source: gnome/extras/gedit-plugins.trunk.bg.po @ 1427

Last change on this file since 1427 was 1427, checked in by yavorescu, 14 years ago

(gedit-plugins): Обновяване.

File size: 8.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit-plugins po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 Free Software Foundation.
3# This file is distributed under the same license as the gedit-plugins package.
4# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2002.
5# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2003.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gedit-plugins trunk\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2008-04-08 18:13+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2008-04-08 18:08+0300\n"
15"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../plugins/bracketcompletion/bracketcompletion.gedit-plugin.desktop.in.h:1
23msgid "Automatically adds closing brackets."
24msgstr "Автоматично добавяне на затварящи скоби."
25
26#: ../plugins/bracketcompletion/bracketcompletion.gedit-plugin.desktop.in.h:2
27msgid "Bracket Completion"
28msgstr "Затваряне на скобите"
29
30#: ../plugins/charmap/charmap.gedit-plugin.desktop.in.h:1
31#: ../plugins/charmap/gedit-charmap-plugin.c:320
32msgid "Character Map"
33msgstr "Таблица със знаци"
34
35#: ../plugins/charmap/charmap.gedit-plugin.desktop.in.h:2
36msgid "Insert special characters just by clicking on them."
37msgstr "Вмъкване на специални знаци чрез натискането им"
38
39#: ../plugins/codecomment/codecomment.gedit-plugin.desktop.in.h:1
40msgid "Code comment"
41msgstr "Коментиране на код"
42
43#: ../plugins/codecomment/codecomment.gedit-plugin.desktop.in.h:2
44msgid "Comment out or uncomment a selected block of code."
45msgstr "Превръщане на част от кода в коментар и обратно."
46
47#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:230
48msgid "Co_mment Code"
49msgstr "_Коментиране"
50
51#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:232
52msgid "Comment the selected code"
53msgstr "Превръщане на избраното в коментар"
54
55#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:236
56msgid "U_ncomment Code"
57msgstr "_Разкоментиране"
58
59#: ../plugins/codecomment/codecomment.py:238
60msgid "Uncomment the selected code"
61msgstr "Махане на коментирането на избраното"
62
63#. ex:ts=4:et:
64#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.gedit-plugin.desktop.in.h:1
65msgid "Color Picker"
66msgstr "Цветна палитра"
67
68#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.gedit-plugin.desktop.in.h:2
69msgid "Pick a color from a dialog and insert its hexadecimal representation."
70msgstr ""
71"Избор на цвят от диалогов прозорец и вмъкване на шестдесетичното му "
72"представяне."
73
74#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:73
75msgid "Pick _Color..."
76msgstr "Избор на _цвят…"
77
78#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:74
79msgid "Pick a color from a dialog"
80msgstr "Избор на цвят от диалогов прозорец"
81
82#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:220
83msgid "Pick Color"
84msgstr "Избор на цвят"
85
86#: ../plugins/colorpicker/colorpicker.py:226
87msgid "_Insert"
88msgstr "_Вмъкване"
89
90#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.gedit-plugin.desktop.in.h:1
91msgid "Draw Spaces"
92msgstr "Изобразяване на шпации"
93
94#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.gedit-plugin.desktop.in.h:2
95msgid "Draw Spaces and Tabs"
96msgstr "Изобразяване на шпации и табулатори"
97
98#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.glade.h:1
99msgid "Draw non-breaking spaces"
100msgstr "Изобразяване на шпации, които не се пренасят"
101
102#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.glade.h:2
103msgid "Draw spaces"
104msgstr "Изобразяване на шпации"
105
106#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.glade.h:3
107msgid "Draw tabs"
108msgstr "Изобразяване на табулатори"
109
110#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.glade.h:4
111msgid "Drawing color:"
112msgstr "Цвят за изобразяване:"
113
114#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.py:177
115msgid "Show White Space"
116msgstr "Показване на шпации"
117
118#: ../plugins/drawspaces/drawspaces.py:178
119msgid "Show spaces and tabs"
120msgstr "Показване на шпации и табулатори"
121
122#. ex:ts=4:et:
123#: ../plugins/joinlines/joinlines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
124msgid "Join several lines or split long ones"
125msgstr "Съединяване на един ред или разделяне на няколко"
126
127#: ../plugins/joinlines/joinlines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
128msgid "Join/Split Lines"
129msgstr "Съединяване/разделяне на редове"
130
131#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:56
132msgid "_Join Lines"
133msgstr "_Съединяване на редове"
134
135#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:57
136msgid "Join the selected lines"
137msgstr "Съединяване на избраните редове"
138
139#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:59
140msgid "_Split Lines"
141msgstr "_Разделяне на редове"
142
143#: ../plugins/joinlines/joinlines.py:60
144msgid "Split the selected lines"
145msgstr "Разделяне на избраните редове"
146
147#: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.c:208
148msgid "Tab_bar"
149msgstr "Лента за _табулациите"
150
151#: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.c:209
152msgid "Show or hide the tabbar in the current window"
153msgstr "Показване/скриване на лентата за табулации в текущия прозорец"
154
155#: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.schemas.in.h:1
156msgid "Tabbar is Visible"
157msgstr "Лентата за табулациите е видима"
158
159#: ../plugins/showtabbar/gedit-show-tabbar-plugin.schemas.in.h:2
160msgid "Whether the tabbar should be visible in editing windows."
161msgstr ""
162"Дали лентата за табулации да е видима в прозореца, в който се редактира."
163
164#: ../plugins/showtabbar/showtabbar.gedit-plugin.desktop.in.h:1
165msgid "Add a menu entry to show/hide the tabbar."
166msgstr ""
167"Добавяне на елемент към менюто за показване/скриване на лентата за табулации"
168
169#: ../plugins/showtabbar/showtabbar.gedit-plugin.desktop.in.h:2
170msgid "Show/Hide Tabbar"
171msgstr "Показване/скриване на лентата за табулации"
172
173#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:65
174msgid "Sa_ved sessions"
175msgstr "Запазе_ни сесии"
176
177#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:66
178msgid "_Save current session"
179msgstr "_Запазване на текущата сесия"
180
181#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:66
182msgid "Save the current document list as a new session"
183msgstr "Запазване на списъка с текущите документи като нова сесия"
184
185#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:67
186msgid "_Manage saved sessions..."
187msgstr "_Управление на запазените сесии…"
188
189#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:67
190msgid "Open the saved session manager"
191msgstr "Отваряне на управителя на запазени сесии"
192
193#: ../plugins/sessionsaver/__init__.py:107
194#, python-format
195msgid "Recover '%s' session"
196msgstr "Възстановяване на сесия „%s“"
197
198#: ../plugins/sessionsaver/dialogs.py:165
199msgid "Session Name"
200msgstr "Име на сесия"
201
202#. ex:ts=4:et:
203#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.gedit-plugin.desktop.in.h:1
204msgid "Save and restore your working sessions"
205msgstr "Запазване и възстановяване на работните сесии"
206
207#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.gedit-plugin.desktop.in.h:2
208msgid "Session Saver"
209msgstr "Запазване на сесии"
210
211#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.glade.h:1
212msgid "Save session"
213msgstr "Запазване на сесия"
214
215#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.glade.h:2
216msgid "Saved Sessions"
217msgstr "Запазени сесии"
218
219#: ../plugins/sessionsaver/sessionsaver.glade.h:3
220msgid "Session name:"
221msgstr "Име на сесията:"
222
223#: ../plugins/smartspaces/smartspaces.gedit-plugin.desktop.in.h:1
224msgid "Forget you're not using tabulations."
225msgstr "Забравяне, че не се ползват табулации."
226
227#: ../plugins/smartspaces/smartspaces.gedit-plugin.desktop.in.h:2
228msgid "Smart Spaces"
229msgstr "Умни шпации"
230
231#: ../plugins/terminal/terminal.gedit-plugin.desktop.in.h:1
232msgid "Embed a terminal in the bottom pane."
233msgstr "Показване на терминал в долния прозорец."
234
235#: ../plugins/terminal/terminal.gedit-plugin.desktop.in.h:2
236msgid "Embedded Terminal"
237msgstr "Вграден терминал"
238
239#: ../plugins/terminal/terminal.py:210
240msgid "Terminal"
241msgstr "Терминал"
242
243#: ../plugins/terminal/terminal.py:231
244msgid "C_hange Directory"
245msgstr "_Смяна на директория"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.