source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 2437

Last change on this file since 2437 was 2437, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

empathy: подаден в master

File size: 163.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# Copyright (C) 2011 Krasimir Chonov
5# This file is distributed under the same license as the empathy package.
6# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
9# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: empathy master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2012-02-18 07:15+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2012-02-18 07:15+0200\n"
18"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
28msgstr ""
29"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
30"съобщения"
31
32#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
33msgid "Empathy"
34msgstr "Empathy"
35
36#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
37msgid "Empathy Internet Messaging"
38msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
39
40#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
41msgid "IM Client"
42msgstr "Клиент за моментни съобщения"
43
44#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
45msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
46msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
47
48#. Tweak the dialog
49#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
50#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2411
51msgid "Messaging and VoIP Accounts"
52msgstr "Съобщения и телефония"
53
54#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
55msgid "Always open a separate chat window for new chats."
56msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
57
58#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
59msgid "Camera device"
60msgstr "Уеб камера"
61
62#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
63msgid "Camera position"
64msgstr "Позиция на камерата"
65
66#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
67msgid ""
68"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
69"chat."
70msgstr ""
71"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
72"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
73
74#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
75msgid "Chat window theme"
76msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
77
78#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
79msgid "Chat window theme variant"
80msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
81
82#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
83msgid ""
84"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
85msgstr ""
86"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
87"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
88
89#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
90msgid "Compact contact list"
91msgstr "Стегнат списък с контакти"
92
93#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
94msgid "Connection managers should be used"
95msgstr "Да се използва управление на връзката"
96
97#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
98msgid "Contact list sort criterion"
99msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
100
101#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
102msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
103msgstr ""
104"Път до обекта в D-Bus на последната регистрация, използвана за влизане в "
105"стая."
106
107#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
108msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
109msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например /dev/video0."
110
111#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
112msgid "Default directory to select an avatar image from"
113msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
114
115#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
116msgid "Disable popup notifications when away"
117msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
118
119#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
120msgid "Disable sounds when away"
121msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
122
123#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
124msgid "Display incoming events in the status area"
125msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
126
127#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
128msgid ""
129"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
130"user immediately."
131msgstr ""
132"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
133"събитията се представят незабавно на потребителя."
134
135#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
136msgid "Echo cancellation support"
137msgstr "Премахване на ехо"
138
139#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
140msgid "Empathy can publish the user's location"
141msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
142
143#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
144msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
145msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
146
147#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
148msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
149msgstr ""
150"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
151"местоположението"
152
153#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
154msgid "Empathy can use the network to guess the location"
155msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
156
157#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
158msgid "Empathy default download folder"
159msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
160
161#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
162msgid "Empathy should auto-away when idle"
163msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
164
165#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
166msgid "Empathy should auto-connect on startup"
167msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
168
169#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
170msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
171msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
172
173#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
174msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
175msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
176
177#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
178msgid "Enable WebKit Developer Tools"
179msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
180
181#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
182msgid "Enable popup notifications for new messages"
183msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
184
185#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
186msgid "Enable spell checker"
187msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
188
189#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
190msgid "Hide main window"
191msgstr "Скриване на основния прозорец"
192
193#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
194msgid "Hide the main window."
195msgstr "Скриване на основния прозорец."
196
197#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
198msgid "Inform other users when you are typing to them"
199msgstr "Информиране на другите участници, че им пишете"
200
201#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
202msgid "Last account selected in Join Room dialog"
203msgstr "Последната регистрация използвана в прозореца „Влизане в стая“"
204
205#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
206msgid "Nick completed character"
207msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
208
209#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
210msgid "Open new chats in separate windows"
211msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
212
213#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
214msgid "Path of the Adium theme to use"
215msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
216
217#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
218msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
219msgstr ""
220"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
221
222#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
223msgid "Play a sound for incoming messages"
224msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
225
226#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
227msgid "Play a sound for new conversations"
228msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
229
230#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
231msgid "Play a sound for outgoing messages"
232msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
233
234#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
235msgid "Play a sound when a contact logs in"
236msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
237
238#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
239msgid "Play a sound when a contact logs out"
240msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
241
242#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
243msgid "Play a sound when we log in"
244msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
245
246#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
247msgid "Play a sound when we log out"
248msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
249
250#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
251msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
252msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
253
254#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
255msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
256msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
257
258#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
259msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
260msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
261
262#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
263msgid "Position the camera preview should be during a call."
264msgstr ""
265"Позиционирането на изображението от камерата да става по време на разговор."
266
267#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
268msgid "Show Balance in contact list"
269msgstr "Показване на кредита в списъка с контакти"
270
271#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
272msgid "Show avatars"
273msgstr "Показване на аватари"
274
275#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
276msgid "Show contact groups"
277msgstr "Показване на групите с контакти"
278
279#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
280msgid "Show contact list in rooms"
281msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
282
283#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
284msgid "Show hint about closing the main window"
285msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
286
287#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
288msgid "Show offline contacts"
289msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
290
291#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
292msgid "Show protocols"
293msgstr "Показване на протокола"
294
295#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
296msgid "Spell checking languages"
297msgstr "Езици с проверка на правописа"
298
299#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
300msgid "The default folder to save file transfers in."
301msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
302
303#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
304msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
305msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
306
307#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
308msgid "The position for the chat window side pane"
309msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
310
311#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
312msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
313msgstr ""
314"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
315"разговори."
316
317#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
318msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
319msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
320
321#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
322msgid ""
323"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
324msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
325
326#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
327msgid "Use graphical smileys"
328msgstr "Изображения за емотикони"
329
330#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
331msgid "Use notification sounds"
332msgstr "Известяване със звуци"
333
334#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
335msgid "Use theme for chat rooms"
336msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
337
338#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
339msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
340msgstr ""
341"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
342
343#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
344msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
345msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
346
347#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
348msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
349msgstr ""
350"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
351"местоположението."
352
353#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
354msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
355msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
356
357#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
358msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
359msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
360
361#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
362msgid ""
363"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
364msgstr ""
365"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
366"бездействие на потребителя."
367
368#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
369msgid ""
370"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
371msgstr ""
372"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
373"личните данни."
374
375#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
376msgid ""
377"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
378msgstr ""
379"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
380"разговори."
381
382#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
383msgid ""
384"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
385msgstr ""
386"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
387"включат."
388
389#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
390msgid ""
391"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
392"reconnect."
393msgstr ""
394"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
395"прекъсване и възстановяване."
396
397#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
398msgid ""
399"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
400msgstr ""
401"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
402"езици."
403
404#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
405msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
406msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
407
408#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
409msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
410msgstr "Дали да се използва филтърът за премахване на шумове в Pulseaudio."
411
412#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
413msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
414msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
415
416#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
417msgid ""
418"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
419msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
420
421#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
422msgid "Whether to play a sound to notify of events."
423msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
424
425#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
426msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
427msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
428
429#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
430msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
431msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
432
433#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
434msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
435msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
436
437#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
438msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
439msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
440
441#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
442msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
443msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
444
445#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
446msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
447msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
448
449#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
450msgid ""
451"Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
452"affect the 'gone' state."
453msgstr ""
454"Дали да се изпращат състояния „Пишещ“ или „Спрял“. За момента те не се "
455"пращат, когато основното състояние е „Отсъстващ“."
456
457#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
458msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
459msgstr ""
460"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
461"прозорци."
462
463#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
464msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
465msgstr ""
466"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
467
468#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
469msgid ""
470"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
471"the chat is already opened, but not focused."
472msgstr ""
473"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
474"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
475
476#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
477msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
478msgstr ""
479"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
480
481#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
482msgid "Whether to show account balances in the contact list."
483msgstr ""
484"Дали да се показва оставащият кредит на регистрацията в списъка за контакти."
485
486#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
487msgid ""
488"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
489msgstr ""
490"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
491"разговори."
492
493#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
494msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
495msgstr ""
496"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
497
498#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
499msgid "Whether to show groups in the contact list."
500msgstr "Дали да се показват групите в списъка за контакти."
501
502#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
503msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
504msgstr ""
505"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
506
507#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
508msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
509msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
510
511#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
512msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
513msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
514
515#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
516msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
517msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
518
519#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
520msgid ""
521"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
522"'x' button in the title bar."
523msgstr ""
524"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
525"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
526
527#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
528msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
529msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
530
531#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
532msgid ""
533"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
534"the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
535"the contact list by name."
536msgstr ""
537"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
538"Стандартната стойност е „state“ — подреждане по състояние.  Стойност „name“ "
539"сменя на подредба по име."
540
541#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
542msgid "No reason was specified"
543msgstr "Не е указана причина"
544
545#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
546msgid "The change in state was requested"
547msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
548
549#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
550msgid "You canceled the file transfer"
551msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
552
553#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
554msgid "The other participant canceled the file transfer"
555msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
556
557#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
558msgid "Error while trying to transfer the file"
559msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
560
561#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751
562msgid "The other participant is unable to transfer the file"
563msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
564
565#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:754 ../libempathy/empathy-utils.c:313
566msgid "Unknown reason"
567msgstr "Неизвестна причина"
568
569#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:917
570msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
571msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
572
573#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1203
574msgid "File transfer not supported by remote contact"
575msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
576
577#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1259
578msgid "The selected file is not a regular file"
579msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
580
581#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1268
582msgid "The selected file is empty"
583msgstr "Избраният файл е празен"
584
585#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
586#, c-format
587msgid "Missed call from %s"
588msgstr "Пропуснато повикване от %s"
589
590#. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
591#: ../libempathy/empathy-message.c:419
592#, c-format
593msgid "Called %s"
594msgstr "%s ви потърси"
595
596#: ../libempathy/empathy-message.c:422
597#, c-format
598msgid "Call from %s"
599msgstr "Повикване от %s"
600
601#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
602msgid "Available"
603msgstr "На линия"
604
605#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
606msgid "Busy"
607msgstr "Зает"
608
609#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
610msgid "Away"
611msgstr "Отсъстващ"
612
613#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
614msgid "Invisible"
615msgstr "Невидим"
616
617#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
618msgid "Offline"
619msgstr "Извън мрежата"
620
621#. translators: presence type is unknown
622#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
623msgctxt "presence"
624msgid "Unknown"
625msgstr "Неизвестно"
626
627#: ../libempathy/empathy-utils.c:285
628msgid "No reason specified"
629msgstr "Не е указана причина"
630
631#: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
632msgid "Status is set to offline"
633msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
634
635#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
636#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
637#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
638msgid "Network error"
639msgstr "Мрежова грешка"
640
641#: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
642msgid "Authentication failed"
643msgstr "Неуспешно идентифициране"
644
645#: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
646msgid "Encryption error"
647msgstr "Грешка в шифрирането"
648
649#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
650msgid "Name in use"
651msgstr "Името е заето"
652
653#: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
654msgid "Certificate not provided"
655msgstr "Не е предоставен сертификат"
656
657#: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
658msgid "Certificate untrusted"
659msgstr "Сертификатът не е доверен"
660
661#: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
662msgid "Certificate expired"
663msgstr "Сертификатът е изтекъл"
664
665#: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
666msgid "Certificate not activated"
667msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
668
669#: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
670msgid "Certificate hostname mismatch"
671msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
672
673#: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
674msgid "Certificate fingerprint mismatch"
675msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
676
677#: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
678msgid "Certificate self-signed"
679msgstr "Сертификатът е самоподписан"
680
681#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
682msgid "Certificate error"
683msgstr "Грешка в сертификата"
684
685#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
686msgid "Encryption is not available"
687msgstr "Не е налично шифриране"
688
689#: ../libempathy/empathy-utils.c:347
690msgid "Certificate is invalid"
691msgstr "Сертификатът е неправилен"
692
693#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
694msgid "Connection has been refused"
695msgstr "Връзката е отказана"
696
697#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
698msgid "Connection can't be established"
699msgstr "Не може да се установи връзка"
700
701#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
702msgid "Connection has been lost"
703msgstr "Връзката прекъсна"
704
705#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
706msgid "This account is already connected to the server"
707msgstr "Регистрацията вече е свързана към сървъра"
708
709#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
710msgid ""
711"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
712msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
713
714#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
715msgid "The account already exists on the server"
716msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
717
718#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
719msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
720msgstr ""
721"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
722
723#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
724msgid "Certificate has been revoked"
725msgstr "Сертификатът е анулиран"
726
727#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
728msgid ""
729"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
730msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
731
732#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
733msgid ""
734"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
735"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
736msgstr ""
737"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
738"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
739
740#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
741msgid "Your software is too old"
742msgstr "Софтуерът ви е прекалено остарял"
743
744#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
745msgid "Internal error"
746msgstr "Вътрешна грешка"
747
748#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
749msgid "People Nearby"
750msgstr "Хора наблизо"
751
752#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
753msgid "Yahoo! Japan"
754msgstr "Yahoo! от Япония"
755
756#: ../libempathy/empathy-utils.c:568
757msgid "Google Talk"
758msgstr "Google Talk"
759
760# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
761# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
762# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
763#: ../libempathy/empathy-utils.c:569
764msgid "Facebook Chat"
765msgstr "Разговор във Фейсбук"
766
767#: ../libempathy/empathy-time.c:90
768#, c-format
769msgid "%d second ago"
770msgid_plural "%d seconds ago"
771msgstr[0] "преди %d секунда"
772msgstr[1] "преди %d секунди"
773
774#: ../libempathy/empathy-time.c:96
775#, c-format
776msgid "%d minute ago"
777msgid_plural "%d minutes ago"
778msgstr[0] "преди %d минута"
779msgstr[1] "преди %d минути"
780
781#: ../libempathy/empathy-time.c:102
782#, c-format
783msgid "%d hour ago"
784msgid_plural "%d hours ago"
785msgstr[0] "преди %d час"
786msgstr[1] "преди %d часа"
787
788#: ../libempathy/empathy-time.c:108
789#, c-format
790msgid "%d day ago"
791msgid_plural "%d days ago"
792msgstr[0] "преди %d ден"
793msgstr[1] "преди %d дни"
794
795#: ../libempathy/empathy-time.c:114
796#, c-format
797msgid "%d week ago"
798msgid_plural "%d weeks ago"
799msgstr[0] "преди %d седмица"
800msgstr[1] "преди %d седмици"
801
802#: ../libempathy/empathy-time.c:120
803#, c-format
804msgid "%d month ago"
805msgid_plural "%d months ago"
806msgstr[0] "преди %d месец"
807msgstr[1] "преди %d месеца"
808
809#: ../libempathy/empathy-time.c:142
810msgid "in the future"
811msgstr "в бъдеще"
812
813#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
814msgid "All accounts"
815msgstr "Всички регистрации"
816
817#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
818#: ../src/empathy-import-widget.c:336
819msgid "Account"
820msgstr "Регистрация"
821
822#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
823msgid "Password"
824msgstr "Парола"
825
826#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
827#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
828msgid "Server"
829msgstr "Сървър"
830
831#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
832#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
833msgid "Port"
834msgstr "Порт"
835
836#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
837#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
838#, c-format
839msgid "%s:"
840msgstr "%s:"
841
842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
844msgid "Username:"
845msgstr "Потребителско име:"
846
847#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
848msgid "A_pply"
849msgstr "_Прилагане"
850
851#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
852msgid "L_og in"
853msgstr "_Включване в мрежата"
854
855#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
856msgid "This account already exists on the server"
857msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
858
859#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
860msgid "Create a new account on the server"
861msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
862
863#. To translators: The first parameter is the login id and the
864#. * second one is the network. The resulting string will be something
865#. * like: "MyUserName on freenode".
866#. * You should reverse the order of these arguments if the
867#. * server should come before the login id in your locale.
868#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
869#, c-format
870msgid "%1$s on %2$s"
871msgstr "%1$s на %2$s"
872
873#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
874#. * string will be something like: "Jabber Account"
875#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
876#, c-format
877msgid "%s Account"
878msgstr "Регистрация в %s"
879
880#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
881msgid "New account"
882msgstr "Нова регистрация"
883
884#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
885msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
886msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
887
888#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
889#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
890#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
891#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
892#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
893#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
894#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
895#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
896#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
897#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
898msgid "Advanced"
899msgstr "Допълнителни"
900
901#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
902#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
903#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
904#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
907#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
908msgid "Pass_word:"
909msgstr "П_арола:"
910
911#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
912#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
913#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
914#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
915#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
916#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
917msgid "Remember Password"
918msgstr "Запомняне"
919
920#. remember password ticky box
921#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
922#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
923#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
924#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
925#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
926#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
927#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
928#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
929msgid "Remember password"
930msgstr "Запомняне"
931
932#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
933msgid "Screen _Name:"
934msgstr "_Псевдоним:"
935
936#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
937msgid "What is your AIM password?"
938msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
939
940#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
941msgid "What is your AIM screen name?"
942msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
943
944#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
945#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
946#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
947#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
948#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
949#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
950msgid "_Port:"
951msgstr "_Порт:"
952
953#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
954#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
955#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
956#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
957#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
958#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
959msgid "_Server:"
960msgstr "_Сървър:"
961
962#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
963#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
964msgid "<b>Example:</b> username"
965msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
966
967#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
968#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
969#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
970msgid "Login I_D:"
971msgstr "_Идентификатор:"
972
973#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
974msgid "What is your GroupWise User ID?"
975msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
976
977#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
978msgid "What is your GroupWise password?"
979msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
980
981#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
982msgid "<b>Example:</b> 123456789"
983msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
984
985#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
986#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
987msgid "Ch_aracter set:"
988msgstr "_Кодиране:"
989
990#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
991msgid "ICQ _UIN:"
992msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
993
994#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
995msgid "What is your ICQ UIN?"
996msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
997
998#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
999msgid "What is your ICQ password?"
1000msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
1001
1002#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1003#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1004msgid "Auto"
1005msgstr "Автоматично"
1006
1007#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1008msgid "UDP"
1009msgstr "UDP"
1010
1011#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1012msgid "TCP"
1013msgstr "TCP"
1014
1015#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1016msgid "TLS"
1017msgstr "TLS"
1018
1019#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1020#. * best to keep the English version.
1021#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1022msgid "Register"
1023msgstr "Заявка за регистриране"
1024
1025#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1026#. * best to keep the English version.
1027#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1028msgid "Options"
1029msgstr "Настройки"
1030
1031#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1032msgid "None"
1033msgstr "Без"
1034
1035#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1036msgid "Character set:"
1037msgstr "Кодиране:"
1038
1039#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1040msgid ""
1041"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1042"password."
1043msgstr ""
1044"Повечето IRC сървъри нямат нужда от парола, така че ако не сте сигурни, не "
1045"въвеждайте парола."
1046
1047#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1048msgid "Network"
1049msgstr "Мрежа"
1050
1051#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1052msgid "Network:"
1053msgstr "Мрежа:"
1054
1055#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1056msgid "Nickname:"
1057msgstr "Псевдоним:"
1058
1059#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1060msgid "Password:"
1061msgstr "Парола:"
1062
1063#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1064msgid "Quit message:"
1065msgstr "Съобщение при напускане:"
1066
1067#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1068msgid "Real name:"
1069msgstr "Истинско име:"
1070
1071#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1072msgid "Servers"
1073msgstr "Сървъри"
1074
1075#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1076msgid "What is your IRC nickname?"
1077msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
1078
1079#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1080msgid "Which IRC network?"
1081msgstr "Коя мрежа за IRC?"
1082
1083#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1084msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1085msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
1086
1087#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1088msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1089msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
1090
1091#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1092msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1093msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
1094
1095#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1096msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1097msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
1098
1099#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1100msgid "Override server settings"
1101msgstr "Използване на собствените настройки"
1102
1103#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1104msgid "Priori_ty:"
1105msgstr "Пр_иоритет:"
1106
1107#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1108msgid "Reso_urce:"
1109msgstr "_Ресурс:"
1110
1111#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1112#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1113msgid ""
1114"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1115"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1116"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1117"Facebook username if you don't have one."
1118msgstr ""
1119"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
1120"Facebook.\n"
1121"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
1122"<b>Ivancho</b>.\n"
1123"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
1124"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1125
1126#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1127msgid "Use old SS_L"
1128msgstr "Използване на _стар SSL"
1129
1130#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1131msgid "What is your Facebook password?"
1132msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
1133
1134#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1135msgid "What is your Facebook username?"
1136msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
1137
1138#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1139msgid "What is your Google ID?"
1140msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1141
1142#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1143msgid "What is your Google password?"
1144msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1145
1146#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1147msgid "What is your Jabber ID?"
1148msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1149
1150#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1151msgid "What is your Jabber password?"
1152msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1153
1154#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1155msgid "What is your desired Jabber ID?"
1156msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1157
1158#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1159msgid "What is your desired Jabber password?"
1160msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1161
1162#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1163msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1164msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1165
1166#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1167msgid "What is your Windows Live ID?"
1168msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1169
1170#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1171msgid "What is your Windows Live password?"
1172msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1173
1174#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1175msgid "E-_mail address:"
1176msgstr "Адрес на _е-поща:"
1177
1178#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1179msgid "Nic_kname:"
1180msgstr "Псевдо_ним:"
1181
1182#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1183msgid "_First Name:"
1184msgstr "_Лично име:"
1185
1186#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1187msgid "_Jabber ID:"
1188msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1189
1190#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1191msgid "_Last Name:"
1192msgstr "_Фамилно име:"
1193
1194#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1195msgid "_Published Name:"
1196msgstr "Име за п_убликуване:"
1197
1198#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1199msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1200msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1201
1202#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1203msgid "Authentication username:"
1204msgstr "Потребителско име:"
1205
1206#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1207msgid "Discover Binding"
1208msgstr "Откриване на свързването"
1209
1210#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1211msgid "Discover the STUN server automatically"
1212msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1213
1214#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1215msgid "Ignore TLS Errors"
1216msgstr "Игнориране на TLS грешки"
1217
1218#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1219msgid "Interval (seconds)"
1220msgstr "Интервал [сек.]"
1221
1222#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1223msgid "Keep-Alive Options"
1224msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1225
1226#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1227msgid "Loose Routing"
1228msgstr "Свободна маршрутизация"
1229
1230#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1231msgid "Mechanism:"
1232msgstr "Механизъм:"
1233
1234#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1235msgid "Miscellaneous Options"
1236msgstr "Допълнителни настройки"
1237
1238#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1239msgid "NAT Traversal Options"
1240msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1241
1242#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1243msgid "Port:"
1244msgstr "Порт:"
1245
1246#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1247msgid "Proxy Options"
1248msgstr "Сървър-посредник"
1249
1250#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1251msgid "STUN Server:"
1252msgstr "Сървър за STUN:"
1253
1254#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1255#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1256msgid "Server:"
1257msgstr "Сървър:"
1258
1259#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1260msgid "Transport:"
1261msgstr "Транспорт:"
1262
1263#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1264msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1265msgstr ""
1266"Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и "
1267"мобилни мрежи"
1268
1269#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1270msgid "What is your SIP account password?"
1271msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1272
1273#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1274msgid "What is your SIP login ID?"
1275msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1276
1277#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1278msgid "_Username:"
1279msgstr "Потребителско _име:"
1280
1281#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1282msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1283msgstr ""
1284"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
1285"разговори"
1286
1287#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1288msgid "What is your Yahoo! ID?"
1289msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1290
1291#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1292msgid "What is your Yahoo! password?"
1293msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1294
1295#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1296msgid "Yahoo! I_D:"
1297msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1298
1299#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1300msgid "_Room List locale:"
1301msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1302
1303#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1304#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1305msgid "Couldn't convert image"
1306msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1307
1308#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1309msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1310msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1311
1312#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1313msgid "Couldn't save picture to file"
1314msgstr "Изображението не може да бъде запазено"
1315
1316#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1317msgid "Select Your Avatar Image"
1318msgstr "Избор на изображение за аватар"
1319
1320#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1321msgid "Take a picture..."
1322msgstr "Заснемане…"
1323
1324#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1325msgid "No Image"
1326msgstr "Без изображение"
1327
1328#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1329msgid "Images"
1330msgstr "Изображения"
1331
1332#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1333msgid "All Files"
1334msgstr "Всички файлове"
1335
1336#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1337msgid "Click to enlarge"
1338msgstr "Натиснете за увеличаване"
1339
1340#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
1341#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:62
1342msgid "There was an error starting the call"
1343msgstr "Възникна грешка при започването на разговор."
1344
1345#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1346msgid "The specified contact doesn't support calls"
1347msgstr "Избраният контакт не поддържа повиквания"
1348
1349#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1350msgid "The specified contact is offline"
1351msgstr "Избраният контакт е извън линия"
1352
1353#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1354msgid "The specified contact is not valid"
1355msgstr "Избраният контакт е неправилен"
1356
1357#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1358msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1359msgstr "С този протокол не могат да се провеждат разговори за спешни случаи"
1360
1361#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:59
1362msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1363msgstr "Нямате достатъчно кредит, за да извършите това обаждане"
1364
1365#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:728
1366msgid "Failed to open private chat"
1367msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1368
1369#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:786
1370msgid "Topic not supported on this conversation"
1371msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1372
1373#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
1374msgid "You are not allowed to change the topic"
1375msgstr "Нямате право да смените темата"
1376
1377#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:991
1378#, c-format
1379msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1380msgstr "„%s“ не е правилно име на контакт"
1381
1382#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
1383msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1384msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1385
1386#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
1387msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1388msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1389
1390#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
1391msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1392msgstr ""
1393"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1394
1395#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
1396msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1397msgstr ""
1398"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1399
1400#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1099
1401msgid ""
1402"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1403"current one"
1404msgstr ""
1405"/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, "
1406"по подразбиране текущата"
1407
1408#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1103
1409msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1410msgstr ""
1411"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1412
1413#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1106
1414msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1415msgstr ""
1416"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1417
1418#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1109
1419msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1420msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1421
1422#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1112
1423msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1424msgstr ""
1425"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1426
1427#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1115
1428msgid ""
1429"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1430"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1431"join a new chat room\""
1432msgstr ""
1433"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1434"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1435"нова стая за разговор“"
1436
1437#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1120
1438msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1439msgstr "/whois <контакт>: показва информация за контакта"
1440
1441#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
1442msgid ""
1443"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1444"show its usage."
1445msgstr ""
1446"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1447"<команда>, се показва нейната употреба."
1448
1449#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1142
1450#, c-format
1451msgid "Usage: %s"
1452msgstr "Употреба: %s"
1453
1454#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1187
1455msgid "Unknown command"
1456msgstr "Неизвестна команда"
1457
1458#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1313
1459msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1460msgstr ""
1461"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1462
1463#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1564
1464msgid "insufficient balance to send message"
1465msgstr "недостатъчен кредит за изпращане на съобщението"
1466
1467#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1568 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1582
1468#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1645
1469#, c-format
1470msgid "Error sending message '%s': %s"
1471msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1472
1473#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1570 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1587
1474#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1649
1475#, c-format
1476msgid "Error sending message: %s"
1477msgstr "Грешка при изпращането на съобщението: %s"
1478
1479#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1480#. * account to send the message.
1481#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1576
1482#, c-format
1483msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1484msgstr ""
1485"недостатъчен кредит за изпращане на съобщението. <a href='%s'>Захранване</a>."
1486
1487#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1616
1488msgid "not capable"
1489msgstr "липсва такава възможност"
1490
1491#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
1492msgid "offline"
1493msgstr "изключен"
1494
1495#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1626
1496msgid "invalid contact"
1497msgstr "грешен контакт"
1498
1499#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
1500msgid "permission denied"
1501msgstr "липсват права"
1502
1503#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1632
1504msgid "too long message"
1505msgstr "прекалено дълго съобщение"
1506
1507#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1635
1508msgid "not implemented"
1509msgstr "не е реализирано"
1510
1511#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1639
1512msgid "unknown"
1513msgstr "неизвестна грешка"
1514
1515#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1706 ../src/empathy-chat-window.c:920
1516msgid "Topic:"
1517msgstr "Тема:"
1518
1519#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1721
1520#, c-format
1521msgid "Topic set to: %s"
1522msgstr "Темата вече е: „%s“"
1523
1524#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1723
1525#, c-format
1526msgid "Topic set by %s to: %s"
1527msgstr "%s смени темата на „%s“"
1528
1529#. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1530#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1728
1531msgid "No topic defined"
1532msgstr "Не е зададена тема"
1533
1534#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2244
1535msgid "(No Suggestions)"
1536msgstr "(няма предложения)"
1537
1538#. translators: %s is the selected word
1539#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2312
1540#, c-format
1541msgid "Add '%s' to Dictionary"
1542msgstr "Добавяне на „%s“ към речник"
1543
1544#. translators: first %s is the selected word,
1545#. * second %s is the language name of the target dictionary
1546#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2349
1547#, c-format
1548msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1549msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
1550
1551#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2419
1552msgid "Insert Smiley"
1553msgstr "Вмъкване на емотикон"
1554
1555#. send button
1556#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2437
1557#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1867
1558msgid "_Send"
1559msgstr "_Изпращане"
1560
1561#. Spelling suggestions
1562#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2494
1563msgid "_Spelling Suggestions"
1564msgstr "_Предложения за правопис"
1565
1566#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2583
1567msgid "Failed to retrieve recent logs"
1568msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1569
1570#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2722
1571#, c-format
1572msgid "%s has disconnected"
1573msgstr "%s прекъсна връзката"
1574
1575#. translators: reverse the order of these arguments
1576#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1577#.
1578#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2729
1579#, c-format
1580msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1581msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1582
1583#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2732
1584#, c-format
1585msgid "%s was kicked"
1586msgstr "%s бе изритан"
1587
1588#. translators: reverse the order of these arguments
1589#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1590#.
1591#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2740
1592#, c-format
1593msgid "%1$s was banned by %2$s"
1594msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1595
1596#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2743
1597#, c-format
1598msgid "%s was banned"
1599msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1600
1601#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2747
1602#, c-format
1603msgid "%s has left the room"
1604msgstr "%s излезе от стаята"
1605
1606#. Note to translators: this string is appended to
1607#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1608#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1609#. * please let us know. :-)
1610#.
1611#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2756
1612#, c-format
1613msgid " (%s)"
1614msgstr " (%s)"
1615
1616#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2781
1617#, c-format
1618msgid "%s has joined the room"
1619msgstr "%s влезе в стаята"
1620
1621#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2806
1622#, c-format
1623msgid "%s is now known as %s"
1624msgstr "%s в момента е познат като %s"
1625
1626#. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1627#. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1628#. * we get the new handler.
1629#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2993
1630#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1889
1631#: ../src/empathy-event-manager.c:1280 ../src/empathy-call-window.c:1545
1632#: ../src/empathy-call-window.c:1595 ../src/empathy-call-window.c:2638
1633msgid "Disconnected"
1634msgstr "Изключен"
1635
1636#. Add message
1637#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3657
1638msgid "Would you like to store this password?"
1639msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
1640
1641#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3663
1642msgid "Remember"
1643msgstr "Запомняне"
1644
1645#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3673
1646msgid "Not now"
1647msgstr "Не сега"
1648
1649#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3717
1650#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1651msgid "Retry"
1652msgstr "Нов опит"
1653
1654#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3721
1655msgid "Wrong password; please try again:"
1656msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1657
1658#. Add message
1659#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3851
1660msgid "This room is protected by a password:"
1661msgstr "Стаята изисква парола:"
1662
1663#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3878
1664msgid "Join"
1665msgstr "Влизане"
1666
1667#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4070 ../src/empathy-event-manager.c:1301
1668msgid "Connected"
1669msgstr "Свързан"
1670
1671#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4125
1672msgid "Conversation"
1673msgstr "Разговор"
1674
1675#. Translators: this string is a something like
1676#. * "Escher Cat (SMS)"
1677#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4130
1678#, c-format
1679msgid "%s (SMS)"
1680msgstr "%s (SMS)"
1681
1682#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1683msgid "Unknown or invalid identifier"
1684msgstr "Непознат или неправилен идентификатор"
1685
1686#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1687msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1688msgstr "Блокирането на контакт временно е недостъпно"
1689
1690#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1691msgid "Contact blocking unavailable"
1692msgstr "Блокирането на контакт е недостъпно"
1693
1694#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:270
1695msgid "Permission Denied"
1696msgstr "Достъпът е отказан"
1697
1698#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:274
1699msgid "Could not block contact"
1700msgstr "Контактът не може да се блокира"
1701
1702#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1703msgid "Edit Blocked Contacts"
1704msgstr "Редактиране на блокирани контакти"
1705
1706#. Account and Identifier
1707#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1708#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
1709#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1710#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
1711#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1712#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1713msgid "Account:"
1714msgstr "Регистрация:"
1715
1716#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1717msgid "Blocked Contacts"
1718msgstr "Блокирани контакти"
1719
1720#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1721#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1722#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
1723#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1724msgid "Remove"
1725msgstr "Изтриване"
1726
1727#. Copy Link Address menu item
1728#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
1729#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1730msgid "_Copy Link Address"
1731msgstr "_Копиране на адреса"
1732
1733#. Open Link menu item
1734#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
1735#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1736msgid "_Open Link"
1737msgstr "_Отваряне на адреса"
1738
1739#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1740#. * chat windows (strftime format string)
1741#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
1742msgid "%A %B %d %Y"
1743msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1744
1745#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
1746#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1747msgid "New Contact"
1748msgstr "Нов контакт"
1749
1750#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
1751#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
1752#, c-format
1753msgid "Block %s?"
1754msgstr "Блокиране на „%s“?"
1755
1756#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
1757#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
1758#, c-format
1759msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1760msgstr "Сигурни ли сте, че искате да забраните на „%s“ да се свързва с вас?"
1761
1762#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
1763#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
1764msgid "_Block"
1765msgstr "_Блокиране"
1766
1767#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
1768#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
1769msgid "_Report this contact as abusive"
1770msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1771msgstr[0] "_Докладване на този контакт за злоупотреба"
1772msgstr[1] "_Докладване на тези контакти за злоупотреба"
1773
1774#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1775msgid "Decide _Later"
1776msgstr "Отлагане на _решението"
1777
1778#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1779msgid "Subscription Request"
1780msgstr "Искане за записване"
1781
1782#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1783msgid "_Block User"
1784msgstr "_Блокиране"
1785
1786#. Title
1787#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
1788msgid "Search contacts"
1789msgstr "Търсене на контакти"
1790
1791#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1792msgid "Search: "
1793msgstr "Контакт:"
1794
1795#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
1796msgid "_Add Contact"
1797msgstr "_Добавяне на контакт"
1798
1799#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
1800msgid "No contacts found"
1801msgstr "Няма намерени контакти"
1802
1803#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
1804msgid "Your message introducing yourself:"
1805msgstr "Съобщение с което се представяте:"
1806
1807#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
1808msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1809msgstr ""
1810"Позволете ми да виждам когато сте на линия. Благодаря!\n"
1811"Please let me see when you're online. Thanks!"
1812
1813#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:569
1814#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
1815msgid "Channels:"
1816msgstr "Канали:"
1817
1818#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
1819#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
1820msgid "Country ISO Code:"
1821msgstr "Код на държавата по ISO:"
1822
1823#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
1824#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
1825msgid "Country:"
1826msgstr "Държава:"
1827
1828#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
1829#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
1830msgid "State:"
1831msgstr "Щат:"
1832
1833#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
1834#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
1835msgid "City:"
1836msgstr "Град:"
1837
1838#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
1839#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
1840msgid "Area:"
1841msgstr "Област:"
1842
1843#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
1844#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
1845msgid "Postal Code:"
1846msgstr "Пощенски код:"
1847
1848#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
1849#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
1850msgid "Street:"
1851msgstr "Улица:"
1852
1853#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
1854#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1855msgid "Building:"
1856msgstr "Сграда:"
1857
1858#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
1859#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1860msgid "Floor:"
1861msgstr "Етаж:"
1862
1863#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
1864#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1865msgid "Room:"
1866msgstr "Стая:"
1867
1868#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
1869#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1870msgid "Text:"
1871msgstr "Текст:"
1872
1873#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
1874#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1875msgid "Description:"
1876msgstr "Описание:"
1877
1878#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
1879#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1880msgid "URI:"
1881msgstr "Адрес в Интернет:"
1882
1883#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
1884#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1885msgid "Accuracy Level:"
1886msgstr "Ниво на точност:"
1887
1888#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
1889#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1890msgid "Error:"
1891msgstr "Грешка:"
1892
1893#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
1894#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1895msgid "Vertical Error (meters):"
1896msgstr "Вертикална грешка (метри):"
1897
1898#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
1899#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1900msgid "Horizontal Error (meters):"
1901msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
1902
1903#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
1904#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1905msgid "Speed:"
1906msgstr "Скорост:"
1907
1908# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
1909# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
1910# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
1911# Пеленг става
1912#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
1913#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1914msgid "Bearing:"
1915msgstr "Пеленг:"
1916
1917#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
1918#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1919msgid "Climb Speed:"
1920msgstr "Скорост на изкачване:"
1921
1922#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
1923#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1924msgid "Last Updated on:"
1925msgstr "Последно обновяване на:"
1926
1927#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
1928#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1929msgid "Longitude:"
1930msgstr "Дължина:"
1931
1932#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
1933#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1934msgid "Latitude:"
1935msgstr "Широчина:"
1936
1937#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:795
1938#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1939msgid "Altitude:"
1940msgstr "Височина:"
1941
1942#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:848
1943#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
1944#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
1945#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
1946#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
1947msgid "Location"
1948msgstr "Местоположение"
1949
1950#. translators: format is "Location, $date"
1951#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:865
1952#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
1953#, c-format
1954msgid "%s, %s"
1955msgstr "%s, %s"
1956
1957#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
1958#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
1959msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1960msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
1961
1962#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:999
1963#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1964msgid "Save Avatar"
1965msgstr "Запазване на аватар"
1966
1967#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1055
1968#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1969msgid "Unable to save avatar"
1970msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
1971
1972#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1446
1973msgid "Personal Details"
1974msgstr "Лични данни"
1975
1976#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1449
1977#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1978#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
1979msgid "Contact Details"
1980msgstr "Подробни данни за контакта"
1981
1982#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1983msgid "Full name"
1984msgstr "Пълно име"
1985
1986#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1987msgid "Phone number"
1988msgstr "Телефонен номер"
1989
1990#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
1991msgid "E-mail address"
1992msgstr "Адрес на е-поща"
1993
1994#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
1995msgid "Website"
1996msgstr "Уебсайт"
1997
1998#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
1999msgid "Birthday"
2000msgstr "Рожден ден"
2001
2002#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
2003#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
2004#. * with their IM client.
2005#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
2006msgid "Last seen:"
2007msgstr "Последно видян:"
2008
2009#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
2010msgid "Connected from:"
2011msgstr "Свързан от:"
2012
2013#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
2014#. * and should bin this.
2015#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
2016msgid "Away message:"
2017msgstr "Съобщение при напускане:"
2018
2019#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
2020msgid "work"
2021msgstr "работен"
2022
2023#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
2024msgid "home"
2025msgstr "домашен"
2026
2027#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
2028msgid "mobile"
2029msgstr "мобилен"
2030
2031#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
2032msgid "voice"
2033msgstr "гласови"
2034
2035#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
2036msgid "preferred"
2037msgstr "предпочитан"
2038
2039#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
2040msgid "postal"
2041msgstr "пощенски"
2042
2043#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
2044msgid "parcel"
2045msgstr "за доставка"
2046
2047#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
2048msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2049msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
2050
2051#. Alias
2052#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2053#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
2054msgid "Alias:"
2055msgstr "Псевдоним:"
2056
2057#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2058msgid "Client Information"
2059msgstr "Данни за клиента"
2060
2061#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2062msgid "Client:"
2063msgstr "Клиент:"
2064
2065#. Identifier to connect to Instant Messaging network
2066#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2067#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2068#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
2069msgid "Identifier:"
2070msgstr "Идентификатор:"
2071
2072#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2073#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
2074msgid "Information requested…"
2075msgstr "Пратена е заявка за информация…"
2076
2077#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2078msgid "OS:"
2079msgstr "ОС:"
2080
2081#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2082msgid "Version:"
2083msgstr "Версия:"
2084
2085#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
2086msgid "Groups"
2087msgstr "Групи"
2088
2089#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
2090msgid ""
2091"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2092"select more than one group or no groups."
2093msgstr ""
2094"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
2095"повече групи."
2096
2097#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
2098msgid "_Add Group"
2099msgstr "_Добавяне на група"
2100
2101#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
2102msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2103msgid "Select"
2104msgstr "Избор"
2105
2106#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
2107#: ../src/empathy-roster-window.c:1970
2108msgid "Group"
2109msgstr "Група"
2110
2111#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
2112msgid "The following identity will be blocked:"
2113msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2114msgstr[0] "Следният контакт ще бъде блокиран:"
2115msgstr[1] "Следните контакти ще бъдат блокирани:"
2116
2117#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
2118msgid "The following identity can not be blocked:"
2119msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2120msgstr[0] "Следният контакт не може да бъде блокирана:"
2121msgstr[1] "Следните контакти не могат да бъдат блокирани:"
2122
2123#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
2124msgid "Edit Contact Information"
2125msgstr "Редактиране на данните за контакта"
2126
2127#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2128#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2129#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2130#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
2131#, c-format
2132msgid "%s (%s)"
2133msgstr "%s (%s)"
2134
2135#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:344
2136msgid "Select account to use to place the call"
2137msgstr "Изберете регистрация за провеждане на разговора"
2138
2139#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2140#. * title
2141#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
2142#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2143#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1288
2144#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2145msgid "Call"
2146msgstr "Разговор"
2147
2148#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:413
2149msgid "Mobile"
2150msgstr "Мобилен"
2151
2152#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:415
2153msgid "Work"
2154msgstr "Зает"
2155
2156#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
2157msgid "HOME"
2158msgstr "НАЧАЛО"
2159
2160#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:658
2161msgid "_Block Contact"
2162msgstr "_Блокиране на контакта"
2163
2164#. add chat button
2165#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
2166#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
2167#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
2168msgid "_Chat"
2169msgstr "_Разговор"
2170
2171#. add SMS button
2172#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1052
2173#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
2174msgid "_SMS"
2175msgstr "_SMS"
2176
2177#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1085
2178msgctxt "menu item"
2179msgid "_Audio Call"
2180msgstr "_Аудио разговор"
2181
2182#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1118
2183msgctxt "menu item"
2184msgid "_Video Call"
2185msgstr "_Видео разговор"
2186
2187#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1159
2188#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
2189msgid "_Previous Conversations"
2190msgstr "_Предишни разговори"
2191
2192#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1188
2193msgid "Send File"
2194msgstr "Изпращане на файл"
2195
2196#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1218
2197msgid "Share My Desktop"
2198msgstr "Споделяне на работното място"
2199
2200#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1244
2201#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
2202msgid "Favorite"
2203msgstr "Любимо"
2204
2205#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1263
2206msgid "gnome-contacts not installed"
2207msgstr "Пакетът gnome-contacts не е инсталиран"
2208
2209#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1266
2210msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
2211msgstr ""
2212"Инсталирайте пакета „gnome-contacts“, за да достъпите данните на контакта."
2213
2214#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1380
2215msgid "Infor_mation"
2216msgstr "_Данни за контакта"
2217
2218#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1429
2219msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2220msgid "_Edit"
2221msgstr "_Промяна"
2222
2223#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1546
2224#: ../src/empathy-chat-window.c:1192
2225msgid "Inviting you to this room"
2226msgstr "Получена е покана за тази стая"
2227
2228#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1592
2229msgid "_Invite to Chat Room"
2230msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
2231
2232#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1788
2233#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
2234msgid "_Add Contact…"
2235msgstr "_Добавяне на контакт…"
2236
2237#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2306
2238msgid "Delete and _Block"
2239msgstr "Изтриване и _блокиране"
2240
2241#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2341
2242#, c-format
2243msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2244msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
2245
2246#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2344
2247msgid "Removing group"
2248msgstr "Изтриване на група"
2249
2250#. Remove
2251#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2399
2252#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2603
2253msgid "_Remove"
2254msgstr "_Изтриване"
2255
2256#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2476
2257#, c-format
2258msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2259msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
2260
2261#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2485
2262#, c-format
2263msgid ""
2264"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2265"remove all the contacts which make up this linked contact."
2266msgstr ""
2267"Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, "
2268"които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
2269
2270#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2497
2271msgid "Removing contact"
2272msgstr "Изтриване на контакт"
2273
2274#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
2275#, c-format
2276msgid "Linked contact containing %u contact"
2277msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2278msgstr[0] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакт"
2279msgstr[1] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакта"
2280
2281#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2282msgid "<b>Location</b> at (date)"
2283msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
2284
2285#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2286msgid "Online from a phone or mobile device"
2287msgstr "В мрежата през телефон или мобилно устройство"
2288
2289#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2290msgid "New Network"
2291msgstr "Нова мрежа"
2292
2293#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2294msgid "Choose an IRC network"
2295msgstr "Избор на мрежа за IRC"
2296
2297#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2298msgid "Reset _Networks List"
2299msgstr "Изчистване на _списъка с мрежи"
2300
2301#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2302msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2303msgid "Select"
2304msgstr "Избор"
2305
2306#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2307msgid "new server"
2308msgstr "нов сървър"
2309
2310#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2311msgid "SSL"
2312msgstr "SSL"
2313
2314#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:622
2315msgid "History"
2316msgstr "История"
2317
2318#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:677
2319msgid "Show"
2320msgstr "Показване"
2321
2322#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:699
2323msgid "Search"
2324msgstr "Търсене"
2325
2326#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2327#, c-format
2328msgid "Chat in %s"
2329msgstr "Разговор в %s"
2330
2331#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1152
2332#, c-format
2333msgid "Chat with %s"
2334msgstr "Разговор с %s"
2335
2336#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1202
2337#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1349
2338msgctxt "A date with the time"
2339msgid "%A, %e %B %Y %X"
2340msgstr "%e %B %Y, %A, %X"
2341
2342#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2343#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1291
2344#, c-format
2345msgid "<i>* %s %s</i>"
2346msgstr "<i>* %s %s</i>"
2347
2348#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2349#. * The string in bold is the sender's name
2350#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1297
2351#, c-format
2352msgid "<b>%s:</b> %s"
2353msgstr "<b>%s:</b> %s"
2354
2355#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1373
2356#, c-format
2357msgid "%s second"
2358msgid_plural "%s seconds"
2359msgstr[0] "%s секунда"
2360msgstr[1] "%s секунди"
2361
2362#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1380
2363#, c-format
2364msgid "%s minute"
2365msgid_plural "%s minutes"
2366msgstr[0] "%s минута"
2367msgstr[1] "%s минути"
2368
2369#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1388
2370#, c-format
2371msgid "Call took %s, ended at %s"
2372msgstr "Разговорът продължи %s, приключи в %s"
2373
2374#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1722
2375msgid "Today"
2376msgstr "Днес"
2377
2378#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1726
2379msgid "Yesterday"
2380msgstr "Вчера"
2381
2382#. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2383#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1741
2384msgid "%e %B %Y"
2385msgstr "%e %B %Y"
2386
2387#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1829
2388#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3489
2389msgid "Anytime"
2390msgstr "По всяко време"
2391
2392#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1918
2393#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2402
2394msgid "Anyone"
2395msgstr "Всеки"
2396
2397#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2715
2398msgid "Who"
2399msgstr "Кой"
2400
2401#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2924
2402msgid "When"
2403msgstr "Кога"
2404
2405#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2406msgid "Anything"
2407msgstr "Всичко"
2408
2409#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
2410msgid "Text chats"
2411msgstr "Текстови разговори"
2412
2413#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3044
2414#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
2415msgid "Calls"
2416msgstr "Разговори"
2417
2418#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
2419msgid "Incoming calls"
2420msgstr "Входящи повиквания"
2421
2422#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3050
2423msgid "Outgoing calls"
2424msgstr "Изходящи повиквания"
2425
2426#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3051
2427msgid "Missed calls"
2428msgstr "Пропуснати повиквания"
2429
2430#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3073
2431msgid "What"
2432msgstr "Какво"
2433
2434#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3782
2435msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2436msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете хронологията?"
2437
2438#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3786
2439msgid "Clear All"
2440msgstr "Изчистване"
2441
2442#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3793
2443msgid "Delete from:"
2444msgstr "Изтриване от:"
2445
2446#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2447msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2448msgstr "<span size=\"x-large\">Зареждане…</span>"
2449
2450#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2451#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2452msgid "Chat"
2453msgstr "Разговор"
2454
2455#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2456msgid "Delete All History..."
2457msgstr "Изтриване на историята…"
2458
2459#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2460msgid "Profile"
2461msgstr "Профил"
2462
2463#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2464#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2465#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
2466msgid "Video"
2467msgstr "Видео"
2468
2469#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2470#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2471#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
2472msgid "_Edit"
2473msgstr "Р_едактиране"
2474
2475#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2476msgid "_File"
2477msgstr "_Файл"
2478
2479#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2480msgid "page 2"
2481msgstr "стр. 2"
2482
2483#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
2484msgid "The contact is offline"
2485msgstr "Контактът е извън линия"
2486
2487#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
2488msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2489msgstr "Избраният контакт е неправилен или непознат"
2490
2491#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
2492msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2493msgstr "Контактът не поддържа този тип разговор"
2494
2495#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
2496msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2497msgstr "Тази функционалност не се поддържа от реализацията на протокола"
2498
2499#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
2500msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2501msgstr "Не може да се започне разговор с този контакт"
2502
2503#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
2504msgid "You are banned from this channel"
2505msgstr "Забранено ви е да влизате в този контакт"
2506
2507#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
2508msgid "This channel is full"
2509msgstr "Каналът е пълен"
2510
2511#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
2512msgid "You must be invited to join this channel"
2513msgstr "За да влезете в този канал, трябва да бъдете поканени"
2514
2515#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
2516msgid "Can't proceed while disconnected"
2517msgstr "Командата не може да се изпълни, когато не сте свързани"
2518
2519#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
2520msgid "Permission denied"
2521msgstr "Достъпът е отказан"
2522
2523#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
2524msgid "There was an error starting the conversation"
2525msgstr "Възникна грешка при започването на разговор"
2526
2527#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
2528#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:202
2529msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2530msgstr "Въведете идентификатор на контакт или телефонен номер:"
2531
2532#. Tweak the dialog
2533#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
2534msgid "New Conversation"
2535msgstr "Нов разговор"
2536
2537#. add video button
2538#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
2539msgid "_Video Call"
2540msgstr "_Видео разговор"
2541
2542#. add audio button
2543#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:235
2544msgid "_Audio Call"
2545msgstr "_Аудио разговор"
2546
2547#. Tweak the dialog
2548#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:245
2549msgid "New Call"
2550msgstr "Нов разговор"
2551
2552#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
2553#, c-format
2554msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
2555msgstr "Неуспешно идентифициране за регистрацията <b>%s</b>"
2556
2557#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
2558#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
2559#, c-format
2560msgid ""
2561"Enter your password for account\n"
2562"<b>%s</b>"
2563msgstr ""
2564"Паролата за регистрацията\n"
2565"<b>%s</b>"
2566
2567#. COL_STATUS_TEXT
2568#. COL_STATE_ICON_NAME
2569#. COL_STATE
2570#. COL_DISPLAY_MARKUP
2571#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2572#. COL_TYPE
2573#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2574#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2575msgid "Custom Message…"
2576msgstr "Друго съобщение…"
2577
2578#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2579#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2580msgid "Edit Custom Messages…"
2581msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2582
2583#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2584msgid "Click to remove this status as a favorite"
2585msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2586
2587#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2588msgid "Click to make this status a favorite"
2589msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2590
2591#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2592msgid "Set status"
2593msgstr "Задаване на състояние"
2594
2595#. Custom messages
2596#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
2597msgid "Custom messages…"
2598msgstr "Други съобщения…"
2599
2600#. Create account
2601#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2602#. * "Yahoo!"
2603#.
2604#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2605#, c-format
2606msgid "New %s account"
2607msgstr "Нова регистрация в %s"
2608
2609#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2610msgid "Find:"
2611msgstr "Търсене:"
2612
2613#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2614msgid "Mat_ch case"
2615msgstr "Зачита_не на главни/малки"
2616
2617#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2618msgid "Phrase not found"
2619msgstr "Фразата не е открита"
2620
2621#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2622msgid "_Next"
2623msgstr "_Следващ"
2624
2625#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2626msgid "_Previous"
2627msgstr "_Предишен"
2628
2629#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2630msgid "Received an instant message"
2631msgstr "Получено е бързо съобщение"
2632
2633#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2634msgid "Sent an instant message"
2635msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2636
2637#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2638msgid "Incoming chat request"
2639msgstr "Входяща заявка за разговор"
2640
2641#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2642msgid "Contact connected"
2643msgstr "Контактът е в мрежата"
2644
2645#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2646msgid "Contact disconnected"
2647msgstr "Контактът не е в мрежата"
2648
2649#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2650msgid "Connected to server"
2651msgstr "Има връзка със сървър"
2652
2653#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2654msgid "Disconnected from server"
2655msgstr "Няма връзка със сървър"
2656
2657#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2658msgid "Incoming voice call"
2659msgstr "Входящ аудио разговор"
2660
2661#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2662msgid "Outgoing voice call"
2663msgstr "Изходящ аудио разговор"
2664
2665#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2666msgid "Voice call ended"
2667msgstr "Аудио разговорът завърши"
2668
2669#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2670msgid "Edit Custom Messages"
2671msgstr "Редактиране на други съобщения"
2672
2673#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
2674#, c-format
2675msgid "Message edited at %s"
2676msgstr "Редактирано в %s"
2677
2678#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
2679msgid "Normal"
2680msgstr "Нормално"
2681
2682#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2683msgid "Classic"
2684msgstr "Класическа"
2685
2686#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2687msgid "Simple"
2688msgstr "Опростена"
2689
2690#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2691msgid "Clean"
2692msgstr "Изчистена"
2693
2694#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2695msgid "Blue"
2696msgstr "Синя"
2697
2698#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2699msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2700msgstr ""
2701"Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
2702
2703#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2704msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2705msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител."
2706
2707#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2708msgid "The certificate has expired."
2709msgstr "Сертификатът е изтекъл."
2710
2711#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2712msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2713msgstr "Сертификатът още не е в сила."
2714
2715#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2716msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2717msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада."
2718
2719#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2720msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2721msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра."
2722
2723#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2724msgid "The certificate is self-signed."
2725msgstr "Сертификатът е самоподписан."
2726
2727#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2728msgid ""
2729"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2730msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
2731
2732#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2733msgid "The certificate is cryptographically weak."
2734msgstr "Сертификатът използва слаба криптография."
2735
2736#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2737msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2738msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията."
2739
2740#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2741msgid "The certificate is malformed."
2742msgstr "Сертификатът е повреден."
2743
2744#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2745#, c-format
2746msgid "Expected hostname: %s"
2747msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2748
2749#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2750#, c-format
2751msgid "Certificate hostname: %s"
2752msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2753
2754#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2755msgid "C_ontinue"
2756msgstr "_Продължаване"
2757
2758#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2759msgid "Untrusted connection"
2760msgstr "Недоверена връзка"
2761
2762#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2763msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2764msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2765
2766#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2767msgid "Remember this choice for future connections"
2768msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2769
2770#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2771msgid "Certificate Details"
2772msgstr "Информация за сертификата"
2773
2774#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1741
2775msgid "Unable to open URI"
2776msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2777
2778#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1859
2779msgid "Select a file"
2780msgstr "Избор на файл"
2781
2782#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1934
2783msgid "Insufficient free space to save file"
2784msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
2785
2786#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1942
2787#, c-format
2788msgid ""
2789"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2790"Please choose another location."
2791msgstr ""
2792"За запазването на файла са необходими %s, но свободни са едва %s. Изберете "
2793"друго местоположение."
2794
2795#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1986
2796#, c-format
2797msgid "Incoming file from %s"
2798msgstr "Входящ файл от %s"
2799
2800#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2801msgid "Current Locale"
2802msgstr "текущ локал"
2803
2804#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2805#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2806#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2807#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2808msgid "Arabic"
2809msgstr "арабски"
2810
2811#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2812msgid "Armenian"
2813msgstr "арменски"
2814
2815#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2816#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2817#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2818msgid "Baltic"
2819msgstr "балтийски"
2820
2821#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2822msgid "Celtic"
2823msgstr "келтски"
2824
2825#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2826#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2827#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2828#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2829msgid "Central European"
2830msgstr "централноевропейски"
2831
2832#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2833#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2834#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2835#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2836msgid "Chinese Simplified"
2837msgstr "китайски, опростен"
2838
2839#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2840#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2841#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2842msgid "Chinese Traditional"
2843msgstr "китайски, традиционен"
2844
2845#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2846msgid "Croatian"
2847msgstr "хърватски"
2848
2849#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2850#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2851#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2852#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2853#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2854#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2855msgid "Cyrillic"
2856msgstr "кирилица"
2857
2858#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2859msgid "Cyrillic/Russian"
2860msgstr "кирилица, руска"
2861
2862#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2863#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2864msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2865msgstr "кирилица, украинска"
2866
2867#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2868msgid "Georgian"
2869msgstr "грузински"
2870
2871#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2872#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2873#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2874msgid "Greek"
2875msgstr "гръцки"
2876
2877#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2878msgid "Gujarati"
2879msgstr "гуджарати"
2880
2881#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2882msgid "Gurmukhi"
2883msgstr "гурмуки"
2884
2885#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2886#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2887#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2888#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2889msgid "Hebrew"
2890msgstr "иврит"
2891
2892#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2893msgid "Hebrew Visual"
2894msgstr "иврит, визуален"
2895
2896#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2897msgid "Hindi"
2898msgstr "хинди"
2899
2900#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2901msgid "Icelandic"
2902msgstr "исландски"
2903
2904#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2905#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2906#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2907msgid "Japanese"
2908msgstr "японски"
2909
2910#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2911#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2912#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2913#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2914msgid "Korean"
2915msgstr "корейски"
2916
2917#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2918msgid "Nordic"
2919msgstr "скандинавски"
2920
2921#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2922msgid "Persian"
2923msgstr "персийски"
2924
2925#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2926#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2927msgid "Romanian"
2928msgstr "румънски"
2929
2930#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2931msgid "South European"
2932msgstr "южноевропейски"
2933
2934#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2935msgid "Thai"
2936msgstr "тайски"
2937
2938#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2939#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2940#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2941#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2942msgid "Turkish"
2943msgstr "турски"
2944
2945#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2946#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2947#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2948#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2949#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2950msgid "Unicode"
2951msgstr "Уникод"
2952
2953#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2954#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2955#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2956#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2957#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2958msgid "Western"
2959msgstr "западен"
2960
2961#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2962#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2963#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2964msgid "Vietnamese"
2965msgstr "виетнамски"
2966
2967#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
2968msgid "No error message"
2969msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2970
2971#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
2972msgid "Instant Message (Empathy)"
2973msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
2974
2975#: ../src/empathy.c:437
2976msgid "Don't connect on startup"
2977msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2978
2979#: ../src/empathy.c:441
2980msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2981msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2982
2983#: ../src/empathy.c:456
2984msgid "- Empathy IM Client"
2985msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2986
2987#: ../src/empathy.c:643
2988msgid "Error contacting the Account Manager"
2989msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
2990
2991#: ../src/empathy.c:645
2992#, c-format
2993msgid ""
2994"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2995"The error was:\n"
2996"\n"
2997"%s"
2998msgstr ""
2999"Възникна грешка при свързване с управлението на регистрации.\n"
3000"Грешката е:\n"
3001"\n"
3002"%s"
3003
3004#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3005msgid ""
3006"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3007"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3008"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3009"version."
3010msgstr ""
3011"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
3012"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
3013"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
3014"ваше решение) по-късна версия."
3015
3016#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3017msgid ""
3018"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3019"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3020"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3021"details."
3022msgstr ""
3023"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
3024"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
3025"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
3026
3027#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3028msgid ""
3029"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3030"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3031"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3032msgstr ""
3033"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
3034"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
3035"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
3036
3037#: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3038msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3039msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
3040
3041#: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3042msgid "translator-credits"
3043msgstr ""
3044"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
3045"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
3046"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
3047"Дамян Иванов <dam+gnome@ktnx.net>\n"
3048"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
3049"\n"
3050"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3051"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3052"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3053
3054#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3055#. * unsaved changes
3056#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:71
3057#, c-format
3058msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3059msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
3060
3061#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3062#. * an unsaved new account
3063#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:75
3064msgid "Your new account has not been saved yet."
3065msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
3066
3067#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:347
3068#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:757
3069#: ../src/empathy-call-window.c:1332
3070msgid "Connecting…"
3071msgstr "Свързване…"
3072
3073#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:388
3074#, c-format
3075msgid "Offline — %s"
3076msgstr "Извън мрежата — %s"
3077
3078#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:400
3079#, c-format
3080msgid "Disconnected — %s"
3081msgstr "Изключен — %s"
3082
3083#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:411
3084msgid "Offline — No Network Connection"
3085msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
3086
3087# FIXME: термини за offine и disconnected
3088#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:418
3089msgid "Unknown Status"
3090msgstr "Неизвестно състояние"
3091
3092#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:430
3093msgid "Offline — Account Disabled"
3094msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
3095
3096#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:533
3097msgid "Edit Connection Parameters"
3098msgstr "Редактиране на настройките на връзката"
3099
3100#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:696
3101msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
3102msgstr "Личните ви данни не могат да бъдат изтеглени от сървъра."
3103
3104#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:702
3105msgid "Go online to edit your personal information."
3106msgstr "Влезте в мрежата, за да редактирате личните си данни."
3107
3108#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:787
3109msgid "_Edit Connection Parameters..."
3110msgstr "_Редактиране на настройките на връзката…"
3111
3112#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1283
3113#, c-format
3114msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3115msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
3116
3117#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1287
3118msgid "This will not remove your account on the server."
3119msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
3120
3121#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1523
3122msgid ""
3123"You are about to select another account, which will discard\n"
3124"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3125msgstr ""
3126"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
3127"промените ви. Искате ли да продължите?"
3128
3129#. Menu items: to enabled/disable the account
3130#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1699
3131msgid "_Enable"
3132msgstr "_Включване"
3133
3134#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1700
3135msgid "_Disable"
3136msgstr "_Изключване"
3137
3138#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2083
3139msgid "_Skip"
3140msgstr "_Прескачане"
3141
3142#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2087
3143msgid "_Connect"
3144msgstr "_Свързване"
3145
3146#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2264
3147msgid ""
3148"You are about to close the window, which will discard\n"
3149"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3150msgstr ""
3151"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
3152"промените ви. Искате ли да продължите?"
3153
3154#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3155msgid "Add…"
3156msgstr "Добавяне…"
3157
3158#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
3159msgid "Loading account information"
3160msgstr "Зареждане на данните за контакта"
3161
3162#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3163msgid "No protocol backends installed"
3164msgstr "Не са инсталирани модулите за поддръжка на този протокол"
3165
3166#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3167msgid ""
3168"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3169"you want to use."
3170msgstr ""
3171"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
3172"нейния протокол."
3173
3174#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3175msgid "_Import…"
3176msgstr "_Внасяне…"
3177
3178#: ../src/empathy-auth-client.c:286
3179msgid " - Empathy authentication client"
3180msgstr " — идентифициране с Empathy"
3181
3182#: ../src/empathy-auth-client.c:302
3183msgid "Empathy authentication client"
3184msgstr "Идентифициране с Empathy"
3185
3186#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:203
3187msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3188msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
3189
3190#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:228
3191msgid "Empathy Audio/Video Client"
3192msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
3193
3194#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:433
3195msgid "Contrast"
3196msgstr "Контраст"
3197
3198#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:436
3199msgid "Brightness"
3200msgstr "Яркост"
3201
3202#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:439
3203msgid "Gamma"
3204msgstr "Гама корекция"
3205
3206#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:545
3207msgid "Volume"
3208msgstr "Сила на звука"
3209
3210#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1097
3211msgid "_Sidebar"
3212msgstr "_Странична лента"
3213
3214#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1117
3215msgid "Audio input"
3216msgstr "Аудио вход"
3217
3218#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1121
3219msgid "Video input"
3220msgstr "Видео вход"
3221
3222#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1129
3223msgid "Dialpad"
3224msgstr "Циферблат"
3225
3226#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
3227msgid "Details"
3228msgstr "Подробности"
3229
3230#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3231#. * is used in the window title
3232#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1209
3233#: ../src/empathy-call-window.c:1934
3234#, c-format
3235msgid "Call with %s"
3236msgstr "Разговор с %s"
3237
3238#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1442
3239#: ../src/empathy-call-window.c:2178
3240msgid "The IP address as seen by the machine"
3241msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
3242
3243#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1444
3244#: ../src/empathy-call-window.c:2180
3245msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3246msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
3247
3248#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1446
3249#: ../src/empathy-call-window.c:2182
3250msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3251msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
3252
3253#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1448
3254#: ../src/empathy-call-window.c:2184
3255msgid "The IP address of a relay server"
3256msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
3257
3258#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1450
3259#: ../src/empathy-call-window.c:2186
3260msgid "The IP address of the multicast group"
3261msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
3262
3263#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1838
3264#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1841
3265#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1844
3266#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1847
3267msgctxt "codec"
3268msgid "Unknown"
3269msgstr "Неизвестен"
3270
3271#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3272#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2139
3273#, c-format
3274msgid "Connected — %d:%02dm"
3275msgstr "Връзка — %d:%02dm"
3276
3277#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2200
3278#: ../src/empathy-call-window.c:3040
3279msgid "Technical Details"
3280msgstr "Технически данни"
3281
3282#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2238
3283#: ../src/empathy-call-window.c:3079
3284#, c-format
3285msgid ""
3286"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3287"computer"
3288msgstr ""
3289"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
3290"компютър"
3291
3292#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
3293#: ../src/empathy-call-window.c:3084
3294#, c-format
3295msgid ""
3296"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3297"computer"
3298msgstr ""
3299"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
3300"компютър"
3301
3302#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2249
3303#: ../src/empathy-call-window.c:3090
3304#, c-format
3305msgid ""
3306"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3307"does not allow direct connections."
3308msgstr ""
3309"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
3310"преки връзки."
3311
3312#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2255
3313#: ../src/empathy-call-window.c:3096
3314msgid "There was a failure on the network"
3315msgstr "Мрежова грешка"
3316
3317#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2259
3318#: ../src/empathy-call-window.c:3100
3319msgid ""
3320"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3321msgstr ""
3322"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3323"на компютъра ви"
3324
3325#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2262
3326#: ../src/empathy-call-window.c:3103
3327msgid ""
3328"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3329msgstr ""
3330"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3331"на компютъра ви"
3332
3333#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2272
3334#: ../src/empathy-call-window.c:3115
3335#, c-format
3336msgid ""
3337"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3338"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3339"the Help menu."
3340msgstr ""
3341"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
3342"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
3343"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
3344
3345#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2280
3346#: ../src/empathy-call-window.c:3124
3347msgid "There was a failure in the call engine"
3348msgstr "Грешка в модула за разговори"
3349
3350#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2283
3351#: ../src/empathy-call-window.c:3127
3352msgid "The end of the stream was reached"
3353msgstr "Достигнат е краят на потока"
3354
3355#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2323
3356#: ../src/empathy-call-window.c:3167
3357msgid "Can't establish audio stream"
3358msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
3359
3360#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2333
3361#: ../src/empathy-call-window.c:3177
3362msgid "Can't establish video stream"
3363msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
3364
3365#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3366#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3367msgid "Audio"
3368msgstr "Звук"
3369
3370#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3371#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
3372msgid "Decoding Codec:"
3373msgstr "Декодиращ модул:"
3374
3375#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3376msgid "Disable camera"
3377msgstr "Спиране на камерата"
3378
3379#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3380msgid "Display the dialpad"
3381msgstr "Циферблат"
3382
3383#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3384#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3385msgid "Encoding Codec:"
3386msgstr "Кодиращ модул:"
3387
3388#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3389#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
3390msgid "Hang up"
3391msgstr "Затваряне"
3392
3393#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3394#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3395msgid "Hang up current call"
3396msgstr "Затваряне на текущия разговор"
3397
3398#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3399#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3400msgid "Local Candidate:"
3401msgstr "Местен кандидат:"
3402
3403#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3404msgid "Maximise me"
3405msgstr "Уголемяване"
3406
3407#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3408msgid "Minimise me"
3409msgstr "Смаляване"
3410
3411#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3412#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
3413msgid "Remote Candidate:"
3414msgstr "Отдалечен кандидат:"
3415
3416#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3417#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
3418msgid "Send Audio"
3419msgstr "Изпращане на аудио"
3420
3421#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3422msgid "Send Video"
3423msgstr "Изпращане на видео"
3424
3425#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3426msgid "Show dialpad"
3427msgstr "Циферблат"
3428
3429#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3430msgid "Start a video call"
3431msgstr "Провеждане на видео разговор"
3432
3433#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3434msgid "Start an audio call"
3435msgstr "Провеждане на аудио разговор"
3436
3437#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3438msgid "Swap camera"
3439msgstr "Размяна на камерата"
3440
3441#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3442#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
3443msgid "Toggle audio transmission"
3444msgstr "Превключване на пращането на аудио"
3445
3446#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3447msgid "Toggle video transmission"
3448msgstr "Превключване на пращането на видео"
3449
3450#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3451#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
3452#: ../src/empathy-call-window.c:2587 ../src/empathy-call-window.c:2588
3453#: ../src/empathy-call-window.c:2589 ../src/empathy-call-window.c:2590
3454msgid "Unknown"
3455msgstr "Неизвестно"
3456
3457#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3458msgid "Video call"
3459msgstr "Видео разговор"
3460
3461#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3462#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3463msgid "_Call"
3464msgstr "_Разговор"
3465
3466#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3467msgid "_Camera"
3468msgstr "_Камера"
3469
3470#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
3471#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
3472msgid "_Contents"
3473msgstr "_Ръководство"
3474
3475#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3476#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
3477msgid "_Debug"
3478msgstr "_Изчистване на грешки"
3479
3480#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3481#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
3482msgid "_Help"
3483msgstr "Помо_щ"
3484
3485#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3486msgid "_Microphone"
3487msgstr "_Микрофон"
3488
3489#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3490msgid "_Settings"
3491msgstr "_Настройки"
3492
3493#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
3494#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
3495#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3496msgid "_View"
3497msgstr "_Преглед"
3498
3499#: ../src/empathy-chat-window.c:289
3500msgid "Close this window?"
3501msgstr "Да се затвори ли този прозорец?"
3502
3503#: ../src/empathy-chat-window.c:294
3504#, c-format
3505msgid ""
3506"Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3507"until you rejoin it."
3508msgstr ""
3509"Ако затворите този прозорец, ще напуснете %s. Няма да получавате други "
3510"съобщения докато не влезете отново."
3511
3512#: ../src/empathy-chat-window.c:305
3513#, c-format
3514msgid ""
3515"Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3516"messages until you rejoin it."
3517msgid_plural ""
3518"Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3519"further messages until you rejoin them."
3520msgstr[0] ""
3521"Ако затворите този прозорец, ще напуснете стаята. Няма да получавате други "
3522"съобщения докато не влезете отново в нея."
3523msgstr[1] ""
3524"Ако затворите този прозорец, ще напуснете %u стаи. Няма да получавате други "
3525"съобщения докато не влезете отново в тях."
3526
3527#: ../src/empathy-chat-window.c:314
3528#, c-format
3529msgid "Leave %s?"
3530msgstr "Излизане от %s?"
3531
3532#: ../src/empathy-chat-window.c:315
3533msgid ""
3534"You will not receive any further messages from this chat room until you "
3535"rejoin it."
3536msgstr ""
3537"Няма да получавате други съобщения от тази стая, докато не влезете отново в "
3538"нея."
3539
3540#: ../src/empathy-chat-window.c:334
3541msgid "Close window"
3542msgstr "Затваряне на прозореца"
3543
3544#: ../src/empathy-chat-window.c:334
3545msgid "Leave room"
3546msgstr "Излизане от стаята"
3547
3548#: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
3549#, c-format
3550msgid "%s (%d unread)"
3551msgid_plural "%s (%d unread)"
3552msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
3553msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
3554
3555#: ../src/empathy-chat-window.c:652
3556#, c-format
3557msgid "%s (and %u other)"
3558msgid_plural "%s (and %u others)"
3559msgstr[0] "%s (и %u друго)"
3560msgstr[1] "%s (и %u други)"
3561
3562#: ../src/empathy-chat-window.c:668
3563#, c-format
3564msgid "%s (%d unread from others)"
3565msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3566msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
3567msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
3568
3569#: ../src/empathy-chat-window.c:677
3570#, c-format
3571msgid "%s (%d unread from all)"
3572msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3573msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3574msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3575
3576#: ../src/empathy-chat-window.c:892
3577msgid "SMS:"
3578msgstr "SMS:"
3579
3580#: ../src/empathy-chat-window.c:902
3581#, c-format
3582msgid "Sending %d message"
3583msgid_plural "Sending %d messages"
3584msgstr[0] "Изпращане на %d съобщение"
3585msgstr[1] "Изпращане на %d съобщения"
3586
3587#: ../src/empathy-chat-window.c:924
3588msgid "Typing a message."
3589msgstr "Пише съобщение."
3590
3591#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3592msgid "C_lear"
3593msgstr "_Изчистване на прозореца"
3594
3595#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3596msgid "C_ontact"
3597msgstr "_Контакт"
3598
3599#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3600msgid "Insert _Smiley"
3601msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3602
3603#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3604msgid "Invite _Participant…"
3605msgstr "Поканване на _участник…"
3606
3607#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3608msgid "Move Tab _Left"
3609msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3610
3611#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3612msgid "Move Tab _Right"
3613msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3614
3615#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3616msgid "Notify for All Messages"
3617msgstr "Известяване за всички съобщения"
3618
3619#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3620msgid "_Conversation"
3621msgstr "_Разговор"
3622
3623#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3624msgid "_Detach Tab"
3625msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3626
3627#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3628msgid "_Favorite Chat Room"
3629msgstr "_Любима стая за разговор"
3630
3631#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3632msgid "_Next Tab"
3633msgstr "_Следващ подпрозорец"
3634
3635#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3636msgid "_Previous Tab"
3637msgstr "_Предишен подпрозорец"
3638
3639#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3640msgid "_Show Contact List"
3641msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3642
3643#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3644msgid "_Tabs"
3645msgstr "_Подпрозорци"
3646
3647#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3648msgid "_Undo Close Tab"
3649msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3650
3651#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3652msgid "Name"
3653msgstr "Име"
3654
3655#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3656msgid "Room"
3657msgstr "Стая"
3658
3659#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3660msgid "Auto-Connect"
3661msgstr "Автоматично свързване"
3662
3663#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3664msgid "Manage Favorite Rooms"
3665msgstr "Управление на стаите в отметките"
3666
3667#: ../src/empathy-event-manager.c:523
3668msgid "Incoming video call"
3669msgstr "Входящ видео разговор"
3670
3671#: ../src/empathy-event-manager.c:523 ../src/empathy-call-window.c:1562
3672msgid "Incoming call"
3673msgstr "Входящ разговор"
3674
3675#: ../src/empathy-event-manager.c:527
3676#, c-format
3677msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3678msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3679
3680#: ../src/empathy-event-manager.c:528
3681#, c-format
3682msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3683msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3684
3685#: ../src/empathy-event-manager.c:531 ../src/empathy-event-manager.c:732
3686#: ../src/empathy-event-manager.c:765 ../src/empathy-call-window.c:1568
3687#, c-format
3688msgid "Incoming call from %s"
3689msgstr "Входящ разговор от %s"
3690
3691#: ../src/empathy-event-manager.c:556
3692msgid "_Reject"
3693msgstr "От_казване"
3694
3695#: ../src/empathy-event-manager.c:564 ../src/empathy-event-manager.c:572
3696msgid "_Answer"
3697msgstr "_Отговаряне"
3698
3699#: ../src/empathy-event-manager.c:572
3700msgid "_Answer with video"
3701msgstr "_Отговор с видео"
3702
3703#: ../src/empathy-event-manager.c:732 ../src/empathy-event-manager.c:765
3704#: ../src/empathy-call-window.c:1568
3705#, c-format
3706msgid "Incoming video call from %s"
3707msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3708
3709#: ../src/empathy-event-manager.c:838
3710msgid "Room invitation"
3711msgstr "Покана за стая"
3712
3713#: ../src/empathy-event-manager.c:840
3714#, c-format
3715msgid "Invitation to join %s"
3716msgstr "Покана за влизане в %s"
3717
3718#: ../src/empathy-event-manager.c:847
3719#, c-format
3720msgid "%s is inviting you to join %s"
3721msgstr "%s ви кани да влезете в %s"
3722
3723#: ../src/empathy-event-manager.c:855
3724msgid "_Decline"
3725msgstr "_Отказване"
3726
3727#: ../src/empathy-event-manager.c:860
3728#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3729msgid "_Join"
3730msgstr "_Влизане"
3731
3732#: ../src/empathy-event-manager.c:887
3733#, c-format
3734msgid "%s invited you to join %s"
3735msgstr "%s ви кани да се влезете в %s"
3736
3737#: ../src/empathy-event-manager.c:893
3738#, c-format
3739msgid "You have been invited to join %s"
3740msgstr "Канят ви да влезете в %s"
3741
3742#: ../src/empathy-event-manager.c:944
3743#, c-format
3744msgid "Incoming file transfer from %s"
3745msgstr "Входящ файл от %s"
3746
3747#: ../src/empathy-event-manager.c:1147 ../src/empathy-roster-window.c:374
3748msgid "Password required"
3749msgstr "Парола"
3750
3751#: ../src/empathy-event-manager.c:1217
3752#, c-format
3753msgid "%s would like permission to see when you are online"
3754msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
3755
3756#: ../src/empathy-event-manager.c:1223
3757#, c-format
3758msgid ""
3759"\n"
3760"Message: %s"
3761msgstr ""
3762"\n"
3763"Съобщение: %s"
3764
3765#. Translators: time left, when it is more than one hour
3766#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3767#, c-format
3768msgid "%u:%02u.%02u"
3769msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3770
3771#. Translators: time left, when is is less than one hour
3772#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3773#, c-format
3774msgid "%02u.%02u"
3775msgstr "%02u м. и %02u сек."
3776
3777#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3778msgctxt "file transfer percent"
3779msgid "Unknown"
3780msgstr "Неизвестно"
3781
3782#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3783#, c-format
3784msgid "%s of %s at %s/s"
3785msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3786
3787#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3788#, c-format
3789msgid "%s of %s"
3790msgstr "%s от общо %s"
3791
3792#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3793#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3794#, c-format
3795msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3796msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3797
3798#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3799#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3800#, c-format
3801msgid "Sending \"%s\" to %s"
3802msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3803
3804#. translators: first %s is filename, second %s
3805#. * is the contact name
3806#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3807#, c-format
3808msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3809msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3810
3811#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3812msgid "Error receiving a file"
3813msgstr "Грешка при получаване на файл"
3814
3815#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3816#, c-format
3817msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3818msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3819
3820#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3821msgid "Error sending a file"
3822msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3823
3824#. translators: first %s is filename, second %s
3825#. * is the contact name
3826#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3827#, c-format
3828msgid "\"%s\" received from %s"
3829msgstr "„%s“ получен от %s"
3830
3831#. translators: first %s is filename, second %s
3832#. * is the contact name
3833#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3834#, c-format
3835msgid "\"%s\" sent to %s"
3836msgstr "„%s“ изпратен до %s"
3837
3838#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3839msgid "File transfer completed"
3840msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
3841
3842#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3843msgid "Waiting for the other participant's response"
3844msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
3845
3846#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3847#, c-format
3848msgid "Checking integrity of \"%s\""
3849msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
3850
3851#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3852#, c-format
3853msgid "Hashing \"%s\""
3854msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
3855
3856#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3857msgid "%"
3858msgstr "%"
3859
3860#: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3861msgid "File"
3862msgstr "Файл"
3863
3864#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3865msgid "Remaining"
3866msgstr "Остават"
3867
3868#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3869msgid "File Transfers"
3870msgstr "Прехвърляния на файлове"
3871
3872#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3873msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3874msgstr ""
3875"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
3876"от списъка"
3877
3878#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3879msgid "_Import"
3880msgstr "_Внасяне"
3881
3882#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3883msgid ""
3884"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3885"importing accounts from Pidgin."
3886msgstr ""
3887"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
3888"само от Pidgin."
3889
3890#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
3891msgid "Import Accounts"
3892msgstr "Внасяне на регистрации"
3893
3894#. Translators: this is the header of a treeview column
3895#: ../src/empathy-import-widget.c:316
3896msgid "Import"
3897msgstr "Внасяне"
3898
3899#: ../src/empathy-import-widget.c:325
3900msgid "Protocol"
3901msgstr "Протокол"
3902
3903#: ../src/empathy-import-widget.c:349
3904msgid "Source"
3905msgstr "Източник"
3906
3907#: ../src/empathy-roster-window.c:391
3908msgid "Provide Password"
3909msgstr "Паролата ви"
3910
3911#: ../src/empathy-roster-window.c:397
3912msgid "Disconnect"
3913msgstr "Прекъсване"
3914
3915#: ../src/empathy-roster-window.c:657
3916msgid "You need to setup an account to see contacts here."
3917msgstr ""
3918"Трябва да настроите поне една регистрации, за да се появят контакти тук."
3919
3920#: ../src/empathy-roster-window.c:673
3921msgid "No match found"
3922msgstr "Не е намерено съвпадение"
3923
3924#: ../src/empathy-roster-window.c:783
3925#, c-format
3926msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3927msgstr ""
3928"Регистрациите за %s няма да могат да се ползват, преди да обновите софтуера "
3929"за %s."
3930
3931#: ../src/empathy-roster-window.c:849
3932msgid "Update software..."
3933msgstr "Обновяване на софтуера…"
3934
3935#: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
3936msgid "Close"
3937msgstr "Затваряне"
3938
3939#: ../src/empathy-roster-window.c:960
3940msgid "Reconnect"
3941msgstr "Ново свързване"
3942
3943#: ../src/empathy-roster-window.c:966
3944msgid "Edit Account"
3945msgstr "Редактиране на регистрация"
3946
3947#. Translators: this string will be something like:
3948#. * Top up My Account ($1.23)..."
3949#: ../src/empathy-roster-window.c:1110
3950#, c-format
3951msgid "Top up %s (%s)..."
3952msgstr "Захранване на %s (%s)…"
3953
3954#: ../src/empathy-roster-window.c:1156
3955msgid "Top up account credit"
3956msgstr "Захранване на кредита"
3957
3958#. top up button
3959#: ../src/empathy-roster-window.c:1228
3960msgid "Top Up..."
3961msgstr "Захранване…"
3962
3963#: ../src/empathy-roster-window.c:1952
3964msgid "Contact"
3965msgstr "Контакт"
3966
3967#: ../src/empathy-roster-window.c:2150
3968msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3969msgstr ""
3970"Трябва да включите поне една от регистрациите си, за да се появят контакти "
3971"тук."
3972
3973#. translators: argument is an account name
3974#: ../src/empathy-roster-window.c:2158
3975#, c-format
3976msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3977msgstr "Трябва да включите %s, за да се появят контакти тук."
3978
3979#: ../src/empathy-roster-window.c:2460
3980msgid "Contact List"
3981msgstr "Списък с контакти"
3982
3983#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3984msgid "Account settings"
3985msgstr "Настройки на регистрациите"
3986
3987#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
3988msgid "Contacts on a _Map"
3989msgstr "_Контакти на карта"
3990
3991#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3992msgid "Credit Balance"
3993msgstr "Кредит"
3994
3995#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3996msgid "Find in Contact _List"
3997msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
3998
3999#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
4000msgid "Join _Favorites"
4001msgstr "_Добавяне към отметките"
4002
4003#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
4004msgid "Manage Favorites"
4005msgstr "Редактиране на отметките"
4006
4007#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
4008msgid "N_ormal Size"
4009msgstr "_Нормален размер"
4010
4011#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
4012#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
4013msgid "New _Call…"
4014msgstr "Нов _разговор…"
4015
4016#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
4017msgid "Normal Size With _Avatars"
4018msgstr "Нормален размер с _аватари"
4019
4020#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
4021msgid "P_references"
4022msgstr "_Настройки"
4023
4024#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
4025msgid "Show P_rotocols"
4026msgstr "_Показване на протокола"
4027
4028#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
4029msgid "Sort by _Name"
4030msgstr "Подреждане по _име"
4031
4032#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
4033msgid "Sort by _Status"
4034msgstr "Подреждане по _състояние"
4035
4036#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
4037msgid "_Accounts"
4038msgstr "_Регистрации"
4039
4040#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
4041msgid "_Blocked Contacts"
4042msgstr "_Блокирани контакти"
4043
4044#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
4045msgid "_Compact Size"
4046msgstr "_Стегнат режим"
4047
4048#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
4049msgid "_File Transfers"
4050msgstr "_Прехвърляния на файлове"
4051
4052#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
4053msgid "_Join…"
4054msgstr "_Влизане…"
4055
4056#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
4057#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4058msgid "_New Conversation…"
4059msgstr "_Нов разговор…"
4060
4061#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
4062msgid "_Offline Contacts"
4063msgstr "_Изключени контакти"
4064
4065#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
4066msgid "_Room"
4067msgstr "_Стая"
4068
4069#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
4070msgid "_Search for Contacts…"
4071msgstr "_Търсене на контакти…"
4072
4073#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
4074msgid "Chat Room"
4075msgstr "Стая за разговор"
4076
4077#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
4078msgid "Members"
4079msgstr "Участници"
4080
4081#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4082#. yes/no, yes/no and a number.
4083#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
4084#, c-format
4085msgid ""
4086"%s\n"
4087"Invite required: %s\n"
4088"Password required: %s\n"
4089"Members: %s"
4090msgstr ""
4091"%s\n"
4092"Изисква се покана: %s\n"
4093"Изисква се парола: %s\n"
4094"Брой участници: %s"
4095
4096#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4097#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4098msgid "Yes"
4099msgstr "Да"
4100
4101# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
4102# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
4103# „Не, това е всичко засега“.
4104#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
4105#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
4106msgid "No"
4107msgstr "Не"
4108
4109#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
4110msgid "Could not start room listing"
4111msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
4112
4113#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
4114msgid "Could not stop room listing"
4115msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
4116
4117#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4118msgid "Couldn't load room list"
4119msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
4120
4121#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4122msgid ""
4123"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4124msgstr ""
4125"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
4126"стаи от списъка."
4127
4128#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4129msgid ""
4130"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4131"the current account's server"
4132msgstr ""
4133"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
4134"регистрация, оставете полето празно."
4135
4136#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4137msgid "Join Room"
4138msgstr "Влизане в стая"
4139
4140#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
4141msgid "Room List"
4142msgstr "Списък със стаи"
4143
4144#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4145msgid "_Room:"
4146msgstr "_Стая:"
4147
4148#: ../src/empathy-preferences.c:166
4149msgid "Message received"
4150msgstr "Съобщението е получено"
4151
4152#: ../src/empathy-preferences.c:167
4153msgid "Message sent"
4154msgstr "Съобщението е изпратено"
4155
4156#: ../src/empathy-preferences.c:168
4157msgid "New conversation"
4158msgstr "Нов разговор"
4159
4160#: ../src/empathy-preferences.c:169
4161msgid "Contact comes online"
4162msgstr "Контактът влезе в мрежата"
4163
4164#: ../src/empathy-preferences.c:170
4165msgid "Contact goes offline"
4166msgstr "Контактът е извън мрежата"
4167
4168#: ../src/empathy-preferences.c:171
4169msgid "Account connected"
4170msgstr "Регистрацията е включена"
4171
4172#: ../src/empathy-preferences.c:172
4173msgid "Account disconnected"
4174msgstr "Регистрацията е изключена"
4175
4176#: ../src/empathy-preferences.c:475
4177msgid "Language"
4178msgstr "Език"
4179
4180#. translators: Contact name for the chat theme preview
4181#: ../src/empathy-preferences.c:726
4182msgid "Juliet"
4183msgstr "Жулиета"
4184
4185#. translators: Contact name for the chat theme preview
4186#: ../src/empathy-preferences.c:733
4187msgid "Romeo"
4188msgstr "Ромео"
4189
4190#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4191#: ../src/empathy-preferences.c:739
4192msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4193msgstr "Ромео! О, защо си ти Ромео?"
4194
4195#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4196#: ../src/empathy-preferences.c:743
4197msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4198msgstr "От род и име отречи се или"
4199
4200#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4201#: ../src/empathy-preferences.c:746
4202msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4203msgstr "ако не щеш, любовна клетва дай ми"
4204
4205#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4206#: ../src/empathy-preferences.c:749
4207msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4208msgstr "и аз не ще съм вече Капулети!"
4209
4210#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4211#: ../src/empathy-preferences.c:752
4212msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4213msgstr "Да ѝ отвърна ли или да слушам?"
4214
4215#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4216#: ../src/empathy-preferences.c:755
4217msgid "Juliet has disconnected"
4218msgstr "Жулиета прекъсна връзката"
4219
4220#: ../src/empathy-preferences.c:1159
4221msgid "Preferences"
4222msgstr "Настройки"
4223
4224#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4225msgid "Appearance"
4226msgstr "Изглед"
4227
4228#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4229msgid "Behavior"
4230msgstr "Поведение"
4231
4232#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4233msgid "Chat Th_eme:"
4234msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
4235
4236#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4237msgid "Disable notifications when _away or busy"
4238msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4239
4240#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4241msgid "Disable sounds when _away or busy"
4242msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4243
4244#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4245msgid "Display incoming events in the notification area"
4246msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
4247
4248#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4249msgid ""
4250"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4251"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4252"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
4253"off and restarting the call."
4254msgstr ""
4255"Премахването на ехото може да изчисти гласа ви за отсрещната страна, но при "
4256"някои компютри създава проблеми. Ако някой от събеседниците се оплаче, че "
4257"чува странни шумове или прекъсвания по време на разговора, изключете "
4258"премахването на ехото и проведете наново разговор."
4259
4260#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4261msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4262msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
4263
4264#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4265msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4266msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
4267
4268#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4269msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4270msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
4271
4272#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4273msgid "Enable spell checking for languages:"
4274msgstr "Езици с проверка на правописа:"
4275
4276#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4277msgid "General"
4278msgstr "Общи"
4279
4280#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4281msgid "Location sources:"
4282msgstr "Датчик за местоположение:"
4283
4284#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4285msgid "Log conversations"
4286msgstr "Архив на разговорите"
4287
4288#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4289msgid "Notifications"
4290msgstr "Известяване"
4291
4292#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4293msgid "Play sound for events"
4294msgstr "Звуци при събития"
4295
4296#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4297msgid "Privacy"
4298msgstr "Лични данни"
4299
4300#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4301msgid ""
4302"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
4303"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
4304"decimal place."
4305msgstr ""
4306"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
4307"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
4308"място зад десетичната запетая."
4309
4310#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4311msgid "Show _smileys as images"
4312msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
4313
4314#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4315msgid "Show contact _list in rooms"
4316msgstr "_Показване на контактите в стаите"
4317
4318#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
4319msgid "Sounds"
4320msgstr "Звуци"
4321
4322#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
4323msgid "Spell Checking"
4324msgstr "Проверка на правописа"
4325
4326#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4327msgid "Start chats in:"
4328msgstr "Започване на разговорите в: "
4329
4330#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4331msgid ""
4332"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
4333"dictionary installed."
4334msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
4335
4336#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
4337msgid "Themes"
4338msgstr "Графични теми"
4339
4340#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
4341msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
4342msgstr "Премахване на _ехото за по-добро качество"
4343
4344# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
4345# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
4346# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
4347# Пеленг става
4348#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4349msgid "Variant:"
4350msgstr "Пеленг:"
4351
4352#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4353msgid "_Automatically connect on startup"
4354msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
4355
4356#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
4357msgid "_Cellphone"
4358msgstr "_Мобилен телефон"
4359
4360#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4361msgid "_Enable bubble notifications"
4362msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
4363
4364#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4365msgid "_Enable sound notifications"
4366msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
4367
4368#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
4369msgid "_GPS"
4370msgstr "_GPS"
4371
4372#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4373msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4374msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
4375
4376#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4377msgid "_Publish location to my contacts"
4378msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
4379
4380#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4381#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
4382msgid "_Reduce location accuracy"
4383msgstr "_Ниска точност на местоположението"
4384
4385#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
4386msgid "new _windows"
4387msgstr "нови _прозорци"
4388
4389#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
4390msgid "new ta_bs"
4391msgstr "нови по_дпрозорци"
4392
4393#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4394msgid "Status"
4395msgstr "Състояние"
4396
4397#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4398msgid "_Quit"
4399msgstr "_Спиране на програмата"
4400
4401#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
4402msgid "Call the contact again"
4403msgstr "Нов разговор с контакта"
4404
4405#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
4406msgid "Camera Off"
4407msgstr "Включване на камерата"
4408
4409#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
4410msgid "Camera On"
4411msgstr "Изключване на камерата"
4412
4413#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
4414msgid "Disable camera and stop sending video"
4415msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
4416
4417#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
4418msgid "Enable camera and send video"
4419msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
4420
4421#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
4422msgid "Enable camera but don't send video"
4423msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
4424
4425#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
4426msgid "Preview"
4427msgstr "Преглед"
4428
4429#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
4430msgid "Redial"
4431msgstr "Повторно набиране"
4432
4433#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
4434msgid "V_ideo"
4435msgstr "_Видео"
4436
4437#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
4438msgid "Video Off"
4439msgstr "Изключване на видеото"
4440
4441#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
4442msgid "Video On"
4443msgstr "Включване на видеото"
4444
4445#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
4446msgid "Video Preview"
4447msgstr "Преглед на видеото"
4448
4449#: ../src/empathy-map-view.c:471
4450msgid "Contact Map View"
4451msgstr "Карта с контактите"
4452
4453#: ../src/empathy-debug-window.c:1585
4454msgid "Save"
4455msgstr "Запазване"
4456
4457#: ../src/empathy-debug-window.c:1761
4458msgid "Debug Window"
4459msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
4460
4461#: ../src/empathy-debug-window.c:1848
4462msgid "Pause"
4463msgstr "Пауза"
4464
4465#: ../src/empathy-debug-window.c:1860
4466msgid "Level "
4467msgstr "Ниво"
4468
4469#: ../src/empathy-debug-window.c:1879
4470msgid "Debug"
4471msgstr "Подробност"
4472
4473#: ../src/empathy-debug-window.c:1884
4474msgid "Info"
4475msgstr "Информация"
4476
4477#: ../src/empathy-debug-window.c:1889 ../src/empathy-debug-window.c:1935
4478msgid "Message"
4479msgstr "Съобщение"
4480
4481#: ../src/empathy-debug-window.c:1894
4482msgid "Warning"
4483msgstr "Предупреждение"
4484
4485#: ../src/empathy-debug-window.c:1899
4486msgid "Critical"
4487msgstr "Критична"
4488
4489#: ../src/empathy-debug-window.c:1904
4490msgid "Error"
4491msgstr "Грешка"
4492
4493#: ../src/empathy-debug-window.c:1923
4494msgid "Time"
4495msgstr "Време"
4496
4497#: ../src/empathy-debug-window.c:1926
4498msgid "Domain"
4499msgstr "Област"
4500
4501#: ../src/empathy-debug-window.c:1928
4502msgid "Category"
4503msgstr "Категория"
4504
4505#: ../src/empathy-debug-window.c:1930
4506msgid "Level"
4507msgstr "Ниво"
4508
4509#: ../src/empathy-debug-window.c:1953
4510msgid ""
4511"The selected connection manager does not support the remote debugging "
4512"extension."
4513msgstr ""
4514"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
4515"отдалечено изчистване на грешки."
4516
4517#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:200
4518#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:228
4519msgid "Invite Participant"
4520msgstr "Поканване на участник"
4521
4522#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
4523msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4524msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
4525
4526#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:224
4527msgid "Invite"
4528msgstr "Покана"
4529
4530#: ../src/empathy-accounts.c:180
4531msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4532msgstr ""
4533"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
4534
4535#: ../src/empathy-accounts.c:184
4536msgid ""
4537"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4538msgstr ""
4539"Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора "
4540"наблизо“"
4541
4542#: ../src/empathy-accounts.c:188
4543msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4544msgstr ""
4545"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
4546"foo_40example_2eorg0)"
4547
4548#: ../src/empathy-accounts.c:190
4549msgid "<account-id>"
4550msgstr "<ид-р на регистрация>"
4551
4552#: ../src/empathy-accounts.c:195
4553msgid "- Empathy Accounts"
4554msgstr "— Регистрации на Empathy"
4555
4556#: ../src/empathy-accounts.c:231
4557msgid "Empathy Accounts"
4558msgstr "Регистрации на Empathy"
4559
4560#: ../src/empathy-debugger.c:69
4561msgid "Show a particular service"
4562msgstr "Само избрана услуга"
4563
4564#: ../src/empathy-debugger.c:74
4565msgid "- Empathy Debugger"
4566msgstr "— изчистване на грешки към Empathy"
4567
4568#: ../src/empathy-debugger.c:113
4569msgid "Empathy Debugger"
4570msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
4571
4572#: ../src/empathy-chat.c:109
4573msgid "- Empathy Chat Client"
4574msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
4575
4576#: ../src/empathy-notifications-approver.c:190
4577msgid "Respond"
4578msgstr "Отговаряне"
4579
4580#: ../src/empathy-notifications-approver.c:204
4581#: ../src/empathy-call-window.c:1572
4582msgid "Reject"
4583msgstr "Отхвърляне"
4584
4585#: ../src/empathy-notifications-approver.c:209
4586#: ../src/empathy-notifications-approver.c:214
4587#: ../src/empathy-call-window.c:1573
4588msgid "Answer"
4589msgstr "Отговор"
4590
4591#: ../src/empathy-notifications-approver.c:214
4592msgid "Answer with video"
4593msgstr "Отговор с видео"
4594
4595#: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
4596#: ../src/empathy-notifications-approver.c:232
4597msgid "Decline"
4598msgstr "Отклоняване"
4599
4600#: ../src/empathy-notifications-approver.c:226
4601#: ../src/empathy-notifications-approver.c:237
4602msgid "Accept"
4603msgstr "Приемане"
4604
4605#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4606#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4607#. * brings the password popup.
4608#: ../src/empathy-notifications-approver.c:247
4609msgid "Provide"
4610msgstr "Въвеждане"
4611
4612#: ../src/empathy-call-observer.c:134
4613#, c-format
4614msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4615msgstr "%s току-що се опита да ви позвъни, но провеждахте друг разговор."
4616
4617#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
4618#. * as possible.
4619#: ../src/empathy-call-window.c:1179 ../src/empathy-call-window.c:1202
4620msgid "i"
4621msgstr "инф."
4622
4623#: ../src/empathy-call-window.c:2936
4624msgid "On hold"
4625msgstr "Задържане"
4626
4627#: ../src/empathy-call-window.c:2939
4628msgid "Mute"
4629msgstr "Без звук"
4630
4631#: ../src/empathy-call-window.c:2941
4632msgid "Duration"
4633msgstr "Времетраене"
4634
4635#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
4636#: ../src/empathy-call-window.c:2944
4637#, c-format
4638msgid "%s — %d:%02dm"
4639msgstr "%s — %d:%02dм"
4640
4641#: ../src/empathy-call-window.c:3214
4642#, c-format
4643msgid "Your current balance is %s."
4644msgstr "Текущият ви баланс е %s."
4645
4646#: ../src/empathy-call-window.c:3218
4647msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
4648msgstr "Нямате достатъчно кредит, за да извършите това обаждане."
4649
4650#: ../src/empathy-call-window.c:3220
4651msgid "Top Up"
4652msgstr "Захранване"
4653
4654#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
4655msgid "_Match case"
4656msgstr "Зачита_не на главни/малки"
4657
4658#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
4659msgid "What kind of chat account do you have?"
4660msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
4661
4662#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
4663msgid "Adding new account"
4664msgstr "Нова регистрация"
4665
4666# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
4667# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
4668# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
4669# наблизо.
4670#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
4671msgid "People nearby"
4672msgstr "Хора наблизо"
4673
4674#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
4675msgid ""
4676"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
4677"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
4678"details below are correct."
4679msgstr ""
4680"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
4681"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
4682"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни."
4683
4684#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
4685msgid ""
4686"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
4687"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
4688msgstr ""
4689"Можете да промените тези настройки по-късно или изцяло да изключите тези "
4690"възможност като изберете <span style=\"italic\">Редактиране → Регистрации</"
4691"span> в списъка с контакти."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.