source: gnome/master/file-roller.master.bg.po @ 2290

Last change on this file since 2290 was 2290, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

orca, gnome-utils, gnome-shell, mousetweaks, file-roller подадени в master; orca подаден в gnome-3-0

File size: 48.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of file-roller po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Filip Andonov <demercel@c4.com>, 2002.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
9# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: file-roller master\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2011-03-27 09:52+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2011-03-27 09:52+0300\n"
17"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"Language: bg\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:165
26#, c-format
27msgid "File is not a valid .desktop file"
28msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
29
30#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:190
31#, c-format
32msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
33msgstr "Непозната версия на файла: %s"
34
35#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:970
36#, c-format
37msgid "Starting %s"
38msgstr "Стартиране на %s"
39
40#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1112
41#, c-format
42msgid "Application does not accept documents on command line"
43msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
44
45#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1180
46#, c-format
47msgid "Unrecognized launch option: %d"
48msgstr "Непозната опция при стартиране: %d"
49
50#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1385
51#, c-format
52msgid "Can't pass documents to this desktop element"
53msgstr "Към този обект на работния плот не може да се подават документи"
54
55#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1406
56#, c-format
57msgid "Not a launchable item"
58msgstr "Не е обект за стартиране"
59
60#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:226
61msgid "Disable connection to session manager"
62msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
63
64#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
65msgid "Specify file containing saved configuration"
66msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
67
68#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
69msgid "FILE"
70msgstr "ФАЙЛ"
71
72#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
73msgid "Specify session management ID"
74msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
75
76#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
77msgid "ID"
78msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
79
80#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:253
81msgid "Session management options:"
82msgstr "Опции на управлението на сесии:"
83
84#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:254
85msgid "Show session management options"
86msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
87
88#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1996
89#: ../src/fr-window.c:5452
90msgid "Archive Manager"
91msgstr "Работа с архиви"
92
93#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:2
94msgid "Create and modify an archive"
95msgstr "Създаване и промяна на архив"
96
97#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:1
98msgid "Compression level"
99msgstr "Ниво на компресия"
100
101#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:2
102msgid ""
103"Compression level used when adding files to an archive. Possible values: "
104"very-fast, fast, normal, maximum."
105msgstr ""
106"Ниво на компресия когато се добавят файлове към архив. Допустими стойности: "
107"„very-fast“ (много бързо), „fast“ (бързо), „normal“ (нормално), "
108"„maximum“ (максимално)."
109
110#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:3
111msgid "Default volume size"
112msgstr "Стандартен размер на тома"
113
114#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:4
115msgid "Display path"
116msgstr "Показване на пътя"
117
118#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:5
119msgid "Display size"
120msgstr "Показване на размера"
121
122#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:6
123msgid "Display the path column in the main window."
124msgstr "Показване на колоната „Път“ в главния прозорец."
125
126#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:7
127msgid "Display the size column in the main window."
128msgstr "Показване на колоната „Размер“ в главния прозорец."
129
130#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:8
131msgid "Display the time column in the main window."
132msgstr "Показване на колоната „Време“ в главния прозорец."
133
134#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:9
135msgid "Display the type column in the main window."
136msgstr "Показване на колоната „Вид“ в главния прозорец."
137
138#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:10
139msgid "Display time"
140msgstr "Показване на време"
141
142#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:11
143msgid "Display type"
144msgstr "Показване на вида"
145
146#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:12
147msgid "Do not overwrite newer files"
148msgstr "Без презаписване на по-новите файлове"
149
150#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:13
151msgid "Editors"
152msgstr "Редактори"
153
154#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:14
155msgid "Encrypt the archive header"
156msgstr "Шифриране на заглавната част на архива"
157
158#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:15
159msgid "How to sort files"
160msgstr "Как файловете да се подреждат"
161
162#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:16
163msgid ""
164"If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
165"will use always the same icon for all files (faster)."
166msgstr ""
167"Ако е истина, показваните икони ще зависят от вида на файла (по-бавно), "
168"иначе ще се използва еднаква икона за всички файлове (по-бързо)."
169
170#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
171msgid "List Mode"
172msgstr "Режим на изгледа"
173
174#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
175msgid ""
176"List of applications entered in the 'Open File' dialog and not associated "
177"with the file type."
178msgstr ""
179"Списък с програмите въведени в прозореца „Отваряне на файл“ без асоцииране "
180"по вида на файла."
181
182#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
183msgid "Max history length"
184msgstr "Максимална продължителност на историята"
185
186#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
187msgid "Max number of items in the 'Open Recents' submenu."
188msgstr "Максимален брой записи в менюто „Скоро отваряни файлове“."
189
190#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
191msgid "Name column width"
192msgstr "Широчина на колоната „Име“"
193
194#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
195msgid "Overwrite existing files"
196msgstr "Пре_записване на съществуващи файлове"
197
198#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
199msgid "Recreate the folders stored in the archive"
200msgstr "Пресъздаване на папките"
201
202#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
203msgid "Sort type"
204msgstr "Вид подредба"
205
206#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
207msgid "The default size for volumes."
208msgstr "Стандартен размер за томове."
209
210#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
211msgid "The default width of the name column the file list."
212msgstr "Стандартната широчина на колоната „Име“ в списъка с файлове."
213
214#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
215msgid ""
216"Use 'all-files' to view all the files in the archive in a single list, use "
217"'as-folder' to navigate the archive as a folder."
218msgstr ""
219"Използвайте „all-files“ (показване на всички файлове), за да видите "
220"файловете в единствен списък. Използвайте „as-folder“ (изглед като папка) за "
221"разглеждане на архива като папка."
222
223#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
224msgid "Use mime icons"
225msgstr "Използване на икони според MIME"
226
227#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
228msgid "View statusbar"
229msgstr "Показване на лентата за състоянието"
230
231#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30 ../src/ui.h:235
232msgid "View the folders pane"
233msgstr "Показване на панела с папки"
234
235#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
236msgid "View toolbar"
237msgstr "Показване на лентата с инструменти"
238
239#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
240msgid ""
241"What criteria must be used to arrange files. Possible values: name, size, "
242"type, time, path."
243msgstr ""
244"Критерий за подреждане на файловете. Допустимите стойности: „name“ (име), "
245"„size“ (размер), „type“ (вид), „time“ (време), „path“ (път)."
246
247#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:33
248msgid "Whether to display the folders pane."
249msgstr "Показване на панела с папки."
250
251#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:34
252msgid "Whether to display the statusbar."
253msgstr "Показване на лента за състоянието."
254
255#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:35
256msgid "Whether to display the toolbar."
257msgstr "Показване на лентата с инструменти."
258
259#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:36
260msgid ""
261"Whether to encrypt the archive header. If the header is encrypted the "
262"password will be required to list the archive content as well."
263msgstr ""
264"Шифрриране на заглавната част на архива. Ще се изисква парола за преглед на "
265"съдържанието на архива."
266
267#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:37
268msgid ""
269"Whether to sort in ascending or descending direction. Possible values: "
270"ascending, descending."
271msgstr ""
272"Ред на подредба. Допустими стойности: „ascending“ (възходящ), "
273"„descending“ (низходящ)."
274
275#: ../data/ui/add-options.ui.h:1
276msgid "Load Options"
277msgstr "Настройки на зареждането"
278
279#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:1 ../src/fr-stock.c:41
280msgid "C_reate"
281msgstr "_Създаване"
282
283#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:2
284msgid "Compress"
285msgstr "Компресиране"
286
287#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:3
288msgid "Location"
289msgstr "Местоположение"
290
291#. MB means megabytes
292#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:5 ../data/ui/new.ui.h:2
293msgid "MB"
294msgstr "MB"
295
296#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
297#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:7 ../data/ui/new.ui.h:3
298msgid "Split into _volumes of"
299msgstr "_Разделяне на томове по"
300
301#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:8 ../data/ui/new.ui.h:4
302#: ../data/ui/password.ui.h:3
303msgid "_Encrypt the file list too"
304msgstr "Шифриране и на _списъка с файлове"
305
306#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9
307msgid "_Filename:"
308msgstr "_Име на файл:"
309
310#. Translators: after the colon there is a folder name.
311#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../src/fr-window.c:5879
312msgid "_Location:"
313msgstr "_Местоположение:"
314
315#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:11 ../data/ui/new.ui.h:5
316msgid "_Other Options"
317msgstr "_Други настройки"
318
319#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:12 ../data/ui/batch-password.ui.h:2
320#: ../data/ui/new.ui.h:6 ../data/ui/password.ui.h:4
321msgid "_Password:"
322msgstr "_Парола:"
323
324#: ../data/ui/batch-password.ui.h:1
325msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
326msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Изисква се парола</span>"
327
328#: ../data/ui/delete.ui.h:1
329msgid "Delete"
330msgstr "Изтриване"
331
332#: ../data/ui/delete.ui.h:2 ../src/dlg-extract.c:362
333msgid "_All files"
334msgstr "_Всички файлове"
335
336#: ../data/ui/delete.ui.h:3 ../src/dlg-extract.c:348
337msgid "_Files:"
338msgstr "_Файлове:"
339
340#: ../data/ui/delete.ui.h:4 ../src/dlg-extract.c:369
341msgid "_Selected files"
342msgstr "_Избрани файлове"
343
344#: ../data/ui/delete.ui.h:5 ../src/dlg-extract.c:359
345msgid "example: *.txt; *.doc"
346msgstr "(напр.: *.txt; *.doc)"
347
348#: ../data/ui/password.ui.h:1
349msgid ""
350"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
351"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
352"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
353msgstr ""
354"<i><b>Забележка:</b> паролата ще бъде използвана, за да се шифрират файлове, "
355"които вие добавяте към текущия архив и да дешифрирате такива, които "
356"разархивирате. Когато архивът бива затворен, паролата ще бъде изтрита.</i>"
357
358#: ../data/ui/password.ui.h:2
359msgid "Password"
360msgstr "Парола"
361
362#: ../data/ui/update.ui.h:1
363msgid "S_elect the files you want to update:"
364msgstr "_Изберете файловете, които искате да обновите:"
365
366#. secondary text
367#: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:175 ../src/dlg-update.c:203
368#, c-format
369msgid ""
370"The file has been modified with an external application. If you don't update "
371"the file in the archive, all of your changes will be lost."
372msgid_plural ""
373"%d files have been modified with an external application. If you don't "
374"update the files in the archive, all of your changes will be lost."
375msgstr[0] ""
376"Файлът е бил променен от друга програма. Ако не обновите версията в архива, "
377"всичките ви промени ще бъдат загубени."
378msgstr[1] ""
379"%d от файловете са били променени от друга програма. Ако не ги обновите в "
380"архива, всичките ви промени ще бъдат загубени."
381
382#: ../data/ui/update.ui.h:3
383msgid "_Update"
384msgstr "_Обновяване"
385
386#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:314
387msgid "Extract Here"
388msgstr "Разархивиране тук"
389
390#. Translators: the current position is the current folder
391#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:316
392msgid "Extract the selected archive to the current position"
393msgstr "Разархивиране на избрания архив в текущата папка"
394
395#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:333
396msgid "Extract To..."
397msgstr "Разархивиране в…"
398
399#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:334
400msgid "Extract the selected archive"
401msgstr "Разархивиране на избрания архив"
402
403#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:353
404msgid "Compress..."
405msgstr "Компресиране…"
406
407#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:354
408msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
409msgstr "Създаване на компресиран архив с избраните обекти"
410
411#: ../src/actions.c:156 ../src/actions.c:195 ../src/actions.c:231
412#: ../src/dlg-batch-add.c:169 ../src/dlg-batch-add.c:185
413#: ../src/dlg-batch-add.c:214 ../src/dlg-batch-add.c:259
414#: ../src/dlg-batch-add.c:305 ../src/fr-window.c:2985
415msgid "Could not create the archive"
416msgstr "Архивът не може да бъде създаден"
417
418#: ../src/actions.c:158 ../src/dlg-batch-add.c:171 ../src/dlg-batch-add.c:307
419msgid "You have to specify an archive name."
420msgstr "Трябва да въведете име на архива."
421
422#: ../src/actions.c:197
423msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
424msgstr "Нямате права да създавате архиви в тази папка"
425
426#: ../src/actions.c:233 ../src/dlg-package-installer.c:266
427#: ../src/dlg-package-installer.c:275 ../src/dlg-package-installer.c:303
428#: ../src/fr-archive.c:1178 ../src/fr-window.c:6094 ../src/fr-window.c:6270
429msgid "Archive type not supported."
430msgstr "Този вид архиви не се поддържа."
431
432#: ../src/actions.c:247
433msgid "Could not delete the old archive."
434msgstr "Старият архив не може да бъде изтрит."
435
436#: ../src/actions.c:381 ../src/fr-window.c:5937
437msgid "Open"
438msgstr "Отваряне"
439
440#: ../src/actions.c:392 ../src/dlg-new.c:312 ../src/fr-window.c:5277
441msgid "All archives"
442msgstr "Всички архиви"
443
444#: ../src/actions.c:399 ../src/dlg-new.c:319
445msgid "All files"
446msgstr "Всички файлове"
447
448#: ../src/actions.c:793 ../src/fr-window.c:7120
449msgid "Last Output"
450msgstr "Последен изход"
451
452#: ../src/actions.c:853
453msgid "Copyright © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc."
454msgstr "Авторски права © 2001-2010 Фондация за свободен софтуер"
455
456#: ../src/actions.c:854
457msgid "An archive manager for GNOME."
458msgstr "Мениджър на архивите за GNOME."
459
460#: ../src/actions.c:857
461msgid "translator-credits"
462msgstr ""
463"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
464"Владимир „kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
465"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
466"\n"
467"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
468"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
469"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
470
471#: ../src/dlg-add-files.c:99 ../src/dlg-add-folder.c:129
472msgid "Could not add the files to the archive"
473msgstr "Файловете на могат да бъдат добавени към архива"
474
475#: ../src/dlg-add-files.c:100 ../src/dlg-add-folder.c:130
476#, c-format
477msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
478msgstr "Нямате права за четене на файловете в папката „%s“"
479
480#: ../src/dlg-add-files.c:148 ../src/ui.h:48
481msgid "Add Files"
482msgstr "Добавяне на файлове"
483
484#. Translators: add a file to the archive only if the disk version is
485#. * newer than the archive version.
486#: ../src/dlg-add-files.c:164 ../src/dlg-add-folder.c:230
487msgid "Add only if _newer"
488msgstr "Добавяне, ако са по-_нови"
489
490#: ../src/dlg-add-folder.c:216
491msgid "Add a Folder"
492msgstr "Добавяне на папка"
493
494#: ../src/dlg-add-folder.c:231
495msgid "_Include subfolders"
496msgstr "_Включително подпапки"
497
498#: ../src/dlg-add-folder.c:232
499msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
500msgstr "С _изключение на папките, които са символни връзки"
501
502#: ../src/dlg-add-folder.c:235 ../src/dlg-add-folder.c:241
503#: ../src/dlg-add-folder.c:247
504msgid "example: *.o; *.bak"
505msgstr "(пример: *.txt; *.doc)"
506
507#: ../src/dlg-add-folder.c:236
508msgid "Include _files:"
509msgstr "_Включително файлове:"
510
511#: ../src/dlg-add-folder.c:242
512msgid "E_xclude files:"
513msgstr "С _изключение на файлове:"
514
515#: ../src/dlg-add-folder.c:248
516msgid "_Exclude folders:"
517msgstr "С изключение на _папки:"
518
519#: ../src/dlg-add-folder.c:252
520msgid "_Load Options"
521msgstr "_Настройки за зареждане"
522
523#: ../src/dlg-add-folder.c:253
524msgid "Sa_ve Options"
525msgstr "Настройки за _запазване"
526
527#: ../src/dlg-add-folder.c:254
528msgid "_Reset Options"
529msgstr "_Ползване на стандартните настройки"
530
531#: ../src/dlg-add-folder.c:882
532msgid "Save Options"
533msgstr "Настройки за запазване"
534
535#: ../src/dlg-add-folder.c:883
536msgid "Options Name:"
537msgstr "Име на настройката:"
538
539#: ../src/dlg-ask-password.c:122
540#, c-format
541msgid "Enter the password for the archive '%s'."
542msgstr "Въведете паролата за архива „%s“."
543
544#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
545#: ../src/dlg-batch-add.c:186 ../src/fr-window.c:7435
546#, c-format
547msgid ""
548"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
549"\n"
550"%s"
551msgstr ""
552"Името „%s“ не е валидно, защото съдържа знаците: %s\n"
553"\n"
554"%s"
555
556#: ../src/dlg-batch-add.c:189 ../src/fr-window.c:7425 ../src/fr-window.c:7430
557#: ../src/fr-window.c:7435 ../src/fr-window.c:7471 ../src/fr-window.c:7473
558msgid "Please use a different name."
559msgstr "Използвайте друго име."
560
561#: ../src/dlg-batch-add.c:216
562msgid ""
563"You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
564"folder."
565msgstr ""
566"Нямате необходимите привилегии, за да създадете архив в целевата папка."
567
568#: ../src/dlg-batch-add.c:232 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6691
569#, c-format
570msgid ""
571"Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
572"\n"
573"Do you want to create it?"
574msgstr ""
575"Папката „%s“ не съществува.\n"
576"\n"
577"Искате ли да я създадете?"
578
579#: ../src/dlg-batch-add.c:241 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6700
580msgid "Create _Folder"
581msgstr "Създаване на _папка"
582
583#: ../src/dlg-batch-add.c:260 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6717
584#, c-format
585msgid "Could not create the destination folder: %s."
586msgstr "Папката не може да бъде създадена: %s"
587
588#: ../src/dlg-batch-add.c:277
589msgid "Archive not created"
590msgstr "Архивът не е създаден"
591
592#: ../src/dlg-batch-add.c:325
593msgid "The archive is already present.  Do you want to overwrite it?"
594msgstr "Архивът вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
595
596#: ../src/dlg-batch-add.c:328
597msgid "_Overwrite"
598msgstr "_Презаписване"
599
600#: ../src/dlg-extract.c:130 ../src/dlg-extract.c:148 ../src/dlg-extract.c:175
601#: ../src/fr-window.c:4210 ../src/fr-window.c:6721 ../src/fr-window.c:6740
602#: ../src/fr-window.c:6745
603msgid "Extraction not performed"
604msgstr "Разархивирането не е изпълнено."
605
606#: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4373 ../src/fr-window.c:4453
607#, c-format
608msgid ""
609"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
610msgstr "Нямате необходимите права да разархивирате архиви в папката „%s“"
611
612#: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:123
613msgid "Extract"
614msgstr "Разархивиране"
615
616#: ../src/dlg-extract.c:380
617msgid "Actions"
618msgstr "Действия"
619
620#: ../src/dlg-extract.c:396
621msgid "Re-crea_te folders"
622msgstr "_Пресъздаване на папките"
623
624#: ../src/dlg-extract.c:400
625msgid "Over_write existing files"
626msgstr "Пре_записване на съществуващи файлове"
627
628#: ../src/dlg-extract.c:404
629msgid "Do not e_xtract older files"
630msgstr "По-стари _файлове да не се разархивират"
631
632#: ../src/dlg-new.c:440
633msgctxt "File"
634msgid "New"
635msgstr "Нов"
636
637#: ../src/dlg-new.c:453
638msgctxt "File"
639msgid "Save"
640msgstr "Запазване"
641
642#: ../src/dlg-package-installer.c:107 ../src/dlg-package-installer.c:217
643msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
644msgstr "Вътрешна грешка при търсенето на програми:"
645
646#: ../src/dlg-package-installer.c:285
647#, c-format
648msgid ""
649"There is no command installed for %s files.\n"
650"Do you want to search for a command to open this file?"
651msgstr ""
652"Не е инсталирана команда за файловете от вида %s.\n"
653"Искате ли да потърсите команда за отварянето им?"
654
655#: ../src/dlg-package-installer.c:290
656msgid "Could not open this file type"
657msgstr "Този вид файлове не могат да се отварят"
658
659#: ../src/dlg-package-installer.c:293
660msgid "_Search Command"
661msgstr "_Команда за търсене"
662
663#. Translators: after the colon there is a folder name.
664#: ../src/dlg-prop.c:106
665msgid "Location:"
666msgstr "Местоположение:"
667
668#: ../src/dlg-prop.c:118
669msgctxt "File"
670msgid "Name:"
671msgstr "Име:"
672
673#: ../src/dlg-prop.c:124
674#, c-format
675msgid "%s Properties"
676msgstr "Свойства на %s"
677
678#: ../src/dlg-prop.c:133
679msgid "Modified on:"
680msgstr "Променен на:"
681
682#: ../src/dlg-prop.c:143
683msgid "Archive size:"
684msgstr "Размер на архива:"
685
686#: ../src/dlg-prop.c:154
687msgid "Content size:"
688msgstr "Размер на съдържанието:"
689
690#: ../src/dlg-prop.c:174
691msgid "Compression ratio:"
692msgstr "Ниво на компресия:"
693
694#: ../src/dlg-prop.c:189
695msgid "Number of files:"
696msgstr "Брой файлове:"
697
698#: ../src/dlg-update.c:163
699#, c-format
700msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
701msgstr "Да се обнови ли файлът „%s“ в архива „%s“?"
702
703#: ../src/dlg-update.c:192
704#, c-format
705msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
706msgstr "Да се обновят ли файловете в архива „%s“?"
707
708#: ../src/eggfileformatchooser.c:236
709#, c-format
710msgid "File _Format: %s"
711msgstr "_Формат на файла: %s"
712
713#: ../src/eggfileformatchooser.c:397
714msgid "All Files"
715msgstr "Всички файлове"
716
717#: ../src/eggfileformatchooser.c:398
718msgid "All Supported Files"
719msgstr "Всички поддържани файлове"
720
721#: ../src/eggfileformatchooser.c:407
722msgid "By Extension"
723msgstr "По разширение"
724
725#: ../src/eggfileformatchooser.c:422
726msgid "File Format"
727msgstr "Формат на файла"
728
729#: ../src/eggfileformatchooser.c:440
730msgid "Extension(s)"
731msgstr "Разширение(я)"
732
733#: ../src/eggfileformatchooser.c:675
734#, c-format
735msgid ""
736"The program was not able to find out the file format you want to use for `"
737"%s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
738"choose a file format from the list below."
739msgstr ""
740"Програмата не може да открие формата на файл, който искате да използвате за "
741"„%s“. Или ползвайте известно разширение за този формат на файл, или задайте "
742"формата ръчно."
743
744#: ../src/eggfileformatchooser.c:682
745msgid "File format not recognized"
746msgstr "Непознат формат на файл"
747
748#: ../src/fr-archive.c:1158
749msgid "File not found."
750msgstr "Файлът не е намерен."
751
752#: ../src/fr-archive.c:1261
753#, c-format
754msgid "The file doesn't exist"
755msgstr "Файлът не съществува"
756
757#: ../src/fr-archive.c:2427
758msgid "You don't have the right permissions."
759msgstr "Нямате необходимите права."
760
761#: ../src/fr-archive.c:2427
762msgid "This archive type cannot be modified"
763msgstr "Този архив не може да бъде променен"
764
765#: ../src/fr-archive.c:2439
766msgid "You can't add an archive to itself."
767msgstr "Не можете да добавяте архив към него самия."
768
769#. Translators: after the colon there is a filename.
770#: ../src/fr-command-7z.c:295 ../src/fr-command-rar.c:433
771#: ../src/fr-command-tar.c:307
772msgid "Adding file: "
773msgstr "Добавяне на файл: "
774
775#. Translators: after the colon there is a filename.
776#: ../src/fr-command-7z.c:416 ../src/fr-command-rar.c:560
777#: ../src/fr-command-tar.c:426
778msgid "Extracting file: "
779msgstr "Разархивиране на файл: "
780
781#. Translators: after the colon there is a filename.
782#: ../src/fr-command-rar.c:511 ../src/fr-command-tar.c:372
783msgid "Removing file: "
784msgstr "Премахване на файл: "
785
786#: ../src/fr-command-rar.c:688
787#, c-format
788msgid "Could not find the volume: %s"
789msgstr "Томът не може да бъде открит: %s"
790
791#: ../src/fr-command-tar.c:381 ../src/fr-window.c:2332
792msgid "Deleting files from archive"
793msgstr "Изтриване на файлове в архива"
794
795#: ../src/fr-command-tar.c:485
796msgid "Recompressing archive"
797msgstr "Компресиране наново на архива"
798
799#: ../src/fr-command-tar.c:736
800msgid "Decompressing archive"
801msgstr "Разархивиране на компресирания файл"
802
803#: ../src/fr-init.c:58
804msgid "7-Zip (.7z)"
805msgstr "7-Zip (.7z)"
806
807#: ../src/fr-init.c:59
808msgid "Tar compressed with 7z (.tar.7z)"
809msgstr "Tar, компресиран със 7z (.tar.bz)"
810
811#: ../src/fr-init.c:60
812msgid "Ace (.ace)"
813msgstr "Ace (.ace)"
814
815#: ../src/fr-init.c:62
816msgid "Ar (.ar)"
817msgstr "Ar (.ar)"
818
819#: ../src/fr-init.c:63
820msgid "Arj (.arj)"
821msgstr "Arj (.arj)"
822
823#: ../src/fr-init.c:65
824msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
825msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
826
827#: ../src/fr-init.c:67
828msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
829msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
830
831#: ../src/fr-init.c:68
832msgid "Cabinet (.cab)"
833msgstr "Cabinet (.cab)"
834
835#: ../src/fr-init.c:69
836msgid "Rar Archived Comic Book (.cbr)"
837msgstr "Комикс, компресиран с rar (.cbr)"
838
839#: ../src/fr-init.c:70
840msgid "Zip Archived Comic Book (.cbz)"
841msgstr "Комикс, компресиран с zip (.cbz)"
842
843#: ../src/fr-init.c:73
844msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
845msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
846
847#: ../src/fr-init.c:76
848msgid "Ear (.ear)"
849msgstr "Ear (.ear)"
850
851#: ../src/fr-init.c:77
852msgid "Self-extracting zip (.exe)"
853msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
854
855#: ../src/fr-init.c:79
856msgid "Jar (.jar)"
857msgstr "Jar (.jar)"
858
859#: ../src/fr-init.c:80
860msgid "Lha (.lzh)"
861msgstr "Lha (.lzh)"
862
863#: ../src/fr-init.c:81
864msgid "Lrzip (.lrz)"
865msgstr "Lrzip (.lrz)"
866
867#: ../src/fr-init.c:82
868msgid "Tar compressed with lrzip (.tar.lrz)"
869msgstr "Tar, компресиран с lrzip (.tar.lrz)"
870
871#: ../src/fr-init.c:84
872msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
873msgstr "Tar, компресиран с lzip (.tar.lz)"
874
875#: ../src/fr-init.c:86
876msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
877msgstr "Tar, компресиран с lzma (.tar.lzma)"
878
879#: ../src/fr-init.c:88
880msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
881msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
882
883#: ../src/fr-init.c:89
884msgid "Windows Imaging Format (.wim)"
885msgstr "Файл с образ за Windows (.wim)"
886
887#: ../src/fr-init.c:90
888msgid "Rar (.rar)"
889msgstr "Rar (.rar)"
890
891#: ../src/fr-init.c:93
892msgid "Tar uncompressed (.tar)"
893msgstr "Tar, некомпресиран (.tar)"
894
895#: ../src/fr-init.c:94
896msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
897msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
898
899#: ../src/fr-init.c:96
900msgid "War (.war)"
901msgstr "War (.war)"
902
903#: ../src/fr-init.c:97
904msgid "Xz (.xz)"
905msgstr "Xz (.xz)"
906
907#: ../src/fr-init.c:98
908msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
909msgstr "Tar, компресиран с xz (.tar.xz)"
910
911#: ../src/fr-init.c:99
912msgid "Zoo (.zoo)"
913msgstr "Zoo (.zoo)"
914
915#: ../src/fr-init.c:100
916msgid "Zip (.zip)"
917msgstr "Zip (.zip)"
918
919#: ../src/fr-stock.c:42 ../src/fr-stock.c:43
920msgid "_Add"
921msgstr "_Добавяне"
922
923#: ../src/fr-stock.c:44
924msgid "_Extract"
925msgstr "_Разархивиране"
926
927#: ../src/fr-window.c:1532
928#, c-format
929msgid "%d object (%s)"
930msgid_plural "%d objects (%s)"
931msgstr[0] "%d обект (%s)"
932msgstr[1] "%d обекта (%s)"
933
934#: ../src/fr-window.c:1537
935#, c-format
936msgid "%d object selected (%s)"
937msgid_plural "%d objects selected (%s)"
938msgstr[0] "%d избран обект (%s)"
939msgstr[1] "%d избрани обекта (%s)"
940
941#: ../src/fr-window.c:1607
942msgid "Folder"
943msgstr "Папка"
944
945#: ../src/fr-window.c:2004
946msgid "[read only]"
947msgstr "[само за четене]"
948
949#: ../src/fr-window.c:2255
950#, c-format
951msgid "Could not display the folder \"%s\""
952msgstr "Папката „%s“ не може да бъде показана"
953
954#: ../src/fr-window.c:2323 ../src/fr-window.c:2353
955msgid "Creating archive"
956msgstr "Създаване на архив"
957
958#: ../src/fr-window.c:2326
959msgid "Loading archive"
960msgstr "Зареждане на архив"
961
962#: ../src/fr-window.c:2329
963msgid "Reading archive"
964msgstr "Четене на архив"
965
966#: ../src/fr-window.c:2335
967msgid "Testing archive"
968msgstr "Тестване на архива"
969
970#: ../src/fr-window.c:2338
971msgid "Getting the file list"
972msgstr "Извличане на списъка с файлове"
973
974#: ../src/fr-window.c:2341 ../src/fr-window.c:2350
975msgid "Copying the file list"
976msgstr "Копиране на списъка с файлове"
977
978#: ../src/fr-window.c:2344
979msgid "Adding files to archive"
980msgstr "Добавяне на файлове към архива"
981
982#: ../src/fr-window.c:2347
983msgid "Extracting files from archive"
984msgstr "Разархивиране на файловете от архива"
985
986#: ../src/fr-window.c:2356
987msgid "Saving archive"
988msgstr "Запазване на архив"
989
990#: ../src/fr-window.c:2524
991msgid "_Open the Archive"
992msgstr "_Отваряне на архив"
993
994#: ../src/fr-window.c:2525
995msgid "_Show the Files"
996msgstr "_Показване на файловете"
997
998#: ../src/fr-window.c:2570
999msgid "Archive:"
1000msgstr "Архив:"
1001
1002#: ../src/fr-window.c:2741
1003msgid "Extraction completed successfully"
1004msgstr "Разархивирането завърши успешно"
1005
1006#: ../src/fr-window.c:2764
1007msgid "Archive created successfully"
1008msgstr "Архивът е създаден успешно"
1009
1010#: ../src/fr-window.c:2812
1011msgid "please wait..."
1012msgstr "изчакайте…"
1013
1014#: ../src/fr-window.c:2897 ../src/fr-window.c:3032
1015msgid "Command exited abnormally."
1016msgstr "Командата спря неочаквано."
1017
1018#: ../src/fr-window.c:2990
1019msgid "An error occurred while extracting files."
1020msgstr "Възникна грешка при разархивиране на файловете."
1021
1022#: ../src/fr-window.c:2996
1023#, c-format
1024msgid "Could not open \"%s\""
1025msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
1026
1027#: ../src/fr-window.c:3001
1028msgid "An error occurred while loading the archive."
1029msgstr "Възникна грешка при зареждане на архива."
1030
1031#: ../src/fr-window.c:3005
1032msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
1033msgstr "Възникна грешка при изтриване на файлове от архива."
1034
1035#: ../src/fr-window.c:3011
1036msgid "An error occurred while adding files to the archive."
1037msgstr "Възникна грешка при добавяне на файлове към архива."
1038
1039#: ../src/fr-window.c:3015
1040msgid "An error occurred while testing archive."
1041msgstr "Възникна грешка при тестването на архива"
1042
1043#: ../src/fr-window.c:3019
1044msgid "An error occurred while saving the archive."
1045msgstr "Възникна грешка при запазване на архива."
1046
1047#: ../src/fr-window.c:3023
1048msgid "An error occurred."
1049msgstr "Възникна грешка."
1050
1051#: ../src/fr-window.c:3029
1052msgid "Command not found."
1053msgstr "Командата не е намерена."
1054
1055#: ../src/fr-window.c:3231
1056msgid "Test Result"
1057msgstr "Резултати от теста"
1058
1059#: ../src/fr-window.c:4053 ../src/fr-window.c:8022 ../src/fr-window.c:8056
1060#: ../src/fr-window.c:8306
1061msgid "Could not perform the operation"
1062msgstr "Операцията не може да бъде извършена"
1063
1064#: ../src/fr-window.c:4079
1065msgid ""
1066"Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
1067"archive?"
1068msgstr ""
1069"Искате ли да добавите този файл към текущия архив или да го отворите като "
1070"нов архив?"
1071
1072#: ../src/fr-window.c:4109
1073msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
1074msgstr "Искате ли да създадете нов архив с тези файлове?"
1075
1076#: ../src/fr-window.c:4112
1077msgid "Create _Archive"
1078msgstr "Създаване на _архив"
1079
1080#: ../src/fr-window.c:4702 ../src/fr-window.c:5783
1081msgid "Folders"
1082msgstr "Папки"
1083
1084#: ../src/fr-window.c:4740
1085msgctxt "File"
1086msgid "Size"
1087msgstr "Размер"
1088
1089#: ../src/fr-window.c:4741
1090msgctxt "File"
1091msgid "Type"
1092msgstr "Вид"
1093
1094#: ../src/fr-window.c:4742
1095msgctxt "File"
1096msgid "Date Modified"
1097msgstr "Дата на промяна"
1098
1099#: ../src/fr-window.c:4743
1100msgctxt "File"
1101msgid "Location"
1102msgstr "Местоположение"
1103
1104#: ../src/fr-window.c:4752
1105msgctxt "File"
1106msgid "Name"
1107msgstr "Име"
1108
1109#: ../src/fr-window.c:5704
1110msgid "Find:"
1111msgstr "Търсене:"
1112
1113#: ../src/fr-window.c:5791
1114msgid "Close the folders pane"
1115msgstr "Затваряне на панела с папки"
1116
1117#: ../src/fr-window.c:5934 ../src/fr-window.c:5937 ../src/ui.h:141
1118#: ../src/ui.h:145
1119msgid "Open archive"
1120msgstr "Отваряне на архив"
1121
1122#: ../src/fr-window.c:5935
1123msgid "Open a recently used archive"
1124msgstr "Отваряне на скоро използван архив"
1125
1126#: ../src/fr-window.c:6262
1127#, c-format
1128msgid "Could not save the archive \"%s\""
1129msgstr "Неуспех при запазването на архива „%s“"
1130
1131#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
1132#: ../src/fr-window.c:7425
1133msgid "The new name is void."
1134msgstr "Новото име е празно."
1135
1136#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
1137#: ../src/fr-window.c:7430
1138msgid "The new name is equal to the old one."
1139msgstr "Новото име е същото като старото."
1140
1141#: ../src/fr-window.c:7471
1142#, c-format
1143msgid ""
1144"A folder named \"%s\" already exists.\n"
1145"\n"
1146"%s"
1147msgstr ""
1148"Вече има папка с име „%s“.\n"
1149"\n"
1150"%s"
1151
1152#: ../src/fr-window.c:7473
1153#, c-format
1154msgid ""
1155"A file named \"%s\" already exists.\n"
1156"\n"
1157"%s"
1158msgstr ""
1159"Вече има файл с име „%s“.\n"
1160"\n"
1161"%s"
1162
1163#: ../src/fr-window.c:7543
1164msgid "Rename"
1165msgstr "Преименуване"
1166
1167#: ../src/fr-window.c:7544
1168msgid "New folder name"
1169msgstr "Ново име на папка"
1170
1171#: ../src/fr-window.c:7544
1172msgid "New file name"
1173msgstr "Ново име на файл"
1174
1175#: ../src/fr-window.c:7548
1176msgid "_Rename"
1177msgstr "П_реименуване"
1178
1179#: ../src/fr-window.c:7565 ../src/fr-window.c:7585
1180msgid "Could not rename the folder"
1181msgstr "Папката не може да бъде преименувана"
1182
1183#: ../src/fr-window.c:7565 ../src/fr-window.c:7585
1184msgid "Could not rename the file"
1185msgstr "Файлът не може да бъде преименуван"
1186
1187#: ../src/fr-window.c:7983
1188msgid "Paste Selection"
1189msgstr "Поставяне на избраното"
1190
1191#: ../src/fr-window.c:7984
1192msgid "Destination folder"
1193msgstr "Папка, в която да се разархивира"
1194
1195#: ../src/fr-window.c:8585
1196msgid "Add files to an archive"
1197msgstr "Добавяне на файловете към архив"
1198
1199#: ../src/fr-window.c:8629
1200msgid "Extract archive"
1201msgstr "Разархивиране на архив"
1202
1203#. This is the time format used in the "Date Modified" column and
1204#. * in the Properties dialog.  See the man page of strftime for an
1205#. * explanation of the values.
1206#: ../src/glib-utils.c:560
1207msgid "%d %B %Y, %H:%M"
1208msgstr "%d %B %Y, %H:%M"
1209
1210#. Expander
1211#: ../src/gtk-utils.c:416
1212msgid "Command _Line Output"
1213msgstr "_Изход на командния ред"
1214
1215#: ../src/gtk-utils.c:753
1216msgid "Could not display help"
1217msgstr "Неуспех при показването на ръководството"
1218
1219#: ../src/main.c:51
1220msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
1221msgstr ""
1222"Добавяне на файлове в избрания архив и\n"
1223"                                    спиране на програмата"
1224
1225#: ../src/main.c:52
1226msgid "ARCHIVE"
1227msgstr "АРХИВ"
1228
1229#: ../src/main.c:55
1230msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
1231msgstr ""
1232"Добавяне на файлове, като се пита за името\n"
1233"                                    на архива, и спиране на програмата"
1234
1235#: ../src/main.c:59
1236msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
1237msgstr ""
1238"Разархивиране на архивите в определена\n"
1239"                                    папка и спиране на програмата"
1240
1241#: ../src/main.c:60 ../src/main.c:72
1242msgid "FOLDER"
1243msgstr "ПАПКА"
1244
1245#: ../src/main.c:63
1246msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
1247msgstr ""
1248"Разархивиране на архиви, като се пита за\n"
1249"                                    целевата папка, и спиране на програмата"
1250
1251#: ../src/main.c:67
1252msgid ""
1253"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
1254"program"
1255msgstr ""
1256"Разархивиране на архивите в определена\n"
1257"                                    папка и спиране на програмата"
1258
1259#: ../src/main.c:71
1260msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
1261msgstr ""
1262"Папка по подразбиране за командите „--add“\n"
1263"                                    и „--extract“"
1264
1265#: ../src/main.c:75
1266msgid "Create destination folder without asking confirmation"
1267msgstr ""
1268"Създаване на папката за файловете, без да\n"
1269"                                    се иска потвърждение"
1270
1271#: ../src/main.c:296 ../src/server.c:444
1272msgid "- Create and modify an archive"
1273msgstr "— създаване и промяна на архив"
1274
1275#: ../src/main.c:312 ../src/server.c:457
1276msgid "File Roller"
1277msgstr "File Roller"
1278
1279#: ../src/ui.h:31
1280msgid "_Archive"
1281msgstr "_Архив"
1282
1283#: ../src/ui.h:32
1284msgid "_Edit"
1285msgstr "_Редактиране"
1286
1287#: ../src/ui.h:33
1288msgid "_View"
1289msgstr "_Изглед"
1290
1291#: ../src/ui.h:34
1292msgid "_Help"
1293msgstr "Помо_щ"
1294
1295#: ../src/ui.h:35
1296msgid "_Arrange Files"
1297msgstr "По_дреждане на файлове"
1298
1299#. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
1300#: ../src/ui.h:37
1301msgid "Open _Recent"
1302msgstr "_Скоро отваряни файлове"
1303
1304#: ../src/ui.h:41
1305msgid "Information about the program"
1306msgstr "Информация за програмата"
1307
1308#: ../src/ui.h:44
1309msgid "_Add Files..."
1310msgstr "_Добавяне на файлове…"
1311
1312#: ../src/ui.h:45 ../src/ui.h:49
1313msgid "Add files to the archive"
1314msgstr "Добавяне на файлове към архив"
1315
1316#: ../src/ui.h:52
1317msgid "Add a _Folder..."
1318msgstr "Добавяне на п_апка…"
1319
1320#: ../src/ui.h:53 ../src/ui.h:57
1321msgid "Add a folder to the archive"
1322msgstr "Добавяне на папка към архива"
1323
1324#: ../src/ui.h:56
1325msgid "Add Folder"
1326msgstr "Добавяне на папка"
1327
1328#: ../src/ui.h:61
1329msgid "Close the current archive"
1330msgstr "Затваряне на текущия архив"
1331
1332#: ../src/ui.h:64
1333msgid "Contents"
1334msgstr "Ръководство"
1335
1336#: ../src/ui.h:65
1337msgid "Display the File Roller Manual"
1338msgstr "Показване на ръководството на File Roller"
1339
1340#: ../src/ui.h:70 ../src/ui.h:91
1341msgid "Copy the selection"
1342msgstr "Копиране на избраното"
1343
1344#: ../src/ui.h:74 ../src/ui.h:95
1345msgid "Cut the selection"
1346msgstr "Отрязване на избраното"
1347
1348#: ../src/ui.h:78 ../src/ui.h:99
1349msgid "Paste the clipboard"
1350msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
1351
1352#: ../src/ui.h:81 ../src/ui.h:102
1353msgid "_Rename..."
1354msgstr "Пр_еименуване…"
1355
1356#: ../src/ui.h:82 ../src/ui.h:103
1357msgid "Rename the selection"
1358msgstr "Преименуване на избраното"
1359
1360#: ../src/ui.h:86 ../src/ui.h:107
1361msgid "Delete the selection from the archive"
1362msgstr "Изтриване на избраното от архива"
1363
1364#: ../src/ui.h:111
1365msgid "Dese_lect All"
1366msgstr "_Отмяна на избора на всичко"
1367
1368#: ../src/ui.h:112
1369msgid "Deselect all files"
1370msgstr "Отмяна на избора на всички файлове"
1371
1372#: ../src/ui.h:115 ../src/ui.h:119
1373msgid "_Extract..."
1374msgstr "_Разархивиране…"
1375
1376#: ../src/ui.h:116 ../src/ui.h:120 ../src/ui.h:124
1377msgid "Extract files from the archive"
1378msgstr "Разархивиране на файлове от архива"
1379
1380#: ../src/ui.h:127
1381msgid "Find..."
1382msgstr "Търсене…"
1383
1384#: ../src/ui.h:132
1385msgid "_Last Output"
1386msgstr "Последен из_ход"
1387
1388#: ../src/ui.h:133
1389msgid "View the output produced by the last executed command"
1390msgstr "Разглеждане на изхода от последната изпълнена команда"
1391
1392#: ../src/ui.h:136
1393msgid "New..."
1394msgstr "Нов..."
1395
1396#: ../src/ui.h:137
1397msgid "Create a new archive"
1398msgstr "Създаване на нов архив"
1399
1400#: ../src/ui.h:140
1401msgid "Open..."
1402msgstr "Отваряне..."
1403
1404#: ../src/ui.h:148
1405msgid "_Open With..."
1406msgstr "Отваряне _с…"
1407
1408#: ../src/ui.h:149
1409msgid "Open selected files with an application"
1410msgstr "Отваряне на избрани файлове със зададена програма"
1411
1412#: ../src/ui.h:152
1413msgid "Pass_word..."
1414msgstr "Паро_ла…"
1415
1416#: ../src/ui.h:153
1417msgid "Specify a password for this archive"
1418msgstr "Определете парола за този архив"
1419
1420#: ../src/ui.h:157
1421msgid "Show archive properties"
1422msgstr "Показване свойствата на архива"
1423
1424#: ../src/ui.h:161
1425msgid "Reload current archive"
1426msgstr "Презареждане на текущия архив"
1427
1428#: ../src/ui.h:164
1429msgid "Save As..."
1430msgstr "Запазване като..."
1431
1432#: ../src/ui.h:165
1433msgid "Save the current archive with a different name"
1434msgstr "Запазване на текущия архив с друго име"
1435
1436#: ../src/ui.h:169
1437msgid "Select all files"
1438msgstr "Избиране на всички файлове"
1439
1440#: ../src/ui.h:173
1441msgid "Stop current operation"
1442msgstr "Спиране на текущата операция"
1443
1444#: ../src/ui.h:176
1445msgid "_Test Integrity"
1446msgstr "_Изпробване на архива"
1447
1448#: ../src/ui.h:177
1449msgid "Test whether the archive contains errors"
1450msgstr "Тестване дали архивът съдържа грешки"
1451
1452#: ../src/ui.h:181 ../src/ui.h:185
1453msgid "Open the selected file"
1454msgstr "Отваряне на избрания файл"
1455
1456#: ../src/ui.h:189 ../src/ui.h:193
1457msgid "Open the selected folder"
1458msgstr "Отваряне на избраната папка"
1459
1460#: ../src/ui.h:198
1461msgid "Go to the previous visited location"
1462msgstr "Отиване в предишното посетено място"
1463
1464#: ../src/ui.h:202
1465msgid "Go to the next visited location"
1466msgstr "Отиване в следващото посетено място"
1467
1468#: ../src/ui.h:206
1469msgid "Go up one level"
1470msgstr "Отиване едно ниво нагоре"
1471
1472#. Translators: the home location is the home folder.
1473#: ../src/ui.h:211
1474msgid "Go to the home location"
1475msgstr "Отиване в личните файлове"
1476
1477#: ../src/ui.h:219
1478msgid "_Toolbar"
1479msgstr "_Лента с инструменти"
1480
1481#: ../src/ui.h:220
1482msgid "View the main toolbar"
1483msgstr "Показване на главната лента с инструменти"
1484
1485#: ../src/ui.h:224
1486msgid "Stat_usbar"
1487msgstr "Лента за с_ъстоянието"
1488
1489#: ../src/ui.h:225
1490msgid "View the statusbar"
1491msgstr "Показване на лентата за състоянието"
1492
1493#: ../src/ui.h:229
1494msgid "_Reversed Order"
1495msgstr "_Обратен ред"
1496
1497#: ../src/ui.h:230
1498msgid "Reverse the list order"
1499msgstr "Обръщане на подредбата на списъка"
1500
1501#: ../src/ui.h:234
1502msgid "_Folders"
1503msgstr "П_апки"
1504
1505#: ../src/ui.h:244
1506msgid "View All _Files"
1507msgstr "По_казване на всички файлове"
1508
1509#: ../src/ui.h:247
1510msgid "View as a F_older"
1511msgstr "И_зглед като папка"
1512
1513#: ../src/ui.h:255
1514msgid "by _Name"
1515msgstr "по _име"
1516
1517#: ../src/ui.h:256
1518msgid "Sort file list by name"
1519msgstr "Подреждане файловете по име"
1520
1521#: ../src/ui.h:258
1522msgid "by _Size"
1523msgstr "по _размер"
1524
1525#: ../src/ui.h:259
1526msgid "Sort file list by file size"
1527msgstr "Подреждане на файловете по размер"
1528
1529#: ../src/ui.h:261
1530msgid "by T_ype"
1531msgstr "по _вид"
1532
1533#: ../src/ui.h:262
1534msgid "Sort file list by type"
1535msgstr "Подреждане на файловете по вид"
1536
1537#: ../src/ui.h:264
1538msgid "by _Date Modified"
1539msgstr "по _дата на промяна"
1540
1541#: ../src/ui.h:265
1542msgid "Sort file list by modification time"
1543msgstr "Подреждане на файловете по датата на промяна"
1544
1545#. Translators: this is the "sort by file location" menu item
1546#: ../src/ui.h:268
1547msgid "by _Location"
1548msgstr "по _местоположение"
1549
1550#. Translators: location is the file location
1551#: ../src/ui.h:270
1552msgid "Sort file list by location"
1553msgstr "Подреждане на файловете по местоположение"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.