source: gnome/master/gnome-disk-utility.master.bg.po @ 2425

Last change on this file since 2425 was 2425, checked in by ivalkov, 11 years ago

gnome-disk-utility: Частично обновен до master. Остават 100 непреведени и 21 мъгляви низа

File size: 169.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-disk-utility po-file
2# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2009, 2010.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2012-02-08 11:40+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-02-08 13:28+0200\n"
13"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21#: ../data/palimpsest.desktop.in.h:1 ../data/ui/about-dialog.ui.h:3
22#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:888
23msgid "Disks"
24msgstr "Устройства"
25
26#: ../data/palimpsest.desktop.in.h:2
27msgid "Manage Drives and Media"
28msgstr "Управление на устройства и носители"
29
30#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:1
31msgid ""
32"Copyright © 2008-2012 Red Hat, Inc.\n"
33"Copyright © 2008-2012 David Zeuthen"
34msgstr ""
35"Авторски права © 2008-2012 Red Hat, Inc.\n"
36"Авторски права © 2008-2012 David Zeuthen"
37
38#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:4
39msgid "View, modify and configure disks and media"
40msgstr "Преглед, промяна и настройки на дискове и носители"
41
42#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:5
43msgid "translator-credits"
44msgstr ""
45"Ивайло Вълков <ivaylo@e-valkov.org>\n"
46"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
47"\n"
48"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
49"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
50"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
51
52#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:1
53msgid "<big>Change Passphrase</big>"
54msgstr "<big>Смяна на паролата</big>"
55
56#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:2
57#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:3
58#: ../data/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:2
59#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:2
60#: ../data/ui/edit-partition-dialog.ui.h:2
61msgid "C_hange"
62msgstr ""
63
64#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:3
65#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:1
66msgid "C_onfirm Passphrase"
67msgstr "По_твърждаване на паролата"
68
69#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:4
70#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:2
71msgid "Check this box to see the passphrases entered above"
72msgstr "Сложете отметка, за да видите въведената парола"
73
74#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:5
75#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:3
76msgid "Confirm passphrase entered above"
77msgstr "Потвърдете въведената парола"
78
79#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:6
80msgid "Curr_ent Passphrase"
81msgstr "Те_куща парола"
82
83#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:7
84msgid "Enter current passphrase used to protect the data"
85msgstr "Въведете текущата парола, която се използва за защита на данните"
86
87#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:8
88msgid "Enter new passphrase used to protect the data"
89msgstr "Въведете нова парола, която да се използва за защита на данните"
90
91#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:9
92msgid "New _Passphrase"
93msgstr "Нова _парола"
94
95#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:10
96#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:6
97msgid "Sho_w Passphrases"
98msgstr "Пока_зване на паролите"
99
100#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:1
101msgid "<big>Create Disk Image</big>"
102msgstr "<big>Създаване на образ на диск</big>"
103
104#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:2
105msgid "Copying data to disk image..."
106msgstr "Копиране на данните в диск с образ…"
107
108#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:3
109msgid "Save in _folder"
110msgstr "Запазване в п_апка"
111
112#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:4
113#, fuzzy
114msgid "Select a Folder"
115msgstr "Избор на папка"
116
117#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:5
118#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:16
119#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:13
120#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:11
121msgid "_Name"
122msgstr "_Име"
123
124#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:6
125msgid "_Start Creating..."
126msgstr "_Стартиране на създаването…"
127
128#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:1
129msgid "<big>Contents</big>"
130msgstr "<big>Съдържание</big>"
131
132#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:2
133msgid "<big>Create Partition</big>"
134msgstr "<big>Създаване на дял</big>"
135
136#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:3
137msgid "C_reate"
138msgstr "_Създаване"
139
140#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:4
141msgid "Free Space _Following"
142msgstr "Свободно пространство _отзад"
143
144#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:5
145msgid "MB"
146msgstr "MB"
147
148#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:6
149msgid "Partition _Size"
150msgstr "_Размер на дяла"
151
152#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:7
153msgid "The free space following the partition, in megabytes"
154msgstr "Свободното пространство в мегабайти след дяла."
155
156#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:8
157msgid "The size of the partition to create, in megabytes"
158msgstr "Размерът в мегабайти на дяла на създавания дял."
159
160#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:1
161msgid "Checked if an entry in the /etc/crypttab file exists for the device"
162msgstr ""
163"Проверете дали за устройството съществува запис във файла /etc/crypttab"
164
165#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:2
166msgid "Con_figure passphrase and options"
167msgstr "_Настройване на паролите"
168
169#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:3
170msgid "Don't unlock at startup"
171msgstr "Да не се отключва при стартиране"
172
173#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:4 ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:7
174msgid "Don't wait for device at startup"
175msgstr "Да не се чака за устройството при стартиране"
176
177#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:5
178msgid ""
179"If checked, additional authorization is required to unlock the device [x-"
180"udisks-auth]"
181msgstr ""
182"Ако бъде избрано, ще се изисква допълнително упълномощаване за отключване на "
183"устройството [x-udisks-auth]"
184
185#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:6
186msgid "If checked, the device will not be unlocked at startup [noauto]"
187msgstr ""
188"Ако бъде избрано, устройството няма да бъде отключено при стартиране [noauto]"
189
190#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:7 ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:13
191msgid "If checked, the system won't wait for the device at startup [nofail]"
192msgstr ""
193"Ако бъде избрано, при стартиране системата няма да изчаква за устройството "
194"[nofail]"
195
196#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:8
197msgid "Options to use when unlocking the device"
198msgstr "Опциите, които да се използват при отключване на устройството"
199
200#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:9
201msgid "Passphrase File"
202msgstr "Файл с парола"
203
204#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:10
205msgid ""
206"Passphrase of the device or empty to request from user when setting up the "
207"device"
208msgstr ""
209"Парола за устройството. Ако е празно, ще се пита потребителя при настройване "
210"на устройството"
211
212#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:11
213msgid "Require additional authorization to unlock"
214msgstr "Изискване на допълнително упълномощаване за отключване"
215
216#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:12
217#: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:2
218msgid "Sho_w passphrase"
219msgstr "Пока_зване на паролата"
220
221#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:13
222msgid ""
223"The name to use for the unlocked device - the device is set up as the name "
224"prefixed with /dev/mapper/"
225msgstr ""
226"Име, което да се използва за отключеното устройство. За настройка се "
227"използва името предхождано от /dev/mapper/"
228
229#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:14
230msgid ""
231"The name to use for the unlocked device - the device is set up as the name "
232"prefixed with <b>/dev/mapper/</b>"
233msgstr ""
234"Име, което да се използва за отключеното устройство. За настройка се "
235"използва името предхождано от <b>/dev/mapper/</b>"
236
237#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:15
238#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:23
239msgid "What's this?"
240msgstr "Какво е това?"
241
242#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:17
243#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:25
244msgid "_Options"
245msgstr "_Настройки"
246
247#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:18
248#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:12 ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:3
249msgid "_Passphrase"
250msgstr "_Парола"
251
252#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:1
253#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:1
254#: ../data/ui/edit-partition-dialog.ui.h:1
255msgid "<big>Edit Partition</big>"
256msgstr "<big>Редактиране на дяла</big>"
257
258#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:2
259msgid ""
260"A flag used by the Platform bootloader to determine where the OS should be "
261"loaded from. Sometimes the partition with this flag set is referred to as "
262"the <i>active</i> partition"
263msgstr ""
264"Флаг указващ на зареждащата програма на системата откъде да се зареди "
265"операционната система. Понякога дялове с този флаг се наричат <i>активен</i> "
266"дял."
267
268#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:4
269msgid "The partition type as a 8-bit unsigned integer"
270msgstr "Видът на дяла представен като 8 битово цяло число без знак"
271
272#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:5
273msgid "_Bootable"
274msgstr "_С възможност за стартиране"
275
276#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:6
277#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:26
278#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:16
279#: ../data/ui/edit-partition-dialog.ui.h:3
280#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:13
281msgid "_Type"
282msgstr "_Вид"
283
284#: ../data/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:1
285msgid "<big>Change Filesystem Label</big>"
286msgstr "<big>Редактиране на етикета за файловата система</big>"
287
288#: ../data/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:3
289msgid "_Label"
290msgstr "_Етикет"
291
292#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:1
293msgid "Always show in user interface"
294msgstr "Винаги да се показва в потребителския интерфейс"
295
296#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:2
297msgid "Checked if entry in the <b>/etc/fstab</b> file exists for the device"
298msgstr ""
299"Проверете дали за устройството съществува запис във файла <b>/etc/fstab</b>"
300
301#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:3
302#, fuzzy
303msgid "Con_figure mount point and options"
304msgstr "_Задаване на точката на монтиране и настройки"
305
306#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:4
307msgid "D_irectory"
308msgstr "П_апка"
309
310#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:5
311msgid "Display _Name"
312msgstr "_Име на масив"
313
314#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:6
315msgid "Don't mount at startup"
316msgstr "Да не се монтира при стартиране"
317
318#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:8
319msgid "Icon Na_me"
320msgstr "И_ме на икона"
321
322#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:9
323msgid ""
324"If checked, additional authorization is required to mount the device [x-"
325"udisks-auth]"
326msgstr ""
327"Ако е зададено, ще се изисква допълнително упълномощаване за монтиране на "
328"устройството [x-udisks-auth]"
329
330#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:10
331msgid ""
332"If checked, the device is always shown in the user interface no matter what "
333"its directory is [x-gvfs-show]"
334msgstr ""
335"Ако е зададено, устройството винаги ще се показва в потребителския "
336"интерфейс, без значение коя е папката му [x-gvfs-show]"
337
338#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:11
339msgid ""
340"If checked, the device is never shown in the user interface no matter what "
341"its directory is [x-gvfs-hide]"
342msgstr ""
343"Ако е зададено, устройството никога няма да се показва в потребителския "
344"интерфейс, без значение коя е директорията му [x-gvfs-hide]"
345
346#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:12
347msgid "If checked, the device will not be mounted at startup [noauto]"
348msgstr ""
349"Ако е зададено, устройството няма да се монтира при стартиране [noauto]"
350
351#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:14
352msgid ""
353"If set, the name of the icon to use in the device in the user interface [x-"
354"gvfs-icon=]"
355msgstr ""
356"Ако е зададено, това е името на иконата, която ще се използва за "
357"устройството в потребителския интерфейс [x-gvfs-icon]"
358
359#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:15
360msgid ""
361"If set, the name to use for the device in the user interface [x-gvfs-name=]"
362msgstr ""
363"Ако е зададено, това е името, което ще се използва за устройството в "
364"потребителския интерфейс [x-gvfs-name]"
365
366#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:16
367#, fuzzy
368msgid "Mount options to use"
369msgstr "Настройки при монтиране, които да се използват"
370
371#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:17
372msgid "Never show in user interface"
373msgstr "Никога да не се показва в потребителския интерфейс"
374
375#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:18
376msgid "Require additional authorization to mount"
377msgstr "Изисква допълнително упълномощаване, за да се монтира"
378
379#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:19
380msgid ""
381"The <b>special device file</b> - use symlinks in the <b>/dev/disk</b> "
382"hierarchy to control the scope of the entry"
383msgstr ""
384
385#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:20
386msgid "The directory to mount the device in"
387msgstr "Папката, в която да се монтира устройството"
388
389#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:21
390msgid "The filesystem type to use"
391msgstr "Видът на файлова система, която да се използва"
392
393#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:22
394msgid ""
395"The special device file - use symlinks in the /dev/disk hierarchy to control "
396"the scope of the entry"
397msgstr ""
398
399#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:24
400msgid "_Device"
401msgstr "_Устройство"
402
403#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:3
404msgid "Do Not _Automount"
405msgstr "Да не се монтира _автоматично"
406
407#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:4
408msgid "H_idden"
409msgstr "_Скрито"
410
411#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:5
412msgid ""
413"If set, some OSes may hide the contents of the partition in their user "
414"interfaces"
415msgstr ""
416"Ако е зададено, в потребителския интерфейс на някои операционни системи "
417"съдържанието на дяла може да не се показва"
418
419#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:6
420msgid ""
421"If set, some OSes may mount or use the contents of the partition as read-"
422"only instead of read-write"
423msgstr ""
424
425#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:7
426msgid "If set, some OSes may not automount the contents of the partition"
427msgstr ""
428
429#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:8
430msgid ""
431"Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</"
432"i> flag. It is normally only used for GPT partitions on MBR systems"
433msgstr ""
434
435#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:9
436#, fuzzy
437msgid "Legacy BIOS _Bootable"
438msgstr "_С възможност за стартиране от остарял BIOS"
439
440#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:10
441msgid ""
442"The partition name (up to 36 unicode characters). This is useful if you want "
443"to refer to the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-partlabel</b> "
444"directory"
445msgstr ""
446
447#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:11
448msgid "The partition type represented as a 32-bit <i>GUID</i>"
449msgstr ""
450
451#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:12
452msgid ""
453"Used to indicate that the partition and its contents are required for the OS/"
454"Platform to function. Special care should be taken to not delete or "
455"overwrite the contents"
456msgstr ""
457
458#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:14
459msgid "_Read-Only"
460msgstr ""
461
462#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:15
463#, fuzzy
464msgid "_System partition"
465msgstr "_системен дял"
466
467#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:4
468msgid "Enter passphrase used to protect the data"
469msgstr ""
470
471#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:5
472#, fuzzy
473msgid "F_ilesystem"
474msgstr "файлова с_истема"
475
476#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:7
477msgid ""
478"The custom filesystem type to create e.g. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> or "
479"<i>swap</i>"
480msgstr ""
481
482#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:8
483msgid "The custom filesystem type to create e.g. btrfs, xfs or swap"
484msgstr ""
485
486#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:9
487msgid ""
488"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
489"the device via a symlink in the /dev/disk/by-label directory"
490msgstr ""
491
492#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:10
493msgid ""
494"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
495"the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-label</b> directory"
496msgstr ""
497
498#: ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:1
499msgid "<big>Format Disk</big>"
500msgstr ""
501
502#: ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:2 ../data/ui/format-volume-dialog.ui.h:2
503msgid "_Format..."
504msgstr "_Форматиране…"
505
506#: ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:3
507msgid "_Partitioning"
508msgstr "_Разделяне"
509
510#: ../data/ui/format-volume-dialog.ui.h:1
511msgid "<big>Format Volume</big>"
512msgstr "<big>Форматиране на тома</big>"
513
514#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:1
515msgid "<b>_Volumes</b>"
516msgstr "<big>_Томове</big>"
517
518#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:2
519msgid "Activate the swap space"
520msgstr "Активиране на виртуалната памет"
521
522#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
523#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:3 ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1598
524msgid "Assessment"
525msgstr "Оценка"
526
527#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:4
528msgid "Attach Disk Image..."
529msgstr ""
530
531#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:5
532#, fuzzy
533msgid "Backing File"
534msgstr "Създаване на резервно копие на файла"
535
536#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:6
537msgid "Change Passphrase..."
538msgstr "Смяна на паролата…"
539
540#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:7
541msgid "Contents"
542msgstr "Съдържание"
543
544#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:8
545msgid "Create Disk Image..."
546msgstr ""
547
548#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:9
549msgid "Create a new partition..."
550msgstr "Създаване на нов дял…"
551
552#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:10
553msgid "Deactivate the swap space"
554msgstr "Спиране на виртуалната памет"
555
556#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:11
557msgid "Delete partition..."
558msgstr "Изтриване на дяла…"
559
560#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:12
561msgid "Detach Disk Image"
562msgstr "Откачане на файла с образ"
563
564#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:13
565msgid "Device"
566msgstr "Устройство"
567
568#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:14
569msgid "Disk Size"
570msgstr "Размер на диска"
571
572#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:15
573msgid "Edit Filesystem Label..."
574msgstr "Редактиране на етикета за файловата система…"
575
576#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:16
577msgid "Edit Partition Type..."
578msgstr "Вид на дяла…"
579
580#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:17
581msgid "Edit crypttab entry..."
582msgstr ""
583
584#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:18
585msgid "Edit fstab entry..."
586msgstr ""
587
588#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:19
589msgid "Eject media"
590msgstr "Изваждане на носителя"
591
592#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:20
593msgid "Eject the media"
594msgstr "Изваждане на носителя"
595
596#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:21
597msgid "Format Disk..."
598msgstr "Форматиране на диск…"
599
600#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:22
601msgid "Format..."
602msgstr "Форматиране…"
603
604#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:23
605msgid "In Use"
606msgstr ""
607
608#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:24
609msgid "Lock the encrypted device"
610msgstr "Заключване на шифрираното устройство"
611
612#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:25
613msgid "Media"
614msgstr "Носител"
615
616#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:26
617msgid "Model"
618msgstr "Модел"
619
620#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:27
621msgid "More actions..."
622msgstr ""
623
624#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:28
625msgid "Mount the filesystem"
626msgstr "Монтиране на файловата система"
627
628#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:29
629msgid "Page not implemented yet"
630msgstr ""
631
632#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:30
633msgid "Partition Type"
634msgstr "Вид на дяла"
635
636#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:31
637msgid "Restore Disk Image..."
638msgstr ""
639
640#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:32
641msgid "Select a device"
642msgstr "Изберете устройство"
643
644#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:33
645msgid "Serial Number"
646msgstr "Сериен номер"
647
648#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:34
649msgid "Size"
650msgstr "Размер"
651
652#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:35
653msgid "Unlock the encrypted device"
654msgstr "Отключване на щифрираното устройство"
655
656#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:36
657msgid "Unmount the filesystem"
658msgstr "Демонтиране на файловата система"
659
660#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:37
661msgid "View SMART Data..."
662msgstr "Преглед на данните от S.M.A.R.T.…"
663
664#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:38
665msgid "devtab"
666msgstr ""
667
668#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:39
669msgid "new"
670msgstr ""
671
672#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:40
673msgid "not_implemented"
674msgstr ""
675
676#: ../data/ui/palimpsest.ui.h:41
677#, fuzzy
678msgid "nothing_selected"
679msgstr "нищо_избрано"
680
681#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:1
682msgid "<big>Restore Disk Image</big>"
683msgstr ""
684
685#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:2
686msgid "Copying data to device..."
687msgstr "Копиране на данните на устройството…"
688
689#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:3
690msgid "Select Disk Image to restore"
691msgstr ""
692
693#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:4
694msgid "_Image to restore"
695msgstr ""
696
697#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:5
698msgid "_Start Restoring..."
699msgstr ""
700
701#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:1
702msgid "<b>SMART _Attributes</b>"
703msgstr "<b>_Атрибути на S.M.A.R.T.</b>"
704
705#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:2
706#, fuzzy
707msgid "Conveyance"
708msgstr "Транспортна"
709
710#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:3
711msgid "Extended"
712msgstr "Разширен дял"
713
714#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:4
715msgid "Normalized"
716msgstr "Нормализирана"
717
718#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:5
719msgid "Overall Assessment"
720msgstr "Пълна оценка"
721
722#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:6
723msgid "Powered On"
724msgstr "В работно състояние"
725
726#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:7
727msgid "Self-assessment"
728msgstr "Самооценка"
729
730#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:8
731msgid "Self-test Result"
732msgstr "Резултат от самодиагностика"
733
734#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:9
735msgid "Short"
736msgstr ""
737
738#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
739#. * or the next string for a longer explanation.
740#.
741#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:10 ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:299
742#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:518
743msgid "Temperature"
744msgstr "Температура"
745
746#. Translators: Used in the tooltip for a SMART attribute
747#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:11 ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:855
748msgid "Type"
749msgstr "Вид"
750
751#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:12
752msgid "Updated"
753msgstr "Обновен"
754
755#. Translators: Used in the tooltip for a SMART attribute
756#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:13 ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:857
757msgid "Updates"
758msgstr "Обновления"
759
760#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value
761#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:14 ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1586
762msgid "Value"
763msgstr "Стойност"
764
765#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:15
766msgid "_Start Self-test..."
767msgstr "С_тартиране на самодиагностика…"
768
769#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:16
770msgid "_Stop Self-test"
771msgstr "_Спиране на самодиагностиката"
772
773#: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:1
774msgid "<big>Enter passphrase to unlock</big>"
775msgstr ""
776
777#: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:4
778msgid "_Unlock"
779msgstr "_Отключване"
780
781#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
782#. * or the next string for a longer explanation.
783#.
784#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:143
785msgid "Read Error Rate"
786msgstr "Честота на грешките при четене"
787
788#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:144
789msgid ""
790"Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
791"indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
792msgstr ""
793"Честота на грешките при четене на необработени данни от диска. Стойност "
794"различна от нула означава, че има проблем с повърхността на диска или "
795"главите за четене/запис."
796
797#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
798#. * or the next string for a longer explanation.
799#.
800#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:153
801msgid "Throughput Performance"
802msgstr "Производителност"
803
804#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:154
805msgid "Average efficiency of the disk"
806msgstr "Средна производителност на диска"
807
808#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
809#. * or the next string for a longer explanation.
810#.
811#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:161
812msgid "Spinup Time"
813msgstr "Време за развъртане"
814
815#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:162
816msgid "Time needed to spin up the disk"
817msgstr "Необходимо време за развъртане на диска"
818
819#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
820#. * or the next string for a longer explanation.
821#.
822#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:169
823msgid "Start/Stop Count"
824msgstr "Брой пускания/спирания"
825
826#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:170
827msgid "Number of spindle start/stop cycles"
828msgstr "Брой цикли на пускане/спиране на оста"
829
830#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
831#. * or the next string for a longer explanation.
832#.
833#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:177
834msgid "Reallocated Sector Count"
835msgstr "Брой на повторно заделените сектори"
836
837#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:178
838msgid ""
839"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
840"verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers "
841"data to a special reserved area (spare area)"
842msgstr ""
843"Брой на повторно заделените сектори. Когато възникне грешка при четене/запис/"
844"проверка, дискът отбелязва сектора като „повторно заделен“ и прехвърля "
845"данните в специално запасно пространство (резервно пространство)"
846
847#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
848#. * or the next string for a longer explanation.
849#.
850#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:187
851msgid "Read Channel Margin"
852msgstr "Допуск на четене на канала"
853
854#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:188
855msgid "Margin of a channel while reading data."
856msgstr "Допуск на канала при четене на данни."
857
858#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
859#. * or the next string for a longer explanation.
860#.
861#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:195
862msgid "Seek Error Rate"
863msgstr "Честота на грешките при търсене"
864
865#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:196
866msgid "Frequency of errors while positioning"
867msgstr "Честота на грешките при позициониране на главата"
868
869#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
870#. * or the next string for a longer explanation.
871#.
872#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:203
873msgid "Seek Timer Performance"
874msgstr "Производителност за времето на търсене"
875
876#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:204
877msgid "Average efficiency of operations while positioning"
878msgstr "Средна производителност на действията при позициониране на главата"
879
880#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
881#. * or the next string for a longer explanation.
882#.
883#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:211
884#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:535
885msgid "Power-On Hours"
886msgstr "Часове в работно състояние"
887
888#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:212
889#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:536
890msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
891msgstr "Брой на изминалите часове в работно състояние"
892
893#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
894#. * or the next string for a longer explanation.
895#.
896#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:219
897msgid "Spinup Retry Count"
898msgstr "Брой на опитите за развъртане"
899
900#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:220
901msgid "Number of retry attempts to spin up"
902msgstr "Брой на повторните опити за развъртане на диска"
903
904#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
905#. * or the next string for a longer explanation.
906#.
907#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:227
908msgid "Calibration Retry Count"
909msgstr "Брой на опитите за калибриране"
910
911#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:228
912msgid "Number of attempts to calibrate the device"
913msgstr "Брой на опитите за калибриране на устройството"
914
915#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
916#. * or the next string for a longer explanation.
917#.
918#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:235
919msgid "Power Cycle Count"
920msgstr "Брой цикли на пускане"
921
922#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:236
923msgid "Number of power-on events"
924msgstr "Брой пускания на диска"
925
926#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
927#. * or the next string for a longer explanation.
928#.
929#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:243
930msgid "Soft read error rate"
931msgstr "Честота на непоправимите грешки при четене"
932
933#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:244
934msgid "Frequency of 'program' errors while reading from the disk"
935msgstr "Честота на „програмните“ грешки при четене от диска"
936
937#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
938#. * or the next string for a longer explanation.
939#.
940#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:251
941msgid "Reported Uncorrectable Errors"
942msgstr "Докладвани непоправими грешки"
943
944#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:252
945msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
946msgstr ""
947"Брой грешки, които не могат да бъдат отстранени чрез апаратен код за "
948"корекция на грешки (ECC)"
949
950#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
951#. * or the next string for a longer explanation.
952#.
953#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:259
954msgid "High Fly Writes"
955msgstr "Записи от ненормално разстояние"
956
957#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:260
958msgid ""
959"Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
960msgstr ""
961"Брой пъти, когато записващата глава се е намирала извън нормалната си "
962"работна област"
963
964#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
965#. * or the next string for a longer explanation.
966#.
967#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:267
968msgid "Airflow Temperature"
969msgstr "Температура на въздушния поток"
970
971#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:268
972msgid "Airflow temperature of the drive"
973msgstr "Температура на въздушния поток на устройството"
974
975#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
976#. * or the next string for a longer explanation.
977#.
978#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:275
979#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:445
980msgid "G-sense Error Rate"
981msgstr "Честота на грешките при удар"
982
983#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:276
984msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
985msgstr "Честота на грешките в резултат на ударно натоварване или вибрации"
986
987#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
988#. * or the next string for a longer explanation.
989#.
990#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:283
991#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:502
992msgid "Power-off Retract Count"
993msgstr "Брой прибирания на главите"
994
995#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:284
996msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
997msgstr "Брой на аварийните прибирания на главите"
998
999#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1000#. * or the next string for a longer explanation.
1001#.
1002#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:291
1003#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:478
1004msgid "Load/Unload Cycle Count"
1005msgstr "Брой цикли за зареждане/разреждане"
1006
1007#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:292
1008msgid "Number of cycles into landing zone position"
1009msgstr ""
1010"Брой на циклите на поставяне на главите в безопасното пространство за покой"
1011
1012#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:300
1013msgid "Current internal temperature of the drive"
1014msgstr "Текуща вътрешна температура на устройството"
1015
1016#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1017#. * or the next string for a longer explanation.
1018#.
1019#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:307
1020msgid "Hardware ECC Recovered"
1021msgstr "Апаратно отстранени грешки (ECC)"
1022
1023#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:308
1024msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
1025msgstr ""
1026"Брой на апаратно откритите грешки (ECC) в процеса на извличане на данните"
1027
1028#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1029#. * or the next string for a longer explanation.
1030#.
1031#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:315
1032msgid "Reallocation Count"
1033msgstr "Брой опити за повторно заделяне"
1034
1035#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:316
1036msgid ""
1037"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
1038"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
1039"reallocated sectors to a spare area"
1040msgstr ""
1041"Брой опити за повторно заделяне. Стойността на този атрибут показва пълния "
1042"брой (успешни и неуспешни) опити за преместване на данни от повторно "
1043"заделени сектори в резервното пространство"
1044
1045#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1046#. * or the next string for a longer explanation.
1047#.
1048#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:326
1049msgid "Current Pending Sector Count"
1050msgstr "Брой на чакащите сектори"
1051
1052#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:327
1053msgid ""
1054"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
1055"remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
1056"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
1057"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
1058msgstr ""
1059"Брой на секторите изчакващи да бъдат повторно заделени. Ако изчакващият "
1060"сектор по-късно бъде записан или прочетен успешно, тази стойност се намалява "
1061"и секторът не се заделя повторно. Повторно заделяне на сектора се извършва "
1062"само при неуспешен опит за запис"
1063
1064#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1065#. * or the next string for a longer explanation.
1066#.
1067#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:338
1068msgid "Uncorrectable Sector Count"
1069msgstr "Брой непоправими сектори"
1070
1071#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:339
1072msgid ""
1073"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
1074"rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
1075"and/or problems in the mechanical subsystem"
1076msgstr ""
1077"Пълен брой на непоправимите грешки при четене/запис на сектор. Повишаване на "
1078"стойността на този атрибут означава повреда в повърхността на диска и/или "
1079"повреда в механичната подсистема."
1080
1081#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1082#. * or the next string for a longer explanation.
1083#.
1084#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:348
1085msgid "UDMA CRC Error Rate"
1086msgstr "Честота на грешките от CRC при режим UDMA"
1087
1088#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:349
1089msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
1090msgstr ""
1091"Брой непоправимите грешки чрез цикличен код за корекция на грешки (CRC) при "
1092"директен достъп до паметта (режим UDMA)"
1093
1094#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1095#. * or the next string for a longer explanation.
1096#.
1097#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:356
1098msgid "Write Error Rate"
1099msgstr "Честота на грешките при запис"
1100
1101#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:357
1102msgid ""
1103"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
1104"flying-height"
1105msgstr ""
1106"Брой на грешките при запис на диска (или) брой на грешките в няколко области "
1107"(или) височина на главата"
1108
1109#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1110#. * or the next string for a longer explanation.
1111#.
1112#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:364
1113msgid "Soft Read Error Rate"
1114msgstr "Честота на програмните грешки при четене"
1115
1116#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:365
1117msgid "Number of off-track errors"
1118msgstr "Брой на грешките възникнали при излизане на главата извън пътечката"
1119
1120#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1121#. * or the next string for a longer explanation.
1122#.
1123#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:372
1124msgid "Data Address Mark Errors"
1125msgstr "Грешки при отбелязване на адреса на данните"
1126
1127#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:373
1128msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
1129msgstr ""
1130"Брой грешки свързани с маркера за адреса на данните (DAM) (или) данни "
1131"специфична за производителя"
1132
1133#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1134#. * or the next string for a longer explanation.
1135#.
1136#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:380
1137msgid "Run Out Cancel"
1138msgstr "Намаляване на отклонението"
1139
1140#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:381
1141msgid "Number of ECC errors"
1142msgstr "Брой на грешките (ECC)"
1143
1144#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1145#. * or the next string for a longer explanation.
1146#.
1147#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:388
1148msgid "Soft ECC correction"
1149msgstr "Програмно отстраняване на грешки (ECC)"
1150
1151#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:389
1152msgid "Number of errors corrected by software ECC"
1153msgstr "Брой грешки отстранени програмно чрез код за корекция на грешки (ECC)."
1154
1155#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1156#. * or the next string for a longer explanation.
1157#.
1158#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:396
1159msgid "Thermal Asperity Rate"
1160msgstr "Честота на резките температурни промени"
1161
1162#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:397
1163msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
1164msgstr "Брой грешки възникнали от резки температурни промени"
1165
1166#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1167#. * or the next string for a longer explanation.
1168#.
1169#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:404
1170msgid "Flying Height"
1171msgstr "Височина на главите"
1172
1173#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:405
1174msgid "Height of heads above the disk surface"
1175msgstr "Височината, на която главите се намират над повърхността на диска."
1176
1177#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1178#. * or the next string for a longer explanation.
1179#.
1180#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:412
1181msgid "Spin High Current"
1182msgstr "Големи токове при развъртане"
1183
1184#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:413
1185msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
1186msgstr "Стойност на големите токове използвани за развъртане на диска."
1187
1188#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1189#. * or the next string for a longer explanation.
1190#.
1191#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:420
1192msgid "Spin Buzz"
1193msgstr "Брой опити за развъртане"
1194
1195#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:421
1196msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
1197msgstr "Брой опити за развъртане на устройството"
1198
1199#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1200#. * or the next string for a longer explanation.
1201#.
1202#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:428
1203msgid "Offline Seek Performance"
1204msgstr "Производителност на търсене в автономен режим"
1205
1206#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:429
1207msgid "Drive's seek performance during offline operations"
1208msgstr "Производителност на тресене при работа в автономен режим"
1209
1210#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1211#. * or the next string for a longer explanation.
1212#.
1213#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:436
1214msgid "Disk Shift"
1215msgstr "Приплъзване на диска"
1216
1217#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:437
1218msgid ""
1219"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
1220"as a result of falling (or) temperature"
1221msgstr ""
1222"Приплъзване на диска е възможно в следствие на силен удар, падане или "
1223"температурни промени"
1224
1225#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:446
1226msgid ""
1227"Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
1228msgstr ""
1229"Брой грешки в следствие от ударно натоварване, отчетено от датчик за удар"
1230
1231#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1232#. * or the next string for a longer explanation.
1233#.
1234#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:453
1235msgid "Loaded Hours"
1236msgstr "Работни часове"
1237
1238#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:454
1239msgid "Number of hours in general operational state"
1240msgstr "Брой часовете в основното работно състояние"
1241
1242#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1243#. * or the next string for a longer explanation.
1244#.
1245#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:461
1246msgid "Load/Unload Retry Count"
1247msgstr "Брой повторни опити за натоварване/разтоварване"
1248
1249#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:462
1250msgid ""
1251"Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
1252"recording, positioning of heads, etc"
1253msgstr ""
1254"Натоварване на диска породено от броя повторни операции (например четене, "
1255"запис, позициониране на главите)."
1256
1257#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1258#. * or the next string for a longer explanation.
1259#.
1260#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:470
1261msgid "Load Friction"
1262msgstr "Натоварване поради триене"
1263
1264#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:471
1265msgid "Load on drive caused by friction in mechanical parts of the store"
1266msgstr "Натоварване на диска породено от триене в механичните детайли."
1267
1268#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:479
1269msgid "Total number of load cycles"
1270msgstr "Пълен брой на циклите за зареждане"
1271
1272#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1273#. * or the next string for a longer explanation.
1274#.
1275#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:486
1276msgid "Load-in Time"
1277msgstr "Време за натоварване"
1278
1279#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:487
1280msgid "General time for loading in a drive"
1281msgstr "Обичайно време за натоварване на диска"
1282
1283#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1284#. * or the next string for a longer explanation.
1285#.
1286#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:494
1287msgid "Torque Amplification Count"
1288msgstr "Коефициент на усилване на въртящия момент"
1289
1290#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:495
1291msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive"
1292msgstr "Количествени усилия към въртящия момент на устройството"
1293
1294#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:503
1295msgid "Number of power-off retract events"
1296msgstr "Брой прибирания на главите при изключване"
1297
1298#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1299#. * or the next string for a longer explanation.
1300#.
1301#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:510
1302msgid "GMR Head Amplitude"
1303msgstr "Амплитуда на трептене на главите"
1304
1305#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:511
1306msgid "Amplitude of heads trembling (GMR-head) in running mode"
1307msgstr "Амплитудата на трептене на главите в работно състояние"
1308
1309#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:519
1310msgid "Temperature of the drive"
1311msgstr "Температура на устройството"
1312
1313#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1314#. * or the next string for a longer explanation.
1315#.
1316#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:526
1317msgid "Endurance Remaining"
1318msgstr "Остатъчна устойчивост"
1319
1320#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:527
1321msgid ""
1322"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
1323"the maximum physical erase cycles the drive supports"
1324msgstr ""
1325"Процентното съотношение на извършените цикли на изтриване от устройството "
1326"към максималния брой поддържани от него"
1327
1328#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1329#. * or the next string for a longer explanation.
1330#.
1331#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:543
1332msgid "Uncorrectable ECC Count"
1333msgstr "Брой непоправими грешки"
1334
1335#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:544
1336msgid "Number of uncorrectable ECC errors"
1337msgstr "Брой непоправими грешки чрез код за корекция на грешки (ECC)"
1338
1339#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1340#. * or the next string for a longer explanation.
1341#.
1342#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:551
1343msgid "Good Block Rate"
1344msgstr "Съотношение на добрите блокове"
1345
1346#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:552
1347msgid ""
1348"Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
1349"reserved blocks"
1350msgstr ""
1351"Процентно съотношение на наличните резервирани блокове към общия брой такива"
1352
1353#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1354#. * or the next string for a longer explanation.
1355#.
1356#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:560
1357msgid "Head Flying Hours"
1358msgstr "Часове работа на главата"
1359
1360#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:561
1361msgid "Time while head is positioning"
1362msgstr "Време, за което главата се позиционира"
1363
1364#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1365#. * or the next string for a longer explanation.
1366#.
1367#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:568
1368msgid "Read Error Retry Rate"
1369msgstr "Повторни четения при грешки"
1370
1371#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:569
1372msgid "Number of errors while reading from a disk"
1373msgstr "Брой грешки при четене от диск"
1374
1375#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:629
1376#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:812
1377#, c-format
1378msgid "No description for attribute %d"
1379msgstr "Няма описание за атрибута „%d“"
1380
1381#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
1382#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:680
1383msgid "FAILING"
1384msgstr "ПРЕДСТОЯЩА ПОВРЕДА"
1385
1386#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
1387#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:689
1388msgid "Failed in the past"
1389msgstr "Развалял се е в миналото"
1390
1391#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:693
1392msgid "OK"
1393msgstr ""
1394
1395#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one year
1396#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:708
1397#, c-format
1398msgid "%.1f years"
1399msgstr "%.1f години"
1400
1401#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one day but not one year
1402#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:713
1403#, c-format
1404msgid "%.1f days"
1405msgstr "%.1f дни"
1406
1407#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one hour but not one day
1408#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:718
1409#, c-format
1410msgid "%.1f hours"
1411msgstr "%.1f часа"
1412
1413#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one minute but not one hour
1414#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:723
1415#, c-format
1416msgid "%.1f minutes"
1417msgstr "%.1f минути"
1418
1419#. Translators: Used for a time-based unit that exceed one second but not one minute
1420#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:728
1421#, c-format
1422msgid "%.1f seconds"
1423msgstr "%.1f секунди"
1424
1425#. Translators: Used for a time-based unit that is counted in milliseconds and doesn't exceed one second
1426#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:733
1427#, c-format
1428msgid "%d msec"
1429msgstr "%d msec"
1430
1431#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:756
1432#, c-format
1433msgid "%d sector"
1434msgid_plural "%d sectors"
1435msgstr[0] "%d сектор"
1436msgstr[1] "%d сектора"
1437
1438#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
1439#. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
1440#. * is the temperature in degrees Fahrenheit
1441#. Translators: Used to format a temperature.
1442#. * The first %f is the temperature in degrees Celcius and
1443#. * the second %f is the temperature in degrees Fahrenheit.
1444#.
1445#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:768
1446#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1024
1447#, c-format
1448msgid "%.0f° C / %.0f° F"
1449msgstr "%.0f ℃/%.0f ℉"
1450
1451#. SK_SMART_ATTRIBUTE_UNIT_UNKNOWN
1452#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
1453#. * where the value cannot be interpreted
1454#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:779
1455msgid "N/A"
1456msgstr "не е налична"
1457
1458#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
1459#. * "(Pre-Fail)" in English
1460#.
1461#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:823
1462msgid "Failure is a sign the disk will fail within 24 hours (Pre-Fail)"
1463msgstr "Неуспехът е признак за повреда на диска до 24 часа (Pre-Fail)"
1464
1465#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
1466#. * "(Old-Age)" in English
1467#.
1468#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:830
1469msgid ""
1470"Failure is a sign the disk exceeded its intended design life period (Old-Age)"
1471msgstr ""
1472
1473#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
1474#. * "(Online)" in English
1475#.
1476#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:838
1477msgid "Every time data is collected (Online)"
1478msgstr "Всеки път когато се събират данни (Online)"
1479
1480#. Translators: Used in the tooltip for a row in the attribute treeview - please keep
1481#. * "(Not Online)" in English
1482#.
1483#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:845
1484msgid "Only during off-line activities (Not Online)"
1485msgstr "Само при дейности в автономен режим (Not Online)"
1486
1487#. Translators: Used in the tooltip for a SMART attribute
1488#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:853
1489msgid "Name"
1490msgstr "Име"
1491
1492#. Translators: Used in the tooltip for a SMART attribute
1493#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:859
1494msgid "Description"
1495msgstr "Описание"
1496
1497#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:900
1498#, c-format
1499msgid "%d <span size=\"small\">(Worst:%d, Threshold: %d)</span>"
1500msgstr ""
1501
1502#. Translators: Please keep "(Pre-Fail)" in English
1503#.
1504#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:910
1505msgid ""
1506"Failure is a sign the disk will fail within 24 hours <span size=\"small\">"
1507"(Pre-Fail)</span>"
1508msgstr ""
1509
1510#. Translators: Please keep "(Old-Age)" in English
1511#.
1512#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:916
1513msgid ""
1514"Failure is a sign the disk exceeded its intended design life period <span "
1515"size=\"small\">(Old-Age)</span>"
1516msgstr ""
1517
1518#. Translators: Please keep "(Online)" in English
1519#.
1520#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:923
1521msgid "Every time data is collected <span size=\"small\">(Online)</span>"
1522msgstr "Всеки път когато се събират данни <span size=\"small\">(Online)</span>"
1523
1524#. Translators: Please keep "(Not Online)" in English
1525#.
1526#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:929
1527msgid ""
1528"Only during off-line activities <span size=\"small\">(Not Online)</span>"
1529msgstr ""
1530"Само при дейности в автономен режим <span size=\"small\">(Not Online)</span>"
1531
1532#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:955
1533msgctxt "smart-self-test-result"
1534msgid "Last self-test completed successfully"
1535msgstr ""
1536
1537#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:957
1538msgctxt "smart-self-test-result"
1539msgid "Last self-test was aborted"
1540msgstr ""
1541
1542#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:959
1543msgctxt "smart-self-test-result"
1544msgid "Last self-test was interrupted"
1545msgstr ""
1546
1547#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:961
1548msgctxt "smart-self-test-result"
1549msgid "Last self-test did not complete"
1550msgstr ""
1551
1552#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:963
1553msgctxt "smart-self-test-result"
1554msgid "Last self-test failed"
1555msgstr "Последната самодиагностика приключи неуспешно"
1556
1557#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:965
1558msgctxt "smart-self-test-result"
1559msgid "Last self-test failed (electrical)"
1560msgstr ""
1561
1562#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:967
1563msgctxt "smart-self-test-result"
1564msgid "Last self-test failed (servo)"
1565msgstr ""
1566
1567#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:969
1568msgctxt "smart-self-test-result"
1569msgid "Last self-test failed (read)"
1570msgstr ""
1571
1572#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:971
1573msgctxt "smart-self-test-result"
1574msgid "Last self-test failed (handling)"
1575msgstr ""
1576
1577#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:974
1578#, c-format
1579msgctxt "smart-self-test-result"
1580msgid "Self-test in progress — %d%% remaining"
1581msgstr ""
1582
1583#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:979
1584#, c-format
1585msgctxt "smart-self-test-result"
1586msgid "Unknown (%s)"
1587msgstr "Неопределен (%s)"
1588
1589#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1000
1590#, c-format
1591msgid "%s ago"
1592msgstr ""
1593
1594#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1057
1595msgid "SMART is not supported"
1596msgstr "Не се поддържа самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
1597
1598#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1063
1599msgid "SMART is not enabled"
1600msgstr "Не е включена поддръжката за самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
1601
1602#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1075
1603#, c-format
1604msgid "Self-test in progress — %d%% remaining"
1605msgstr ""
1606
1607#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1089
1608#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1098
1609msgid "DISK IS LIKELY TO FAIL SOON"
1610msgstr ""
1611
1612#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1121
1613msgid "SELF-TEST FAILED"
1614msgstr ""
1615
1616#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1130
1617#, c-format
1618msgid "Disk is OK, one failing attribute is failing"
1619msgid_plural "Disk is OK, %d attributes are failing"
1620msgstr[0] ""
1621msgstr[1] ""
1622
1623#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1141
1624#, c-format
1625msgid "Disk is OK, one bad sector"
1626msgid_plural "Disk is OK, %d bad sectors"
1627msgstr[0] "в добро състояние, %d лош сектор"
1628msgstr[1] "в добро състояние, %d лоши сектора"
1629
1630#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1152
1631#, c-format
1632msgid "Disk is OK, one attribute failed in the past"
1633msgid_plural "Disk is OK, %d attributes failed in the past"
1634msgstr[0] ""
1635msgstr[1] ""
1636
1637#. Translators: Used to convey the status and temperature in one line.
1638#. * The first %s is the status of the drive.
1639#. * The second %s is the temperature of the drive.
1640#.
1641#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1175
1642#, c-format
1643msgid "%s (%s)"
1644msgstr "%s (%s)"
1645
1646#. Translators: XXX
1647#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1330
1648msgid "Threshold exceeded"
1649msgstr "Прагът е надвишен"
1650
1651#. Translators: XXX
1652#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1335
1653msgid "Threshold not exceeded"
1654msgstr ""
1655
1656#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1394
1657msgid "Error refreshing SMART data"
1658msgstr "Грешка при обновяване на данни от самодиагностика (S.M.A.R.T)"
1659
1660#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1426
1661msgid "Error aborting SMART self-test"
1662msgstr "Грешка при спиране на самодиагностика (S.M.A.R.T)"
1663
1664#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1445
1665msgid "Error starting SMART self-test"
1666msgstr "Грешка при стартиране на самодиагностика (S.M.A.R.T)"
1667
1668#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
1669#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1560
1670msgid "ID"
1671msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
1672
1673#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the attribute name and description
1674#: ../src/palimpsest/gduatasmartdialog.c:1572
1675msgid "Attribute"
1676msgstr "Атрибут"
1677
1678#: ../src/palimpsest/gduchangepassphrasedialog.c:171
1679msgid "Error updating /etc/crypttab"
1680msgstr ""
1681
1682#: ../src/palimpsest/gduchangepassphrasedialog.c:190
1683msgid "Error changing passphrase"
1684msgstr "Грешка при промяна на парола"
1685
1686#: ../src/palimpsest/gduchangepassphrasedialog.c:277
1687#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:414
1688msgid "Error retrieving configuration data"
1689msgstr "Грешка при получаване на данните за настройките"
1690
1691#: ../src/palimpsest/gduchangepassphrasedialog.c:303
1692msgid "/etc/crypttab configuration data is malformed"
1693msgstr ""
1694
1695#: ../src/palimpsest/gduchangepassphrasedialog.c:336
1696msgid ""
1697"Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase "
1698"referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file"
1699msgstr ""
1700
1701#: ../src/palimpsest/gduchangepassphrasedialog.c:355
1702#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:503
1703msgid "The strength of the passphrase"
1704msgstr "Надеждността на паролата"
1705
1706#. Translators: The suggested name for the disk image to create.
1707#. *              The first %s is a name for the disk (e.g. 'sdb').
1708#. *              The second %s is today's date and time, e.g. "March 2, 1976 6:25AM".
1709#.
1710#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:196
1711#, c-format
1712msgid "Disk Image of %s (%s).img"
1713msgstr ""
1714
1715#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:233
1716#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:274
1717msgid "Error writing to backup image"
1718msgstr "Грешка при записване на резервното копие на файла с образ"
1719
1720#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:313
1721#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:353
1722msgid "Error reading from offset %"
1723msgstr "Грешка при четене от отместване %"
1724
1725#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:381
1726#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:541
1727msgid "Error opening device"
1728msgstr "Грешка при отваряне на устройството"
1729
1730#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:396
1731#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:557
1732msgid "Error determining size of device"
1733msgstr "Грешка при определяне на размера на устройството"
1734
1735#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:446
1736#, c-format
1737msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
1738msgstr ""
1739
1740#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:449
1741#, c-format
1742msgid ""
1743"The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
1744msgstr ""
1745
1746#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:453
1747msgid "_Replace"
1748msgstr ""
1749
1750#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:495
1751msgid "Error opening file for writing"
1752msgstr ""
1753
1754#: ../src/palimpsest/gducreatediskimagedialog.c:564
1755#, c-format
1756msgid "Copying data from device <i>%s</i>..."
1757msgstr ""
1758
1759#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:388
1760#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:130
1761msgid "Compatible with all systems and devices"
1762msgstr "Съвместима с всички операционни системи"
1763
1764#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:389
1765msgid "FAT"
1766msgstr "FAT"
1767
1768#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:394
1769msgid "Compatible with most systems"
1770msgstr "Съвместима с повечето операционни системи"
1771
1772#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:395
1773msgid "NTFS"
1774msgstr "NTFS"
1775
1776#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:400
1777msgid "Compatible with Linux systems"
1778msgstr "Съвместима със системи използващи Линукс"
1779
1780#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:401
1781msgid "Ext4"
1782msgstr "Ext4"
1783
1784#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:406
1785msgid "Encrypted, compatible with Linux systems"
1786msgstr "Шифрирана, съвместима със системи използващи Линукс"
1787
1788#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:407
1789msgid "LUKS + Ext4"
1790msgstr ""
1791
1792#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:412
1793msgid "Custom"
1794msgstr ""
1795
1796#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:413
1797msgid "Enter filesystem type"
1798msgstr "Въведете вида на файлова система"
1799
1800#. Translators: this is the default name for the filesystem
1801#: ../src/palimpsest/gducreatefilesystemwidget.c:456
1802msgid "New Volume"
1803msgstr "Нов том"
1804
1805#: ../src/palimpsest/gducreatepartitiondialog.c:215
1806msgid "Error formatting partition"
1807msgstr "Грешка при форматиране на дял"
1808
1809#: ../src/palimpsest/gducreatepartitiondialog.c:242
1810msgid "Error creating partition"
1811msgstr "Грешка при създаване на дял"
1812
1813#: ../src/palimpsest/gducreatepartitiondialog.c:326
1814msgid "Extended partition"
1815msgstr "Разширен дял"
1816
1817#: ../src/palimpsest/gducreatepartitiondialog.c:327
1818msgid "For logical partitions"
1819msgstr "За логически дялове"
1820
1821#: ../src/palimpsest/gducreatepartitiondialog.c:340
1822msgid ""
1823"Cannot create a new partition. There are already four primary partitions."
1824msgstr "Неуспешно създаване на нов дял. Вече има четири основни дяла."
1825
1826#: ../src/palimpsest/gducreatepartitiondialog.c:344
1827msgid "This is the last primary partition that can be created."
1828msgstr "Това е последният основен дял, които може да бъде създаден."
1829
1830#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:123
1831#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:143
1832msgid "Will be created"
1833msgstr "Ще бъде създаден"
1834
1835#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:125
1836#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:150
1837msgid "None"
1838msgstr "без"
1839
1840#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:152
1841msgid "Will be deleted"
1842msgstr ""
1843
1844#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:344
1845msgid "Error removing /etc/crypttab entry"
1846msgstr ""
1847
1848#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:360
1849msgid "Error adding /etc/crypttab entry"
1850msgstr ""
1851
1852#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:377
1853msgid "Error updating /etc/crypttab entry"
1854msgstr ""
1855
1856#: ../src/palimpsest/gducrypttabdialog.c:500
1857msgid ""
1858"Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be "
1859"changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase...</i>"
1860msgstr ""
1861
1862#: ../src/palimpsest/gdudevicetreemodel.c:410
1863msgid "Disk Drives"
1864msgstr "Дискови устройства"
1865
1866#: ../src/palimpsest/gdudevicetreemodel.c:820
1867msgid "Other Devices"
1868msgstr "Други устройства"
1869
1870#. Translators: This is for a /dev/loop device - %s is the size of the device e.g. "230 MB".
1871#: ../src/palimpsest/gdudevicetreemodel.c:925
1872#, fuzzy, c-format
1873msgid "%s Loop Device"
1874msgstr ""
1875"Виртуално yстройство %s\n"
1876"Софтуерно yстройство %s"
1877
1878#. Translators: This is for a block device which we failed to categorize  - %s is
1879#. * the size of the device e.g. "230 MB".
1880#.
1881#: ../src/palimpsest/gdudevicetreemodel.c:946
1882#, fuzzy, c-format
1883msgid "%s Block Device"
1884msgstr "Блоково устройство %s"
1885
1886#: ../src/palimpsest/gdufilesystemdialog.c:74
1887msgid "Error setting label"
1888msgstr "Грешка при задаване на етикет"
1889
1890#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:131
1891msgid "MBR / DOS"
1892msgstr ""
1893
1894#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:138
1895#, fuzzy
1896msgid "Compatible with modern systems and hard disks > 2TB"
1897msgstr ""
1898"Съвместима със съвременни операционни системи и твърди дискове по-големи от "
1899"2TB"
1900
1901#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:139
1902msgid "GPT"
1903msgstr ""
1904
1905#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:151
1906msgid "No partitioning"
1907msgstr "Без разделяне"
1908
1909#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:152
1910msgid "Empty"
1911msgstr "без"
1912
1913#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:186
1914msgid "Error formatting disk"
1915msgstr "Грешка при форматиране на диска"
1916
1917#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:231
1918msgid "Are you sure you want to format the disk?"
1919msgstr "Сигурни ли сте, че искате да форматирате диска?"
1920
1921#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:232
1922#: ../src/palimpsest/gduformatvolumedialog.c:158
1923msgid "All data on the volume will be lost"
1924msgstr "Всички данни в този том ще бъдат унищожени."
1925
1926#: ../src/palimpsest/gduformatdiskdialog.c:233
1927#: ../src/palimpsest/gduformatvolumedialog.c:159
1928msgid "_Format"
1929msgstr "_Форматиране"
1930
1931#: ../src/palimpsest/gduformatvolumedialog.c:100
1932msgid "Error formatting volume"
1933msgstr "Грешка при форматиране на тома"
1934
1935#: ../src/palimpsest/gduformatvolumedialog.c:157
1936msgid "Are you sure you want to format the volume?"
1937msgstr "Сигурни ли сте, че искате да форматирате тома?"
1938
1939#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:173
1940#, c-format
1941msgid "Matches partition %d of the device with the given vital product data"
1942msgstr ""
1943
1944#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:176
1945msgid "Matches the whole disk of the device with the given vital product data"
1946msgstr ""
1947
1948#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:181
1949#, c-format
1950msgid ""
1951"Matches partition %d of any device connected at the given port or address"
1952msgstr ""
1953
1954#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:184
1955msgid ""
1956"Matches the whole disk of any device connected at the given port or address"
1957msgstr ""
1958
1959#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:188
1960msgid "Matches any device with the given label"
1961msgstr ""
1962
1963#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:192
1964msgid "Matches the device with the given UUID"
1965msgstr ""
1966
1967#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:196
1968msgid "Matches the given device"
1969msgstr ""
1970
1971#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:483
1972msgid "The system may not work correctly if this entry is modified or removed."
1973msgstr ""
1974
1975#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:578
1976msgid "Error removing old /etc/fstab entry"
1977msgstr ""
1978
1979#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:595
1980msgid "Error adding new /etc/fstab entry"
1981msgstr ""
1982
1983#: ../src/palimpsest/gdufstabdialog.c:613
1984msgid "Error updating /etc/fstab entry"
1985msgstr ""
1986
1987#: ../src/palimpsest/gdupartitiondialog.c:369
1988#, fuzzy
1989msgid "Error setting partition type"
1990msgstr "Грешка при задаване на вида на дяла"
1991
1992#: ../src/palimpsest/gdupartitiondialog.c:383
1993#, fuzzy
1994msgid "Error setting partition name"
1995msgstr "Грешка при задаване на името на дяла"
1996
1997#: ../src/palimpsest/gdupartitiondialog.c:397
1998#, fuzzy
1999msgid "Error setting partition flags"
2000msgstr "Грешка при задаване флаговете на дяла"
2001
2002#: ../src/palimpsest/gdupasswordstrengthwidget.c:169
2003msgid "Weak"
2004msgstr ""
2005
2006#: ../src/palimpsest/gdupasswordstrengthwidget.c:170
2007msgid "Fair"
2008msgstr ""
2009
2010#: ../src/palimpsest/gdupasswordstrengthwidget.c:171
2011msgid "Good"
2012msgstr "добро състояние"
2013
2014#: ../src/palimpsest/gdupasswordstrengthwidget.c:172
2015msgid "Strong"
2016msgstr ""
2017
2018#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:167
2019msgid "Cannot restore image of size 0"
2020msgstr ""
2021
2022#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:176
2023#, c-format
2024msgid "The selected image is %s bytes smaller than the device"
2025msgstr ""
2026
2027#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:185
2028#, c-format
2029msgid "The selected image is %s bytes bigger than the device"
2030msgstr ""
2031
2032#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:416
2033msgid "Error opening file for reading"
2034msgstr ""
2035
2036#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:430
2037msgid "Error determing size of file"
2038msgstr "Грешка при определяне на размера на файла"
2039
2040#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:495
2041msgid "Are you sure you want to write the disk image to the device?"
2042msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запишете файла с образ на устройството?"
2043
2044#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:496
2045msgid "All existing data will be lost"
2046msgstr ""
2047
2048#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:497
2049msgid "_Restore"
2050msgstr ""
2051
2052#: ../src/palimpsest/gdurestorediskimagedialog.c:500
2053#, c-format
2054msgid "Copying data to device <i>%s</i>..."
2055msgstr ""
2056
2057#: ../src/palimpsest/gduunlockdialog.c:50
2058#, fuzzy
2059msgid "Error unlocking encrypted device"
2060msgstr "Грешка при отключване на шифрирано устройство"
2061
2062#: ../src/palimpsest/gduutils.c:81
2063msgid "All Files"
2064msgstr "Всички файлове"
2065
2066#: ../src/palimpsest/gduutils.c:85
2067msgid "Disk Images (*.img, *.iso)"
2068msgstr ""
2069
2070#: ../src/palimpsest/gduutils.c:105
2071#, c-format
2072msgid "%d second"
2073msgstr "%d секунда"
2074
2075#: ../src/palimpsest/gduutils.c:106
2076#, c-format
2077msgid "%d seconds"
2078msgstr "%d секунди"
2079
2080#: ../src/palimpsest/gduutils.c:112
2081msgid "Less than a minute"
2082msgstr "по-малко от минута"
2083
2084#: ../src/palimpsest/gduutils.c:118
2085#, c-format
2086msgid "%d minute"
2087msgstr "%d минута"
2088
2089#: ../src/palimpsest/gduutils.c:119
2090#, c-format
2091msgid "%d minutes"
2092msgstr "%d минути"
2093
2094#: ../src/palimpsest/gduutils.c:126
2095#, c-format
2096msgid "%d hour"
2097msgstr "%d час"
2098
2099#: ../src/palimpsest/gduutils.c:127
2100#, c-format
2101msgid "%d hours"
2102msgstr "%d часа"
2103
2104#. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with a name/label.
2105#. *              The %d is the partition number. The %s is the name
2106#.
2107#: ../src/palimpsest/gduvolumegrid.c:1577
2108#, c-format
2109msgctxt "volume-grid"
2110msgid "Partition %d: %s"
2111msgstr "Дял %d: %s"
2112
2113#. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with no name/label.
2114#. *              The %d is the partition number
2115#.
2116#: ../src/palimpsest/gduvolumegrid.c:1584
2117#, c-format
2118msgctxt "volume-grid"
2119msgid "Partition %d"
2120msgstr "Дял %d"
2121
2122#: ../src/palimpsest/gduvolumegrid.c:1604
2123msgid "No Media"
2124msgstr "Липсва носител"
2125
2126#: ../src/palimpsest/gduvolumegrid.c:1621
2127msgctxt "volume-grid"
2128msgid "Free Space"
2129msgstr "Свободното пространство"
2130
2131#: ../src/palimpsest/gduvolumegrid.c:1663
2132msgctxt "volume-grid"
2133msgid "Extended Partition"
2134msgstr "Разширен дял"
2135
2136#: ../src/palimpsest/gduvolumegrid.c:1687
2137msgctxt "volume-grid"
2138msgid "Filesystem"
2139msgstr "файлова система"
2140
2141#: ../src/palimpsest/gduvolumegrid.c:1706
2142msgctxt "volume-grid"
2143msgid "Swap"
2144msgstr ""
2145
2146#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:531
2147#, fuzzy
2148msgid "Error deleting loop device"
2149msgstr "Грешка при изтриване на виртуално/софтуерно устройството (loop)"
2150
2151#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:602 ../src/palimpsest/gduwindow.c:674
2152msgid "Error attaching disk image"
2153msgstr "Грешка при свързване на образ на диск"
2154
2155#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:642
2156msgid "Select Disk Image to Attach"
2157msgstr ""
2158
2159#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:646
2160msgid "_Attach"
2161msgstr "_Свързване"
2162
2163#. Add a RO check button that defaults to RO
2164#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:652
2165msgid "Set up _read-only loop device"
2166msgstr ""
2167
2168#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:653
2169msgid ""
2170"If checked, the loop device will be read-only. This is useful if you don't "
2171"want the underlying file to be modified"
2172msgstr ""
2173
2174#. Translators: Shown for a read-only device. The %s is the device file, e.g. /dev/sdb1
2175#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1515
2176#, c-format
2177msgid "%s <span size=\"smaller\">(Read-Only)</span>"
2178msgstr ""
2179
2180#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1818
2181msgctxt "partition type"
2182msgid "Unknown"
2183msgstr "неизвестен"
2184
2185#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1845
2186msgid "Extended Partition"
2187msgstr "Разширен дял"
2188
2189#. Translators: Use for mount point '/' simply because '/' is too small to hit as a hyperlink
2190#.
2191#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1886
2192msgid "Filesystem Root"
2193msgstr "Коренова папка на файловата система"
2194
2195#. Translators: Shown next to "In Use". The first %s is the mount point, e.g. /media/foobar
2196#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1894
2197#, fuzzy, c-format
2198msgid "Yes, mounted at %s"
2199msgstr "монтирано в %s"
2200
2201#. Translators: Shown when the device is not mounted next to the "In Use" label
2202#. Translators: Shown if the swap device is not in use next to the "In Use" label
2203#. Translators: Shown if the encrypted device is not unlocked next to the "In Use" label
2204#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1900 ../src/palimpsest/gduwindow.c:1936
2205#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1962
2206msgid "No"
2207msgstr "не е монтирано"
2208
2209#. Translators: Shown if the swap device is in use next to the "In Use" label
2210#. Translators: Shown if the encrypted device is unlocked next to the "In Use" label
2211#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:1930 ../src/palimpsest/gduwindow.c:1956
2212msgid "Yes"
2213msgstr ""
2214
2215#. Translators: used to convey free space for partitions - the %s is the
2216#. * partition table format e.g. "Master Boot Record" or "GUID Partition Table"
2217#.
2218#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2035
2219#, c-format
2220msgid "Unallocated Space (%s)"
2221msgstr "Незаделено пространство (%s)"
2222
2223#. Translators: used to convey free space for partitions (partition table format not known)
2224#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2040
2225msgid "Unallocated Space"
2226msgstr "Незаделено пространство"
2227
2228#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2396
2229msgid "Error mounting filesystem"
2230msgstr "Грешка при монтиране на файлова система"
2231
2232#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2436
2233msgid "Error unmounting filesystem"
2234msgstr "Грешка при демонтиране на файлова система"
2235
2236#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2515
2237msgid "Error deleting partition"
2238msgstr "Грешка при изтриване на дял"
2239
2240#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2531
2241msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
2242msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете дяла?"
2243
2244#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2532
2245msgid "All data on the partition will be lost"
2246msgstr "Всички данни на дяла ще бъдат изгубени"
2247
2248#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2533
2249msgid "_Delete"
2250msgstr "_Изтриване"
2251
2252#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2564
2253msgid "Error ejecting media"
2254msgstr "Грешка при изваждане на носителя"
2255
2256#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2616
2257#, fuzzy
2258msgid "Error locking encrypted device"
2259msgstr "Грешка при заключване на шифрирано устройството"
2260
2261#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2657
2262#, fuzzy
2263msgid "Error starting swap"
2264msgstr "Грешка при стартиране на виртуалната памет"
2265
2266#: ../src/palimpsest/gduwindow.c:2694
2267#, fuzzy
2268msgid "Error stopping swap"
2269msgstr "Грешка при спиране на виртуалната памет"
2270
2271#~ msgid "Disk Utility"
2272#~ msgstr "Инструмент за дискове"
2273
2274#~ msgid "Disk Notifications"
2275#~ msgstr "Уведомления за дискови устройства"
2276
2277#~ msgid "Provides notifications related to disks"
2278#~ msgstr "Показване на уведомления свързани с дискови устройства"
2279
2280#~ msgid ""
2281#~ "To prevent data corruption, wait until this has finished before removing "
2282#~ "media or disconnecting the device."
2283#~ msgstr ""
2284#~ "За да предотвратите загуба на данни, изчакайте процесът да приключи преди "
2285#~ "да извадите носителя или да изключите устройството."
2286
2287#~ msgid "The device to show the dialog for"
2288#~ msgstr "Устройството, за което ще се показва прозорец"
2289
2290#~ msgid "text"
2291#~ msgstr "текст"
2292
2293#~ msgid "Text to show"
2294#~ msgstr "Текстът, който да се показва"
2295
2296#~ msgid "Error launching Disk Utility"
2297#~ msgstr "Грешка при стартиране на програмата „Инструмент за дискове“"
2298
2299#~ msgid "Device to format"
2300#~ msgstr "Устройството, което ще се форматира"
2301
2302#~ msgid "DEVICE"
2303#~ msgstr "УСТРОЙСТВО"
2304
2305#~ msgid "Operation was canceled"
2306#~ msgstr "Действието е прекратено"
2307
2308#~ msgid "Gnome Disk Utility formatting tool"
2309#~ msgstr "Програма за форматиране от „Инструмент за дискове“ на GNOME"
2310
2311#~ msgid "Format partition %d of %s (%s)"
2312#~ msgstr "Форматиране на дял %d от устройство %s (%s)"
2313
2314#~ msgid "Formatting partition %d of %s (%s)"
2315#~ msgstr "Форматиране на дял %d от устройство %s (%s)"
2316
2317#~ msgid "Format %s (%s)"
2318#~ msgstr "Форматиране на устройство %s (%s)"
2319
2320#~ msgid "Formatting %s (%s)"
2321#~ msgstr "Форматиране на устройство %s (%s)"
2322
2323#~ msgid "Format %s Volume (%s)"
2324#~ msgstr "Форматиране на том с %s размер (%s)"
2325
2326#~ msgid "Formatting %s Volume (%s)"
2327#~ msgstr "Форматиране на том с размер %s (%s)"
2328
2329#~ msgid "Unmounting..."
2330#~ msgstr "Демонтиране…"
2331
2332#~ msgid "Unable to format '%s'"
2333#~ msgstr "Неуспех при форматиране на „%s“"
2334
2335#~ msgid "Formatting..."
2336#~ msgstr "Форматиране…"
2337
2338#~ msgid "Cancelling..."
2339#~ msgstr "Отмяна…"
2340
2341#~ msgid "Mounting volume..."
2342#~ msgstr "Монтиране тома…"
2343
2344#~ msgid "Error storing passphrase in keyring"
2345#~ msgstr "Грешка при съхраняване на паролата в ключодържателя"
2346
2347#~ msgid "The RAID Array to add a component to."
2348#~ msgstr "RAID масивът, към който да се добави компонент."
2349
2350#~ msgid "Add spare to %s"
2351#~ msgstr "Добавяне на резервен елемент към %s"
2352
2353#~ msgid ""
2354#~ "Select a device to create a %s spare on for the RAID Array \"%s\" (%s)"
2355#~ msgstr ""
2356#~ "Изберете диск, на който да създадете резервен елемент с размер %s за RAID "
2357#~ "масива „%s“ (%s)"
2358
2359#~ msgid "Expand %s"
2360#~ msgstr "Разширяване на %s"
2361
2362#~ msgid ""
2363#~ "Select one or more devices to use %s on for expanding the RAID Array \"%s"
2364#~ "\" (%s)"
2365#~ msgstr ""
2366#~ "Изберете един или повече дискове, на които да създадете елемент с размер "
2367#~ "%s за разширяване на RAID масива „%s“ (%s)"
2368
2369#~ msgid "_Expand"
2370#~ msgstr "_Разширяване"
2371
2372#~ msgid "The VG to add a PV to."
2373#~ msgstr "Групата, към която да се добави физически том."
2374
2375#~ msgid "Add Physical Volume to %s (%s)"
2376#~ msgstr "Добавяне на физически том към %s (%s)"
2377
2378#~ msgid "_Size:"
2379#~ msgstr "_Обем:"
2380
2381#~ msgid "Worst:"
2382#~ msgstr "Най-лоша:"
2383
2384#~ msgid "Value:"
2385#~ msgstr "Текуща:"
2386
2387#~ msgid "Failing"
2388#~ msgstr "Разваля се"
2389
2390#~ msgid "Warning"
2391#~ msgstr "предупреждение"
2392
2393#~ msgid "Choose SMART Self-test"
2394#~ msgstr "Избор на самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
2395
2396#~ msgid ""
2397#~ "The tests may take a very long time to complete depending on the speed "
2398#~ "and size of the disk. You can continue using your system while the test "
2399#~ "is running."
2400#~ msgstr ""
2401#~ "Продължителността на тестовете зависи от скоростта и големината на диска. "
2402#~ "Можете да продължите да използвате системата докато протича теста."
2403
2404#~ msgid "_Short (usually less than ten minutes)"
2405#~ msgstr "_Кратка (обикновено продължава по-малко от десет минути)"
2406
2407#~ msgid "_Extended (usually tens of minutes)"
2408#~ msgstr "_Разширена (обикновено продължава над десет минути)"
2409
2410#~ msgid "C_onveyance (usually less than ten minutes)"
2411#~ msgstr "_Транспортна (обикновено продължава под десет минути)"
2412
2413#~ msgid "_Run Self Test"
2414#~ msgstr "_Стартиране на самодиагностика"
2415
2416#~ msgid "%s (%s) – SMART Data"
2417#~ msgstr "%s (%s) – Данни от S.M.A.R.T."
2418
2419#~ msgid ""
2420#~ "Time since SMART data was last read – SMART data is updated every 30 "
2421#~ "minutes unless the disk is sleeping"
2422#~ msgstr ""
2423#~ "Време на последно прочитане на данните от самодиагностиката на S.M.A.R.T. "
2424#~ "Те се обновяват на всеки 30 минути, освен ако дискът не е приспан"
2425
2426#~ msgid "The result of the last self-test that ran on the disk"
2427#~ msgstr "Резултатът от последната самодиагностика пусната на диска"
2428
2429#~ msgid "The amount of elapsed time the disk has been in a powered-up state"
2430#~ msgstr "Изминалото време, в което дискът е бил в работно състояние."
2431
2432#~ msgid "Power Cycles:"
2433#~ msgstr "Брой на циклите на пускане:"
2434
2435#~ msgid "The number of full disk power on/off cycles"
2436#~ msgstr "Брой на пълните циклите включване/изключване"
2437
2438#~ msgid "Temperature:"
2439#~ msgstr "Температура:"
2440
2441#~ msgid "The temperature of the disk"
2442#~ msgstr "Температура на устройството"
2443
2444#~ msgid "Bad Sectors:"
2445#~ msgstr "Лоши сектори:"
2446
2447#~ msgid "The sum of pending and reallocated bad sectors"
2448#~ msgstr "Броят на изчакващите и повторно заделени лоши сектори"
2449
2450#~ msgid "The assessment from the disk itself whether it is about to fail"
2451#~ msgstr "Оценка дадена от диска дали предстои повреда."
2452
2453#~ msgid "An overall assessment of the health of the disk"
2454#~ msgstr "Пълна оценка на състоянието на диска"
2455
2456#~ msgid "_Refresh"
2457#~ msgstr "_Обновяване"
2458
2459#~ msgid "Reads SMART Data, waking up the disk"
2460#~ msgstr "Прочитане на данните на S.M.A.R.T. и събуждане на диска"
2461
2462#~ msgid "Run _Self-test"
2463#~ msgstr "_Стартиране на самодиагностика"
2464
2465#~ msgid "Test the disk surface for errors"
2466#~ msgstr "Проверка на повърхността на диска за грешки"
2467
2468#~ msgid "Don't _warn if the disk is failing"
2469#~ msgstr "_Без предупреждения за развалящ се диск"
2470
2471#~ msgid "Leave unchecked to get notified if the disk starts failing"
2472#~ msgstr ""
2473#~ "Ако искате да бъдете известявани, когато дискът започне да се разваля, не "
2474#~ "избирайте тази възможност."
2475
2476#~ msgid "Failure is a sign of old age (Old-Age)"
2477#~ msgstr "Неуспехът е признак за остарял диск (Old-Age)"
2478
2479#~ msgid ""
2480#~ "Type: %s\n"
2481#~ "Updates: %s\n"
2482#~ "Raw: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
2483#~ msgstr ""
2484#~ "Вид: %s\n"
2485#~ "Обновления: %s\n"
2486#~ "Необработени данни: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
2487
2488#~ msgid "SMART data never collected"
2489#~ msgstr "Не са събрани данни от самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
2490
2491#~ msgid "SMART data is malformed"
2492#~ msgstr "Данните от самодиагностика (S.M.A.R.T.) са повредени"
2493
2494#~ msgid "Passed"
2495#~ msgstr "преминава успешно теста"
2496
2497#~ msgid "%d bad sector"
2498#~ msgid_plural "%d bad sectors"
2499#~ msgstr[0] "%d лош сектор"
2500#~ msgstr[1] "%d лоши сектора"
2501
2502#~ msgid "Completed OK"
2503#~ msgstr "завършена УСПЕШНО"
2504
2505#~ msgid "Cancelled"
2506#~ msgstr "отменена"
2507
2508#~ msgid "Cancelled (with hard or soft reset)"
2509#~ msgstr "отменена (с апаратно или програмно зануляване)"
2510
2511#~ msgid "Not completed (a fatal error might have occurred)"
2512#~ msgstr "не е приключила (възможно е да е възникнала сериозна грешка)"
2513
2514#~ msgid "FAILED (Electrical)"
2515#~ msgstr "НЕУСПЕШНА (електрически)"
2516
2517#~ msgid "FAILED (Servo)"
2518#~ msgstr "НЕУСПЕШНА (сервомеханизъм)"
2519
2520#~ msgid "FAILED (Read)"
2521#~ msgstr "НЕУСПЕШНА (четене)"
2522
2523#~ msgid "FAILED (Suspected of having handled damage)"
2524#~ msgstr "НЕУСПЕШНА (предполага, се че е настъпила повреда)"
2525
2526#~ msgid "In progress"
2527#~ msgstr "Извършва се"
2528
2529#~ msgid "This operation concerns the volume \"%s\" (%s)"
2530#~ msgstr "Това действие се отнася за том „%s“ (%s)"
2531
2532# Думата „drive“ умишлено не е преведена (като устройство). В някои
2533# случаи се получава тавтология – може да се съдържа в първия аргумент %s.
2534#~ msgid "This operation concerns the drive \"%s\" (%s)"
2535#~ msgstr "Това действие се отнася за „%s“ (%s)"
2536
2537#~ msgid "This operation concerns \"%s\" (%s)"
2538#~ msgstr "Това действие се отнася за „%s“ (%s)"
2539
2540#~ msgid "User Name"
2541#~ msgstr "Потребителско име"
2542
2543#~ msgid "The chosen user name"
2544#~ msgstr "Избраното потребителско име"
2545
2546#~ msgid "Address"
2547#~ msgstr "Адрес"
2548
2549#~ msgid "The chosen address"
2550#~ msgstr "Избраният адрес"
2551
2552#~ msgid "Choose Server"
2553#~ msgstr "Изберете сървър"
2554
2555#~ msgid "Connect to Server"
2556#~ msgstr "Свързване към сървър"
2557
2558#~ msgid "_Browse..."
2559#~ msgstr "_Преглед…"
2560
2561#~ msgid "Browse servers discovered via the DNS-SD protocol"
2562#~ msgstr "Преглед на сървърите открити чрез протокола DNS-SD"
2563
2564#~ msgid ""
2565#~ "To manage storage devices on another machine, enter the address and press "
2566#~ "“Connect”. The connection will be made using the <i>Secure Shell</i> "
2567#~ "protocol."
2568#~ msgstr ""
2569#~ "За да управлявате устройства за съхранение на данни на друга машина, "
2570#~ "въведете адреса и натиснете „Свързване“. Връзката ще се осъществи чрез "
2571#~ "протокола „<i>Secure Shell<i>“."
2572
2573#~ msgid "The hostname or address to connect to"
2574#~ msgstr "Хостът или адресът за връзка"
2575
2576#~ msgid "Server _Address:"
2577#~ msgstr "_Адрес на сървъра:"
2578
2579#~ msgid "The user name to connect as"
2580#~ msgstr "Потребителското име, с което ще се свържете"
2581
2582#~ msgid "_User Name:"
2583#~ msgstr "_Потребителско име:"
2584
2585#~ msgid "Maximum Logical Volume Size"
2586#~ msgstr "Най-голям размер за логически том"
2587
2588#~ msgid "The maximum possible logical volume size"
2589#~ msgstr "Най-големият възможен размер за логически том"
2590
2591#~ msgid "Logical Volume Size"
2592#~ msgstr "Размер на логическия том"
2593
2594#~ msgid "The requested Logical Volume size"
2595#~ msgstr "Заявеният размер за логически том"
2596
2597#~ msgid "Create Logical Volume on %s"
2598#~ msgstr "Създаване на логически том на %s"
2599
2600#~ msgid "Pool"
2601#~ msgstr "Набор"
2602
2603#~ msgid "The pool of devices"
2604#~ msgstr "Набор устройства"
2605
2606#~ msgid "RAID Level"
2607#~ msgstr "Ниво на RAID"
2608
2609#~ msgid "The selected RAID level"
2610#~ msgstr "Избраното ниво на RAID"
2611
2612#~ msgid "The requested name for the array"
2613#~ msgstr "Желаното име за масива"
2614
2615#~ msgid "The requested size of the array"
2616#~ msgstr "Желаният размер за масива"
2617
2618#~ msgid "Component Size"
2619#~ msgstr "Размер на елемента:"
2620
2621#~ msgid "The size of each component"
2622#~ msgstr "Размерът на всеки елемент"
2623
2624#~ msgid "Stripe Size"
2625#~ msgstr "Размер на отсек"
2626
2627#~ msgid "The requested stripe size of the array"
2628#~ msgstr "Заявеният размер на отсек в масива"
2629
2630#~ msgid "Drives"
2631#~ msgstr "Устройства"
2632
2633#~ msgid "Array of drives to use for the array"
2634#~ msgstr "Списък с устройства, които да се използват в масива"
2635
2636#~ msgid "Create RAID Array"
2637#~ msgstr "Създаване на RAID масив"
2638
2639#~ msgid "General"
2640#~ msgstr "Общ"
2641
2642#~ msgid "RAID _Level:"
2643#~ msgstr "_Ниво на RAID:"
2644
2645#~ msgid "New RAID Array"
2646#~ msgstr "Нов RAID масив"
2647
2648#~ msgid "Stripe S_ize:"
2649#~ msgstr "_Размер на отсека:"
2650
2651#~ msgid "4 KiB"
2652#~ msgstr "4 KiB"
2653
2654#~ msgid "8 KiB"
2655#~ msgstr "8 KiB"
2656
2657#~ msgid "16 KiB"
2658#~ msgstr "16 KiB"
2659
2660#~ msgid "32 KiB"
2661#~ msgstr "32 KiB"
2662
2663#~ msgid "64 KiB"
2664#~ msgstr "64 KiB"
2665
2666#~ msgid "128 KiB"
2667#~ msgstr "128 KiB"
2668
2669#~ msgid "256 KiB"
2670#~ msgstr "256 KiB"
2671
2672#~ msgid "512 KiB"
2673#~ msgstr "512 KiB"
2674
2675#~ msgid "1 MiB"
2676#~ msgstr "1 MiB"
2677
2678#~ msgid "Array _Size:"
2679#~ msgstr "_Размер на масива:"
2680
2681#~ msgid "Use entire disks instead of _partitions"
2682#~ msgstr "Да се използва целия диск вместо да се създават _дялове"
2683
2684#~ msgid ""
2685#~ "If checked, the entirety of each selected disk will be used for the RAID "
2686#~ "array. Otherwise partitions will be created."
2687#~ msgstr ""
2688#~ "Ако се съгласите, пълният размер на всеки избран диск ще бъде използван "
2689#~ "за RAID масива. В противен случай ще се създадат дялове."
2690
2691#~ msgid "Insufficient number of disks to create a %s array."
2692#~ msgstr "Недостатъчен брой устройства за създаване на %s масив."
2693
2694#~ msgid "To create a %s array, select a disk."
2695#~ msgid_plural "To create a %s array, select %d disks."
2696#~ msgstr[0] "За да създадете %s масив, изберете устройство."
2697#~ msgstr[1] "За да създадете %s масив, изберете %d устройства."
2698
2699#~ msgid "To create a %s array, select one more disk."
2700#~ msgid_plural "To create a %s array, select %d more disks."
2701#~ msgstr[0] "За да създадете %s масив, изберете още 1 устройство."
2702#~ msgstr[1] "За да създадете %s масив, изберете още %d устройства."
2703
2704#~ msgid "To create a %s %s array on %d disks, press \"Create\""
2705#~ msgstr ""
2706#~ "За да създадете %2$s масив с размер %1$s от %3$d устройства, натиснете "
2707#~ "„Създаване“"
2708
2709#~ msgid "Maximum Partition Size"
2710#~ msgstr "Най-голям размер за дял"
2711
2712#~ msgid "The maximum possible partition size"
2713#~ msgstr "Най-големият възможен размер за дял"
2714
2715#~ msgid "The requested partition size"
2716#~ msgstr "Заявеният размер на дяла"
2717
2718#~ msgid "Create partition on %s"
2719#~ msgstr "Създаване на дял на %s"
2720
2721#~ msgid "Flags"
2722#~ msgstr "Флагове"
2723
2724#~ msgid "Flags for the widget"
2725#~ msgstr "Флагове за елемента"
2726
2727#~ msgid "Array of selected drives"
2728#~ msgstr "Списък с избрани устройства"
2729
2730#~ msgid "Number of available disks"
2731#~ msgstr "Брой на наличните устройства"
2732
2733#~ msgid "Largest Segment For Selected"
2734#~ msgstr "Най-големият сегмент за избраното устройство"
2735
2736#~ msgid "The largest free segment for the selected drives"
2737#~ msgstr "Най-големият свободен сегмент за избраните устройства"
2738
2739#~ msgid "Largest Segment For All"
2740#~ msgstr "Най-големият сегмент за всички"
2741
2742#~ msgid "The largest free segment for all the drives"
2743#~ msgstr "Най-големият свободен сегмент за всички устройства"
2744
2745#~ msgid "The size to use in the details header"
2746#~ msgstr "Размерът, който да се използва в заглавната част с подробности"
2747
2748#~ msgid "Cannot select multipath component"
2749#~ msgstr "Устройството с множествен достъп не може да бъде избрано"
2750
2751#~ msgid ""
2752#~ "Insufficient space: %s is needed but largest contiguous free block is %s."
2753#~ msgstr ""
2754#~ "Недостатъчно пространство. Необходими са %s, но най-голямата "
2755#~ "последователност от съседни блокове е %s"
2756
2757#~ msgid ""
2758#~ "The disk will be partitioned and a %s partition will be created. "
2759#~ "Afterwards no space will be available."
2760#~ msgstr ""
2761#~ "Дискът ще бъде разделен и ще се създаде дял с размер %s. След тази "
2762#~ "операция няма да остане свободно пространство."
2763
2764#~ msgid ""
2765#~ "The disk will be partitioned and a %s partition will be created. "
2766#~ "Afterwards %s will be available."
2767#~ msgstr ""
2768#~ "Дискът ще бъде разделен и ще се създаде дял с размер %s. След тази "
2769#~ "операция ще останат %s свободно пространство."
2770
2771#~ msgid ""
2772#~ "A %s partition will be created. Afterwards no space will be available."
2773#~ msgstr ""
2774#~ "Ще бъде създаден дял с размер %s. След тази операция няма да остане "
2775#~ "свободно пространство."
2776
2777#~ msgid "A %s volume will be created. Afterwards no space will be available."
2778#~ msgstr ""
2779#~ "Ще бъде създаден дял с размер %s. След тази операция няма да остане "
2780#~ "свободно пространство."
2781
2782#~ msgid "A %s partition will be created. Afterwards %s will be available."
2783#~ msgstr ""
2784#~ "Ще бъде създаден дял с размер %s. След тази операция ще останат %s "
2785#~ "свободно пространство."
2786
2787#~ msgid "A %s volume will be created. Afterwards %s will be available."
2788#~ msgstr ""
2789#~ "Ще бъде създаден дял с размер %s. След тази операция ще останат %s "
2790#~ "свободно пространство."
2791
2792#~ msgid "Whole disk is uninitialized. %s available for use"
2793#~ msgstr "Дискът не е инициализиран. %s са свободни за употреба"
2794
2795#~ msgid "%s available for use"
2796#~ msgstr "%s са свободни за употреба"
2797
2798#~ msgid "The disk has no partitions. %s available for use"
2799#~ msgstr "Дискът няма дялове. %s са свободни за употреба"
2800
2801#~ msgid "The disk has %d partition"
2802#~ msgid_plural "The disk has %d partitions"
2803#~ msgstr[0] "Този диск има %d дял"
2804#~ msgstr[1] "Този диск има %d дяла"
2805
2806#~ msgid "%s. Largest contiguous free block is %s"
2807#~ msgstr "%s. Най-голямото свободно пространство от съседни блокове е %s"
2808
2809#~ msgid "Details"
2810#~ msgstr "Подробности"
2811
2812#~ msgid "Error benchmarking drive"
2813#~ msgstr "Грешка при тестване на производителността на устройството"
2814
2815#~ msgid "Are you sure you want to start a read/write benchmark?"
2816#~ msgstr ""
2817#~ "Сигурни ли сте, че искате да стартирате тест за производителност в режим "
2818#~ "„четене/запис“?"
2819
2820#~ msgid "_Benchmark"
2821#~ msgstr "_Тест за производителност"
2822
2823#~ msgid "%s (%s) – Benchmark"
2824#~ msgstr "%s (%s) – тест за производителност"
2825
2826#~ msgid "Minimum Read Rate:"
2827#~ msgstr "Най-малка скорост на четене:"
2828
2829#~ msgid "Minimum Write Rate:"
2830#~ msgstr "Най-малка скорост на запис:"
2831
2832#~ msgid "Maximum Read Rate:"
2833#~ msgstr "Най-голяма скорост на четене:"
2834
2835#~ msgid "Maximum Write Rate:"
2836#~ msgstr "Най-голяма скорост на запис:"
2837
2838#~ msgid "Average Read Rate:"
2839#~ msgstr "Средна скорост на четене:"
2840
2841#~ msgid "Average Write Rate:"
2842#~ msgstr "Средна скорост на запис:"
2843
2844#~ msgid "Last Benchmark:"
2845#~ msgstr "Последен тест за производителност:"
2846
2847#~ msgid "Average Access Time:"
2848#~ msgstr "Средно време за достъп:"
2849
2850#~ msgid "Start _Read-Only Benchmark"
2851#~ msgstr "Стартиране на тест за производителност в режим „_четене“"
2852
2853#~ msgid "Measure read rate and access time"
2854#~ msgstr "Измерване на скоростта на четене и времето за достъп"
2855
2856#~ msgid "Start Read/_Write Benchmark"
2857#~ msgstr "Стартиране на тест за производителност в режим „четене/_запис“"
2858
2859#~ msgid "Measure read rate, write rate and access time"
2860#~ msgstr "Измерване на скоростта на четене и запис и времето за достъп"
2861
2862#~ msgid "%d MB/s"
2863#~ msgstr "%d MB/s"
2864
2865#~ msgid "%3g ms"
2866#~ msgstr "%3g ms"
2867
2868#~ msgid "Never"
2869#~ msgstr "Никога"
2870
2871#~ msgid "Cancels the currently running benchmark"
2872#~ msgstr "Отменя извършващият се тест за производителност"
2873
2874#~ msgid "Edit %s"
2875#~ msgstr "Редактиране на %s"
2876
2877#~ msgid "Missing Physical Volume"
2878#~ msgstr "Липсващ физически том"
2879
2880#~ msgid "UUID: %s"
2881#~ msgstr "UUID: %s"
2882
2883#~ msgid "Edit PVs on %s (%s)"
2884#~ msgstr "Редактиране на физическите томове на %s (%s)"
2885
2886#~ msgid "Physical _Volumes"
2887#~ msgstr "Физически _томове"
2888
2889#~ msgid "Physical Volume"
2890#~ msgstr "Физически том"
2891
2892#~ msgid "Capacity"
2893#~ msgstr "Обем"
2894
2895#~ msgid "Unallocated"
2896#~ msgstr "Незаделени"
2897
2898# Умишлено има нов ред. Целта е прозорецът да се събира на
2899# екрана. Тествано с разделителна способност 1280x1024.
2900#~ msgid "SMART Status:"
2901#~ msgstr ""
2902#~ "Състояние от\n"
2903#~ "самодиагностиката (S.M.A.R.T.):"
2904
2905#~ msgid "Device:"
2906#~ msgstr "Устройство:"
2907
2908#~ msgid "_New Physical Volume"
2909#~ msgstr "_Нов физическо том"
2910
2911#~ msgid "Add a new PV to the VG"
2912#~ msgstr "Добавяне на нов физически том към групата от томове"
2913
2914#~ msgid "_Remove Physical Volume"
2915#~ msgstr "_Премахване на физически том"
2916
2917#~ msgid "Remove the PV from the VG"
2918#~ msgstr "Премахване на физически том от групата томове"
2919
2920#~ msgid "Not Supported"
2921#~ msgstr "не се поддържа"
2922
2923#~ msgid "Edit components on %s (%s)"
2924#~ msgstr "Редактиране на елементите на %s (%s)"
2925
2926#~ msgid "Position"
2927#~ msgstr "Позиция"
2928
2929#~ msgid "Component"
2930#~ msgstr "Елемент"
2931
2932#~ msgid "State"
2933#~ msgstr "Състояние"
2934
2935#~ msgid "Position:"
2936#~ msgstr "Позиция:"
2937
2938#~ msgid "State:"
2939#~ msgstr "Състояние:"
2940
2941#~ msgid "Add _Spare"
2942#~ msgstr "Добавяне на _резервен"
2943
2944#~ msgid "Add a spare to the array"
2945#~ msgstr "Добавяне на резервен елемент в масива"
2946
2947#~ msgid "_Expand Array"
2948#~ msgstr "_Разширяване на масив"
2949
2950#~ msgid "Increase the capacity of the array"
2951#~ msgstr "Увеличаване на обема на масив."
2952
2953#~ msgid "_Attach Component"
2954#~ msgstr "З_акачане на елемент"
2955
2956#~ msgid "Attach the component to the array"
2957#~ msgstr "Свързване на елемента към масива"
2958
2959#~ msgid "_Remove Component"
2960#~ msgstr "_Премахване на елемент"
2961
2962#~ msgid "Remove the component from the array"
2963#~ msgstr "Премахване на елемент от масива"
2964
2965#~ msgid "Part_ition Label:"
2966#~ msgstr "_Етикет за дяла:"
2967
2968#~ msgid "Ty_pe:"
2969#~ msgstr "_Вид:"
2970
2971#~ msgid "Required / Firm_ware"
2972#~ msgstr "Задължително / _Фърмуер"
2973
2974#~ msgid "The operation failed"
2975#~ msgstr "Действието приключи неуспешно"
2976
2977#~ msgid "The device is busy"
2978#~ msgstr "Устройството е заето"
2979
2980#~ msgid "The operation was canceled"
2981#~ msgstr "Действието беше отменено"
2982
2983#~ msgid "The daemon is being inhibited"
2984#~ msgstr "Демонът не е пуснат"
2985
2986#~ msgid "An invalid option was passed"
2987#~ msgstr "Беше зададена неправилна опция"
2988
2989#~ msgid "The operation is not supported"
2990#~ msgstr "Неподдържано действие"
2991
2992#~ msgid "Getting ATA SMART data would wake up the device"
2993#~ msgstr "Извличането на данните ATA S.M.A.R.T. ще събуди устройството"
2994
2995#~ msgid "Permission denied"
2996#~ msgstr "Липсват права"
2997
2998#~ msgid "Filesystem driver not installed"
2999#~ msgstr "Не е инсталиран драйвер за файловата система"
3000
3001#~ msgid "Filesystem tools not installed"
3002#~ msgstr "Не са инсталирани инструменти за файловата система"
3003
3004#~ msgid "Unknown error"
3005#~ msgstr "Неизвестна грешка"
3006
3007#~ msgid "An error occurred while performing an operation on \"%s\" (%s): %s"
3008#~ msgstr "Възникна грешка при извършване на действие на „%s“ (%s): %s "
3009
3010#~ msgid "An error occurred: %s"
3011#~ msgstr "Възникна грешка: %s"
3012
3013#~ msgid "_Details"
3014#~ msgstr "_Подробности"
3015
3016#~ msgid "Flags specifying the behavior of the dialog"
3017#~ msgstr "Флагове указващи поведението на прозореца"
3018
3019#~ msgid "Filesystem label"
3020#~ msgstr "Етикет за файловата система"
3021
3022#~ msgid "The requested filesystem label"
3023#~ msgstr "Желаният етикет за файловата система"
3024
3025#~ msgid "Filesystem options"
3026#~ msgstr "Настройки на файловата система"
3027
3028#~ msgid "Whether the volume should be encrypted"
3029#~ msgstr "Дали томът да бъде шифриран"
3030
3031#~ msgid "Take Ownership"
3032#~ msgstr "Взимане на правата"
3033
3034#~ msgid "Whether the filesystem should be owned by the user"
3035#~ msgstr "Дали файловата система да се притежава от потребителя"
3036
3037#~ msgid "Affirmative Button Mnemonic"
3038#~ msgstr "Мнемоника за потвърдителния бутон"
3039
3040#~ msgid "The mnemonic label for the affirmative button"
3041#~ msgstr "Мнемоничният етикет за потвърдителния бутон"
3042
3043#~ msgid "Format %s"
3044#~ msgstr "Форматиране на %s"
3045
3046#~ msgid "Disk _Utility"
3047#~ msgstr "_Инструмент за дискове"
3048
3049#~ msgid "Use Disk Utility to format volume"
3050#~ msgstr "Форматиране на тома чрез програмата „Инструмент за дискове“"
3051
3052#~ msgid "Compatible with Linux (ext4)"
3053#~ msgstr "Съвместима със системи използващи Линукс (ext4)"
3054
3055#~ msgid "T_ake ownership of filesystem"
3056#~ msgstr "_Задаване вие да сте притежателят на файловата система"
3057
3058#~ msgid ""
3059#~ "The selected file system has a concept of file ownership. If checked, the "
3060#~ "created file system will be owned by you. If not checked, only the super "
3061#~ "user can access the file system."
3062#~ msgstr ""
3063#~ "Създадената файлова система поддържа технология за права върху файловете. "
3064#~ "Ако изберете тази възможност, вие ще бъдете собственик на създадената "
3065#~ "файлова система. В противен случай само системният администратор ще има "
3066#~ "достъп до файловата система."
3067
3068#~ msgid "_Encrypt underlying device"
3069#~ msgstr "_Шифриране на устройството"
3070
3071#~ msgid ""
3072#~ "Encryption protects your data, requiring a passphrase to be entered "
3073#~ "before the file system can be used. May decrease performance and may not "
3074#~ "be compatible if you use the media on other operating systems."
3075#~ msgstr ""
3076#~ "Шифрирането защитава данните ви. Ще трябва да въвеждате парола преди "
3077#~ "файловата система да може да се ползва. Шифрирането може да понижи "
3078#~ "производителността и може да не е съвместимо с други операционни системи."
3079
3080#~ msgctxt "application name"
3081#~ msgid "Bourne Again Shell"
3082#~ msgstr "Обвивка bash"
3083
3084#~ msgctxt "application name"
3085#~ msgid "Bourne Shell"
3086#~ msgstr "Обвивка bash"
3087
3088#~ msgctxt "application name"
3089#~ msgid "C Shell"
3090#~ msgstr "Обвивка C"
3091
3092#~ msgctxt "application name"
3093#~ msgid "TENEX C Shell"
3094#~ msgstr "Обвивка TENEX C"
3095
3096#~ msgctxt "application name"
3097#~ msgid "Z Shell"
3098#~ msgstr "Обвивка Z"
3099
3100#~ msgctxt "application name"
3101#~ msgid "Korn Shell"
3102#~ msgstr "Обвивка Korn"
3103
3104#~ msgctxt "application name"
3105#~ msgid "Process Viewer (top)"
3106#~ msgstr "Преглед на процеси (top)"
3107
3108#~ msgctxt "application name"
3109#~ msgid "Terminal Pager (less)"
3110#~ msgstr "Програма за странициране (less)"
3111
3112#~ msgctxt "application name"
3113#~ msgid "Unknown"
3114#~ msgstr "Неизвестна"
3115
3116#~ msgid "uid: %d  pid: %d  program: %s"
3117#~ msgstr "ид. потр.: %d  ид. проц.: %d  програма: %s"
3118
3119#~ msgid "pid: %d  program: %s"
3120#~ msgstr "ид. проц.: %d  програма: %s"
3121
3122#~ msgid "Cannot unmount volume"
3123#~ msgstr "Дялът не може да бъде демонтиран"
3124
3125#~ msgid ""
3126#~ "One or more applications are using the volume. Quit the applications, and "
3127#~ "then try unmounting again."
3128#~ msgstr ""
3129#~ "Една или повече програми използват тома. Спрете програмите и опитайте "
3130#~ "отново да демонтирате."
3131
3132#~ msgid "_Unmount"
3133#~ msgstr "_Демонтиране"
3134
3135#~ msgid "Passphrases do not match"
3136#~ msgstr "Паролите не съвпадат"
3137
3138#~ msgid "Passphrases do not differ"
3139#~ msgstr "Паролите не се различават"
3140
3141#~ msgid "Passphrase can't be empty"
3142#~ msgstr "Паролата не може да бъде празен низ"
3143
3144#~ msgid "Cr_eate"
3145#~ msgstr "_Създаване"
3146
3147#~ msgid "To create an encrypted device, choose a passphrase to protect it"
3148#~ msgstr ""
3149#~ "За да създадете шифрирано устройство, трябва да изберете парола, с която "
3150#~ "да го защитите"
3151
3152#~ msgid "To change the passphrase, enter both the current and new passphrase"
3153#~ msgstr "За да промените паролата, въведете старата и новата парола"
3154
3155#~ msgid ""
3156#~ "Data on this device is stored in an encrypted form protected by a "
3157#~ "passphrase"
3158#~ msgstr ""
3159#~ "Данните на това устройство се съхраняват в шифриран вид и са защитени с "
3160#~ "парола"
3161
3162#~ msgid ""
3163#~ "Data on this device will be stored in an encrypted form protected by a "
3164#~ "passphrase."
3165#~ msgstr ""
3166#~ "Данните на това устройство ще бъдат съхранявани в шифриран вид и ще бъдат "
3167#~ "защитени с парола."
3168
3169#~ msgid ""
3170#~ "Data on this device is stored in an encrypted form protected by a "
3171#~ "passphrase."
3172#~ msgstr ""
3173#~ "Данните на това устройство се съхраняват в шифриран вид и са защитени с "
3174#~ "парола."
3175
3176#~ msgid ""
3177#~ "To make the data available for use, enter the passphrase for the device."
3178#~ msgstr "За да използвате данните, въведете паролата за устройството."
3179
3180#~ msgid "Incorrect Passphrase. Try again."
3181#~ msgstr "Паролата е неправилна. Опитайте отново."
3182
3183#~ msgid "_Verify Passphrase:"
3184#~ msgstr "_Потвърждение на паролата:"
3185
3186#~ msgid "_Forget passphrase immediately"
3187#~ msgstr "_Незабавно забравяне на паролата"
3188
3189#~ msgid "Remember passphrase until you _log out"
3190#~ msgstr "Запомняне на паролата до _изход от системата"
3191
3192#~ msgid "_Remember forever"
3193#~ msgstr "_Запомняне завинаги"
3194
3195#~ msgid "LUKS Passphrase for UUID %s"
3196#~ msgstr "Парола на LUKS за UUID %s"
3197
3198#~ msgid "Empty (don't create a file system)"
3199#~ msgstr "Без (да не се създава файлова система)"
3200
3201# Умишлено има нов ред. Целта е прозорецът да се събира на
3202# екрана. Тествано с разделителна способност 1280x1024.
3203#~ msgid "Master Boot Record"
3204#~ msgstr ""
3205#~ "главен запис за\n"
3206#~ "начално зареждане (MBR)"
3207
3208#~ msgid "GUID Partition Table"
3209#~ msgstr "таблица с дялове (GUID)"
3210
3211#~ msgid "Don't partition"
3212#~ msgstr "без разделяне"
3213
3214#~ msgid "Apple Partition Map"
3215#~ msgstr "карта на дяловете на Apple"
3216
3217#~ msgid "Partitioning Scheme"
3218#~ msgstr "Начин на разделяне"
3219
3220#~ msgid "The selected partitioning scheme"
3221#~ msgstr "Видът на избрания начин на разделяне"
3222
3223#~ msgid "_Scheme:"
3224#~ msgstr "_Схема:"
3225
3226#~ msgid "KB"
3227#~ msgstr "KB"
3228
3229#~ msgid "GB"
3230#~ msgstr "GB"
3231
3232#~ msgid "TB"
3233#~ msgstr "TB"
3234
3235#~ msgid "KiB"
3236#~ msgstr "KiB"
3237
3238#~ msgid "MiB"
3239#~ msgstr "MiB"
3240
3241#~ msgid "GiB"
3242#~ msgstr "GiB"
3243
3244#~ msgid "TiB"
3245#~ msgstr "TiB"
3246
3247#~ msgid "The currently selected size"
3248#~ msgstr "Текущият зададен обем"
3249
3250#~ msgid "Minimum Size"
3251#~ msgstr "Най-малък размер"
3252
3253#~ msgid "The minimum size that can be selected"
3254#~ msgstr "Най-малкият размер, който може да бъде избран"
3255
3256#~ msgid "Maximum Size"
3257#~ msgstr "Най-голям размер"
3258
3259#~ msgid "The maximum size that can be selected"
3260#~ msgstr "Най-големият размер, който може да бъде избран"
3261
3262#~ msgid "Drive"
3263#~ msgstr "Устройство"
3264
3265#~ msgid "Drive to show volumes for"
3266#~ msgstr "Устройството, за което да се показват томове"
3267
3268#~ msgid "RAID Array is not running"
3269#~ msgstr "RAID масивът не работи"
3270
3271#~ msgid "No Media Detected"
3272#~ msgstr "не е открит носител"
3273
3274#~ msgid "Encrypted"
3275#~ msgstr "Шифриран дял"
3276
3277#~ msgid "RAID Component"
3278#~ msgstr "Елемент от RAID"
3279
3280#~ msgid "Free"
3281#~ msgstr "Свободно пространство"
3282
3283#~ msgid "Create new filesystem on the selected device"
3284#~ msgstr "Създаване на нова файлова система на избраното устройство"
3285
3286#~ msgid "CompactFlash"
3287#~ msgstr "CompactFlash"
3288
3289#~ msgid "MemoryStick"
3290#~ msgstr "MemoryStick"
3291
3292#~ msgid "SmartMedia"
3293#~ msgstr "SmartMedia"
3294
3295#~ msgid "SecureDigital"
3296#~ msgstr "SecureDigital"
3297
3298#~ msgid "SD High Capacity"
3299#~ msgstr "SDHC"
3300
3301#~ msgid "Floppy"
3302#~ msgstr "Флопи"
3303
3304#~ msgid "Zip"
3305#~ msgstr "Zip"
3306
3307#~ msgid "Jaz"
3308#~ msgstr "Jaz"
3309
3310#~ msgid "Flash"
3311#~ msgstr "Flash"
3312
3313#~ msgid "CD"
3314#~ msgstr "CD"
3315
3316#~ msgid "DVD"
3317#~ msgstr "DVD"
3318
3319#~ msgid "Blu-Ray"
3320#~ msgstr "Blu-Ray"
3321
3322#~ msgid "HDDVD"
3323#~ msgstr "HDDVD"
3324
3325#~ msgid "%s %s Drive"
3326#~ msgstr "Устройство в %2$s (%1$s)"
3327
3328#~ msgid "%s Hard Disk"
3329#~ msgstr "Твърд диск (%s)"
3330
3331#~ msgid "Hard Disk"
3332#~ msgstr "Твърд диск"
3333
3334#~ msgid "%s Solid-State Disk"
3335#~ msgstr "SSD диск (%s)"
3336
3337#~ msgid "Solid-State Disk"
3338#~ msgstr "SSD диск"
3339
3340#~ msgid "MBR Partition Table"
3341#~ msgstr "Таблица с дялове (MBR)"
3342
3343#~ msgid "Apple Partition Table"
3344#~ msgstr "Таблица с дялове (Apple)"
3345
3346#~ msgid "Partitioned"
3347#~ msgstr "Таблица с дялове (неизвестен вид)"
3348
3349#~ msgid "Not Partitioned"
3350#~ msgstr "без разделяне"
3351
3352#~ msgid "SAS Expander"
3353#~ msgstr "Разширител за SAS"
3354
3355#~ msgid "PATA Host Adapter"
3356#~ msgstr "Контролер за PATA"
3357
3358#~ msgid "SATA Host Adapter"
3359#~ msgstr "Контролер за SATA"
3360
3361#~ msgid "ATA Host Adapter"
3362#~ msgstr "Контролер за ATA"
3363
3364#~ msgid "SAS Host Adapter"
3365#~ msgstr "Контролер за SAS"
3366
3367#~ msgid "SCSI Host Adapter"
3368#~ msgstr "Контролер за SCSI"
3369
3370#~ msgid "Host Adapter"
3371#~ msgstr "Контролер"
3372
3373#~ msgid "Logical Volume"
3374#~ msgstr "Логически том"
3375
3376#~ msgid "LVM2 Logical Volume"
3377#~ msgstr "Логически том – LVM2"
3378
3379#~ msgid "Volume Group"
3380#~ msgstr "Група от томове"
3381
3382#~ msgid "%s LVM2 Volume Group"
3383#~ msgstr "Група от LVM2 томове – %s"
3384
3385#~ msgid "LVM2 Volume Group"
3386#~ msgstr "Група от LVM2 томове"
3387
3388#~ msgid "%s Free"
3389#~ msgstr "Свободно пространство (%s)"
3390
3391#~ msgid "LVM2 VG Unallocated Space"
3392#~ msgstr "Незаделено пространство в група от LVM2 томове"
3393
3394#~ msgid "%s %s Array"
3395#~ msgstr "%2$s масив с размер %1$s"
3396
3397#~ msgid "%s Array"
3398#~ msgstr "%s масив"
3399
3400#~ msgid "RAID Array %s (%s)"
3401#~ msgstr "RAID масив %s (%s)"
3402
3403#~ msgid "RAID device %s"
3404#~ msgstr "Устройство в RAID %s"
3405
3406#~ msgctxt "RAID Level fallback"
3407#~ msgid "RAID"
3408#~ msgstr "RAID"
3409
3410#~ msgid "RAID Array"
3411#~ msgstr "RAID масив"
3412
3413#~ msgctxt "Linux MD slave state"
3414#~ msgid "Faulty"
3415#~ msgstr "Дефектирал"
3416
3417#~ msgctxt "Linux MD slave state"
3418#~ msgid "Fully Synchronized"
3419#~ msgstr "Пълно синхронизиране"
3420
3421#~ msgctxt "Linux MD slave state"
3422#~ msgid "Writemostly"
3423#~ msgstr "Предимно писане"
3424
3425#~ msgctxt "Linux MD slave state"
3426#~ msgid "Blocked"
3427#~ msgstr "Блокиран"
3428
3429#~ msgctxt "Linux MD slave state"
3430#~ msgid "Partially Synchronized"
3431#~ msgstr "Частично синхронизиране"
3432
3433#~ msgctxt "Linux MD slave state"
3434#~ msgid "Spare"
3435#~ msgstr "Резервен"
3436
3437#~ msgid "Local Storage"
3438#~ msgstr "Локално съхранение"
3439
3440#~ msgid "Storage on %s"
3441#~ msgstr "Съхранение на %s"
3442
3443#~ msgid "Multipath Devices"
3444#~ msgstr "Устройства с много пътища"
3445
3446#~ msgid "Drives with multiple I/O paths"
3447#~ msgstr "Устройства с много пътища за вх./изх."
3448
3449#~ msgid "Multi-disk Devices"
3450#~ msgstr "Многодискови устройства"
3451
3452#~ msgid "RAID, LVM and other logical drives"
3453#~ msgstr "RAID, LVM и други логически устройства"
3454
3455#~ msgid "Peripheral Devices"
3456#~ msgstr "Периферни устройства"
3457
3458#~ msgid "USB, FireWire and other peripherals"
3459#~ msgstr "USB, Firewire и друга периферия"
3460
3461#~ msgid "Error enumerating devices: %s"
3462#~ msgstr "Грешка при изброяване на устройства: %s"
3463
3464#~ msgid "Error enumerating adapters: %s"
3465#~ msgstr "Грешка при изброяване на адаптери: %s"
3466
3467#~ msgid "Error enumerating expanders: %s"
3468#~ msgstr "Грешка при изброяването на разширителите: %s"
3469
3470#~ msgid "Error enumerating ports: %s"
3471#~ msgstr "Грешка при изброяване на портове: %s"
3472
3473#~ msgid "Error listening to address `localhost:%d': %s: %s\n"
3474#~ msgstr "Грешка при слушане на адрес „localhost:%d“: %s: %s\n"
3475
3476#~ msgid ""
3477#~ "Error creating a local TCP server, tried binding to ports 9000-10000 on "
3478#~ "localhost"
3479#~ msgstr ""
3480#~ "Грешка при създаване на локален TCP сървър. Беше опитано обвързване на "
3481#~ "портове 9000-10000 на localhost"
3482
3483#~ msgid "Error setting auth mechanisms on local DBusServer\n"
3484#~ msgstr ""
3485#~ "Грешка при задаването на механизмите за идентификация пред локалния "
3486#~ "сървър за DBus\n"
3487
3488#~ msgid "Unable to parse command-line `%s' (Malformed address?): %s"
3489#~ msgstr ""
3490#~ "Неуспех при анализиране на командата „%s“ (може би адресът е объркан?): %s"
3491
3492#~ msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
3493#~ msgstr "Неуспех при пораждане на програмата за ssh: %s"
3494
3495#~ msgid "Error reading stderr output: %s"
3496#~ msgstr "Грешка при четене от stderr: %s"
3497
3498#~ msgid "Error reading stderr output: No content"
3499#~ msgstr "Грешка при четене от stderr – липсва съдържание"
3500
3501#~ msgid "Error logging in"
3502#~ msgstr "Грешка при регистриране"
3503
3504#~ msgid "Error sending `%s': %s"
3505#~ msgstr "Грешка при изпращане на „%s“: %s"
3506
3507#~ msgid ""
3508#~ "Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Waiting for "
3509#~ "secret' but got `%s'"
3510#~ msgstr ""
3511#~ "Неочаквани данни от stderr – очакваше се „udisks-tcp-bridge: Waiting for "
3512#~ "secret“, но се получи „%s“"
3513
3514#~ msgid "Error passing authorization secret: %s"
3515#~ msgstr "Грешка при предаване на тайния низа за идентификация: %s"
3516
3517#~ msgid ""
3518#~ "Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Attempting to "
3519#~ "connect to port %d' but got `%s'"
3520#~ msgstr ""
3521#~ "Неочаквани данни в изхода на stderr – очакваше се „udisks-tcp-bridge: "
3522#~ "Attempting to connect to port %d“, но се получи „%s“"
3523
3524#~ msgid "The udisks-tcp-bridge program failed to prove it was authorized: %s"
3525#~ msgstr ""
3526#~ "Програмата „udisks-tcp-bridge“ не успя да удостовери, че има права: %s"
3527
3528#~ msgid "The udisks-tcp-bridge program failed to prove it was authorized"
3529#~ msgstr "Програмата „udisks-tcp-bridge“ не успя да удостовери, че има права"
3530
3531#~ msgid "FAT (12-bit version)"
3532#~ msgstr "FAT (12-битова версия)"
3533
3534#~ msgid "FAT (16-bit version)"
3535#~ msgstr "FAT (16-битова версия)"
3536
3537#~ msgid "FAT (32-bit version)"
3538#~ msgstr "FAT (32-битова версия)"
3539
3540#~ msgid "NTFS (version %s)"
3541#~ msgstr "NTFS (версия %s)"
3542
3543#~ msgid "HFS"
3544#~ msgstr "HFS"
3545
3546#~ msgid "HFS+"
3547#~ msgstr "HFS+"
3548
3549#~ msgid "Linux Unified Key Setup"
3550#~ msgstr "Унифицирана настройка на ключове на Линукс (LUKS)"
3551
3552#~ msgid "LUKS"
3553#~ msgstr "LUKS"
3554
3555#~ msgid "Ext2 (version %s)"
3556#~ msgstr "Ext2 (версия %s)"
3557
3558#~ msgid "Ext2"
3559#~ msgstr "Ext2"
3560
3561#~ msgid "ext2"
3562#~ msgstr "ext2"
3563
3564#~ msgid "Ext3 (version %s)"
3565#~ msgstr "Ext3 (версия %s)"
3566
3567#~ msgid "Ext3"
3568#~ msgstr "Ext3"
3569
3570#~ msgid "ext3"
3571#~ msgstr "ext3"
3572
3573#~ msgid "Journal for Ext3 (version %s)"
3574#~ msgstr "Журнали за Ext3 (версия %s)"
3575
3576#~ msgid "Journal for Ext3"
3577#~ msgstr "Журнали за Ext3"
3578
3579#~ msgid "jbd"
3580#~ msgstr "jbd"
3581
3582#~ msgid "Ext4 (version %s)"
3583#~ msgstr "Ext4 (версия %s)"
3584
3585#~ msgid "ext4"
3586#~ msgstr "ext4"
3587
3588#~ msgid "XFS (version %s)"
3589#~ msgstr "XFS (версия %s)"
3590
3591#~ msgid "XFS"
3592#~ msgstr "XFS"
3593
3594#~ msgid "xfs"
3595#~ msgstr "xfs"
3596
3597#~ msgid "ReiserFS (version %s)"
3598#~ msgstr "ReiserFS (версия %s)"
3599
3600#~ msgid "ReiserFS"
3601#~ msgstr "ReiserFS"
3602
3603#~ msgid "reiserfs"
3604#~ msgstr "reuiserfs"
3605
3606#~ msgid "ISO 9660"
3607#~ msgstr "Файлова система ISO 9660"
3608
3609#~ msgid "iso9660"
3610#~ msgstr "iso9660"
3611
3612#~ msgid "Universal Disk Format"
3613#~ msgstr "Файлова система „Универсален дисков формат“ (UDF)"
3614
3615#~ msgid "udf"
3616#~ msgstr "udf"
3617
3618#~ msgid "Swap Space"
3619#~ msgstr "виртуална памет"
3620
3621#~ msgid "swap"
3622#~ msgstr "swap"
3623
3624#~ msgid "LVM2 Physical Volume (version %s)"
3625#~ msgstr "Физически том за LVM2 (версия %s)"
3626
3627#~ msgid "LVM2 Physical Volume"
3628#~ msgstr "Физически том за LVM2"
3629
3630#~ msgid "lvm2_pv"
3631#~ msgstr "lvm2_pv"
3632
3633#~ msgid "RAID Component (version %s)"
3634#~ msgstr "Елемент от RAID (версия %s)"
3635
3636#~ msgid "raid"
3637#~ msgstr "raid"
3638
3639#~ msgid "Minix"
3640#~ msgstr "Minix"
3641
3642#~ msgid "minix"
3643#~ msgstr "minix"
3644
3645#~ msgid "Creating File System"
3646#~ msgstr "Създаване на файловата система"
3647
3648#~ msgid "Creating LUKS Device"
3649#~ msgstr "Създаване на устройство с LUKS"
3650
3651#~ msgid "Locking LUKS Device"
3652#~ msgstr "Заключване на устройство с LUKS"
3653
3654#~ msgid "Creating Partition Table"
3655#~ msgstr "Създаване на таблица с дялове"
3656
3657#~ msgid "Deleting Partition"
3658#~ msgstr "Изтриване на дял"
3659
3660#~ msgid "Creating Partition"
3661#~ msgstr "Създаване на дял"
3662
3663#~ msgid "Modifying Partition"
3664#~ msgstr "Промяна на дял"
3665
3666#~ msgid "Setting Label for Device"
3667#~ msgstr "Задаване на етикет за устройството"
3668
3669#~ msgid "Changing Passphrase for Encrypted LUKS Device"
3670#~ msgstr "Промяна на паролата за шифрирано устройство с LUKS"
3671
3672#~ msgid "Adding Component to RAID Array"
3673#~ msgstr "Добавяне на елемент в RAID масив"
3674
3675#~ msgid "Removing Component from RAID Array"
3676#~ msgstr "Премахване на елемент от RAID масив"
3677
3678#~ msgid "Stopping RAID Array"
3679#~ msgstr "Спиране на RAID масив"
3680
3681#~ msgid "Starting RAID Array"
3682#~ msgstr "Стартиране на RAID масив"
3683
3684#~ msgid "Checking RAID Array"
3685#~ msgstr "Проверка на RAID масив"
3686
3687#~ msgid "Repairing RAID Array"
3688#~ msgstr "Поправяне на RAID масив"
3689
3690#~ msgid "Running Short SMART Self-Test"
3691#~ msgstr "Стартиране на съкратената самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
3692
3693#~ msgid "Running Extended SMART Self-Test"
3694#~ msgstr "Стартиране на разширената самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
3695
3696#~ msgid "Running Conveyance SMART Self-Test"
3697#~ msgstr "Стартиране на транспортната самодиагностика (S.M.A.R.T.)"
3698
3699#~ msgid "Forcibly Unmounting Filesystem"
3700#~ msgstr "Принудително демонтиране на файловата система"
3701
3702#~ msgid "Forcibly Locking LUKS device"
3703#~ msgstr "Принудително заключване на устройство с LUKS"
3704
3705#~ msgid "Linux Basic Data Partition"
3706#~ msgstr "дял за основни данни за Линукс"
3707
3708#~ msgid "Linux RAID Partition"
3709#~ msgstr "дял за RAID за Линукс"
3710
3711#~ msgid "Linux Swap Partition"
3712#~ msgstr "дял за виртуална памет за Линукс"
3713
3714#~ msgid "Linux LVM Partition"
3715#~ msgstr "дял за LVM за Линукс"
3716
3717#~ msgid "Linux Reserved Partition"
3718#~ msgstr "запазен дял за Линукс"
3719
3720#~ msgid "MBR Partition Scheme"
3721#~ msgstr "таблица с дялове (MBR)"
3722
3723#~ msgid "BIOS Boot Partition"
3724#~ msgstr "дял за начално зареждане от BIOS"
3725
3726#~ msgid "Microsoft Reserved Partition"
3727#~ msgstr "запазен дял на Microsoft"
3728
3729#~ msgid "Microsoft Basic Data Partition"
3730#~ msgstr "дял за основни данни на Microsoft"
3731
3732#~ msgid "Microsoft LDM Metadata Partition"
3733#~ msgstr "дял за LDM мета данни на Microsoft"
3734
3735#~ msgid "Microsoft LDM Data Partition"
3736#~ msgstr "дял за LDM данни на Microsoft"
3737
3738#~ msgid "Microsoft Windows Recovery Environment"
3739#~ msgstr "среда за възстановяване на Microsoft Windows"
3740
3741#~ msgid "HP-UX Data Partition"
3742#~ msgstr "дял за данни на HP-UX"
3743
3744#~ msgid "HP-UX Service Partition"
3745#~ msgstr "служебен дял на HP-UX"
3746
3747#~ msgid "FreeBSD Boot Partition"
3748#~ msgstr "дял за начално зареждане на FreeBSD"
3749
3750#~ msgid "FreeBSD Data Partition"
3751#~ msgstr "дял за данни на FreeBSD"
3752
3753#~ msgid "FreeBSD Swap Partition"
3754#~ msgstr "дял за виртуална памет на FreeBSD"
3755
3756#~ msgid "FreeBSD UFS Partition"
3757#~ msgstr "дял UFS на FreeBSD"
3758
3759#~ msgid "FreeBSD Vinum Partition"
3760#~ msgstr "дял за виртуални дискове на FreeBSD (Vinum)"
3761
3762#~ msgid "FreeBSD ZFS Partition"
3763#~ msgstr "дял ZFS на FreeBSD"
3764
3765#~ msgid "Solaris Boot Partition"
3766#~ msgstr "дял за начално зареждане на Solaris (boot)"
3767
3768#~ msgid "Solaris Root Partition"
3769#~ msgstr "основен дял на Solaris (root)"
3770
3771#~ msgid "Solaris Swap Partition"
3772#~ msgstr "дял за виртуална памет на Solaris (swap)"
3773
3774#~ msgid "Solaris Backup Partition"
3775#~ msgstr "дял за резервни копия на Solaris"
3776
3777#~ msgid "Solaris /usr Partition"
3778#~ msgstr "дял „/usr“ на Solaris"
3779
3780#~ msgid "Solaris /var Partition"
3781#~ msgstr "дял „/var“ на Solaris"
3782
3783#~ msgid "Solaris /home Partition"
3784#~ msgstr "дял „/home“ на Solaris"
3785
3786#~ msgid "Solaris Alternate Sector Partition"
3787#~ msgstr "дял със заместващи сектори на Solaris"
3788
3789#~ msgid "Solaris Reserved Partition"
3790#~ msgstr "запазен дял на Solaris"
3791
3792#~ msgid "Solaris Reserved Partition (2)"
3793#~ msgstr "запазен дял на Solaris (2)"
3794
3795#~ msgid "Solaris Reserved Partition (3)"
3796#~ msgstr "запазен дял на Solaris (3)"
3797
3798#~ msgid "Solaris Reserved Partition (4)"
3799#~ msgstr "запазен дял на Solaris (4)"
3800
3801#~ msgid "Solaris Reserved Partition (5)"
3802#~ msgstr "запазен дял на Solaris (5)"
3803
3804#~ msgid "Apple HFS/HFS+ Partition"
3805#~ msgstr "дял HFS/HFS+ на Apple"
3806
3807#~ msgid "Apple UFS Partition"
3808#~ msgstr "дял UFS на Apple"
3809
3810#~ msgid "Apple ZFS Partition"
3811#~ msgstr "дял ZFS на Apple"
3812
3813#~ msgid "Apple RAID Partition"
3814#~ msgstr "дял за RAID на Apple"
3815
3816#~ msgid "Apple RAID Partition (Offline)"
3817#~ msgstr "дял за RAID на Apple (изключен)"
3818
3819#~ msgid "Apple Boot Partition"
3820#~ msgstr "дял за начално зареждане на Apple"
3821
3822#~ msgid "Apple Label Partition"
3823#~ msgstr "етикетен дял на Apple"
3824
3825#~ msgid "Apple TV Recovery Partition"
3826#~ msgstr "дял за възстановяване на Apple TV"
3827
3828#~ msgid "NetBSD Swap Partition"
3829#~ msgstr "дял за виртуална памет на NetBSD"
3830
3831#~ msgid "NetBSD FFS Partition"
3832#~ msgstr "дял FFS на NetBSD"
3833
3834#~ msgid "NetBSD LFS Partition"
3835#~ msgstr "дял LFS на NetBSD"
3836
3837#~ msgid "NetBSD RAID Partition"
3838#~ msgstr "дял за RAID на NetBSD"
3839
3840#~ msgid "NetBSD Concatenated Partition"
3841#~ msgstr "слят дял на NetBSD"
3842
3843#~ msgid "NetBSD Encrypted Partition"
3844#~ msgstr "шифриран дял на NetBSD"
3845
3846#~ msgid "Unused Partition"
3847#~ msgstr "свободен дял"
3848
3849#~ msgid "Empty Partition"
3850#~ msgstr "празен дял"
3851
3852#~ msgid "Driver Partition"
3853#~ msgstr "дял за Macintosh (Driver)"
3854
3855#~ msgid "Driver 4.3 Partition"
3856#~ msgstr "дял за Macintosh (Driver 4.3)"
3857
3858#~ msgid "ProDOS file system"
3859#~ msgstr "файлова система ProDOS"
3860
3861#~ msgid "FAT 12"
3862#~ msgstr "дял FAT 12"
3863
3864#~ msgid "FAT 16"
3865#~ msgstr "дял FAT 16"
3866
3867#~ msgid "FAT 32"
3868#~ msgstr "дял FAT 32"
3869
3870#~ msgid "FAT 16 (Windows)"
3871#~ msgstr "дял FAT 16 (Windows)"
3872
3873#~ msgid "FAT 32 (Windows)"
3874#~ msgstr "дял FAT 32 (Windows)"
3875
3876#~ msgid "Empty (0x00)"
3877#~ msgstr "празен дял (0x00)"
3878
3879#~ msgid "FAT12 (0x01)"
3880#~ msgstr "дял FAT12 (0x01)"
3881
3882#~ msgid "FAT16 <32M (0x04)"
3883#~ msgstr "дял FAT16 <32M (0x04)"
3884
3885#~ msgid "Extended (0x05)"
3886#~ msgstr "разширен дял (0x05)"
3887
3888#~ msgid "FAT16 (0x06)"
3889#~ msgstr "дял FAT16 (0x06)"
3890
3891#~ msgid "HPFS/NTFS (0x07)"
3892#~ msgstr "дял HPFS/NTFS (0x07)"
3893
3894#~ msgid "W95 FAT32 (0x0b)"
3895#~ msgstr "дял W95 FAT32 (0x0b)"
3896
3897#~ msgid "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
3898#~ msgstr "дял W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
3899
3900#~ msgid "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
3901#~ msgstr "дял W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
3902
3903#~ msgid "W95 Ext d (LBA) (0x0f)"
3904#~ msgstr "разширен дял за W95 (LBA) (0x0f)"
3905
3906#~ msgid "OPUS (0x10)"
3907#~ msgstr "дял OPUS (0x10)"
3908
3909#~ msgid "Hidden FAT12 (0x11)"
3910#~ msgstr "скрит дял FAT12 (0x11)"
3911
3912#~ msgid "Compaq diagnostics (0x12)"
3913#~ msgstr "дял за диагностика на Compaq (0x12)"
3914
3915#~ msgid "Hidden FAT16 <32M (0x14)"
3916#~ msgstr "скрит дял FAT16 <32M (0x14)"
3917
3918#~ msgid "Hidden FAT16 (0x16)"
3919#~ msgstr "скрит дял FAT16 (0x16)"
3920
3921#~ msgid "Hidden HPFS/NTFS (0x17)"
3922#~ msgstr "скрит дял HPFS/NTFS (0x17)"
3923
3924#~ msgid "Hidden W95 FAT32 (0x1b)"
3925#~ msgstr "скрит дял W95 FAT32 (0x1b)"
3926
3927#~ msgid "Hidden W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
3928#~ msgstr "скрит дял W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
3929
3930#~ msgid "Hidden W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
3931#~ msgstr "скрит дял W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
3932
3933#~ msgid "PartitionMagic (0x3c)"
3934#~ msgstr "дял на PartitionMagic (0x3c)"
3935
3936#~ msgid "Minix (0x81)"
3937#~ msgstr "дял на Minix (0x81)"
3938
3939#~ msgid "Linux swap (0x82)"
3940#~ msgstr "дял за виртуална памет за Линукс (0x82)"
3941
3942#~ msgid "Linux (0x83)"
3943#~ msgstr "дял за Линукс (0x83)"
3944
3945#~ msgid "Hibernation (0x84)"
3946#~ msgstr "дял за дълбоко приспиване (0x84)"
3947
3948#~ msgid "Linux Extended (0x85)"
3949#~ msgstr "разширен дял за Линукс (0x85)"
3950
3951#~ msgid "Linux LVM (0x8e)"
3952#~ msgstr "дял за LVM за Линукс (0x8e)"
3953
3954#~ msgid "Hibernation (0xa0)"
3955#~ msgstr "дял за дълбоко приспиване (0xa0)"
3956
3957#~ msgid "FreeBSD (0xa5)"
3958#~ msgstr "дял за FreeBSD (0xa5)"
3959
3960#~ msgid "OpenBSD (0xa6)"
3961#~ msgstr "дял за OpenBSD (0xa6)"
3962
3963#~ msgid "Mac OS X (0xa8)"
3964#~ msgstr "дял за Mac OS X (0xa8)"
3965
3966#~ msgid "Mac OS X (0xaf)"
3967#~ msgstr "дял за Mac OS X (0xaf)"
3968
3969#~ msgid "Solaris boot (0xbe)"
3970#~ msgstr "дял за начално зареждане на Solaris (0xbe)"
3971
3972#~ msgid "Solaris (0xbf)"
3973#~ msgstr "дял за Solaris (0xbf)"
3974
3975#~ msgid "BeOS BFS (0xeb)"
3976#~ msgstr "дял за BeOS BFS (0xeb)"
3977
3978#~ msgid "SkyOS SkyFS (0xec)"
3979#~ msgstr "дял за SkyOS SkyFS (0xec)"
3980
3981#~ msgid "EFI GPT (0xee)"
3982#~ msgstr "дял EFI GPT (0xee)"
3983
3984#~ msgid "EFI (FAT-12/16/32 (0xef)"
3985#~ msgstr "дял EFI (FAT-12/16/32) (0xef)"
3986
3987#~ msgid "Linux RAID autodetect (0xfd)"
3988#~ msgstr "дял за RAID с автоматично разпознаване за Линукс (0xfd)"
3989
3990#~ msgid ""
3991#~ "A popular format compatible with almost any device or system, typically "
3992#~ "used for file exchange."
3993#~ msgstr ""
3994#~ "Общодостъпен формат съвместим с почти всяко устройство или операционна "
3995#~ "система. Често се използва за обмен на файлове."
3996
3997#~ msgid ""
3998#~ "This file system is compatible with Linux systems only and provides "
3999#~ "classic UNIX file permissions support. This file system does not use a "
4000#~ "journal."
4001#~ msgstr ""
4002#~ "Тази файлова система е съвместима само с дистрибуции базирани на Линукс и "
4003#~ "предлага поддръжка за файлови права по класическия начин за Юникс. Тази "
4004#~ "файлова система не поддържа журнали."
4005
4006#~ msgid ""
4007#~ "This file system is compatible with Linux systems only and provides "
4008#~ "classic UNIX file permissions support."
4009#~ msgstr ""
4010#~ "Тази файлова система е съвместима само с дистрибуции базирани на Линукс и "
4011#~ "предлага поддръжка за файлови права по класическия начин за Юникс."
4012
4013#~ msgid "Swap area used by the operating system for virtual memory."
4014#~ msgstr ""
4015#~ "Пространство използвано от операционната система за виртуална памет."
4016
4017#~ msgid ""
4018#~ "The native Windows file system. Not widely compatible with other "
4019#~ "operating systems than Windows."
4020#~ msgstr ""
4021#~ "Собствената файлова система на Windows. Като цяло не е съвместима с други "
4022#~ "операционни системи."
4023
4024#~ msgid ""
4025#~ "Simple filesystem with low overhead and UNIX permissions support. Not "
4026#~ "widely compatible with operating systems other than Linux and Minix."
4027#~ msgstr ""
4028#~ "Изчистена файлова система с поддръжка на файлови права по класическия "
4029#~ "начин за Юникс, изискваща малко ресурси. Като цяло не е съвместима с "
4030#~ "други операционни системи различни от Линукс и Миникс."
4031
4032#~ msgid "No file system will be created."
4033#~ msgstr "Няма да бъде създадена файлова система."
4034
4035#~ msgid ""
4036#~ "The Master Boot Record scheme is compatible with almost any device or "
4037#~ "system but has a number of limitations with respect to disk size and "
4038#~ "number of partitions."
4039#~ msgstr ""
4040#~ "Този метод (MBR) е съвместим с почти всяко устройство или операционна "
4041#~ "система, но има множество ограничения по отношение на обема на диска и "
4042#~ "броя на дяловете."
4043
4044#~ msgid ""
4045#~ "A legacy scheme that is incompatible with most systems except Apple "
4046#~ "systems and most Linux systems. Not recommended for removable media."
4047#~ msgstr ""
4048#~ "Този метод е остарял и несъвместим с повечето операционни системи с "
4049#~ "изключение на системи разработени от Apple и дистрибуции базирани на "
4050#~ "Линукс. Не се препоръчва да се използва с преносими носители."
4051
4052#~ msgid ""
4053#~ "The GUID scheme is compatible with most modern systems but may be "
4054#~ "incompatible with some devices and legacy systems."
4055#~ msgstr ""
4056#~ "Този метод (GUID) е съвместим с повечето съвременни системи, но е "
4057#~ "възможно да е несъвместим с някой устройства и остарели операционни "
4058#~ "системи."
4059
4060#~ msgid ""
4061#~ "Marks the entire disk as unused. Use this option only if you want to "
4062#~ "avoid partitioning the disk for e.g. whole disk use or floppy / Zip disks."
4063#~ msgstr ""
4064#~ "Целият диск се отбелязва като свободен. Изберете този метод, само ако "
4065#~ "искате да избегнете разделяне на целия диск (например за да използвате "
4066#~ "целия диск или при флопи / Zip устройства)."
4067
4068#~ msgid "%.1f KB/s"
4069#~ msgstr "%.1f  KB/s"
4070
4071#~ msgid "%.1f MB/s"
4072#~ msgstr "%.1f  MB/s"
4073
4074#~ msgid "%.1f GB/s"
4075#~ msgstr "%.1f  GB/s"
4076
4077#~ msgid "SATA"
4078#~ msgstr "SATA"
4079
4080#~ msgid "eSATA"
4081#~ msgstr "eSATA"
4082
4083#~ msgid "PATA"
4084#~ msgstr "PATA"
4085
4086#~ msgid "ATA"
4087#~ msgstr "ATA"
4088
4089#~ msgid "SCSI"
4090#~ msgstr "SCSI"
4091
4092#~ msgid "USB"
4093#~ msgstr "USB"
4094
4095#~ msgid "Firewire"
4096#~ msgstr "Firewire"
4097
4098#~ msgid "SDIO"
4099#~ msgstr "SDIO"
4100
4101#~ msgid "Virtual"
4102#~ msgstr "Виртуален"
4103
4104#~ msgctxt "connection name"
4105#~ msgid "Unknown"
4106#~ msgstr "неизвестена"
4107
4108#~ msgid "%s at %s"
4109#~ msgstr "%s със скорост %s"
4110
4111#~ msgctxt "RAID level"
4112#~ msgid "Stripe (RAID-0)"
4113#~ msgstr "по отсеци (RAID-0)"
4114
4115#~ msgctxt "RAID level"
4116#~ msgid "RAID-0"
4117#~ msgstr "RAID-0"
4118
4119#~ msgctxt "RAID level"
4120#~ msgid "Mirror (RAID-1)"
4121#~ msgstr "огледало (RAID-1)"
4122
4123#~ msgctxt "RAID level"
4124#~ msgid "RAID-1"
4125#~ msgstr "RAID-1"
4126
4127#~ msgctxt "RAID level"
4128#~ msgid "Parity Disk (RAID-4)"
4129#~ msgstr "с диск за проверка по четност (RAID-4)"
4130
4131#~ msgctxt "RAID level"
4132#~ msgid "RAID-4"
4133#~ msgstr "RAID-4"
4134
4135#~ msgctxt "RAID level"
4136#~ msgid "Distributed Parity (RAID-5)"
4137#~ msgstr "Разпределена проверка по четност (RAID-5)"
4138
4139#~ msgctxt "RAID level"
4140#~ msgid "RAID-5"
4141#~ msgstr "RAID-5"
4142
4143#~ msgctxt "RAID level"
4144#~ msgid "Dual Distributed Parity (RAID-6)"
4145#~ msgstr "двойно разпределена проверка по четност (RAID-6)"
4146
4147#~ msgctxt "RAID level"
4148#~ msgid "RAID-6"
4149#~ msgstr "RAID-6"
4150
4151#~ msgctxt "RAID level"
4152#~ msgid "Stripe of Mirrors (RAID-10)"
4153#~ msgstr "отсеци с огледало (RAID-10)"
4154
4155#~ msgctxt "RAID level"
4156#~ msgid "RAID-10"
4157#~ msgstr "RAID-10"
4158
4159#~ msgctxt "RAID level"
4160#~ msgid "Concatenated (Linear)"
4161#~ msgstr "слети (линейно)"
4162
4163#~ msgctxt "RAID level"
4164#~ msgid "Linear"
4165#~ msgstr "линейно"
4166
4167#~ msgid ""
4168#~ "Striped set without parity. Provides improved performance but no fault "
4169#~ "tolerance. If a single disk in the array fails, the entire RAID-0 array "
4170#~ "fails."
4171#~ msgstr ""
4172#~ "Набор отсеци без проверка по четност. Предоставя по-добра "
4173#~ "производителност без устойчивост към грешки. Целият RAID-0 масив излиза "
4174#~ "от строя, ако и един диск от него дефектира."
4175
4176#~ msgid ""
4177#~ "Mirrored set without parity. Provides fault tolerance and improved "
4178#~ "performance for reading. RAID-1 arrays can sustain all but one disk "
4179#~ "failing."
4180#~ msgstr ""
4181#~ "Набор огледала без проверка по четност. Предоставя по-добра "
4182#~ "производителност при четене и устойчивост към грешки. Целият RAID-1 масив "
4183#~ "излиза от строя, ако и последният диск от него дефектира."
4184
4185#~ msgid ""
4186#~ "Striped set with parity on a single disk. Provides improved performance "
4187#~ "and fault tolerance. RAID-4 arrays can sustain a single disk failure."
4188#~ msgstr ""
4189#~ "Набор отсеци с проверка по четност на един диск. Предоставя по-добра "
4190#~ "производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-4 масив излиза от "
4191#~ "строя, ако два диска от него дефектират."
4192
4193#~ msgid ""
4194#~ "Striped set with distributed parity. Provides improved performance and "
4195#~ "fault tolerance. RAID-5 arrays can sustain a single disk failure."
4196#~ msgstr ""
4197#~ "Набор отсеци с разпределена проверка по четност. Предоставя по-добра "
4198#~ "производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-5 масив излиза от "
4199#~ "строя, ако два диска от него дефектират."
4200
4201#~ msgid ""
4202#~ "Striped set with dual distributed parity. Provides improved performance "
4203#~ "and fault tolerance. RAID-6 arrays can sustain two disk failures."
4204#~ msgstr ""
4205#~ "Набор отсеци с двойно разпределена проверка по четност. Предоставя по-"
4206#~ "добра производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-6 масив "
4207#~ "излиза от строя, ако три диска от него дефектират."
4208
4209#~ msgid ""
4210#~ "Striped set with distributed parity. Provides improved performance and "
4211#~ "fault tolerance. RAID-10 arrays can sustain multiple drive losses so long "
4212#~ "as no mirror loses all its drives."
4213#~ msgstr ""
4214#~ "Набор отсеци с разпределена проверка по четност. Предоставя по-добра "
4215#~ "производителност и устойчивост към грешки. Целият RAID-10 масив излиза от "
4216#~ "строя, ако всички дискове в едно огледало дефектират."
4217
4218#~ msgid "Unknown RAID level %s."
4219#~ msgstr "Непознато ниво на RAID — %s."
4220
4221# Някои думи умишлено не са преведени. Целта е прозорецът да се събира
4222# на екрана. Тествано с разделителна способност 1280x1024.
4223#~ msgid "Disk is healthy"
4224#~ msgstr "в добро състояние"
4225
4226#~ msgid "Disk was used outside of design parameters in the past"
4227#~ msgstr "Някога дискът е бил използван извън конструктивните параметри"
4228
4229#~ msgid "DISK IS BEING USED OUTSIDE DESIGN PARAMETERS"
4230#~ msgstr "ДИСКЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗВЪН КОНСТРУКТИВНИТЕ ПАРАМЕТРИ"
4231
4232#~ msgid "Backup all data and replace the disk"
4233#~ msgstr "Направете резервно копие на данните и заменете диска"
4234
4235#~ msgid "DISK HAS MANY BAD SECTORS"
4236#~ msgstr "ДИСКЪТ ИМА МНОГО ЛОШИ СЕКТОРИ"
4237
4238#~ msgid "DISK FAILURE IS IMMINENT"
4239#~ msgstr "ПРЕДСТОИ ПОВРЕДА НА ДИСКА"
4240
4241#~ msgid "CD-ROM Disc"
4242#~ msgstr "CD-ROM диск"
4243
4244#~ msgid "Blank CD-ROM Disc"
4245#~ msgstr "Празен CD-ROM диск"
4246
4247#~ msgid "CD-R Disc"
4248#~ msgstr "CD-R диск"
4249
4250#~ msgid "Blank CD-R Disc"
4251#~ msgstr "Празен CD-R диск"
4252
4253#~ msgid "CD-RW Disc"
4254#~ msgstr "CD-RW диск"
4255
4256#~ msgid "Blank CD-RW Disc"
4257#~ msgstr "Празен CD-RW диск"
4258
4259#~ msgid "DVD-ROM Disc"
4260#~ msgstr "DVD-ROM диск"
4261
4262#~ msgid "Blank DVD-ROM Disc"
4263#~ msgstr "Празен DVD-ROM диск"
4264
4265#~ msgid "DVD-RW Disc"
4266#~ msgstr "DVD-RW диск"
4267
4268#~ msgid "Blank DVD-RW Disc"
4269#~ msgstr "Празен DVD-RW диск"
4270
4271#~ msgid "DVD-RAM Disc"
4272#~ msgstr "DVD-RAM диск"
4273
4274#~ msgid "Blank DVD-RAM Disc"
4275#~ msgstr "Празен DVD-RAM диск"
4276
4277#~ msgid "DVD+R Disc"
4278#~ msgstr "DVD+R диск"
4279
4280#~ msgid "Blank DVD+R Disc"
4281#~ msgstr "Празен DVD+R диск"
4282
4283#~ msgid "DVD+RW Disc"
4284#~ msgstr "DVD+RW диск"
4285
4286#~ msgid "Blank DVD+RW Disc"
4287#~ msgstr "Празен DVD+RW диск"
4288
4289#~ msgid "DVD+R DL Disc"
4290#~ msgstr "Двуслоен DVD+R диск"
4291
4292#~ msgid "Blank DVD+R DL Disc"
4293#~ msgstr "Празен двуслоен DVD+R диск"
4294
4295#~ msgid "DVD+RW DL Disc"
4296#~ msgstr "Двуслоен DVD+RW диск"
4297
4298#~ msgid "Blank DVD+RW DL Disc"
4299#~ msgstr "Празен двуслоен DVD+RW диск"
4300
4301#~ msgid "Blu-Ray Disc"
4302#~ msgstr "Blu-Ray диск"
4303
4304#~ msgid "Blank Blu-Ray Disc"
4305#~ msgstr "Празен Blu-Ray диск"
4306
4307#~ msgid "Blu-Ray R Disc"
4308#~ msgstr "Записваем Blu-Ray диск"
4309
4310#~ msgid "Blank Blu-Ray R Disc"
4311#~ msgstr "Празен записваем Blu-Ray диск"
4312
4313#~ msgid "Blu-Ray RW Disc"
4314#~ msgstr "Презаписваем Blu-Ray диск"
4315
4316#~ msgid "Blank Blu-Ray RW Disc"
4317#~ msgstr "Празен презаписваем Blu-Ray диск"
4318
4319#~ msgid "HD DVD Disc"
4320#~ msgstr "HD DVD диск"
4321
4322#~ msgid "Blank HD DVD Disc"
4323#~ msgstr "Празен HD DVD диск"
4324
4325#~ msgid "HD DVD-R Disc"
4326#~ msgstr "HD DVD-R диск"
4327
4328#~ msgid "Blank HD DVD-R Disc"
4329#~ msgstr "Празен HD DVD-R диск"
4330
4331#~ msgid "HD DVD-RW Disc"
4332#~ msgstr "HD DVD-RW диск"
4333
4334#~ msgid "Blank HD DVD-RW Disc"
4335#~ msgstr "Празен HD DVD-RW диск"
4336
4337#~ msgid "MO Disc"
4338#~ msgstr "MO диск"
4339
4340#~ msgid "Blank MO Disc"
4341#~ msgstr "Празен MO диск"
4342
4343#~ msgid "MRW Disc"
4344#~ msgstr "MRW диск"
4345
4346#~ msgid "Blank MRW Disc"
4347#~ msgstr "Празен MRW диск"
4348
4349#~ msgid "MRW/W Disc"
4350#~ msgstr "MRW/W диск"
4351
4352#~ msgid "Blank MRW/W Disc"
4353#~ msgstr "Празен MRW/W диск"
4354
4355#~ msgid "Blank Optical Disc"
4356#~ msgstr "Празен оптичен диск"
4357
4358#~ msgid "%s Extended"
4359#~ msgstr "Разширен дял (%s)"
4360
4361#~ msgid "%s Encrypted"
4362#~ msgstr "Шифриран дял (%s)"
4363
4364#~ msgid "Optical Disc"
4365#~ msgstr "Оптичен диск"
4366
4367#~ msgid "%s Filesystem"
4368#~ msgstr "Файлова система (%s)"
4369
4370#~ msgid "%s Partition Table"
4371#~ msgstr "Таблица с дялове (%s)"
4372
4373#~ msgid "%s LVM2 Physical Volume"
4374#~ msgstr "Физически том за LVM2 (%s)"
4375
4376#~ msgctxt "RAID level"
4377#~ msgid "RAID"
4378#~ msgstr "RAID"
4379
4380#~ msgid "%s %s Component"
4381#~ msgstr "%s %s елемент"
4382
4383#~ msgid "Part of \"%s\" array"
4384#~ msgstr "Част от масива „%s“"
4385
4386#~ msgid "%s Swap Space"
4387#~ msgstr "Виртуална памет (%s)"
4388
4389#~ msgid "%s Data"
4390#~ msgstr "Дял с данни (%s)"
4391
4392#~ msgid "%s Unrecognized"
4393#~ msgstr "Неразпознат дял (%s)"
4394
4395#~ msgid "Unknown or Unused"
4396#~ msgstr "Неизвестен или неизползван"
4397
4398#~ msgid "%s Partition"
4399#~ msgstr "Дял (%s)"
4400
4401#~ msgid "Partition %d of %s"
4402#~ msgstr "Дял %d от устройство %s"
4403
4404#~ msgid "Whole-disk volume on %s"
4405#~ msgstr "Том заемащ цялото устройство %s"
4406
4407#~ msgid "Whole-disk volume"
4408#~ msgstr "Том заемащ целия диск"
4409
4410#~ msgid "It's now safe to remove \"%s\"."
4411#~ msgstr "Вече е безопасно да извадите устройство „%s“."
4412
4413#~ msgid ""
4414#~ "To prevent data loss, wait until this has finished before removing media "
4415#~ "or disconnecting the device."
4416#~ msgstr ""
4417#~ "За да предотвратите загуба на данни, изчакайте докато действието приключи "
4418#~ "преди да извадите носителя или да изключите устройството."
4419
4420#~ msgid "Hard Disk Problems Detected"
4421#~ msgstr "Появиха се проблеми с твърд диск"
4422
4423#~ msgid "A hard disk is reporting health problems."
4424#~ msgstr "Някой от твърдите дискове има проблеми."
4425
4426#~ msgid "Multiple system hard disks are reporting health problems."
4427#~ msgstr "Няколко твърди диска в системата имат проблеми."
4428
4429#~ msgid "Examine"
4430#~ msgstr "Разглеждане"
4431
4432#~ msgid "Multiple hard disks are reporting health problems."
4433#~ msgstr "Няколко твърди диска имат проблеми."
4434
4435#~ msgid "Volume to show"
4436#~ msgstr "Томът, който да се показва"
4437
4438#~ msgid "Drive to show"
4439#~ msgstr "Устройството, което да се показва"
4440
4441#~ msgid "Multipath Drive"
4442#~ msgstr "Устройство с много пътища"
4443
4444#~ msgid "PHY %d of %s"
4445#~ msgstr "PHY №%d на %s"
4446
4447#~ msgid "Port %d of %s"
4448#~ msgstr "%2$s; Порт № %1$d"
4449
4450#~ msgctxt "Write Cache"
4451#~ msgid "Enabled"
4452#~ msgstr "включена"
4453
4454#~ msgctxt "Write Cache"
4455#~ msgid "Disabled"
4456#~ msgstr "изключена"
4457
4458#~ msgctxt "Rotation Rate"
4459#~ msgid "%d RPM"
4460#~ msgstr "%d оборота в минута"
4461
4462#~ msgctxt "Rotation Rate"
4463#~ msgid "Solid-State Disk"
4464#~ msgstr "SSD диск"
4465
4466#~ msgid "Unknown Scheme: %s"
4467#~ msgstr "Неизвестна таблица с дялове: %s"
4468
4469#~ msgid "Error launching Brasero"
4470#~ msgstr "Грешка при стартиране на програмата Brasero"
4471
4472#~ msgid "The application is not installed"
4473#~ msgstr "Програмата не е инсталирана"
4474
4475#~ msgid ""
4476#~ "<b>WARNING:</b> Several paths to this drive has been detected but no "
4477#~ "corresponding multipath device was found. Your OS may be misconfigured."
4478#~ msgstr ""
4479#~ "<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b> Открити са няколко пътя за достъп до устройство, "
4480#~ "но те не сочат към съответстващо устройство с множество пътища. Вероятно "
4481#~ "операционната ви система не е настроена правилно."
4482
4483#~ msgid "Go to Multipath Device"
4484#~ msgstr "Отиване към устройство с много пътища"
4485
4486#~ msgid ""
4487#~ "<b>NOTE:</b> This object represents one of several paths to the drive. To "
4488#~ "perform operations on the drive, use the corresponding multipath object."
4489#~ msgstr ""
4490#~ "<b>БЕЛЕЖКА:</b> Този обект представлява един от няколкото пътя до "
4491#~ "устройството. За да извършвате действия с устройството, използвайте "
4492#~ "обекта с множество пътища."
4493
4494#~ msgid "Firmware Version:"
4495#~ msgstr "Версия на фърмуера:"
4496
4497#~ msgid "World Wide Name:"
4498#~ msgstr "Световно наименование (WWN):"
4499
4500#~ msgid "Location:"
4501#~ msgstr "Местоположение:"
4502
4503#~ msgid "Write Cache:"
4504#~ msgstr ""
4505#~ "Временна памет\n"
4506#~ "за писане:"
4507
4508#~ msgid "Rotation Rate:"
4509#~ msgstr "Скорост на въртене:"
4510
4511#~ msgid "Capacity:"
4512#~ msgstr "Обем:"
4513
4514#~ msgid "Connection:"
4515#~ msgstr "Тип на връзката:"
4516
4517#~ msgid "Open CD/_DVD Application"
4518#~ msgstr "Стартиране на програмата за запис на CD/_DVD дискове"
4519
4520#~ msgid "Create and copy CDs and DVDs"
4521#~ msgstr "Създаване и копиране на CD и DVD дискове"
4522
4523#~ msgid "Format _Drive"
4524#~ msgstr "Форматиране на _устройството"
4525
4526#~ msgid "Erase or partition the drive"
4527#~ msgstr "Изтриване или разделяне на устройството"
4528
4529#~ msgid "View SMART data and run self-tests"
4530#~ msgstr "Преглед на данните от S.M.A.R.T. и извършване на самодиагностика"
4531
4532#~ msgid "_Eject"
4533#~ msgstr "_Изваждане"
4534
4535#~ msgid "Eject medium from the drive"
4536#~ msgstr "Изваждане на носителя от устройството"
4537
4538#~ msgid "Safe Rem_oval"
4539#~ msgstr "_Безопасно премахване"
4540
4541#~ msgid "Power down the drive so it can be removed"
4542#~ msgstr ""
4543#~ "Спиране на захранването на устройството\n"
4544#~ "за да може да бъде премахнато"
4545
4546#~ msgid "Measure drive performance"
4547#~ msgstr "Измерване на производителността на устройството"
4548
4549#~ msgid "%d PHYs"
4550#~ msgstr "%d физически"
4551
4552#~ msgid "Parallel ATA"
4553#~ msgstr "ATA (паралелен обмен на данни)"
4554
4555#~ msgid "Serial ATA"
4556#~ msgstr "ATA (сериен обмен на данни)"
4557
4558#~ msgid "Serial Attached SCSI"
4559#~ msgstr "Серийна, свързана SCSI"
4560
4561#~ msgid "Vendor:"
4562#~ msgstr "Производител:"
4563
4564#~ msgid "Revision:"
4565#~ msgstr "Ревизия:"
4566
4567#~ msgid "Driver:"
4568#~ msgstr "Драйвер:"
4569
4570#~ msgid "Fabric:"
4571#~ msgstr "Топология:"
4572
4573#~ msgid "Number of Ports:"
4574#~ msgstr "Брой на портовете:"
4575
4576#~ msgid "Error starting Volume Group"
4577#~ msgstr "Грешка при стартиране на групата от томове"
4578
4579#~ msgid "Error stopping Volume Group"
4580#~ msgstr "Грешка при спиране на групата от томове"
4581
4582#~ msgid "Error setting name for Volume Group"
4583#~ msgstr "Грешка при задаване на наименование за групата от томове"
4584
4585#~ msgid "Choose a new Volume Group name."
4586#~ msgstr "Изберете ново наименование за групата от томове."
4587
4588#~ msgid "Error adding Physical Volume to Volume Group"
4589#~ msgstr "Грешка при добавяне на физически том към групата от томове"
4590
4591#~ msgid "Error creating PV for VG"
4592#~ msgstr "Грешка при създаване на физически том в група"
4593
4594#~ msgid "Error deleting partition for Physical Volume in Volume Group"
4595#~ msgstr "Грешка при изтриване на дял във физически том в група от томове"
4596
4597#~ msgid "Error removing Physical Volume from Volume Group"
4598#~ msgstr "Грешка при премахване на физически том от група от томове"
4599
4600#~ msgid "Are you sure you want the remove the Physical Volume?"
4601#~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете физическия том?"
4602
4603#~ msgid "_Remove"
4604#~ msgstr "_Премахване"
4605
4606#~ msgid "Not Running"
4607#~ msgstr "Не работи"
4608
4609#~ msgid "Partially Running"
4610#~ msgstr "Частично работещ"
4611
4612#~ msgid "Running"
4613#~ msgstr "Работещ"
4614
4615#~ msgid "Unknown (%d)"
4616#~ msgstr "Неизвестно (%d)"
4617
4618#~ msgid "Name:"
4619#~ msgstr "Наименование:"
4620
4621#~ msgid "Extent Size:"
4622#~ msgstr "Размер на отсека:"
4623
4624#~ msgid "Physical Volumes:"
4625#~ msgstr "Физически томове:"
4626
4627#~ msgid "Unallocated:"
4628#~ msgstr "Незаделени:"
4629
4630#~ msgid "St_art Volume Group"
4631#~ msgstr "Ст_артиране на групата от томове"
4632
4633#~ msgid "Activate all LVs in the VG"
4634#~ msgstr "Активиране на всички логически томове в групата от томове"
4635
4636#~ msgid "St_op Volume Group"
4637#~ msgstr "С_пиране на групата от томове"
4638
4639#~ msgid "Deactivate all LVs in the VG"
4640#~ msgstr "Деактивиране на всички логически томове в групата от томове"
4641
4642#~ msgid "Edit _Name"
4643#~ msgstr "Редактиране на _наименованието"
4644
4645#~ msgid "Change the Volume Group name"
4646#~ msgstr "Промяна на наименованието на групата от томове"
4647
4648#~ msgid "Edit _Physical Volumes"
4649#~ msgstr "Редактиране на фи_зически томове"
4650
4651#~ msgid "Create and remove PVs"
4652#~ msgstr "Създаване и премахване на физически томове"
4653
4654#~ msgctxt "RAID status"
4655#~ msgid "Not running, partially assembled"
4656#~ msgstr "Не работи. Частично комплектован"
4657
4658#~ msgctxt "RAID status"
4659#~ msgid "Not running"
4660#~ msgstr "Не работи"
4661
4662#~ msgctxt "RAID status"
4663#~ msgid "Not running, can only start degraded"
4664#~ msgstr "Не работи. Може да се включи само във влошен режим"
4665
4666#~ msgctxt "RAID status"
4667#~ msgid "Not running, not enough components to start"
4668#~ msgstr "Не работи. Няма достатъчен брой компоненти за стартиране"
4669
4670#~ msgctxt "RAID status"
4671#~ msgid "DEGRADED"
4672#~ msgstr "ВЛОШЕН РЕЖИМ"
4673
4674#~ msgctxt "RAID status"
4675#~ msgid "Running"
4676#~ msgstr "Работи"
4677
4678#~ msgctxt "RAID action"
4679#~ msgid "Reshaping"
4680#~ msgstr "Преправяне"
4681
4682#~ msgctxt "RAID action"
4683#~ msgid "Resyncing"
4684#~ msgstr "Повторно синхронизиране"
4685
4686#~ msgctxt "RAID action"
4687#~ msgid "Repairing"
4688#~ msgstr "Поправяне"
4689
4690#~ msgctxt "RAID action"
4691#~ msgid "Recovering"
4692#~ msgstr "Възстановяване"
4693
4694#~ msgctxt "RAID action"
4695#~ msgid "Checking"
4696#~ msgstr "Проверяване"
4697
4698#~ msgctxt "RAID action"
4699#~ msgid "Idle"
4700#~ msgstr "Бездействие"
4701
4702#~ msgid "Not enough components available to start the RAID Array"
4703#~ msgstr "Няма достатъчен брой елементи за стартиране на RAID масива"
4704
4705#~ msgid "Are you sure you want the RAID Array degraded?"
4706#~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате RAID масива във влошен режим?"
4707
4708#~ msgid "_Start"
4709#~ msgstr "_Стартиране"
4710
4711#~ msgid "Error deleting partition for component in RAID Array"
4712#~ msgstr "Грешка при изтриване на дял за елемент в RAID масив"
4713
4714#~ msgid "Error removing component from RAID Array"
4715#~ msgstr "Грешка при премахване на елемент от RAID масив"
4716
4717#~ msgid "Are you sure you want the remove the component?"
4718#~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете елемента?"
4719
4720#~ msgid "Error adding component to RAID Array"
4721#~ msgstr "Грешка при добавяне на елемент в RAID масив"
4722
4723#~ msgid "Error creating component for RAID array"
4724#~ msgstr "Грешка при създаване на елемент за RAID масив"
4725
4726#~ msgid "Error expanding RAID Array"
4727#~ msgstr "Грешка при разширяване на RAID масив"
4728
4729#~ msgid "Error checking RAID Array"
4730#~ msgstr "Грешка при проверка на RAID масив"
4731
4732#~ msgid "Level:"
4733#~ msgstr "_Ниво:"
4734
4735#~ msgid "Metadata Version:"
4736#~ msgstr "Версия на мета данните:"
4737
4738#~ msgid "Action:"
4739#~ msgstr "Действие:"
4740
4741#~ msgid "Components:"
4742#~ msgstr "Елементи:"
4743
4744#~ msgid "St_art RAID Array"
4745#~ msgstr "Ст_артиране на RAID масив"
4746
4747#~ msgid "Bring up the RAID Array"
4748#~ msgstr "Включване на RAID масива"
4749
4750#~ msgid "St_op RAID Array"
4751#~ msgstr "С_пиране на RAID масив"
4752
4753#~ msgid "Tear down the RAID Array"
4754#~ msgstr "Изключване на RAID масива"
4755
4756#~ msgid "Format/Erase RAI_D Array"
4757#~ msgstr "Форматиране/изтриване на RAI_D масив"
4758
4759#~ msgid "Erase or partition the array"
4760#~ msgstr "Изтриване или разделяне на масива"
4761
4762#~ msgid "Chec_k Array"
4763#~ msgstr "Провер_ка на масив"
4764
4765#~ msgid "Check and repair the array"
4766#~ msgstr "Проверка и поправката на масива"
4767
4768#~ msgid "Edit Com_ponents"
4769#~ msgstr "Редактиране на е_лементи"
4770
4771#~ msgid "Create and remove components"
4772#~ msgstr "Създаване и премахване на елементи"
4773
4774#~ msgid "Measure RAID array performance"
4775#~ msgstr "Измерване на производителността на RAID масив"
4776
4777#~ msgid "Error unmounting volume"
4778#~ msgstr "Грешка при демонтиране на тома"
4779
4780#~ msgid "Error mounting volume"
4781#~ msgstr "Грешка при монтиране на тома"
4782
4783#~ msgid "Error modifying partition"
4784#~ msgstr "Грешка при промяна на дял"
4785
4786#~ msgid "_Forget"
4787#~ msgstr "_Забравяне"
4788
4789#~ msgid "Error locking LUKS volume"
4790#~ msgstr "Грешка при заключване на LUKS том"
4791
4792#~ msgid "Error unlocking LUKS volume"
4793#~ msgstr "Грешка при отключване на LUKS том"
4794
4795#~ msgid "Choose a new filesystem label."
4796#~ msgstr "Избор на нов етикет за файловата система."
4797
4798#~ msgid "Error checking filesystem on volume"
4799#~ msgstr "Грешка при проверка на файловата система на тома"
4800
4801#~ msgid "File system check on \"%s\" (%s) completed"
4802#~ msgstr "Завърши проверката на файловата система на „%s“ (%s)"
4803
4804#~ msgid "File system is clean."
4805#~ msgstr "Файловата система е в добро състояние."
4806
4807#~ msgid "File system is <b>NOT</b> clean."
4808#~ msgstr "Файловата система <b>НЕ</b> е в добро състояние."
4809
4810#~ msgid "Error spawning nautilus: %s"
4811#~ msgstr "Грешка при пораждане на nautilus: %s"
4812
4813#~ msgid "Error creating Logical Volume"
4814#~ msgstr "Грешка при създаване на логически том"
4815
4816#~ msgid "Error stopping Logical Volume"
4817#~ msgstr "Грешка при спиране на логически том"
4818
4819#~ msgid "Error starting Logical Volume"
4820#~ msgstr "Грешка при стартиране на логически том"
4821
4822#~ msgid "Error setting name for Logical Volume"
4823#~ msgstr "Грешка при задаване на наименование на логически том"
4824
4825#~ msgid "Choose a new name for the Logical Volume."
4826#~ msgstr "Изберете ново наименование за логическия том"
4827
4828#~ msgid "Are you sure you want to delete the logical volume?"
4829#~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете логическия том?"
4830
4831#~ msgid "Volume Name:"
4832#~ msgstr "Наименование на тома:"
4833
4834#~ msgid "Usage:"
4835#~ msgstr "Употреба:"
4836
4837#~ msgid "Partition Label:"
4838#~ msgstr "Етикет за дяла:"
4839
4840#~ msgid "Partition Flags:"
4841#~ msgstr "Флагове за дяла:"
4842
4843#~ msgid "Available:"
4844#~ msgstr "Наличен:"
4845
4846#~ msgid "Label:"
4847#~ msgstr "Етикет:"
4848
4849#~ msgctxt "LVM2 LV State"
4850#~ msgid "Running"
4851#~ msgstr "Работи"
4852
4853#~ msgctxt "LVM2 LV State"
4854#~ msgid "Not Running"
4855#~ msgstr "Не работи"
4856
4857#~ msgid "Bootable"
4858#~ msgstr "с възможност за стартиране"
4859
4860#~ msgid "Required"
4861#~ msgstr "Задължителен"
4862
4863#~ msgid "Allocated"
4864#~ msgstr "Заделени"
4865
4866#~ msgid "Allow Read"
4867#~ msgstr "Разрешване на четене"
4868
4869#~ msgid "Allow Write"
4870#~ msgstr "Разрешаване на запис"
4871
4872#~ msgid "Boot Code PIC"
4873#~ msgstr "Код за стартиране от програмируем контролер"
4874
4875#~ msgid "View files on the volume using a SFTP network share"
4876#~ msgstr "Преглед на файлове на тома чрез споделяне по мрежата със SFTP"
4877
4878#~ msgid "View files on the volume"
4879#~ msgstr "Показване на файловете в тома"
4880
4881#~ msgid "Not Mounted"
4882#~ msgstr "не е монтирано"
4883
4884#~ msgid "Encrypted Volume (Locked)"
4885#~ msgstr "Шифриран том (заключен)"
4886
4887#~ msgid "Encrypted Volume (Unlocked)"
4888#~ msgstr "Шифриран том (отключен)"
4889
4890#~ msgid "Go to array"
4891#~ msgstr "Към масива"
4892
4893#~ msgid "Container for Logical Partitions"
4894#~ msgstr "контейнер за логически дялове"
4895
4896#~ msgid "Logical _Volumes"
4897#~ msgstr "Логически т_омове"
4898
4899#~ msgid "_Mount Volume"
4900#~ msgstr "_Монтиране тома"
4901
4902#~ msgid "Mount the volume"
4903#~ msgstr "Монтиране тома"
4904
4905#~ msgid "Un_mount Volume"
4906#~ msgstr "_Демонтиране на тома"
4907
4908#~ msgid "Unmount the volume"
4909#~ msgstr "Демонтиране на тома"
4910
4911#~ msgid "Erase or format the volume"
4912#~ msgstr "Изтриване или форматиране на тома"
4913
4914#~ msgid "_Check Filesystem"
4915#~ msgstr "_Проверка на файловата система"
4916
4917#~ msgid "Check and repair the filesystem"
4918#~ msgstr "Проверка и поправка на файловата система"
4919
4920#~ msgid "Change the label of the filesystem"
4921#~ msgstr "Промяна на етикета на файловата система"
4922
4923#~ msgid "Change partition type, label and flags"
4924#~ msgstr "Промяна на вида, етикета и флаговете на дяла"
4925
4926#~ msgid "Delete the partition"
4927#~ msgstr "Изтриване на дяла"
4928
4929#~ msgid "_Lock Volume"
4930#~ msgstr "_Заключване на тома"
4931
4932#~ msgid "Make encrypted data unavailable"
4933#~ msgstr "Шифрираните данните да са недостъпни"
4934
4935#~ msgid "Un_lock Volume"
4936#~ msgstr "_Отключване на тома"
4937
4938#~ msgid "Forge_t Passphrase"
4939#~ msgstr "_Забравяне на паролата"
4940
4941#~ msgid "Delete passphrase from keyring"
4942#~ msgstr "Изтриване на паролата от ключодържателя"
4943
4944#~ msgid "_Create Logical Volume"
4945#~ msgstr "_Създаване на логически том"
4946
4947#~ msgid "Create a new logical volume"
4948#~ msgstr "Създаване на нов логически том"
4949
4950#~ msgid "S_tart Volume"
4951#~ msgstr "С_тартиране на тома"
4952
4953#~ msgid "Edit Vol_ume Name"
4954#~ msgstr "Редактиране на наименованието на т_ома"
4955
4956#~ msgid "Change the name of the volume"
4957#~ msgstr "Промяна на наименованието на тома"
4958
4959#~ msgid "D_elete Volume"
4960#~ msgstr "_Премахване на тома"
4961
4962#~ msgid "Delete the Logical Volume"
4963#~ msgstr "Премахване на логическия том"
4964
4965#~ msgid "Sto_p Volume"
4966#~ msgstr "_Спиране на тома"
4967
4968#~ msgid "%s — Disk Utility"
4969#~ msgstr "%s – Инструмент за дискове"
4970
4971#~ msgid "%s (%s) [%s] @ %s — Disk Utility"
4972#~ msgstr "%s (%s) [%s] @ $%s – Инструмент за дискове"
4973
4974#~ msgid "%s (%s) @ %s — Disk Utility"
4975#~ msgstr "%s (%s) @ %s – Инструмент за дискове"
4976
4977#~ msgid "%s (%s) [%s] — Disk Utility"
4978#~ msgstr "%s (%s) [%s] – Инструмент за дискове"
4979
4980#~ msgid "%s (%s) — Disk Utility"
4981#~ msgstr "%s (%s) – Инструмент за дискове"
4982
4983#~ msgid "Error creating RAID array"
4984#~ msgstr "Грешка при създаване на RAID масив"
4985
4986#~ msgid "Error connecting to “%s”"
4987#~ msgstr "Грешка при свързване към „%s“"
4988
4989#~ msgid "_File"
4990#~ msgstr "_Файл"
4991
4992#~ msgid "Connect to _Server..."
4993#~ msgstr "Свързване към _сървър…"
4994
4995#~ msgid "Manage storage devices on another machine"
4996#~ msgstr "Управление на устройства за съхранение на данни на друга машина"
4997
4998#~ msgid "_Create"
4999#~ msgstr "_Създаване"
5000
5001#~ msgid "_RAID Array..."
5002#~ msgstr "_RAID масив…"
5003
5004#~ msgid "Create a RAID array"
5005#~ msgstr "Създаване на RAID масив"
5006
5007#~ msgid "_Edit"
5008#~ msgstr "_Редактиране"
5009
5010#~ msgid "_Help"
5011#~ msgstr "Помо_щ"
5012
5013#~ msgid "_Quit"
5014#~ msgstr "_Спиране на програмата"
5015
5016#~ msgid "Quit"
5017#~ msgstr "Спиране на програмата"
5018
5019#~ msgid "Get Help on Disk Utility"
5020#~ msgstr "Показване на помощта за Инструмента за дискове"
5021
5022#~ msgid "_About"
5023#~ msgstr "_Относно"
5024
5025#~ msgid "An error occured"
5026#~ msgstr "Възникна грешка"
5027
5028#~ msgid "The operation failed."
5029#~ msgstr "Действието приключи неуспешно."
5030
5031#~ msgid "The device is busy."
5032#~ msgstr "Устройството е заето."
5033
5034#~ msgid "The operation was canceled."
5035#~ msgstr "Действието беше отменено."
5036
5037#~ msgid "The daemon is being inhibited."
5038#~ msgstr "Демонът не е пуснат."
5039
5040#~ msgid "An invalid option was passed."
5041#~ msgstr "Беше зададена неправилна опция."
5042
5043#~ msgid "The operation is not supported."
5044#~ msgstr "Неподдържано действие."
5045
5046#~ msgid "Getting ATA SMART data would wake up the device."
5047#~ msgstr "Извличането на данните ATA S.M.A.R.T. ще събуди устройството."
5048
5049#~ msgid "Permission denied."
5050#~ msgstr "Липсват права."
5051
5052#~ msgid "_Details:"
5053#~ msgstr "_Подробности:"
5054
5055#~ msgid "_Storage Devices"
5056#~ msgstr "_Устройства за съхранение на данни"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.