. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
3847#: ../src/gpk-helper-run.c:480
3848msgid "Run new application?"
3849msgstr "Стартиране на ново приложение?"
3850
3851#. add run button
3852#: ../src/gpk-helper-run.c:483
3853msgid "_Run"
3854msgstr "_Изпълнение"
3855
3856#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
3857#: ../src/gpk-install-catalog.c:52
3858msgid "Catalogs files to install"
3859msgstr "Инсталиране на хранилища"
3860
3861#. are we running privileged
3862#: ../src/gpk-install-catalog.c:78
3863msgid "Catalog installer"
3864msgstr "Инсталатор на каталози"
3865
3866#: ../src/gpk-install-catalog.c:83
3867msgid "Failed to install catalog"
3868msgstr "Неуспешно инсталиране на каталог"
3869
3870#. TRANSLATORS: no file name was supplied
3871#. TRANSLATORS: nothing was specified
3872#: ../src/gpk-install-catalog.c:85 ../src/gpk-install-provide-file.c:85
3873msgid "You need to specify a file name to install"
3874msgstr "Трябва да укажете името на файла, който искате да инсталирате"
3875
3876#. TRANSLATORS: This is when the specified D-Bus method did not execute successfully
3877#: ../src/gpk-install-catalog.c:118 ../src/gpk-install-local-file.c:118
3878#: ../src/gpk-install-mime-type.c:118 ../src/gpk-install-package-name.c:117
3879#: ../src/gpk-install-provide-file.c:118
3880msgid "The action could not be completed"
3881msgstr "Действието не може да бъде завършено"
3882
3883#. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
3884#: ../src/gpk-install-catalog.c:120 ../src/gpk-install-local-file.c:120
3885#: ../src/gpk-install-mime-type.c:120 ../src/gpk-install-package-name.c:119
3886#: ../src/gpk-install-provide-file.c:120
3887msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
3888msgstr "Неуспешна заявка. Повече информация е налична в подробния доклад."
3889
3890#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
3891#: ../src/gpk-install-local-file.c:51
3892msgid "Files to install"
3893msgstr "Файлове за инсталиране"
3894
3895#: ../src/gpk-install-local-file.c:69
3896msgid "PackageKit File Installer"
3897msgstr "Инсталатор PackageKit"
3898
3899#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
3900#: ../src/gpk-install-local-file.c:77
3901msgid "Local file installer"
3902msgstr "Инсталатор на локални файлове"
3903
3904#. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
3905#. TRANSLATORS: nothing done
3906#: ../src/gpk-install-local-file.c:83 ../src/gpk-install-provide-file.c:83
3907msgid "Failed to install a package to provide a file"
3908msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет, който предоставя необходим файл"
3909
3910#. TRANSLATORS: nothing selected
3911#: ../src/gpk-install-local-file.c:85
3912msgid "You need to specify a file to install"
3913msgstr "Трябва да укажете името на файл за инсталиране"
3914
3915#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
3916#: ../src/gpk-install-mime-type.c:51
3917msgid "Mime types to install"
3918msgstr "Видове MIME, които да се инсталират"
3919
3920#. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
3921#: ../src/gpk-install-mime-type.c:67 ../src/gpk-install-mime-type.c:69
3922msgid "Mime Type Installer"
3923msgstr "Инсталатор на видове MIME"
3924
3925#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
3926#: ../src/gpk-install-mime-type.c:77
3927msgid "Mime type installer"
3928msgstr "Инсталатор на видове MIME"
3929
3930#. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
3931#: ../src/gpk-install-mime-type.c:83
3932msgid "Failed to install a program to handle this file type"
3933msgstr "Неуспешно инсталиране на програма, която отваря този вид файлове"
3934
3935#. TRANSLATORS: no type given
3936#: ../src/gpk-install-mime-type.c:85
3937msgid "You need to specify a mime type to install"
3938msgstr "Трябва да укажете кой вид mime да се инсталира"
3939
3940#: ../src/gpk-install-package-name.c:50
3941msgid "Packages to install"
3942msgstr "Пакет, който да бъде инсталиран"
3943
3944#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
3945#: ../src/gpk-install-package-name.c:68 ../src/gpk-install-package-name.c:76
3946msgid "Package Name Installer"
3947msgstr "Инсталиране на пакети по име"
3948
3949#. TRANSLATORS: failed
3950#: ../src/gpk-install-package-name.c:82
3951msgid "Failed to install package from name"
3952msgstr "Неуспешно инсталиране на пакет по име"
3953
3954#. TRANSLATORS: nothing was specified
3955#: ../src/gpk-install-package-name.c:84
3956msgid "You need to specify a package to install"
3957msgstr "Трябва да укажете пакет за инсталиране"
3958
3959#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
3960#: ../src/gpk-install-provide-file.c:51
3961msgid "Local files to install"
3962msgstr "Локални файлове, които да се инсталират"
3963
3964#. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is provided by packages
3965#. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
3966#: ../src/gpk-install-provide-file.c:67 ../src/gpk-install-provide-file.c:69
3967#: ../src/gpk-install-provide-file.c:77
3968msgid "Single File Installer"
3969msgstr "Инсталатор на отделни файлове"
3970
3971#. TRANSLATORS: strftime formatted please
3972#: ../src/gpk-log.c:171
3973msgid "%d %B %Y"
3974msgstr "%d %B %Y"
3975
3976#. TRANSLATORS: column for the date
3977#: ../src/gpk-log.c:286
3978msgid "Date"
3979msgstr "Дата"
3980
3981#. TRANSLATORS: column for the user name, e.g. Richard Hughes
3982#: ../src/gpk-log.c:328
3983msgid "User name"
3984msgstr "Потребителско име"
3985
3986#. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
3987#: ../src/gpk-log.c:335
3988msgid "Application"
3989msgstr "Програма"
3990
3991#. TRANSLATORS: short name for pkcon
3992#: ../src/gpk-log.c:495
3993msgid "Command line client"
3994msgstr "Клиент за командния ред"
3995
3996#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
3997#: ../src/gpk-log.c:501
3998msgid "Update System"
3999msgstr "Обновяване на системата"
4000
4001#. TRANSLATORS: short name for gpk-update-icon
4002#: ../src/gpk-log.c:504
4003msgid "Update Icon"
4004msgstr "Икона при обновяване"
4005
4006#. TRANSLATORS: short name for the command not found plugin
4007#: ../src/gpk-log.c:507
4008msgid "Bash - Command Not Found"
4009msgstr "Bash — командата не е открита"
4010
4011#. TRANSLATORS: user friendly name for gnome-settings-daemon
4012#: ../src/gpk-log.c:510
4013msgid "GNOME Session"
4014msgstr "Графична среда GNOME"
4015
4016#. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
4017#: ../src/gpk-log.c:810
4018msgid "Set the filter to this value"
4019msgstr "Задаване на тази стойност към филтъра"
4020
4021#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
4022#: ../src/gpk-log.c:813 ../src/gpk-prefs.c:925
4023msgid "Set the parent window to make this modal"
4024msgstr "Задаване на родителя на този модален прозорец"
4025
4026#. are we running privileged
4027#: ../src/gpk-log.c:837
4028msgid "Log viewer"
4029msgstr "Разглеждане на журнала"
4030
4031#: ../src/gpk-modal-dialog.c:441
4032#, c-format
4033msgid "Remaining time : %s"
4034msgstr "Оставащо време: %s"
4035
4036#. TRANSLATORS: check once an hour
4037#: ../src/gpk-prefs.c:62
4038msgid "Hourly"
4039msgstr "Ежечасно"
4040
4041#. TRANSLATORS: check once a day
4042#: ../src/gpk-prefs.c:64
4043msgid "Daily"
4044msgstr "Ежедневно"
4045
4046#. TRANSLATORS: check once a week
4047#: ../src/gpk-prefs.c:66
4048msgid "Weekly"
4049msgstr "Ежеседмично"
4050
4051#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
4052#: ../src/gpk-prefs.c:68
4053msgid "Never"
4054msgstr "Никога"
4055
4056#. TRANSLATORS: update everything
4057#: ../src/gpk-prefs.c:71
4058msgid "All updates"
4059msgstr "Всички обновления"
4060
4061#. TRANSLATORS: update just security updates
4062#: ../src/gpk-prefs.c:73
4063msgid "Only security updates"
4064msgstr "Само обновленията по сигурността"
4065
4066#. TRANSLATORS: don't update anything
4067#: ../src/gpk-prefs.c:75
4068msgid "Nothing"
4069msgstr "Нищо"
4070
4071#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
4072#: ../src/gpk-prefs.c:509
4073msgid "Failed to change status"
4074msgstr "Неуспешна промяна на състояние"
4075
4076#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
4077#: ../src/gpk-prefs.c:584
4078msgid "Enabled"
4079msgstr "Включено"
4080
4081#. TRANSLATORS: column for the source description
4082#: ../src/gpk-prefs.c:593
4083msgid "Software Source"
4084msgstr "Хранилища"
4085
4086#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
4087#: ../src/gpk-prefs.c:655
4088msgid "Failed to get the list of sources"
4089msgstr "Списъкът с хранилищата не бе получен"
4090
4091#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
4092#: ../src/gpk-prefs.c:763 ../src/gpk-update-viewer.c:3104
4093msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
4094msgstr "Спиране на програмата, защото информацията за ядрото не бе получена"
4095
4096#: ../src/gpk-prefs.c:797
4097msgid "Getting software source list not supported by backend"
4098msgstr "Ползваното ядро не позволява показване на списъка с хранилищата"
4099
4100#. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
4101#: ../src/gpk-service-pack.c:260
4102#, c-format
4103msgid "Could not find any packages named '%s'"
4104msgstr "Не може да бъде открит пакет с име „%s“"
4105
4106#. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
4107#: ../src/gpk-service-pack.c:272
4108msgid "Could not find any valid package names"
4109msgstr "Не могат да бъдат открити пакети с правилни имена"
4110
4111#. TRANSLATORS: cannot get package array
4112#: ../src/gpk-service-pack.c:336
4113#, c-format
4114msgid "Could not get array of installed packages: %s"
4115msgstr "Списъкът с инсталирани пакети не може да бъде получен: %s"
4116
4117#: ../src/gpk-service-pack.c:355
4118#, c-format
4119msgid "Could not save to file: %s"
4120msgstr "Файлът не може да бъде записан: %s"
4121
4122#. TRANSLATORS: we could not create the pack file, generic error
4123#. TRANSLATORS: Could not create package array
4124#. TRANSLATORS: we could not read the file array for the destination computer
4125#: ../src/gpk-service-pack.c:405 ../src/gpk-service-pack.c:529
4126#: ../src/gpk-service-pack.c:551 ../src/gpk-service-pack.c:560
4127#: ../src/gpk-service-pack.c:600
4128msgid "Create error"
4129msgstr "Грешка при създаване на списъка с пакети"
4130
4131#: ../src/gpk-service-pack.c:405
4132msgid "Cannot create service pack"
4133msgstr "Сервизният пакет не може да бъде създаден"
4134
4135#: ../src/gpk-service-pack.c:529
4136msgid "Cannot copy system package array"
4137msgstr "Списъкът със системни пакети не може да бъде копиран"
4138
4139#: ../src/gpk-service-pack.c:551
4140msgid "No package name selected"
4141msgstr "Не е избрано име на пакет"
4142
4143#. TRANSLATORS: progress bar text
4144#: ../src/gpk-service-pack.c:573
4145msgid "Refreshing system package array"
4146msgstr "Обновяване на списъка със системни пакети"
4147
4148#. TRANSLATORS: we could not reset internal state
4149#: ../src/gpk-service-pack.c:580
4150msgid "Refresh error"
4151msgstr "Грешка при обновяване"
4152
4153#: ../src/gpk-service-pack.c:580
4154msgid "Could not refresh package array"
4155msgstr "Списъкът с пакети не може да бъде обновен"
4156
4157#: ../src/gpk-service-pack.c:600
4158msgid "Cannot read destination package array"
4159msgstr "Целевият списък с пакети не може да бъде прочетен"
4160
4161#. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
4162#: ../src/gpk-service-pack.c:732
4163msgid "Package array files"
4164msgstr "Файлове със списъци на пакети"
4165
4166#. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
4167#: ../src/gpk-service-pack.c:739
4168msgid "Service pack files"
4169msgstr "Файлове за сервизен пакет"
4170
4171#. TRANSLATORS: the constants should not be translated
4172#: ../src/gpk-service-pack.c:799
4173msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
4174msgstr ""
4175"Задайте настройката. Възможните стойности са „array“ (списък), "
4176"„updates“ (обновявания) и „package“ (пакети)"
4177
4178#. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
4179#: ../src/gpk-service-pack.c:802
4180msgid "Add the package name to the text entry box"
4181msgstr "Добавяне на името на пакета към полето за текст"
4182
4183#. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
4184#: ../src/gpk-service-pack.c:805
4185msgid "Set the remote package array file name"
4186msgstr "Задаване на името на файла с отдалечените пакети"
4187
4188#. TRANSLATORS: this is the file output directory
4189#: ../src/gpk-service-pack.c:808
4190msgid "Set the default output directory"
4191msgstr "Задаване на стандартната изходна папка"
4192
4193#. TRANSLATORS: we don't have a lot to go on here
4194#: ../src/gpk-update-viewer.c:187
4195msgid "Failed to process request."
4196msgstr "Заявката не бе обработена."
4197
4198#. TRANSLATORS: the message text for the restart
4199#: ../src/gpk-update-viewer.c:215
4200msgid ""
4201"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
4202"before the changes will be applied."
4203msgstr ""
4204"Някои от обновленията изискват компютърът да бъде рестартиран, за да бъдат "
4205"приложени."
4206
4207#. TRANSLATORS: the button text for the restart
4208#: ../src/gpk-update-viewer.c:217 ../src/gpk-update-viewer.c:223
4209msgid "Restart Computer"
4210msgstr "Рестартиране на компютъра"
4211
4212#. TRANSLATORS: the message text for the restart
4213#: ../src/gpk-update-viewer.c:221
4214msgid ""
4215"Some of the updates that were installed require the computer to be restarted "
4216"to remain secure."
4217msgstr ""
4218"Някои от обновленията изискват компютърът да бъде рестартиран, за да бъдете "
4219"защитени."
4220
4221#. TRANSLATORS: the message text for the log out
4222#: ../src/gpk-update-viewer.c:227
4223msgid ""
4224"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
4225"before the changes will be applied."
4226msgstr ""
4227"Някои от обновленията изискват да излезете и да влезете в системата, за да "
4228"бъдат приложени."
4229
4230#. TRANSLATORS: the button text for the log out
4231#: ../src/gpk-update-viewer.c:229 ../src/gpk-update-viewer.c:235
4232msgid "Log Out"
4233msgstr "Излизане от системата"
4234
4235#. TRANSLATORS: the message text for the log out
4236#: ../src/gpk-update-viewer.c:233
4237msgid ""
4238"Some of the updates that were installed require you to log out and back in "
4239"to remain secure."
4240msgstr ""
4241"Някои от обновленията изискват да излезете и да влезете в системата, за да "
4242"бъдете защитени."
4243
4244#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4245#: ../src/gpk-update-viewer.c:283
4246msgid "Could not restart"
4247msgstr "Неуспешно рестартиране"
4248
4249#. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
4250#: ../src/gpk-update-viewer.c:351
4251msgid "Some updates were not installed"
4252msgstr "Някои обновления не са инсталирани"
4253
4254#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4255#: ../src/gpk-update-viewer.c:420 ../src/gpk-update-viewer.c:431
4256msgid "Could not update packages"
4257msgstr "Пакетите не могат да бъдат обновени"
4258
4259#. TRANSLATORS: completed all updates
4260#. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
4261#: ../src/gpk-update-viewer.c:499 ../src/gpk-update-viewer.c:520
4262msgid "Updates installed"
4263msgstr "Обновленията са инсталирани"
4264
4265#. TRANSLATORS: title: all updates for the machine installed okay
4266#: ../src/gpk-update-viewer.c:509
4267msgid "All updates were installed successfully."
4268msgstr "Всички обновления са инсталирани успешно."
4269
4270#. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
4271#: ../src/gpk-update-viewer.c:512
4272msgid "The selected updates were installed successfully."
4273msgstr "Избраните обновления са инсталирани успешно."
4274
4275#. TRANSLATORS: The type of update
4276#: ../src/gpk-update-viewer.c:727
4277msgid "Trivial updates"
4278msgstr "Дребно обновление"
4279
4280#. TRANSLATORS: The type of update
4281#: ../src/gpk-update-viewer.c:731
4282msgid "Important updates"
4283msgstr "Важно обновление"
4284
4285#. TRANSLATORS: The type of update
4286#: ../src/gpk-update-viewer.c:735
4287msgid "Security updates"
4288msgstr "Обновление по сигурността"
4289
4290#. TRANSLATORS: The type of update
4291#: ../src/gpk-update-viewer.c:739
4292msgid "Bug fix updates"
4293msgstr "Обновление за грешки"
4294
4295#. TRANSLATORS: The type of update
4296#: ../src/gpk-update-viewer.c:743
4297msgid "Enhancement updates"
4298msgstr "Обновление за подобрения"
4299
4300#. TRANSLATORS: The type of update
4301#: ../src/gpk-update-viewer.c:747
4302msgid "Blocked updates"
4303msgstr "Спряно обновление"
4304
4305#. TRANSLATORS: The type of update, i.e. unspecified
4306#: ../src/gpk-update-viewer.c:751
4307msgid "Other updates"
4308msgstr "Други обновления"
4309
4310#. TRANSLATORS: querying update array
4311#: ../src/gpk-update-viewer.c:1014
4312msgid "Getting the list of updates"
4313msgstr "Получаване на списък с обновленията"
4314
4315#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4316#: ../src/gpk-update-viewer.c:1255
4317msgid "Could not run upgrade script"
4318msgstr "Скриптът за обновяване не можа да бъде изпълнен"
4319
4320#. show a warning message
4321#. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
4322#: ../src/gpk-update-viewer.c:1294
4323msgid ""
4324"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
4325"expensive to update this package."
4326msgid_plural ""
4327"Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
4328"expensive to update these packages."
4329msgstr[0] ""
4330"Ползвате мобилна, широколентова връзка. Обновяването на този пакет може да е "
4331"скъпо."
4332msgstr[1] ""
4333"Ползвате мобилна, широколентова връзка. Обновяването на тези пакети може да "
4334"е скъпо."
4335
4336#. TRANSLATORS: there are no updates
4337#: ../src/gpk-update-viewer.c:1384
4338msgid "There are no updates available"
4339msgstr "В момента няма обновления"
4340
4341#. TRANSLATORS: title: nothing to do
4342#: ../src/gpk-update-viewer.c:1443
4343msgid "No updates are available"
4344msgstr "Няма обновления"
4345
4346#. TRANSLATORS: no network connection, according to PackageKit
4347#: ../src/gpk-update-viewer.c:1445
4348msgid "No network connection was detected."
4349msgstr "Няма свързаност към мрежа."
4350
4351#. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
4352#: ../src/gpk-update-viewer.c:1462
4353msgid "_Install Update"
4354msgid_plural "_Install Updates"
4355msgstr[0] "_Инсталиране на обновление"
4356msgstr[1] "_Инсталиране на обновления"
4357
4358#. TRANSLATORS: title: nothing to do
4359#: ../src/gpk-update-viewer.c:1470
4360msgid "All software is up to date"
4361msgstr "Всички програми са с последни версии"
4362
4363#. TRANSLATORS: tell the user the problem
4364#: ../src/gpk-update-viewer.c:1472
4365msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
4366msgstr "Няма обновления за софтуера на компютъра ви в момента."
4367
4368#: ../src/gpk-update-viewer.c:1498
4369#, c-format
4370msgid "There is %i update available"
4371msgid_plural "There are %i updates available"
4372msgstr[0] "Налично е %i обновление"
4373msgstr[1] "Налични са %i обновления"
4374
4375#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
4376#: ../src/gpk-update-viewer.c:1514
4377#, c-format
4378msgid "%i update selected"
4379msgid_plural "%i updates selected"
4380msgstr[0] "Избрано е %i обновление"
4381msgstr[1] "Избрани са %i обновления"
4382
4383#. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
4384#: ../src/gpk-update-viewer.c:1522
4385#, c-format
4386msgid "%i update selected (%s)"
4387msgid_plural "%i updates selected (%s)"
4388msgstr[0] "Избрано е %i обновление (%s)"
4389msgstr[1] "Избрани са %i обновления (%s)"
4390
4391#. TRANSLATORS: a column that has state of each package
4392#: ../src/gpk-update-viewer.c:1719
4393msgid "Status"
4394msgstr "Състояние"
4395
4396#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4397#: ../src/gpk-update-viewer.c:1942
4398msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
4399msgstr "Това обновление поправя грешки и други некритични проблеми."
4400
4401#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4402#: ../src/gpk-update-viewer.c:1946
4403msgid "This update is important as it may solve critical problems."
4404msgstr "Това обновление е важно, защото поправя критични проблеми."
4405
4406#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4407#: ../src/gpk-update-viewer.c:1950
4408msgid ""
4409"This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
4410msgstr ""
4411"Това обновление е необходимо, за поправката на проблем по сигурността на "
4412"този пакет."
4413
4414#. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
4415#: ../src/gpk-update-viewer.c:1954
4416msgid "This update is blocked."
4417msgstr "Това обновление е блокирано."
4418
4419#. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
4420#: ../src/gpk-update-viewer.c:1966
4421#, c-format
4422msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
4423msgstr "Това уведомление е публикувано на %s и последно е обновено на %s."
4424
4425#. TRANSLATORS: this is when the update was issued
4426#: ../src/gpk-update-viewer.c:1973
4427#, c-format
4428msgid "This notification was issued on %s."
4429msgstr "Това уведомление е публикувано на %s."
4430
4431#. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
4432#: ../src/gpk-update-viewer.c:1995
4433msgid "For more information about this update please visit this website:"
4434msgid_plural ""
4435"For more information about this update please visit these websites:"
4436msgstr[0] ""
4437"За повече информация относно това обновление посетете следния адрес:"
4438msgstr[1] ""
4439"За повече информация относно това обновление посетете следните адреси:"
4440
4441#. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
4442#: ../src/gpk-update-viewer.c:2003
4443msgid ""
4444"For more information about bugs fixed by this update please visit this "
4445"website:"
4446msgid_plural ""
4447"For more information about bugs fixed by this update please visit these "
4448"websites:"
4449msgstr[0] ""
4450"За повече информация относно грешките поправени от това обновление посетете "
4451"следния адрес:"
4452msgstr[1] ""
4453"За повече информация относно грешките поправени от това обновление посетете "
4454"следните адреси:"
4455
4456#. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
4457#: ../src/gpk-update-viewer.c:2011
4458msgid ""
4459"For more information about this security update please visit this website:"
4460msgid_plural ""
4461"For more information about this security update please visit these websites:"
4462msgstr[0] ""
4463"За повече информация относно това обновление по сигурността посетете следния "
4464"адрес:"
4465msgstr[1] ""
4466"За повече информация относно това обновление по сигурността посетете "
4467"следните адреси:"
4468
4469#. TRANSLATORS: reboot required
4470#: ../src/gpk-update-viewer.c:2020
4471msgid ""
4472"The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
4473"take effect."
4474msgstr "След това обновяване ще е необходимо да рестартирате системата."
4475
4476#. TRANSLATORS: log out required
4477#: ../src/gpk-update-viewer.c:2024
4478msgid ""
4479"You will need to log out and back in after the update for the changes to "
4480"take effect."
4481msgstr ""
4482"След това обновяване ще е необходимо да излезете и да влезете в системата."
4483
4484#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
4485#: ../src/gpk-update-viewer.c:2031
4486msgid ""
4487"The classification of this update is unstable which means it is not designed "
4488"for production use."
4489msgstr ""
4490"Обновлението е определено като нестабилно, което означава, че не е "
4491"предназначено за обща употреба."
4492
4493#. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
4494#: ../src/gpk-update-viewer.c:2035
4495msgid ""
4496"This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
4497"problems or regressions you encounter."
4498msgstr ""
4499"Това е тестово обновление и не е предназначено за обща употреба. Молим да "
4500"докладвате проблемите или грешките, които се появяват при ползването му."
4501
4502#. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
4503#: ../src/gpk-update-viewer.c:2044
4504msgid ""
4505"The developer logs will be shown as no description is available for this "
4506"update:"
4507msgstr ""
4508"Ще бъдат показани журналните съобщения от разработчиците, понеже не е "
4509"налична друга информация за обновлението:"
4510
4511#: ../src/gpk-update-viewer.c:2094
4512msgid "Loading..."
4513msgstr "Зареждане…"
4514
4515#: ../src/gpk-update-viewer.c:2097
4516msgid "No update details available."
4517msgstr "Няма информация за обновлението."
4518
4519#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4520#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
4521#: ../src/gpk-update-viewer.c:2129 ../src/gpk-update-viewer.c:2227
4522#: ../src/gpk-update-viewer.c:2247
4523msgid "Could not get update details"
4524msgstr "Подробната информация за обновлението не бе получена"
4525
4526#. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
4527#: ../src/gpk-update-viewer.c:2149
4528msgid "Could not get package details"
4529msgstr "Подробната информация за пакета не бе получена"
4530
4531#: ../src/gpk-update-viewer.c:2149 ../src/gpk-update-viewer.c:2247
4532msgid "No results were returned."
4533msgstr "Няма резултати."
4534
4535#. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
4536#: ../src/gpk-update-viewer.c:2482
4537msgid "Select all"
4538msgstr "Избор на всички"
4539
4540#. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
4541#: ../src/gpk-update-viewer.c:2490
4542msgid "Unselect all"
4543msgstr "Махане на избора"
4544
4545#. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
4546#: ../src/gpk-update-viewer.c:2497
4547msgid "Select security updates"
4548msgstr "Избиране на обновленията по сигурността"
4549
4550#. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
4551#: ../src/gpk-update-viewer.c:2503
4552msgid "Ignore this update"
4553msgstr "Прескачане на този пакет"
4554
4555#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4556#: ../src/gpk-update-viewer.c:2614
4557msgid "Could not get updates"
4558msgstr "Обновленията не бяха получени"
4559
4560#. TRANSLATORS: this is the header
4561#: ../src/gpk-update-viewer.c:2767
4562msgid "Checking for updates..."
4563msgstr "Проверка за обновления…"
4564
4565#. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
4566#: ../src/gpk-update-viewer.c:3037
4567msgid "Could not get list of distribution upgrades"
4568msgstr "Списъкът с обновления на дистрибуцията не бе получен"
4569
4570#. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
4571#: ../src/gpk-update-viewer.c:3067
4572#, c-format
4573msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
4574msgstr "Налично е  обновление на дистрибуцията към версия „%s“"
4575
4576#. TRANSLATORS: this is when some updates are not being shown as other packages need updating first
4577#: ../src/gpk-update-viewer.c:3317
4578msgid ""
4579"Other updates are held back as some important system packages need to be "
4580"installed first."
4581msgstr ""
4582"Някои обновления са скрити, защото е необходимо преди тях да се инсталират "
4583"важни системни пакети."
4584
4585#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
4586#: ../src/gpk-update-viewer.c:3382
4587msgid "Software Update Viewer"
4588msgstr "Преглед на софтуерните обновявания"
4589
4590#: ../src/gpk-dbus-service.c:139
4591msgid "Do not exit after the request has been processed"
4592msgstr "След изпълнение на заявката програмата да не се спира"
4593
4594#: ../src/gpk-dbus-service.c:158
4595msgid "Session D-Bus service for PackageKit"
4596msgstr "Сесийна услуга за D-Bus на PackageKit"
4597
4598#. TRANSLATORS: turn on all debugging
4599#: ../src/gpk-debug.c:131
4600msgid "Show debugging information for all files"
4601msgstr "Извеждане на информация за изчистване на грешки за всички файлове"
4602
4603#: ../src/gpk-debug.c:189
4604msgid "Debugging Options"
4605msgstr "Опции за изчистване на грешки"
4606
4607#: ../src/gpk-debug.c:189
4608msgid "Show debugging options"
4609msgstr "Извеждане на опциите за изчистване на грешки"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.