source: gnome-2-14 @ 626

Name Size Rev Age Author Last Change
../
desktop 626   16 years Александър Шопов Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.
developer-libs 625   16 years Александър Шопов Създавам скелета за gnome-2-14. Вече има множество разклонения и си …
evolution.gnome-2-14.bg.po 726.2 KB 626   16 years Александър Шопов Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.