source: gnome-2-14 @ 630

Name Size Rev Age Author Last Change
../
desktop 630   16 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
developer-libs 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.