source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 2358

Last change on this file since 2358 was 2358, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

network-manager-applet, empathy yelp: подадени в master; empathy, yelp: подадени в gnome-3-2; cogl: подаден в cogl-1.8

File size: 168.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# Copyright (C) 2011 Krasimir Chonov
5# This file is distributed under the same license as the empathy package.
6# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
9# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: empathy master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2011-10-15 10:04+0300\n"
17"PO-Revision-Date: 2011-10-15 10:04+0300\n"
18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
28msgstr ""
29"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
30"съобщения"
31
32#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
33msgid "Empathy"
34msgstr "Empathy"
35
36#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
37msgid "Empathy Internet Messaging"
38msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
39
40#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
41msgid "IM Client"
42msgstr "Клиент за моментни съобщения"
43
44#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
45msgid "Always open a separate chat window for new chats."
46msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
47
48#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
49msgid "Call volume"
50msgstr "Сила на звука при повикване"
51
52#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
53msgid "Call volume, as a percentage."
54msgstr "Сила на звука при повикване в проценти."
55
56#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
57msgid "Camera device"
58msgstr "Уеб камера"
59
60#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
61msgid "Camera position"
62msgstr "Позиция на камерата"
63
64#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
65msgid ""
66"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
67"chat."
68msgstr ""
69"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
70"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
71
72#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
73msgid "Chat window theme"
74msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
75
76#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
77msgid "Chat window theme variant"
78msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
79
80#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
81msgid ""
82"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
83msgstr ""
84"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
85"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
86
87#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
88msgid "Compact contact list"
89msgstr "Стегнат списък с контакти"
90
91#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
92msgid "Connection managers should be used"
93msgstr "Да се използва управление на връзката"
94
95#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
96msgid "Contact list sort criterion"
97msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
98
99#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
100msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
101msgstr ""
102
103#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
104msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
105msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например /dev/video0."
106
107#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
108msgid "Default directory to select an avatar image from"
109msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
110
111#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
112msgid "Disable popup notifications when away"
113msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
114
115#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
116msgid "Disable sounds when away"
117msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
118
119#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
120msgid "Display incoming events in the status area"
121msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
122
123#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
124msgid ""
125"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
126"user immediately."
127msgstr ""
128"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
129"събитията се представят незабавно на потребителя."
130
131#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
132msgid "Echo cancellation support"
133msgstr "Премахване на ехо"
134
135#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
136msgid "Empathy can publish the user's location"
137msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
138
139#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
140msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
141msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
142
143#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
144msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
145msgstr ""
146"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
147"местоположението"
148
149#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
150msgid "Empathy can use the network to guess the location"
151msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
152
153#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
154msgid "Empathy default download folder"
155msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
156
157#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
158msgid "Empathy should auto-away when idle"
159msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
160
161#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
162msgid "Empathy should auto-connect on startup"
163msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
164
165#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
166msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
167msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
168
169#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
170msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
171msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
172
173#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
174msgid "Enable WebKit Developer Tools"
175msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
176
177#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
178msgid "Enable popup notifications for new messages"
179msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
180
181#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
182msgid "Enable spell checker"
183msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
184
185#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
186msgid "Hide main window"
187msgstr "Скриване на основния прозорец"
188
189#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
190msgid "Hide the main window."
191msgstr "Скриване на основния прозорец."
192
193#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
194msgid "Last account selected in Join Room dialog"
195msgstr ""
196
197#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
198msgid "Nick completed character"
199msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
200
201#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
202msgid "Open new chats in separate windows"
203msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
204
205#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
206msgid "Path of the Adium theme to use"
207msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
208
209#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
210msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
211msgstr ""
212"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
213
214#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
215msgid "Play a sound for incoming messages"
216msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
217
218#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
219msgid "Play a sound for new conversations"
220msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
221
222#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
223msgid "Play a sound for outgoing messages"
224msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
225
226#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
227msgid "Play a sound when a contact logs in"
228msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
229
230#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
231msgid "Play a sound when a contact logs out"
232msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
233
234#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
235msgid "Play a sound when we log in"
236msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
237
238#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
239msgid "Play a sound when we log out"
240msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
241
242#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
243msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
244msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
245
246#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
247msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
248msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
249
250#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
251msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
252msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
253
254#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
255msgid "Position the camera preview should be during a call."
256msgstr ""
257"Позиционирането на изображението от камерата да става по време на разговор."
258
259#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
260msgid "Show Balance in contact list"
261msgstr "Показване на кредита в списъка с контакти"
262
263#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
264msgid "Show avatars"
265msgstr "Показване на аватари"
266
267#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
268msgid "Show contact list in rooms"
269msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
270
271#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
272msgid "Show hint about closing the main window"
273msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
274
275#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
276msgid "Show offline contacts"
277msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
278
279#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
280msgid "Show protocols"
281msgstr "Показване на протокола"
282
283#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
284msgid "Spell checking languages"
285msgstr "Езици с проверка на правописа"
286
287#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
288msgid "The default folder to save file transfers in."
289msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
290
291#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
292msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
293msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
294
295#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
296msgid "The position for the chat window side pane"
297msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
298
299#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
300msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
301msgstr ""
302"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
303"разговори."
304
305#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
306msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
307msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
308
309#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
310msgid ""
311"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
312msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
313
314#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
315msgid "Use graphical smileys"
316msgstr "Изображения за емотикони"
317
318#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
319msgid "Use notification sounds"
320msgstr "Известяване със звуци"
321
322#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
323msgid "Use theme for chat rooms"
324msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
325
326#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
327msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
328msgstr ""
329"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
330
331#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
332msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
333msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
334
335#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
336msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
337msgstr ""
338"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
339"местоположението."
340
341#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
342msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
343msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
344
345#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
346msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
347msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
348
349#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
350msgid ""
351"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
352msgstr ""
353"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
354"бездействие на потребителя."
355
356#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
357msgid ""
358"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
359msgstr ""
360"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
361"личните данни."
362
363#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
364msgid ""
365"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
366msgstr ""
367"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
368"разговори."
369
370#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
371msgid ""
372"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
373msgstr ""
374"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
375"включат."
376
377#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
378msgid ""
379"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
380"reconnect."
381msgstr ""
382"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
383"прекъсване и възстановяване."
384
385#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
386msgid ""
387"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
388msgstr ""
389"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
390"езици."
391
392#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
393msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
394msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
395
396#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
397msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
398msgstr "Дали да се използва филтърът за премахване на шумове в Pulseaudio."
399
400#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
401msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
402msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
403
404#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
405msgid ""
406"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
407msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
408
409#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
410msgid "Whether to play a sound to notify of events."
411msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
412
413#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
414msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
415msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
416
417#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
418msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
419msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
420
421#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
422msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
423msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
424
425#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
426msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
427msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
428
429#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
430msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
431msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
432
433#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
434msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
435msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
436
437#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
438msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
439msgstr ""
440"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
441"прозорци."
442
443#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
444msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
445msgstr ""
446"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
447
448#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
449msgid ""
450"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
451"the chat is already opened, but not focused."
452msgstr ""
453"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
454"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
455
456#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
457msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
458msgstr ""
459"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
460
461#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
462msgid "Whether to show account balances in the contact list."
463msgstr ""
464"Дали да се показва оставащият кредит на регистрацията в списъка за контакти."
465
466#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
467msgid ""
468"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
469msgstr ""
470"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
471"разговори."
472
473#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
474msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
475msgstr ""
476"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
477
478#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
479msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
480msgstr ""
481"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
482
483#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
484msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
485msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
486
487#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
488msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
489msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
490
491#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
492msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
493msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
494
495#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
496msgid ""
497"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
498"'x' button in the title bar."
499msgstr ""
500"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
501"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
502
503#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
504msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
505msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
506
507#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
508msgid ""
509"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
510"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
511"the contact list by state."
512msgstr ""
513"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
514"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
515"подреждане по състояние."
516
517#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
518msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
519msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
520
521#. Tweak the dialog
522#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
523#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2324
524msgid "Messaging and VoIP Accounts"
525msgstr "Съобщения и телефония"
526
527#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:838
528msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
529msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
530
531#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1124
532msgid "File transfer not supported by remote contact"
533msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
534
535#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1180
536msgid "The selected file is not a regular file"
537msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
538
539#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1189
540msgid "The selected file is empty"
541msgstr "Избраният файл е празен"
542
543#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:131
544#, c-format
545msgid "Missed call from %s"
546msgstr "Пропуснато повикване от %s"
547
548#. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
549#: ../libempathy/empathy-message.c:419
550#, c-format
551msgid "Called %s"
552msgstr "%s ви потърси"
553
554#: ../libempathy/empathy-message.c:422
555#, c-format
556msgid "Call from %s"
557msgstr "Повикване от %s"
558
559#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:258
560msgid "Socket type not supported"
561msgstr "Този вид гнездо не се поддържа"
562
563#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:377
564msgid "No reason was specified"
565msgstr "Не е указана причина"
566
567#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:380
568msgid "The change in state was requested"
569msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
570
571#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:383
572msgid "You canceled the file transfer"
573msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
574
575#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:386
576msgid "The other participant canceled the file transfer"
577msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
578
579#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:389
580msgid "Error while trying to transfer the file"
581msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
582
583#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:392
584msgid "The other participant is unable to transfer the file"
585msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
586
587#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:395 ../libempathy/empathy-utils.c:312
588msgid "Unknown reason"
589msgstr "Неизвестна причина"
590
591#: ../libempathy/empathy-utils.c:232
592msgid "Available"
593msgstr "На линия"
594
595#: ../libempathy/empathy-utils.c:234
596msgid "Busy"
597msgstr "Зает"
598
599#: ../libempathy/empathy-utils.c:237
600msgid "Away"
601msgstr "Отсъстващ"
602
603#: ../libempathy/empathy-utils.c:239
604msgid "Invisible"
605msgstr "Невидим"
606
607#: ../libempathy/empathy-utils.c:241
608msgid "Offline"
609msgstr "Извън мрежата"
610
611#. translators: presence type is unknown
612#: ../libempathy/empathy-utils.c:244
613msgctxt "presence"
614msgid "Unknown"
615msgstr "Неизвестно"
616
617#: ../libempathy/empathy-utils.c:284
618msgid "No reason specified"
619msgstr "Не е указана причина"
620
621#: ../libempathy/empathy-utils.c:286 ../libempathy/empathy-utils.c:342
622msgid "Status is set to offline"
623msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
624
625#: ../libempathy/empathy-utils.c:288 ../libempathy/empathy-utils.c:322
626#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
627#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:75
628msgid "Network error"
629msgstr "Мрежова грешка"
630
631#: ../libempathy/empathy-utils.c:290 ../libempathy/empathy-utils.c:324
632msgid "Authentication failed"
633msgstr "Неуспешно идентифициране"
634
635#: ../libempathy/empathy-utils.c:292 ../libempathy/empathy-utils.c:326
636msgid "Encryption error"
637msgstr "Грешка в шифрирането"
638
639#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
640msgid "Name in use"
641msgstr "Името е заето"
642
643#: ../libempathy/empathy-utils.c:296 ../libempathy/empathy-utils.c:328
644msgid "Certificate not provided"
645msgstr "Не е предоставен сертификат"
646
647#: ../libempathy/empathy-utils.c:298 ../libempathy/empathy-utils.c:330
648msgid "Certificate untrusted"
649msgstr "Сертификатът не е доверен"
650
651#: ../libempathy/empathy-utils.c:300 ../libempathy/empathy-utils.c:332
652msgid "Certificate expired"
653msgstr "Сертификатът е изтекъл"
654
655#: ../libempathy/empathy-utils.c:302 ../libempathy/empathy-utils.c:334
656msgid "Certificate not activated"
657msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
658
659#: ../libempathy/empathy-utils.c:304 ../libempathy/empathy-utils.c:336
660msgid "Certificate hostname mismatch"
661msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
662
663#: ../libempathy/empathy-utils.c:306 ../libempathy/empathy-utils.c:338
664msgid "Certificate fingerprint mismatch"
665msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
666
667#: ../libempathy/empathy-utils.c:308 ../libempathy/empathy-utils.c:340
668msgid "Certificate self-signed"
669msgstr "Сертификатът е самоподписан"
670
671#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
672msgid "Certificate error"
673msgstr "Грешка в сертификата"
674
675#: ../libempathy/empathy-utils.c:344
676msgid "Encryption is not available"
677msgstr "Не е налично шифриране"
678
679#: ../libempathy/empathy-utils.c:346
680msgid "Certificate is invalid"
681msgstr "Сертификатът е неправилен"
682
683#: ../libempathy/empathy-utils.c:348
684msgid "Connection has been refused"
685msgstr "Връзката е отказана"
686
687#: ../libempathy/empathy-utils.c:350
688msgid "Connection can't be established"
689msgstr "Не може да се установи връзка"
690
691#: ../libempathy/empathy-utils.c:352
692msgid "Connection has been lost"
693msgstr "Връзката прекъсна"
694
695#: ../libempathy/empathy-utils.c:354
696msgid "This resource is already connected to the server"
697msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
698
699#: ../libempathy/empathy-utils.c:356
700msgid ""
701"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
702msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
703
704#: ../libempathy/empathy-utils.c:359
705msgid "The account already exists on the server"
706msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
707
708#: ../libempathy/empathy-utils.c:361
709msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
710msgstr ""
711"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
712
713#: ../libempathy/empathy-utils.c:363
714msgid "Certificate has been revoked"
715msgstr "Сертификатът е анулиран"
716
717#: ../libempathy/empathy-utils.c:365
718msgid ""
719"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
720msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
721
722#: ../libempathy/empathy-utils.c:368
723msgid ""
724"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
725"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
726msgstr ""
727"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
728"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
729
730#: ../libempathy/empathy-utils.c:372
731msgid "Your software is too old"
732msgstr ""
733
734#: ../libempathy/empathy-utils.c:531
735msgid "People Nearby"
736msgstr "Хора наблизо"
737
738#: ../libempathy/empathy-utils.c:536
739msgid "Yahoo! Japan"
740msgstr "Yahoo! от Япония"
741
742#: ../libempathy/empathy-utils.c:565
743msgid "Google Talk"
744msgstr "Google Talk"
745
746# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
747# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
748# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
749#: ../libempathy/empathy-utils.c:566
750msgid "Facebook Chat"
751msgstr "Разговор във Фейсбук"
752
753#: ../libempathy/empathy-time.c:88
754#, c-format
755msgid "%d second ago"
756msgid_plural "%d seconds ago"
757msgstr[0] "преди %d секунда"
758msgstr[1] "преди %d секунди"
759
760#: ../libempathy/empathy-time.c:93
761#, c-format
762msgid "%d minute ago"
763msgid_plural "%d minutes ago"
764msgstr[0] "преди %d минута"
765msgstr[1] "преди %d минути"
766
767#: ../libempathy/empathy-time.c:98
768#, c-format
769msgid "%d hour ago"
770msgid_plural "%d hours ago"
771msgstr[0] "преди %d час"
772msgstr[1] "преди %d часа"
773
774#: ../libempathy/empathy-time.c:103
775#, c-format
776msgid "%d day ago"
777msgid_plural "%d days ago"
778msgstr[0] "преди %d ден"
779msgstr[1] "преди %d дни"
780
781#: ../libempathy/empathy-time.c:108
782#, c-format
783msgid "%d week ago"
784msgid_plural "%d weeks ago"
785msgstr[0] "преди %d седмица"
786msgstr[1] "преди %d седмици"
787
788#: ../libempathy/empathy-time.c:113
789#, c-format
790msgid "%d month ago"
791msgid_plural "%d months ago"
792msgstr[0] "преди %d месец"
793msgstr[1] "преди %d месеца"
794
795#: ../libempathy/empathy-time.c:136
796msgid "in the future"
797msgstr "в бъдеще"
798
799#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:540
800msgid "All accounts"
801msgstr "Всички регистрации"
802
803#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:694
804#: ../src/empathy-import-widget.c:321
805msgid "Account"
806msgstr "Регистрация"
807
808#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:695
809msgid "Password"
810msgstr "Парола"
811
812#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:696
813#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
814msgid "Server"
815msgstr "Сървър"
816
817#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:697
818#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
819msgid "Port"
820msgstr "Порт"
821
822#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:769
823#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:826
824#, c-format
825msgid "%s:"
826msgstr "%s:"
827
828#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1192
829msgid "My Web Accounts"
830msgstr "Моите уеб регистрации"
831
832#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1209
833#, c-format
834msgid "The account %s is edited via %s."
835msgstr "Регистрацията %s се редактира чрез %s."
836
837#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1215
838#, c-format
839msgid "The account %s cannot be edited in Empathy."
840msgstr "Регистрацията %s не може да се редактира в Empathy."
841
842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1234
843msgid "Launch My Web Accounts"
844msgstr "Стартиране на „Моите уеб регистрации“"
845
846#. general handler
847#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1242
848#, c-format
849msgid "Edit %s"
850msgstr "Редактиране на %s"
851
852#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1592
853#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
854msgid "Username:"
855msgstr "Потребителско име:"
856
857#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1910
858msgid "A_pply"
859msgstr "_Прилагане"
860
861#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1940
862msgid "L_og in"
863msgstr "_Включване в мрежата"
864
865#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2014
866msgid "This account already exists on the server"
867msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
868
869#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2017
870msgid "Create a new account on the server"
871msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
872
873#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2209
874msgid "Ca_ncel"
875msgstr "_Отказ"
876
877#. To translators: The first parameter is the login id and the
878#. * second one is the network. The resulting string will be something
879#. * like: "MyUserName on freenode".
880#. * You should reverse the order of these arguments if the
881#. * server should come before the login id in your locale.
882#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2487
883#, c-format
884msgid "%1$s on %2$s"
885msgstr "%1$s на %2$s"
886
887#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
888#. * string will be something like: "Jabber Account"
889#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2513
890#, c-format
891msgid "%s Account"
892msgstr "Регистрация в %s"
893
894#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2517
895msgid "New account"
896msgstr "Нова регистрация"
897
898#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
899msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
900msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
901
902#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
903#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
904#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
907#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
908#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
909#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
910#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
911#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
912msgid "Advanced"
913msgstr "Допълнителни"
914
915#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
916#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
917#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
918#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
919#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
920#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
921#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
922msgid "Pass_word:"
923msgstr "П_арола:"
924
925#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
926#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
927#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
928#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
929#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
930#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
931msgid "Remember Password"
932msgstr "Запомняне"
933
934#. remember password ticky box
935#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
936#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
937#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
938#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
939#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
940#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
941#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
942#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:311
943msgid "Remember password"
944msgstr "Запомняне"
945
946#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
947msgid "Screen _Name:"
948msgstr "_Псевдоним:"
949
950#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
951msgid "What is your AIM password?"
952msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
953
954#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
955msgid "What is your AIM screen name?"
956msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
957
958#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
959#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
960#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
961#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
962#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
963#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
964msgid "_Port:"
965msgstr "_Порт:"
966
967#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
968#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
969#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
970#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
971#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
972#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
973msgid "_Server:"
974msgstr "_Сървър:"
975
976#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
977#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
978msgid "<b>Example:</b> username"
979msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
980
981#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
982#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
983#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
984msgid "Login I_D:"
985msgstr "_Идентификатор:"
986
987#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
988msgid "What is your GroupWise User ID?"
989msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
990
991#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
992msgid "What is your GroupWise password?"
993msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
994
995#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
996msgid "<b>Example:</b> 123456789"
997msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
998
999#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
1000#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
1001msgid "Ch_aracter set:"
1002msgstr "_Кодиране:"
1003
1004#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
1005msgid "ICQ _UIN:"
1006msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
1007
1008#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
1009msgid "What is your ICQ UIN?"
1010msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
1011
1012#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
1013msgid "What is your ICQ password?"
1014msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
1015
1016#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1017#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1018msgid "Auto"
1019msgstr "Автоматично"
1020
1021#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1022msgid "UDP"
1023msgstr "UDP"
1024
1025#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1026msgid "TCP"
1027msgstr "TCP"
1028
1029#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1030msgid "TLS"
1031msgstr "TLS"
1032
1033#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1034#. * best to keep the English version.
1035#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1036msgid "Register"
1037msgstr "Заявка за регистриране"
1038
1039#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1040#. * best to keep the English version.
1041#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1042msgid "Options"
1043msgstr "Настройки"
1044
1045#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1046msgid "None"
1047msgstr "Без"
1048
1049#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1050msgid "Character set:"
1051msgstr "Кодиране:"
1052
1053#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1054msgid ""
1055"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1056"password."
1057msgstr ""
1058"Повечето IRC сървъри нямат нужда от парола, така че ако не сте сигурни, не "
1059"въвеждайте парола."
1060
1061#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1062msgid "Network"
1063msgstr "Мрежа"
1064
1065#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1066msgid "Network:"
1067msgstr "Мрежа:"
1068
1069#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1070msgid "Nickname:"
1071msgstr "Псевдоним:"
1072
1073#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1074msgid "Password:"
1075msgstr "Парола:"
1076
1077#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1078msgid "Quit message:"
1079msgstr "Съобщение при напускане:"
1080
1081#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1082msgid "Real name:"
1083msgstr "Истинско име:"
1084
1085#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
1086msgid "Servers"
1087msgstr "Сървъри"
1088
1089#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1090msgid "What is your IRC nickname?"
1091msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
1092
1093#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1094msgid "Which IRC network?"
1095msgstr "Коя мрежа за IRC?"
1096
1097#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1098msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1099msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
1100
1101#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
1102msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1103msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
1104
1105#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
1106msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1107msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
1108
1109#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
1110msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1111msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
1112
1113#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
1114msgid "Override server settings"
1115msgstr "Използване на собствените настройки"
1116
1117#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1118msgid "Priori_ty:"
1119msgstr "Пр_иоритет:"
1120
1121#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
1122msgid "Reso_urce:"
1123msgstr "_Ресурс:"
1124
1125#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1126#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
1127msgid ""
1128"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1129"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1130"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1131"Facebook username if you don't have one."
1132msgstr ""
1133"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
1134"Facebook.\n"
1135"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
1136"<b>Ivancho</b>.\n"
1137"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
1138"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1139
1140#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1141msgid "Use old SS_L"
1142msgstr "Използване на _стар SSL"
1143
1144#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1145msgid "What is your Facebook password?"
1146msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
1147
1148#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1149msgid "What is your Facebook username?"
1150msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
1151
1152#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
1153msgid "What is your Google ID?"
1154msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1155
1156#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
1157msgid "What is your Google password?"
1158msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1159
1160#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1161msgid "What is your Jabber ID?"
1162msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1163
1164#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
1165msgid "What is your Jabber password?"
1166msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1167
1168#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1169msgid "What is your desired Jabber ID?"
1170msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1171
1172#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1173msgid "What is your desired Jabber password?"
1174msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1175
1176#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
1177msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1178msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1179
1180#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
1181msgid "What is your Windows Live ID?"
1182msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1183
1184#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1185msgid "What is your Windows Live password?"
1186msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1187
1188#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1189msgid "E-_mail address:"
1190msgstr "Адрес на _е-поща:"
1191
1192#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1193msgid "Nic_kname:"
1194msgstr "Псевдо_ним:"
1195
1196#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1197msgid "_First Name:"
1198msgstr "_Лично име:"
1199
1200#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1201msgid "_Jabber ID:"
1202msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1203
1204#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1205msgid "_Last Name:"
1206msgstr "_Фамилно име:"
1207
1208#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
1209msgid "_Published Name:"
1210msgstr "Име за п_убликуване:"
1211
1212#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
1213msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1214msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1215
1216#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1217msgid "Authentication username:"
1218msgstr "Потребителско име:"
1219
1220#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
1221msgid "Discover Binding"
1222msgstr "Откриване на свързването"
1223
1224#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1225msgid "Discover the STUN server automatically"
1226msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1227
1228#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1229msgid "Ignore TLS Errors"
1230msgstr "Игнориране на TLS грешки"
1231
1232#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1233msgid "Interval (seconds)"
1234msgstr "Интервал [сек.]"
1235
1236#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1237msgid "Keep-Alive Options"
1238msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1239
1240#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1241msgid "Loose Routing"
1242msgstr "Свободна маршрутизация"
1243
1244#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1245msgid "Mechanism:"
1246msgstr "Механизъм:"
1247
1248#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1249msgid "Miscellaneous Options"
1250msgstr "Допълнителни настройки"
1251
1252#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1253msgid "NAT Traversal Options"
1254msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1255
1256#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1257msgid "Port:"
1258msgstr "Порт:"
1259
1260#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1261msgid "Proxy Options"
1262msgstr "Сървър-посредник"
1263
1264#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1265msgid "STUN Server:"
1266msgstr "Сървър за STUN:"
1267
1268#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1269#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:347
1270msgid "Server:"
1271msgstr "Сървър:"
1272
1273#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1274msgid "Transport:"
1275msgstr "Транспорт:"
1276
1277#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
1278msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1279msgstr ""
1280"Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и "
1281"мобилни мрежи"
1282
1283#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1284msgid "What is your SIP account password?"
1285msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1286
1287#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1288msgid "What is your SIP login ID?"
1289msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1290
1291#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1292msgid "_Username:"
1293msgstr "Потребителско _име:"
1294
1295#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1296msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1297msgstr ""
1298"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
1299"разговори"
1300
1301#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1302msgid "What is your Yahoo! ID?"
1303msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1304
1305#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
1306msgid "What is your Yahoo! password?"
1307msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1308
1309#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1310msgid "Yahoo! I_D:"
1311msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1312
1313#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1314msgid "_Room List locale:"
1315msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1316
1317#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1318#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1319msgid "Couldn't convert image"
1320msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1321
1322#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1323msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1324msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1325
1326#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1327msgid "Couldn't save picture to file"
1328msgstr "Изображението не може да бъде запазено"
1329
1330#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1331msgid "Select Your Avatar Image"
1332msgstr "Избор на изображение за аватар"
1333
1334#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1335msgid "Take a picture..."
1336msgstr "Заснемане…"
1337
1338#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1339msgid "No Image"
1340msgstr "Без изображение"
1341
1342#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1343msgid "Images"
1344msgstr "Изображения"
1345
1346#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1347msgid "All Files"
1348msgstr "Всички файлове"
1349
1350#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1351msgid "Click to enlarge"
1352msgstr "Натиснете за увеличаване"
1353
1354#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:44
1355#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:62
1356msgid "There was an error starting the call"
1357msgstr "Възникна грешка при започването на разговор."
1358
1359#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1360msgid "The specified contact doesn't support calls"
1361msgstr "Избраният контакт не поддържа повиквания"
1362
1363#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1364msgid "The specified contact is offline"
1365msgstr "Избраният контакт е извън линия"
1366
1367#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1368msgid "The specified contact is not valid"
1369msgstr "Избраният контакт е неправилен"
1370
1371#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1372msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1373msgstr "С този протокол не могат да се провеждат разговори за спешни случаи"
1374
1375#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:59
1376msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1377msgstr ""
1378
1379#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:706
1380msgid "Failed to open private chat"
1381msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1382
1383#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:764
1384msgid "Topic not supported on this conversation"
1385msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1386
1387#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:770
1388msgid "You are not allowed to change the topic"
1389msgstr "Нямате право да смените темата"
1390
1391#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:971
1392#, c-format
1393msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1394msgstr "„%s“ не е правилно име на контакт"
1395
1396#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1066
1397msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1398msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1399
1400#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1069
1401msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1402msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1403
1404#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1072
1405msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1406msgstr ""
1407"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1408
1409#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1075
1410msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1411msgstr ""
1412"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1413
1414#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1079
1415msgid ""
1416"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1417"current one"
1418msgstr ""
1419"/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, "
1420"по подразбиране текущата"
1421
1422#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1083
1423msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1424msgstr ""
1425"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1426
1427#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
1428msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1429msgstr ""
1430"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1431
1432#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
1433msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1434msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1435
1436#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
1437msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1438msgstr ""
1439"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1440
1441#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
1442msgid ""
1443"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1444"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1445"join a new chat room\""
1446msgstr ""
1447"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1448"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1449"нова стая за разговор“"
1450
1451#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1100
1452msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1453msgstr "/whois <контакт>: показва информация за контакта"
1454
1455#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1103
1456msgid ""
1457"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1458"show its usage."
1459msgstr ""
1460"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1461"<команда>, се показва нейната употреба."
1462
1463#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1122
1464#, c-format
1465msgid "Usage: %s"
1466msgstr "Употреба: %s"
1467
1468#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1167
1469msgid "Unknown command"
1470msgstr "Неизвестна команда"
1471
1472#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1293
1473msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1474msgstr ""
1475"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1476
1477#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1457
1478msgid "insufficient balance to send message"
1479msgstr "недостатъчен кредит за изпращане на съобщението"
1480
1481#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1461 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1475
1482#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1538
1483#, c-format
1484msgid "Error sending message '%s': %s"
1485msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1486
1487#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1463 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1480
1488#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1542
1489#, c-format
1490msgid "Error sending message: %s"
1491msgstr "Грешка при изпращането на съобщението: %s"
1492
1493#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1494#. * account to send the message.
1495#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1469
1496#, fuzzy, c-format
1497msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1498msgstr "недостатъчен кредит за изпращане на съобщението"
1499
1500#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1509
1501msgid "not capable"
1502msgstr "липсва такава възможност"
1503
1504#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1516
1505msgid "offline"
1506msgstr "изключен"
1507
1508#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1519
1509msgid "invalid contact"
1510msgstr "грешен контакт"
1511
1512#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1522
1513msgid "permission denied"
1514msgstr "липсват права"
1515
1516#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1525
1517msgid "too long message"
1518msgstr "прекалено дълго съобщение"
1519
1520#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1528
1521msgid "not implemented"
1522msgstr "не е реализирано"
1523
1524#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1532
1525msgid "unknown"
1526msgstr "неизвестна грешка"
1527
1528#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1599 ../src/empathy-chat-window.c:761
1529msgid "Topic:"
1530msgstr "Тема:"
1531
1532#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1611
1533#, c-format
1534msgid "Topic set to: %s"
1535msgstr "Темата вече е: „%s“"
1536
1537#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1613
1538msgid "No topic defined"
1539msgstr "Не е зададена тема"
1540
1541#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2126
1542msgid "(No Suggestions)"
1543msgstr "(няма предложения)"
1544
1545#. translators: %s is the selected word
1546#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2194
1547#, c-format
1548msgid "Add '%s' to Dictionary"
1549msgstr "Добавяне на „%s“ към речник"
1550
1551#. translators: first %s is the selected word,
1552#. * second %s is the language name of the target dictionary
1553#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2231
1554#, c-format
1555msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1556msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
1557
1558#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2301
1559msgid "Insert Smiley"
1560msgstr "Вмъкване на емотикон"
1561
1562#. send button
1563#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2319
1564#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1843
1565msgid "_Send"
1566msgstr "_Изпращане"
1567
1568#. Spelling suggestions
1569#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2373
1570msgid "_Spelling Suggestions"
1571msgstr "_Предложения за правопис"
1572
1573#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2462
1574msgid "Failed to retrieve recent logs"
1575msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1576
1577#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2599
1578#, c-format
1579msgid "%s has disconnected"
1580msgstr "%s прекъсна връзката"
1581
1582#. translators: reverse the order of these arguments
1583#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1584#.
1585#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2606
1586#, c-format
1587msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1588msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1589
1590#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2609
1591#, c-format
1592msgid "%s was kicked"
1593msgstr "%s бе изритан"
1594
1595#. translators: reverse the order of these arguments
1596#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1597#.
1598#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2617
1599#, c-format
1600msgid "%1$s was banned by %2$s"
1601msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1602
1603#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2620
1604#, c-format
1605msgid "%s was banned"
1606msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1607
1608#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2624
1609#, c-format
1610msgid "%s has left the room"
1611msgstr "%s излезе от стаята"
1612
1613#. Note to translators: this string is appended to
1614#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1615#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1616#. * please let us know. :-)
1617#.
1618#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2633
1619#, c-format
1620msgid " (%s)"
1621msgstr " (%s)"
1622
1623#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2658
1624#, c-format
1625msgid "%s has joined the room"
1626msgstr "%s влезе в стаята"
1627
1628#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2683
1629#, c-format
1630msgid "%s is now known as %s"
1631msgstr "%s в момента е познат като %s"
1632
1633#. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1634#. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1635#. * we get the new handler.
1636#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2836
1637#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1894
1638#: ../src/empathy-event-manager.c:1260 ../src/empathy-call-window.c:1546
1639#: ../src/empathy-call-window.c:1596 ../src/empathy-call-window.c:2642
1640msgid "Disconnected"
1641msgstr "Изключен"
1642
1643#. Add message
1644#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3482
1645msgid "Would you like to store this password?"
1646msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
1647
1648#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3488
1649msgid "Remember"
1650msgstr "Запомняне"
1651
1652#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3498
1653msgid "Not now"
1654msgstr "Не сега"
1655
1656#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3542
1657msgid "Retry"
1658msgstr "Нов опит"
1659
1660#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3546
1661msgid "Wrong password; please try again:"
1662msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1663
1664#. Add message
1665#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3676
1666msgid "This room is protected by a password:"
1667msgstr "Стаята изисква парола:"
1668
1669#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3703
1670msgid "Join"
1671msgstr "Присъединяване"
1672
1673#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3891 ../src/empathy-event-manager.c:1281
1674msgid "Connected"
1675msgstr "Свързан"
1676
1677#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3946
1678msgid "Conversation"
1679msgstr "Разговор"
1680
1681#. Translators: this string is a something like
1682#. * "Escher Cat (SMS)"
1683#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3951
1684#, c-format
1685msgid "%s (SMS)"
1686msgstr "%s (SMS)"
1687
1688#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:430
1689msgid "Unknown or invalid identifier"
1690msgstr "Непознат или неправилен идентификатор"
1691
1692#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:432
1693msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1694msgstr "Блокирането на контакт временно е недостъпно"
1695
1696#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:434
1697msgid "Contact blocking unavailable"
1698msgstr "Блокирането на контакт е недостъпно"
1699
1700#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:436
1701msgid "Permission Denied"
1702msgstr "Достъпът е отказан"
1703
1704#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:440
1705msgid "Could not block contact"
1706msgstr "Контактът не може да се блокира"
1707
1708#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:783
1709msgid "Edit Blocked Contacts"
1710msgstr "Редактиране на блокирани контакти"
1711
1712#. Account and Identifier
1713#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1714#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:512
1715#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
1716#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1489
1717#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
1718#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
1719#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
1720msgid "Account:"
1721msgstr "Регистрация:"
1722
1723#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1724msgid "Blocked Contacts"
1725msgstr "Блокирани контакти"
1726
1727#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1728#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1729#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
1730#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1731msgid "Remove"
1732msgstr "Изтриване"
1733
1734#. Copy Link Address menu item
1735#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:320
1736#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1737msgid "_Copy Link Address"
1738msgstr "_Копиране на адреса"
1739
1740#. Open Link menu item
1741#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:327
1742#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1743msgid "_Open Link"
1744msgstr "_Отваряне на адреса"
1745
1746#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1747#. * chat windows (strftime format string)
1748#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:415
1749msgid "%A %B %d %Y"
1750msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1751
1752#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:299
1753#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
1754msgid "Edit Contact Information"
1755msgstr "Редактиране на данните за контакта"
1756
1757#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:350
1758msgid "Personal Information"
1759msgstr "Лични данни"
1760
1761#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:459
1762#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:119
1763msgid "New Contact"
1764msgstr "Нов контакт"
1765
1766#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:533
1767#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:200
1768#, c-format
1769msgid "Block %s?"
1770msgstr "Блокиране на „%s“?"
1771
1772#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:538
1773#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:255
1774#, c-format
1775msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1776msgstr "Сигурни ли сте, че искате да забраните на „%s“ да се свързва с вас?"
1777
1778#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:543
1779#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:277
1780msgid "_Block"
1781msgstr "_Блокиране"
1782
1783#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:559
1784#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:286
1785msgid "_Report this contact as abusive"
1786msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1787msgstr[0] "_Докладване на този контакт за злоупотреба"
1788msgstr[1] "_Докладване на тези контакти за злоупотреба"
1789
1790#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1791msgid "Decide _Later"
1792msgstr "Отлагане на _решението"
1793
1794#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1795msgid "Subscription Request"
1796msgstr "Искане за записване"
1797
1798#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1799msgid "_Block User"
1800msgstr "_Блокиране"
1801
1802#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1935
1803#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2375
1804#, c-format
1805msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1806msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1807
1808#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1937
1809#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2378
1810msgid "Removing group"
1811msgstr "Изтриване на група"
1812
1813#. Remove
1814#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1986
1815#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2063
1816#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2433
1817#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2636
1818msgid "_Remove"
1819msgstr "_Изтриване"
1820
1821#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2016
1822#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2500
1823#, c-format
1824msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1825msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
1826
1827#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2018
1828#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2521
1829msgid "Removing contact"
1830msgstr "Изтриване на контакт"
1831
1832#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:212
1833#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:14
1834msgid "_Add Contact…"
1835msgstr "_Добавяне на контакт…"
1836
1837#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:292
1838msgid "_Block Contact"
1839msgstr "_Блокиране на контакта"
1840
1841#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:321
1842#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:758
1843#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:16
1844msgid "_Chat"
1845msgstr "_Разговор"
1846
1847#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:353
1848#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:850
1849msgctxt "menu item"
1850msgid "_Audio Call"
1851msgstr "_Аудио разговор"
1852
1853#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:386
1854#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:895
1855msgctxt "menu item"
1856msgid "_Video Call"
1857msgstr "_Видео разговор"
1858
1859#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:432
1860#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:948
1861#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:27
1862msgid "_Previous Conversations"
1863msgstr "_Предишни разговори"
1864
1865#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:454
1866#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:989
1867msgid "Send File"
1868msgstr "Изпращане на файл"
1869
1870#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:477
1871#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1031
1872msgid "Share My Desktop"
1873msgstr "Споделяне на работното място"
1874
1875#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:506
1876#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1094
1877msgid "Infor_mation"
1878msgstr "_Данни за контакта"
1879
1880#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:552
1881msgctxt "Edit contact (contextual menu)"
1882msgid "_Edit"
1883msgstr "_Редактиране"
1884
1885#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:606
1886#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1285
1887#: ../src/empathy-chat-window.c:1011
1888msgid "Inviting you to this room"
1889msgstr "Получена е покана за тази стая"
1890
1891#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:637
1892#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1331
1893msgid "_Invite to Chat Room"
1894msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
1895
1896#. Title
1897#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:505
1898msgid "Search contacts"
1899msgstr "Търсене на контакти"
1900
1901#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:535
1902msgid "Search: "
1903msgstr "Контакт:"
1904
1905#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:593
1906msgid "_Add Contact"
1907msgstr "_Добавяне на контакт"
1908
1909#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:611
1910msgid "No contacts found"
1911msgstr "Няма намерени контакти"
1912
1913#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:627
1914msgid "Your message introducing yourself:"
1915msgstr "Съобщение с което се представяте:"
1916
1917#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:635
1918msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1919msgstr ""
1920"Позволете ми да виждам когато сте на линия. Благодаря!\n"
1921"Please let me see when you're online. Thanks!"
1922
1923#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:336
1924#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:153
1925msgid "Full name:"
1926msgstr "Пълно име:"
1927
1928#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:337
1929#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:154
1930msgid "Phone number:"
1931msgstr "Телефонен номер:"
1932
1933#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:338
1934#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:155
1935msgid "E-mail address:"
1936msgstr "Адрес на е-поща:"
1937
1938#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:339
1939#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:156
1940msgid "Website:"
1941msgstr "Уебсайт:"
1942
1943#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:340
1944#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:157
1945msgid "Birthday:"
1946msgstr "Рожден ден:"
1947
1948#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
1949#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
1950#. * with their IM client.
1951#.
1952#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:346
1953msgid "Last seen:"
1954msgstr "Последно видян:"
1955
1956#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:348
1957msgid "Connected from:"
1958msgstr "Свързан от:"
1959
1960#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
1961#. * and should bin this.
1962#.
1963#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:353
1964msgid "Away message:"
1965msgstr "Съобщение при напускане:"
1966
1967#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:606
1968msgid "Channels:"
1969msgstr "Канали:"
1970
1971#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:897
1972#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1973msgid "Country ISO Code:"
1974msgstr "Код на държавата по ISO:"
1975
1976#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:899
1977#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1978msgid "Country:"
1979msgstr "Държава:"
1980
1981#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:901
1982#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1983msgid "State:"
1984msgstr "Щат:"
1985
1986#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:903
1987#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1988msgid "City:"
1989msgstr "Град:"
1990
1991#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:905
1992#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1993msgid "Area:"
1994msgstr "Област:"
1995
1996#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:907
1997#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1998msgid "Postal Code:"
1999msgstr "Пощенски код:"
2000
2001#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:909
2002#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
2003msgid "Street:"
2004msgstr "Улица:"
2005
2006#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:911
2007#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
2008msgid "Building:"
2009msgstr "Сграда:"
2010
2011#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:913
2012#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
2013msgid "Floor:"
2014msgstr "Етаж:"
2015
2016#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:915
2017#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
2018msgid "Room:"
2019msgstr "Стая:"
2020
2021#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
2022#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
2023msgid "Text:"
2024msgstr "Текст:"
2025
2026#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:919
2027#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
2028msgid "Description:"
2029msgstr "Описание:"
2030
2031#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:921
2032#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
2033msgid "URI:"
2034msgstr "Адрес в Интернет:"
2035
2036#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:923
2037#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
2038msgid "Accuracy Level:"
2039msgstr "Ниво на точност:"
2040
2041#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:925
2042#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
2043msgid "Error:"
2044msgstr "Грешка:"
2045
2046#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:927
2047#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
2048msgid "Vertical Error (meters):"
2049msgstr "Вертикална грешка (метри):"
2050
2051#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:929
2052#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
2053msgid "Horizontal Error (meters):"
2054msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
2055
2056#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:931
2057#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:503
2058msgid "Speed:"
2059msgstr "Скорост:"
2060
2061# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
2062# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
2063# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
2064# Пеленг става
2065#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:933
2066#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:505
2067msgid "Bearing:"
2068msgstr "Пеленг:"
2069
2070#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:935
2071#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:507
2072msgid "Climb Speed:"
2073msgstr "Скорост на изкачване:"
2074
2075#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:937
2076#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:509
2077msgid "Last Updated on:"
2078msgstr "Последно обновяване на:"
2079
2080#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:939
2081#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:511
2082msgid "Longitude:"
2083msgstr "Дължина:"
2084
2085#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:941
2086#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:513
2087msgid "Latitude:"
2088msgstr "Широчина:"
2089
2090#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:943
2091#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:515
2092msgid "Altitude:"
2093msgstr "Височина:"
2094
2095#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:996
2096#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1011
2097#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:607
2098#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:622
2099#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
2100msgid "Location"
2101msgstr "Местоположение"
2102
2103#. translators: format is "Location, $date"
2104#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1013
2105#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:624
2106#, c-format
2107msgid "%s, %s"
2108msgstr "%s, %s"
2109
2110#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1065
2111#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:673
2112msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
2113msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
2114
2115#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1147
2116#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:915
2117msgid "Save Avatar"
2118msgstr "Запазване на аватар"
2119
2120#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1203
2121#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:973
2122msgid "Unable to save avatar"
2123msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
2124
2125#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1887
2126#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1066
2127#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1372
2128msgid "Favorite"
2129msgstr "Любимо"
2130
2131#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
2132msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2133msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
2134
2135#. Alias
2136#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2137#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1308
2138msgid "Alias:"
2139msgstr "Псевдоним:"
2140
2141#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2142msgid "Client Information"
2143msgstr "Данни за клиента"
2144
2145#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2146msgid "Client:"
2147msgstr "Клиент:"
2148
2149#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
2150#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2151msgid "Contact Details"
2152msgstr "Подробни данни за контакта"
2153
2154#. Identifier to connect to Instant Messaging network
2155#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2156#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2157#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1517
2158msgid "Identifier:"
2159msgstr "Идентификатор:"
2160
2161#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2162#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
2163msgid "Information requested…"
2164msgstr "Пратена е заявка за информация…"
2165
2166#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2167msgid "OS:"
2168msgstr "ОС:"
2169
2170#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2171msgid "Version:"
2172msgstr "Версия:"
2173
2174#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:333
2175msgid "Groups"
2176msgstr "Групи"
2177
2178#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:345
2179msgid ""
2180"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2181"select more than one group or no groups."
2182msgstr ""
2183"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
2184"повече групи."
2185
2186#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:364
2187msgid "_Add Group"
2188msgstr "_Добавяне на група"
2189
2190#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:399
2191msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2192msgid "Select"
2193msgstr "Избор"
2194
2195#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:409
2196#: ../src/empathy-main-window.c:1967
2197msgid "Group"
2198msgstr "Група"
2199
2200#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:260
2201msgid "The following identity will be blocked:"
2202msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2203msgstr[0] "Следният контакт ще бъде блокиран:"
2204msgstr[1] "Следните контакти ще бъдат блокирани:"
2205
2206#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:267
2207msgid "The following identity can not be blocked:"
2208msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2209msgstr[0] "Следният контакт не може да бъде блокирана:"
2210msgstr[1] "Следните контакти не могат да бъдат блокирани:"
2211
2212#. Translators: the heading at the top of the Information dialogue
2213#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:288
2214msgid "Linked Contacts"
2215msgstr "Свързани контакти"
2216
2217#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:370
2218msgid "Select contacts to link"
2219msgstr "Изберете контакти за свързване"
2220
2221#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:444
2222msgid "New contact preview"
2223msgstr "Преглед на нов контакт"
2224
2225#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:488
2226msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
2227msgstr "Избраните контакти от списъка вляво ще бъдат свързани."
2228
2229#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2230#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2231#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2232#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:145
2233#, c-format
2234msgid "%s (%s)"
2235msgstr "%s (%s)"
2236
2237#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:309
2238msgid "Select account to use to place the call"
2239msgstr "Изберете регистрация за провеждане на разговора"
2240
2241#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2242#. * title
2243#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:313
2244#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2245#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1299
2246#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2247msgid "Call"
2248msgstr "Разговор"
2249
2250#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:378
2251msgid "Mobile"
2252msgstr "Мобилен"
2253
2254#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:380
2255msgid "Work"
2256msgstr "Зает"
2257
2258#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:382
2259msgid "HOME"
2260msgstr "НАЧАЛО"
2261
2262#. add an SMS button
2263#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:805
2264#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:295
2265msgid "_SMS"
2266msgstr "_SMS"
2267
2268#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1143
2269msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2270msgid "_Edit"
2271msgstr "_Промяна"
2272
2273#. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
2274#. * to form a meta-contact".
2275#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1169
2276msgctxt "Link individual (contextual menu)"
2277msgid "_Link Contacts…"
2278msgstr "_Свързване на контакти…"
2279
2280#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2340
2281msgid "Delete and _Block"
2282msgstr "Изтриване и _блокиране"
2283
2284#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2509
2285#, c-format
2286msgid ""
2287"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2288"remove all the contacts which make up this linked contact."
2289msgstr ""
2290"Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, "
2291"които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
2292
2293#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1656
2294#, c-format
2295msgid "Linked contact containing %u contact"
2296msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2297msgstr[0] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакт"
2298msgstr[1] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакта"
2299
2300#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2301msgid "<b>Location</b> at (date)"
2302msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
2303
2304#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2305msgid "Online from a phone or mobile device"
2306msgstr "В мрежата през телефон или мобилно устройство"
2307
2308#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:332
2309msgid "New Network"
2310msgstr "Нова мрежа"
2311
2312#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:527
2313msgid "Choose an IRC network"
2314msgstr "Избор на мрежа за IRC"
2315
2316#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:584
2317msgid "Reset _Networks List"
2318msgstr "Изчистване на _списъка с мрежи"
2319
2320#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:588
2321msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2322msgid "Select"
2323msgstr "Избор"
2324
2325#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2326msgid "new server"
2327msgstr "нов сървър"
2328
2329#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2330msgid "SSL"
2331msgstr "SSL"
2332
2333#. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
2334#. * right-clicking on a contact and selecting "Link…"). "Link" in this title
2335#. * is a verb.
2336#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:115
2337msgid "Link Contacts"
2338msgstr "Свързване на контакти"
2339
2340#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:120
2341msgctxt "Unlink individual (button)"
2342msgid "_Unlink…"
2343msgstr "_Разделяне…"
2344
2345#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:121
2346msgid ""
2347"Completely split the displayed linked contacts into the separate contacts."
2348msgstr "Раздробяване на събирателния контакт на съдържаните в него контакти."
2349
2350#. Add button
2351#. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
2352#. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
2353#. * meta-contact".
2354#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:136
2355msgid "_Link"
2356msgstr "_Свързване"
2357
2358#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:183
2359#, c-format
2360msgid "Unlink linked contacts '%s'?"
2361msgstr "Да се раздели ли събирателният контакт „%s“?"
2362
2363#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:186
2364msgid ""
2365"Are you sure you want to unlink these linked contacts? This will completely "
2366"split the linked contacts into separate contacts."
2367msgstr ""
2368"Сигурни ли сте, че искате да раздробите този събирателен контакт? Действието "
2369"ще раздели отделните контакти, които го съставляват."
2370
2371#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:190
2372msgctxt "Unlink individual (button)"
2373msgid "_Unlink"
2374msgstr "_Разделяне"
2375
2376#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:634
2377msgid "History"
2378msgstr "История"
2379
2380#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:689
2381msgid "Show"
2382msgstr "Показване"
2383
2384#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:711
2385msgid "Search"
2386msgstr "Търсене"
2387
2388#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1159
2389#, c-format
2390msgid "Chat in %s"
2391msgstr "Разговор в %s"
2392
2393#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1161
2394#, c-format
2395msgid "Chat with %s"
2396msgstr "Разговор с %s"
2397
2398#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1211
2399#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1358
2400msgctxt "A date with the time"
2401msgid "%A, %e %B %Y %X"
2402msgstr "%e %B %Y, %A, %X"
2403
2404#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2405#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1300
2406#, c-format
2407msgid "<i>* %s %s</i>"
2408msgstr "<i>* %s %s</i>"
2409
2410#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2411#. * The string in bold is the sender's name
2412#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1306
2413#, c-format
2414msgid "<b>%s:</b> %s"
2415msgstr "<b>%s:</b> %s"
2416
2417#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1382
2418#, c-format
2419msgid "%s second"
2420msgid_plural "%s seconds"
2421msgstr[0] "%s секунда"
2422msgstr[1] "%s секунди"
2423
2424#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1389
2425#, c-format
2426msgid "%s minute"
2427msgid_plural "%s minutes"
2428msgstr[0] "%s минута"
2429msgstr[1] "%s минути"
2430
2431#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1397
2432#, c-format
2433msgid "Call took %s, ended at %s"
2434msgstr "Разговорът продължи %s, приключи в %s"
2435
2436#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1729
2437msgid "Today"
2438msgstr "Днес"
2439
2440#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1733
2441msgid "Yesterday"
2442msgstr "Вчера"
2443
2444#. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2445#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1748
2446msgid "%e %B %Y"
2447msgstr "%e %B %Y"
2448
2449#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1829
2450#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3444
2451msgid "Anytime"
2452msgstr "По всяко време"
2453
2454#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
2455#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2372
2456msgid "Anyone"
2457msgstr "Всеки"
2458
2459#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2685
2460msgid "Who"
2461msgstr "Кой"
2462
2463#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2889
2464msgid "When"
2465msgstr "Кога"
2466
2467#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3005
2468msgid "Anything"
2469msgstr "Всичко"
2470
2471#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3007
2472msgid "Text chats"
2473msgstr "Текстови разговори"
2474
2475#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3009
2476#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
2477msgid "Calls"
2478msgstr "Разговори"
2479
2480#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3014
2481msgid "Incoming calls"
2482msgstr "Входящи повиквания"
2483
2484#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3015
2485msgid "Outgoing calls"
2486msgstr "Изходящи повиквания"
2487
2488#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3016
2489msgid "Missed calls"
2490msgstr "Пропуснати повиквания"
2491
2492#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
2493msgid "What"
2494msgstr "Какво"
2495
2496#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3747
2497msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2498msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете хронологията?"
2499
2500#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3751
2501msgid "Clear All"
2502msgstr "Изчистване"
2503
2504#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3758
2505msgid "Delete from:"
2506msgstr "Изтриване от:"
2507
2508#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2509msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2510msgstr "<span size=\"x-large\">Зареждане…</span>"
2511
2512#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2513#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2514msgid "Chat"
2515msgstr "Разговор"
2516
2517#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2518msgid "Delete All History..."
2519msgstr "Изтриване на историята…"
2520
2521#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2522msgid "Profile"
2523msgstr "Профил"
2524
2525#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2526#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
2527#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:20
2528msgid "Video"
2529msgstr "Видео"
2530
2531#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2532#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2533#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:20
2534msgid "_Edit"
2535msgstr "Р_едактиране"
2536
2537#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2538msgid "_File"
2539msgstr "_Файл"
2540
2541#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2542msgid "page 2"
2543msgstr "стр. 2"
2544
2545#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
2546msgid "Contact ID:"
2547msgstr "Идентификатор:"
2548
2549#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:77
2550#, fuzzy
2551msgid "The contact is offline"
2552msgstr "Избраният контакт е извън линия"
2553
2554#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:79
2555#, fuzzy
2556msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2557msgstr "Избраният контакт е неправилен"
2558
2559#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
2560#, fuzzy
2561msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2562msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
2563
2564#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
2565msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2566msgstr ""
2567
2568#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
2569msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2570msgstr ""
2571
2572#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:91
2573msgid "You are banned from this channel"
2574msgstr ""
2575
2576#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:93
2577msgid "This channel is full"
2578msgstr ""
2579
2580#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
2581#, fuzzy
2582msgid "You must be invited to join this channel"
2583msgstr "Канят ви да се присъедините към %s"
2584
2585#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
2586#, fuzzy
2587msgid "Can't proceed while disconnected"
2588msgstr "Контактът не е в мрежата"
2589
2590#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
2591#, fuzzy
2592msgid "Permission denied"
2593msgstr "липсват права"
2594
2595#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
2596#, fuzzy
2597msgid "There was an error starting the conversation"
2598msgstr "Възникна грешка при започването на разговор."
2599
2600#. add chat button
2601#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:305
2602msgid "C_hat"
2603msgstr "_Разговор"
2604
2605#. Tweak the dialog
2606#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:324
2607msgid "New Conversation"
2608msgstr "Нов разговор"
2609
2610#. add video toggle
2611#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:204
2612msgid "Send _Video"
2613msgstr "Изпращане на _видео"
2614
2615#. add chat button
2616#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:215
2617msgid "C_all"
2618msgstr "_Разговор"
2619
2620#. Tweak the dialog
2621#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:225
2622msgid "New Call"
2623msgstr "Нов разговор"
2624
2625#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:274
2626#, c-format
2627msgid ""
2628"Enter your password for account\n"
2629"<b>%s</b>"
2630msgstr ""
2631"Паролата за регистрацията\n"
2632"<b>%s</b>"
2633
2634#. COL_STATUS_TEXT
2635#. COL_STATE_ICON_NAME
2636#. COL_STATE
2637#. COL_DISPLAY_MARKUP
2638#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2639#. COL_TYPE
2640#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2641#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2642msgid "Custom Message…"
2643msgstr "Друго съобщение…"
2644
2645#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2646#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2647msgid "Edit Custom Messages…"
2648msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2649
2650#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2651msgid "Click to remove this status as a favorite"
2652msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2653
2654#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2655msgid "Click to make this status a favorite"
2656msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2657
2658#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2659msgid "Set status"
2660msgstr "Задаване на състояние"
2661
2662#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:943
2663msgid "Set your presence and current status"
2664msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
2665
2666#. Custom messages
2667#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1131
2668msgid "Custom messages…"
2669msgstr "Други съобщения…"
2670
2671#. Create account
2672#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2673#. * "Yahoo!"
2674#.
2675#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:584
2676#, c-format
2677msgid "New %s account"
2678msgstr "Нова регистрация в %s"
2679
2680#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2681msgid "Find:"
2682msgstr "Търсене:"
2683
2684#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2685msgid "Mat_ch case"
2686msgstr "Зачита_не на главни/малки"
2687
2688#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2689msgid "Phrase not found"
2690msgstr "Фразата не е открита"
2691
2692#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2693msgid "_Next"
2694msgstr "_Следващ"
2695
2696#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2697msgid "_Previous"
2698msgstr "_Предишен"
2699
2700#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2701msgid "Received an instant message"
2702msgstr "Получено е бързо съобщение"
2703
2704#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2705msgid "Sent an instant message"
2706msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2707
2708#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2709msgid "Incoming chat request"
2710msgstr "Входяща заявка за разговор"
2711
2712#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2713msgid "Contact connected"
2714msgstr "Контактът е в мрежата"
2715
2716#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2717msgid "Contact disconnected"
2718msgstr "Контактът не е в мрежата"
2719
2720#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2721msgid "Connected to server"
2722msgstr "Има връзка със сървър"
2723
2724#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2725msgid "Disconnected from server"
2726msgstr "Няма връзка със сървър"
2727
2728#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2729msgid "Incoming voice call"
2730msgstr "Входящ аудио разговор"
2731
2732#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2733msgid "Outgoing voice call"
2734msgstr "Изходящ аудио разговор"
2735
2736#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2737msgid "Voice call ended"
2738msgstr "Аудио разговорът завърши"
2739
2740#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2741msgid "Edit Custom Messages"
2742msgstr "Редактиране на други съобщения"
2743
2744#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1044
2745#, c-format
2746msgid "Message edited at %s"
2747msgstr "Редактирано в %s"
2748
2749#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1749
2750msgid "Normal"
2751msgstr "Нормално"
2752
2753#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2754msgid "Classic"
2755msgstr "Класическа"
2756
2757#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2758msgid "Simple"
2759msgstr "Опростена"
2760
2761#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2762msgid "Clean"
2763msgstr "Изчистена"
2764
2765#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2766msgid "Blue"
2767msgstr "Синя"
2768
2769#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2770msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2771msgstr ""
2772"Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
2773
2774#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2775msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2776msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител."
2777
2778#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2779msgid "The certificate has expired."
2780msgstr "Сертификатът е изтекъл."
2781
2782#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2783msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2784msgstr "Сертификатът още не е в сила."
2785
2786#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2787msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2788msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада."
2789
2790#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2791msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2792msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра."
2793
2794#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2795msgid "The certificate is self-signed."
2796msgstr "Сертификатът е самоподписан."
2797
2798#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2799msgid ""
2800"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2801msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
2802
2803#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2804msgid "The certificate is cryptographically weak."
2805msgstr "Сертификатът използва слаба криптография."
2806
2807#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2808msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2809msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията."
2810
2811#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2812msgid "The certificate is malformed."
2813msgstr "Сертификатът е повреден."
2814
2815#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2816#, c-format
2817msgid "Expected hostname: %s"
2818msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2819
2820#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2821#, c-format
2822msgid "Certificate hostname: %s"
2823msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2824
2825#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2826msgid "Continue"
2827msgstr "Продължаване"
2828
2829#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2830msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2831msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2832
2833#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
2834msgid "Remember this choice for future connections"
2835msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2836
2837#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
2838msgid "Certificate Details"
2839msgstr "Информация за сертификата"
2840
2841#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1738
2842msgid "Unable to open URI"
2843msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2844
2845#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1835
2846msgid "Select a file"
2847msgstr "Избор на файл"
2848
2849#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1907
2850msgid "Insufficient free space to save file"
2851msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
2852
2853#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1915
2854#, c-format
2855msgid ""
2856"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2857"Please choose another location."
2858msgstr ""
2859"За запазването на файла са необхоими %s, но свободни са едва %s. Изберете "
2860"друго местоположение."
2861
2862#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1959
2863#, c-format
2864msgid "Incoming file from %s"
2865msgstr "Входящ файл от %s"
2866
2867#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2868msgid "Current Locale"
2869msgstr "текущ локал"
2870
2871#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2872#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2873#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2874#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2875msgid "Arabic"
2876msgstr "арабски"
2877
2878#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2879msgid "Armenian"
2880msgstr "арменски"
2881
2882#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2883#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2884#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2885msgid "Baltic"
2886msgstr "балтийски"
2887
2888#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2889msgid "Celtic"
2890msgstr "келтски"
2891
2892#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2893#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2894#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2895#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2896msgid "Central European"
2897msgstr "централноевропейски"
2898
2899#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2900#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2901#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2902#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2903msgid "Chinese Simplified"
2904msgstr "китайски, опростен"
2905
2906#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2907#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2908#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2909msgid "Chinese Traditional"
2910msgstr "китайски, традиционен"
2911
2912#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2913msgid "Croatian"
2914msgstr "хърватски"
2915
2916#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2917#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2918#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2919#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2920#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2921#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2922msgid "Cyrillic"
2923msgstr "кирилица"
2924
2925#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2926msgid "Cyrillic/Russian"
2927msgstr "кирилица, руска"
2928
2929#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2930#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2931msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2932msgstr "кирилица, украинска"
2933
2934#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2935msgid "Georgian"
2936msgstr "грузински"
2937
2938#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2939#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2940#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2941msgid "Greek"
2942msgstr "гръцки"
2943
2944#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2945msgid "Gujarati"
2946msgstr "гуджарати"
2947
2948#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2949msgid "Gurmukhi"
2950msgstr "гурмуки"
2951
2952#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2953#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2954#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2955#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2956msgid "Hebrew"
2957msgstr "иврит"
2958
2959#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2960msgid "Hebrew Visual"
2961msgstr "иврит, визуален"
2962
2963#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2964msgid "Hindi"
2965msgstr "хинди"
2966
2967#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2968msgid "Icelandic"
2969msgstr "исландски"
2970
2971#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2972#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2973#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2974msgid "Japanese"
2975msgstr "японски"
2976
2977#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2978#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2979#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2980#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2981msgid "Korean"
2982msgstr "корейски"
2983
2984#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2985msgid "Nordic"
2986msgstr "скандинавски"
2987
2988#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2989msgid "Persian"
2990msgstr "персийски"
2991
2992#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2993#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2994msgid "Romanian"
2995msgstr "румънски"
2996
2997#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2998msgid "South European"
2999msgstr "южноевропейски"
3000
3001#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
3002msgid "Thai"
3003msgstr "тайски"
3004
3005#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
3006#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
3007#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
3008#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
3009msgid "Turkish"
3010msgstr "турски"
3011
3012#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
3013#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
3014#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
3015#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
3016#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
3017msgid "Unicode"
3018msgstr "Уникод"
3019
3020#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
3021#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
3022#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
3023#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
3024#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
3025msgid "Western"
3026msgstr "западен"
3027
3028#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
3029#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
3030#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
3031msgid "Vietnamese"
3032msgstr "виетнамски"
3033
3034#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:203
3035msgid "No error message"
3036msgstr "Липсва съобщение за грешка"
3037
3038#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:276
3039msgid "Instant Message (Empathy)"
3040msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
3041
3042#: ../src/empathy.c:434
3043msgid "Don't connect on startup"
3044msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
3045
3046#: ../src/empathy.c:438
3047msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
3048msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
3049
3050#: ../src/empathy.c:453
3051msgid "- Empathy IM Client"
3052msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
3053
3054#: ../src/empathy.c:640
3055msgid "Error contacting the Account Manager"
3056msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
3057
3058#: ../src/empathy.c:642
3059#, c-format
3060msgid ""
3061"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
3062"The error was:\n"
3063"\n"
3064"%s"
3065msgstr ""
3066"Възникна грешка при свързване с управлението на регистрации.\n"
3067"Грешката е:\n"
3068"\n"
3069"%s"
3070
3071#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3072msgid ""
3073"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3074"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3075"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3076"version."
3077msgstr ""
3078"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
3079"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
3080"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
3081"ваше решение) по-късна версия."
3082
3083#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3084msgid ""
3085"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3086"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3087"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3088"details."
3089msgstr ""
3090"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
3091"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
3092"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
3093
3094#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3095msgid ""
3096"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3097"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3098"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3099msgstr ""
3100"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
3101"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
3102"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
3103
3104#: ../src/empathy-about-dialog.c:107
3105msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3106msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
3107
3108#: ../src/empathy-about-dialog.c:113
3109msgid "translator-credits"
3110msgstr ""
3111"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
3112"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
3113"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
3114"Дамян Иванов <dam+gnome@ktnx.net>\n"
3115"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
3116"\n"
3117"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3118"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3119"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3120
3121#: ../src/empathy-account-assistant.c:167
3122msgid "There was an error while importing the accounts."
3123msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
3124
3125#: ../src/empathy-account-assistant.c:170
3126msgid "There was an error while parsing the account details."
3127msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
3128
3129#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
3130msgid "There was an error while creating the account."
3131msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
3132
3133#: ../src/empathy-account-assistant.c:175
3134msgid "There was an error."
3135msgstr "Възникна грешка."
3136
3137#: ../src/empathy-account-assistant.c:179
3138#, c-format
3139msgid "The error message was: %s"
3140msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
3141
3142#: ../src/empathy-account-assistant.c:183
3143msgid ""
3144"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
3145"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
3146msgstr ""
3147"Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията "
3148"наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно "
3149"от менюто „Редактиране“."
3150
3151#: ../src/empathy-account-assistant.c:220
3152#: ../src/empathy-account-assistant.c:1271
3153msgid "An error occurred"
3154msgstr "Възникна грешка"
3155
3156#: ../src/empathy-account-assistant.c:467
3157msgid "What kind of chat account do you have?"
3158msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
3159
3160#: ../src/empathy-account-assistant.c:473
3161msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
3162msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
3163
3164#: ../src/empathy-account-assistant.c:479
3165msgid "Enter your account details"
3166msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
3167
3168#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
3169msgid "What kind of chat account do you want to create?"
3170msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
3171
3172#: ../src/empathy-account-assistant.c:490
3173msgid "Do you want to create other chat accounts?"
3174msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
3175
3176#: ../src/empathy-account-assistant.c:497
3177msgid "Enter the details for the new account"
3178msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
3179
3180#: ../src/empathy-account-assistant.c:612
3181msgid ""
3182"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
3183"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
3184"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
3185"calls."
3186msgstr ""
3187"Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и "
3188"колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за "
3189"разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео "
3190"разговори."
3191
3192#: ../src/empathy-account-assistant.c:629
3193msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
3194msgstr ""
3195"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
3196
3197#: ../src/empathy-account-assistant.c:652
3198msgid "Yes, import my account details from "
3199msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
3200
3201#: ../src/empathy-account-assistant.c:673
3202msgid "Yes, I'll enter my account details now"
3203msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
3204
3205#: ../src/empathy-account-assistant.c:695
3206msgid "No, I want a new account"
3207msgstr "Не, искам нова регистрация"
3208
3209#: ../src/empathy-account-assistant.c:705
3210msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
3211msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
3212
3213#: ../src/empathy-account-assistant.c:726
3214msgid "Select the accounts you want to import:"
3215msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
3216
3217#: ../src/empathy-account-assistant.c:813
3218#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:625
3219#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:626
3220msgid "Yes"
3221msgstr "Да"
3222
3223#: ../src/empathy-account-assistant.c:820
3224msgid "No, that's all for now"
3225msgstr "Не, това е всичко засега"
3226
3227#: ../src/empathy-account-assistant.c:1085
3228msgid ""
3229"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
3230"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
3231"details below are correct. You can easily change these details later or "
3232"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
3233msgstr ""
3234"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
3235"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
3236"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
3237"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
3238"„Регистрации“."
3239
3240#: ../src/empathy-account-assistant.c:1091
3241#: ../src/empathy-account-assistant.c:1147
3242msgid "Edit->Accounts"
3243msgstr "Редактиране→Регистрации"
3244
3245#: ../src/empathy-account-assistant.c:1107
3246msgid "I do _not want to enable this feature for now"
3247msgstr "_Не, засега тази възможност да не се включва"
3248
3249#: ../src/empathy-account-assistant.c:1143
3250msgid ""
3251"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
3252"telepathy-salut is not installed. If you want to enable this feature, please "
3253"install the telepathy-salut package and create a People Nearby account from "
3254"the Accounts dialog"
3255msgstr ""
3256"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
3257"пакетът telepathy-salut не е инсталиран. За да включите тази възможност, "
3258"инсталирайте пакета и създайте регистрация „Хора наблизо“ в прозореца за "
3259"регистрации."
3260
3261#: ../src/empathy-account-assistant.c:1149
3262msgid "telepathy-salut not installed"
3263msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
3264
3265#: ../src/empathy-account-assistant.c:1195
3266msgid "Messaging and VoIP Accounts Assistant"
3267msgstr "Помощник за съобщения и телефония през Интернет"
3268
3269#: ../src/empathy-account-assistant.c:1229
3270msgid "Welcome to Empathy"
3271msgstr "Добре дошли в Empathy"
3272
3273#: ../src/empathy-account-assistant.c:1238
3274msgid "Import your existing accounts"
3275msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
3276
3277#: ../src/empathy-account-assistant.c:1256
3278msgid "Please enter personal details"
3279msgstr "Въведете още информация"
3280
3281#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3282#. * unsaved changes
3283#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:64
3284#, c-format
3285msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3286msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
3287
3288#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3289#. * an unsaved new account
3290#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:68
3291msgid "Your new account has not been saved yet."
3292msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
3293
3294#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:345
3295#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:754
3296#: ../src/empathy-call-window.c:1330
3297msgid "Connecting…"
3298msgstr "Свързване…"
3299
3300#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:386
3301#, c-format
3302msgid "Offline — %s"
3303msgstr "Извън мрежата — %s"
3304
3305#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:398
3306#, c-format
3307msgid "Disconnected — %s"
3308msgstr "Изключен — %s"
3309
3310#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:409
3311msgid "Offline — No Network Connection"
3312msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
3313
3314# FIXME: термини за offine и disconnected
3315#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:416
3316msgid "Unknown Status"
3317msgstr "Неизвестно състояние"
3318
3319#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:428
3320msgid "Offline — Account Disabled"
3321msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
3322
3323#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:831
3324msgid ""
3325"You are about to create a new account, which will discard\n"
3326"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3327msgstr ""
3328"На път сте да създадете нова регистрация, което ще анулира\n"
3329"промените ви. Искате ли да продължите?"
3330
3331#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1192
3332#, c-format
3333msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3334msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
3335
3336#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1196
3337msgid "This will not remove your account on the server."
3338msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
3339
3340#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1432
3341msgid ""
3342"You are about to select another account, which will discard\n"
3343"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3344msgstr ""
3345"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
3346"промените ви. Искате ли да продължите?"
3347
3348#. Menu items: to enabled/disable the account
3349#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1643
3350msgid "_Enable"
3351msgstr "_Включване"
3352
3353#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1644
3354msgid "_Disable"
3355msgstr "_Изключване"
3356
3357#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2154
3358msgid ""
3359"You are about to close the window, which will discard\n"
3360"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3361msgstr ""
3362"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
3363"промените ви. Искате ли да продължите?"
3364
3365#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3366msgid "Add…"
3367msgstr "Добавяне…"
3368
3369#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
3370msgid "Loading account information"
3371msgstr "Зареждане на данните за контакта"
3372
3373#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3374msgid "No protocol installed"
3375msgstr "Не е инсталиран протокол"
3376
3377#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3378msgid "Protocol:"
3379msgstr "Протокол:"
3380
3381#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3382msgid ""
3383"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3384"you want to use."
3385msgstr ""
3386"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
3387"нейния протокол."
3388
3389#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
3390msgid "_Import…"
3391msgstr "_Внасяне…"
3392
3393#: ../src/empathy-auth-client.c:249
3394msgid " - Empathy authentication client"
3395msgstr " — идентифициране с Empathy"
3396
3397#: ../src/empathy-auth-client.c:265
3398msgid "Empathy authentication client"
3399msgstr "Идентифициране с Empathy"
3400
3401# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
3402# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
3403# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
3404# наблизо.
3405#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
3406msgid "People nearby"
3407msgstr "Хора наблизо"
3408
3409#: ../src/empathy-av.c:118 ../src/empathy-call.c:193
3410msgid "- Empathy Audio/Video Client"
3411msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
3412
3413#: ../src/empathy-av.c:134 ../src/empathy-call.c:218
3414msgid "Empathy Audio/Video Client"
3415msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
3416
3417#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:431
3418msgid "Contrast"
3419msgstr "Контраст"
3420
3421#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:434
3422msgid "Brightness"
3423msgstr "Яркост"
3424
3425#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:437
3426msgid "Gamma"
3427msgstr "Гама корекция"
3428
3429#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:542
3430msgid "Volume"
3431msgstr "Сила на звука"
3432
3433#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1110
3434msgid "_Sidebar"
3435msgstr "_Странична лента"
3436
3437#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1130
3438msgid "Audio input"
3439msgstr "Аудио вход"
3440
3441#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1134
3442msgid "Video input"
3443msgstr "Видео вход"
3444
3445#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1140
3446msgid "Dialpad"
3447msgstr "Циферблат"
3448
3449#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1151
3450msgid "Details"
3451msgstr "Подробности"
3452
3453#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
3454#. * is used in the window title
3455#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1220
3456#: ../src/empathy-call-window.c:1939
3457#, c-format
3458msgid "Call with %s"
3459msgstr "Разговор с %s"
3460
3461#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1453
3462#: ../src/empathy-call-window.c:2183
3463msgid "The IP address as seen by the machine"
3464msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
3465
3466#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1455
3467#: ../src/empathy-call-window.c:2185
3468msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
3469msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
3470
3471#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1457
3472#: ../src/empathy-call-window.c:2187
3473msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
3474msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
3475
3476#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1459
3477#: ../src/empathy-call-window.c:2189
3478msgid "The IP address of a relay server"
3479msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
3480
3481#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1461
3482#: ../src/empathy-call-window.c:2191
3483msgid "The IP address of the multicast group"
3484msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
3485
3486#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1843
3487#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1846
3488#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1849
3489#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:1852
3490#, fuzzy
3491msgctxt "codec"
3492msgid "Unknown"
3493msgstr "Неизвестно"
3494
3495#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
3496#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2144
3497#, c-format
3498msgid "Connected — %d:%02dm"
3499msgstr "Връзка — %d:%02dm"
3500
3501#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2205
3502#: ../src/empathy-call-window.c:2961
3503msgid "Technical Details"
3504msgstr "Технически данни"
3505
3506#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2243
3507#: ../src/empathy-call-window.c:2999
3508#, c-format
3509msgid ""
3510"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
3511"computer"
3512msgstr ""
3513"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
3514"компютър"
3515
3516#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2248
3517#: ../src/empathy-call-window.c:3004
3518#, c-format
3519msgid ""
3520"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
3521"computer"
3522msgstr ""
3523"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
3524"компютър"
3525
3526#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2254
3527#: ../src/empathy-call-window.c:3010
3528#, c-format
3529msgid ""
3530"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
3531"does not allow direct connections."
3532msgstr ""
3533"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
3534"преки връзки."
3535
3536#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2260
3537#: ../src/empathy-call-window.c:3016
3538msgid "There was a failure on the network"
3539msgstr "Мрежова грешка"
3540
3541#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2264
3542#: ../src/empathy-call-window.c:3020
3543msgid ""
3544"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
3545msgstr ""
3546"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3547"на компютъра ви"
3548
3549#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2267
3550#: ../src/empathy-call-window.c:3023
3551msgid ""
3552"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
3553msgstr ""
3554"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
3555"на компютъра ви"
3556
3557#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2277
3558#: ../src/empathy-call-window.c:3035
3559#, c-format
3560msgid ""
3561"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
3562"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
3563"the Help menu."
3564msgstr ""
3565"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
3566"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
3567"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
3568
3569#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2285
3570#: ../src/empathy-call-window.c:3044
3571msgid "There was a failure in the call engine"
3572msgstr "Грешка в модула за разговори"
3573
3574#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2288
3575#: ../src/empathy-call-window.c:3047
3576msgid "The end of the stream was reached"
3577msgstr "Достигнат е краят на потока"
3578
3579#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2328
3580#: ../src/empathy-call-window.c:3087
3581msgid "Can't establish audio stream"
3582msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
3583
3584#: ../src/empathy-streamed-media-window.c:2338
3585#: ../src/empathy-call-window.c:3097
3586msgid "Can't establish video stream"
3587msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
3588
3589#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1 ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3590#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:1
3591msgid "Audio"
3592msgstr "Звук"
3593
3594#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3595#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:5
3596msgid "Decoding Codec:"
3597msgstr "Декодиращ модул:"
3598
3599#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3600msgid "Disable camera"
3601msgstr "Спиране на камерата"
3602
3603#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3604msgid "Display the dialpad"
3605msgstr "Циферблат"
3606
3607#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3608#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:9
3609msgid "Encoding Codec:"
3610msgstr "Кодиращ модул:"
3611
3612#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
3613#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:10
3614msgid "Hang up"
3615msgstr "Затваряне"
3616
3617#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
3618#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:11
3619msgid "Hang up current call"
3620msgstr "Затваряне на текущия разговор"
3621
3622#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3623#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:12
3624msgid "Local Candidate:"
3625msgstr "Местен кандидат:"
3626
3627#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3628msgid "Maximise me"
3629msgstr "Уголемяване"
3630
3631#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3632msgid "Minimise me"
3633msgstr "Смаляване"
3634
3635#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3636#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:15
3637msgid "Remote Candidate:"
3638msgstr "Отдалечен кандидат:"
3639
3640#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3641#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:16
3642msgid "Send Audio"
3643msgstr "Изпращане на аудио"
3644
3645#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3646msgid "Send Video"
3647msgstr "Изпращане на видео"
3648
3649#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3650msgid "Show dialpad"
3651msgstr "Циферблат"
3652
3653#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3654msgid "Start a video call"
3655msgstr "Провеждане на видео разговор"
3656
3657#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3658msgid "Start an audio call"
3659msgstr "Провеждане на аудио разговор"
3660
3661#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
3662msgid "Swap camera"
3663msgstr "Размяна на камерата"
3664
3665#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3666#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:17
3667msgid "Toggle audio transmission"
3668msgstr "Превключване на пращането на аудио"
3669
3670#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3671msgid "Toggle video transmission"
3672msgstr "Превключване на пращането на видео"
3673
3674#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3675#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:18
3676#: ../src/empathy-call-window.c:2591 ../src/empathy-call-window.c:2592
3677#: ../src/empathy-call-window.c:2593 ../src/empathy-call-window.c:2594
3678msgid "Unknown"
3679msgstr "Неизвестно"
3680
3681#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3682msgid "Video call"
3683msgstr "Видео разговор"
3684
3685#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3686#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:24
3687msgid "_Call"
3688msgstr "_Разговор"
3689
3690#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3691msgid "_Camera"
3692msgstr "_Камера"
3693
3694#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
3695#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:18
3696msgid "_Contents"
3697msgstr "_Ръководство"
3698
3699#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3700#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:19
3701msgid "_Debug"
3702msgstr "_Изчистване на грешки"
3703
3704#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29 ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3705#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:22
3706msgid "_Help"
3707msgstr "Помо_щ"
3708
3709#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3710msgid "_Microphone"
3711msgstr "_Микрофон"
3712
3713#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3714msgid "_Settings"
3715msgstr "_Настройки"
3716
3717#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32
3718#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:30
3719#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:25
3720msgid "_View"
3721msgstr "_Преглед"
3722
3723#: ../src/empathy-chat-window.c:481 ../src/empathy-chat-window.c:501
3724#, c-format
3725msgid "%s (%d unread)"
3726msgid_plural "%s (%d unread)"
3727msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
3728msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
3729
3730#: ../src/empathy-chat-window.c:493
3731#, c-format
3732msgid "%s (and %u other)"
3733msgid_plural "%s (and %u others)"
3734msgstr[0] "%s (и %u друго)"
3735msgstr[1] "%s (и %u други)"
3736
3737#: ../src/empathy-chat-window.c:509
3738#, c-format
3739msgid "%s (%d unread from others)"
3740msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3741msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
3742msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
3743
3744#: ../src/empathy-chat-window.c:518
3745#, c-format
3746msgid "%s (%d unread from all)"
3747msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3748msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3749msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3750
3751#: ../src/empathy-chat-window.c:733
3752msgid "SMS:"
3753msgstr "SMS:"
3754
3755#: ../src/empathy-chat-window.c:743
3756#, c-format
3757msgid "Sending %d message"
3758msgid_plural "Sending %d messages"
3759msgstr[0] "Изпращане на %d съобщение"
3760msgstr[1] "Изпращане на %d съобщения"
3761
3762#: ../src/empathy-chat-window.c:765
3763msgid "Typing a message."
3764msgstr "Пише съобщение."
3765
3766#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3767msgid "C_lear"
3768msgstr "_Изчистване на прозореца"
3769
3770#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3771msgid "C_ontact"
3772msgstr "_Контакт"
3773
3774#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3775msgid "Insert _Smiley"
3776msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3777
3778#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3779msgid "Invite _Participant…"
3780msgstr "Поканване на _участник…"
3781
3782#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
3783msgid "Move Tab _Left"
3784msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3785
3786#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3787msgid "Move Tab _Right"
3788msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3789
3790#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3791msgid "Notify for All Messages"
3792msgstr "Известяване за всички съобщения"
3793
3794#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3795msgid "_Conversation"
3796msgstr "_Разговор"
3797
3798#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3799msgid "_Detach Tab"
3800msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3801
3802#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3803msgid "_Favorite Chat Room"
3804msgstr "_Любима стая за разговор"
3805
3806#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3807msgid "_Next Tab"
3808msgstr "_Следващ подпрозорец"
3809
3810#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3811msgid "_Previous Tab"
3812msgstr "_Предишен подпрозорец"
3813
3814#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
3815msgid "_Show Contact List"
3816msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3817
3818#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3819msgid "_Tabs"
3820msgstr "_Подпрозорци"
3821
3822#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
3823msgid "_Undo Close Tab"
3824msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3825
3826#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3827msgid "Name"
3828msgstr "Име"
3829
3830#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3831msgid "Room"
3832msgstr "Стая"
3833
3834#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3835msgid "Auto-Connect"
3836msgstr "Автоматично свързване"
3837
3838#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
3839msgid "Manage Favorite Rooms"
3840msgstr "Управление на стаите в отметките"
3841
3842#: ../src/empathy-event-manager.c:521
3843msgid "Incoming video call"
3844msgstr "Входящ видео разговор"
3845
3846#: ../src/empathy-event-manager.c:521 ../src/empathy-call-window.c:1563
3847msgid "Incoming call"
3848msgstr "Входящ разговор"
3849
3850#: ../src/empathy-event-manager.c:525
3851#, c-format
3852msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3853msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3854
3855#: ../src/empathy-event-manager.c:526
3856#, c-format
3857msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3858msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3859
3860#: ../src/empathy-event-manager.c:529 ../src/empathy-event-manager.c:730
3861#: ../src/empathy-event-manager.c:763 ../src/empathy-call-window.c:1569
3862#, c-format
3863msgid "Incoming call from %s"
3864msgstr "Входящ разговор от %s"
3865
3866#: ../src/empathy-event-manager.c:554
3867msgid "_Reject"
3868msgstr "От_казване"
3869
3870#: ../src/empathy-event-manager.c:562 ../src/empathy-event-manager.c:570
3871msgid "_Answer"
3872msgstr "_Отговаряне"
3873
3874#: ../src/empathy-event-manager.c:570
3875msgid "_Answer with video"
3876msgstr "_Отговор с видео"
3877
3878#: ../src/empathy-event-manager.c:730 ../src/empathy-event-manager.c:763
3879#: ../src/empathy-call-window.c:1569
3880#, c-format
3881msgid "Incoming video call from %s"
3882msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3883
3884#: ../src/empathy-event-manager.c:836
3885msgid "Room invitation"
3886msgstr "Покана за стая"
3887
3888#: ../src/empathy-event-manager.c:838
3889#, c-format
3890msgid "Invitation to join %s"
3891msgstr "Покана за присъединяване към %s"
3892
3893#: ../src/empathy-event-manager.c:845
3894#, c-format
3895msgid "%s is inviting you to join %s"
3896msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3897
3898#: ../src/empathy-event-manager.c:853
3899msgid "_Decline"
3900msgstr "_Отказване"
3901
3902#: ../src/empathy-event-manager.c:858
3903#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
3904msgid "_Join"
3905msgstr "_Присъединяване"
3906
3907#: ../src/empathy-event-manager.c:885
3908#, c-format
3909msgid "%s invited you to join %s"
3910msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
3911
3912#: ../src/empathy-event-manager.c:891
3913#, c-format
3914msgid "You have been invited to join %s"
3915msgstr "Канят ви да се присъедините към %s"
3916
3917#: ../src/empathy-event-manager.c:942
3918#, c-format
3919msgid "Incoming file transfer from %s"
3920msgstr "Входящ файл от %s"
3921
3922#: ../src/empathy-event-manager.c:1145 ../src/empathy-main-window.c:378
3923msgid "Password required"
3924msgstr "Парола"
3925
3926#: ../src/empathy-event-manager.c:1210
3927#, c-format
3928msgid "%s would like permission to see when you are online"
3929msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
3930
3931#: ../src/empathy-event-manager.c:1214
3932#, c-format
3933msgid ""
3934"\n"
3935"Message: %s"
3936msgstr ""
3937"\n"
3938"Съобщение: %s"
3939
3940#. Translators: time left, when it is more than one hour
3941#: ../src/empathy-ft-manager.c:100
3942#, c-format
3943msgid "%u:%02u.%02u"
3944msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3945
3946#. Translators: time left, when is is less than one hour
3947#: ../src/empathy-ft-manager.c:103
3948#, c-format
3949msgid "%02u.%02u"
3950msgstr "%02u м. и %02u сек."
3951
3952#: ../src/empathy-ft-manager.c:179
3953msgctxt "file transfer percent"
3954msgid "Unknown"
3955msgstr "Неизвестно"
3956
3957#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3958#, c-format
3959msgid "%s of %s at %s/s"
3960msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3961
3962#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
3963#, c-format
3964msgid "%s of %s"
3965msgstr "%s от общо %s"
3966
3967#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3968#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
3969#, c-format
3970msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3971msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3972
3973#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3974#: ../src/empathy-ft-manager.c:309
3975#, c-format
3976msgid "Sending \"%s\" to %s"
3977msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3978
3979#. translators: first %s is filename, second %s
3980#. * is the contact name
3981#: ../src/empathy-ft-manager.c:339
3982#, c-format
3983msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3984msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3985
3986#: ../src/empathy-ft-manager.c:342
3987msgid "Error receiving a file"
3988msgstr "Грешка при получаване на файл"
3989
3990#: ../src/empathy-ft-manager.c:347
3991#, c-format
3992msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3993msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3994
3995#: ../src/empathy-ft-manager.c:350
3996msgid "Error sending a file"
3997msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3998
3999#. translators: first %s is filename, second %s
4000#. * is the contact name
4001#: ../src/empathy-ft-manager.c:489
4002#, c-format
4003msgid "\"%s\" received from %s"
4004msgstr "„%s“ получен от %s"
4005
4006#. translators: first %s is filename, second %s
4007#. * is the contact name
4008#: ../src/empathy-ft-manager.c:494
4009#, c-format
4010msgid "\"%s\" sent to %s"
4011msgstr "„%s“ изпратен до %s"
4012
4013#: ../src/empathy-ft-manager.c:497
4014msgid "File transfer completed"
4015msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
4016
4017#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:780
4018msgid "Waiting for the other participant's response"
4019msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
4020
4021#: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
4022#, c-format
4023msgid "Checking integrity of \"%s\""
4024msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
4025
4026#: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
4027#, c-format
4028msgid "Hashing \"%s\""
4029msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
4030
4031#: ../src/empathy-ft-manager.c:1026
4032msgid "%"
4033msgstr "%"
4034
4035#: ../src/empathy-ft-manager.c:1038
4036msgid "File"
4037msgstr "Файл"
4038
4039#: ../src/empathy-ft-manager.c:1060
4040msgid "Remaining"
4041msgstr "Остават"
4042
4043#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
4044msgid "File Transfers"
4045msgstr "Прехвърляния на файлове"
4046
4047#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
4048msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
4049msgstr ""
4050"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
4051"от списъка"
4052
4053#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
4054msgid ""
4055"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
4056"importing accounts from Pidgin."
4057msgstr ""
4058"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
4059"само от Pidgin."
4060
4061#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
4062msgid "Import Accounts"
4063msgstr "Внасяне на регистрации"
4064
4065#. Translators: this is the header of a treeview column
4066#: ../src/empathy-import-widget.c:301
4067msgid "Import"
4068msgstr "Внасяне"
4069
4070#: ../src/empathy-import-widget.c:310
4071msgid "Protocol"
4072msgstr "Протокол"
4073
4074#: ../src/empathy-import-widget.c:334
4075msgid "Source"
4076msgstr "Източник"
4077
4078#: ../src/empathy-main-window.c:395
4079msgid "Provide Password"
4080msgstr "Паролата ви"
4081
4082#: ../src/empathy-main-window.c:401
4083msgid "Disconnect"
4084msgstr "Прекъсване"
4085
4086#: ../src/empathy-main-window.c:642
4087msgid "No match found"
4088msgstr "Не е намерено съвпадение"
4089
4090#: ../src/empathy-main-window.c:750
4091#, c-format
4092msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
4093msgstr ""
4094
4095#: ../src/empathy-main-window.c:818
4096msgid "Update software..."
4097msgstr ""
4098
4099#: ../src/empathy-main-window.c:824 ../src/empathy-main-window.c:949
4100msgid "Close"
4101msgstr "Затваряне"
4102
4103#: ../src/empathy-main-window.c:937
4104msgid "Reconnect"
4105msgstr "Ново свързване"
4106
4107#: ../src/empathy-main-window.c:943
4108msgid "Edit Account"
4109msgstr "Редактиране на регистрация"
4110
4111#. Translators: this string will be something like:
4112#. *   Top up My Account ($1.23)..."
4113#: ../src/empathy-main-window.c:1088
4114#, c-format
4115msgid "Top up %s (%s)..."
4116msgstr "Захранване на %s (%s)…"
4117
4118#: ../src/empathy-main-window.c:1135
4119msgid "Top up account credit"
4120msgstr "Захранване на кредита"
4121
4122#. top up button
4123#: ../src/empathy-main-window.c:1206
4124msgid "Top Up..."
4125msgstr "Захранване…"
4126
4127#: ../src/empathy-main-window.c:1949
4128msgid "Contact"
4129msgstr "Контакт"
4130
4131#: ../src/empathy-main-window.c:2324
4132msgid "Contact List"
4133msgstr "Списък с контакти"
4134
4135#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:1
4136msgid "Contacts on a _Map"
4137msgstr "_Контакти на карта"
4138
4139#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:2
4140msgid "Credit Balance"
4141msgstr "Кредит"
4142
4143#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:3
4144msgid "Find in Contact _List"
4145msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
4146
4147#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:4
4148msgid "Join _Favorites"
4149msgstr "_Добавяне към отметките"
4150
4151#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:5
4152msgid "Manage Favorites"
4153msgstr "Редактиране на отметките"
4154
4155#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:6
4156msgid "N_ormal Size"
4157msgstr "_Нормален размер"
4158
4159#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
4160msgid "New _Call…"
4161msgstr "Нов _разговор…"
4162
4163#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:8
4164msgid "Normal Size With _Avatars"
4165msgstr "Нормален размер с _аватари"
4166
4167#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:9
4168msgid "P_references"
4169msgstr "_Настройки"
4170
4171#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:10
4172msgid "Show P_rotocols"
4173msgstr "_Показване на протокола"
4174
4175#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:11
4176msgid "Sort by _Name"
4177msgstr "Подреждане по _име"
4178
4179#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:12
4180msgid "Sort by _Status"
4181msgstr "Подреждане по _състояние"
4182
4183#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:13
4184msgid "_Accounts"
4185msgstr "_Регистрации"
4186
4187#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:15
4188msgid "_Blocked Contacts"
4189msgstr "_Блокирани контакти"
4190
4191#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:17
4192msgid "_Compact Size"
4193msgstr "_Стегнат режим"
4194
4195#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:21
4196msgid "_File Transfers"
4197msgstr "_Прехвърляния на файлове"
4198
4199#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:23
4200msgid "_Join…"
4201msgstr "_Присъединяване…"
4202
4203#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:24
4204#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
4205msgid "_New Conversation…"
4206msgstr "_Нов разговор…"
4207
4208#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:25
4209msgid "_Offline Contacts"
4210msgstr "_Изключени контакти"
4211
4212#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:26
4213msgid "_Personal Information"
4214msgstr "_Лични данни"
4215
4216#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:28
4217msgid "_Room"
4218msgstr "_Стая"
4219
4220#: ../src/empathy-main-window-menubar.ui.h:29
4221msgid "_Search for Contacts…"
4222msgstr "_Търсене на контакти…"
4223
4224#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
4225msgid "Chat Room"
4226msgstr "Стая за разговор"
4227
4228#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
4229msgid "Members"
4230msgstr "Участници"
4231
4232#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
4233#. yes/no, yes/no and a number.
4234#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:623
4235#, c-format
4236msgid ""
4237"%s\n"
4238"Invite required: %s\n"
4239"Password required: %s\n"
4240"Members: %s"
4241msgstr ""
4242"%s\n"
4243"Изисква се покана: %s\n"
4244"Изисква се парола: %s\n"
4245"Брой участници: %s"
4246
4247# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
4248# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
4249# „Не, това е всичко засега“.
4250#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:625
4251#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:626
4252msgid "No"
4253msgstr "Не"
4254
4255#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:654
4256msgid "Could not start room listing"
4257msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
4258
4259#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:664
4260msgid "Could not stop room listing"
4261msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
4262
4263#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
4264msgid "Couldn't load room list"
4265msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
4266
4267#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
4268msgid ""
4269"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
4270msgstr ""
4271"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
4272"стаи от списъка."
4273
4274#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
4275msgid ""
4276"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
4277"the current account's server"
4278msgstr ""
4279"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
4280"регистрация, оставете полето празно."
4281
4282#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
4283msgid "Join Room"
4284msgstr "Влизане в стая"
4285
4286#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
4287msgid "Room List"
4288msgstr "Списък със стаи"
4289
4290#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
4291msgid "_Room:"
4292msgstr "_Стая:"
4293
4294#: ../src/empathy-preferences.c:169
4295msgid "Message received"
4296msgstr "Съобщението е получено"
4297
4298#: ../src/empathy-preferences.c:170
4299msgid "Message sent"
4300msgstr "Съобщението е изпратено"
4301
4302#: ../src/empathy-preferences.c:171
4303msgid "New conversation"
4304msgstr "Нов разговор"
4305
4306#: ../src/empathy-preferences.c:172
4307msgid "Contact goes online"
4308msgstr "Контактът е в мрежата"
4309
4310#: ../src/empathy-preferences.c:173
4311msgid "Contact goes offline"
4312msgstr "Контактът е извън мрежата"
4313
4314#: ../src/empathy-preferences.c:174
4315msgid "Account connected"
4316msgstr "Регистрацията е включена"
4317
4318#: ../src/empathy-preferences.c:175
4319msgid "Account disconnected"
4320msgstr "Регистрацията е изключена"
4321
4322#: ../src/empathy-preferences.c:484
4323msgid "Language"
4324msgstr "Език"
4325
4326#. translators: Contact name for the chat theme preview
4327#: ../src/empathy-preferences.c:734
4328msgid "Juliet"
4329msgstr "Жулиета"
4330
4331#. translators: Contact name for the chat theme preview
4332#: ../src/empathy-preferences.c:741
4333msgid "Romeo"
4334msgstr "Ромео"
4335
4336#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4337#: ../src/empathy-preferences.c:747
4338msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4339msgstr "Ромео! О, защо си ти Ромео?"
4340
4341#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4342#: ../src/empathy-preferences.c:750
4343msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4344msgstr "От род и име отречи се или"
4345
4346#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4347#: ../src/empathy-preferences.c:753
4348msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4349msgstr "ако не щеш, любовна клетва дай ми"
4350
4351#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4352#: ../src/empathy-preferences.c:756
4353msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4354msgstr "и аз не ще съм вече Капулети!"
4355
4356#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4357#: ../src/empathy-preferences.c:759
4358msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4359msgstr "Да ѝ отвърна ли или да слушам?"
4360
4361#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4362#: ../src/empathy-preferences.c:762
4363msgid "Juliet has disconnected"
4364msgstr "Жулиета прекъсна връзката"
4365
4366#: ../src/empathy-preferences.c:1175
4367msgid "Preferences"
4368msgstr "Настройки"
4369
4370#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4371msgid "Appearance"
4372msgstr "Изглед"
4373
4374#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4375msgid "Behavior"
4376msgstr "Поведение"
4377
4378#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4379msgid "Chat Th_eme:"
4380msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
4381
4382#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4383msgid "Disable notifications when _away or busy"
4384msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4385
4386#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4387msgid "Disable sounds when _away or busy"
4388msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4389
4390#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4391msgid "Display incoming events in the notification area"
4392msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
4393
4394#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4395msgid ""
4396"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4397"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4398"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
4399"off and restarting the call."
4400msgstr ""
4401"Премахването на ехото може да изчисти гласа ви за отсрещната страна, но при "
4402"някои компютри създава проблеми. Ако някой от събеседниците се оплаче, че "
4403"чува странни шумове или прекъсвания по време на разговора, изключете "
4404"премахването на ехото и проведете наново разговор."
4405
4406#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4407msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4408msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
4409
4410#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4411msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4412msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
4413
4414#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4415msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4416msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
4417
4418#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4419msgid "Enable spell checking for languages:"
4420msgstr "Езици с проверка на правописа:"
4421
4422#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4423msgid "General"
4424msgstr "Общи"
4425
4426#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4427msgid "Input level:"
4428msgstr "Ниво на входящия звук:"
4429
4430#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4431msgid "Input volume:"
4432msgstr "Сила на входящия звук:"
4433
4434#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4435msgid "Location sources:"
4436msgstr "Датчик за местоположение:"
4437
4438#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4439msgid "Log conversations"
4440msgstr "Архив на разговорите"
4441
4442#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4443msgid "Notifications"
4444msgstr "Известяване"
4445
4446#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4447msgid "Play sound for events"
4448msgstr "Звуци при събития"
4449
4450#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4451msgid "Privacy"
4452msgstr "Лични данни"
4453
4454#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4455msgid ""
4456"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
4457"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
4458"decimal place."
4459msgstr ""
4460"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
4461"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
4462"място зад десетичната запетая."
4463
4464#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
4465msgid "Show _smileys as images"
4466msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
4467
4468#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
4469msgid "Show contact _list in rooms"
4470msgstr "_Показване на контактите в стаите"
4471
4472#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4473msgid "Sounds"
4474msgstr "Звуци"
4475
4476#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4477msgid "Spell Checking"
4478msgstr "Проверка на правописа"
4479
4480#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
4481msgid ""
4482"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
4483"dictionary installed."
4484msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
4485
4486#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
4487msgid "Themes"
4488msgstr "Графични теми"
4489
4490#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4491msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
4492msgstr "Премахване на _ехото за по-добро качество"
4493
4494# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
4495# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
4496# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
4497# Пеленг става
4498#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4499msgid "Variant:"
4500msgstr "Пеленг:"
4501
4502#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
4503msgid "_Automatically connect on startup"
4504msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
4505
4506#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4507msgid "_Cellphone"
4508msgstr "_Мобилен телефон"
4509
4510#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4511msgid "_Enable bubble notifications"
4512msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
4513
4514#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
4515msgid "_Enable sound notifications"
4516msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
4517
4518#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4519msgid "_GPS"
4520msgstr "_GPS"
4521
4522#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4523msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4524msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
4525
4526#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
4527msgid "_Open new chats in separate windows"
4528msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
4529
4530#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
4531msgid "_Publish location to my contacts"
4532msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
4533
4534#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4535#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
4536msgid "_Reduce location accuracy"
4537msgstr "_Ниска точност на местоположението"
4538
4539#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
4540msgid "Status"
4541msgstr "Състояние"
4542
4543#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4544msgid "_Quit"
4545msgstr "_Спиране на програмата"
4546
4547#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:2
4548msgid "Call the contact again"
4549msgstr "Нов разговор с контакта"
4550
4551#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:3
4552msgid "Camera Off"
4553msgstr "Включване на камерата"
4554
4555#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:4
4556msgid "Camera On"
4557msgstr "Изключване на камерата"
4558
4559#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:6
4560msgid "Disable camera and stop sending video"
4561msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
4562
4563#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:7
4564msgid "Enable camera and send video"
4565msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
4566
4567#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:8
4568msgid "Enable camera but don't send video"
4569msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
4570
4571#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:13
4572msgid "Preview"
4573msgstr "Преглед"
4574
4575#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:14
4576msgid "Redial"
4577msgstr "Повторно набиране"
4578
4579#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:19
4580msgid "V_ideo"
4581msgstr "_Видео"
4582
4583#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:21
4584msgid "Video Off"
4585msgstr "Изключване на видеото"
4586
4587#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:22
4588msgid "Video On"
4589msgstr "Включване на видеото"
4590
4591#: ../src/empathy-streamed-media-window.ui.h:23
4592msgid "Video Preview"
4593msgstr "Преглед на видеото"
4594
4595#: ../src/empathy-map-view.c:448
4596msgid "Contact Map View"
4597msgstr "Карта с контактите"
4598
4599#: ../src/empathy-debug-window.c:1228
4600msgid "Save"
4601msgstr "Запазване"
4602
4603#: ../src/empathy-debug-window.c:1435
4604msgid "Debug Window"
4605msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
4606
4607#: ../src/empathy-debug-window.c:1517
4608msgid "Pause"
4609msgstr "Пауза"
4610
4611#: ../src/empathy-debug-window.c:1529
4612msgid "Level "
4613msgstr "Ниво"
4614
4615#: ../src/empathy-debug-window.c:1549
4616msgid "Debug"
4617msgstr "Подробност"
4618
4619#: ../src/empathy-debug-window.c:1555
4620msgid "Info"
4621msgstr "Информация"
4622
4623#: ../src/empathy-debug-window.c:1561 ../src/empathy-debug-window.c:1610
4624msgid "Message"
4625msgstr "Съобщение"
4626
4627#: ../src/empathy-debug-window.c:1567
4628msgid "Warning"
4629msgstr "Предупреждение"
4630
4631#: ../src/empathy-debug-window.c:1573
4632msgid "Critical"
4633msgstr "Критична"
4634
4635#: ../src/empathy-debug-window.c:1579
4636msgid "Error"
4637msgstr "Грешка"
4638
4639#: ../src/empathy-debug-window.c:1598
4640msgid "Time"
4641msgstr "Време"
4642
4643#: ../src/empathy-debug-window.c:1601
4644msgid "Domain"
4645msgstr "Област"
4646
4647#: ../src/empathy-debug-window.c:1603
4648msgid "Category"
4649msgstr "Категория"
4650
4651#: ../src/empathy-debug-window.c:1605
4652msgid "Level"
4653msgstr "Ниво"
4654
4655#: ../src/empathy-debug-window.c:1642
4656msgid ""
4657"The selected connection manager does not support the remote debugging "
4658"extension."
4659msgstr ""
4660"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
4661"отдалечено изчистване на грешки."
4662
4663#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:179
4664#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:205
4665msgid "Invite Participant"
4666msgstr "Поканване на участник"
4667
4668#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:180
4669msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4670msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
4671
4672#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
4673msgid "Invite"
4674msgstr "Покана"
4675
4676#: ../src/empathy-accounts.c:184
4677msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4678msgstr ""
4679"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
4680
4681#: ../src/empathy-accounts.c:188
4682msgid ""
4683"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4684msgstr ""
4685"Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора "
4686"наблизо“"
4687
4688#: ../src/empathy-accounts.c:192
4689msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4690msgstr ""
4691"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
4692"foo_40example_2eorg0)"
4693
4694#: ../src/empathy-accounts.c:194
4695msgid "<account-id>"
4696msgstr "<ид-р на регистрация>"
4697
4698#: ../src/empathy-accounts.c:197
4699#, fuzzy
4700msgid "Show account assistant"
4701msgstr "Показване на кредита в списъка с контакти"
4702
4703#: ../src/empathy-accounts.c:203
4704msgid "- Empathy Accounts"
4705msgstr "— Регистрации на Empathy"
4706
4707#: ../src/empathy-accounts.c:242
4708msgid "Empathy Accounts"
4709msgstr "Регистрации на Empathy"
4710
4711#: ../src/empathy-debugger.c:70
4712msgid "Show a particular service"
4713msgstr "Само избрана услуга"
4714
4715#: ../src/empathy-debugger.c:75
4716msgid "- Empathy Debugger"
4717msgstr "— изчистване на грешки към Empathy"
4718
4719#: ../src/empathy-debugger.c:114
4720msgid "Empathy Debugger"
4721msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
4722
4723#: ../src/empathy-chat.c:107
4724msgid "- Empathy Chat Client"
4725msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
4726
4727#: ../src/empathy-notifications-approver.c:203
4728msgid "Respond"
4729msgstr "Отговаряне"
4730
4731#: ../src/empathy-notifications-approver.c:217
4732#: ../src/empathy-call-window.c:1573
4733msgid "Reject"
4734msgstr "Отхвърляне"
4735
4736#: ../src/empathy-notifications-approver.c:222
4737#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
4738#: ../src/empathy-call-window.c:1574
4739msgid "Answer"
4740msgstr "Отговор"
4741
4742#: ../src/empathy-notifications-approver.c:227
4743msgid "Answer with video"
4744msgstr "Отговор с видео"
4745
4746#: ../src/empathy-notifications-approver.c:235
4747#: ../src/empathy-notifications-approver.c:245
4748msgid "Decline"
4749msgstr "Отклоняване"
4750
4751#: ../src/empathy-notifications-approver.c:239
4752#: ../src/empathy-notifications-approver.c:250
4753msgid "Accept"
4754msgstr "Приемане"
4755
4756#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4757#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4758#. * brings the password popup.
4759#: ../src/empathy-notifications-approver.c:260
4760msgid "Provide"
4761msgstr "Въвеждане"
4762
4763#: ../src/empathy-call-observer.c:134
4764#, c-format
4765msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4766msgstr "%s току-що се опита да ви позвъни, но провеждахте друг разговор."
4767
4768#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
4769#. * as possible.
4770#: ../src/empathy-call-window.c:1183 ../src/empathy-call-window.c:1206
4771msgid "i"
4772msgstr "инф."
4773
4774#: ../src/empathy-call-window.c:2890
4775msgid "On hold"
4776msgstr "Задържане"
4777
4778#: ../src/empathy-call-window.c:2893
4779msgid "Mute"
4780msgstr "Без звук"
4781
4782#: ../src/empathy-call-window.c:2895
4783msgid "Duration"
4784msgstr "Времетраене"
4785
4786#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
4787#: ../src/empathy-call-window.c:2898
4788#, c-format
4789msgid "%s — %d:%02dm"
4790msgstr "%s — %d:%02dм"
4791
4792#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
4793msgid "_Match case"
4794msgstr "Зачита_не на главни/малки"
4795
4796#~ msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
4797#~ msgstr "Empathy извърши миграция на данните от butterfly"
4798
4799#~ msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
4800#~ msgstr ""
4801#~ "Дали програмата Empathy е извършила миграция на данните от butterfly"
4802
4803#~ msgid "Ungrouped"
4804#~ msgstr "Без група"
4805
4806#~ msgid "Favorite People"
4807#~ msgstr "Любими хора"
4808
4809#~ msgid "Select a contact"
4810#~ msgstr "Избор на контакт"
4811
4812#~ msgid "The selected contact cannot receive files."
4813#~ msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
4814
4815#~ msgid "The selected contact is offline."
4816#~ msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
4817
4818#~ msgctxt "encoding video codec"
4819#~ msgid "Unknown"
4820#~ msgstr "Неизвестно"
4821
4822#~ msgctxt "encoding audio codec"
4823#~ msgid "Unknown"
4824#~ msgstr "Неизвестно"
4825
4826#~ msgctxt "decoding video codec"
4827#~ msgid "Unknown"
4828#~ msgstr "Неизвестно"
4829
4830#~ msgctxt "decoding audio codec"
4831#~ msgid "Unknown"
4832#~ msgstr "Неизвестно"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.