source: gnome/extras/meld.master.bg.po @ 2420

Last change on this file since 2420 was 2420, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

meld: подаден в master

File size: 44.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of meld po-file
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2008, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the meld package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2004, 2005, 2008, 2012.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: meld master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: Stephen Kennedy <stevek@gnome.org>\n"
10"POT-Creation-Date: 2012-02-03 13:29+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2012-02-03 13:26+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov  <ash@kambanaria.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../bin/meld:97
21msgid "Cannot import: "
22msgstr "Следните модули не мога да бъдат внесени: "
23
24#: ../bin/meld:100
25#, c-format
26msgid "Meld requires %s or higher."
27msgstr "Meld изисква %s или по-висока версия."
28
29#: ../data/meld.desktop.in.h:1
30msgid "Compare and merge your files"
31msgstr "Сравняване и сливане на файлове"
32
33#: ../data/meld.desktop.in.h:2
34msgid "Diff Viewer"
35msgstr "Преглед на разлики"
36
37#: ../data/meld.desktop.in.h:3 ../data/ui/meldapp.ui.h:5
38msgid "Meld"
39msgstr "Meld"
40
41#: ../data/meld.desktop.in.h:4
42msgid "Meld Diff Viewer"
43msgstr "Програма за сравняване Meld"
44
45#: ../data/ui/EditableList.ui.h:1
46msgid "Active"
47msgstr "Действащ"
48
49#: ../data/ui/EditableList.ui.h:2
50msgid "Add new filter"
51msgstr "Добавяне на нов филтър"
52
53#: ../data/ui/EditableList.ui.h:3
54msgid "Editable List"
55msgstr "Списък с редактираните файлове"
56
57#: ../data/ui/EditableList.ui.h:4
58msgid "Move _Down"
59msgstr "На_горе"
60
61#: ../data/ui/EditableList.ui.h:5
62msgid "Move _Up"
63msgstr "На_долу"
64
65#: ../data/ui/EditableList.ui.h:6
66msgid "Move item down"
67msgstr "Преместване на елемента нагоре"
68
69#: ../data/ui/EditableList.ui.h:7
70msgid "Move item up"
71msgstr "Преместване на елемента надолу"
72
73#: ../data/ui/EditableList.ui.h:8 ../meld/vcview.py:166
74msgid "Name"
75msgstr "Име"
76
77#: ../data/ui/EditableList.ui.h:9
78msgid "Pattern"
79msgstr "Шаблон"
80
81#: ../data/ui/EditableList.ui.h:10
82msgid "Remove selected filter"
83msgstr "Премахване на избрания филтър"
84
85#: ../data/ui/EditableList.ui.h:11 ../meld/vcview.py:130
86msgid "_Add"
87msgstr "_Добавяне"
88
89#: ../data/ui/EditableList.ui.h:12 ../meld/vcview.py:132
90msgid "_Remove"
91msgstr "_Премахване"
92
93#: ../data/ui/filediff.ui.h:1
94msgid "Save modified files?"
95msgstr "Запазване на променените файлове?"
96
97#: ../data/ui/filediff.ui.h:2
98msgid ""
99"Some files have been modified.\n"
100"Which ones would you like to save?"
101msgstr ""
102"Някои файлове са променени.\n"
103"Кои от тях искате да се запазят?"
104
105#: ../data/ui/filediff.ui.h:4
106msgid "_Discard Changes"
107msgstr "_Отмяна на промените"
108
109#: ../data/ui/filediff.ui.h:5
110msgid "_Save Selected"
111msgstr "_Запазване на избраните"
112
113#: ../data/ui/findbar.ui.h:1
114msgid "Regular E_xpression"
115msgstr "Ре_гулярен израз"
116
117#: ../data/ui/findbar.ui.h:2
118msgid "Replace _All"
119msgstr "Замяна на _всички"
120
121#: ../data/ui/findbar.ui.h:3
122msgid "Replace _With"
123msgstr "Замяна _с"
124
125#: ../data/ui/findbar.ui.h:4
126msgid "Who_le word"
127msgstr "_Цели думи"
128
129#: ../data/ui/findbar.ui.h:5
130msgid "_Match Case"
131msgstr "Зачитане на главни/_малки"
132
133#: ../data/ui/findbar.ui.h:6
134msgid "_Next"
135msgstr "_Следващо"
136
137#: ../data/ui/findbar.ui.h:7
138msgid "_Previous"
139msgstr "_Предишно"
140
141#: ../data/ui/findbar.ui.h:8 ../meld/meldwindow.py:141
142msgid "_Replace"
143msgstr "_Замяна"
144
145#: ../data/ui/findbar.ui.h:9
146msgid "_Search for"
147msgstr "_Търсене за:"
148
149#: ../data/ui/meldapp.ui.h:1
150msgid "Choose Files"
151msgstr "Избор на файлове"
152
153#: ../data/ui/meldapp.ui.h:2
154msgid ""
155"Copyright &#xA9; 2002-2009 Stephen Kennedy\n"
156"Copyright &#xA9; 2009-2011 Kai Willadsen"
157msgstr ""
158"Авторски права © 2002-2009 Stephen Kennedy\n"
159"Авторски права © 2009-2011 Kai Willadsen"
160
161#: ../data/ui/meldapp.ui.h:4
162msgid "Directory"
163msgstr "Папка"
164
165#. Refers to version of the file being compared
166#: ../data/ui/meldapp.ui.h:7
167msgid "Mine"
168msgstr "Мои"
169
170#. Refers to version of the file being compared
171#: ../data/ui/meldapp.ui.h:9
172msgid "Original"
173msgstr "Първоначални"
174
175#. Refers to version of the file being compared
176#: ../data/ui/meldapp.ui.h:11
177msgid "Other"
178msgstr "Чужди"
179
180#: ../data/ui/meldapp.ui.h:12
181msgid "Select VC Directory"
182msgstr "Избор на папка с контрол на версиите"
183
184#: ../data/ui/meldapp.ui.h:13
185msgid "_Directory Comparison"
186msgstr "Сравняване на _папки"
187
188#: ../data/ui/meldapp.ui.h:14
189msgid "_File Comparison"
190msgstr "Сравняване на _файлове"
191
192#: ../data/ui/meldapp.ui.h:15
193msgid "_Three Way Compare"
194msgstr "_Тройно сравняване"
195
196#: ../data/ui/meldapp.ui.h:16
197msgid "_Version Control Browser"
198msgstr "Навигация при контрола на _версиите"
199
200#: ../data/ui/meldapp.ui.h:17
201msgid "translator-credits"
202msgstr ""
203"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
204"\n"
205"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
206"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
207"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
208
209#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:1
210msgid "Copy to Clipboard"
211msgstr "Копиране в междинния буфер"
212
213#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:2
214msgid "Create Patch"
215msgstr "Създаване на кръпка"
216
217#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3
218msgid "Create a patch"
219msgstr "Създаване на кръпка"
220
221#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:4
222msgid "Left and middle panes"
223msgstr "Левият и средният подпрозорци"
224
225#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:5
226msgid "Middle and right panes"
227msgstr "Средният и десният подпрозорци"
228
229#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:6
230msgid "Use differences between:"
231msgstr "Да се ползват разликите между:"
232
233#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:7
234msgid "_Reverse patch direction"
235msgstr "_Обръщане на посоката на кръпката"
236
237#: ../data/ui/preferences.ui.h:1
238msgid "Display"
239msgstr "Визуализация"
240
241#: ../data/ui/preferences.ui.h:2
242msgid "Do not _split words over two lines"
243msgstr "_Думите да не се пренасят"
244
245#: ../data/ui/preferences.ui.h:3
246msgid "Edito_r command:"
247msgstr "_Команда на редактора:"
248
249#: ../data/ui/preferences.ui.h:4
250msgid "Editor"
251msgstr "Редактор"
252
253#: ../data/ui/preferences.ui.h:5
254msgid "Enable text _wrapping"
255msgstr "_Пренасяне на текста"
256
257#: ../data/ui/preferences.ui.h:6
258msgid "Encoding"
259msgstr "Кодиране"
260
261#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
262msgid "External editor"
263msgstr "Външен редактор"
264
265#: ../data/ui/preferences.ui.h:8
266msgid "File Filters"
267msgstr "Филтър за файлове"
268
269#: ../data/ui/preferences.ui.h:9
270msgid "Font"
271msgstr "Шрифт"
272
273#: ../data/ui/preferences.ui.h:10
274msgid "Ignore changes which insert or delete blank lines"
275msgstr "Игнориране на промени в броя и положението на празните редове"
276
277#: ../data/ui/preferences.ui.h:11
278msgid "Ignore symbolic links"
279msgstr "Игнориране на символните връзки"
280
281#: ../data/ui/preferences.ui.h:12
282msgid "Loading"
283msgstr "Зареждане"
284
285#: ../data/ui/preferences.ui.h:13
286msgid "Meld Preferences"
287msgstr "Настройки на Meld"
288
289#: ../data/ui/preferences.ui.h:14
290msgid "Show _line numbers"
291msgstr "Показване на _номерата на редовете"
292
293#: ../data/ui/preferences.ui.h:15
294msgid "Show w_hitespace"
295msgstr "Показване на _празните знаци"
296
297#: ../data/ui/preferences.ui.h:16
298msgid "Text Filters"
299msgstr "Филтри за текст"
300
301#: ../data/ui/preferences.ui.h:17
302msgid "Use _default system editor"
303msgstr "Използване на стандартния _редактор на GNOME"
304
305#: ../data/ui/preferences.ui.h:18
306msgid "Use s_yntax highlighting"
307msgstr "Използване на _оцветяване на синтаксиса"
308
309#: ../data/ui/preferences.ui.h:19
310msgid "When loading, try these codecs in order. (e.g. utf8, iso8859)"
311msgstr ""
312"При зареждане на файл, да се пробват кодиранията в тази последователност "
313"(напр.: utf8, iso8859)"
314
315#: ../data/ui/preferences.ui.h:20
316msgid ""
317"When performing directory comparisons, you may filter out files and "
318"directories by name. Each pattern is a list of shell style wildcards "
319"separated by spaces."
320msgstr ""
321"При сравняване на папки някои файлове и директории може да се пренебрегват. "
322"Всеки ред е списък от шаблони на обвивката, разделени с интервали."
323
324#: ../data/ui/preferences.ui.h:21
325msgid ""
326"When performing file comparisons, you may ignore certain types of changes. "
327"Each pattern here is a python regular expression which replaces matching "
328"text with the empty string before comparison is performed. If the expression "
329"contains groups, only the groups are replaced. See the user manual for more "
330"details."
331msgstr ""
332"При сравняване на файлове някои промени може да се пренебрегват. Всеки "
333"шаблон тук е регулярен израз в езика Питон, който заменя всеки напасващ "
334"текст с празен низ, преди да се извърши сравняването. Ако изразът съдържа "
335"групи, само групите се заменят. Обърнете се към ръководството за повече "
336"подробности."
337
338#: ../data/ui/preferences.ui.h:22
339msgid "_Editor font:"
340msgstr "_Шрифт на редактора:"
341
342#: ../data/ui/preferences.ui.h:23
343msgid "_Insert spaces instead of tabs"
344msgstr "_Шпации вместо табулатори"
345
346#: ../data/ui/preferences.ui.h:24
347msgid "_Tab width:"
348msgstr "Ширина на _табулатора:"
349
350#: ../data/ui/preferences.ui.h:25
351msgid "_Use the system fixed width font"
352msgstr "Използване на _системния шрифт с фиксирана ширина"
353
354#: ../data/ui/vcview.ui.h:1
355msgid "Commit Files"
356msgstr "Файлове за подаване"
357
358#: ../data/ui/vcview.ui.h:2
359msgid "Log Message"
360msgstr "Съобщение в дневника"
361
362#: ../data/ui/vcview.ui.h:3
363msgid "Previous Logs"
364msgstr "Предишни съобщения"
365
366#: ../data/ui/vcview.ui.h:4
367msgid "VC Log"
368msgstr "Дневник на хранилището"
369
370#: ../meld/dirdiff.py:232 ../meld/vcview.py:127
371msgid "_Compare"
372msgstr "_Сравняване"
373
374#: ../meld/dirdiff.py:232 ../meld/vcview.py:127
375msgid "Compare selected"
376msgstr "Сравняване на избраното"
377
378#: ../meld/dirdiff.py:233
379msgid "Copy _Left"
380msgstr "Копиране на_ляво"
381
382#: ../meld/dirdiff.py:233
383msgid "Copy to left"
384msgstr "Копиране наляво"
385
386#: ../meld/dirdiff.py:234
387msgid "Copy _Right"
388msgstr "Копиране на_дясно"
389
390#: ../meld/dirdiff.py:234
391msgid "Copy to right"
392msgstr "Копиране надясно"
393
394#: ../meld/dirdiff.py:235
395msgid "Delete selected"
396msgstr "Изтриване на избраното"
397
398#: ../meld/dirdiff.py:236 ../meld/filediff.py:1157
399msgid "Hide"
400msgstr "Скриване"
401
402#: ../meld/dirdiff.py:236
403msgid "Hide selected"
404msgstr "Скриване на избраното"
405
406#: ../meld/dirdiff.py:240
407msgid "Case"
408msgstr "Регистър"
409
410#: ../meld/dirdiff.py:240
411msgid "Ignore case of entries"
412msgstr "Регистърът на избраното да е без значение"
413
414#: ../meld/dirdiff.py:241
415msgid "Same"
416msgstr "Еднакви"
417
418#: ../meld/dirdiff.py:241
419msgid "Show identical"
420msgstr "Показване на еднаквите"
421
422#: ../meld/dirdiff.py:242
423msgid "New"
424msgstr "Нови"
425
426#: ../meld/dirdiff.py:242
427msgid "Show new"
428msgstr "Показване на новите"
429
430#: ../meld/dirdiff.py:243
431msgid "Modified"
432msgstr "Променени"
433
434#: ../meld/dirdiff.py:243 ../meld/vcview.py:140
435msgid "Show modified"
436msgstr "Показване на променените"
437
438#: ../meld/dirdiff.py:245
439msgid "Filters"
440msgstr "Филтри"
441
442#: ../meld/dirdiff.py:245
443msgid "Set active filters"
444msgstr "Задаване на активни филтри"
445
446#: ../meld/dirdiff.py:362
447#, python-format
448msgid "Hide %s"
449msgstr "Скриване на %s"
450
451#: ../meld/dirdiff.py:465 ../meld/dirdiff.py:478 ../meld/vcview.py:322
452#: ../meld/vcview.py:346
453#, python-format
454msgid "[%s] Scanning %s"
455msgstr "[%s] Проверка на %s"
456
457#: ../meld/dirdiff.py:577
458#, python-format
459msgid "[%s] Done"
460msgstr "[%s] Готово"
461
462#: ../meld/dirdiff.py:581
463msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
464msgstr "При обхождането на тази папка възникнаха множество грешки"
465
466#: ../meld/dirdiff.py:582
467msgid "Files with invalid encodings found"
468msgstr "Открити са файлове с неправилно кодиране"
469
470#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
471#: ../meld/dirdiff.py:584
472msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
473msgstr "Някои файлове са в друго кодиране. Имената им са:"
474
475#: ../meld/dirdiff.py:586
476msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
477msgstr "Сравнението без разлика главни/малки крие файлове"
478
479#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
480#: ../meld/dirdiff.py:588
481msgid ""
482"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
483"filesystem. The following files in this folder are hidden:"
484msgstr ""
485"Извършвате сравняване без отчитане на регистъра на буквите върху файлова "
486"система, която отчита регистъра на буквите. Следните файлове не се виждат:\n"
487"%s"
488
489#: ../meld/dirdiff.py:599
490#, python-format
491msgid "'%s' hidden by '%s'"
492msgstr "„%s“ е скрит от „%s“"
493
494#: ../meld/dirdiff.py:624 ../meld/filediff.py:1008 ../meld/filediff.py:1161
495msgid "Hi_de"
496msgstr "_Скриване"
497
498#: ../meld/dirdiff.py:674
499#, python-format
500msgid ""
501"'%s' exists.\n"
502"Overwrite?"
503msgstr ""
504"„%s“ съществува.\n"
505"Да се презапише?"
506
507#: ../meld/dirdiff.py:681
508#, python-format
509msgid ""
510"Error copying '%s' to '%s'\n"
511"\n"
512"%s."
513msgstr ""
514"Грешка при копиране на „%s“ в „%s“\n"
515"\n"
516"%s."
517
518#: ../meld/dirdiff.py:699 ../meld/vcview.py:526
519#, python-format
520msgid ""
521"'%s' is a directory.\n"
522"Remove recursively?"
523msgstr ""
524"„%s“ е папка.\n"
525"Да се изтрие ли рекурсивно?"
526
527#: ../meld/dirdiff.py:706 ../meld/vcview.py:531
528#, python-format
529msgid ""
530"Error removing %s\n"
531"\n"
532"%s."
533msgstr ""
534"Грешка при изтриването на %s\n"
535"\n"
536"%s."
537
538#: ../meld/dirdiff.py:731
539#, python-format
540msgid "%i second"
541msgid_plural "%i seconds"
542msgstr[0] "%i секунда"
543msgstr[1] "%i секунди"
544
545#: ../meld/dirdiff.py:732
546#, python-format
547msgid "%i minute"
548msgid_plural "%i minutes"
549msgstr[0] "%i минута"
550msgstr[1] "%i минути"
551
552#: ../meld/dirdiff.py:733
553#, python-format
554msgid "%i hour"
555msgid_plural "%i hours"
556msgstr[0] "%i час"
557msgstr[1] "%i часа"
558
559#: ../meld/dirdiff.py:734
560#, python-format
561msgid "%i day"
562msgid_plural "%i days"
563msgstr[0] "%i ден"
564msgstr[1] "%i дена"
565
566#: ../meld/dirdiff.py:735
567#, python-format
568msgid "%i week"
569msgid_plural "%i weeks"
570msgstr[0] "%i седмица"
571msgstr[1] "%i седмици"
572
573#: ../meld/dirdiff.py:736
574#, python-format
575msgid "%i month"
576msgid_plural "%i months"
577msgstr[0] "%i месец"
578msgstr[1] "%i месеца"
579
580#: ../meld/dirdiff.py:737
581#, python-format
582msgid "%i year"
583msgid_plural "%i years"
584msgstr[0] "%i година"
585msgstr[1] "%i години"
586
587#: ../meld/filediff.py:294
588msgid "Format as patch..."
589msgstr "Форматиране на кръпка…"
590
591#: ../meld/filediff.py:294
592msgid "Create a patch using differences between files"
593msgstr "Създаване на кръпка на база разликите между файловете"
594
595#: ../meld/filediff.py:295
596msgid "Previous conflict"
597msgstr "Предишен конфликт"
598
599#: ../meld/filediff.py:295
600msgid "Go to the previous conflict"
601msgstr "Към предишния конфликт"
602
603#: ../meld/filediff.py:296
604msgid "Next conflict"
605msgstr "Следващ конфликт"
606
607#: ../meld/filediff.py:296
608msgid "Go to the next conflict"
609msgstr "Към следващия конфликт"
610
611#: ../meld/filediff.py:297
612msgid "Push to left"
613msgstr "Наляво"
614
615#: ../meld/filediff.py:297
616msgid "Push current change to the left"
617msgstr "Повтаряне на текущата промяна наляво"
618
619#: ../meld/filediff.py:298
620msgid "Push to right"
621msgstr "Надясно"
622
623#: ../meld/filediff.py:298
624msgid "Push current change to the right"
625msgstr "Повтаряне на текущата промяна надясно"
626
627#. FIXME: using LAST and FIRST is terrible and unreliable icon abuse
628#: ../meld/filediff.py:300
629msgid "Pull from left"
630msgstr "От ляво"
631
632#: ../meld/filediff.py:300
633msgid "Pull change from the left"
634msgstr "Повтаряне на текущата промяна отляво"
635
636#: ../meld/filediff.py:301
637msgid "Pull from right"
638msgstr "От дясно"
639
640#: ../meld/filediff.py:301
641msgid "Pull change from the right"
642msgstr "Повтаряне на текущата промяна отдясно"
643
644#: ../meld/filediff.py:302
645msgid "Copy above left"
646msgstr "Отгоре отляво"
647
648#: ../meld/filediff.py:302
649msgid "Copy change above the left chunk"
650msgstr "Повтаряне на промяната над лявото парче код"
651
652#: ../meld/filediff.py:303
653msgid "Copy below left"
654msgstr "Отдолу отляво"
655
656#: ../meld/filediff.py:303
657msgid "Copy change below the left chunk"
658msgstr "Повтаряне на промяната под лявото парче код"
659
660#: ../meld/filediff.py:304
661msgid "Copy above right"
662msgstr "Отгоре отдясно"
663
664#: ../meld/filediff.py:304
665msgid "Copy change above the right chunk"
666msgstr "Повтаряне на промяната над дясното парче код"
667
668#: ../meld/filediff.py:305
669msgid "Copy below right"
670msgstr "Отдолу отдясно"
671
672#: ../meld/filediff.py:305
673msgid "Copy change below the right chunk"
674msgstr "Повтаряне на промяната под дясното парче код"
675
676#: ../meld/filediff.py:306
677msgid "Delete"
678msgstr "Заличаване"
679
680#: ../meld/filediff.py:306
681msgid "Delete change"
682msgstr "Заличаване на промяната"
683
684#: ../meld/filediff.py:307
685msgid "Merge all changes from left"
686msgstr "Сливане на всички промени от ляво"
687
688#: ../meld/filediff.py:307
689msgid "Merge all non-conflicting changes from the left"
690msgstr "Сливане на промените от ляво, непредизвикващи конфликт"
691
692#: ../meld/filediff.py:308
693msgid "Merge all changes from right"
694msgstr "Сливане на всички промени от дясно"
695
696#: ../meld/filediff.py:308
697msgid "Merge all non-conflicting changes from the right"
698msgstr "Сливане на промените от дясно, непредизвикващи конфликт"
699
700#: ../meld/filediff.py:309
701msgid "Merge all non-conflicting"
702msgstr "Сливане на всички промени"
703
704#: ../meld/filediff.py:309
705msgid "Merge all non-conflicting changes from left and right panes"
706msgstr "Сливане на всички промени от ляво и от дясно, непредизвикващи конфликт"
707
708#: ../meld/filediff.py:310
709msgid "Cycle through documents"
710msgstr "Преминаване през документите"
711
712#: ../meld/filediff.py:310
713msgid "Move keyboard focus to the next document in this comparison"
714msgstr ""
715"Прехвърляне на фокуса на клавиатурата към следващия документ в сравнението"
716
717#: ../meld/filediff.py:314
718msgid "Lock scrolling"
719msgstr "Съвместно придвижване"
720
721#: ../meld/filediff.py:315
722msgid "Lock scrolling of all panes"
723msgstr "Всички панели да се придвижват съвместно"
724
725#. Abbreviations for insert and overwrite that fit in the status bar
726#: ../meld/filediff.py:396
727msgid "INS"
728msgstr "ВМК"
729
730#: ../meld/filediff.py:396
731msgid "OVR"
732msgstr "ЗАМ"
733
734#. Abbreviation for line, column so that it will fit in the status bar
735#: ../meld/filediff.py:398
736#, python-format
737msgid "Ln %i, Col %i"
738msgstr "Ред %i, Кол. %i"
739
740#: ../meld/filediff.py:722
741#, python-format
742msgid ""
743"Filter '%s' changed the number of lines in the file. Comparison will be "
744"incorrect. See the user manual for more details."
745msgstr ""
746"Филтърът „%s“ промени броя на редовете във файла. Сравняването няма да бъде "
747"коректно. Обърнете се към ръководството за повече информация."
748
749#. TRANSLATORS: this is the name of a new file which has not yet been saved
750#: ../meld/filediff.py:809
751msgid "<unnamed>"
752msgstr "<ненаименован>"
753
754#: ../meld/filediff.py:996
755#, python-format
756msgid "[%s] Set num panes"
757msgstr "[%s] Задаване на броя панели"
758
759#: ../meld/filediff.py:1002
760#, python-format
761msgid "[%s] Opening files"
762msgstr "[%s] Отваряне на файлове"
763
764#: ../meld/filediff.py:1026 ../meld/filediff.py:1035 ../meld/filediff.py:1047
765#: ../meld/filediff.py:1053
766msgid "Could not read file"
767msgstr "Файлът не може да бъде прочетен"
768
769#: ../meld/filediff.py:1027
770#, python-format
771msgid "[%s] Reading files"
772msgstr "[%s] Прочитане на файлове"
773
774#: ../meld/filediff.py:1036
775#, python-format
776msgid "%s appears to be a binary file."
777msgstr "%s прилича на двоичен файл."
778
779#: ../meld/filediff.py:1048
780#, python-format
781msgid "%s is not in encodings: %s"
782msgstr "%s не е в кодирането: %s"
783
784#: ../meld/filediff.py:1078 ../meld/filemerge.py:67
785#, python-format
786msgid "[%s] Computing differences"
787msgstr "[%s] Изчисляване на разликите"
788
789#: ../meld/filediff.py:1148
790msgid ""
791"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
792"Would you like to compare the unfiltered files?"
793msgstr ""
794"Използват се филтри за текста. Те може да скриват разлики между текстовете. "
795"Искате ли да сравните файловете без използване на филтри?"
796
797#: ../meld/filediff.py:1154
798msgid "Files are identical"
799msgstr "Файловете са еднакви"
800
801#: ../meld/filediff.py:1164
802msgid "Show without filters"
803msgstr "Показване без филтри"
804
805#: ../meld/filediff.py:1354
806#, python-format
807msgid ""
808"\"%s\" exists!\n"
809"Overwrite?"
810msgstr ""
811"„%s“ съществува.\n"
812"Да се презапише?"
813
814#: ../meld/filediff.py:1367
815#, python-format
816msgid ""
817"Error writing to %s\n"
818"\n"
819"%s."
820msgstr ""
821"Грешка при запис в %s\n"
822"\n"
823"%s."
824
825#: ../meld/filediff.py:1376
826#, python-format
827msgid "Choose a name for buffer %i."
828msgstr "Избор на име за буфера %i."
829
830#: ../meld/filediff.py:1391
831#, python-format
832msgid ""
833"This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
834"\n"
835"Which format would you like to use?"
836msgstr ""
837"Комбинациите за край на ред във файла „%s“ са различни.\n"
838"\n"
839"Кой вариант искате да се ползва?"
840
841#: ../meld/filediff.py:1407
842#, python-format
843msgid ""
844"'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
845"Would you like to save as UTF-8?"
846msgstr ""
847"„%s“ съдържа знаци, които не могат да се кодират чрез „%s“\n"
848"Желаете ли да се запише в „UTF-8“?"
849
850#: ../meld/filediff.py:1466
851#, python-format
852msgid ""
853"Reloading will discard changes in:\n"
854"%s\n"
855"\n"
856"You cannot undo this operation."
857msgstr ""
858"Презареждането ще препокрие промените в:\n"
859"%s\n"
860"\n"
861"Няма да можете да отмените тази операция."
862
863#: ../meld/filemerge.py:82
864#, python-format
865msgid "[%s] Merging files"
866msgstr "[%s] Сливане на файлове"
867
868#: ../meld/meldapp.py:152
869msgid "wrong number of arguments supplied to --diff"
870msgstr "грешен брой аргументи подадени на опцията „--diff“"
871
872#: ../meld/meldapp.py:156
873msgid "Start with an empty window"
874msgstr "Стартиране с празен прозорец"
875
876#: ../meld/meldapp.py:157 ../meld/meldapp.py:158 ../meld/meldapp.py:160
877msgid "file"
878msgstr "файл"
879
880#: ../meld/meldapp.py:157 ../meld/meldapp.py:159 ../meld/meldapp.py:160
881msgid "dir"
882msgstr "папка"
883
884#: ../meld/meldapp.py:157
885msgid "Start a version control comparison"
886msgstr "Ново сравнение спрямо системата за версии"
887
888#: ../meld/meldapp.py:158
889msgid "Start a 2- or 3-way file comparison"
890msgstr "Ново сравнение на 2 или 3 файла"
891
892#: ../meld/meldapp.py:159
893msgid "Start a 2- or 3-way directory comparison"
894msgstr "Ново сравнение на 2 или 3 папки"
895
896#: ../meld/meldapp.py:160
897msgid "Start a comparison between file and dir/file"
898msgstr "Ново сравнение на файл и папка/файл"
899
900#: ../meld/meldapp.py:166
901msgid "Meld is a file and directory comparison tool."
902msgstr "Meld е инструмент за сравняване на файлове и папки."
903
904#: ../meld/meldapp.py:169
905msgid "Set label to use instead of file name"
906msgstr "Задаване на етикет, който да се ползва вместо име на файл"
907
908#: ../meld/meldapp.py:171
909msgid "Automatically compare all differing files on startup"
910msgstr ""
911"При стартиране автоматично да се сравняват всички различаващи се файлове"
912
913#: ../meld/meldapp.py:173
914msgid "Ignored for compatibility"
915msgstr "Игнорира се за съвместимост"
916
917#: ../meld/meldapp.py:176
918msgid "Set the target file for saving a merge result"
919msgstr "Задаване къде да се запише резултатът от сливането"
920
921#: ../meld/meldapp.py:179
922msgid "Creates a diff tab for up to 3 supplied files or directories."
923msgstr "Създаване на подпрозорец за сравнение на 3 подадени цели."
924
925#: ../meld/meldapp.py:182
926#, python-format
927msgid "too many arguments (wanted 0-4, got %d)"
928msgstr "прекалено много аргументи (позволени са 0÷4, а не %d)"
929
930#: ../meld/meldapp.py:184 ../meld/meldapp.py:188
931msgid "can't compare more than three directories"
932msgstr "невъзможно е да се сравняват повече от три папка"
933
934#: ../meld/melddoc.py:56 ../meld/melddoc.py:57
935msgid "untitled"
936msgstr "безименен"
937
938#: ../meld/meldwindow.py:125
939msgid "_File"
940msgstr "_Файл"
941
942#: ../meld/meldwindow.py:126
943msgid "_New..."
944msgstr "_Ново…"
945
946#: ../meld/meldwindow.py:126
947msgid "Start a new comparison"
948msgstr "Ново сравнение"
949
950#: ../meld/meldwindow.py:127
951msgid "Save the current file"
952msgstr "Запазване на текущия файл"
953
954#: ../meld/meldwindow.py:129
955msgid "Close the current file"
956msgstr "Затваряне на текущия файл"
957
958#: ../meld/meldwindow.py:130
959msgid "Quit the program"
960msgstr "Спиране на програмата"
961
962#: ../meld/meldwindow.py:132
963msgid "_Edit"
964msgstr "_Редактиране"
965
966#: ../meld/meldwindow.py:133
967msgid "Undo the last action"
968msgstr "Отмяна на последното действие"
969
970#: ../meld/meldwindow.py:134
971msgid "Redo the last undone action"
972msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
973
974#: ../meld/meldwindow.py:135
975msgid "Cut the selection"
976msgstr "Отрязване на избраното"
977
978#: ../meld/meldwindow.py:136
979msgid "Copy the selection"
980msgstr "Копиране на избраното"
981
982#: ../meld/meldwindow.py:137
983msgid "Paste the clipboard"
984msgstr "Поставяне на междинния буфер"
985
986#: ../meld/meldwindow.py:138
987msgid "Search for text"
988msgstr "Търсене на текст"
989
990#: ../meld/meldwindow.py:139
991msgid "Find Ne_xt"
992msgstr "_Следваща поява"
993
994#: ../meld/meldwindow.py:139
995msgid "Search forwards for the same text"
996msgstr "Търсене напред за същия текст"
997
998#: ../meld/meldwindow.py:140
999msgid "Find _Previous"
1000msgstr "_Предишна поява"
1001
1002#: ../meld/meldwindow.py:140
1003msgid "Search backwards for the same text"
1004msgstr "Търсене назад за същия текст"
1005
1006#: ../meld/meldwindow.py:141
1007msgid "Find and replace text"
1008msgstr "Търсене и замяна на текст"
1009
1010#: ../meld/meldwindow.py:142
1011msgid "Prefere_nces"
1012msgstr "_Настройки"
1013
1014#: ../meld/meldwindow.py:142
1015msgid "Configure the application"
1016msgstr "Настройки на програмата"
1017
1018#: ../meld/meldwindow.py:144
1019msgid "_Changes"
1020msgstr "_Разлики"
1021
1022#: ../meld/meldwindow.py:145
1023msgid "Next change"
1024msgstr "Следваща разлика"
1025
1026#: ../meld/meldwindow.py:145
1027msgid "Go to the next change"
1028msgstr "Към следващата разлика"
1029
1030#: ../meld/meldwindow.py:146
1031msgid "Previous change"
1032msgstr "Предишна разлика"
1033
1034#: ../meld/meldwindow.py:146
1035msgid "Go to the previous change"
1036msgstr "Към предишната разлика"
1037
1038#: ../meld/meldwindow.py:147
1039msgid "Open externally"
1040msgstr "Отваряне с външна програма"
1041
1042#: ../meld/meldwindow.py:147
1043msgid "Open selected file or directory in the default external application"
1044msgstr "Отваряне на избраната папка или файл в стандартната външна програма"
1045
1046#: ../meld/meldwindow.py:149
1047msgid "_View"
1048msgstr "_Изглед"
1049
1050#: ../meld/meldwindow.py:150
1051msgid "File status"
1052msgstr "Състояние на файла"
1053
1054#: ../meld/meldwindow.py:151
1055msgid "Version status"
1056msgstr "Състояние на версията"
1057
1058#: ../meld/meldwindow.py:152
1059msgid "File filters"
1060msgstr "Филтри за файлове"
1061
1062#: ../meld/meldwindow.py:153
1063msgid "Stop the current action"
1064msgstr "Спиране на текущото действие"
1065
1066#: ../meld/meldwindow.py:154
1067msgid "Refresh the view"
1068msgstr "Обновяване на изгледа"
1069
1070#: ../meld/meldwindow.py:155
1071msgid "Reload"
1072msgstr "Презареждане"
1073
1074#: ../meld/meldwindow.py:155
1075msgid "Reload the comparison"
1076msgstr "Презареждане на сравнението"
1077
1078#: ../meld/meldwindow.py:157
1079msgid "_Tabs"
1080msgstr "_Подпрозорци"
1081
1082#: ../meld/meldwindow.py:158
1083msgid "_Previous Tab"
1084msgstr "_Предишeн подпрозорец"
1085
1086#: ../meld/meldwindow.py:158
1087msgid "Activate previous tab"
1088msgstr "Фокусиране на предишния подпрозорец"
1089
1090#: ../meld/meldwindow.py:159
1091msgid "_Next Tab"
1092msgstr "_Следващ подпрозорец"
1093
1094#: ../meld/meldwindow.py:159
1095msgid "Activate next tab"
1096msgstr "Фокусиране на следващия подпрозорец"
1097
1098#: ../meld/meldwindow.py:160
1099msgid "Move Tab _Left"
1100msgstr "Преместване на_ляво"
1101
1102#: ../meld/meldwindow.py:160
1103msgid "Move current tab to left"
1104msgstr "Преместване на текущия прозорец наляво"
1105
1106#: ../meld/meldwindow.py:161
1107msgid "Move Tab _Right"
1108msgstr "Преместване на_дясно"
1109
1110#: ../meld/meldwindow.py:161
1111msgid "Move current tab to right"
1112msgstr "Преместване на текущия прозорец надясно"
1113
1114#: ../meld/meldwindow.py:163
1115msgid "_Help"
1116msgstr "Помо_щ"
1117
1118#: ../meld/meldwindow.py:164
1119msgid "_Contents"
1120msgstr "_Съдържание"
1121
1122#: ../meld/meldwindow.py:164
1123msgid "Open the Meld manual"
1124msgstr "Отваряне на ръководството на Meld"
1125
1126#: ../meld/meldwindow.py:165
1127msgid "Report _Bug"
1128msgstr "_Докладване на грешка"
1129
1130#: ../meld/meldwindow.py:165
1131msgid "Report a bug in Meld"
1132msgstr "Докладване на грешка в Meld"
1133
1134#: ../meld/meldwindow.py:166
1135msgid "About this program"
1136msgstr "Информация за тази програма"
1137
1138#: ../meld/meldwindow.py:169
1139msgid "Full Screen"
1140msgstr "На цял екран"
1141
1142#: ../meld/meldwindow.py:169
1143msgid "View the comparison in full screen"
1144msgstr "Извеждане на сравнението на цял екран"
1145
1146#: ../meld/meldwindow.py:170
1147msgid "_Toolbar"
1148msgstr "Лента с _инструменти"
1149
1150#: ../meld/meldwindow.py:170
1151msgid "Show or hide the toolbar"
1152msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти"
1153
1154#: ../meld/meldwindow.py:171
1155msgid "_Statusbar"
1156msgstr "_Лента за състояние"
1157
1158#: ../meld/meldwindow.py:171
1159msgid "Show or hide the statusbar"
1160msgstr "Показване или скриване на лентата за състояние"
1161
1162#: ../meld/meldwindow.py:538
1163msgid "Switch to this tab"
1164msgstr "Фокусиране на този подпрозорец"
1165
1166#. exit at first non found directory + file
1167#: ../meld/meldwindow.py:629
1168msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
1169msgstr "Невъзможно е да се сравняват файлове с папки.\n"
1170
1171#. no common path. empty names get changed to "[None]"
1172#: ../meld/misc.py:174
1173msgid "[None]"
1174msgstr "[Липсва]"
1175
1176#: ../meld/patchdialog.py:122
1177msgid "Save Patch As..."
1178msgstr "Запазване на кръпката като…"
1179
1180#: ../meld/preferences.py:37
1181msgid "label"
1182msgstr "етикет"
1183
1184#: ../meld/preferences.py:37
1185msgid "pattern"
1186msgstr "шаблон"
1187
1188#: ../meld/preferences.py:111
1189msgid "Only available if you have gnome-python-desktop installed"
1190msgstr "Включва се, само ако gnome-python-desktop е инсталиран"
1191
1192#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1193#: ../meld/preferences.py:234
1194msgid "Backups\t1\t#*# .#* ~* *~ *.{orig,bak,swp}\n"
1195msgstr "Резервни копия\t1\t#*# .#* ~* *~ *.{orig,bak,swp}\n"
1196
1197#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1198#: ../meld/preferences.py:236
1199msgid ""
1200"OS-specific metadata\t0\t.DS_Store ._* .Spotlight-V100 .Trashes Thumbs.db "
1201"Desktop.ini\n"
1202msgstr ""
1203"Метаданни на ОС\t0\t.DS_Store ._* .Spotlight-V100 .Trashes Thumbs.db Desktop."
1204"ini\n"
1205
1206#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1207#: ../meld/preferences.py:238
1208#, python-format
1209msgid "Version Control\t1\t%s\n"
1210msgstr "Контрол на версиите\t1\t%s\n"
1211
1212#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1213#: ../meld/preferences.py:240
1214msgid "Binaries\t1\t*.{pyc,a,obj,o,so,la,lib,dll}\n"
1215msgstr "Двоични файлове\t1\t*.{pyc,a,obj,o,so,la,lib,dll}\n"
1216
1217#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1218#: ../meld/preferences.py:242
1219msgid "Media\t0\t*.{jpg,gif,png,wav,mp3,ogg,xcf,xpm}"
1220msgstr "Мултимедия\t0\t*.{jpg,gif,png,wav,mp3,ogg,xcf,xpm}"
1221
1222#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1223#: ../meld/preferences.py:244
1224msgid "CVS keywords\t0\t\\$\\w+(:[^\\n$]+)?\\$\n"
1225msgstr "Ключови думи на CVS\t0\t\\$\\w+(:[^\\n$]+)?\\$\n"
1226
1227#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1228#: ../meld/preferences.py:246
1229msgid "C++ comment\t0\t//.*\n"
1230msgstr "Коментар на C++\t0\t//.*\n"
1231
1232#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1233#: ../meld/preferences.py:248
1234msgid "C comment\t0\t/\\*.*?\\*/\n"
1235msgstr "Коментар на C\t0\t/\\*.*?\\*/\n"
1236
1237#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1238#: ../meld/preferences.py:250
1239msgid "All whitespace\t0\t[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
1240msgstr "Всички празни знаци\t0\t[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
1241
1242#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1243#: ../meld/preferences.py:252
1244msgid "Leading whitespace\t0\t^[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
1245msgstr "Празни знаци в началото на реда\t0\t^[ \\t\\r\\f\\v]*\n"
1246
1247#. TRANSLATORS: translate this string ONLY to the first "\t", leave it and the following parts intact
1248#: ../meld/preferences.py:254
1249msgid "Script comment\t0\t#.*"
1250msgstr "Коментар в скрипт\t0\t#.*"
1251
1252#: ../meld/vcview.py:128
1253msgid "Co_mmit"
1254msgstr "По_даване"
1255
1256#: ../meld/vcview.py:128
1257msgid "Commit"
1258msgstr "Подаване"
1259
1260#: ../meld/vcview.py:129
1261msgid "_Update"
1262msgstr "_Обновяване"
1263
1264#: ../meld/vcview.py:129
1265msgid "Update"
1266msgstr "Обновяване"
1267
1268#: ../meld/vcview.py:130
1269msgid "Add to VC"
1270msgstr "Добавяне към контрола"
1271
1272#: ../meld/vcview.py:131
1273msgid "Add _Binary"
1274msgstr "Добавяне на д_воичен"
1275
1276#: ../meld/vcview.py:131
1277msgid "Add binary to VC"
1278msgstr "Двоично добавяне към контрола"
1279
1280#: ../meld/vcview.py:132
1281msgid "Remove from VC"
1282msgstr "Премахване от контрол"
1283
1284#: ../meld/vcview.py:133
1285msgid "_Resolved"
1286msgstr "_Разрешен"
1287
1288#: ../meld/vcview.py:133
1289msgid "Mark as resolved for VC"
1290msgstr "Отбелязване като разрешен спрямо контрола на версиите"
1291
1292#: ../meld/vcview.py:134
1293msgid "Revert to original"
1294msgstr "Връщане към оригинала"
1295
1296#: ../meld/vcview.py:135
1297msgid "Delete locally"
1298msgstr "Локално изтриване"
1299
1300#: ../meld/vcview.py:139
1301msgid "_Flatten"
1302msgstr "_Без йерархия"
1303
1304#: ../meld/vcview.py:139
1305msgid "Flatten directories"
1306msgstr "Представяне на папките като една"
1307
1308#: ../meld/vcview.py:140
1309msgid "_Modified"
1310msgstr "_Променени"
1311
1312#: ../meld/vcview.py:141
1313msgid "_Normal"
1314msgstr "_Нормални"
1315
1316#: ../meld/vcview.py:141
1317msgid "Show normal"
1318msgstr "Показване на нормалните"
1319
1320#: ../meld/vcview.py:142
1321msgid "Non _VC"
1322msgstr "Извън _контрол"
1323
1324#: ../meld/vcview.py:142
1325msgid "Show unversioned files"
1326msgstr "Показване на неконтролираните файлове"
1327
1328#: ../meld/vcview.py:143
1329msgid "Ignored"
1330msgstr "Игнорирани"
1331
1332#: ../meld/vcview.py:143
1333msgid "Show ignored files"
1334msgstr "Показване на игнорираните файлове"
1335
1336#: ../meld/vcview.py:186 ../meld/vcview.py:318
1337msgid "Location"
1338msgstr "Местоположение"
1339
1340#: ../meld/vcview.py:187
1341msgid "Status"
1342msgstr "Състояние"
1343
1344#: ../meld/vcview.py:188
1345msgid "Rev"
1346msgstr "Ревизия"
1347
1348#: ../meld/vcview.py:189
1349msgid "Tag"
1350msgstr "Етикет"
1351
1352#: ../meld/vcview.py:190
1353msgid "Options"
1354msgstr "Настройки"
1355
1356#: ../meld/vcview.py:249
1357msgid "Choose one Version Control"
1358msgstr "Избор на контрол на версиите"
1359
1360#: ../meld/vcview.py:250
1361msgid "Only one Version Control in this directory"
1362msgstr "Само един вид контрол на версиите в тази папка"
1363
1364#. TRANSLATORS: this is an error message when a version control
1365#. application isn't installed or can't be found
1366#: ../meld/vcview.py:263
1367#, python-format
1368msgid "%s Not Installed"
1369msgstr "%s не е инсталиран"
1370
1371#. TRANSLATORS: this is an error message when a version
1372#. controlled repository is invalid or corrupted
1373#: ../meld/vcview.py:267
1374msgid "Invalid Repository"
1375msgstr "Счупено хранилище"
1376
1377#: ../meld/vcview.py:276
1378#, python-format
1379msgid "%s (%s)"
1380msgstr "%s (%s)"
1381
1382#. TRANSLATORS: This is the location of the directory the user is diffing
1383#: ../meld/vcview.py:318
1384#, python-format
1385msgid "%s: %s"
1386msgstr "%s: %s"
1387
1388#: ../meld/vcview.py:362
1389msgid "(Empty)"
1390msgstr "(Празен)"
1391
1392#: ../meld/vcview.py:400
1393#, python-format
1394msgid "[%s] Fetching differences"
1395msgstr "[%s] Извличане на разликите"
1396
1397#: ../meld/vcview.py:408
1398#, python-format
1399msgid "[%s] Applying patch"
1400msgstr "[%s] Прилагане на кръпка"
1401
1402#: ../meld/vcview.py:501
1403msgid "Select some files first."
1404msgstr "Първо изберете файлове."
1405
1406#: ../meld/vcview.py:574
1407#, python-format
1408msgid ""
1409"\n"
1410"                    Invoking 'patch' failed.\n"
1411"                    \n"
1412"                    Maybe you don't have 'GNU patch' installed,\n"
1413"                    or you use an untested version of %s.\n"
1414"                    \n"
1415"                    Please send email bug report to:\n"
1416"                    meld-list@gnome.org\n"
1417"                    \n"
1418"                    Containing the following information:\n"
1419"                    \n"
1420"                    - meld version: '%s'\n"
1421"                    - source control software type: '%s'\n"
1422"                    - source control software version: 'X.Y.Z'\n"
1423"                    - the output of '%s somefile.txt'\n"
1424"                    - patch command: '%s'\n"
1425"                    (no need to actually run it, just provide\n"
1426"                    the command line) \n"
1427"                    \n"
1428"                    Replace 'X.Y.Z' by the actual version for the\n"
1429"                    source control software you use.\n"
1430"                    "
1431msgstr ""
1432"\n"
1433"                    Неуспешно стартиране на програмата „patch“.\n"
1434"                    \n"
1435"                    Възможно е програмата  „GNU patch“ да не е\n"
1436"                    инсталирана или версията при вас на %s да\n"
1437"                    не е тествана.\n"
1438"                    \n"
1439"                    Моля, изпратете доклад за грешка до:\n"
1440"                    meld-list@gnome.org\n"
1441"                    \n"
1442"                    Включете следната информация:\n"
1443"                    \n"
1444"                    - версия на meld: „%s“\n"
1445"                    - вид на контрола на версиите: „%s“\n"
1446"                    - версия на контрола на версиите: „X.Y.Z“\n"
1447"                    - резултатът от „%s файл.txt“\n"
1448"                    - команда за кръпки: „%s“\n"
1449"                    (няма нужда да изпълнявате горната команда,\n"
1450"                    просто включете в доклада самата команда)\n"
1451"                    \n"
1452"                    Заменете „X.Y.Z“ с версията на софтуера за\n"
1453"                    контрол на версиите, който ползвате.\n"
1454"                    "
1455
1456#: ../meld/ui/findbar.py:127
1457#, python-format
1458msgid ""
1459"Regular expression error\n"
1460"'%s'"
1461msgstr ""
1462"Грешка в регулярния израз:\n"
1463"„%s“"
1464
1465#: ../meld/ui/historyentry.py:293
1466msgid "_Browse..."
1467msgstr "_Избор…"
1468
1469#: ../meld/ui/historyentry.py:301
1470msgid "Path"
1471msgstr "Път"
1472
1473#: ../meld/ui/historyentry.py:302
1474msgid "Path to file"
1475msgstr "Път към файла"
1476
1477#: ../meld/ui/historyentry.py:303
1478msgid "Pop up a file selector to choose a file"
1479msgstr "Отваряне на прозорец за избор на файл"
1480
1481#: ../meld/ui/historyentry.py:441
1482msgid "Select directory"
1483msgstr "Избор на папка"
1484
1485#: ../meld/ui/historyentry.py:445
1486msgid "Select file"
1487msgstr "Избор на файл"
1488
1489#: ../meld/ui/notebooklabel.py:60
1490msgid "Close tab"
1491msgstr "Затваряне на подпрозореца"
1492
1493#. These are the possible states of files. Be sure to get the colons correct.
1494#: ../meld/vc/_vc.py:40
1495msgid ""
1496"Ignored:Unversioned:::Error::Newly added:Modified:Conflict:Removed:Missing"
1497msgstr ""
1498"Игнориран:Неконтролиран:::Грешка::Новодобавен:Променен:В конфликт:Изтрит:"
1499"Липсващ"
1500
1501#: ../meld/vc/cvs.py:163
1502#, python-format
1503msgid ""
1504"Error converting to a regular expression\n"
1505"The pattern was '%s'\n"
1506"The error was '%s'"
1507msgstr ""
1508"Грешка при преобразуване към регулярен израз\n"
1509"Изразът е: „%s“\n"
1510"Грешката е: „%s“"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.